Byla e2-1469-178/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Grand Go Group Limited atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje Nr. e2-4591-781/2015 pagal ieškovo Grand Go Group Limited ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand Cru Airlines“, Brenalan Investments Limited dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (nesudarytomis), įrašų vertybinių popierių sąskaitose bei kitų duomenų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys D. Š. ir valstybės įmonė „Registrų centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Grand Go Group Limited kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiomis ab initio ir nesudarytomis UAB „Grand Cru Airlines“ 2014 m. vasario 21 d. akcijų pardavimo sutartį bei 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir priteisti ieškovui 1530 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų; panaikinti nuo 2014 m. vasario 21 d. atliktus įrašus UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų Grand Go Group Limited ir Brenalan Investments Limited asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose bei įpareigoti UAB „Grand Cru Airlines“ atkurti iki 2014 m. vasario 21 d. buvusius įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose ir šiuos duomenis pateikti Juridinių asmenų registrui; panaikinti 2014 m. gegužės 9 d. sudarytą UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų sąrašą bei 2014 m. gegužės 20 d. Juridinių asmenų registrui pateiktas JAR-1 ir JAR-AJ formas apie vienintelį akcininką Brenalan Investments Limited.

5Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ pateikė teismui prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu. Nurodė, kad ieškovas prašo pripažinti nesudarytais 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. sandorius, kuriuose šalys sudarė arbitražinį susitarimą arbitražo teismui perduoti nagrinėti visus jų tarpusavio ginčus, susijusius su 2014 m. vasario 21 d. ir/arba 2014 m. gegužės 19 d. sutartimis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad priimtas ieškovo ieškinys dėl 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. akcijų įsigijimo sandorių pripažinimo negaliojančiais. Šių ginčijamų sandorių atitinkamai 6.2 bei 7.2 punktuose ieškovas ir atsakovas Brenalan Investments Limited yra sudarę analogišką arbitražinę išlygą: „Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrų bus trys. Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba“. Taigi, bylos šalys rašytine sutartimi (Komercinio arbitražo įstatymo 10 str.) atsisakė tarpusavio ginčų sprendimo teismine tvarka ir susitarė juos spręsti arbitražine tvarka. Susitarimo turinys aiškus ir šalys susitarimo sąlygos privalo laikytis. Byloje nepateikta duomenų, kad šalys sutarties sąlygą pakeitė ar panaikino, ieškovas nėra pareiškęs reikalavimo dėl šio arbitražinio susitarimo pripažinimo negaliojančiu.

8Teismas nurodė, kad ieškovas atsakovu įtraukė ir UAB „Grand Cru Airlines“, kuris nebuvo ginčijamų sandorių šalimi, tačiau jo akcijos ginčijamais sandoriais buvo perleistos. Ieškovo reikalavimai dėl akcininkų sąrašo panaikinimo, įrašų bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose panaikinimo ir atkūrimo ir kt., teismo vertinimu, nėra savarankiški materialieji reikalavimai, o savo esme yra susiję su ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo įvykdymu bei šių ieškinio reikalavimų tenkinimo atveju sukeliamų teisinių pasekmių tinkamu įforminimu. Todėl sprendžiant teismų jurisdikcijos klausimą į šiuos reikalavimus teismas neatsižvelgė. Esant galiojančiam ir vykdytinam arbitražiniam susitarimui, teismas ieškinį paliko nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 9 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai

10Ieškovas Grand Go Group Limited (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; išreikalauti iš UAB „Grand Cru Airlines Ltd“ 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių originalus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. sutarčių apeliantas nesudarinėjo ir neketino sudaryti, o jo įgaliotas asmuo D. Š. negalėjo patvirtinti jų sudarymo fakto ar pateikti tokių sutarčių nuorašus. Taip pat UAB „Grand Cru Airlines“ atsisakė pateikti apeliantui šių sutarčių nuorašus pagal jo atstovų paklausimą.
 2. Atsakovas pateikė teismui ginčo sutarčių kopijų kopijas, kurių autentiškumas kelia abejonių. Atsakovas nepateikė sutarčių originalų.
 3. Tam, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų atlikti pakeitimai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose atsakovo vertybių popierių sąskaitų tvarkytojui turėjo būti pateikti ginčo sutarčių originalai tiek iš Grand Go Group Ltd., tiek iš Brenalan Investments Limited pusės. Iš ieškovo pusės atsakovo vertybinių popierių tvarkytojas negavo nei pranešimo apie akcijų perleidimą, nei sutarčių originalų, nes apeliantas nežinojo apie akcijų perleidimą. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių originalų gavimas yra privaloma sąlyga įrašams apie nuosavybės teisės į akcijas pasikeitimui įregistruoti, dėl to atsakovo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojas privalėjo turėti ginčo sutarčių originalus. Sutarčių originalų nepateikimas suteikia pagrindą abejoti pateiktų sutarčių autentiškumu bei nuosavybės teisių į akcijas perėjimo teisėtumu. Dėl to ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrįstumo klausimas negali būti tinkamai išspręstas, teismui neturint minėtų sutarčių originalų.
 4. Sutarčių kopijų lapai yra prastos kokybės, iš jų nesimato, ar apelianto atstovas D. Š. pasirašė jas ar ne (ypač tai pasakytina dėl 2014 m. gegužės 19 d. repo (atpirkimo) sutarties. Nenustačius šio fakto, negalima konstatuoti, kad sutartys buvo sudarytos (pasirašytos). Nematerialiųjų akcijų pirkimo sutarties rašytinės formos nesilaikymas tokią sutartį daro negaliojančia.
 5. Abejonių kelia ir Brenelan Investments Limited atstovo Igor Belokolenko parašas, nes jis iš esmės skiriasi nuo šio asmens parašo, esančio ant kitų į bylą pateiktų dokumentų, pvz., 2013 m. spalio 21 d. UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų sprendimo, taip pat skiriasi jo parašai ant skirtingų sutarčių lapų. Nesant į bylą pateiktų sutarčių originalų, apeliantui užkertama galimybė nustatyti sutartį pasirašiusių asmenų parašų autentiškumą, ir iškilus tokiam būtinumui, reikalauti paskirti rašysenos ekspertizę.
 6. Nepagrįsta teismo išvada, kad reikalavimai dėl įrašų vertybinių popierių sąskaitose atkūrimo, akcininkų sąrašo panaikinimo ir kiti reikalavimai pareikšti UAB „Grand Cru Airilines“ nėra savarankiški ieškinio reikalavimai. Vienai iš šalių nežinant apie sutarčių sudarymą, manytina, jog atsakovo vadovas atliko įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose nesant tam pakankamai dokumentų ir informacijos. Dėl to apeliantas gali ginčyti įrašų UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitose atlikimo teisėtumą, kas sudaro savarankišką reikalavimo pagrindą.
 7. Tuo atveju, jeigu sutartys nėra įstatymo nustatyta tvarka sudarytos (pasirašytos), negalioja ir jose nurodytos arbitražinės išlygos, nesant galiojančio rašytinio šalių susitarimo perduoti jų ginčą spręsti arbitražui (Komercinio arbitražo įstatymo 10 str.). Dėl to teismas, prieš priimdamas nutartį palikti ieškinį nenagrinėtu arbitražinės išlygos pagrindu, nepagrįstai nevertino sutarčių autentiškumo ir nepareikalavo atsakovo pateikti sutarčių originalus. Vien tik neoriginalių sutarčių kopijų su neaiškiais parašais pateikimas nesudaro pagrindo palikti ieškinio nenagrinėtu.
 8. Dėl skundžiamos nutarties priėmimo apeliantui lieka vienintelė galimybė ginti savo pažeistas teises arbitraže, kurio procesas yra žymiai brangesnis nei teisminis. Todėl dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, apeliantui gali būti nepagrįstai užkertama teisė į teisminę gynybą.

11Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nei ieškinio pateikimo metu, nei šiuo metu atsakovas nedisponavo ir nedisponuoja ginčo sutarčių originalais, kurie yra ikiteisminio tyrimo, pradėto nepagrįstų skundų pagrindu, medžiaga. Siekdamas išvengti tolesnių apelianto prasimanymų, atsakovas pateikė šių sutarčių originalų kopijas, patvirtintas ikiteisminio tyrimo pareigūno.
 2. Brenalan Investments Limited nėra pateikęs jokių pareiškimų, kad jo atstovo pasirašytos ginčo sutartys neatitinka Brenalan Investments Limited valios. Ginčo sutartys pasirašytos ir apelianto atstovo D. Š.. Todėl tolesnis tokių sutarčių kvestionavimas yra įmanomas tik ta tvarka, dėl kurios susitarė šių sutarčių šalys - arbitražine tvarka. Be to, jose nurodoma, kad arbitraže yra nagrinėjami ir ginčai, susiję su ginčo sutarčių negaliojimu.
 3. Ieškinio reikalavimai dėl įrašų vertybinių popierių sąskaitose atkūrimo, akcininkų sąrašo panaikinimo ir kiti reikalavimai pareikšti atsakovui UAB „Grand Cru Airlines“ laikytini išvestiniais, nes jų tenkinimas iš esmės galimas tik tenkinus sąlygą, kad ginčo sutartys apelianto nebuvo pasirašytos.

12Trečiasis asmuo D. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliantas prašo pripažinti sutartis negaliojančiomis, nes jos iš viso nebuvo sudarytos - yra niekinės. Todėl pripažintina, kad ginčo dėl sutarties, kurios sudarymas yra ginčijamas perdavimas spręsti arbitražo teismui prieštarauja imperatyviajai Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies normai. Teismas, spręsdamas dėl šalių arbitražinio susitarimo galiojimo, turi ex officio įsitikinti, ar šalių ginčas gali būti nagrinėjamas arbitražine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007).
 2. Į bylą nepateiktos tinkamos formos ginčijamos sutartys, nes pateiktos tik jų kopijų kopijos, kurias atsakovas paprašė laikyti ne viešais dokumentais ir neleisti su jomis susipažinti nei apeliantui, nei trečiajam asmeniui. Nors atsakovas ir teigia, kad ginčo sutartis pasirašė trečiasis asmuo D. Š., tačiau jis, negalėdamas su jomis susipažinti, neturėjo galimybių pasisakyti nei dėl jų sudarymo fakto, nei dėl jų sąlygų.
 3. Atsakovas piktnaudžiauja monopoline padėtimi, nes kita apelianto įmonė UAB „Go Planet Travel“ buvo visiškai priklausoma nuo atsakovo teikiamų vežimo oro transportu paslaugų, ne kartą darė spaudimą perleisti bylos ginčo objektu esančias akcijas bei teikė įvairius pasiūlymus. Trečiojo asmens teigimu, nebuvo ketinimo akcijas parduoti, buvo tariamasi dėl jų įkeitimo, laikino perdavimo valdyti, tačiau ne dėl jų pardavimo. Todėl apeliantui ir nebuvo bei nėra žinoma apie ginčo akcijų pirkimo-pardavimo sutartis.
 4. Vien faktas, kad atsakovai atsisakė pateikti teismui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims ginčijamas sutartis, leidžia daryti išvadą, kad jos nebuvo sudarytos. Juo labiau, kad ankstesnės atsakovo akcininkų sudarytos sutartys, tiek akcijų pirkimo, tiek akcininkų sutartis, neslepiamos.
 5. Trečiasis asmuo kaip apelianto atstovas ginčo sutarčių atsakovo vertybinių popierių tvarkytojui nepateikė ir negalėjo pateikti, nes nebuvo ketinimo akcijas parduoti. Trečiasis asmuo nurodo, kad negali pasisakyti dėl atsakovo pateiktų ir prašytų neviešinti sutarčių kopijos kopijų turinio, sąlygų, jose esančių parašų bei paaiškinti, kokių nors jų galimo surašymo, ar nesurašymo aplinkybių, nes su jomis neturėjo galimybės susipažinti. Tačiau jau vien aplinkybė, kad teismui buvo pateikta neoriginalaus dokumento kopija ir dar paprašyta laikyti šį dokumentą neviešu, leidžia abejoti tokių sutarčių egzistavimu.
 6. Ieškinio priėmimo stadijoje teismas įvertina ir tai, ar arbitražinis susitarimas neprieštarauja įstatymuose nustatytiems imperatyviems draudimams perduoti ginčą nagrinėti arbitražui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-938/2013). Todėl teismas, neturėdamas net ginčijamų sutarčių originalų, ar tinkamai patvirtintų jų kopijų, nepaisant apelianto reikalavimo šias sutartis pripažinti niekinėmis, konstatavo arbitražinės išlygos egzistavimą. Teismas nepaisė pareigos ex officio nesudaryti galimybių niekiniams sandoriams sukelti pasekmių.
 7. Teismo teisė spręsti dėl arbitražinio susitarimo buvimo, dėl jo teisėtumo/galiojimo ir įtakos galimybei nagrinėti iškeltą ginčą bendrosios kompetencijos teisme yra įtvirtinta tiek Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalyje, tiek Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2T-90/2012).
 8. Apeliantas pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti visas sutartis, įskaitant ir sąlygas numatančias arbitražinį susitarimą negaliojančiomis, todėl vien jau dėl šios priežasties ieškinys nagrinėtinas teisme. Iš niekinio sandorio negali kilti ir būti pripažintos galiojančiomis jokios niekinio sandorio sąlygos.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu šalims sudarius susitarimą ginčą perduoti spręsti arbitražui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 2 straipsnį arbitražas yra ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis. Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui. Taigi, arbitražinio susitarimo sudarymas kartu reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teisme. Sudarytas arbitražinis susitarimas šalims privalomas ir jos negali vienašališkai jo keisti, taip pat – pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą. Galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas (CK 6.189 str. 1 d.) ir jo būtina laikytis (pacta sunt servanda). Arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jo šalims, bet ir teismui. Kai yra arbitražinis susitarimas, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos, jeigu bent viena šalis reikalauja, kad ginčas būtų sprendžiamas arbitraže (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010).

18Teismo procesiniai veiksmai tuo atveju, kai šalys yra sudariusios galiojantį arbitražinį susitarimą, nurodyti Komercinio arbitražinio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punkte ir 296 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Komercinio arbitražinio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, kai šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui. Taigi, vadovaujantis šiomis įstatymų nuostatomis, teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi išsiaiškinti, ar ginčo šalių sudarytas galiojantis arbitražinis susitarimas, ir atsisakyti priimti ieškinį dėl tų reikalavimų, dėl kurių nagrinėjimo arbitraže šalys yra sudariusios galiojantį arbitražinį susitarimą. Komercinio arbitražinio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, jog tuo atveju, jeigu ieškinio iškėlimo stadijoje teismas neišsiaiškino, kad šalys yra sudariusios galiojantį arbitražinį susitarimą (arbitražinio sudarymo faktas paaiškėja po to, kai teismas priėmė ieškinį), teismas tokį ieškinį palieka nenagrinėtą.

19Nagrinėjamu atveju apeliantas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiomis ab initio ir nesudarytomis UAB „Grand Cru Airlines“ 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pardavimo sutartis. Arbitražinio susitarimo teisėtumo klausimas ieškinyje nekeliamas. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendė, kad minėtose sutartyse sudaryta arbitražinė išlyga, todėl ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Apeliantas nesutikimą su šia teismo išvada iš esmės grindžia ta aplinkybe, kad atsakovas teismui pateikė ginčo sutarčių kopijų kopijas, kurių autentiškumas kelia abejonių, todėl, anot apelianto, ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimas, teismui neturint minėtų sutarčių originalų, negali būti tinkamai išspręstas. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas sutikti neturi pakankamo pagrindo.

20Iš 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pardavimo sutarčių matyti, kad atitinkamai 6.2 bei 7.2 punktais apeliantas ir atsakovas Brenalan Investments Limited susitarė, kad „Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrų bus trys. Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba“. Taigi, šalys ginčo sutartimis susitarė iš minėtų sutarčių kilusius ginčus inter alia susijusius su jos (ne)galiojimu spręsti arbitražine tvarka, t. y. atsisakė tarpusavio ginčų sprendimo teismine tvarka.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog arbitražinis susitarimas gali būti laikomas negaliojančiu ir teismas gali ex officio jo nepripažinti tik tokiu atveju, kai niekinis arbitražinio susitarimo pobūdis yra akivaizdus, t. y. kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyvioms įstatymo normoms, ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2010; 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2012 ir kt.). Tas pats taikytina ir arbitražinį susitarimą numatantiems sandoriams. Nagrinėjamu atveju apeliantas kelia abejones dėl ginčo sutarčių tikrumo (autentiškumo), nes atsakovas į bylą pateikė tik jų kopijų kopijas. Todėl, apelianto teigimu, nesant byloje ginčo sutarčių originalų, negali būti tinkamai išspręstas ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimas. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad nei ieškinio pateikimo metu, nei šiuo metu nedisponuoja ginčo sutarčių originalais, kurie yra ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Siekiant išvengti tolimesnių abejonių, atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pirkimo pardavimo ir repo (atpirkimo) sutarčių kopijas, patvirtintas ikiteisminio tyrimo pareigūno (b.l. 136-137, 138-139). Taigi, esant ikiteisminio tyrimo pareigūno patvirtintoms ginčo sutarčių kopijoms, sprendžiant bylos priskirtinumo teismams klausimą, jau vien dėl to nėra jokio akivaizdaus pagrindo a priori laikyti ginčo sutartis (inter alia jų dalį dėl arbitražinio susitarimo) niekinėmis arba sutikti, kad sutartys (inter alia jų dalis dėl arbitražinio susitarimo) apskritai nesudarytos, tik dėl to, kaip taip teigia apeliantas. Apelianto nurodytos aplinkybės dėl šalių atstovų parašų tikrumo taip pat reikalauja papildomo įrodinėjimo, todėl šioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo išvadai dėl akivaizdaus sutarčių ir arbitražinio susitarimo negaliojimo. Taip pat pažymėtina, jog tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pripažinta, kad aplinkybė, jog byloje nėra ginčo sutarčių originalo, nesudaro pagrindo daryti išvadą dėl paties sandorio nesudarymo ar jo negaliojimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-325/2014).

22Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog, prasidėjus arbitražiniam nagrinėjimui, arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas sprendžiamas Komercinio arbitražo įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka, yra kompetencijos – kompetencijos doktrinos išraiška, kuria remiantis pripažįstama arbitražo teisė nuspręsti dėl savo jurisdikcijos. Vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, netgi ir tais atvejais, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo ar jo galiojimo, arbitražo teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą. Tai reiškia, jog teismas iš esmės nesprendžia klausimo dėl arbitražo jurisdikcijos nagrinėti ginčą, taip pat ir dėl arbitražinio susitarimo buvimo ar jo galiojimo, kol šio klausimo – ar arbitražinis susitarimas yra sudarytas ir galioja - neišnagrinėja pats arbitražas.

23Nors apeliantas ir teigia, kad ieškinio reikalavimai dėl įrašų vertybinių popierių sąskaitose atkūrimo, akcininkų sąrašo panaikinimo ir kiti reikalavimai pareikšti UAB „Grand Cru Airlines“ sudaro savarankišką reikalavimo pagrindą, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti reikalavimai laikytini išvestiniais, nes, kaip pagrįstai nurodė atsakovas ir pirmosios instancijos teismas, jų tenkinimas iš esmės galimas tik tenkinus reikalavimą ginčo sutarčių pripažinti negaliojančiomis. Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas, spręsdamas teismų jurisdikcijos klausimą, į juos neatsižvelgė.

24Taigi, nesant pagrindo pripažinti tiek ginčo sutartis, tiek arbitražinius susitarimus akivaizdžiai niekiniais ar prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo normoms, spręstina, kad ginčo sutartyse įtvirtintos arbitražinės išlygos yra galiojančios. Todėl šalims sudarius arbitražinį susitarimą dėl nagrinėjamoje byloje kilusio ginčo, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos. Minėtam faktui paaiškėjus po ieškinio priėmimo teisme, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Dėl to apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio jos panaikinimo pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Grand Go Group Limited kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ pateikė teismui prašymą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškinį paliko... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas atsakovu įtraukė ir UAB „Grand Cru... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai... 10. Ieškovas Grand Go Group Limited (toliau – apeliantas) atskirajame skunde... 11. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 12. Trečiasis asmuo D. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti... 18. Teismo procesiniai veiksmai tuo atveju, kai šalys yra sudariusios galiojantį... 19. Nagrinėjamu atveju apeliantas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 20. Iš 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. akcijų pardavimo... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog arbitražinis susitarimas gali... 22. Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata,... 23. Nors apeliantas ir teigia, kad ieškinio reikalavimai dėl įrašų vertybinių... 24. Taigi, nesant pagrindo pripažinti tiek ginčo sutartis, tiek arbitražinius... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą....