Byla 2S-1982-823/2013
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės B. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Ieškovė B. P. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2008 m. birželio 11 d. kreditavimo sutarties Nr. K-1800-2008-137 ir 2008 m. spalio 16 d. susitarimo Nr. K-1800-2008-137/1 dėl 2008 m. birželio 11 d. kreditavimo sutarties Nr. K-1800-2008-137 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sąlygų pakeitimo nutraukimą neteisėtu. Kartu ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimo vykdymo veiksmus pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. vasario 24 d. nutartį Nr. 520-2N/2010 bei jos pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė, konstatuodamas, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka jos reiškiamo reikalavimo pobūdžio – net ir patenkinus ieškovės reikalavimą teismo sprendimas neturės jokios įtakos atsakovo teisei vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto dėl tų reikalavimų, kurių ieškovė ieškiniu neginčija. Ši nutartis apeliacine tvarka skundžiama nebuvo.

62013 m. liepos 25 d. ieškovė pateikė teismui pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad pripažinus, jog kredito sutartis buvo nutraukta neteisėtai, kredito sutarties šalys turėtų būti grąžinamos į sutarties galiojimo momentu buvusią padėtį, t.y. atsakovui neatsirastų pagrindas nukreipti išieškojimą į ieškovės įkeistą nekilnojamąjį turtą. Ieškinio patenkinimo atveju būtų taikoma restitucija. Atsakovui perleidus hipotekos objektus ir teismui konstatavus, kad kredito sutarties nutraukimas yra neteisėtas, ieškovei būtų padaryta žala, jai galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, o turto išreikalavimas iš trečiųjų asmenų taptų neįmanomas arba pareikalautų papildomų teisminių ginčų. Nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, netenka prasmės pats ieškovės reikalavimas, nes, priverstinai realizavus hipotekos objektus, nebėra aktualus ir sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas, o tolimesnis sutarties vykdymas ir buvusios padėties iki sutarties nutraukimo atstatymas tampa nebeįmanomas ir netikslingas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi ieškovės B. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovė, pakartotinai prašydama teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė naujų aplinkybių ir nepateikė jokių naujų įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė B. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) Pirmosios instancijos teismas nevertino ne tik ieškovės argumentų, bet ir įrodymų, kurie pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Kadangi nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, 2013 m. birželio 3 d. įvyko varžytynės ir vienas hipotekos objektas – administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), buvo parduotos. Dėl kito turto vyksta varžytynės. Pripažinus, jog kredito sutartis buvo nutraukta neteisėtai, kredito sutarties šalys turėtų būti grąžinamos į sutarties galiojimo momentu buvusią padėtį, t.y. atsakovui neatsirastų pagrindas nukreipti išieškojimą į ieškovės įkeistą nekilnojamąjį turtą.

102) Perleidus hipotekos objektus tretiesiems asmenims, o teismui konstatavus, kad kredito sutarties nutraukimas yra neteisėtas, ieškovei būtų padaryta žala, jai galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, o turto išreikalavimas iš trečiųjų asmenų taptų neįmanomas arba pareikalautų papildomų teisminių ginčų.

11Atsiliepimu į skundą atsakovas AB DNB prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

121) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė ieškovės kartu su ieškiniu dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė minėtos teismo nutarties neskundė ir tokiu būdu sutiko su teismo išvadomis. Neskųsdama minėtos teismo nutarties, ieškovė teismui pateikė naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, papildomai nurodydama ir pateikdama duomenis apie tai, kad vienas iš dviejų įkeisto turto objektų yra parduotas. Jokių duomenų, iš kurių galima būtų nustatyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomų sąlygų buvimą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, ieškovė nepateikė. Ieškovei nenurodžius jokių naujų aplinkybių ir nepateikus naujų įrodymų, kurie paneigtų 2013 m. gegužės 23 d. teismo nutartyje padarytas išvadas, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi ieškovės pakartotinio prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino pagrįstai.

132) Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti, kad reiškiamas ieškinys yra preliminariai pagrįstas, todėl šiuo atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Atsakovė pateiktu ieškiniu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekia užvilkinti įkeisto turto pardavimą. Sutarties šalis, manydama, kad su ja sudaryta kreditavimo sutartis nutraukta neteisėtai, ir siekdama tęsti sutartinius santykius, nedelsiant kreipiasi į teismą, atlieka mokėjimus ir tokiu būdu patvirtina savo ketinimų rimtumą. Ieškovė, neatlikdama jokių mokėjimų ir po 3 metų reikalaudama pripažinti kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad kokiais nors veiksmais siekė įvykdyti kreditavimo sutartį ir kad gali ją įvykdyti.

143) Tuo atveju, kai hipotekos kreditorius nutraukia sutartį prieš terminą, ir kreipiasi į hipotekos teisėją dėl priverstinio skolos išieškojimo, kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumas patikrinamas hipotekos teisėjo. Ieškovė nėra vartotoja, įsiteisėjusia hipotekos teisėjo nutartimi pripažinta, kad kreditavimo sutartis su ieškove nutraukta joje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnis).

17Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (atsisakymo jas taikyti) neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Taigi ieškovas, kurio prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo buvo atmestas, nepraranda teisės reikšti tokį prašymą pakartotinai. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovas gali reikšti, jeigu atsiranda papildomų, teismo neįvertintų, aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų konstatuoti byloje atsiradus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-207/2013). Nagrinėjamos bylos atveju ieškovė B. P. pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė iš esmės tais pačiais argumentais, dėl kurių Vilniaus miesto apylinkės teismas pasisakė, spręsdamas pirminį ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, papildomai nurodydama tik tai, kad vienas iš įkeisto turto objektų yra parduotas ir kad yra paskelbtos kito turto varžytynės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien minėtos aplinkybės nurodymas bei pakartotinis, iš esmės tapačių argumentų, dėl kurių teismo jau buvo pasisakyta sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išdėstymas nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad šiuo atveju atsirado papildomų aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų konstatuoti byloje atsiradus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, todėl ginčijama nutartimi pakartotinis ieškovės prašymas buvo atmestas pagrįstai.

18Teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, inter alia turi įvertinti ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, ar jie prima facie patvirtina ir yra pakankami, kad leistų įsitikinti, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-251/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas byloje negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas. Kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai tokiu atveju tampa teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

19Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškovės B. P. ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl Kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu atmetė. Nors minėtas Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, apeliacinės instancijos teismas jį vertina kaip prima facie pagrindžiantį ieškovės reikalavimų nepagrįstumą (CPK 144 straipsnio 1 dalis) ir kartu pagrindą atsisakyti taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

20Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant proceso teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl paliekama nepakeista, o ieškovės atskirasis skundas atmetamas.

21Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

22Atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė -... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 4. Ieškovė B. P. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2008 m. birželio... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovės... 6. 2013 m. liepos 25 d. ieškovė pateikė teismui pakartotinį prašymą dėl... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi ieškovės B.... 8. Atskiruoju skundu ieškovė B. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013... 9. 1) Pirmosios instancijos teismas nevertino ne tik ieškovės argumentų, bet ir... 10. 2) Perleidus hipotekos objektus tretiesiems asmenims, o teismui konstatavus,... 11. Atsiliepimu į skundą atsakovas AB DNB prašo atskirąjį skundą atmesti.... 12. 1) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė... 13. 2) Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti,... 14. 3) Tuo atveju, kai hipotekos kreditorius nutraukia sutartį prieš terminą, ir... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė... 17. Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, kad teismo... 18. Teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, inter... 19. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad... 20. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad ginčijama... 21. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 22. Atskirąjį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti...