Byla 2A-2193-160/2014
Dėl darbo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis bei restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės, Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ir atsakovo G. S. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-02 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Baltijas aviacijas sistemas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, ieškinį atsakovams G. S., V. L. dėl darbo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis bei restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bankrutavusi UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ prašė pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2011-01-25 tarp UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ir atsakovo G. S. sudarytą darbo sutartį ir 2011-01-25 tarp UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ir atsakovo V. L. sudarytą darbo sutartį; taikyti restituciją ir iš atsakovo G. S. ieškovo naudai priteisti 58299,14 Lt, iš atsakovo V. L. ieškovo naudai priteisti 67489,37 Lt; iš atsakovų ieškovui priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ Vilniaus apygardos teismo 2013-01-30 nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „SBS Legale“, nutartis įsiteisėjo 2013-02-12. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ juridinių asmenų registre įregistruota 2010-07-15, nuo įsteigimo iki 2013-03-18 įmonėje iš viso dirbo 3 darbuotojai – direktorius ir atsakovai. G. S. į darbą priimtas 2011-02-15, V. L. – 2011-02-17. G. S. buvo priimtas į darbą kokybės vadovo pareigoms, numatant, kad darbuotojas pradeda dirbti nuo 2011-02-15, nustatytas 8 valandų per dieną, 40 val. per savaitę darbo laikas, 11335 Lt per mėnesį, neatskaičius mokesčių, atlyginimas. Tačiau G. S. nepaaiškino ir neįrodė kokius darbus atliko pagal darbo sutartį. G. S. nuo 2011-03-10 iki 2011-10-10, atskaičius mokesčius, iš viso pervesta 58299,14 Lt darbo užmokesčio, o V. L. – 67489,37 Lt. V. L. darbo sutarties ieškovas neturi, tačiau laiko, kad darbo sutartis sudaryta tokiomis pačiomis sąlygomis kaip su G. S., kadangi UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ 2011-03-02 Civilinės aviacijos administracijai (CAA) teikė suderinti būsimų darbuotojų kandidatūras, tarp jų ir V. L. kaip pareigūno, atsakingo už techninės priežiūros sistemą. Ieškovas Civilinės aviacijos administracijai 2010-12-06 pateikė paraišką vežėjo pažymėjimui gauti, tačiau 2011 m. pavasarį sertifikavimo procesas nutrauktas nepateikus reikalingų dokumentų. Kadangi ieškovas taip ir nepradėjo vykdyti savo veiklos, o darbas, kurį tokioje įmonėje turėtų dirbti kokybės vadovas ir pareigūnas, atsakingas už techninės priežiūros sistemą, negalėjo būti suteiktas, todėl nepagrįstai sudarytų darbo sutarčių su atsakovais pagrindu ieškovas neteko 125788,51 Lt, o įsiskolinimas VSDFV išaugo iki 103589,05 Lt. Ginčo darbo sutarčių sudarymas buvo nesąžiningas, pažeidė imperatyvias teisės normas, ieškovo ir jo kreditorių teises, prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei, yra tariami sandoriai, todėl sutartys yra niekinės ir negaliojančios nuo jų sudarymo momento.

5Atsakovai G. S. ir V. L. prašė ieškinį atmesti ir paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, įpareigoti ieškovą atlyginti G. S. 520,2 Lt nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo turto atžvilgiu. Paaiškino, kad aplinkybė dėl Civilinės aviacijos administracijos neišduotų dokumentų oro skrydžių paslaugoms teikti yra visiškai nesusijusi su darbo sutarties teisėtumu, kadangi teisės aktai nenumato papildomų reikalavimų darbdavio – oro paslaugas teikiančiai įmonei, darbiniam teisnumui ir veiksnumui atsirasti. Aplinkybė, kad Civilinės aviacijos administracija ieškovui neišdavė dokumentų veiklai vykdyti, nereiškia, kad atsakovai neatliko ir negalėjo atlikti kitų su savo pareigybe susijusių ir/ar ieškovo kaip darbdavio jam pavestų užduočių. Atsakovai padėjo ieškovui kaip aviacijos bendrovei veiklos pradžioje ir licencijavimo procese, siekiant gauti oro vežėjo pažymėjimą ir licenciją oro susisiekimui vykdyti gauti. G. S. bendrovėje dirbo iš esmės šiuos darbus: bendras civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo gavimo proceso priežiūros vykdymas; vežėjo pažymėjimo gavimo proceso koordinavimas; kokybės kontrolės, kuri pasireiškė visos parengtos skrydžių veiklos dokumentacijos priežiūra ir tikrinimu, ar dokumentai atitinka galiojančius Civilinės aviacijos administracijos reikalavimus, vykdymas; didelės apimties skrydžių veiklos dokumentacijos, atitinkančios EU-OPS ir Civilinės aviacijos administracijos reikalavimus - skrydžių vykdymo vadovų, skrydžių saugos ir aviacijos avarijų bei incidentų prevencijos programos, aviacijos saugumo užtikrinimo programų, rengimas; vežėjo kokybės sistemos kūrimas ir pasirengimas ją įgyvendinti. Atsakovas V. L. bendrovėje dirbo iš esmės šiuos darbus: dokumentacijos, skirtos tinkamumo skraidyti tęstinumo palaikymui, rengimas; ieškovo būsimų orlaivių techninės priežiūros galimybių organizavimas, techninės priežiūros programų rengimas; dokumentacijos, skirtos tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos pažymėjimui gauti, rengimas; dokumentacijos, reikalingos ieškovo oro vežėjo pažymėjimo gavimui rengimas. Ieškovas nepagrįstai perkelia įrodinėjimo naštą atsakovams, kadangi pagal CPK 178 str. turi pats įrodyti kokių darbų atsakovai realiai nedirbo pagal darbo sutartis. Tai, kad laikotarpiu nuo 2011-03-10 iki 2011-10-10 atsakovams buvo pervestas darbo užmokestis patvirtina, kad ieškovas šiuo laikotarpiu valstybei mokesčius mokėjo tinkamai ir paneigia darbo santykių fiktyvumą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-04-02 sprendimu ieškinį atmetė; priteisė atsakovui G. S. iš bankrutuojančios UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų; G. S. reikalavimą dėl 520,20 Lt nuostolių priteisimo atsisakė priimti. Padarė išvadą, jog byloje surinkti įrodymai neabejotinai patvirtina, kad darbo sutarties šalys realiai sukūrė teisines pasekmes, kurios paprastai ir kyla sudarius darbo sutartį, t. y. darbuotojai G. S. ir V. L. po darbo sutarties sudarymo vykdė darbo funkcijas, o darbdavys UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ mokėjo darbuotojams sulygtą darbo užmokestį. Darbo sutartimis nebuvo siekiama kitokių tikslų nei darbo funkcijų vykdymas už atlygį. Įmonės, siekiančios gauti oro vežėjo pažymėjimą, sertifikavimui reikalingi darbai gali būti atliekami keliais būdais, t. y. samdant darbuotojus, sudarant konsultavimo paslaugų teikimo sutartį, arba derinant šiuos būdus tarpusavyje. Atsakovas V. L. dirba UAB „Grand CRU Airlines“ ir pagal konsultavimo paslaugų teikimo sutartį už atlygį, sudarantį 3500 Lt per mėnesį, taip pat teikia konsultavimo paslaugas UAB „Grand CRU Airlines“. Konsultavimo paslaugų teikimo sutartis taip pat buvo sudaryta su K. K. ir UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ (t. I, b. l. 9-10), kurioje buvo numatytas 57100 Lt mėnesinis atlygis už konsultavimo paslaugas. Įstatymas nereglamentuoja, kokį būdą įmonė turi pasirinkti siekiant gauti numatytą sertifikavimo rezultatą, taip pat įstatymuose nėra nustatyta draudžiamų imperatyvų, išskyrus tai, kad atliekant darbą, turintį darbo sutarties požymių, nebūtų dirbamas nelegalus darbas, t. y. darbas nesudarius darbo sutarties. Todėl UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ pasirinktas būdas šiuos darbus atlikti sudarius darbo sutartis su atsakovais, savaime nerodo prieštaravimo gerai moralei ar viešajai tvarkai. Ieškovas neįrodė, kad atlygis atsakovams už jų darbą yra aiškiai neprotingas ir neatitina tokių paslaugų rinkos kainos. G. S. gauna panašų darbo užmokestį dirbdamas UAB „Avion Express“ (t. I, b. l. 29-32), o V. L. – dirbdamas UAB „Litavia Engineering“ (t. I, b. l. 34-38). Ieškovo argumentai, kad atsakovai darbo sutartimis siekė išvengti mokesčių ar gauti kitokią nepagrįstą ir neteisėtą mokestinę naudą, yra nekonkretūs ir neįrodyti. Tai, kad atsakovai, nesiėmė veiksmų, siekiant nutraukti darbo sutartis nuo 2011 m. spalio mėnesio, kai jiems nebebuvo mokamas darbo užmokestis, neturi teisinės reikšmės šioje byloje sprendžiant darbo sutarčių negaliojimo klausimą. Darbo santykių pasibaigimą pagal įstatymą privalo įforminti darbdavys. Darbo sutarties prieštaravimas įstatymo imperatyvams nėra pagrindas darbo sutartį pripažinti negaliojančia. Prašymas taikyti restituciją nėra savarankiškas reikalavimas, todėl netenkinus reikalavimo dėl darbo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taip pat netaikė. Ieškinio pagrįstumui įvertinti, byloje buvo būtina sutrinkti daug įrodymų, kuriais ieškovas nedisponavo, todėl ieškovo elgesys procese negali būti kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas, už ką teismas galėtų taikyti CPK 95 str. numatytą sankciją. Nepagrįsti atsakovų argumentai, kad ieškovas apskritai negalėjo reikšti ieškinio dėl restitucijos taikymo, nes restitucija darbo teisėje negalima. Nurodė, kad reikalavimą priteisti iš ieškovo 520,20 Lt nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas G. S. reiškė remiantis CPK 146 str. Pagal šio straipsnio esmę, teismas turi teisę išspręsti nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo klausimą tais atvejais, kai byloje prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikusiam asmeniui buvo taikytos nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonės, o kitu atveju – atsakovas turi reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo bendra tvarka. Atsakovo G. S. prašymas dėl nuostolių priteisimo negali būti išnagrinėtas kaip priešieškinio reikalavimas (CPK 143 str.), nes jis pareikštas pavėluotai ir jo išsprendimui byloje nepakanka surinktų įrodymų. Atsisakymas priimti nagrinėti šį reikalavimą, neužkerta kelio atsakovui G. S. bendra tvarka pareikšti ieškinį teisme.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-07 papildomu sprendimu priteisė atsakovui G. S. iš bankrutuojančios UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ 100 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė atsakovui V. L. iš bankrutuojančios UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ 100 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-07 nutartimi ištaisė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-02 sprendime padarytus rašymo apsirikimus: sprendimo motyvuojamojoje dalyje (sprendimo 7 lapas, 2 pastraipa) vietoj nurodyto: „Teisme apklaustas liudytoju A. P. paaiškino, kad jis 2011 m. ėjo Civilinės aviacijos administracijos Orlaivių skyriaus vedėjo pareigas, taip pat nurodė, kad eidamas šias pareigas bendravo su G. S. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procese, derino jo pateiktus dokumentus“, ištaisė į: „Teisme apklaustas liudytoju T. M. paaiškino, kad jis 2011 m. ėjo Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriaus vedėjo pareigas, taip pat nurodė, kad eidamas šias pareigas bendravo su G. S. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procese, derino jo pateiktus dokumentus“; sprendimo motyvuojamojoje dalyje (sprendimo 7 lapas, 3 pastraipa) vietoj nurodyto: „Teisme apklaustas liudytoju T. M. paaiškino, kad jis 2011 m. ėjo Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriaus vedėjo pareigas, taip pat nurodė, kad eidamas šias pareigas bendravo su V. L. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procese, derino jo pateiktus dokumentus“, ištaisė į: „Teisme apklaustas liudytoju A. P. paaiškino, kad jis 2011 m. ėjo Civilinės aviacijos administracijos Orlaivių skyriaus vedėjo pareigas, taip pat nurodė, kad eidamas šias pareigas bendravo su V. L. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procese, derino jo pateiktus dokumentus“.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-02 sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti; atsiliepimu prašo atsakovo G. S. apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad teismas klaidingai interpretavo civilinės ir darbo teisės normas, bendruosius teisės principus, jų visapusiškai neįvertino, nepasisakė dėl esminių bylai aplinkybių ir dėl vieno iš ieškinio reikalavimų, išvadas padarė pažeisdamas įrodinėjimo, įrodymų vertinimo civiliniame procese taisykles. Liudytojų parodymai turėjo būti vertinami kritiškai, nes tiek liudytojai, tiek atsakovai dirba siauroje ir specifinėje srityje, yra tarpusavyje glaudžiai susiję; sprendimu neapgintas viešasis interesas, nes ieškinys pareikštas ginant bankrutuojančios įmonės bei valstybės interesus; ginčijamomis sutartimis fiktyviai sukurti darbo teisiniai santykiai, tokių sandorių pagrindu atsirado ieškovo įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui, atsakovai įgijo teisę gauti Garantinio fondo lėšas, didesnes valstybinio socialinio draudimo išmokas. Atsakovo pateikti dokumentų projektai nebuvo sukurti ieškovo interesais ir taip paneigė atsakovų darbinių funkcijų pas ieškovą atlikimo faktą. V. L. pateikto 2011-08-17 Reagavimo į ekstremalias situacijas vadovo 0.28, 0.30, 0.31, 39, 0.48, 0.53, 0.57, 0.73, 0.62-63, 100, 114 lapai ir G. S. pateikto dokumento 2011-05-05 OM Part B 0.2-1, 5-1, 1-1, 1-2 ir kiti yra negalutiniai, juodraštiniai, su klaidomis. Dokumentuose minimas Lithuanian, bet ne ieškovo UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ pavadinimas. Nėra pagrindo tikėti atsakovų paaiškinimais, kad Lithuanian turėjo būti ieškovo pavadinimas, kadangi paraiška CAA pateikta UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ vardu. Nors dokumentuose minimas lėktuvas Boeing 737, tačiau jokių įrodymų, kad ieškovas ketino tokį lėktuvą įsigyti ar nuomotis, nėra. Kad atsakovų pateikti dokumentų projektai nebuvo rengti ieškovo naudai taip pat patvirtino liudytojas T. M. ir CCA 2013-11-22 raštas. Atsakovų paaiškinimai dėl vykdytų darbo funkcijų, nebuvo nuoseklūs, neatitiko kitų byloje nustatytų aplinkybių bei pagrįsti įrodymais. Atsakovo V. L. paaiškinimams dėl darbo sutarties sudarymo aplinkybių (kad ieškovo direktorius jam žodžiu nurodė, kokios bus jo pareigos, būsimas darbas įmonėje) prieštarauja jo sudarytos darbo sutarties sąlygoms, atsakovai neturėjo leidimo dirbti kitose įmonėse, o tuo pat metu dirbo kitose įmonėse. Tarp ieškovo ir atsakovų nebuvo dar vieno esminio darbo teisinių santykių požymio – darbuotojų pavaldumo darbdaviui, nes ieškovo direktorius savo darbuotojų, jų atvykimo į darbą, savalaikio darbo vykdymo negalėjo kontroliuoti, nurodymų dėl reikalingų atlikti darbų neteikė, duomenų, kad įmonėje buvo patvirtintos darbo tvarkos taisyklės, o atsakovai jų laikėsi, taip pat nėra. CAA raštai tvirtina, kad 2010-12-06 ieškovas pateikė paraišką vežėjo pažymėjimui gauti, tačiau sertifikavimo procesas pagal ją nepradėtas. Taigi ieškovui neišduoti jokie dokumentai veiklai vykdyti ir darbas, kurį tokioje įmonėje turėtų dirbti atsakovai negalėjo būti suteiktas. Ieškovo finansinė padėtis neatitiko 2008-09-24 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 5 straipsnio (finansinės sąlygos išduoti licenciją oro susisiekimui vykdyti), kuriame nustatyta, kad net įmonė, kuri oro susisiekimą vykdo mažesniu nei 10 tonų kilimo masės orlaiviu ir (arba) kuris turi mažiau nei 20 sėdimų vietų, turi įrodyti, kad jos grynasis kapitalas yra bent 100000 EUR, atsakovų darbo užmokestis viršijo bendrovės įstatinį kapitalą ir turėtą turtą.

12Atsakovų darbo sutartys sudarytos ne pagal pavyzdinę formą, jiems neišduotas darbuotojo pažymėjimas. DK nuostatų nesilaikymas rodo, kad atsakovai nesiekė sukurti realių darbo santykių pas ieškovą, atlygis atsakovams už jų darbą buvo aiškiai neprotingas ir neatitiko tokių paslaugų rinkos kainos. Atsakovai iki jų atleidimo 2013-03-18 nesikreipė į jokias darbuotojų teises ginančias institucijas dėl nebemokamo atlyginimo, nenutraukė darbo santykių, nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo ar bankroto bylos ieškovui iškėlimo, neatvyko pas bankroto administratorių vykdyti savo darbo funkcijų iki kol sueis įspėjimo terminai. Vien tik mokesčių mokėjimas ar lėšų pervedimas, nurodant, kad tai yra darbo užmokestis, nelemia darbo teisinių santykių egzistavimo. Todėl ginčo darbo sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis CK 1.86 str. pagrindu. Darbo sutartys prieštaravo ir tiesiogiai taikomiems ES teisės aktams – reglamentams. Darbo sutartis dėl pareigų, kurioms V. L. tariamai buvo įdarbintas, negalėjo būti sudaryta, kadangi tai prieštaravo 1991-12-16 Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje III priedo reikalavimams, pagal kuriuos orlaivio naudotojas privalo paskirti įgaliotajai institucijai priimtinus pareigūnus, atsakingus už techninės priežiūros sistemą. Vežėjo pažymėjimo turėtojo paskirtas pareigūnas, negali būti paskirtas pareigūnu ir kito vežėjo pažymėjimo turėtojo, o CAA ne tik nebuvo pritarusi V. L. kandidatūrai dirbti pas ieškovą už techninę priežiūrą atsakingu darbuotoju, bet ir nebuvo pritarusi, kad atsakovas dirbtų pas ieškovą tuo pat metu, kai jau dirba pas kitus vežėjus. Darbo sutartis dėl pareigų, kurioms G. S. tariamai įdarbintas (kokybės vadovas), negalėjo būti sudaryta, kadangi tai taip pat prieštaravo Reglamento III priedui, nes CAA nebuvo pritarusi G. S. kandidatūrai dirbti pas ieškovą. Pripažinus, kad darbo sutartys negalioja CK 1.80 str., 1.86 str. pagrindais, turi būti taikoma restitucija – darbo sutartys nebuvo vykdomos iš atsakovų pusės, kurie nepagrįstai praturtėjo net 125788,51 Lt suma (CK 6.237 str. 1 d.), todėl šią sumą ieškovui turi grąžinti: G. S. – 58299,14 Lt, V. L. – 67489,37 Lt. Ieškinio pareiškimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, nes tokiu būdu BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“ įgyvendino procesinę teisę į savo ir savo kreditorių interesų teisminę gynybą, o BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“ atstovaujantis bankroto administratorius - Įmonių bankroto įstatymo 1 1 str. 3 d. 8 ir 14 punktuose įtvirtintą pareigą patikrinti įmonės sandorius. Pareikštas ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ką pripažino ir pirmosios instancijos teismas jį priimdamas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones. Tai, kad vienas iš ieškinio reikalavimų buvo taikyti restituciją, taip pat nereiškia ieškovo piktnaudžiavimo savo teisėmis. Atsakovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika šioje byloje neturi precedento galios, vien tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-11-26 nutartyje panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones šią teismų praktiką paminėjo, visiškai nereiškia, kad šioje byloje ar darbo teisėje restitucija apskritai nebūtų negalima. Ieškovas ne vieną kartą kreipėsi į Civilinės aviacijos administraciją dėl informacijos gavimo, prašė įrodymus iš šios institucijos išreikalauti per teismą, įrodymus rinko iš kitų šaltinių. Pats atsakovas atvyko pas administratorių, kad pareikštų kreditorinį reikalavimą ir žinojo apie pareigą pateikti įrodymus, pagrindžiančius kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Pats atsakovas, reikšdamas prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui, teikdamas šį apeliacinį skundą ir jame nurodydamas akivaizdžiai melagingas aplinkybes, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir gaišina teismo bei proceso šalių laiką.

13Atsakovas G. S. apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskyrimo ieškovo atstovui ir paskirti bankroto administratoriui baudą; atsiliepimu atsakovai prašo UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad ieškovas pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, nepagrįstai reikalavo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, veikė nesąžiningai, taip piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis. Ieškovas nepateikė jokių savo reikalavimus realiai pagrindžiančių įrodymų, išskyrus hipotetinius ir nepagrįstus išvedžiojimus. Šioje byloje pateikti atsiliepimai į ieškinį, kuriuose aiškiai ir detaliai išdėstyti atsakymai į ieškovo reikalavimus, pagrįsti šalių realiai susiklostę darbo santykiai, nurodyti atlikti darbai, pateikta šūsnis šalių rengtų dokumentų, Tačiau net susipažinęs su ieškinio nepagrįstumą įrodančiais įrodymais, ieškovas nepagrįsto ieškinio neatsisakė, tuo patvirtindamas savo nesąžiningumą. Restitucijos taikymas darbo teisėje yra negalimas, todėl net prieš gilinantis į ieškinio argumentus ir įrodymus, akivaizdu, kad ir ieškinys yra nepagristas ir nesąžiningas. Ieškovas ieškinio pagrįstumui įvertinti įrodymų iki teismo net nebandė surinkti, atsakovo apie ieškinio reikalavimus net neklausė iki bylos, o su kitu atsakovu net nebuvo susisiekęs. Visi teismui pateikti įrodymai buvo ieškovui prieinami, jei tik ieškovas būtų pasivarginęs pasidomėti savo reikalavimų pagrįstumu. Net jei laikyti, kad ieškinio pagrįstumui įvertinti buvo būtina surinkti daug įrodymų, prašymo dėl baudos paskyrimo už piktnaudžiavimą teisėmis pateikimo perspektyvą ieškovas buvo informuotas pirmame teismo posėdyje. Tačiau ieškovas vis tiek laikėsi savo reikalavimų, nors byloje jau buvo visi įrodymai ir ieškovui jau turėjo būti akivaizdus ieškinio nepagrįstumas. Ieškovas apeliaciniame skunde tik atkartoja ieškinyje nurodytus argumentus, papildęs tendencingu byloje surinktų įrodymų aiškinimu bei bylai nereikšmingų detalių smulkia analize, tikintis, kad dokumento apimtis arba aibė smulkmenų padės suklaidinti apeliacinį teismą. Pavyzdžiui, apeliantas nurodo, kad neva atsakovai teismui pateikė kitoms skrydžių bendrovėms rengtų dokumentų projektus, nes dokumentuose buvo nurodytas pavadinimas Lithuanian arba lėktuvas Boeing 737. Atsakovai teismo posėdyje paaiškino, kad Lithuanian buvo prekės ženklas, kuriuo UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ketino teikti vežėjo paslaugas, o skirtingi lėktuvai buvo nurodyti, nes dokumentų rengimo metu buvo ketinama nuomotis skirtingus lėktuvus. Apelianto nurodomi argumentai dėl vežėjo sertifikavimo proceso, o ypač dėl prieštaravimo ES teisės aktams yra neteisingi ir nepagrįsti, nes apeliantas arba visiškai nesupranta civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo proceso, arba specialiai neteisingai aiškina Lietuvos ir ES teisės aktų taikymą vežėjams. Apeliantas iš esmės remiasi teisės aktuose nurodytais reikalavimais vežėjams, kurie būtų taikytini UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ gavus vežėjo pažymėjimą. Tai, kad įmonė dar nėra gavusi vežėjo pažymėjimo, reiškia tik tiek, kad įmonė negali vykdyti vežėjo veiklos, tačiau nereiškia, kad pati įmonė negali apskritai veikti ir turėti darbuotojų. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ sertifikavimo procedūra buvo vykdoma, ką įrodo atsakovų darbo funkcijų vykdymą. Tai, kad vežėjo pažymėjimas nebuvo išduotas, bei kitos su vežėjo sertifikavimu susijusios detalės neturi reikšmės bylai. Argumentas, kad nebuvo darbuotojų pavaldumo darbdaviui, nes atsakovai įmonės direktorių matydavo tik 2-3 kartus per savaitę, yra visiškai nesuprantamas. Esant didelėms užduotims, net ir vienas įmonės direktoriaus ir darbuotojų susitikimas per savaitę yra daug. Įmonės direktorius reguliariai tiesiogiai kontroliavo atsakovų darbinę veiklą, o šiais laikais efektyviam veiklos koordinavimui nebūtina fiziškai susitikti su darbuotoju.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Vilniaus apygardos teismo 2013-01-30 nutartimi UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ iškelta bankroto byla. Nutartimi nustatyta, kad UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės duomenis teikė tik už 2010 metus, įmonė turėjo turto tik 7925 Lt sumai, per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai sudarė 1058 Lt, buvo patyrusi 3133 Lt nuostolių, bankroto bylos iškėlimo metu Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo skolinga 57353,06 Lt. Iškėlus bankroto bylą administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“ (t. II, b. l. 104-105).

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. įmonės administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, patikrina įmonės sandorius, sudarytus ne per trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi įstatymu nustatyta, kad bankroto administratorius turi pareigą ginčyti sandorius, kurie galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Vilniaus apygardos teismo 2014-01-28 nutartis, kuria patikslinti kreditoriniai reikalavimai tvirtina, kad bendra patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma yra 728431,90 Lt, iš jų VSDFV reikalavimo apimtis 103589,05 Lt (t. II, b. l. 106-107). Įmonė nuo 2011 m. neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų, kad bendrovė vykdė ūkinę-komercinę veiklą, kaip nurodyta bendrovės registravimo tiksluose (t. I, b. l. 9-11) nėra, bendrovėje dirbo tik trys asmenys, kurių darbo užmokestis apie dešimt kartų viršijo minimalų, todėl administratorius turėjo pareigą patikrinti darbuotojų su bendrove sudarytas darbo sutartis ir ginčyti jas, jei administratoriui kiltų abejonių, kad jos sudarytos teisėtai. Todėl apelianto G. S. apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies pakeitimo paskiriant ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesine padėtimi nėra pagrįstas ir atmetamas.

17Pagal DK 93 str. darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

182011-01-25 UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ sudarė darbo sutartį su G. S., kuria G. S. buvo priimtas dirbti kokybės vadovo pareigoms nuo 2011-02-15, sutartas darbuotojo atlyginimas 11335 Lt per mėnesį. Darbuotojo darbo vieta nustatyta Vilniuje, darbo laikas 8 val. per parą, 40 val. per savaitę. Susitarta, kad darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka (t. I, b. l. 18-20). SEB banko išrašas tvirtina, kad G. S. darbdavys išmokėjo sulygtą darbo užmokestį už 2011 m. vasario – 2011 m. rugsėjo mėn., viso 58299,14 Lt (t. I, b. l. 21). VSDFV Vilniaus skyriaus 2013-05-16 pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą tvirtina, kad G. S. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ darbo užmokestį priskaičiavo ir už 2011 m. spalio mėn. – 2012 m. liepos mėn. (t. I, b. l. 29-33). Toje pat pažymoje nurodoma, kad jis dirbo tuo pačiu laikotarpiu UAB „Avion Express“, nuo 2011-12-01 iki 2013-02-01 kas mėnuo jam buvo priskaičiuojamas apie 15 tūkstančių litų atlyginimas. Tuo pačiu laikotarpiu jis dirbo ir UAB „Atskila“.

192011-02-17 UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ sudarė darbo sutartį su V. L., kuria V. L. buvo priimtas dirbti nenurodant pareigų nuo 2011-02-24, sutartas darbuotojo atlyginimas 13600 Lt per mėnesį. Darbuotojo darbo vieta nustatyta Vilniuje, darbo laikas 8 val. per parą, 40 val. per savaitę. Susitarta, kad darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka (t. I, b. l. 114-116). SEB banko išrašas tvirtina, kad V. L. darbdavys išmokėjo sulygtą darbo užmokestį už 2011 m. vasario – 2011 m. rugsėjo mėn., viso 67489,37 Lt (t. I, b. l. 22). VSDFV Vilniaus skyriaus 2013-05-16 pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą tvirtina, kad V. L. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ darbo užmokestį priskaičiavo ir už 2011 m. spalio mėn. – 2012 m. liepos mėn. (t. I, b. l. 34-38). Toje pat pažymoje nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-10-31 V. L. dirbo UAB „Litavia“ ir kas mėnuo jam buvo priskaičiuojamas atlyginimas, kuris per mėnesį mažiausias buvo 1100 Lt, didžiausias – 20500 Lt. Tuo laikotarpiu jis dirbo ir UAB „Aurela“ ir 2012 m. balandžio – 2012 m. gegužės mėn. jam buvo priskaičiuotas atlyginimas po 8230 Lt kas mėnuo, 2012 m. birželio mėn. – 5284 Lt.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225 išaiškina, kad CK 1.1 straipsnio 3 dalis nustato, kad Civilinio kodekso normos darbo santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja specialūs įstatymai. Sandorių negaliojimą reglamentuoja civilinės teisės normos, tuo tarpu Darbo kodekse darbo sutarties negaliojimo pagrindų nenumatyta. Sandoriai, tarp jų ir darbo sutartis, gali negalioti absoliučiai arba santykinai, ar kuri iš sutarties sąlygų (dalinis negaliojimas). CK 1.78-1.96 straipsniuose numatyti sandorių negaliojimo pagrindai taikomi ir darbo sutarčiai, atsižvelgiant į šios sutarties specifiką, aiškinant darbo sutarties turinį, sutarties sudarymo vykdymo ir keitimo tvarką ir sąlygas bei atsižvelgiant į tai, kad darbo teisėje restitucija negalima.

21Ieškovas prašo darbo sutartis, sudarytas su atsakovais pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento ir priteisti bendrovės naudai jiems išmokėtus darbo užmokesčius tuo argumentu, kad UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ūkinės-komercinės veiklos nevykdė, atsakovai jokių darbo pareigų bendrovėje nevykdė, su atsakovais darbo sutartys buvo sudarytos dėl akių, kad jiems nepagrįstai būtų galima mokėti atlyginimus. Tačiau šie ieškovo argumentai nepakankamai pagrįsti. Pirmosios instancijos teismo sprendime išanalizuoti į bylą pateikti įrodymai tvirtina, kad atsakovai į darbą buvo priimti, o aplinkybė, kad darbdavys netinkamai įformino darbo sutartis, neturėjo finansinių galimybių mokėti sutartus atlyginimus ar negavo sertifikatų dėl planuotos veiklos vykdymo, negali būti naudojama prieš darbuotojus, kadangi tinkamų darbo sąlygų darbuotojams sudarymas bei tinkamų darbo dokumentų bei sutarčių paruošimas priskirtinas ne darbuotojo, o darbdavio atsakomybei (DK 99 str. 4 d.). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad atsakovai atliko tam tikrą darbą ruošiantis bendrovės ūkinės-komercinės veiklos pradėjimui oro transporto srityje, kurios nepatvirtinti sertifikavimo dokumentai 2011 m. birželio mėn., kaip tvirtina Civilinės aviacijos administracijos informacija (t. I, b. l. 97-98, 201-202), buvo grąžinti UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ atstovams. Aplinkybė, kad UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ už 2011 metus nebeteikė finansinių ataskaitų, atsakovams nebemokėjo darbo užmokesčio, tik tvirtina, kad neįsigijus sertifikavimo dokumentų, veiklos nebevykdė, o atsakovai tęsė darbą kitose bendrovėse ir jose gavo darbo užmokestį. Šios aplinkybės tvirtina, kad darbo santykiai su atsakovais, jiems neatliekant darbo nuo 2011 m. spalio mėn., negaunant darbo užmokesčio, dirbant kitose darbovietėse ir gaunant darbo užmokestį, kurio dydis leidžia daryti išvadą, kad pas ieškovą jie nebedirbo ir įstatymų nustatyta tvarka nereikalaujant suteikti darbą ar nutraukti darbo sutartis, faktiškai nutrūko nuo 2011 m. spalio mėn. Tačiau pripažinti, kad iki to laiko su atsakovais sudarytos sutartys, buvo negaliojančios CK nustatytais pagrindais, ieškovo pateiktų įrodymų ir argumentų nepakanka. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija dėl ieškovo ir atsakovų darbo santykių laikotarpiu 2011 m. vasario - 2011 m. rugsėjo mėnesiais sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir jų nekartoja, o ieškovo atstovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia, kad su atsakovais sudarytos darbo sutartys 2011 m. vasario – 2011 m. rugsėjo mėnesiais realiai buvo vykdomos ruošiantis bendrovės ūkinei-komercinei veiklai. Laikytina, kad tenkinti ieškovo apeliacinį skundą pagrindo nenustatyta.

22CPK 146 str. reglamentuoja atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šioje byloje nebuvo taikytas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai G. S. prašymą atlyginti nuostolius iš esmės laikė savarankišku reikalavimu, kuris buvo pareikštas ne pagal CPK 143 str. taisykles. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jį atsisakė priimti išnagrinėti šioje byloje.

23Atsakovas G. S. už apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą turėjo 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai (t. II, b. l. 98-99). Atsižvelgiant į tai, kad šiuose dokumentuose kartojami atsakovo argumentai, išdėstyti ankstesniuose procesiniuose dokumentuose bei į tai, kad jo apeliacinis skundas atmetamas, proporcingai jo naudai iš ieškovo priteisiama 500 Lt advokato pagalbai atlyginti (CPK 93 str. 2 d., 3 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-02 sprendimą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-07 papildomą sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-07 nutartį dėl rašymo apsirikimų ištaisymo palikti nepakeistus.

26Priteisti iš BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“ (j. a. k. 302528825) G. S. (a. k. ( - ) naudai 500 Lt (penkis šimtus Lt) žyminio mokesčio atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bankrutavusi UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ prašė pripažinti... 5. Atsakovai G. S. ir V. L. prašė ieškinį atmesti ir paskirti ieškovui baudą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-04-02 sprendimu ieškinį atmetė;... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-07 papildomu sprendimu priteisė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-07 nutartimi ištaisė Vilniaus... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Atsakovų darbo sutartys sudarytos ne pagal pavyzdinę formą, jiems... 13. Atsakovas G. S. apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Vilniaus apygardos teismo 2013-01-30 nutartimi UAB „Baltijas aviacijas... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. įmonės administratorius... 17. Pagal DK 93 str. darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo... 18. 2011-01-25 UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ sudarė darbo sutartį su G.... 19. 2011-02-17 UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ sudarė darbo sutartį su V.... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004-03-26 nutartis... 21. Ieškovas prašo darbo sutartis, sudarytas su atsakovais pripažinti... 22. CPK 146 str. reglamentuoja atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 23. Atsakovas G. S. už apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-02 sprendimą, Vilniaus miesto... 26. Priteisti iš BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“ (j. a. k. 302528825) G. S....