Byla 2-1087-390/2015
Dėl jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties punktų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Dzūkijos statyba“ atstovams A. R. ir advokatams Albinui Čeplinskui, Irenai Andriuškevičienei, atsakovės UAB „Kauno vandenys“ atstovui V. P., atsakovės Meyer & John GmbH& Co. KG atstovui advokato padėjėjui Arnui Petrikui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Dzūkijos statyba“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Kauno vandenys“, Meyer & John GmbH& Co. KG, SH + E GmbH dėl jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties punktų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Dzūkijos statyba“ patikslintu ieškiniu (t. 1, b. l. 145–150) prašo pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento:

  1. Jungtinės veiklos (konsorciumo) Sutarties, sudarytos 2010-03-05 tarp Vokietijos Federacinės Respublikos įmonių Meyer & John & Co. KG, Stulz Wasser-und Prozesstechnik GmbH (pavadinimas pakeistas į SH+E GmbH) ir Lietuvos Respublikos įmonės UAB „Dzūkijos statyba“ 4.4.2 punktą, nustatantį, kad pagrindinis partneris sudarys ir pasirašo visas sąskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su konsorciumo veikla; 4.8 punktą, nustatantį, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai, numatyti rangos sutartyje su užsakovu, bus atliekami per pagrindinio partnerio einamąją banko sąskaitą ( - ), bankas AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100; 4.9 punktą, nustatantį, kad pagrindinis partneris atsiskaito su partneriais už jų atliktų darbų apimtis ir perveda pinigines lėšas partneriams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, gavęs atsiskaitymą už šiuos darbus iš užsakovo ir/ar perkančiosios organizacijos; Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties, 2013-12-17 pakeitimo 4.8 straipsnį, nustatantį, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai, numatyti rangos sutartyje su užsakovu, bus atliekami per partnerio - SH + E GmbH banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke, taip pat kad visi pavedimai iš šios sąskaitos gali būti vykdomi tik su SH + E GmbH atstovo ir pagrindinio partnerio rašytiniu sutikimu, taip pat, kad ateityje pinigai tarp SH + E GmbH ir Meyer & John GmbH & Co. KG bus skirstomi pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka tik po to, kai pagrindinis partneris sumokės PVM nuo visos užsakovo patvirtintos sąskaitos sumos ir tinkamai atsiskaitys su UAB „Dzūkijos statyba“; 4.9 straipsnį, nustatantį, kad SH + E GmbH, gavęs pinigines lėšas iš užsakovo, įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas apie tai raštu informuoti kitus partnerius ir per 3 darbo dienas nuo piniginių lėšų iš užsakovo gavimo momento atsiskaityti su partneriais pagal šio punkto sąlygas už jų atliktų darbų apimtis. SH + E GmbH partneriams sumoka visą darbų atlikimo aktuose nurodytą ir užsakovo patvirtintą sumą. Šalys patvirtina ir neprieštarauja, kad UAB „Dzūkijos statyba“ sąskaitos būtų apmokėtos per Meyer & John GmbH &Co. KG sąskaitą;
  2. Priteisti ieškovei UAB „Dzūkijos statyba“ iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ 965 868,81 Lt už atliktus statybos darbus.
  3. Priteisti ieškovei iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Kauno vandenys“ atviro konkurso būdu organizavo ir vykdė viešąjį pirkimą projektavimo ir statybos darbams „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-033) atlikti. Siekdamos dalyvauti viešajame konkurse Vokietijos Federacinės Respublikos įmonės Meyer & John & Co. KG (toliau - pagrindinis partneris) bei Stulz Wasser-und Prozesstechnik GmbH (pavadinimas pakeistas į SH+E GmbH) kartu su ieškove UAB „Dzūkijos statyba“ 2010-03-05 pasirašė Jungtinės veiklos (konsorciumo) Sutartį (toliau - pagrindinė sutartis) bei buvo pripažintos atviro viešojo konkurso laimėtojomis. Partneriai pasiskirstė darbus: kiekvienas iš jų tapo atsakingas už savo atliekamų darbų pagal Sutartį dalį (4.7p.). Šalys taip pat susitarė, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai ir mokėjimai, numatyti rangos sutartyse su užsakovu, bus atliekami per pagrindinio partnerio einamąją banko sąskaitą (4.8 p.). Pagrindinis partneris atsiskaitys su partneriais už jų atliktų darbų apimtis, pervesdamas pinigines lėšas partneriams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, gavęs atsiskaitymą už šiuos darbus iš užsakovo (4.9 p.). Pagrindinis partneris sudarys ir pasirašys visas sąskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su konsorciumo veikla (4.4.2p.). 2013-12-17 pagrindinės sutarties 4.8. ir 4.9 punktus šalys pakeitė ir susitarė, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai, numatyti rangos sutartyje su užsakovu, bus atliekami per partnerio -SH + E GmbH banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke, o visi pavedimai iš šios sąskaitos gali būti vykdomi tik su SH + E GmbH atstovo ir pagrindinio partnerio rašytiniu sutikimu. Šalys taip pat susitarė, kad ateityje pinigai tarp SH + E GmbH ir Meyer & John GmbH & Co.KG bus skirstomi pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka tik po to, kai pagrindinis partneris sumokės PVM nuo visos užsakovo patvirtintos sąskaitos sumos ir tinkamai atsiskaitys su UAB „Dzūkijos statyba“. Šalys susitarė, kad SH + E GmbH, gavęs pinigines lėšas iš užsakovo, įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas apie tai raštu informuoti kitus partnerius ir per 3 darbo dienas nuo piniginių lėšų iš užsakovo gavimo momento atsiskaityti su partneriais pagal šio punkto sąlygas už jų atliktų darbų apimtis. SH + E GmbH Partneriams sumoka visą darbų atlikimo aktuose nurodytą ir užsakovo patvirtintą sumą. Šalys susitarė, kad UAB „Dzūkijos statyba“ sąskaitos būtų apmokamos per kitų partnerių Meyer & John GmbH &Co. KG arba SH + E GmbH sąskaitą, šiems raštu susitarus. Tokiu būdu ieškovė pinigines lėšas už atliktus darbus galėjo gauti tik per kitus partnerius, o ne tiesiogiai iš užsakovo. 2010-08-06 UAB „Kauno vandenys“ (užsakovas) ir Jungtinės veiklos partneriai: (1) Meyer&John GmbH&Co.KG (pagrindinis partneris), (2) Stulz Wasser-und Prozesstechnik GmbH (pavadinimas pakeistas į SH+E GmbH) ir (3) UAB „Dzūkijos statyba“ (rangovas) pasirašė Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutartį Nr. 5-274 (toliau - rangos sutartis), remiantis kuria rangovas įsipareigojo užsakovui už sutarties kainą tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų. Remiantis minėta rangos sutartimi laikotarpiu nuo 2013 metų gruodžio iki 2014 metų vasario mėnesio ieškovė atsakovei UAB „Kauno vandenys“ atliko statybos darbų už 965 868,81 Lt (tame skaičiuje PVM 167 630,12 Lt), už kuriuos apmokėjimo negavo nei tiesiogiai iš užsakovo, nei per partnerius. Atsižvelgiant, jog jungtinės veiklos sutartis nutraukta 2014-04-30, ieškovė 2014-05-26 Pretenzija pareikalavo atsakovę UAB „Kauno vandenys“ sumokėti 965 868,81 Lt už atliktus statybos darbus ir pateikė už atliktus darbus ir jų vertę pagrindžiančius dokumentus: pažymą apie 2013 m. gruodžio – 2014 m. sausio, vasario mėn. atliktus darbus 965 868,81 Lt sumai, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą serija DZS Nr. 003753. Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ 2014-05-30 raštu Nr. (32-08.54 8-1463 atsakė, kad vadovaujantis jungtinės veiklos (konsorciumo) Sutarties 4.4.2 p. atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras privalo teikti pagrindinis jungtinės veiklos partneris Meyer&John GmbH&Co.KG, o apmokėjimai privalo būti atliekami į jungtinės veiklos sutarties 2013-12-17 pakeitimo 1 punkte nurodytą sąskaitą. Ieškovė nesutinka su atsakovės UAB „Kauno vandenys“ atsisakymu apmokėti už ieškovės atliktus darbus, dėl ko reikalauja priteisti 965 868,81 Lt skolą, prašo pripažinti negaliojančiomis jungtinės veiklos sutarties sąlygas. UAB „Kauno vandenys“ 2014-04-09 raštu Nr. (32-08.54)8-992 ieškovę informavo, kad 2014-04-10 nutraukia Rangos sutartį Nr. 5-274, pasirašytą su visais pagrindinės sutarties partneriais. 2014-03-31 Hamburgo apylinkės teismo nutartimi pagrindiniam partneriui iškelta bankroto byla.

42010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties 4.4.2., 4.8., 4.9. punktuose ir 2013-12-17 Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo 4.8 ir 4.9 punktuose nurodytos sąlygos pripažintinos negaliojančiomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos CK 1.90 straipsnio pagrindu, kaip pasirašytos iš esmės suklydus. Ieškovei UAB „Dzūkijos statyba“ sudarant 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartį dalyje dėl 4.4.2 p., 4.8 ir 4.9 punktų bei pasirašant 2013-12-17 Sutarties pakeitimą nebuvo atskleista visa informacija apie Sutarties kontrahentų pagrindinio partnerio ir kito partnerio - įmonės Stulz Wasser - und Prozesstechnik GmbH (pavadinimas pakeistas į SH + GmbH) finansinę padėtį. 2014-04-09 ieškovė pateikė prašymą VĮ Registrų centrui išduoti paskutinį Meyer & John GmbH & Co.KG pateiktą finansinių ataskaitų rinkinį. Gauti dokumentai patvirtino, kad pagrindinio partnerio finansiniai dokumentai VĮ Registrų centrui buvo teikiami tik už 2008 finansinius metus. Ši aplinkybė reiškia, kad pagrindinės sutarties partneriai vengė teikti finansines ataskaitas, tuo nuslėpdami realią finansinę padėtį. Pagrindinės sutarties partneriai neatskleidė ieškovei visos informacijos apie sudaromo sandorio riziką ir taip ieškovę suklaidino. Žinodama aplinkybę, jog Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties sudarymo metu (2010-03-05) ir Rangos sutarties sudarymo metu (2010-08-06) egzistavo aplinkybės, kurioms esant ieškovės uždirbtos lėšos nebus pervestos iš pagrindinio partnerio sąskaitos ieškovei, ieškovė su sutarčių sąlygom, jog apmokėjimas bus vykdomas per kitus pagrindinės sutarties partnerius, nebūtų sutikusi, t. y. nebūtų sutikusi su punktais, nustatančiais, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai, numatyti Rangos sutartyje su užsakovu, bus atliekami per pagrindinio partnerio einamąją banko sąskaitą. Ieškovės suklydimas buvo esminis, nes buvo suklysta dėl atsakovų turtinės padėties, kuri buvo viena iš esminių sąlygų vykdant 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartį bei jos pagrindu sudarytą 2010-08-06 Rangos sutartį Nr. 5-274. CREDITINFO pažyma patvirtina, kad pagrindinis partneris turėjo ekonominių sunkumų, galėjusių lemti įmonės nemokumą ar net bankrotą, tačiau jų ieškovei ir perkančiajai organizacijai neatskleidė. Už 2010 metus pagrindinio partnerio įsiskolinimo rodiklis siekė 105 proc. Finansinių metų įsiskolinimo rodiklio dydžiui esant žemiau 0,5 (50 proc.) laikoma, kad įmonės finansinė būklė yra gera, o esant virš 0,7 (70 proc.) būklė laikoma nepatenkinama. Minėti duomenys įrodo nesugebėjimą vykdyti ilgalaikius įsipareigojimus verslo partneriams. Paskutinės finansinės ataskaitos pateiktos tik už finansinius metus, pasibaigusius 2011-12-31. Vėlesnių finansinių ataskaitų nebuvo pateikta. Aplinkybė, kad įmonė už 2012 finansinius metus neteikė finansinės atskaitomybės, liudija esant blogą įmonės finansinę padėtį, kurios įmonė sąmoningai neatskleidė. Akcininkų nuosavybė žymiai sumažėjo 2010 metais ir 2011-12-31 būklei beveik visas (98 %) iš 33 059 000 eurų turto priklausė kreditoriams, nes akcininkų nuosavybė sudarė tik 562 000 eurų. Pasirašant 2013-12-17 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties pakeitimą, pagrindinės sutarties partnerių finansinė padėtis dar labiau pablogėjo, tačiau partneriai ir toliau neatskleidė informacijos apie jų sunkią turtinę padėtį, nemokumą bei šioms įmonėms gresiantį bankrotą, nors pagrindinė sutartis įpareigojo tai atlikti. Kadangi ieškovei nebuvo atskleista vėlesnė informacija apie sudaromo sandorio riziką, ieškovė, pasirašydama sutarties pakeitimą, buvo suklaidinta. 2013-12-17 Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo metu neatskleidę realios savo padėties, atsakovai pažeidė 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties V dalies 5.1.1 papunktį, nustatantį pareigą šalims visokeriopai bendradarbiauti vykdant šią Sutartį; 5.1.5. papunktį, nustatantį, jog Sutarties galiojimo metu turi pareigą teikti viena kitai operatyvius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, aplinkybė ar sąlyga, kuri gali paveikti šią Sutartį, Partnerių teises ir pareigas, ar sąlygoti Sutarties pažeidimą, o taip pat veikti geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopai užtikrinti, kad būtų laikomasi šios Sutarties; 7.4 punktą, nustatantį, kad bet kuri Šalis įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą Šalį apie bet kuriuos Sutarties VII dalyje numatytų patvirtinimų ir garantijų pasikeitimus, iš jų apie 7.1.4. papunktyje nurodytos garantijos, jog Šalys nedalyvauja ir joms negresia jokie teisminiai procesai, kurie gali sutrukdyti Šalims įvykdyti jų įsipareigojimus pagal Sutartį. Nepranešdami apie esmines Sutarties vykdymui aplinkybes, atsakovas Meyer & John GmbH&Co.KG nesilaikė sąžiningos dalykinės praktikos (CK 6.158 str.), su ieškove nebendradarbiavo (CK 6.200 str. 2 d.). Aplinkybė, jog Pagrindinės sutarties partneriai dalyvavo viešajame konkurse, ieškovei suponavo išvadą, kad jie atitinka finansinės būklės reikalavimus, jog atsakovų turtinė padėtis sudarant Sutartį buvo ištirta ir įvertinta kaip gera ir pakankama įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

52010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartis dalyje dėl 4.4.2 p., 4.8 ir 4.9 punktų bei 2013-12-17 Pagrindinės sutarties pakeitimo 4.8 ir 4.9 p. prieštarauja CK 6.644 straipsnyje įtvirtintai imperatyviai teisės normai, taip pat prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei sąžiningos dalykinės praktikos reikalavimams, kurie reiškia pareigą įmonei, kaip verslo subjektui, nesudaryti sandorių, kuriais būtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Sutarčių sąlygos, jog visi atsiskaitymai bei mokėjimai bus atliekami per Pagrindinio partnerio, o vėliau per partnerio SH+E GmbH banko sąskaitą, prieštarauja ieškovės teisėtiems interesams, t. y. CK 6.676 straipsnio reikalavimams, sukuria tokią situaciją, kad pagal ginčo sutarties sąlygas apskritai nebelieka subjekto, turinčio tiesiogiai atsiskaityti su ieškove. Ieškovė, žinodama apie tokią Pagrindinio partnerio ekonominę būklę ar turėjusi pagrįstų abejonių dėl įmonės nemokumo ar bankroto grėsmės, nebūtų sulygusi dėl sąlygų, nustatančių kad konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai bus vykdomi per pagrindinio partnerio einamąją banko sąskaitą, nes finansų tvarkymo pavedimas įmonei, galinčiai tapti nemokia ar bankrutuoti, reikštų, kad sutartis bus įvykdoma tokiu būdu, kad ieškovė negali gauti to, ko pagrįstai tikėjosi - apmokėjimo už atliktus darbus. 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties sąlygos, jos pakeitimo sąlygos, bei Rangos sutarties sąlygos dėl lėšų apmokėjimo ne tiesiogiai įmonei, atlikusiai darbus, o per kitą įmonę, pažeidžia ieškovės teisėtus lūkesčius, lygiateisiškumo principą, suteikia atsakovams perdėtą pranašumą. Pakeitus atsiskaitymo tvarką, ieškovė liko dar blogesnėje padėtyje, nei buvo, nes po Pagrindinės sutarties pakeitimo, su ieškove įsipareigojo atsiskaityti bet kuris iš partnerių pagal jų rašytinį susitarimą. Tokiu būdu Sutarties pakeitimai eliminavo ieškovės teisę žinoti, iš kurio partnerio reikalauti apmokėjimo už atliktus statybos darbus užsakovui ir kuris iš partnerių privalo atsiskaityti su ieškove. Atsižvelgiant, jog Jungtinės veiklos sutartis ir Rangos sutartys buvo nutrauktos, ginčijama tik dalis, t. y. atsiskaitymo tvarkos už atliktus darbus, jungtinės veiklos sutarties sąlygų, Rangos sutarties dalis iš ieškovės pusės jau yra įvykdyta, būtų tikslinga Jungtinės veiklos sutarties ginčo sąlygas pripažinti negaliojančiomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo ir įpareigoti atsakovę UAB „Kauno vandenys“ sumokėti atliktų darbų vertę (968 868,81 Lt), buvusią gavimo ir atlikimo metu (CK 6.240 str. 4 d.).

6Atsiliepime į ieškinį atsakovė Meyer & John GmbH& Co. KG (t. 1, b. l. 101–111) prašo palikti ieškovės UAB „Dzūkijos statyba“ ieškinį atsakovei Meyer & John GmbH& Co. KG, atstovaujamai Meyer & John GmbH& Co. KG, Vilniaus filialo, nenagrinėtą, kaip neteismingą Lietuvos Respublikos teismams; netenkinus reikalavimo palikti ieškinį nenagrinėtu, civilinę bylą sustabdyti ir ieškinį perduoti nagrinėti bankroto bylą iškėlusiam Hamburgo apylinkės teismui; netenkinus prašymo dėl bylos sustabdymo ir perdavimo Hamburgo apylinkės teismui, ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo, kad 2014-03-31 Hamburgo apylinkės teismo nutartimi atsakovei Meyer & John buvo iškelta byla dėl nemokumo ir įsiskolinimo, bankroto administratoriumi paskiriant advokatą dr. Sven-Holger Undritz, todėl byla teisminga Vokietijos, bet ne Lietuvos teismams. 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (toliau - Reglamentas) (4 straipsnis) numato, kad bankroto byloms ir jų pasekmėms taikoma valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta bankroto byla, teisė. Kadangi atsakovės Meyer & John bankroto byla nagrinėjama Hamburgo apylinkės teisme, šiuo atveju taikytini Vokietijos teisės aktai, o būtent Vokietijos bankroto įstatymas (Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBI. I S. 2866) (toliau - Bankroto statymas). Bankroto įstatymo 174 paragrafe nustatyta, kad „bankroto procese dalyvaujantys kreditoriai turi raštu pateikti savo reikalavimus bankroto administratoriui“ - šiuo atveju dr. Sven-Holger Undritz. Ieškovė jau 2014 m. balandžio–birželio mėn. žinojo apie atsakovams iškeltas bankroto bylas, todėl turėjo vadovautis Reglamento 4 str. įtvirtinta taisykle ir ieškinį reikšti tiesiogiai Hamburgo apylinkės teismui. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui, t. y., šiuo atveju turėtų būti perduodama nagrinėti Hamburgo apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-22118-934/2014 2014-07-29 įsiteisėjusia nutartimi paliko ieškovės UAB „Skuba“ 2014-05-05 ieškinį nenagrinėtą, kaip neteismingą Lietuvos Respublikos teismams dėl atsakovei Meyer & John iškeltos bankroto bylos Vokietijoje.

7Nagrinėjamu atveju neegzistuoja CK 1.90 str. taikymo sąlyga - nėra esminio ieškovės suklydimo. Esminė Jungtinės veiklos sutarties sąlyga/jos dalykas yra partnerių bendras veikimas, kooperuojant savo darbą ar žinias, tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 str. 1 d.). Atsiskaitymo tvarka ir partnerių mokumas nėra ir negali būti laikomi Jungtinės veiklos sutarties dalyku. Ieškovė neturi pagrindo teigti, kad ji klydo dėl Jungtinės veiklos sutarties dalyko/esminių jos sąlygų. Pagrindas teigti, kad ieškovė iš esmės suklydo dėl Jungtinės veiklos sutarties esminių sąlygų būtų tik tada, jei ieškovė ginčytų Jungtinės veiklos sutartyje nustatytą darbų apimtį, sutartimi nustatytus partnerių įsipareigojimus ir pan. Pagrindinio atsakingo partnerio paskyrimas tvarkyti bendrus reikalus jungtinės veiklos atveju yra įprasta bendrų reikalų tvarkymo praktika, kurios teisėtumas įtvirtintas ir CK 6.972 str.: „Tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš partnerių turi teisę veikti visų partnerių vardu, jeigu Jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad bendrus reikalus tvarko vienas iš partnerių arba visi partneriai kartu. Jeigu reikalus gali tvarkyti tik visi partneriai kartu, kiekvienam sandoriui sudaryti reikia visų partnerių sutikimo.“ Ieškovė neginčija kitų Jungtinės veiklos sutarties nuostatų, iš kurių akivaizdžiai matyti kitos pagrindinio partnerio teisės veikti kaip pagrindiniam partnerių atstovui finansinėje srityje: pvz., ieškovė neginčija Jungtinės veiklos sutarties 2.3 p., kuriame įtvirtinta, kad atsakovas Meyer & John „yra įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiosios organizacijos ir/ar Užsakovo nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus“. Ieškovė visos Jungtinės veiklos sutarties veikimo metu neturėjo pretenzijų dėl to, kad atsakovė Meyer & John yra pagrindinis sutarties partneris, įgaliotas atlikti visus veiksmus visų partnerių vardu (tarp jų ir tvarkyti finansinius reikalus) ir tik tada, kai atsakovė AB „Kauno vandenys“ atsisakė mokėti atlyginimą už paslaugas ieškovei, ieškovė, bet kokia kaina siekdama susigrąžinti pinigus, iniciavo Jungtinės veiklos sutarties tam tikrų sąlygų ginčijimą, nepateikdama jokių rimtų teisinių argumentų ir įrodymų. Ieškovė dar iki Jungtinės veiklos sutarties sudarymo turėjo pareigą domėtis minėtos sutarties partnerių finansine padėtimi tiek iki sutarties sudarymo, tiek jos vykdymo metu ir galėjo gauti informaciją apie jų mokumą, tačiau ieškovė atsakovų finansine būkle pradėjo rūpintis tik 2014-04-09, kai atsakovė UAB „Kauno vandenys“ nutraukė 2010-08-06 Rangos sutartį ir neatsiskaitė su ieškove. Ieškovė pati nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, nesiėmė jai prieinamų priemonių patikrinti Jungtinės veiklos partnerių finansinę padėtį, tokiais savo veiksmais prisiėmė atitinkamą riziką ir galimas neigiamas jos pasekmes. Ieškovė absoliučiai neįrodo savo suklydimo dėl atsakovės SH+E mokumo. Ieškovė pateikia argumentus tik apie tariamą savo suklydimą dėl atsakovės Meyer & John mokumo. Tačiau išvadą, kad jungtinės veiklos partneriai nepateikė jai visos informacijos ir ji suklydo dėl jų mokumo, ieškovė padaro ir atsakovės SH+E atžvilgiu.

8Nagrinėjamu atveju neegzistuoja CK 1.80 str. taikymo sąlyga - Jungtinės veiklos sutarties nuostatos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. CK 6.644 straipsnio norma, kuria remiasi ieškovė, nėra imperatyvi. Ieškovė painioja du skirtingus dalykus - esmines rangos sutarties sąlygas (CK 6.645 str. 1 d.) ir susitarimą dėl sutarties kainos sumokėjimo (CK 6.655 str., 6.687 str. 1 d.). Esminė rangos sutarties sąlyga yra tik šios sutarties dalykas, t. y. darbo rezultatas (CK 6.645 str. 1 d.). Kaina nelaikoma esmine rangos sutarties sąlyga (CK 6.653 str. 1 d.). Ieškovės pateikiami teiginiai dėl užsakovo ir rangovo priešpriešinių pareigų (užsakovo pareigos atsiskaityti, kai rangovas atlieka rangos sutartyje numatytus darbus ir perduoda juos užsakovui) vykdymo neįrodo, kad Jungtinės veiklos sutarties nuostatos, kuriose numatyta atsiskaitymo tvarka, prieštarauja CK 6.644 str. pateikiamai rangos sutarties sampratai. Priešingai, Jungtinės veiklos sutarties nuostatos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nes joje yra susitarta dėl esminių rangos sutarties sąlygų. Jungtinės veiklos sutarties nuostatos, įtvirtinančios atsiskaitymo pagal rangos sutartį tvarką, nepažeidžia imperatyvo. Tokius susitarimus rangos sutarties šalys gali sudaryti (CK 6.655 str., 6.687 str. 1 d.), todėl nėra pagrindo teigti, jog egzistuoja CK 6.644 str. pažeidimas, lemiantis CK 1.80 str. taikymą. Ieškovės nurodyti argumentai dėl tariamo Jungtinės veiklos sutarties ir jos pakeitimo nuostatų prieštaravimo CK 1.5 str. bei CK 6.676 str. taip pat yra nepagrįsti. Ieškovė, būdama viena iš sutarties šalių, galėjo daryti įtaką Jungtinės veiklos sutartyje numatytai atsiskaitymo tvarkai, nes tai nėra prisijungimo būdu sudaroma sutartis ar vienašalis sandoris. Be to, tokia teise ieškovė nepasinaudojo net ir tuomet, kai buvo keičiama Jungtinės veiklos sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiek Jungtinės veiklos sutarties sudarymo metu, tiek atitinkamų jos nuostatų pakeitimo metu ieškovei sutarties sąlygos buvo priimtinos ir ji jas nepagrįstai ginčyti pradėjo tik dabar, kai tapo aišku, kad atsiskaitymas už atliktus darbus užtruks dėl atsakovams inicijuotų bankroto procedūrų.

9Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Jungtinės veiklos sutartis ir jos pakeitimai negalioja dar ir dėl to, kad sutarties sąlygos, kurios panaikina ar apriboja šalies atsakomybę už sutarties neįvykdymą arba leidžia ją įvykdyti tokiu būdu, kuris iš esmės skiriasi nuo to, kurio protingai tikėjosi kita šalis, negalioja, jeigu tokios sąlygos atsižvelgiant į sutarties prigimtį bei kitas aplinkybes yra nesąžiningos (CK 6.211 str.). CK 6.211 straipsnis taikomas tuomet, kai tam tikros sutarties sąlygos panaikina ar apriboja sutarties šalies atsakomybę už sutarties nevykdymą arba leidžia ją įvykdyti tokiu būdu, kuris iš esmės skiriasi nuo to, kurio protingai tikėjosi kita šalis. Jungtinės veiklos sutarties nuostatos, kurių galiojimą ieškovė kvestionuoja kaip tariamai prieštaraujantį CK 6.211 straipsniui, yra susijusios ne su atsakomybės ribojimu ar panaikinimu, o su atsiskaitymo tvarkos nustatymu. Taigi jos iš esmės susijusios ne sutarčių neįvykdymo teisinėmis pasekmėmis kaip CK 6.211 str., o sutarčių vykdymu. Priešingai, Jungtinės veiklos sutarties VI dalis numato detalią tvarką dėl solidariosios šalių atsakomybės, kurios ieškovė ieškinyje neginčija. Jungtinės veiklos sutarties nuostatos dėl atsiskaitymo tvarkos tikrai negali būti aiškinamos kaip netikėtos (siurprizinės) (CK 6.186 str.). CK 6.211 straipsnis iš esmės turi būti taikomas ir aiškinamas sistemiškai, t. y. kartu su CK 6.186 str., 6.188 str. ir 6.252 str. Šiuo atveju nėra teisinio pagrindo taikyti kurį nors iš minėtų straipsnių, todėl nepagrįstas ir teiginys, kad minėtos Jungtinės veiklos sutarties nuostatos negalioja pagal CK 6.211 str. Jungtinės veiklos sutartis ir jos pakeitimo nuostatos paneigia nesąžiningumo galimybę, nes Jungtinės veiklos sutartį sudarė savo srities profesionalai (verslininkai), ji buvo sudaryta ne prisijungimo būdu, tai yra komercinė sutartis.

10Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Kauno vandenys“ (t. 1, b. l. 151–152) nurodo, kad ieškinyje nurodytus darbus UAB „Dzūkijos statyba“ yra atlikusi. Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti negaliojančiomis 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties 4.4.2., 4.8., 4.9. punktuose ir 2013-12-17 Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo 4.8 ir 4.9 punktuose nurodytos sąlygos prašo spręsti teismo nuožiūra.

11Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovai patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį patenkinti.

12Atsakovės UAB „Kauno vandenys“ atstovas teismo posėdžio metu prašė tarp šalių iškilusį ginčą spręsti teismo nuožiūra. Patvirtino, kad ieškovė visus darbus yra atlikusi, atsakovė dėl darbų atlikimo kokybės pretenzijų ieškovei neturi.

13Atsakovės Meyer & John GmbH& Co. KG atstovas teismo posėdyje prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti. Palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

14Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.

15Atsakovo Meyer & John GmbH& Co. KG atstovai pateiktais prašymais teismui prašė sustabdyti nagrinėjamą bylą ir ją perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, nes atsakovui, veikiančiam per Vilniaus filialą, 2015m. gegužės 20d. iškelta bankroto byla. Atsakovo atstovai prašymus grindė CPK 34, 163 straipsnių pagrindu.

16CPK 34 straipsnio 2 dalyje yra numatyti atvejai, kada teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui. Pagal šio straipsnio 2 dalies 5 punktą byla perduodama kitam teismui sustabdžius bylą dėl to, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla. Tačiau bylą perduoti kitam teismui leidžiama tik tada, kai yra nustatyti bylos sustabdymo pagrindai. CPK 163 straipsnio 5 punkte yra nustatytas privalomas bylos sustabdymo pagrindas, kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. Byloje nustatyta, kad atsakovui Meyer & John GmbH& Co. KG, šalutinė bankroto byla, Vilniaus apygardos teisme iškelta jau po nutarties skirti nagrinėjamą bylą nagrinėti teismo posėdyje, todėl nagrinėjamos bylos sustabdymas pagal CPK 163 straipsnio 5 punktą negalimas. Kiti atvejai, dėl kurių galėtų būti nagrinėjama byla sustabdyta nenustatyti, todėl nenustačius bylos sustabdymo pagrindų, atsakovo atstovų prašymai dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui pateikti CPK 34, 163 straipsnių pagrindu, netenkintini.

17Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiomis jungtinės veiklos ( konsorciumo) sutarties sąlygas

18Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „Kauno vandenys“ atviro konkurso būdu organizavo ir vykdė viešąjį pirkimą projektavimo ir statybos darbams „Kauno dumblio apdorojimo įrenginių statyba“ ( projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-033) atlikti. Tikslu dalyvauti viešame konkurse atsakovai Meyer & John GmbH& Co KG, SH + E GmbH bei ieškovė UAB „Dzūkijos statyba“ 2010m. kovo 5d. pasirašė Jungtinės veiklos ( konsorciumo) sutartį ir buvo pripažinti atviro viešo konkurso laimėtojais. Kaip matyti iš sudarytos sutarties sąlygų, kad jungtinės veiklos dalyviai pasiskirstė darbus ir kiekvienas iš jų tapo atsakingu už savo atliekamus darbus. Šalys sutarties 4. 8, 4. 9 punkto sąlygomis nurodė, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai ir mokėjimai, numatantys rangos sutartyse, su užsakovu, bus atliekami per pagrindinio partnerio einamąją banko sąskaitą. Pagrindinis partneris atsiskaitys su partneriais už jų atliktų darbų apimtis, pervesdamas pinigines lėšas partneriams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, gavęs atsiskaitymą už šiuos darbus iš užsakovo. Pagal sutarties 4.4.2p. nuostatą, pagrindinis partneris sudarys ir pasirašys visas sąskaitas ir kitus dokumentus, susijusius konsorciumo veikla. Vėliai, 2013m. gruodžio 17d. jungtinės veiklos sutarties šalys sutarties 4.8, 4.9 sąlygas pakeitė ir susitarė, kad visi konsorciumo verdu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai, numatyti rangos sutartyje su užsakovu, bus atliekami per partnerio – SH+E GmbH banko sąskaitą, o visi pavedimai iš šios sąskaitos gali būti vykdomi tik su SH+E GmbH atstovo ir pagrindinio partnerio rašytiniu sutikimu. Šalys aptarė ir kitas apmokėjimo su partneriais sąlygas ir, kad ieškovei UAB Dzūkijos statyba“ sąskaitos būtų apmokamos per kitų partnerių sąskaitą, šiems susitarus. Tokiu būdu, atsižvelgiant į junginės veiklos sutarties sąlygas, ieškovė būdama jungtinės veiklos dalyviu pinigines lėšas už atliktus darbus galėjo gauti tik per kitus partnerius, bet ne tiesiogiai. Ieškovė prašo šalių sudarytos 2010m. kovo 5d. jungtinės veiklos ( konsorciumo) sutarties 4.4.2, 4.8, 4.9 punktuose nurodytas sąlygas bei 2013m. gruodžio 17d. jungtinės veiklos sutarties 4.8 ir 4.9 sąlygas pripažinti negaliojančiomis dėl suklydimo, nurodydama, kad buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų ( CK 1. 90 straipsnis).

19Ieškovė teigia, kad sudarant jungtinės veiklos sutarties ginčijamas sąlygas bei sutarties pakeitimo ginčijamas sąlygas buvo suklaidinta, nes ieškovei nebuvo atskleista kitų jungtinės veiklos partnerių finansinė padėtis, atsakovai nepateikė finansinės ataskaitos ir nuslėpė realią savo turtinę padėtį. Tvirtinama, kad jungtinės veiklos sutarties pasirašymo metu atsakovai turėjo ekonominių sunkumų, galėjusių lemti įmonės nemokumą ar net bankrotą.

20Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tam, jog teismas sandorį pripažintų negaliojančiu dėl suklydimo, būtina konstatuoti tiek suklydimo faktą, tiek tai, kad suklydimas buvo esminis. Teismų praktikoje suklydimu bendriausia prasme laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 2, 4 ir 5 dalys). Suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų, kuriuos nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas jis sandorio nebūtų sudaręs. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2014, 2014-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2014, 2014-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2014). Šioje nagrinėjamoje byloje vertinant tarp šalių atsiradusius teisinius santykius būtina įvertinti šalių elgesį sudarant ginčijamus sandorius bei atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, nustatyti, ar ieškovė galėjo suklysti dėl ginčijamų sutarties sąlygų, kurios apsprendžia piniginius atsiskaitymus tarp jungtinės veiklos sutarties dalyvių.

21Tikslu nustatyti, ar ieškovė kitų jungtinės veiklos dalyvių buvo suklaidinta, teismas turi įvertinti, ar ieškovei buvo žinoma apie konsorciumo kūrimą bei jo veiklos organizavimą ir vykdymą ir ar, ieškovė būdama profesionali verslu besiverčianti įmonė ir ne vienoje jungtinėje veikloje dalyvavusi bendrovė, suvokdama galimą padarinių riziką, galėjo suklysti dėl ginčijamų sudarytų sutarties sąlygų, nustatančių finansinę atsiskaitymo tvarką tarp jungtinės veiklos dalyvių.

22Bylos medžiaga nustatyta, kad jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovai sutartį pasirašė pas notarą ir pagal šalių sutartas sąlygas šalys nustatė teises ir pareigas. Iš sudarytos jungtinės veiklos sutarties turinio aišku, kad šalys siekdamos užtikrinti bendros veiklos efektyvumą ir kryptingumą bei kuo racionalesnį tikslų pasiekimą sutarė, kad partnerių bendros veiklos pagrindinis lyderis ir koordinatorius bus atsakovas Meyer & John GmbH& Co KG. Šalys laisva valia sutarė, kad visi konsorciumo vardu atliekami atsiskaitymai bei mokėjimai, numatyti rangos sutartyje su užsakovu, bus atliekami per pagrindinio koordinatoriaus einamąją banko sąskaitą. Po to, pagrindinis partneris atsiskaitys su kitais partneriais. Iš šalių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir sąlygų nenustatyta, kad sutarties sąlygos nebuvo aiškios ir nesuprantamos sandorio šalims. Byloje neįrodyta, kad šalys tarėsi ar galėjo tartis dėl kitų atsiskaitymo ar mokėjimo sąlygų vykdant rangos sutartį su užsakovu. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, kad ieškovei buvo žinoma kitų jungtinės veiklos dalyvių finansinė padėtis ir ji turėjo visą prieinamą informaciją pasitikrinti atsakovų dokumentus, patvirtinančius jų realią finansinę padėtį, todėl teigti, kad atsakovai nuslėpė savo finansinę padėtį ar vengė ją atskleisti ir dėl to buvo suklaidinta, nėra teisinio pagrindo.

23Atskirai vertinant ar buvo suklysta, šuo konkrečiu atveju, teismo nuomone, turi būti taikytinas ir protingumo kriterijus t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys turi būti vertinamas atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis, taip pat atsižvelgtina į šio asmens asmenines savybes. Nagrinėjamu atveju, ieškovės atstovų asmeninės savybės ( ilgalaikė patirtis versle ir nevienkartinis dalyvavimas jungtinėje veikloje dalyviu), nustatant ginčijamas sąlygas dėl piniginių atsiskaitymų, buvo pakankama suprasti apie nustatytas tarp jungtinės veiklos dalyvių piniginių atsiskaitymų sąlygas. Šios ieškovę apibudinančios faktinės aplinkybės rodo, kad ieškovės ilgalaikė patirtis versle ir sandorių sudaryme leidžia ją laikyti labiau patyrusiu ir išmanančiu asmeniu nei pradedantysis ar vidutinis. Kita vertus, ieškovė siekdama būti jungtinės veiklos dalyviu, tikslu turėti užsakymus ir vykdyti veiklą, sudarydama jungtinės veiklos sutartį bei pasirašydama sutarties sąlygas veikė savo rizika.

24Teismas, nustatytų faktinių aplinkybių visumos pagrindu bei įvertinęs ieškovės asmenį apibudinančius kriterijus daro išvadą, kad ieškovė buvo susipažinusi su jungtinės veiklos sutarties sąlygomis, sutartį bei vėlesnį sutarties papildymą liečiantį piniginius atsiskaitymus tarp jungtinės veiklos dalyvių pasirašė pas notarą ir negalėjo būti suklaidinta dėl ginčijamų sutarties sąlygų, kad nesant suklydimo ginčo sandorių nebūtų sudariusi. Nekonstatavus byloje ieškovės esminio suklydimo dėl sudarytų sandorių sąlygų, nėra pagrindo ginčijamas jungtinės veiklos sutarties sąlygas pripažinti negaliojančiomis sudarytas suklydimo įtakoje ( CK 1. 90 straipsnis).

25Ieškovė taip pat nurodo, kad ginčijamos jungtinės veiklos sutarties 4. 4. 2, 4.8 ir 4.9 sąlygos bei vėliau sudarytas pagrindinės jungtinės veiklos sutarties pakeitimas 4. 8 ir 4. 9 punktai, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms – CK 6. 644 straipsniui, kurias prašo pripažinti negaliojančiomis ( CK 1. 80 straipsnis). Ieškovės teigimu, ginčijamos jungtinės veiklos sutarties sąlygos prieštarauja CK 6. 644 straipsniui, nustatančiam rangos sutarties sampratą. Nurodo, kad statybos rangos sutartis yra atlygintinė sutartis. Tokia sutartimi viena šalis ( rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

26Kasacinės instancijos teismas aiškindamas CK 1. 80 straipsnio nuostatas yra išskyręs tris kriterijus, kuriuos sutartis turi atitikti tam, kad būtų pripažinta prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą; trečia, kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014m. kovo 20d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2014).

27Teismo vertinimu, jungtinės veiklos dalyvių sudarytos ginčijamos sutarties sąlygos, kuriose įtvirtina tarp dalyvių atsiskaitymo pagal rangos sutartį tvarka, nepažeidžia imperatyvo. Rangos sutarties šalims tokius susitarimus sudaryti nedraudžia įstatymai, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad sudarant ginčijamas sąlygas egzistavo CK 6. 644 straipsnio pažeidimas. Nenustačius imperatyvių teisės normų pažeidimo, nėra pagrindo konstatacijai, kad ginčijamos jungtinės veiklos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kurias nurodo ieškovė. Taigi, esant nurodytam atmestinas ieškovės reikalavimas pripažinti ginčijamas jungtinės veiklos sutarties sąlygas negaliojančiomis, kaip prieštaraujančiomis imperatyvioms įstatymo normoms ( CK 1. 80 straipsnis).

28 Dėl reikalavimo priteisti už atliktus statybos darbus

29Byloje nustatyta, kad po 2010m. kovo 5d. jungtinės veiklos sutarties sudarymo, 2010m. rugpjūčio 6d. visi jungtinės veiklos partneriai su užsakovu, byloje atsakove UAB „Kauno vandenys“ sudarė Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutartį Nr. 5-274 ( t 1., b. 58-59). Teismo vertinimu, pagal aptartą rangos sutartį ieškovė taip pat buvo rangovas, nepriklausomai nuo to, kad šioje sutartyje už rangovą buvo pasirašęs tik vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis – atsakovo Meyer & John GmbH& Co KG atstovas. Bylos duomenimis pagal šią sudarytą rangos sutartį visus statybos darbus sutartyje nustatytu terminu ir kokybiškai atliko ieškovė. Šių aplinkybių šalys neginčija. Byloje taip pat neginčijama, kad atliktų darbų vertė sudaro 965 868,81 Lt sumą. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, kad Hamburgo (Vokietija) apylinkės teismas 2014m. vasario 6d. pradėjo bankroto procedūras atsakovui Meyer & John GmbH& Co KG ir 2014m. kovo 31d. iškėlė šiam atsakovui bankroto bylą. Kitam byloje atsakovui SH + E GmbH, 2014m. vasario 20d. taip pat buvo pradėtos laikinosios bankroto procedūros. Atsižvelgdama į tai atsakovė UAB „Kauno vandenys“ pasiūlė jungtinės veiklos partneriams iki 2014m. kovo 26d. pateikti jungtinės veiklos partnerių patvirtintą veiksmų planą dėl 2010m. rugpjūčio 6d. tarp šalių sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 5-274 tolimesnio vykdymo. Nustatyta, kad jungtinės veiklos partneriai pasiūlymo neįvykdė, tai UAB „Kauno vandenys“ informavo jungtinės veiklos dalyvius, kad nuo 2014m. balandžio 10d. nutraukia jau paminėtą statybos rangos sutartį ( t. 1., b. l. 60-61). Vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo pranešime apie jos nutraukimą nurodytos dienos ( CK 6. 218 straipsnis). Faktiškai byloje ir nėra ginčo, kad šalių sudaryta sutartis buvo nutraukta neteisėtai. Pagal CK 6. 221 straipsnio 2 dalį sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas. CK 6. 671 straipsnis reglamentuojantis rangos sutarties nutraukimo iki darbų rezultato perdavimo ir priėmimo teisines pasekmes, taip pat nustato, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą ir nustatytas faktines bylos šiuo konkrečiu atveju, teismas sprendžia, kad ieškovė būdama rangovu, gali reikalauti apmokėjimo iš užsakovo, atsakovės UAB „Kauno vandenys“ už faktiškai atliktus darbus pagal tarp šalių susiformavusius rangos sutarties santykius. Priešingai, teismo vertinimu, besąlygiškas reikalavimas vykdyti šalių, kad ir sudarytos, kad ir galiojančios sutarties sąlygas, šioje tarp šalių susiklosčiusioje situacijoje gali būti nepateisinamas kaip neatitinkantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1. 5 straipsnis). Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Kauno vandenys“ ieškovės atliktus darbus priėmė pagal darbų priėmimo aktus. Tarp šalių ginčo dėl darbų atlikimo kokybės ir kainos nėra. Todėl iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ priteistina ieškovei 965 868,81 Lt ( 279 734, 94 Eurų ) už atliktus ir neapmokėtus statybos darbus ( CK 6. 644-6.671 straipsniai).

30Spręsdamas bylą teismas atskirai pažymi, kad pagal CK 6. 978 straipsnio 1 dalies 2 punkto reglamentavimą, jungtinės veiklos sutartis tarp partnerių baigiasi iškėlus vienam iš partnerių bankroto bylą. Kaip jau buvo nustatyta, kad atsakovams Meyer & John GmbH& Co KG, SH + E GmbH, jungtinės veiklos sutartiems dalyviams yra iškeltos bankroto bylos. Taigi, spręstina, jog buvusi sudaryta 2010m. kovo 5d. jungtinės veiklos sutartis tarp partnerių jau yra pasibaigusi ( C K 6. 978 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismo nuomone, pasibaigus šalių sudarytai sutarčiai, sutartyje nustatytos sąlygos negali būti vykdomos. Visi ginčai tarp jungtinės veiklos partnerių galėtų būti sprendžiami tik įstatyme nustatyta tvarka ( CK 6. 969- 6. 982 straipsniai).

31Esant nurodytoms aplinkybės ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimai iš dalies tenkintini.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Byloje ieškovės ieškinį iš dalies patenkinus spręstinas bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir paskirstymo tarp šalių klausimas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas ( CPK 98 straipsnio 1 dalis). Atsakovas Meyer & John GmbH& Co KG pateiktu prašymu ( t 2., b. l. 126-131) prašo iš ieškovės priteisti 1537,20 Eurų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi ieškovės ieškinio reikalavimai pareikšti atsakovei Meyer & John GmbH& Co KG atmesti, o atsakovės pateiktų bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose galiojančiose rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių dėl atstovavimo civilinėse bylose, tai pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies taisykles iš ieškovės atsakovei priteistinos 1537,20 Eurų išlaidos teisinei pagalbai apmokėti.

34Ieškovė pateiktu prašymu ( t. 2., b. l. 132-133) prašo priteisti iš atsakovų 1089 Eurų bylinėjimosi išlaidų, advokato pagalbai apmokėti. Kaip jau minėta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas turi priteisti iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Tačiau teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas ( CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškovės pareikštas ieškinio reikalavimas dėl atsakovei UAB „Kauno vandenys“ 965 868,81 Lt priteisimo už atliktus statybos darbus buvo patenkintas. Tačiau, tokio ieškovės pareikšto reikalavimo atsakovė faktiškai neginčijo ir jos pozicija visos bylos nagrinėjimo metu buvo nepakitusi. Atsižvelgiant į tai, teismas įvertina tokį atsakovės procesinį elgesį ir šioje konkrečioje byloje laiko tinkamu bei taiko CPK 93 straipsnio 4 dalį ir nepriteisia ieškovei iš atsakovės visų prašomų bylinėjimosi išlaidų (išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir žyminio mokesčio). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu ( CPK 79 straipsnio 1 dalis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, teismas,

Nutarė

36Patikslintą ieškinį iš dalies patenkinti.

37Iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ į/k 132751369 priteisti ieškovei UAB „Dzūkijos statyba“ į/k 149657383, 279 734, 94 Eurus ( du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 94 centai) už atliktus statybos darbus.

38Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

39Iš ieškovės priteisti atsakovui Meyer & John GmbH& Co KG ( registracijos kodas HRA 82102) 1537, 20 Eurų bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Editai... 2. ieškovė UAB „Dzūkijos statyba“ patikslintu ieškiniu (t. 1, b. l.... 3. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Kauno vandenys“ atviro konkurso būdu... 4. 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties 4.4.2., 4.8., 4.9.... 5. 2010-03-05 Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartis dalyje dėl 4.4.2 p., 4.8... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Meyer & John GmbH& Co. KG (t. 1, b.... 7. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja CK 1.90 str. taikymo sąlyga - nėra esminio... 8. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja CK 1.80 str. taikymo sąlyga - Jungtinės... 9. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Jungtinės veiklos sutartis ir jos... 10. Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Kauno vandenys“ (t. 1, b. l.... 11. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovai patikslintą ieškinį... 12. Atsakovės UAB „Kauno vandenys“ atstovas teismo posėdžio metu prašė... 13. Atsakovės Meyer & John GmbH& Co. KG atstovas teismo posėdyje prašė... 14. Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.... 15. Atsakovo Meyer & John GmbH& Co. KG atstovai pateiktais prašymais... 16. CPK 34 straipsnio 2 dalyje yra numatyti atvejai, kada teismas perduoda bylą... 17. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiomis jungtinės veiklos (... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „Kauno vandenys“ atviro... 19. Ieškovė teigia, kad sudarant jungtinės veiklos sutarties ginčijamas... 20. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tam, jog teismas sandorį pripažintų... 21. Tikslu nustatyti, ar ieškovė kitų jungtinės veiklos dalyvių buvo... 22. Bylos medžiaga nustatyta, kad jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovai... 23. Atskirai vertinant ar buvo suklysta, šuo konkrečiu atveju, teismo nuomone,... 24. Teismas, nustatytų faktinių aplinkybių visumos pagrindu bei įvertinęs... 25. Ieškovė taip pat nurodo, kad ginčijamos jungtinės veiklos sutarties 4. 4.... 26. Kasacinės instancijos teismas aiškindamas CK 1. 80 straipsnio nuostatas yra... 27. Teismo vertinimu, jungtinės veiklos dalyvių sudarytos ginčijamos sutarties... 28. Dėl reikalavimo priteisti už atliktus statybos darbus... 29. Byloje nustatyta, kad po 2010m. kovo 5d. jungtinės veiklos sutarties sudarymo,... 30. Spręsdamas bylą teismas atskirai pažymi, kad pagal CK 6. 978 straipsnio 1... 31. Esant nurodytoms aplinkybės ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimai iš... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Byloje ieškovės ieškinį iš dalies patenkinus spręstinas bylinėjimosi... 34. Ieškovė pateiktu prašymu ( t. 2., b. l. 132-133) prašo priteisti iš... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, teismas,... 36. Patikslintą ieškinį iš dalies patenkinti.... 37. Iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ į/k 132751369 priteisti ieškovei UAB... 38. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 39. Iš ieškovės priteisti atsakovui Meyer & John GmbH& Co KG (... 40. Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos...