Byla B2-1166-436/2016

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Monikai Morkevičiūtei, dalyvaujant kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ atstovams advokatei Erikai Jurgutytei, Kredito departamento Probleminių aktyvų skyriaus viršininkui S. L., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Vakuolė“ administratoriaus prašymą išbraukti kreditorių BAB Ūkio bankas iš kreditorių sąrašo BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“ iškelta bankroto byla (b. l. 10–11). Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje patvirtino kreditoriaus UAB „Energolinija“ finansinį reikalavimą 7 533 898,41 Eur (26 013 044,44 Lt) sumai. Šio teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi, atsižvelgęs į bankroto administratoriaus prašymą ir remiantis 2011 m. birželio 30 d. Turtinių teisių perdavimo – priėmimo aktu, vietoje UAB „Energolinija“ į BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašą įtraukė AB Ūkio bankas su 7 533 898,41 Eur (26 013 044,44 Lt) finansiniu reikalavimu. Teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

4BUAB „Vakuolė“ administratorius 2015 m. gegužės 4 d. pateikė teismui prašymą išbraukti BAB Ūkio bankas iš bendrovės kreditorių sąrašo. Prašyme nurodė, kad faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios aplinkybės, kadangi reikalavimas patvirtinti ginčo finansinį reikalavimą buvo pateiktas be jokių reikalavimų teisę pagrindžiančių skolos susidarymo dokumentų bei reikalaujamų palūkanų apskaičiavimo pagrindimo.

5Įmonės kreditorius BAB „Ūkio bankas“ su pareikštu prašymu nesutiko, nurodė, kad finansinis reikalavimas tiek UAB „Energolinija“, iš kurios Turtinių teisių perleidimo sutartimi AB Ūkio bankas įgijo reikalavimą, tiek ir BAB Ūkio bankas finansinis reikalavimas patvirtinti įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Kreditoriaus vertinimu, įmonės administratorius prašyme nenurodė jokio faktinio ar teisinio pagrindo iš naujo peržiūrėti įsiteisėjusias teismo nutartis. UAB „Energolinija“ prašydama bankroto byloje patvirtinti kreditorinį reikalavimą pateikė šio reikalavimo pagrįstumą pagrindžiančius dokumentus, o BAB Ūkio bankas, prašydamas patvirtinti kreditorinį reikalavimą pateikė reikalavimo teisių perėmimo sutartį.

6Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“ prašymo netenkino, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartį panaikino ir perdavė BAB Ūkio bankas kreditorinio reikalavimo 7 533 898,41 Eur (26 013 044,44 Lt) pagrįstumo nustatymo BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje klausimą nagrinėti Kauno apygardos teismui iš naujo. Teismas šioje nutartyje nurodė, kad teismo nutartys, kuriomis buvo be ginčo patvirtinti reikalavimai, prejudicinės galios neturi. Skundžiamojoje nutartyje pirmosios instancijos teismas skolos dydžio kausimo visiškai nenagrinėjo, nenustatė, dėl kokio dydžio skolos šalys susitarė kreditavimo sutartimi, neanalizavo, kurie bylos įrodymai patvirtina banko reikalavimo teisę į tokio dydžio skolą, motyvuotai nepasisakė, ar skola (kuri nors jos dalis) nebuvo grąžinta, kokio šios skolos sandara (pagrindinė skola, netesybos, palūkanos ir pan.), nors tokią pareigą suponuoja CPK 270 straipsnio nuostatos. Tam, kad byloje būtų padarytos teisingos išvados dėl kreditorinių reikalavimų dydžio, teismas, nepažeisdamas procesinio rungimosi principo ir kitų proceso taisyklių, turi objektyviai ištirti bei įvertinti visus įrodymus, reikšmingus šio klausimo išsprendimui, esant pagrindui, ir pareikalauti pateikti naujus įrodymus.

7Nagrinėjant bankroto administratoriaus prašymą dėl BAB Ūkio bankas išbraukimo iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo pakartotinai, teismui proceso dalyviai pateikė eilę naujų rašytinių įrodymų, paaiškinimų.

8Bankroto administratoriaus prašymas iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo išbraukti BAB Ūkio bankas netenkintinas.

9Bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikšminga ir būtina sąlyga kreditorių reikalavimui patvirtinti yra šio reikalavimo patikrinimas. Pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratoriaus ir arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas dar kartą juos tikrina. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d, nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. UAB ,,Baiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-188/2011; kt.).

10Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Tokie procesiniai sprendimai BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje nepriimti.

11Kaip jau buvo minėta, Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi į BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašą įtraukė AB Ūkio banką su 7 533 898,41 Eur (26 013 044,44 Lt) finansiniu reikalavimu. Šio reikalavimo bankroto administratorius neginčijo, tačiau pasikeitus BUAB „Vakuolė“ administratoriui, naujai paskirtas administratorius UAB „TOP CONSULT“ su tokiu BAB Ūkio banko patvirtintu finansiniu reikalavimu nesutiko ir pateikė teismui prašymą išbraukti jį iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas apelianto bankroto administratoriaus atskirąjį skundą, prieš tai minėtoje 2015 m. gruodžio 8 d. nutartyje su jo argumentais sutiko tik iš dalies, nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju apelianto skundo argumentai teisinę reikšmę turi tik skolos dydžio aspektu, šiuo konkrečiu atveju kreditorinis reikalavimas yra kildinamas ne vien iš reikalavimo teisių perleidimo sutarčių, bet ir iš kredito sutarties, sudarytos tarp BUAB „Vakuolė“ ir BAB Ūkio bankas.

12Kreditorius BAB Ūkio bankas savo procesiniuose dokumentuose nurodo, jog jo finansinis reikalavimas BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje kildinamas iš 2007 m. sausio 18 d. tarp AB Ūkio bankas ir UAB „Vakuolė“ sudarytos Kredito sutarties Nr. 17-037.

13Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei byloje galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

14Iš byloje esančios 2007 m. sausio 18 d. Kredito sutarties Nr. 17-037 matyti, kad AB Ūkio bankas suteikė 3 511 000,00 Lt kreditą UAB „Vakuolė“, kurios grąžinimo terminas buvo nustatytas iki 2014 m. sausio 7 d. Šio kredito paskirtis – degalinės, esančios Kušliškių k., Marijampolės raj., statybos finansavimui ir patirtų išlaidų šios degalinės statybai refinansavimui (t. II, b. l. 11–25). AB Ūkio bankas 2007 m. sausio 19 d. į UAB „Vakuolė“ sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 3 511 000,00 Lt. Šią aplinkybę patvirtina Mokėjimo nurodymas Nr. 105394 (t. III, b. l. 110) ir AB Ūkio banko sąskaitos išrašas už laikotarpį nuo 2007-01-18 iki 2009-08-20 (t. II, b. l. 137).

15Prie minėtos sutarties 2007 m. liepos 11 d. AB Ūkio bankas ir UAB „Vakuolė“ sudarė Susitarimą Nr. 1, pagal kurį bankas UAB „Vakuolė“ papildomai suteikė 2 500 000,00 Lt kreditą, kurio paskirtis nurodyta 1.9.2 punkte: 1.9.2.1.) 2 250 000,00 Lt skirti apmokėjimui už perkamą pasatą – operatorinę (unikalus Nr. 1998-9005-7012), kitos paskirties statinius, esančius Draugystės g. 8B, Kaune, ir įrangą pagal priedą Nr. 2 prie 2007 m. gegužės 25 d. preliminarios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „Unitechna“; 1.9.2.2.) 250 000,00 Lt skiriama kredito gavėjo apyvartinių lėšų, panaudotų 1.9.2.1. punkte nurodyto turto pirkimui, atstatymui (t. II, b. l. 26). AB Ūkio bankas 2007 m. liepos 16 d. į UAB „Vakuolė“ sąskaitą Nr. ( - ) Mokėjimo nurodymu Nr. 533722 pervedė 250 000,00 Lt (t. III, b. l. 111), o 2007 m. liepos 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 560 už UAB „Vakuolė“ UAB „Unitechna“ pervedė 2 250 000,00 Lt (t. III, b. l. 115). Šias aplinkybes taip pat patvirtina AB Ūkio banko sąskaitos išrašas už laikotarpį nuo 2007-01-18 iki 2009-08-20 (t. II, b. l. 137).

16Taigi nustatyta, kad pagal minėtą 2007 m. sausio 18 d. Kredito sutartį Nr. 17-037 ir 2007 m. liepos 11 d. papildomą Susitarimą Nr. 1 AB Ūkio bankas suteikė UAB „Vakuolė“ 6 011 000,00 Lt kreditą (t. II, b. l. 139). UAB „Vakuolė“ iki 2009 m. rugpjūčio 20 d. grąžino 2 160 310,00 Lt. Šią aplinkybę patvirtina AB Ūkio banko sąskaitos išrašas už laikotarpį nuo 2007-01-18 iki 2009-08-20 (t. II, b. l. 139), bei paties BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus 2016 m. kovo 22 d. kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikti sąskaitos Nr. ( - ) išrašai laikotarpiu nuo 2007-01-01 – 2007-12-31 (t. III, b. l. 42–93,44, 59, 63, 66, 67, 71, 72), laikotarpiu nuo 2008-01-10 iki 2008-12-31 suvestinėje (t. III, b. l. 103–124, 104, 108, 110, 111). Iš byloje esančių sąskaitų išrašų suvestinių matyti, kad prieš tai minėto kredito ir Susitarimo Nr. 1 negrąžinta dalis sudaro 3 850 690,00 Lt.

17AB Ūkio bankas su UAB „Vakuolė“ 2007 m. lapkričio 30 d. sudarė dar vieną Susitarimą Nr. 3 prie tos pačios minėtos 2007 m. sausio 18 d. kredito sutarties Nr. 17-037 (t. II, b. l. 31–32). Šio susitarimo 1 punkte šalys susitarė padidinti 2007 m. sausio 18 d. kredito sutartimi Nr. 17-037 suteikto kredito, kurio likutis šio susitarimo pasirašymo dieną sudaro 5 429 750,00 Lt, sumą papildomai suteikiant 9 668 540,48 JAV dolerių kredito dalį. Šio susitarimo 1.9.2. punkte nurodyta, kad papildomai suteikto 9 668 540,48 JAV dolerių kredito dalies paskirtis – apmokėjimams pagal 2005 m. spalio 17 d. faktoringo sutartį Nr. 17-048-17/05 ir pagal 2007 m. spalio 8 d. faktoringo sutartį Nr. 120-064-17/07.

18Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2005 m. spalio 17 d. UAB „Vakuolė“ ir AB Ūkio bankas sudarė faktoringo sutartį Nr. 120-048-17/05, o 2007 m. spalio 8 d. sudarė kitą faktoringo sutartį Nr. 120-064-17/07, kurių dalykas buvo AB Ūkio bankui perleidžiami UAB „Vakuolė“ reikalavimai į skolininkų (išvardintų šios sutarties priede) piniginius įsipareigojimus, atsiradusius pagal pirkimo – pardavimo ir kt. sutartis, sudarytas tarp UAB „Vakuolė“ ir skolininkų už UAB „Vakuolė“ pateiktas prekes/paslaugas ir šių sutarčių pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras ar reikalavimai, nurodyti sąskaitose faktūrose ir išvardinti šios sutarties prieduose, mainais į AB Ūkio banko sumokamą faktoringo išmoką (t. III, b. l. 139–143, 163–167). Prie 2007 m. spalio 8 d. faktoringo sutarties Nr. 120-064-17/07 buvo pasirašytas B priedas – laidavimo sutartis, pagal kurią UAB „Vakuolė“ įsipareigojo skolininkui neįvykdžius visų savo prievolių ar jų dalies, į kurias reikalavimai yra perleisti AB Ūkio bankui pagal sutartį, atsakyti bankui visu savo turtu ir ta pačia apimtimi, kaip ir skolininkas (t. III, b. l. 169–170).

19Iš BAB Ūkio banko teismui pateikto sąskaitos Nr. ( - ) už laikotarpį nuo 2007-01-18 iki 2009-08-20 išrašo matyti, kad AB Ūkio bankas 2007-11-30 atliko 7 apmokėjimus pagal faktoringo sutartis, iš viso pervesdamas 9 668 540,48 JAV dolerių (t. II, b. l. 140–141). Pagal abi faktoringo sutartis 2007-11-30 Mokėjimo nurodymu Nr. 879570 pervesta 99 315,39 USD, Mokėjimo nurodymu Nr. 879571 pervesta 17 876,79 USD, Mokėjimo nurodymu Nr. 879574 pervesta 2 837 338,75 USD, Mokėjimo nurodymu Nr. 879576 pervesta 5 493 065,33 USD, Mokėjimo nurodymu Nr. 879572 pervesta 12 664,34 USD, Mokėjimo nurodymu Nr. 879573 pervesta 2 279,58 USD, Mokėjimo nurodymu Nr. 879575 pervesta 1 206 000,30 USD (t. IV, b. l. 116–122).

20Iš to paties sąskaitos išrašo matyti, kad UAB „Vakuolė“ pagal kredito sutartį Nr. 17-037 ir susitarimą Nr. 3 AB Ūkio bankui yra grąžinusi 4 905 166,31 USD: 2008-06-30 mokėjimo dokumentu Nr. 411714 pervesta 305 166,31 USD; 2008-09-26 mokėjimo dokumentu Nr. 867 pervesta 2 500 000,00 USD; 2008-09-29 mokėjimo dokumentu Nr. 868 pervesta 800 000,00 USD; 2008-09-30 mokėjimo dokumentu Nr. 869 pervesta 1 300 000,00 USD t. II, b. l. 141).

21UAB „Vakuolė“ 2008 m. rugsėjo 26 d. pateikė AB Ūkio bankui prašymą išleisti dokumentinį akredityvą 4 335 000,00 USD sumai. Gavėjas – TINTRADE LTD, CTV HOUSE LA POUQUELAYE, ST. HELLIER, JERSEY JE2 3GF, CHANNEL ISLANDS, gavėjo bankas – BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. (t. IV, b. l. 123–125). AB Ūkio bankas 2008 m. rugsėjo 30 d. išleido akredityvą Nr. 230018171721 (t. IV, b. l. 128–131). UAB „Vakuolė“ 2008 m. spalio 16 d. prašymu įgaliojo AB Ūkio banką atlikti mokėjimą pagal AB Ūkio banko išleistą rezervinį akredityvą Nr. 230018171721 akredityvo gavėjo TRINTRADE LTD naudai (t. IV, b. l. 134). AB Ūkio bankas 2008 m. lapkričio 28 d. pagal išleistą minėtą akredityvą mokėjimo dokumentu Nr. 821255 atliko mokėjimą 4 271 549,90 USD sumai ir mokėjimo dokumentu Nr. 821270 atliko mokėjimą 30 063,17 USD sumai (t. II, b. l. 141). Akredityvo gavėjo bankas BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. 2008 m. gruodžio 4 d. informavo AB Ūkio banką, kad gavo banko du mokėjimus 4 271 549,90 USD ir 30 063,17 USD sumai. Šioje žinutėje nurodyta, kad abu mokėjimai iš banko gauti 2007 m. lapkričio 28 d., tačiau, teismo vertinimu, iš aptartų rašytinių įrodymų, jų sudarymo datų ir dokumentų sekos, galima spręsti, jog galimai suklysta nurodant metus – vietoje 2007 m. turėtų būti nurodyti 2008 m. (t. IV, b. l. 134). Todėl šis dokumentas pripažintinas tinkamu ir vertintinas kartu su visais kitais rašytiniais įrodymais.

22BAB Ūkio bankas 2016 m. gegužės 24 d. rašte informavo teismą, kad bankas su UAB „Vakuolė“ buvo sudaręs ir kitas kreditavimo sutartis Nr. KR17-059/00, KR17-502/05, KR17-502/05, tačiau šios prievolės bankui yra pasibaigusios bendrovei atsiskaičius su banku (t. IV, b. l. 96).

23Taigi, visi prieš tai ištirti įrodymai patvirtina, jog AB Ūkio bankas pagal 2007 m. sausio 18 d. sudarytą sutartį Nr. 17-037 ir papildomus susitarimus laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 18 d. iki 2008 m. lapkričio 28 d. JAV doleriais UAB „Vakuolė“ pervedė iš viso 13 970 153,55 USD, o UAB „Vakuolė“ grąžino bankui 4 905 166,31 USD. Todėl likusi negrąžinta suma sudaro 9 064 987,24 USD. Prieš tai teismas nustatė, jog negrąžinta paskolos suma litais sudaro 3 850 690,00 Lt.

24Iki bankroto bylos UAB „Vakuolė“ iškėlimo – 2009 m. rugpjūčio 21 d. AB Ūkio bankas su UAB „Energolinija“ pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią AB Ūkio bankas perleido naujajam kreditoriui UAB „Energolinija“ visas reikalavimo teises pagal 2007 m. sausio 18 d. Kredito sutartį Nr. 17-037 su visais jos priedais, pakeitimas ir papildymais, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę reikalauti priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių bei kitų mokėtinų sumų, jeigu tokios būtų, į skolininką UAB „Vakuolė“. Šios sutarties 1.3 punkte šalys susitarė, kad sutarties sudarymo dienai perleidžiamas reikalavimas yra: 1) 3 850 690,00 Lt pagrindinės kredito dalies, 181 216,68 Lt palūkanų, 4 491,20 Lt delspinigių, 599,99 Lt komisinio mokesčio; 2) 9 064 987,24 USD pagrindinės kredito dalies, 243 500,67 USD palūkanų, 5 122,44 USD delspinigių (t. I, b. l. 16–17). Palūkanų, delspinigių ir kitų sumų paskaičiavimai pateikti suvestinėse (t. II, b. l. 1459–160). Tos pačios reikalavimo teisių perleidimo sutarties 4.2 punkte šalys susitarė, kad apie AB Ūkio banko reikalavimo perleidimą skolininką informuos naujasis kreditorius UAB „Energolinija“. Aplinkybę, kad UAB „Vakuolė“ buvo informuota apie prieš tai minėtą reikalavimo perleidimo sutartį patvirtina UAB „Energolinija“ laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 31 d. iki 2009 m. lapkričio 17 d. išrašytos sąskaitos faktūros, kadangi visas šias sąskaitas priėmė ir ant jų pasirašė UAB „Vakuolė“ vyr. buhalterė (t. I, b. l. 18–25).

25Byloje duomenų apie tai, kad minėta reikalavimo teisių perleidimo sutartis būtų nuginčyta ar kitais būdais pripažinta negaliojančia, byloje nėra, todėl darytina išvada, kad UAB „Vakuolė“ sutiko su sutartimi ir joje nurodytomis jos pasirašymo dieną susidariusio įsiskolinimo, priskaičiuotų pagal kreditavimo sutartį palūkanų ir delspinigių sumomis ir jų neginčijo. Todėl Kauno apygardos teismui 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi tvirtinant BUAB „Vakuolė“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą nebuvo pagrindo abejoti kreditoriaus UAB „Energolinija“ prašymu dėl jo įtraukimo į kreditorių sąrašą su 26 013 044,44 Lt dydžio finansiniu reikalavimu (t. I, b. l. 34).

26Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą nesuteikia galimybės bankroto proceso dalyviams patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus tikslinti bei peržiūrėti nesant tokio teisės aktuose nustatyto pagrindo. Kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių reikalavimo patenkinimas nebelaikytinas teisėtu ir pagrįstu, kurios iki tol nebuvo žinomos ir dėl kurių teismas nėra pasisakęs įsiteisėjusia nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad iškėlus BUAB „Vakuolė“ bankroto bylą, visi įmonės dokumentai perduoti bankroto administratoriui, kuris UAB „Energolinija“ kreditorinio reikalavimo neginčijo, nes jie atitiko įmonės buhalterinius dokumentus.

27Įsiteisėjus minėtai teismo nutarčiai, UAB „Energolinija“ su AB Ūkio banku 2011 m. birželio 30 d. sudarė Turtinių teisių perdavimo – priėmimo aktą, kurio 2 punkte šalys susitarė, jog UAB „Energolinija“ perduoda kreditoriui AB Ūkio bankui nuosavybėn šiame akte nustatytos vertės turtą, tame tarpe reikalavimo teisę į UAB „Vakuolė“ skolą, įskaitant susikaupusias palūkanas, delspinigius ir kitas mokėtinas sumas, susidariusias pagal 2007 m. sausio 18 d. kredito sutartį Nr. 17-037 (t. I, b. l. 38–39). Remiantis minėtu aktu AB Ūkio bankas 2011 m. liepos 19 d. raštu kreipėsi į BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorių dėl kreditoriaus pakeitimo, vietoje UAB „Energolinija“ įtraukiant AB Ūkio banką su finansiniu reikalavimu 26 013 044,44 Lt. Su tokiu prašymu bankroto administratorius sutiko, todėl nesant ginčo Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo išbraukta UAB „Energolinija“, o vietoje jos įtraukta AB Ūkio bankas ir patvirtintas jos 26 013 044,44 Lt finansinis reikalavimas.

28Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ įgalioto asmens 2015 m. gegužės 21 d. patikslintas prašymas dėl BAB Ūkio banko išbraukimo iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo bankroto byloje yra nepagrįstas, nes prieštarauja byloje surinktiems rašytiniams įrodymams, išnagrinėjus bylą, nepaaiškėjo jokių naujų aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti kreditoriaus BAB Ūkio banko Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi patvirtinto kreditorinio reikalavimo pagrįstumu. Todėl administratoriaus prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (ĮBĮ 26 str.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Teismui nusprendus netenkinti bankroto administratoriaus prašymo, kreditoriaus BAB Ūkio banko turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš BUAB „Vakuolė“. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šioje byloje BAB Ūkio bankas patyrė 735,92 Eur už atsiliepimo į BUAB „Vakuolė“ atskirojo skundo surašymą (t. I, b. l. 148–149), už suteiktas teisines paslaugas pakartotinai nagrinėjant ginčą pirmosios instancijos teisme 2638,62 Eur (t. IV, b. l. 88–95), 1841,37 (t. IV, b. l. 167–171), kas iš viso sudaro 5215,92 Eur, kuri priteistina iš BUAB „Vakuolė“ kreditoriaus BAB „Ūkio bankas naudai (CPK 93 str. 1 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 290–291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

32BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ įgalioto asmens 2015 m. gegužės 21 d. patikslintą prašymą dėl BAB Ūkio banko išbraukimo iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo netenkinti.

33Priteisti iš BUAB „Vakuolė“ (juridinio asmens kodas 234488380, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“) 5215,92 Eur (penkis tūkstančius du šimtus penkiolika eurų 92 ct) teisinės pagalbos išlaidų kreditoriaus BAB Ūkio bankas (juridinio asmens kodas 112020136, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“) naudai.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas... 3. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“... 4. BUAB „Vakuolė“ administratorius 2015 m. gegužės 4 d. pateikė teismui... 5. Įmonės kreditorius BAB „Ūkio bankas“ su pareikštu prašymu nesutiko,... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“... 7. Nagrinėjant bankroto administratoriaus prašymą dėl BAB Ūkio bankas... 8. Bankroto administratoriaus prašymas iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių... 9. Bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų... 10. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių... 11. Kaip jau buvo minėta, Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d.... 12. Kreditorius BAB Ūkio bankas savo procesiniuose dokumentuose nurodo, jog jo... 13. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą... 14. Iš byloje esančios 2007 m. sausio 18 d. Kredito sutarties Nr. 17-037 matyti,... 15. Prie minėtos sutarties 2007 m. liepos 11 d. AB Ūkio bankas ir UAB... 16. Taigi nustatyta, kad pagal minėtą 2007 m. sausio 18 d. Kredito sutartį Nr.... 17. AB Ūkio bankas su UAB „Vakuolė“ 2007 m. lapkričio 30 d. sudarė dar... 18. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2005 m. spalio 17 d. UAB... 19. Iš BAB Ūkio banko teismui pateikto sąskaitos Nr. ( - ) už laikotarpį nuo... 20. Iš to paties sąskaitos išrašo matyti, kad UAB „Vakuolė“ pagal kredito... 21. UAB „Vakuolė“ 2008 m. rugsėjo 26 d. pateikė AB Ūkio bankui prašymą... 22. BAB Ūkio bankas 2016 m. gegužės 24 d. rašte informavo teismą, kad bankas... 23. Taigi, visi prieš tai ištirti įrodymai patvirtina, jog AB Ūkio bankas pagal... 24. Iki bankroto bylos UAB „Vakuolė“ iškėlimo – 2009 m. rugpjūčio 21 d.... 25. Byloje duomenų apie tai, kad minėta reikalavimo teisių perleidimo sutartis... 26. Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą... 27. Įsiteisėjus minėtai teismo nutarčiai, UAB „Energolinija“ su AB Ūkio... 28. Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, ištyrus byloje esančius... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. ... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 32. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ įgalioto... 33. Priteisti iš BUAB „Vakuolė“ (juridinio asmens kodas 234488380,... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...