Byla 2A-329-265/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Aušros Maškevičienės, Alvydo Žerlausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės E. K., trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Savas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Quali Tech ir Antanina“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. K. patikslintą ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei „Klaipėdos laivų remontas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „VLL Group“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacija, biudžetinė įstaiga Lietuvos kariuomenė, uždaroji akcinė bendrovė ,,Jūrmazgė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Edvitika“, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, uždaroji akcinė bendrovė ,,Savas“, uždaroji akcinė bendrovė „Quali Tech ir Antanina“, pagal atsakovės akcinės bendrovės ,,Klaipėdos laivų remontas“ priešieškinį ieškovei E. K. dėl be pagrindo įgytų pinigų priteisimo, pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „Quali Tech ir Antanina“ patikslintą ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei „Klaipėdos laivų remontas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „VLL Group“ dėl žalos atlyginimo ir pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Savas“ patikslintą ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei „Klaipėdos laivų remontas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „VLL Group“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė E. K. patikslintu ieškiniu prašė solidariai iš atsakovių akcinės bendrovės (toliau tekste – AB) ,,Klaipėdos laivų remontas“, uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – UAB) ,,VLL Group“ priteisti ieškovei 23 882,84 Eur (82 462,67 Lt) žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, jog jai nuosavybės teise priklauso laivas ,,Duomenys neskelbtini“, reg. Nr. ( - ) Ieškovė 2012 m. balandžio 12 d. sutartimi laivą išnuomojo Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacijai, kuri 2012 m. gegužės 1 d. sudarė pramoginio laivo aptarnavimo paslaugų sutartį su UAB ,,Klaipėdos pilies uostas“ dėl laivo aptarnavimo paslaugų suteikimo. Šios sutarties 2.1.1 punkte numatyta, jog UAB ,,Klaipėdos pilies uostas“ skiria laivui švartavimo vietą AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje ir Pilies akvatorijoje prie pontoninės krantinės, patalpoje be šildymo arba krante aikštelėje. 2012 m. gruodžio 18 d. AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje 46 krantinėje atliekant dažymo darbus remontuojamame laive buvo apipurkšti 4 pramoginiai laivai, tarp jų ir ieškovės laivas. Atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ su UAB DK ,,PZU Lietuva“ buvo sudariusi bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Ieškovės laivo apipurškimas pripažintas draudžiamuoju įvykiu, draudimo bendrovės ekspertas nustatė neginčijamą laivo apgadinimo nuostolį – 41 194,15 Lt (30 490,76 Lt neginčijama draudimo išmoka ir 10 703,39 Lt proporcinga nuostolio dydžiui besąlyginė išskaita). Pažymėjo, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ besąlyginės išskaitos sumą ieškovei sumokėjo po 2013 m. rugsėjo 16 d. jos pretenzijos. Siekdama pašalinti dėl apipurškimo dažais atsiradusius jachtos sugadinimus (pažeidimus), ieškovė sudarė sutartį dėl jachtos remonto darbų, atliekamų remonto darbų kaina sudarė 123 656,82 Lt. Ieškovei AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ sumokėjo 10 703,39 Lt, o draudimo bendrovė – 30 490,76 Lt, todėl neatlyginta patirta žala sudaro 82 462,67 Lt. Kadangi atsakovės AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje 46 krantinėje buvo atliekami dažymo darbai, kurių metu nebuvo užtikrinta šalia esančių laivų apsauga ir jie buvo apipurkšti dažais, ieškovė patyrė žalą, žala atsirado būtent dėl laivo apipurškimo dažais, o atsakovės kaltė preziumuojama, mano esant visas būtinas sąlygas AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ civilinei atsakomybei kilti, atsakovė atsakinga už padarytą žalą ir privalo ją atlyginti (t. 1, b. l. 17–20). Vėliau teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovė patikslino, jog 2012 m. gruodžio 7 d. Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacijos direktorius, nuvykęs į AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritoriją, pamatė, jog laivas ,Duomenys neskelbtini“ apipurkštas dažais. Pažymėjo, jog 2012 m. rudenį buvo atliekami Lietuvos kariuomenei priklausančio laivo ,,Šakiai“ dažymo darbai, kurie galbūt buvo baigti iki 2012 m. gruodžio 12 d. Taip pat pažymėjo, jog tiek AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, kaip rangovė, tiek UAB ,,VLL Group“, kaip subrangovė, neužtikrino, kad šalia stovintiems laivams nebūtų padaryta žala, t. y. nesiėmė visų būtinų priemonių, kad šalia stovėję laivai būtų apsaugoti nuo galimo aptaškymo dažais. Nurodė, jog draudiko atsisakymas mokėti draudimo išmoką negali būti laikomas įrodymu, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ neatliko neteisėtų veiksmų, dėl kurių ieškovei buvo padaryta žala apgadinant laivą (t. 1, b. l. 118). Nurodė, jog siekiant nustatyti apytikslę žalos padarymo dieną, žodžiu buvo kreiptasi į taip pat tuo pačiu metu apgadinto laivo ,,Hardy 9,40“ atstovą UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ direktorių, kuris paaiškino, jog laivą žiemai iškėlė 2012 m. lapkričio 29 d., 2012 m. gruodžio 5 d. atvykęs prie laivo pastebėjo, jog laivas apipurkštas oranžiniais dažais. Taip pat pastebėjo, jog apipurkšti dažais ir šalia stovėję laivai ,, Duomenys neskelbtini“, ,,Baltas“, ,,Vėjas“. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog laivas ,, Duomenys neskelbtini“ dažais apipurkštas laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d. (t. 2, b. l. 30).
 3. Atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ su ieškovės reikalavimais nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, 2012 m. gruodžio 20 d. UAB ,,Klaipėdos pilies uostas“ atstovas raštu informavo atsakovę, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijos 46 krantinėje atliekant dažymo darbus remontuojamame laive oranžiniais dažais buvo apipurkšti 4 pramoginiai laivai, tarp jų ir ieškovės laivas. 2013 m. vasario 14 d. pranešimu UAB ,,VLL Group“ pateikė darbuotojo paaiškinimą dėl laivų apipurškimo dažais ir informavo, jog žala bus atlyginta. Atsakovė šį pranešimą vertina kaip UAB ,,VLL Group“ kaltės įrodymą. Nurodė, jog atsakovės UAB ,,VLL Group“ bandymai kaltę suversti AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ yra neįtikinami, vertintini kaip nesąžiningas išsisukinėjimas nuo atsakomybės, UAB ,,VLL Group“ dar iki ieškinio pateikimo pripažino savo kaltę, todėl pagal ieškinį privalo atsakyti tik UAB ,,VLL Group“. Papildomai nurodė, jog su ieškovės situacijos įvertinimu nesutinka, ieškovės nurodyti neva neteisėti atsakovės veiksmai yra abstraktūs ir nekonkretūs, todėl negali būti atsakomybės pagrindas. Pažymėjo, jog ieškovė negali atsakovės veiksmų kaip deliktinės atsakomybės sąlygos neteisėtumo įrodinėti remdamasi UAB ,,VLL Group“ ir AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ sutartimis, nes ieškovė nėra šių sutarčių šalis, sutartys sudarytos ne ieškovės naudai. Nurodė, jog tinkamai įvykdė su UAB ,,VLL Group“ sudarytų sutarčių sąlygas, tarp jų ir įsipareigojimą paruošti laivą ,,Šakiai“ remontui. Pats remonto pradžios darbų faktas, nepareiškiant atsakovei jokių pretenzijų dėl subrangos sutartyje numatytos prievolės paruošti laivą ,,Šakiai“ remontui netinkamo vykdymo, patvirtinta, jog atsakovė tinkamai įvykdė sutartį ir prievolę paruošti laivą remontui. Pažymėjo, jog ieškovės nurodomos bendro pobūdžio pareigos elgtis taip, jog savo veiksmais / neveikimu nepadarytų kitam asmeniui žalos, negalima aiškinti taip plečiamai, kad sutarties šalis visais atvejais prieš trečiuosius asmenis solidariai atsakinga už kitos sutarties šalies veiksmus vykdant sutartį. Nurodė, jog ieškovei padaryta žala tiesioginiu priežastiniu ryšiu gali būti siejama tik su dažymo darbus atlikusios UAB ,,VLL Group“, o ne su AB ,Klaipėdos laivų remontas“ veiksmais. Aplinkybė, jog atsakovė, siekdama išvengti ginčų, geranoriškai ieškovei atlygino dalį žalos, nereiškia patvirtinimo, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ pripažįsta ieškovės atžvilgiu padariusi neteisėtus ir kaltus veiksmus. Kadangi tuo ginčas neišsisprendė, atsakovė pareiškė reikalavimą dėl sumokėtos sumos grąžinimo, draudikas taip pat pateikė reikalavimą dėl išmokėtos draudimo sumos susigrąžinimo. Pažymėjo ir tai, kad ieškovė neįrodė žalos dydžio. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog jos pateiktoje sąmatoje nurodyti jachtos remonto darbai buvo būtini, kad atskiras jachtos dalis buvo būtina remontuoti / keisti būtent dėl UAB ,,VLL Group“ veiksmų, o ne dėl tų dalių buvusio nusidėvėjimo, kita vertus, atskirų jachtos dalių apskritai nebuvo būtina remontuoti / keisti. Ieškovė jachtą 2010 m. birželio 15 d. įsigijo už 69 700,00 Lt (20 186,52 Eur), o nurodo patyrusi 123 656,82 Lt (35 813,49 Eur) žalą vien dėl jachtos aptaškymo dažais, t. y. beveik dvigubai tiek, kiek jai kainavo jachta. Tokiomis aplinkybėmis kyla pagrįstas klausimas, ar apskritai yra tikslinga remontuoti jachtą. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog yra atsiskaičiusi už remonto darbus, nors pripažįsta, jog atsiskaitymo terminai yra suėję. Kol ieškovė faktiškai nėra sumokėjusi kitiems asmenims už jachtos remontą, laikytina, jog ieškovė nuostolių realiai nėra patyrusi.
 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė draudimo bendrovė ,,PZU Lietuva“ (naujas pavadinimas – akcinė draudimo bendrovė (toliau – ADB) ,,Gjensidige“) prašė ieškovės reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, jog administruodama žalos bylą nustatė, kad UAB ,,VLL Group“ laivo ,,Šakiai“ dažymo darbus baigė vykdyti iki 2012 m. lapkričio 30 d., o AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ nurodė, jog deklaruojamo įvykio data yra 2012 m. gruodžio 18 d. Tikslinant neatitikimą draudikui buvo paaiškinta, jog nors pagal sutartis darbai turėjo būti baigti, be to, buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas, tačiau įvykio dieną darbai faktiškai buvo tęsiami. Minėtas atliktų darbų aktas buvo sudarytas tam, kad užsakovė Lietuvos kariuomenė galėtų panaudoti laivo remontui skirtas lėšas, nes negalėjo jų perkelti į 2013 m., o pagal sutartį, sudarytą tarp AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir Lietuvos kariuomenės, mokėjimą pirkėjas atlieka per 30 d. po galutinio darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Įvertinus gautą informaciją 2013 m. liepos 11 d. sprendimu atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, ieškovė ir laivo ,,Baltas“ savininkas buvo informuoti apie neginčijamų draudimo išmokų išmokėjimą (ieškovei – 30 490,76 Lt, UAB ,,Savas“ – 40 726,79 Lt). Pažymėjo, jog vėliau, įgyvendinant regreso teisę, buvo nustatytos kitos aplinkybės nei tos, kurias pateikė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“. UAB DK ,,PZU Lietuva“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūrą, pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsakovė ir apipurkštų laivų savininkai informuoti apie sprendimo dėl papildomų draudimo išmokų mokėjimo / nemokėjimo priėmimą. Atliekamo ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytos aplinkybės, turinčios tiesioginės įtakos deklaruojamo 2012 m. gruodžio 18 d. įvykio pripažinimui draudžiamuoju / nedraudžiamuoju bei draudiko pareigos mokėti draudimo išmoką atsiradimui / neatsiradimui. Tyrimo metu nustatyta, jog nei UAB ,,VLL Group“, nei kitas AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ subrangovas (UAB ,,Edvitika“, UAB ,,Jūrmazgė“) negalėjo objektų dažymo darbų atlikimo metu apipurkšti oranžiniais dažais keturių pramoginių laivų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog draudėjas suklaidino draudiką, pateikdamas aiškiai melagingą informaciją. Tokiu būdu siekė išvengti nuostolių dėl neaiškiomis ir nenustatytomis aplinkybėmis sugadintų pramoginių laivų. Be to, papildomai įvertinus draudiko surinktus duomenis, nenustatyta draudėjos AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir (ar) šios įmonės subrangovų civilinė atsakomybė dėl 4 pramoginių laivų apipurškimo dažais. Įvertinęs nustatytas aplinkybes trečiasis asmuo priėmė sprendimą, kad nėra pagrindo išmokėti draudimo išmoką. Be to, draudikas pateikė ieškinį laivo ,,Baltas“ ir laivo ,, Duomenys neskelbtini“ savininkams dėl be pagrindo išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo. Manė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog ieškovės laivas kartu su kitais laivais buvo apgadintas laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., atsakovei UAB ,,VLL Group“ atliekant laiko ,,Šakiai“ remonto darbus, yra nepagrįstos ir neįrodytos, todėl ieškinys atmestinas.
 5. Atsakovė UAB ,,VLL Group“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, jog šalių AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB ,,VLL Group“ sudarytoje rangos sutartyje dėl laivo ,,Šakiai“ remonto darbų numatyta, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ atlieka laivo paruošimo remontui darbus. AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ prisiėmė įsipareigojimą paruošti darbo vietą laivo dažymo darbams taip, kad atliekant darbus nekiltų žala tretiesiems asmenims. Vadinasi, net jei ir būtų konstatuota, kad laivo ,,Šakiai“ dažymo metu buvo padaryta žala ieškovei, akivaizdu, kad dėl žalos kalta atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, kuri neužtikrino tinkamų sąlygų laivo perdažymui. Pažymėjo, jog 2012 m. gruodžio 18 d. neatliko jokių perdažymo darbų, visi laivo dažymo darbai buvo baigti iki 2012 m. lapkričio 30 d., tai patvirtina darbų priėmimo–perdavimo aktas. Nurodė, jog 2013 m. vasario 14 d. pranešimas AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ buvo pasirašytas dėl suklydimo ir apgaulės, pranešimas neturėtų būti vertinamas kaip UAB ,,VLL Group“ kaltės įrodymas. Pažymėjo, jog ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytos aplinkybės, jog ginčo laikotarpiu, t. y. 2012 m. gruodžio 18 d., buvo dažomas (tais pačiais dažais kaip ir laivas ,,Šakiai“) Būtingės plūduras. Dažymo darbus atlikto AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ pasamdyta UAB ,,Edvitika“, todėl nėra pagrindo teigti, jog laivas dažais aptaškytas dėl atsakovės kaltės. Nurodė, jog pati atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ savo kaltę dėl ieškovės laivo apgadinimo ir žalos padarymo yra pripažinusi, tai patvirtina 2013 m. vasario 14 d. raštas, kuriuo AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ nurodė, jog pretenzija pagrįsta, atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ jau yra atlyginusi dalį žalos ieškovei. Minėtos aplinkybės paneigia UAB ,,VLL Group“ atsakomybę. Manė, jog ieškovė E. K. neįrodė žalos dydžio. Atkreipė dėmesį, jog ieškovė nepateikė įrodymų, duomenų, kuriuose būtų užfiksuota apgadinto laivo būklė, iš ieškinio nėra aišku, kaip smarkiai buvo apgadintas laivas ir kokie buvo būtini laivo remonto darbai. Nesant duomenų apie laivo apgadinimo mastą neaišku, ar visi darbai buvo būtini, kad būtų atkurta buvusi laivo būklė, ar vis tik atliekant remonto darbus laivas buvo pagerintas. Pažymėjo, jog su ieškiniu nėra pateikti įrodymai, kad ieškovė atsiskaitė su rangovu ir sumokėjo remonto darbų kainą. Nesant duomenų apie realiai patirtus nuostolius ieškinys kaip nepagrįstas turėtų būti atmestas. Atsakovė įsitikinusi, jog žalos atsiradimo diena yra 2012 m. gruodžio 18 d., o UAB ,,VLL Group“ 2012 m. gruodžio 18 d. jokių dažymo darbų neatliko, todėl negalėjo dažais apipurkšti ieškovės laivo. Papildomai nurodė, jog ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog laivas ,,Hardy 9,40“ tikrai iškeltas 2012 m. lapkričio 29 d., o laivams padaryta žala pastebėta 2012 m. gruodžio 5 d. Nurodė, jog atliekant laivo ,,Šakiai“ dažymo darbus orai, sinoptikų vertinimu, buvo ramūs, atsižvelgiant į tai bei į aplinkybes, jog laivas ,,Šakiai“ doke nuo krantinėse stovėjusių jachtų buvo 300–400 m atstumu ir juos skyrė laivas ,,Meridianas“, akivaizdu, jog atsakovės veiksmai (laivo ,,Šakiai“ dažymas) negalėjo padaryti jokios žalos ieškovei.
 6. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą byloje, Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškovės patikslintu ieškiniu sutiko.
 7. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus byloje, UAB ,,Savas“ atsiliepime su ieškovės patikslintu ieškiniu sutiko.
 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacija su ieškovės reikalavimais sutiko.
 9. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, UAB ,,Savas“ patikslintu ieškiniu, kuris 2016 m. rugsėjo 12 d. patikslintas, prašė teismo solidariai priteisti iš atsakovių AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB ,,VLL Group“ 35 529,02 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog bendrovei nuosavybės teise priklauso laivas ,,Baltas“, registro Nr. LTU-1537. 2007 m. rugpjūčio 15 d. UAB ,,Savas“ su atsakove AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ sudarė Pramoginio laivo ,,Baltas“ aptarnavimo sutartį Nr. JA-07/234, kurios 2.1.1 punkte numatyta, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ skiria jachtai švartavimo vietą Pilies akvatorijoje prie pontoninės krantinės, patalpoje be šildymo arba krante aikštelėje. 2011 m. sausio 25 d. atsakovė raštu informavo bendrovę, jog nuo 2011 m. sausio 1 d. UAB ,,Klaipėdos pilies uostas“ pradeda teikti jachtų uosto tarnybos paslaugas visiems atsakovės klientams tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis, kaip ir atsakovė iki 2010 m. gruodžio 31 d., o atsakovė nuo 2011 m. sausio 1 d. nutraukia jachtų uosto tarnybos veiklą. 2012 m. balandžio 1 d. tarp UAB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB ,,Savas“ sudarytas papildomas susitarimas prie 2007 m. rugpjūčio 15 d. sutarties, kuriuo šalys pakeitė paslaugų kainą, kitų sąlygų nekeitė. 2012 m. spalio mėn. UAB ,,Savas“ laivas buvo iškeltas ir pastatytas saugoti žiemai AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje. 2012 m. gruodžio mėn. UAB ,,Savas“ direktorius, atvykęs prie laivo, pamatė, kad jis apipurkštas dažais. Pažymėjo, jog tiksli žalos padaryta data nėra žinoma, kadangi laivas nebuvo apžiūrimas kiekvieną dieną. Siekdamas nustatyti apytikslę žalos padarymo datą bendrovės direktorius kalbėjo su kito apgadinto laivo ,,Hardy 9,40“ savininku, kuris nurodė, jog laivą žiemai iškėlė 2012 m. lapkričio 29 d., o padarytą žalą pastebėjo 2012 m. gruodžio 5 d. Šių aplinkybių pagrindu daro išvadą, jog UAB ,,Savas“ laivas dažais apipurkštas laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 iki 2012 m. gruodžio 4 d. Pažymėjo, jog 2012 m. rugsėjį AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje 46 krantinėje buvo atliekami dažymo darbai Lietuvos kariuomenei priklausančiame laive ,,Šakiai“, darbus atliko UAB ,,VLL Group“ rangos sutarties, sudarytos su AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, pagrindu. Nurodė, jog rangos sutartimi AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ įsipareigojo atlikti laivo ,,Šakiai“ paruošimo remontui darbus. Laivo ,,Šakiai“ remontas baigtas 2012 m. gruodžio 12 d. Pažymėjo, jog tiek atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, tiek atsakovė UAB ,,VLL Group“ neužtikrino, jog šalia stovintiems laivams nebūtų padaryta žala, t. y. neatliko laivo ,,Šakiai“ paruošimo remontui darbų, nepasirūpino šalia stovinčių laivų apsaugojimu nuo galimo apipurškimo dažais, nesiėmė visų būtinų priemonių, kad dėl vykdomų dažymo darbų nebūtų padaryta žala, toks neveikimas laikytinas neteisėtais veiksmais civilinės atsakomybės prasme. Paaiškino, jog bendra UAB ,,Savas“ padaryta žala dėl laivo apipurškimo dažais siekia 201 565,00 Lt (58 377,26 Eur) be PVM, tačiau įvertinus turto nusidėvėjimą bendras žalos dydis yra 161 252,00 Lt (46 701,81 Eur) be PVM. Pagal AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB DK ,,PZU Lietuva“ bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį, įvykį pripažinęs draudžiamuoju, draudikas apskaičiavo neginčijamą nuostolį, kurio dydis 55 023,40 Lt (15 935,88 Eur), draudikas išmokėjo neginčijamą draudimo išmoką – 40 726,79 Lt (11 795,29 Eur) sumą o AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, atlikus tarpusavio užskaitas, pervedė bendrovei 103 77,52 Lt (30 05,54 Eur). Nurodė, jog žala laivui padaryta dažant laivą ,,Šakiai“. Už žalą atsakinga tiek AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, tiek UAB ,,VLL Group“, atsakovių atsakomybė solidari. Egzistuoja visos būtinos sąlygos atsakovių civilinei atsakomybei kilti, atsakovės yra atsakingos už žalą ir privalo ją atlyginti.
 10. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ patikslintu ieškiniu prašė solidariai iš atsakovių AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB ,,VLL Group“ priteisti 5 207,37 Eur (17 980,00 Lt) žalos atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2012 m. lapkričio 30 d. su Norvegijos įmone Realdrift AS sudarė sutartį dėl laivo ,,Hardy 9,40“ remonto, kuria įsipareigojo remdamasi teisės aktų, norminės techninės dokumentacijos reikalavimais, naudodama savo darbo jėgą, įrenginius, pasitelkdama savo subrangovus ir užsakovo kontroliuojama iškelti laivą ,,Hardy 9,40“ iš vandens, atlikti konservaciją žiemos laikotarpiui ir pavasarį nuleisti į vandenį bei paruošti išplaukti iš Lietuvos. Remonto darbai turėjo būti užbaigti iki 2013 m. birželio 10 d. Pažymėjo, jog iki sutarties pasirašymo, t. y. 2012 m. lapkričio 29 d., laivas ,,Hardy 9,40“ buvo iškeltas iš vandens ir pastatytas AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje šalia tuo metu jau iškeltų laivų ,, Duomenys neskelbtini“, ,,Baltas” ir ,,Vėjas“. 2012 m. gruodžio 5 d. apie pietus prie laivo ,,Hardy 9,40“ atvykęs bendrovės direktorius pamatė, jog laivas apipurkštas dažais. 2012 m. gruodžio 5 d. AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijos 46 krantinėje buvo atliekami Lietuvos kariuomenei priklausančio laivo ,,Šakiai“ dažymo darbai. Pažymėjo, jog dažais buvo apipurkšti ir šalia stovėję laivai. Padarė išvadą, jog laivas ,,Hardy 9,40“ apipurkštas laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., o įvertinus aplinkybę, jog 2012 m. gruodžio 1 d. diena buvo šeštadienis, o 2012 m. gruodžio 2 d. – sekmadienis, laivai apipurkšti dažais galėjo būti 2012 m. lapkričio 30 d. arba 2012 m. gruodžio 3 d., arba 2012 m. gruodžio 4 d. Nurodė, jog 2012 m. gruodžio mėn. AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ teritorijos 46 krantinėje buvo atliekami dažymo darbai Lietuvos kariuomenei priklausančiame laive ,,Šakiai“, darbus pagal su atsakove AB ,Klaipėdos laivų remontas“ sudarytą rangos sutartį atliko UAB ,,VLL Group“. Rangos sutartimi atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ įsipareigojo atlikti laivo ,,Šakiai“ paruošimo remontui darbus. Pažymėjo, jog tiek atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, tiek atsakovė UAB ,,VLL Group“ neužtikrino, kad šalia stovintiems laivams nebūtų padaryta žala, t. y. neatliko laivo ,,Šakiai“ paruošimo remontui darbų, nepasirūpino šalia stovinčių laivų apsaugojimu nuo galimo aptaškymo dažais, nestabdė dažymo darbų esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms ir nesant tinkamai paruoštos darbo aplinkos. Toks atsakovių neveikimas laikytinas neteisėtais veiksmais civilinės atsakomybės prasme. Žala, padaryta laivui ,,Hardy 9,40“, siekia 17 980,00 Lt (5 207,37 Eur). Žala laivui padaryta dažant laivą ,,Šakiai“, dažymo darbus atliko UAB ,,VLL Group“, už žalą atsakinga tiek AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, kaip generalinė rangovė, tiek UAB ,,VLL Group“, kaip subrangovė, atsakovės padarytą žalą privalo atlyginti.
 11. Ieškovė E. K. su trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, reikalavimais sutiko.
 12. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacija su trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, reikalavimais sutiko.
 13. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, ADB „Gjensidige“ su UAB ,,Savas“ ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.
 14. Atsakovė UAB ,,VLL Group“ su trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, reikalavimais nesutiko.
 15. Atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ su trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, ieškiniais nesutiko. Nurodė, jog UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ nėra tinkama ieškovė šioje byloje, kadangi apgadintas laivas ,,Hardy 9,40“ jai nepriklauso. Atskirsdama į trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, ieškinius, nurodė, jog dėl padarytos žalos atsakinga UAB ,,VLL Group“, ji savo kaltę pripažino pateikusi 2013 m. vasario 14 d. pranešimą. Atsakovės UAB ,,VLL Group“ bandymai apkaltinti AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ yra neįtikinami, vertintini kaip nesąžiningas išsisukinėjimas nuo atsakomybės. Pažymėjo, jog tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, negali atsakovės veiksmų neteisėtumo, kaip deliktinės atsakomybės sąlygos, įrodinėti remdamiesi UAB ,,VLL Group“ ir AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ sutartimis, nes nėra šių sutarčių šalys, sutartys sudarytos ne jų naudai. Ieškiniuose nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-7-466/2004 šioje byloje netaikytina, kadangi skiriasi bylų ratio decidendi.
 16. Atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ pateikė priešieškinį ieškovei E. K., kuriuo prašė iš ieškovės E. K. priteisti 3 099,92 Eur (10 703,39 Lt), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje nurodė, jog ieškovė pinigines lėšas įgijo be pagrindo. Atsakovė 2012 m. gegužės 14 d. sutartimi buvo apdraudusi savo civilinę atsakomybę. 2013 m. liepos 11 d. raštu draudikas informavo ieškovę ir atsakovę apie laivo ,, Duomenys neskelbtini“ apgadinimo neginčijamo nuostolio dydį – 41 194,15 Lt (11 930,65 Eur), nurodė, jog iš šios sumos 30 490,76 Lt (8 830,73 Eur) ieškovei sumokės draudikas, o dėl 10 703,39 Lt (3 099,92 Eur) besąlyginės išskaitos sumokėjimo draudikas pateikė dokumentus AB ,,Klaipėdos laivų remontas“. Atsakovė 2013 m. rugsėjo 27 d. mokėjimo nurodymu ieškovei pervedė pinigines lėšas. Teisinis pagrindas ieškovei sumokėti 10 703,39 Lt (3 099,92 Eur) atsirado iš atsakovės ir draudiko sudarytos bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutarties, kadangi draudikas pripažino ieškovės laivo apipurškimą dažais draudžiamuoju įvykiu. Draudikas 2014 m. liepos 29 d. atsakovei adresuotu raštu pranešė, jog papildomai įvertinus surinktus dokumentus ir informaciją, nutarime (dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo) konstatuotas aplinkybes bei sudarytos draudimo sutarties sąlygas nenustatyta atsakovės AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir (ar) jos subrangovų civilinė atsakomybė dėl keturių pramoginių laivų (tarp jų – ir ieškovės) apipurškimo dažais, todėl įvykis nėra draudžiamasis. Kadangi atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ 2013 m. rugsėjo 27 d. mokėjimo nurodymu ieškovei 10 703,39 Lt (3 099,92 Eur) pervedė su draudiku sudarytos bendrosios civilinės atsakomybės sutarties pagrindu draudikui padarius išvadą, jog įvykis yra draudžiamasis, vėliau draudikui padarius priešingą išvadą, konstatuotina, kad pinigų pervedimo pagrindas išnyko, todėl 10 703,39 Lt (3 099,92 Eur) sumą ieškovė privalo grąžinti atsakovei.
 17. Ieškovė E. K. su AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ priešieškiniu nesutiko. Pažymėjo, jog AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ reikalavimas grąžinti sumokėtą besąlyginę išskaitą pareikštas ne dėl to, kad be pagrindo buvo gautas turtas, bet kilo draudimo teisinių santykių. Nurodė, jog jai pervesta 10 703,39 Lt (3 099,92 Eur) suma negali būti laikoma turtu, įgytu be pagrindo, kadangi ši suma yra skirta laivui ,,Autrimpas“ padarytai žalai atlyginti. Kad atsakovė kartu su UAB ,,VLL Group“ yra atsakingos už ieškovei padarytą žalą, E. K. įrodinėja šioje byloje pateiktu ieškiniu. Vien tai, kad pinigai ieškovei pervesti kaip besąlyginė išskaita, nesudaro pagrindo teigti, jog šią sumą ji gavo be pagrindo.
 18. Atsakovė UAB ,,VLL Group“ su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog draudikas nurodė, kad nėra nustatyta AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ar subrangovų civilinės atsakomybės sąlygų pagal draudimo sutartį, sudarytą tarp AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB DK ,,PZU Lietuva“, tačiau tai nepaneigia paties įvykio, žalos padarymo fakto ir civilinės atsakomybės taikymo už žalą atsakingam asmeniui. Manė, kad būtent AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ turėjo paruošti darbo aplinką taip, kad atliekant dažymo darbus niekam nebūtų padaryta žala. Be to, yra žinoma, kad galbūt 2012 m. gruodžio 18 d. laivo ,,Šakiai“ dažymo darbus atliko AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ darbuotojas. Nurodė, jog tuo pačiu ginčo laikotarpiu buvo dažomas Būtingės plūduras tokiais pat oranžiniais dažais. Visa tai leidžia daryti išvadą, jog dėl žalos atsiradimo yra kalta AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, kuri turi atlyginti ieškovei padarytą žalą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu atmetė ieškovės E. K. ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,VLL Group“ dėl žalos atlyginimo. Atmetė trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Savas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Quali Tech ir Antanina“ savarankiškus reikalavimus (ieškinius) atsakovėms akcinei bendrovei ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,VLL Group“ dėl žalos atlyginimo. Tenkino atsakovės akcinės bendrovės ,,Klaipėdos laivų remontas“ priešieškinį ieškovei E. K.. Priteisė iš ieškovės E. K. 3 099,92 Eur kaip be pagrindo įgytą turtą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovei akcinei bendrovei ,,Klaipėdos laivų remontas“. Priteisė iš ieškovės E. K. 537,53 Eur žyminio mokesčio valstybei, 3 826,24 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei akcinei bendrovei ,,Klaipėdos laivų remontas“, 106,52 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VLL Group“. Priteisė iš ieškovės E. K. 1 028,67 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, akcinei draudimo bendrovei ,,Gjensidige“. Priteisė iš trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Savas“

  73 756,45 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei akcinei bendrovei ,,Klaipėdos laivų remontas“. Priteisė iš trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Quali Tech ir Antanina“ 3 756,45 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei akcinei bendrovei ,,Klaipėdos laivų remontas“. Priteisė iš trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Savas“ 3 106,52 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VLL Group“. Priteisė iš trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Quali Tech ir Antanina“ 3 106,52 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VLL Group“. Priteisė iš trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Savas“ 1 028,67 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, akcinei draudimo bendrovei ,,Gjensidige“. Priteisė iš trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Quali Tech ir Antanina“ 1 028,67 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, akcinei draudimo bendrovei ,,Gjensidige“.

 2. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nurodė, jog laivai oranžinės spalvos dažais apipurkšti laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., tačiau byloje nustatytos aplinkybės paneigia šiuos ieškovės argumentus.
 3. Įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovė UAB ,,VLL Group“ atliko neteisėtus veiksmus ar pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai ir atidžiai. Pasak teismo, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog laivo ,,Šakiai“ dažymo oranžiniais dažais darbai buvo baigti 2012 m. lapkričio 22 d. UAB ,,VLL Group“ garantinis raštas, AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ garantinis raštas, Lietuvos kariuomenės pranešimai patvirtina, jog nebaigti laivo ,,Šakiai“ dažymo oranžinės spalvos dažais darbai buvo atlikti 2013 m. gegužės mėn. Nurodė, kad šios aplinkybės paneigia ir atsakovės AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ atstovo argumentus, jog po 2012 m. lapkričio 30 d. akto pasirašymo atsakovė UAB ,,VLL Group“ galbūt atliko laivo ,,Šakiai“ dažymo oranžinės spalvos dažais darbus krantinėje. Šiuos atsakovės teiginius teismas vertino kaip atsakovės gynybinę poziciją. Byloje pateiktus UAB ,,VLL Group“ pranešimus, pasirašytus bendrovės vadovo 2013 m. vasario 14 d., kuriuose UAB ,,VLL Group“ nurodo, jog žala bus atlyginta, 2012 m. gruodžio 19 d. atsakovės darbuotojo Ž. L. pateiktą raštą vertino kritiškai, kadangi ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog 2012 m. gruodžio 19 d. Ž. L. vardu parengtą dokumentą pasirašė ne dažytojas Ž. L..
 4. Sprendė, jog byloje pateiktų įrodymų visuma taip pat nesudaro pagrindo pripažinti atsakovę AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ atlikus neteisėtus veiksmus, dėl kurių ieškovės laivui buvo padaryta žala.
 5. Nurodė, kad ieškovė nėra 2012 m. spalio 1 d. tarp atsakovių sudarytos sutarties šalis, todėl nepagrįstai remiasi tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis. Pažymėjo, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie 2012 m. spalio 1 d. sutarties netinkamą vykdymą, o ir ieškovė nenurodė, kokius konkrečius neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, atliko AB ,,Klaipėdos laivų remontas“.
 6. Ikiteisminio tyrimo metu AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ darbuotojo A. L. duotus parodymus, jog jis galbūt dažė laivą ,,Šakiai“, vertino kritiškai, kadangi ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra duomenų, ar šie parodymai pasitvirtino, be to, byloje pateikti įrodymai, jog vėlesniuose rašytiniuose paaiškinimuose šis asmuo savo parodymų nepatvirtino. Pažymėjo, jog kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ atlikus neteisėtus veiksmus, byloje nepateikta.
 7. Nurodė, kad prie krantinių Nr. 47 ir Nr. 52, kurios yra šalia krantinės Nr. 46, prie kurios iki 2012 m. gruodžio 4 d. buvo prišvartuotas laivas ,,Šakiai“, buvo atliekami Būtingės plūduro remonto darbai, jis taip pat buvo dažomas oranžinės spalvos dažais, tačiau ieškovė šia aplinkybe nesiremia. Pažymėjo, kad viso bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovė laikėsi vienodos pozicijos, jog būtent dėl laivo ,,Šakiai“ dažymo darbų vykdymo buvo apgadintas jai priklausantis laivas, tačiau ieškovės pozicija dėl žalos padarymo laiko buvo nenuosekli ir kito.
 8. Ieškovės pateiktus įrodymus dėl žalos padarymo laiko vertino kritiškai. Pažymėjo, kad ieškovė pateikė el. laiškų, kurie buvo keletą kartų persiųsti skirtingiems adresatams, kopijas, tačiau originalių el. susirašinėjimo duomenų į bylą nepateikė, byloje nėra kitų šalutinių įrodymų, patvirtinančių el. laiškuose nurodytas laiko nuorodas. Nors trečiojo asmens UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ vadovo A. J. parodymai byloje buvo nuoseklūs ir jis laikėsi pozicijos, jog aptaškytus dažais laivus pastebėjo 2012 m. gruodžio 5 d., tačiau byloje kitų šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nėra.
 9. Byloje pateiktų įrodymų visuma – šalių susirašinėjimai, draudiko žalos administravimo bylos medžiaga, ikiteisminio tyrimo medžiaga, pateiktų susirašinėjimų eiliškumas, teismo vertinimu, suponuoja prielaidą, kad labiau tikėtina, jog žalos padarymo laikas – 2012 m. gruodžio 18 d., o ne ieškovės nurodytas laiko intervalas nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d.
 10. Sprendė, jog pripažinti, kad ieškovė patyrė žalą dėl atsakovių neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti žalos atlyginimą negali būti tenkinamas.
 11. Nurodė, kad iš į bylą pateiktų UAB ,,Ambertip“ sąskaitų faktūrų nėra galimybės nustatyti, jog pagal buhalterinės apskaitos dokumentus įsigytos prekės ar paslaugos buvo panaudotos ieškovės E. K. laivo ,, Duomenys neskelbtini“ remonto darbams atlikti pagal 2013 m. gegužės 8 d. jachtos ,, Duomenys neskelbtini“ remonto darbų rangos sutarties Nr. A2013-0508 nuostatas. Pažymėjo, kad nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovė realiai patyrė ieškinyje nurodyto dydžio žalą, t. y. sumokėjo UAB ,,Ambertip“ už atliktus laivo remonto darbus. Pateiktą 2013 m. gegužės 30 d. ieškovės ir UAB ,,Ambertip“ pasirašytą rangos darbų sutarties pakeitimą teismas vertino kritiškai, kadangi jis byloje nebuvo pateiktas anksčiau, ieškovė šia aplinkybe nesirėmė, o dokumentą teikė tik po to, kai byloje buvo kvestionuojamas ieškovės patirtos žalos dydis.
 12. Taip pat pažymėjo, kad iš byloje pateiktų ieškovės įrodymų nėra galimybės nustatyti ieškovės patirtos žalos dydžio, atliktų darbų būtinumo siekiant grąžinti laivo būklę į padėtį, buvusią iki žalos padarymo, tokių darbų masto. Nustatė, jog ieškovė atsisakė atlikti bandomuosius laivo valymo cheminėmis medžiagomis darbus, byloje nėra žinomos tokios ieškovės atsisakymo pasekmės. Atkreipė dėmesį, kad byloje pateikti duomenys, jog nuo ketvirtojo laivo, aptaškyto dažais, šie dažai buvo nuvalyti.
 13. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB ,,Savas“ savarankišką reikalavimą iš esmės grindžia tapačiomis aplinkybėmis kaip ir ieškovė E. K.. Pažymėjo, kad dėl ieškovės ieškinio pagrįstumo ir atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų teismas išsamiai pasisakė ankstesnėje teismo sprendimo dalyje. Nurodė, kad byloje nenustačius atsakovės AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ ir atsakovės UAB ,,VLL Group“ būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, trečiojo asmens reikalavimas atsakovėms atlyginti žalą negali būti tenkinamas. Pažmėjo, jog byloje pateikti duomenys patvirtina, kad UAB ,,Savas“, iš pradžių žalos padarymo faktą kildinusi iš Būtingės plūduro dažymo darbų, poziciją pakeitė ir vėliau šia aplinkybe nesirėmė.
 14. Nurodė, kad byloje taip pat kilo ginčas dėl UAB „Savas“ prašomo priteisti žalos atlyginimo dydžio, trečiasis asmuo nurodė, jog dėl padarytos žalos laivui ,,Baltas“ būtina keisti stiebą, kurio vertė ir sudaro didžiąją dalį reikalaujamos atlyginti padarytos žalos dydžio. Pažymėjo, kad byloje pateiktas antstolės V. D. atliktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriuo užfiksuota, jog laivo ,,Baltas“ stiebo viena pusė yra padengta mažomis dažų apnašomis, ant kitos stiebo pusės dažų pėdsakų nėra. Antstolė konstatavo, jog patrynus dažų apnašas skiedikliu 646 suvilgyta kempinėle, dažai lengvai nusivalo. Teismas pažymėjo, kad byloje pateikti prieštaringi duomenys apie UAB ,,Savas“ patirtos žalos dydžius.
 15. Pasisakydamas dėl trečiojo asmens UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ reikalavimų, teismas nurodė, kad nors byloje paaiškinimus teikęs A. J. nuosekliai laikėsi pozicijos, jog laivų apgadinimo faktą pastebėjo 2012 m. gruodžio 7 d., tačiau šio asmens teiktus parodymus vertino kritiškai, kadangi minėtas asmuo suinteresuotas bylos baigtimi, be to, byloje nėra šias aplinkybes pagrindžiančių kitų įrodymų. Nurodė, kad byloje pateiktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovės šioje byloje atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių buvo apipurkštas laivas ,,Hardy 9,40“. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo savo reikalavimą grindžia iš esmės tapačiomis aplinkybėmis kaip ir ieškovė E. K. bei trečiasis asmuo UAB ,,Savas“, todėl nurodė, kad trečiojo asmens reikalavimas iš atsakovių priteisti žalos atlyginimą negali būti tenkinamas.
 16. Nustatė, jog UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ buvo perduotas laivas ,,Hardy 9,40“. Laikotarpiu, kai trečiojo asmens žinioje buvo laivas, jis buvo apipurkštas dažais. Trečiasis asmuo UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ nurodė, jog laivui padarytos žalos padarinius pašalino, patyrė išlaidas, kurias prašė atlyginti. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą sprendė, jog pripažinti, kad UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ nėra tinkama ieškovė, nėra pagrindo. Pažymėjo, kad asmuo, įvykdęs skolininko prievolę, įgyja į reikalavimo teisę į skolininką.
 17. Nustatė, jog atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, vykdydama 2012 m. gegužės 15 d. draudimo sutarties nuostatas pagal draudiko priimtą sprendimą įvykį dėl laivų apipurškimo dažais pripažinti draudžiamuoju, išmokėjo ieškovei besąlyginės išskaitos sumą – 3 099,92 Eur. 2014 m. liepos 29 d. draudimo bendrovės sprendimu laivo aptaškymo dažais įvykis pripažintas nedraudžiamuoju. Draudiko sprendimas nėra panaikintas, todėl galioja. Todėl pripažino, jog pagrindas, kuriuo remiantis ieškovei buvo išmokėta besąlyginės išskaitos suma, išnyko, todėl ieškovė privalo grąžinti AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ jai išmokėtas lėšas. Ieškovės atstovo argumentus, jog šios lėšos yra patirtos žalos atlyginimas ieškovei, atmetė kaip nepagrįstus.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

9

 1. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašo pridėti naujus įrodymus – 2017-09-27 antstolės S. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. B-11036941 kopiją; išrašus iš įmonės UAB „Ambertip“, atliekančios jachtų servisą ir prekiaujančios jachtų įranga, internetinės parduotuvės Ostmarina.lt. Ieškovė taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į teismo posėdį kaip liudytoją kviesti laivui „Duomenys neskelbtini“ padarytą žalą nustačiusį ir apie tai apeliantės E. K. sutuoktiniui pranešusį A. K.. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

1036.1. Teismas bylą išnagrinėjo atmestinai, o gausiai byloje surinktus įrodymus vertino šališkai, juos iškraipydamas ir interpretuodamas atsakovių naudai taip, kad būtų galima pagrįsti iš esmės neteisingą sprendimą. Teismas ignoravo faktą, kad apeliantė ir tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, patyrė realią tiesioginę žalą, nes jų laivai neginčijamai buvo apgadinti dažais, kad atsakovai iš karto po šios žalos padarymo savo kaltę pripažino, galiausiai, kad priėmus tokį sprendimą, žala nukentėjusiems asmenims iš viso bus neatlyginta.

1136.2. Teismas ignoravo akivaizdžius ir neginčijamus įrodymus, kuriuose užfiksuota daug ankstesnė laivo (jachtos) „Autrimpas“ apgadinimo, t. y. apipurškimo dažais, data nei 2012 m. gruodžio 18 d., ir visiškai nepagrįstai dėl formalių ir nelogiškų priežasčių juos įvertino kritiškai ir jais nesirėmė.

1236.3. Byloje yra neginčijami įrodymai, kad apeliantė apie laivui „Duomenys neskelbtini“ padarytą žalą sužinojo 2012-12-07, o ne 2012-12-18. Tai patvirtina apeliantės sutuoktiniui M. K. 2012 metų gruodžio 7 d. jo draugo A. K. 13.43 val. ir 14.23 val. siųsti elektroniniai laiškai ir prie jų pridėtos fotonuotraukos, kuriose užfiksuoti apgadinimai. Iš šių laiškų galima buvo nustatyti ne tik tai, kad laivui „Duomenys neskelbtini“ žala buvo padaryta daug anksčiau nei 2012-12-18, tačiau ir tai, kad šalia stovi, tikėtina, Lietuvos kariuomenės laivas „Šakiai“.

1336.4. Teismas, turėjęs abejonių dėl M. K. 2012-12-07 jo draugo A. K. siųstų elektroninių laiškų turinio, privalėjo kaip liudytoją į bylą šaukti minėtą asmenį A. K. ir (ar) M. K., tačiau to nepadarė.

1436.5. Byloje esantiems įrodymams prieštarauja teismo teiginys, kad byloje nėra kitų šalutinių įrodymų, patvirtinančių el. laiškuose nurodytas laiko nuorodas. Tačiau tai patvirtina tiek trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ vadovo A. J. parodymai byloje, kuriuos teismas pripažino nuosekliais, t. y. kad jis aptaškytus dažais laivus pastebėjo 2012-12-05, tiek ir UAB „Savas“ vadovo paaiškinimas, tiek ir liudytojų, t. y. 2012-12-07 į vietą atvykusių Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacijos direktoriaus G. P. ir asociacijos nario K. V., parodymai.

1536.6. Teismas taip pat ignoravo ir 2014-06-06 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarime dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 30-9-00040-14 nutraukimo nustatytas aplinkybes ir liudytojų parodymus.

1636.7. Byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos kariuomenei priklausantį laivą „Šakiai“ abiejų atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ darbuotojai dažė kartu, taip pat kad 2012 metų gruodžio mėnesį laivo „Šakiai“ dažymo darbai dar buvo tęsiami ir vykdomi krantinėje Nr. 46, kurioje buvo ir apeliantei priklausantis laivas „Duomenys neskelbtini“.

1736.8. Pažymėtina, kad tikslios dienos ir (ar) laiko, kada buvo padaryta žala, nėra galimybės nustatyti, kadangi ieškovės laivas nebuvo apžiūrimas kiekvieną dieną, o uosto teritorija nėra filmuojama ar kaip nors kitaip fiksuojama. Teismo motyvas, kodėl apeliantės ieškinys yra atmetamas, nes labiau tikėtina, jog žalos padarymo laikas – 2012 m. gruodžio 18 d., o ne ieškovės nurodytas laiko intervalas nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., yra nelogiškas ir neteisingas.

1836.9. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje bei draudimo žalos byloje yra pateiktas atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ 2013-02-14 raštas Nr. 4.24.3-146, adresuotas draudėjai UAB DK „PZU Lietuva“, kuriame atsakovė pripažino, kad bendrovei dėl žalos pareikštos pretenzijos yra pagrįstos, kad iki šios dienos dėl minėto įvykio atsiradusių nuostolių nukentėjusiems asmenims bendrovė nėra atlyginusi.

1936.10. Teismas kritiškai įvertino byloje pateiktus UAB „VLL Group“ pranešimus, 2013 m. vasario 14 d. pasirašytus bendrovės vadovo, kuriuose UAB „VLL Group“ nurodo, jog žala bus atlyginta, kadangi, teismo nuomone, jie buvo pateikti pagal 2012 m. gruodžio 19 d. atsakovės darbuotojo Ž. L. pateiktą pasirašytą raštą, o ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog 2012 m. gruodžio 19 d. Ž. L. vardu parengtą dokumentą pasirašė ne dažytojas Ž. L., tačiau tokia situacija prieštarauja bet kokiems atidumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams.

2036.11. UAB „VLL Group“ direktoriaus įmonei UAB „Klaipėdos pilies uostas“ 2013-02-14 išsiųstas raštas, kuriame nurodyta, kad žala bus atlyginta iki gegužės mėn. 1 d., turėtų būti laikomas UAB „VLL Group“ kaltės pripažinimu. Atsakovės UAB „VLL Group“ viena iš versijų, neva UAB „VLL Group“ kaltės pripažinimas buvo reikalingas atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“ draudimo išmokai gauti, yra nelogiška.

2136.12. Svarbu įvertinti, kad tiek atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“, tiek ir atsakovė UAB „VLL Group“, dažiusios laivą „Šakiai“, rašiusios raštus dėl žalos pripažinimo, suvokė, kad tai būtent jų darbuotojai, dažydami laivą „Šakiai“, apipurškė kitų asmenų laivus, kadangi stengėsi šią žalą atlyginti, tačiau ne savo piniginėmis lėšomis, o draudimo išmoka. Ir tik tada, kai draudėjas atsisakė mokėti draudimo išmokas, atsakovės savo poziciją pakeitė ir pradėjo neigti žalos padarymo faktą ir savo atsakomybę.

2236.13. Akivaizdu, kad atsakovės UAB „VLL Group“ 2013 m. vasario 14 d. raštas dėl įsipareigojimo atlyginti žalą yra žalos pripažinimo įrodymas, todėl apeliantė turi būti atleista nuo pareigos įrodinėti žalos padarymo faktą, laiką, priežastinį ryšį tarp atsakovės UAB „VLL Group“ veiksmų ir kilusios žalos.

2336.14. Atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ 2013-02-14 raštas Nr. 4.24.3-146, kuriame atsakovė pripažino, kad bendrovei dėl žalos pareikštos pretenzijos yra pagrįstos, kad iki šios dienos dėl minėto įvykio atsiradusių nuostolių nukentėjusiems asmenims bendrovė nėra atlyginusi ir kad po įvykio komisija įvykio aplinkybėms nustatyti nebuvo sudaryta, taip pat privalo būti įvertintas kaip neginčijamas asmeninės kaltės dėl žalos padarymo pripažinimas.

2436.15. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-446/2004, už žalą, padarytą ieškovei, yra atsakinga tiek atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“, kaip generalinė rangovė, tiek atsakovė UAB „VLL Group“, kaip subrangovė. Solidariąją atsakovių atsakomybę taip pat numato ir CK 6.265 str. 1 d. Teismo išvada dėl kasacinio teismo nagrinėtos civilinės bylos ir šios civilinės bylos ratio decidendi skirtingumo yra nepagrįsta. Nesutiktina su teismo pozicija, kad net ir taikant kasacinio teismo nutartyje pateikto išaiškinimo nuostatas būtina nustatyti ir generalinio rangovo atsakomybės, susijusios su nepakankama subrangovo darbų kontrole ir objekto saugumo neužtikrinimu, apimtį, kad ieškovė šių aplinkybių neįrodinėja.

2536.16. Rangos sutarčių sąlygos įrodo, kad būtent AB „Klaipėdos laivu remontas“ prisiėmė įsipareigojimą paruošti darbo vietą laivo „Šakiai“ dažymui taip, kad atliekant darbus nekiltų žala ne tik užsakovui, bet ir tretiesiems asmenims, t. y. paruošti numatomų darbų aikštelę (stelažus, užuolaidas, apšvietimą ir pan.). Duomenų, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ tinkamai įvykdė šiuos įsipareigojimus ir tinkamai įrengė darbų aikštelę, tinkamai apsaugodama šalia stovėjusius laivus, byloje nėra. Šios aplinkybės patvirtina, kad byloje yra neginčijamai įrodyta atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“, kaip generalinės rangovės, atsakomybė, susijusi su nepakankama subrangovo darbų kontrole ir objekto saugumo neužtikrinimu.

2636.17. Nėra jokių galimybių, jog laivai „Duomenys neskelbtini“, „Hardy“ ir „Baltas“ galėjo būti apipurkšti oranžinės spalvos dažais UAB „Edvitika“ dažant Būtingės plūdurą, kadangi laivų apipurškimo dažais metu plūduro dažymo darbai jau buvo baigti.

2736.18. Teismo teiginys, kad iš byloje pateiktų UAB „Ambertip“ sąskaitų faktūrų nėra galimybės nustatyti, jog pagal buhalterinės apskaitos dokumentus įsigytos prekės ar paslaugos buvo panaudotos ieškovės E. K. laivo „Duomenys neskelbtini“ remonto darbams atlikti pagal 2013 m. gegužės 8 d. jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų rangos sutarties Nr. A2013-0508 nuostatas, yra nepagrįstas. Teismas 2017-03-08 atsisakė priimti apeliantės atstovo advokato V. R. patvirtintus ir teismui teiktus įrodymus apie liukų prekės kodų iššifravimą (paaiškinimą), tuo ne tik pažeisdamas procesines apeliantės teises, tačiau ir sąlygodamas visiškai nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą.

2836.19. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovė realiai patyrė ieškinyje nurodyto dydžio žalą, t. y. sumokėjo UAB „Ambertip“ už atliktus laivo remonto darbus. Pažymėtina, kad nors apeliantė ir nėra sumokėjusi UAB „Ambertip“ už atliktus laivo remonto darbus, tačiau pasirašydama sutartį ir atliktų darbų aktą įgijo turtinę prievolę (skolą) prieš UAB „Ambertip“ ir bus jos skolininkė, iki visiškai atsiskaitys už atliktus darbus.

2936.20. Nors teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų ieškovės įrodymų nėra galimybės nustatyti ieškovės patirtos žalos dydžio, atliktų darbų būtinumo siekiant grąžinti laivo būklę į padėtį, buvusią iki žalos padarymo, tokių darbų masto, tačiau tokia pozicija prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Iš 2013-05-08 jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų rangos sutarties Nr. A-2013-05-08, burinės jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų galutinės sąmatos, darbų perdavimo–priėmimo akto ir kitų byloje esančių dokumentų, apeliantės paaiškinimų yra aišku, kokio dydžio ir kokiems darbams atlikti ar medžiagoms pakeisti apeliantė patyrė žalą.

3036.21. Pažymėtina, kad atsakovės tik teisminio proceso metu, t. y. kai jachtos „Duomenys neskelbtini“ remontas jau buvo baigtas, pradėjo ginčyti remonto darbų kiekius, kainas ir jų pagrįstumą, nors kol vyko žalos reguliavimas, su žalos dydžiu ir jo mastu sutiko. Po jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų atlikimo daryti ekspertizes ar vertinimus buvo galima tik iš rašytinių dokumentų, ką apeliantė ir padarė, todėl teismo perteklinis reikalavimas įrodyti tai, ko įrodyti nebegalima, yra šališkas ir prieštaraujantis sąžiningumo kriterijams.

3136.24. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jachta „Duomenys neskelbtini“ yra prabangi, erdvi, klasikinė ir net antikvarinė jachta, pastatyta 1983 m. Lenkijoje Gdansko laivų statykloje naudojant vien prabangią medieną, t. y. jachta pastatyta iš raudonmedžio masyvo, denis dengtas tiko lentelėmis, ši dviejų rūšių medienos kombinacija ir sukuria prabangos ir išskirtinumo pojūtį. Jachta „Duomenys neskelbtini“ ne kartą buvo pripažinta gražiausiu laivu Lietuvoje, todėl yra ypač kruopščiai prižiūrimas laivas, akį traukia kiekviena detalė, tai išskirtinis laivas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Baltijos jūroje. Todėl visiškai nesuvokiamas teismo siūlymas atlikti bandomuosius laivo valymo cheminėmis medžiagomis darbus, kurie vien protingumo kriterijumi remiantis neabejotinai pažeis medinio laivo korpuso lako sluoksnį, dažus, taip pat labai tikėtina, kad pažeis ir patį raudonmedį ir tiko medį.

 1. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Qali Tech Antanina“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, juo Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Antanina“ patikslintą ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

3237.1. Byloje yra akivaizdžių įrodymų, įrodančių atsakovų kaltę. Taip pat yra dokumentų, kuriuose atsakovės pripažįsta savo kaltę. Vengti atsakomybės buvo pradėta tik po to, kai AB „Klaipėdos laivų remontas“ draudikas atsisakė mokėti draudimo išmokas. Įvykio datą klaidingai nurodė ne ieškovė ir tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, o būtent atsakovės. Pažymėtina, kad abi atsakovės ne kartą buvo pripažinusios savo atsakomybę, taip pat ir draudiko žalų ekspertas buvo nustatęs, jog laivai buvo aptaškyti dažant laivą „Šakiai“.

3337.2. Pažymėtina, jog sprendime yra klaidingai nustatytas laivo „Šakiai“ stovėjimo prie krantinės Nr. 46 laikas. Laivas „Šakiai“ prie krantinės Nr. 46 stovėjo iki pat 2012-12-12, o ne iki 2012-12-04.

3437.3. AB „Klaipėdos laivų remontas“ deliktinė atsakomybė yra neginčytina. Byloje buvo nustatytos visos būtinos sąlygos atsakovių civilinei atsakomybei iš delikto kilti: 1) neteisėti veiksmai (neveikimas); 2) žala; 3) priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų; 4) kaltė.

3537.4. Byloje yra pakankamai įrodymų, jog pramoginiai laivai buvo apipurkšti dažais atliekant dažymo darbus laive „Šakiai“. AB „Klaipėdos laivų remontas“, neparuošusi dažymo darbų vietos, įvykdė generalinį deliktą (CK 6.246 str. 1 d.).

3637.5. Nors UAB „VLL Group“ teigė, jog panašiu laiku kaip ir laivas „Šakiai“ buvo dažoma Būtingės naftos priėmimo platforma, tačiau byloje esančiais rašytiniais įrodymais, liudytojų paaiškinimais ir net atsakovų patvirtinimais nustatyta, jog šis objektas buvo baigas dažyti dar iki laivą „Hardy“ iškeliant iš vandens, t. y. Būtingės naftos priėmimo platformos dažymo darbai negalėjo būti laivų aptaškymo dažais priežastis.

3737.6. Teismo išvada dėl UAB „VLL Group“ atsakomybės nebuvimo klaidinga ir padaryta neįvertinus reikšmingų aplinkybių.

3837.8. Teismo išvada, jog byloje nėra pagrindo remtis trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ vadovo A. J. parodymais, kad apdažytus laivus pastebėjo 2012 m. gruodžio 5 d., klaidinga, nes minėtus faktus patvirtina UAB „Klaipėdos pilies uostas“ kapitono V. B. parodymai.

3937.9. Pramoginiams laivams padaryta žala vertintina ne pagal tai, kiek ji pakenkė jų funkcijai (plaukti ar plukdyti žmones), o pagal tai, kiek laiko, piniginių ir kitų sąnaudų reikia siekiant pašalinti aptaškymo dažais padarinius, t. y. atkurti buvusį laivų grožį. Tokią išvadą pateikia ir specialistas kilnojamojo turto vertintojas A. U.: specialisto nuomone, jūrinių ir vidaus vandenų laivų metaliniais korpusais arba komercinių ir tarnybinių laivų stiklo pluošto korpusais paruošimo / dažymo darbų įkainiai gali būti daug mažesni, kadangi pramoginių laivų korpuso paviršių remonto darbų kokybei taikomi aukštesni reikalavimai, naudojamos brangesnės paruošimo / dažymo medžiagos, darbams atlikti reikalinga aukštesnės kvalifikacijos darbo jėga. Pramoginio laivo suremontuotas ir nudažytas paviršius turi būti lygus, vienos spalvos (be perėjimų ar dėmių) ir estetinės išvaizdos.

4037.10. Teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos vienodai visoms reikalavimus pareiškusioms šalims, nors reikalavimai labai skyrėsi.

 1. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, UAB „Savas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti UAB „Savas“ reikalavimai, ir priimti naują sprendimą – UAB „Savas“ reikalavimus tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, šaukti kaip liudytoją M. K., atlikti įrodymų apžiūrą – 2012-12-07 laiškų apžiūrą techninėse priemonėse. Prašo pridėti naują įrodymą – 2017 m. kovo 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

4138.1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, neatskleidė bylos faktinių aplinkybių, todėl nepagrįstai nenustatė atsakovių neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio tarp UAB „Savas“ patirtos žalos ir atsakovių veiksmų.

4238.2. Teismas neanalizavo su Būtingės plūduro dažymu susijusių aplinkybių, tikslaus plūduro dažymo laiko, kokiu būdu buvo dažomas plūduras, atstumo nuo plūduro iki krantinėje stovėjusių jachtų, ar plūduro dažymo metu galėjo būti sugadinti ieškovės ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, laivai. Pirmosios instancijos teismo sprendimas apskritai paneigia teisingumo vykdymo funkciją, nes paneigia dviejų ir vienintelių galimų aptaškymo dažais šaltinių galimybę.

4338.3. Vertinant bylos įrodymus nėra net menkiausių abejonių, kad jachtos buvo aptaškytos dažant laivą „Šakiai“.

4438.4. Byloje surinktų įrodymų visuma liudija esant priešingas aplinkybes, nei jas nustatė pirmosios instancijos teismas. Sprendime detaliai aprašyti Lietuvos kariuomenės ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ sutartiniai dokumentai niekaip nepaneigia fakto, kad laivai aptaškyti dažant laivą „Šakiai“, juolab kad rangovas nespėjo dažymo darbų atlikti laiku.

4538.5. Nurodytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad UAB „VLL Group“ atliko neteisėtus veiksmus – apipurškė jachtą „Baltas“ ir kitus laivus oranžiniais dažais, todėl privalo atlyginti UAB „Savas“ patirtą žalą. Dėl teisinio pagrindo UAB „VLL Group“ atsakomybei kilti ginčo byloje nėra.

4638.6. Teismas be pagrindo nenustatė AB „Klaipėdos laivų remontas“ neteisėtų veiksmų. Byloje nėra ginčo, jog žala buvo padaryta AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontroliuojamoje teritorijoje. Teritorijoje galioja griežtos AB „Klaipėdos laivų remontas“ vidaus režimo taisyklės, kurių tikslas – apsaugoti laivus, jachtas nuo neteisėtų veiksmų, įvesta griežta leidimų patekti į teritoriją sistema, teritorija saugoma, aptverta ir stebima. Vien fakto, kad laivas „Baltas“ buvo teisėtai saugomas AB „Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje ir žala padaryta AB „Klaipėdos laivų remontas“ gamybos proceso metu, pakanka konstatuoti AB „Klaipėdos laivų remontas“ neteisėtus veiksmus – bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, t. y. užtikrinti, kad atliekant AB „Klaipėdos laivų remontas“ gamybinius procesus nebutų padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, pažeidimą (CK 6.246 str. 1 d.). Visiškai atmestinais laikytini skundžiamo sprendimo motyvai, neva reikalavimus pareiškę asmenys negali remtis AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ 2012-10-01 sutarties nuostatomis, nes nėra jos šalys. UAB „Savas“ gali remtis šiomis nuostatomis, nes jos papildomai pagrindžia aplinkybę, jog žala jachtai padaryta AB „Klaipėdos laivų remontas“ gamybinio proceso metu.

4738.7. UAB „Savas“ jachtai žala buvo padaryta AB „Klaipėdos laivų remontas“ gamybos proceso metu AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ vykdant rangos darbus (AB „Klaipėdos laivų remontas“ generalinė rangovė ir UAB „VLL Group“ subrangovė) Lietuvos kariuomenei priklausančiame laive „Šakiai“. Atsakovių atsakomybės solidarumas kyla iš CK 6.265 str. 1 d. ir 6.279 str. 1 d.

4838.8. Teismas nepagrįstai konstatavo esant prieštaringus duomenis dėl UAB „Savas“ patirtos žalos dydžio. Nėra aišku, kodėl dėl šių aplinkybių apskritai pasisakė teismas, taip pat sprendime nėra įvardijama, pagrįstas UAB „Savas“ patirtos žalos dydis ar ne. UAB „Savas“ patirtos žalos dydis yra pagrįstas BaltikKontor Klaipėda LTD 2016-08-30 žalos vertinimo ataskaita Nr. 087/16-K. Į bylą nėra pateikta nė vieno lygiaverčio konkuruojančio ar didesnę įrodomąją galią turinčio įrodymo. Todėl bet kokios kitų byloje dalyvaujančių asmenų spekuliacijos dėl padarytos žalos dydžio neturi jokio pagrindo. Pažymėtina, kad UAB „Savas“ pateikė neginčijamus rašytinius įrodymus dėl to, kad laivo stiebas leistinomis priemonėmis, jo nepažeidžiant, negali būti nuvalytas.

 1. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

4939.1. Ieškovės aplinkybių, jog jai nuosavybes teise priklausantis laivas buvo apipurkštas dažais laikotarpiu nuo 2012-11-30 iki 2012-12-04, be kitų apgadintų (apipurkštų dažais) laivų savininkų žodinių paaiškinimų, nepatvirtina jokie kiti byloje esantys įrodymai. Ieškovė neatsižvelgia į tai, jog byloje nustatyta, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ gamybinėje teritorijoje, kurioje stovėjo ant krantinės Nr. 46 iškelti pramoginiai laivai (įskaitant ir apeliantės laivą), buvo atliekami kelių objektų remonto darbai.

5039.2. Apeliantė, remdamasi A. J. žodiniais paaiškinimais, klaidingai daro išvadą, kad jos laivas „Duomenys neskelbtini“ kartu su dar trimis laivais buvo apgadintas laikotarpiu nuo 2012-11-30 iki 2012-12-04, kad žala buvo padaryta vienu metu. Laivai galėjo būti apipurkšti dažais vykdant skirtingų objektų dažymo darbus, skirtingu momentu, skirtingų asmenų.

5139.3. Teismas konstatavo, kad apeliantė nepateikė originalių el. susirašinėjimo duomenų bei kitų šalutinių įrodymų, patvirtinančių el. laiškuose nurodytas laiko nuorodas. Vertinant apeliantės prašymą į teismo posėdį kviesti kaip liudytoją A. K., paminėtina, kad apeliantė dar bylos pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo metu turėjo galimybę prašyti teismo apklausti šį asmenį, tačiau to nepadarė. Todėl šis apeliantės prašymas galėjo būti pateiktas anksčiau, o vėlesnis jo pateikimas ir tenkinimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Apeliantės teikiamas 2017-09-27 antstolės S. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. B-11036941 taip pat galėjo būti pateiktas dar pirmojoje instancijoje bylos nagrinėjimo metu.

5239.4. Nustatytas atsakovių darbų atlikimo laikotarpis, kuriuo galėjo būti padaryta žala apeliantės laivui, įrodo, kad dėl apeliantės turto nebuvo atlikti neteisėti veiksmai ar pažeidžiamos rūpestingumo ir atidumo pareigos. Laivo „Šakiai“ dažymo oranžiniais dažais darbai buvo baigti 2012-11-22, t. y. laivui „Šakiai“ dar esant doke, o iškėlus laivą į krantinę Nr. 46 buvo atliekami kiti smulkūs laivo remonto, valymo darbai. Tuo tarpu apeliantei teigiant, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ neužtikrino šalia esančių laivų apsaugos ir jie buvo apipurkšti dažais, nenurodant, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, atliko AB „Klaipėdos laivų remontas“, šie argumentai neturi jokios teisinės reikšmės atsakovės civilinei atsakomybei atsirasti.

5339.5. Pačios apeliantės didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti.

5439.6. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog apeliantė realiai patyrė ieškinyje nurodyto dydžio žalą, t. y. sumokėjo UAB „Ambertrip“ už atliktus laivo remonto darbus. Pažymėtina, kad dalis įrenginių laive „Duomenys neskelbtini“ buvo pakeisti naujais (pvz., du denio liukai, kurių bendra vertė 4 272,78 Lt, tonuotas organinis stiklas – vertė 1 868 Lt). Visgi ieškovė negali reikalauti atlyginti naujų daiktų vertės, nes dažais aptaškytos detalės buvo jau nusidėvėjusios. Pagal nuostolio dydžio byloje Nr. 2012/271747 duomenis, laivo „Duomenys neskelbtini“ nusidėvėjimas įvertintas 70 proc., tad akivaizdu, kad naujų detalių vertės atlyginimas iš esmės reikštų apeliantės nepagrįstą praturtėjimą.

5539.7. Sąskaitos faktūros nepatvirtina, kad prekių įsigijimas susijęs su 2013-05-08 sutarties Nr. NOA2013-0508, sudarytos tarp UAB „Ambertrip“ ir apeliantės, vykdymu. Be to, apeliantė neįrodė, kad sugadintos laivo „Duomenys neskelbtini“ detalės buvo likviduotos ar utilizuotos ir kad jos nebeturi likutinės vertės.

 1. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Savas“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

5640.1. Teismas nustatė, jog UAB „Savas“ iš pradžių žalos padarymo faktą kildino iš Būtingės plūduro dažymo darbų, tačiau poziciją pakeitė ir vėliau šia aplinkybe nesirėmė. Todėl apeliantės nurodyti argumentai, jog teismas neanalizavo su Būtingės plūduro dažymu susijusių aplinkybių, yra nepagrįsti, kadangi teismas nagrinėja ginčą neišeidamas už tų ribų, kokias nustato ginčo šalys.

5740.2. Apeliantės argumentus, jog jachtos buvo aptaškytos dažant laivą „Šakiai“, paneigia teismo konstatuoti faktai, jog laivo „Šakiai“ dažymo oranžiniais dažais darbai buvo baigti 2012-11-22, o Lietuvos kariuomenė patvirtino, jog po 2012-11-22 akto pasirašymo jai jokie laivo „Šakiai“ dažymo oranžinės spalvos dažais darbai perduoti nebuvo.

5840.3. Apeliantė, remdamasi atsakovių rūpestingumo ir atidumo stoka kaip civilinės atsakomybes sąlyga, pati taip pat turėjo imtis atsargumo priemonių žinodama, kad jos laivas, esantis ant krantinės Nr. 46, iškeltas žiemos laikotarpiui.

5940.4. Apeliantė klysta, jog byloje nėra pateikta reikšmingų įrodymų, kurie konkuruotų su jos pateiktais įrodymais dėl laivui padarytos žalos dydžio. Teismas įvertino, kad UAB „Jūrmazgė“ pateikė antstolės V. D. atliktą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriuo užfiksuota, jog laivo „Baltas“ stiebo viena pusė yra padengta mažomis dažų apnašomis, ant kitos stiebo pusės dažų pėdsakų nėra. Antstolė taip pat konstatavo, jog patrynus dažų apnašas skiedikliu 646 suvilgyta kempinėle, dažai lengvai nusivalo.

6040.5. Apeliantės argumentai, kad jos turtinis reikalavimas skaičiuojamas pagal remonto ir įrangos rinkos kainą be atliktų darbų (su nusidėvėjimu), nepagrįsti jokiais skaičiavimais.

6140.6. 2012-12-01 laivo likutinė vertė buvo 258 716,47 Lt, tad akivaizdu, kad žalos dydis yra neproporcingai ir nepagrįstai didelis, ypač žinant, kad buvo aptaškyta tik dalis stiebo ir kitos detalės, bet ne visas laivas „Baltas“.

6240.7. Apeliantės poziciją, jog stiebą dėl aptaškymo reikia keisti nauju, paneigia tai, kad stiebo dalis, kaip matyti iš 2015-05-04 teismo posėdyje pateiktos filmuotos medžiagos, yra nusitepusi tik dėl dulkių – aptaškymo dažais / dažų pėdsakų nėra. Kadangi į išpjovą kišasi burė ir grotas, darytina išvada, kad aptaškytos vietos net nesimato ir ji negali sumažinti laivo vertės.

 1. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Qali Tech Antanina“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

6341.1. Liudytojo A. L. parodymai negali būti pripažinti patikimais ir turinčiais įrodomąją reikšmę šioje nagrinėjamoje byloje. Apeliantės skunde nurodyti duomenys (V. B. 2012-12-20 pranešimas, 2012-12-27 apžiūros aktas, 2013-04-03 „Draudimo brokerių aljanso“ brokerio T. K. el. laiškas draudikui, A. J. ir V. B. parodymai) ir kitos nurodytos aplinkybės (laivo „Šakiai“ stovėjimo prie krantinės Nr. 46 laikas) taip pat vienareikšmiškai nepatvirtina, kad žala laivams atsirado laikotarpiu nuo 2012-11-30 iki 2012-12-04, todėl šie argumentai, kaip objektyviai nepatvirtinantys žalos atsiradimo laiko duomenų, turėtų būti atmesti.

6441.2. Tiek specialisto A. Ū. konsultacija Nr. A2016-0005, tiek UAB „Klaipdėdos netas“ siurvejerio A. K. žalos likvidavimo sąmatos vertinimo ataskaita Nr. V060.17 negali turėti įrodomosios reikšmės šioje byloje dėl atliktų darbų ir sąmatos teisingumo, kadangi pateikti įvertinimai yra tik teorinio-konsultacinio pobūdžio.

6541.3. 2015-02-25 pateiktas raštas dėl nuostolių dydžio byloje Nr. 2012/271747 patvirtina, kad laivui „Vėjas“, kuris taip pat buvo aptaškytas tais pačiais oranžiniais dažais, buvo atliktas bandomasis laivo korpuso valymas, nustatyta, kad dažai valosi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes tikėtina, kad dažai būtų nuvalyti tokį valymą atlikus ir laivui „Hardy“, neatlikus nurodytų sąmatose darbų. Pateiktomis sąmatomis žalos dydis neįrodomas ir nepagrindžiamas, nes abi remonto darbų sąmatos (5 615,00 Lt be PVM ir 17 980,00 Lt be PVM) parengtos tą pačią dieną, t. y. 2013-05-15. Pažymėtina, kad sulyginus minėtas dvi sąmatas matyti, jog darbų pobūdis ir mastas jose nesiskiria, tačiau yra kone dvigubai padidinti darbų įkainiai.

 1. Atsakovė UAB „Klaipėdos laivų remontas“ atsiliepimu į ieškovės ir trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, apeliacinius skundus prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-09-06 sprendimo dalį, kuria buvo atmesti ieškovės ir trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“, palikti nepakeistą. Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-09-06 sprendimo dalies, kuria buvo atmesti ieškovės ir trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai atsakovei UAB „VLL Group“, spręsti apeliacinės instancijos teismo nuožiūra. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

6642.1. Sutiktina su apeliacinių skundų argumentais dėl žalos padarymo momento, t. y. atsakovės UAB „VLL Group“ teiginys, su kuriuo sutiko pirmosios instancijos teismas, neva byloje buvo įrodyta, kad apeliantų laivai dažais buvo apipurkšti 2012-12-18, yra nepagrįstas ir nelogiškas. Šiam teiginiui pagrįsti UAB „VLL Group“ ir pirmosios instancijos teismas remiasi pradine ieškovės pozicija šioje byloje, taip pat ikiteisminio tyrimo bei draudimo draudžiamojo įvykio tyrimo byloje pateiktais dokumentais, tačiau byloje buvo nustatyta, jog 2012-12-18 data buvo nurodyta ne kaip žinoma, o tik neturint visų duomenų apie įvykį. Absoliučiai visi asmenys, kurie šią datą nurodė minėtuose dokumentuose, tai pripažįsta.

6742.2. Teismo išvada, neva ieškovų laivai galėjo būti aptaškyti 2012-12-18 dažant Būtingės bują, visiškai nepagrįsta ir nelogiška. Bujos dažymo darbai buvo baigti dar 2012-10-26, plūdurą dažiusi UAB „Edvitika“ buvo apdengusi plūdurą tentais – ikiteisminio tyrimo metu 2014-04-24 apklaustas UAB „Edvitika“ vadovas patvirtino, jog dažymo metu pirko tentus ir apdengė plūdurą, kad dažai ir smėlis nesklistų į šonus. Be to, arčiau bujos stovėjo kiti laivai – „Vėjas“, „Laisvė“, „Lietuva“, kurie buvo mažiau apipurkšti arba visiškai nenukentėjo. UAB „VLL Group“ apeliacinio skundo argumentas, neva UAB „Savas“ pripažįsta, jog žala atsirado dėl Būtingės bujos, o ne dėl laivo „Šakiai“ dažymo darbų, neatitinka tikrovės.

6842.3. UAB „VLL Group“ versija, neva UAB „VLL Group“ kaltės pripažinimas buvo reikalingas atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“ draudimo išmokai gauti, yra visiškai nelogiška, kadangi tam atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“ jokių trečiųjų asmenų raštų nereikėjo.

6942.4. UAB „VLL Group“ teiginius, jog Ž. L. prie laivo „Šakiai“ nedirbo, paneigė jau minėtas 2012-11-12 UAB „VLL Group“ prašymas į teritoriją įleisti T. J. ir Ž. L., 2014-05-20 ikiteisminio tyrimo metu M. K. duoti parodymai, taip pat M. K. 2013-08-20 raštas „Dėl 2013-08-12 gautos pretenzijos“ draudikei UAB DK „PZU Lietuva“.

7042.5. Byloje yra pakankamai įrodymų, kad apeliantėms žala buvo padaryta UAB „VLL Group“ darbuotojams dažant laivą „Šakiai“ krantinėje Nr. 46 laikotarpiu nuo 2012-11-30 iki 2012-12-04. Atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“ su šiuo faktu apeliantų išdėstytais išsamiais argumentais sutinka, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmesti apeliantų reikalavimai atsakovei UAB „VLL Group“ tuo pagrindu, kad žala neva nebuvo padaryta UAB „VLL Group“, yra nepagrįsta ir naikintina.

7142.6. Nesutiktina su apeliančių argumentais dėl AB „Klaipėdos laivų remontas“ solidariosios atsakomybės už UAB „VLL Group“ jiems padarytą žalą. Apeliantės negali AB „Klaipėdos laivų remontas“ veiksmų (kaip deliktinės atsakomybės sąlygos) neteisėtumo įrodinėti remdamosi AB „VLL Group“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ sutartimis, kadangi ieškovai nėra šių sutarčių šalys.

7242.7. Apeliančių motyvai, neva AB „Klaipėdos laivų remontas“ netinkamai įvykdė įsipareigojimą paruošti laivą „Šakiai“ remontui, yra nepagrįsti.

7342.8. Apeliantės, atsakovę UAB „Klaipėdos laivų remontas“ kaltindamos neteisėtu neveikimu, ieškiniuose neįvardijo, kokius konkrečius veiksmus, anot jų, UAB „Klaipėdos laivų remontas“ privalėjo atlikti, ir viso proceso metu kartojo, jog pats žalos padarymo faktas patvirtina, kad UAB „Klaipėdos laivų remontas“ atliko neteisėtus veiksmus, pasireiškusius neveikimu, t. y. abstrakčiu savo pareigos užtikrinti, kad tretiesiems asmenims nebūtų padaryta žala, nevykdymu, nors žalos faktas nepreziumuoja kartu ir atsakovės kaltės, ir neteisėtų veiksmų. Pažymėtina, kad apeliantė E. K. painioja kaltę su neteisėtais veiksmais.

7442.9. Visiškai nepagrįstas ir apeliantės E. K. skundo motyvas, neva AB „Klaipėdos laivų remontas“ 2013-02-14 raštas draudimo bendrovei laikytinas kaltės pripažinimu pagal CPK 182 str. 5 dalį, o tai atleidžia apeliantę nuo įrodinėjimo. Pažymėtina, kad CPK 182 str. 5 dalyje nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais. Apeliantės teiginiai, neva AB „Klaipėdos laivų remontas“ pripažino savo civilinę atsakomybę dėl laivų aptaškymo draudikei UAB DK „PZU Lietuva“ nurodydama, kad pretenzijos yra pagrįstos, yra ištraukti iš konteksto. Tuo metu visos reikšmingos įvykio aplinkybės dar nebuvo žinomos, todėl atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“, būdama atsargi, pranešė draudikui apie įvykį, kurį draudikas privalėjo ištirti.

7542.10. Vertinant apeliantų teiginius dėl UAB „VLL Group“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kaltės pripažinimo, būtina atkreipti dėmesį į skirtumus: UAB „VLL Group“ pripažino faktines aplinkybes, t. y. kad jos darbuotojai aptaškė laivus, o AB „Klaipėdos laivų remontas“ pateikė tik šių faktinių aplinkybių teisinį įvertinimą.

7642.11. Pažymėtina, kad byloje nagrinėjamu atveju patys ieškovės ieškiniais nekaltino atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ aptaškius jų laivus, t. y. nesiejo žalos tiesioginiu priežastiniu ryšiu su AB „Klaipėdos laivų remontas“ veiksmais, o UAB „Klaipėdos laivų remontas“ neteisėtus veiksmus įvardija kaip neveikimą. Tik vėliau, jau nagrinėjant bylą antrą kartą, atsirado versija, kad galbūt laivus tiesiogiai aptaškė AB „Klaipėdos laivų remontas“ darbuotojas A. L.. Pastaruoju klausimu pažymėtina, kad tokiu būdu yra keičiamas ieškinio faktinis pagrindas, o tam įstatymas nustato tam tikra tvarką.

7742.12. Netgi tuo atveju, jeigu būtų pakankamas pagrindas kartu su UAB „VLL Group“ konstatuoti ir atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ neteisėtus veiksmus (neveikimą), ieškovėms žalos atlyginimas negalėtų būti priteistas iš abiejų atsakovių solidariai. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „VLL Group“ veiksmus su žala sieja tiesioginis priežastinis ryšys, o atsakovę AB „Klaipėdos laivų remontas“ galėtų sieti tik netiesioginis, t. y. priežastinio ryšio tarp atsakovių veiksmų ir atsiradusios žalos pobūdis būtų skirtingas, todėl jų atsakomybė negali būti solidari.

7842.13. Ieškovės nepagrįstai atsakovėms taiko CK 6.265 str. 1 dalį, kurioje nustatyta, kad jeigu asmuo, kuris nėra darbuotojas, vykdydamas kito asmens, kuris nėra jo darbdavys, duotą nurodymą padaro žalą, tai abu šie asmenys atsako solidariai, be to, nepagrįstai ją aiškina plečiamai.

7942.14. Būtina pažymėti, kad ieškovės neįrodė ir žalos dydžio. Jos nepateikė įrodymų, kad pateiktose sąmatose nurodyti laivų remonto darbai buvo būtini, Tai yra, viena vertus, atskiras jachtų dalis buvo būtina remontuoti / keisti būtent dėl UAB „VLL Group“ veiksmų, o ne dėl tų dalių buvusio nusidėvėjimo, kita vertus, atskirų jachtos dalių apskritai nebuvo būtina remontuoti / keisti. Nagrinėjamoje byloje ieškovės, prašydamos atsakovių atlyginti jų patirtą žalą, jos dydį įrodinėjo remonto darbų sąmatomis, tačiau tokios sąmatos nėra tapačios atkuriamajai sugadinto turto vertei.

8042.15. Tačiau sutiktina su apeliančių argumentais, kad viena aplinkybė, jog reikalavimus pareiškę asmenys negali tiksliai įrodyti patirtos žalos dydžio, nesudaro pakankamo pagrindo žalos atlyginimą nepriteisti visiškai – priteistinos žalos dydį privalo nustatyti teismas.

8142.16. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo motyvai dėl UAB „Quali Tech ir Antanina“ tinkamumo būti atsakove yra nepagrįsti. Vien aplinkybė, kad UAB „Quali Tech ir Antanina“ laivo savininko neprašyta suremontavo laivą, nereiškia, kad ji įgijo regreso teisę reikalauti atlyginti už laivo savininkui atlygintą žalą, kai neaišku, ar pats laivo savininkas to norėjo, t. y. jautėsi patyręs žalą.

 1. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Qali Tech Antanina“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą sutinka su ieškovės skundu ir prašo jį tenkinti.
 2. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, UAB „Savas“ atsiliepimu į ieškovės ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Qali Tech Antanina“ apeliacinius skundus nurodo, kad sutinka su skunduose nurodytomis atsakovių atsakomybę pagrindžiančiomis aplinkybėmis. Tačiau nesutinka su Lietuvos ir Vokietijos UAB „Qali Tech Antanina“ apeliacinio skundo argumentacija dėl bylinėjimosi išlaidų perskirstymo atsižvelgiant į reikalavimų dydį. Pažymi, kad bylinėjimosi išlaidos, jei pirmosios instancijos teismo sprendimas liktų iš esmės nepakeistas, skirstytinos tokiu principu, kuriuo vadovaujamasi skundžiamame sprendime.
 3. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Qali Tech Antanina“ atsiliepimu į trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Savas“ apeliacinį skundą prašo skundą tenkinti.
 4. Atsakovė UAB „VLL Group“ atsiliepimu į ieškovės ir trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, apeliacinius skundus prašo skundus atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

8246.1. Pažymėtina, jog byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama jau antrą kartą, tačiau ieškovė nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis bei pareigomis ir nė karto neteikė teismui prašymo dėl šių liudytojų iškvietimo. Be to, turėdama byloje atstovą – profesionalų teisininką, advokatą, nė vieno posėdžio metu nepateikė prašymo dėl prisijungimo prie M. K. elektroninio pašto, o apeliaciniu skundu be pagrindo šią pareigą siekia perkelti teismui.

8346.2. Teismas teisingai nustatė, jog žala laivams buvo padaryta 2012-12-18, o tai reiškia, jog atsakovė UAB „VLL Group“ nėra atsakinga už žalos padarymą. Neginčytinai įrodyta, kad atsakovė UAB „VLL Group“ neatliko jokiu neteisėtų veiksmų, kadangi jau nuo 2012-11-22 jokių laivo „Šakiai“ dažymo darbų oranžiniais dažais neatliko, todėl atsakovė neturėjo ir objektyvios galimybės pažeisti savo pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai – užtikrinti, kad nurodytais laikotarpiais atliekant laivo „Šakiai“ dažymo darbus nebūtų apipurkšti šalia stovėję apeliančių laivai.

8446.3. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad atsakovė UAB „VLL Group“ savo neteisėtus veiksmus pripažino, kadangi 2013-02-14 pasirašė raštą, kuriuo įsipareigojo ieškovei atlyginti žalą iki 2013-05-01. Byloje įrodyta, kad šį raštą atsakovė UAB „VLL Group“ pasirašė dėl suklydimo.

8546.4. Atsakovėms atsakomybė šiuo atveju turi būti taikoma generalinio delikto pagrindu, tai yra pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (LR CK 6.246 str.) bei nesilaikant tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (neveikimu) nebūtų padaryta kitam asmeniui žala (LR CK 6.263 str.). Byloje įrodyta, kad UAB „VLL Group“ jokių neteisėtų veiksmų, kurie būtų sukėlę žalą apeliantėms jų laivus apipurškus oranžiniais dažais, neatliko. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „VLL Group“ nei laikotarpiu nuo 2012-11-30 iki 2012-12-04, nei 2012-12-18 neatliko laivo „Šakiai“ dažymo oranžiniais dažais naudojant dažymo aparatą darbų; UAB „VLL Group“ darbuotojai prie 46 krantinės laivo „Šakiai“ su purškimo aparatu nedažė.

8646.5. Nėra priežastinio ryšio tarp atsakovės UAB „VLL Group“ veiksmų ir apeliančių patirtos žalos. Taigi, visų pirma, už tai, kad apeliančių laivai buvo netinkamai saugomi, o būtent – pastatyti netinkamoje vietoje, tai yra vietoje, kurioje atliekant gamybą (pavyzdžiui, dažymo darbus) gali būti neužtikrintas saugus laivų stovėjimas, apeliantės bet kokias pretenzijas ar reikalavimus turėjo / galėjo reikšti už laivų stovėjimo vietos parinkimą ir laivų saugojimą atsakingam subjektui, tai yra UAB „Klaipėdos pilies uostas“, o ne atsakovėms. Šiuo atveju apeliantės pačios yra atsakingos už tai, kad laivus saugoti paliko gamybinėje teritorijoje, kurioje atitinkami subjektai atlieka įvairaus pobūdžio laivų remonto darbus, tarp jųir laivų dažymo darbus.

8746.6. Apeliantės neįrodė savo patirtos žalos dydžio. Dėl laivui „Duomenys neskelbtini“ padarytos žalos dydžio – pritartina draudiko atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą išdėstytai pozicijai, kad ieškovė neįrodė faktiškai patirtų išlaidų – žalos dydžio. Teismas pagrįstai sprendė, kad iš byloje pateiktų ieškovės įrodymų nėra galimybės nustatyti ieškovės patirtos žalos dydžio, atliktų darbų būtinumo siekiant grąžinti laivo būklę į padėtį, buvusią iki žalos padarymo, tokių darbų masto. Ieškovė nepateikė įrodymų, kaip stipriai laivas „Autrimpas“ buvo apgadintas ir kokie buvo būtini laivo remonto darbai. Dėl laivui „Baltas“ padarytos žalos dydžio – taip pat pritartina draudiko atsiliepime į trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką reikalavimą, UAB „Savas“ apeliacinį skundą išdėstytai pozicijai, kad apeliantė neįrodė faktiškai patirtų išlaidų – žalos dydžio. Papildomai nurodytina, kad UAB „Savas“ pateiktas po aptaškymo dažais sunaudotų remonto medžiagų ir darbų aktas nei patvirtina, nei įrodo, kad tam tikros laivo detalės kainavo būtent tame akte nurodytą sumą. Akivaizdu, kad dėl nedidelio aptaškymo, kuris šiuo metu nėra net pastebimas, keisti stiebą nauju yra ekonomiškai nepagrįsta. Dėl laivui „Hardy“ padarytos žalos dydžio – taip pat pritartina draudiko atsiliepime į trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką reikalavimą, Lietuvos ir Vokietijos „Quali Tech ir Antanina“ apeliacinį skundą išdėstytai pozicijai, kad apeliantė neįrodė faktiškai patirtų išlaidų – žalos dydžio.

8846.7. Apeliančių veiksmai, kuriais jos atsisakė dažų valymo darbų, neatitinka LR CK 6.263 str. 1 d. reikalavimų, todėl žalos atlyginimo iš atsakovių reikalaujama nepagristai, o pagal LR CK 6.253 str. 5 d. atsakovės, net jeigu ir būtų padariusios žalą apeliantėms, bet kokiu atveju turėtų būti atleistos nuo civilinės atsakomybės.

8946.8. Visi apeliančių teikiami papildomi įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ypač atsižvelgiant į tai, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama jau antrą kartą. Manytina, jog nėra būtinybės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau prašytina teismo šį klausimą spręsti savo nuožiūra.

 1. Ieškovė atsiliepimu į trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, apeliacinius skundus prašo skundus tenkinti, išskyrus Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Antanina“ prašymą perskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į teismo posėdį kaip liudytoją kviesti laivui „Duomenys neskelbtini“ padarytą žalą nustačiusį ir apie tai apeliantės E. K. sutuoktiniui pranešusį A. K., taip pat ir E. K. vyrą M. K.. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

9047.1. Neginčytinas faktas, jog laivai buvo aptaškyti oranžiniais dažais. Faktas yra akivaizdus, teismo nustatytas ir nuo pat istorijos pradžios niekam nebuvo kilę abejonių, jog laivai dažais buvo apipurkšti dažant laivą „Šakiai“. Ir tik kilus ginčui su AB „Klaipėdos laivų remontas“ draudike ADB „Gjensidige“ buvo iškeltos versijos, jog laivai buvo aptaškyti neva dažant Būtingės plūdurą.

9147.2. Sutiktina, kad visą aiškią ir logišką įvykių seką sukėlė nepagrįsto ir galbūt nusikalstamo pranešimo draudikui pateikimas, kuriame buvo nurodyta klaidinga įvykio data, t. y. ne 2012 m. gruodžio 3 ar 4 d., o gruodžio 18 d. Į bylą yra surinkta daugybė akivaizdžių įrodymų, kurie parodo atsakovių kaltę, jog būtent dažant laivą „Šakiai“ buvo aptaškyti pramoginiai laivai, taip pat begalė dokumentų, kuriuose pačios atsakovės pripažįsta savo kaltę ir tai, kad klaidingą įvykio datą nurodė ne ieškovės, o būtent atsakovės, kadangi klaidinga data pirmą kartą ir daugelyje paskesnių dokumentų nurodyta būtent pateikiant duomenis draudikui.

9247.3. Byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių, kad Lietuvos kariuomenei priklausantį laivą „Šakiai“ abiejų atsakovių darbuotojai dažė kartu, taip pat kad 2012 metų gruodžio mėnesį laivo „Šakiai“ dažymo darbai dar buvo tęsiami ir vykdomi krantinėje Nr. 46, kurioje stovėjo ir apeliantei priklausantis laivas „Duomenys neskelbtini“.

9347.4. Apeliantė UAB „Quali Tech ir Antanina“ pastebi, jog tik bylos nagrinėjimo metu atsirado atsakovės UAB „VLL Group“ gynybinė versija, jog laivai buvo aptaškyti dažais neva dažant Būtingės plūdurą (bują), labai tiksliai nurodo, kad atliekant darbus tiek laive „Šakiai“, tiek ir Būtingės plūdure generalinė rangovė buvo AB „Klaipėdos laivų remontas“, todėl neaišku, kaip galėjo būti atmesti ieškiniai AB „Klaipėdos laivų remontas“.

9447.5. Teismas visiškai neargumentuotai ir neteisėtai nevertino AB „Klaipėdos laivų remontas“ argumentų ir pripažintų faktų, dėl to priėmė iš esmės neteisingą sprendimą.

9547.6. Apeliantė UAB „Quali Tech ir Antanina“ visiškai pagrįstai ir teisėtai nurodo, kad negalima ignoruoti / laikyti negaliojančiu atsakovės UAB „VLL Group“ 2013 m. vasario 14 d. rašto, kuriuo ji pripažino savo neteisėtus veiksmus ir įsipareigojo atlyginti žalą, nurodydama, kad žala bus atlyginta iki gegužės 1 d., vien dėl to, kad galbūt jis buvo sudarytas dėl suklastoto 2012 m. gruodžio 19 d.UAB „VLL Group“ dažytojo Ž. L. paaiškinimo. Apeliantė labai teisingai ir logiškai teigia, kad jeigu suklastoto paaiškinimo tekstas atsirado tik 2013 m. vasario 11 d., tai akivaizdu, jog vėliau negu 2013-02-11 atsiradęs suklastotas dokumentas negalėjo lemti asmenų veiksmų iki jo atsiradimo, todėl ir byloje esantys įrodymai, atsiradę iki 2013-02-11, jokiu būdu negalėjo būti vertinami per suklastoto paaiškinimo prizmę.

9647.7. Sutiktina, kad byloje yra pakankamai duomenų konstatuoti, jog abi atsakovės dažė laivą „Šakiai“ prie krantinės Nr. 46, abi atsakovės buvo pripažinusios savo atsakomybę ir tik draudikui pradėjus reikalauti žalos atlyginimo iš UAB „VLL Group“ bei po ikiteisminio tyrimo atsisakius išmokėti žalos už apgadintus laivus atlyginimą abi atsakovės pakeitė savo poziciją dėl atsakomybės.

9747.8. Sutiktina, kad pramoginiams laivams padaryta žala vertintina ne pagal tai, kiek ji pakenkė jų funkcijai (plaukti ar plukdyti žmones), o pagal tai, kiek laiko, piniginių ir kitų sąnaudų reikia pašalinti aptaškymo dažais padarinius, t. y. atkurti buvusį laivų grožį. Pritartina ir specialisto kilnojamojo turto vertintojo A. U. išvadai, kurioje nurodyta: „Specialisto nuomone, jūrinių ir vidaus vandenų laivų metaliniais korpusais, arba komercinių ir tarnybinių laivų stiklo pluošto korpusais, paruošimo / dažymo darbų įkainiai gali būti ženkliai mažesni, kadangi pramoginių laivų korpuso paviršių remonto darbų kokybei taikomi aukštesni reikalavimai, naudojamos brangesnės paruošimo / dažymo medžiagos, bei darbams atlikti reikalinga aukštesnės kvalifikacijos darbo jėga. Pramoginio laivo suremontuotas ir nudažytas paviršius turi būti lygus, vienos spalvos (be perėjimų ar dėmių) ir turėti estetinę išvaizdą.“

9847.9. Nesutiktina su apeliantės UAB „Quali Tech ir Antanina“ apeliacinio skundo argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcijų.

99Teisėjų kolegija

konstatuoja:

100IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

101Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas. Trečiojo asmens Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech Antanina“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Trečiojo asmens UAB „Savas“ apeliacinis skundas tenkintinas.

102

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

103Dėl žodinio bylos nagrinėjimo, liudytojų apklausos ir įrodymų apžiūros

 1. Apeliantė E. K. prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į teismo posėdį kaip liudytoją kviesti laivui „Duomenys neskelbtini“ padarytą žalą nustačiusį ir apie tai apeliantės E. K. sutuoktiniui pranešusį A. K.. UAB „Savas“ taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, į posėdį šaukti kaip liudytoją M. K., atlikti įrodymų apžiūrą – 2012-12-07 laiškų apžiūrą techninėse priemonėse.
 2. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Pagal CPK 322 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Todėl ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013; kt.). Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas.
 3. Apeliančių teigimu, byla nagrinėtina žodinio proceso tvarka, kadangi bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nebuvo apklausti liudytojai A. K. ir M. K., kurie galėtų patvirtinti reikšmingas aplinkybes, susijusias su 2012-12-07 laiškų autentiškumo patvirtinimu. UAB „Savas“ taip pat prašo atlikti įrodymų apžiūrą – 2012-12-07 laiškų apžiūrą techninėse priemonėse.
 4. Pirmosios instancijos teisme byla nagrinėta pakartotinai, teismas bylą nagrinėjo žodinio proceso tvarka, šalys dalyvavo teismo posėdyje, teikė paaiškinimus, taigi apeliančių teisė būti išklausytoms buvo įgyvendinta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apeliančių prašymai dėl liudytojų apklausos bei įrodymų apžiūros techninėse priemonėse atmestini, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

104Dėl naujų įrodymų pridėjimo

 1. Apeliantė E. K. prašo pridėti šiuos naujus įrodymus: 2017-09-27 antstolės S. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. B-11036941 kopiją; išrašus iš įmonės UAB „Ambertip“, atliekančios jachtų servisą ir prekiaujančios jachtų įranga, internetinės parduotuvės Ostmarina.lt. Trečiasis asmuo UAB „Savas“ prašo pridėti 2017 m. kovo 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą.
 2. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad šiais įrodymais apeliantės grindžia aplinkybes, nurodytas apeliaciniuose skunduose, ir įvertinus, jog šalys su šiais naujais įrodymais susipažino gavusios apeliacinius skundus, darytina išvada, kad proceso dalyvių teisės nebus pažeistos pasinaudojus CPK 314 straipsnyje numatyta išimtimi ir pridėjus naujus įrodymus.

105Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

 1. Šioje pakartotinai nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo.
 2. 2015 m. birželio 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pirmą kartą, ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, trečiųjų asmenų reikalavimus tenkino visiškai, priešieškinį atmetė. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, 2017 m. rugsėjo 6 d. pakartotinai išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškovės ir trečiųjų asmenų reikalavimus atmetė, priešieškinį tenkino.

106Dėl ieškovės E. K. apeliacinio skundo

 1. Kaip jau minėta, šioje kilo ginčas dėl deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.245 straipsnio 1 dalis). Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis), žala ir nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Nesant šių sąlygų negali būti taikoma nei sutartinė, nei deliktinė civilinė atsakomybė. Būtinybę nustatyti šias sąlygas, taikant civilinę atsakomybę, daugelį kartų yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovės UAB ,,VLL Group“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ atliko neteisėtus veiksmus. Teismo vertinimu, labiau tikėtina laivų apipurškimo dažais data yra 2012 m. gruodžio 18 d., o laivas „Šakiai“ prie krantinės Nr. 46 buvo prišvartuotas tik iki 2012 m. gruodžio 4 d.
 3. Apeliantė teigia, jog teismas bylą išnagrinėjo atmestinai, o byloje surinktus įrodymus vertino šališkai ir juos iškraipydamas. Apeliantės manymu, byloje esančiuose įrodymuose užfiksuota daug ankstesnė laivo (jachtos) „Duomenys neskelbtini“ apgadinimo, t. y. apipurškimo dažais, data, nei teismo nurodyta 2012 m. gruodžio 18 d.
 4. Civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi.
 5. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis ir CPK bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka. Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. CPK 183 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad įrodymų tyrimą nagrinėjimo teisme metu vykdo bylą nagrinėjantis teismas CPK nustatyta tvarka; įrodymų tyrimo tvarką nustato bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę.
 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodinėjimo dalykas – tai juridiniai faktai, su kuriais įstatymas sieja ginčijamo santykio buvimą ar nebuvimą, faktai, kuriais pagrįsti šalių reikalavimai ir atsikirtimai, bei kitos aplinkybės, kurias būtina nustatyti taikant materialiosios teisės normas ginčo santykiams. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010).
 7. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais nuosekliai išplėtota (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016, 2016 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-258-219/2016 ir jose nurodytą praktiką). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Reikalavimas vertinti įrodymus vadovaujantis vidiniu įsitikinimu yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes nurodymai teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą, neleistini. Dėl to atvejai, kai šalies nurodytos aplinkybės, argumentai nepripažįstami įrodytais, savaime neleidžia daryti išvados, kad bylos nagrinėjimo metu teisme buvo padaryta CPK 176, 185 straipsnių pažeidimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).
 8. Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos duomenis, išklausiusi garso įrašuose šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, pritaria ieškovės argumentams, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl 2012 m. gruodžio 18 d. datos, kaip laivų apipurškimo dažais momento, padaryta neįvertinus visų byloje esančių įrodymų, įrodymus vertinant atsietai ir pernelyg formaliai. Pažymėtina, kad su minėta pirmosios instancijos teismo išvada dėl labiau tikėtinos laivų apipurškimo dažais datos nesutinka ir kitos šalys, t. y. tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, ir atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“.
 9. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, jog tikslią dieną ir (ar) laiką, kada buvo padaryta žala, nėra galimybės nustatyti, kadangi laivas nebuvo apžiūrimas kiekvieną dieną, o uosto teritorija nėra filmuojama. Tačiau tai, kad nėra galimybės nustatyti tikslią datą ar laiką, negali būti pagrindas konstatuoti atsakovių civilinės atsakomybės nebuvimą.
 10. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, daro išvadą, kad rašytiniai įrodymai ir liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad ieškovės laivas „Duomenys neskelbtini“ kartu su dar trimis laivais buvo apgadintas laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d.
 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad apgadinto laivo „Hardy" valdytojos UAB „Quali Tech ir Antanina“ vadovas A. J. viso bylos nagrinėjimo metu laikėsi nuoseklios pozicijos dėl žalos laivui „Baltas“ momento nustatymo. A. J. teigė, jog žalos faktą pastebėjo 2012-12-05, o pareiškus pretenzijas buvo atsiųsti darbininkai valyti laivo. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje nėra kitų A. J. nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Kaip jau minėta, viso bylos nagrinėjimo metu, kaip teisingai pažymėjo teismas, A. J. parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtina UAB „Klaipėdos pilies uostas“ kapitono V. B. parodymai. Teismo posėdžio, vykusio 2017 m. kovo 23 d., metu V. B. patvirtino, kad laivų aptaškymo faktą jis sužinojo iš A. J..
 12. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2012 m. gruodžio 7 d. Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacijos direktorius G. P. kartu su asociacijos nariu K. V., atvykę į atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ teritoriją, pamatė, jog laivas „Autrimpas“ apipurkštas dažais, taip pat buvo apipurkšti ir kiti šalia stovėję laivai „Hardy“, „Baltas“ ir „Vėjas“ (II t., b. l. 30). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos duomenys patvirtina, jog 2013 m. sausio 9 d. Lietuvos klasikinių medinių jachtų asociacijos direktorius G. P. kreipėsi į UAB „Klaipėdos laivų remontas“ su pretenzija dėl remonto darbais padarytos žalos atlyginimo, kurioje nurodė, jog 2012 m. gruodžio 7 d. „nuvykus į Klaipėdos pilies uostą, buvo rastas dėl laivui „Šakiai“ atliekamų remonto darbų apgadintas laivas „Duomenys neskelbtini“ (I t., b. l. 123).
 13. Ieškovės įsitikimu, neginčijami įrodymai, jog ji apie laivui „Autrimpas“ padarytą žalą sužinojo 2012 m. gruodžio 7 d., o ne 2012 m. gruodžio 18 d., yra apeliantės sutuoktiniui M. K. 2012 m. gruodžio 7 d. jo draugo A. K. 13.43 val. ir 14.23 val. siųsti elektroniniai laiškai ir prie jų pridėtos fotonuotraukos, kuriose užfiksuoti apgadinimai. Teismas šiuos elektroninius laiškus ir minėtas nuotraukas vertino kritiškai, kadangi, pasak teismo, ieškovė pateikė el. laiškų, kurie buvo kelis kartus persiųsti skirtingiems adresatams, kopijas, tačiau originalių el. susirašinėjimo duomenų į bylą nepateikė ir byloje nėra kitų šalutinių įrodymų, patvirtinančių el. laiškuose nurodytas laiko nuorodas. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, jog laiško persiuntimas (angliškai forward) nepakeičia originalaus laiško, o tik laiškas su pažymėjimu apie jo persiuntimą persiunčiamas kitam adresatui. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovė pateikė antstolės S. V. 2017 m. rugsėjo 28 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 27, iš kurio nustatyta, kad antstolė S. V. 2017 m. rugsėjo 27 d. 16 val. 00 min. pradėjo vykdyti M. K. 2017 m. rugsėjo mėn. 27 d. pavedimą konstatuoti faktines aplinkybes. Antstolė užfiksavo 2012 m. gruodžio 7 d. susirašinėjimą elektroniniu paštu, tai yra į M. K. elektroninį paštą Duomenys neskelbtini siųstus laiškus iš elektroninio pašto Duomenys neskelbtini. Antstolė konstatavo: prisijungus interneto puslapyje https://mg.mail.yahoo.com prie M. K. elektroninio pašto Duomenys neskelbtini, fiksuojama: 2012-12-07 1.43 val. iš elektroninio pašto Duomenys neskelbtini į elektroninį paštą Duomenys neskelbtini siustas laiškas (temos pavadinimas „Blogos naujienos“): „Daže salia laiva. Duomenys neskelbtini visas nupurkštas dažais“ (prie laiško pridėta nuotrauka). 2012-12-07 2.15 val. iš elektroninio pašto Duomenys neskelbtini į elektroninį paštą Duomenys neskelbtini išsisustas laiškas (atsakymas). 2012-12-07 2.23 val. iš elektroninio pašto Duomenys neskelbtini į elektroninį paštą Duomenys neskelbtini siustas laiškas (atsakymas): „Bl čia visi laivai aplinkui. Jau jie prisiėmė kalte, čia tu skundu belenkiek. Rudupio kateris irgi. Čia stovi tas laivas kuris daže.“ Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas nepagrįstai abejojo minėtų el. laiškų autentiškumu.
 14. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis šios nutarties 69 ir 70 punktuose aptartomis aplinkybėmis, pritaria ieškovės apeliacinio skundo argumentams, jog pirmosios instancijos teismo teiginys, kad byloje nėra kitų šalutinių įrodymų, patvirtinančių el. laiškuose nurodytas laiko nuorodas, yra nepagrįstas.
 15. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog laivai galėjo būti aptaškyti 2012 m. gruodžio 18 d. dažant Būtingės bują, atmestina dar ir dėl tos priežasties, jog ikiteisminio tyrimo metu apklaustas plūdurą dažiusios UAB „Edvitika“ gamybos vadovas V. R. parodė, jog įmonė buvo apdengusi plūdurą tentais, kad dažai ir smėlis nesklistų į šonus. V. R. taip pat atkreipė dėmesį, jog arčiau bujos stovėjo kiti laivai – „Vėjas“, „Laisvė“, „Lietuva“, kurie buvo mažiau apipurkšti arba visiškai nenukentėjo (I t., b. l. 103). Į bylą yra pateiktas 2012 m. spalio 26 d. atliktų darbų rezultato priėmimo aktas, kuriuo UAB „Edvitika“ perduoda užsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“ darbus – naftos priėmimo platformos smėliavimo, dažymo darbus (II t., b. l. 177).
 16. Šios nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad labiau tikėtina, jog žalos tiek ieškovės, tiek trečiųjų asmenų laivams padarymo laikas – 2012 m. gruodžio 18 d., o ne laiko intervalas nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., yra nepagrįsta.
 17. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje yra pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, jog žala laivams buvo padaryta atliekant dažymo darbus laive „Šakiai“.
 18. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog laivo ,,Šakiai“ dažymo oranžiniais dažais darbai buvo baigti 2012 m. lapkričio 22 d., t. y. laivui ,,Šakiai“ dar esant doke, o iškėlus laivą į krantinę Nr. 46 buvo atliekami kiti smulkūs laivo remonto, valymo darbai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys įrodymai, priešingai, nei teigia teismas, šios nurodytos aplinkybės nepatvirtina.
 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, 2012 m. lapkričio 30 d. techninis darbų atlikimo aktas nepatvirtina, kad laivo „Šakiai“ remonto darbus, įskaitant ir perdažymo darbus, UAB „VLL Group“ baigė 2012 m. lapkričio 22 d. Pažymėtina, kad Lietuvos kariuomenės Teisės departamentas 2015 m. vasario 25 d. rašte patvirtino, jog po 2012 m. lapkričio 22 d. akto pasirašymo tarp AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir Lietuvos kariuomenės nebuvo pasirašytas joks kitas (atskiras) darbų priėmimo–perdavimo aktas, fiksuojantis dažymo oranžiniais dažais darbų atlikimą ir perdavimą Lietuvos kariuomenei (II t., b. l. 192). Lietuvos kariuomenės kanceliarijos 2015-04-03 rašte Nr. TS-52 nurodoma, kad 2012-12-12 pasirašant galutinį paslaugų perdavimo–priėmimo aktą tarp AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir Lietuvos kariuomenės, laivo „Šakiai“ antstatas, įskaitant ir stiebą, buvo nudažytas oranžiniais dažais ne visas (II t., b. l. 108). UAB „VLL Group“ 2012 m. gruodžio 11 d. garantinio rašto 2 ir 3 punktuose numatyti dažymo oranžine spalva darbai, o tai patvirtina aplinkybę, jog dažymo darbų UAB „VLL Group“ nebuvo baigusi. Šią aplinkybę patvirtina UAB „VLL Group“ prašymai įleisti darbuotojus į AB „Klaipėdos laivų remontas“ teritoriją. Byloje yra įrodymai, jog 2012-10-29 UAB „VLL Group“ pateikė prašymą į teritoriją nuo 2012-10-30 iki 2012-12-31 įleisti darbuotoją D. K., 2012-11-12 pateikė prašymą nuo 2012-11-12 iki 2012-12-12 įleisti T. J. ir dažytoją Ž. L., 2012-11-27 pateikė prašymą nuo 2012-11-27 iki 2012-12-31 įleisti dažytojus G. R., A. C., V. F., A. I..
 20. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvados, nurodytos šios nutarties 76 punkte, nepagrįstumą patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Vienu iš įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą, teisėjų kolegija laiko UAB „VLL Group“ vadovo M. K. draudikei UAB DK „PZU Lietuva“ 2013-11-05 adresuotą raštą „Dėl užklausimo Nr. 04-11B-108093“. Šiame rašte nurodyta, jog laive „Šakiai“ remonto darbai turėjo būti baigti vadovaujantis sutarties sąlygomis ir techniniu-finansiniu aktu 2012-11-30, tačiau laivas anksčiau laiko (neužbaigus dažymo darbų doke) buvo pastatytas prie krantinės Nr. 46, prie kurios UAB „VLL Group“ dėl meteorologinių sąlygų ir forsmažorinių aplinkybių negalėjo užbaigti paskutinio sluoksnio dažymo (oranžine spalva), UAB „VLL Group“ faktiškai darbus baigė 2012-11-27, kadangi į darbą susirinkę darbuotojai dėl lietaus dažyti negalėjo, todėl valėsi laive ir surinkinėjo įrankius, dažus ir šiukšles. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis rašytinis įrodymas patvirtina, kad UAB „VLL Group“ ketino vykdyti dažymo darbus ir po to, kai laivas „Šakiai“ buvo prišvartuotas krantinėje Nr. 46, tačiau to neva nedarė tik dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. Iš byloje esančio 2014-06-05 nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo matyti, kad apklaustas ikiteisminio tyrimo metu M. K. nurodė, kad po to, kai laivas „Šakiai“ buvo pastatytas krantinėje Nr. 46, UAB „VLL Group“ darbuotojai visgi atliko dažymo darbus, tačiau tik teptukais ir voleliais (I t., b. l. 106). Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. C. nurodė, kad UAB „VLL Group“ darbuotojai tęsė darbus laive „Šakiai“ prie krantinės Nr. 46 taip pat tik teptukais ir voleliais, darbus baigė galbūt gruodžio 6–10 dienomis (I t., b. l. 103). Iš teismo posėdžio, vykusio 2015 m. gegužės 4 d., garso įrašo nustatyta, kad UAB „Quali Tech ir Antanina“ vadovas nurodė, jog 2012-12-05 pamatė, jog laivai aptaškyti, tą pačią dieną UAB „VLL Group“ darbuotojai pripažino savo kaltę, teisinosi nežinoję, kad vėjas į tą pusę pūs, bandė plauti dažus su skiedikliu; jie prieš tai dažė laivą „Šakiai“ prie antstato kažkur priekyje (posėdžio įrašas nuo 19.50 iki 21.15 min., nuo 53.35 iki 54.10 min., nuo 55.40 iki 56.20 min.).
 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo nesirėmė AB „Klaipėdos laivų remontas“ darbuotojo A. L. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Teismo teiginiai, jog ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra duomenų, ar šie parodymai pasitvirtino, nagrinėjamu atveju vertintini kritiškai, kadangi minėto ikiteisminio tyrimo metu nebuvo tikrinami A. L. parodymai, ar jie susiję su laivų aptaškymo faktu. Teisėjų kolegija, įvertinusi A. L. ikiteisminio metu duotų parodymų išsamumą, smulkmeniškumą ir pakankamą tikslumą, sprendžia, jog nėra pagrindo šiais parodymais abejoti. Iš ikiteisminio tyrimo nutarimo matyti, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ darbuotojas A. L. parodė, jog 2012 m. gruodžio mėnesį beoriu dažymo aparatu dažė laivą „Šakiai“ krantinėje Nr. 46 (I t., b. l. 104). Teisėjų kolegija pritaria apeliantės UAB „Quali Tech ir Antanina“ teiginiams, jog būtina atsižvelgti, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ dažytojas A. L. ikiteisminio tyrimo metu davė darbdavei AB „Klaipėdos laivų remontas“ nepalankius parodymus, vėliau jų neatsisakė, o raštu, galbūt spaudžiamas darbdavio, nurodė abejonę. 2017 m kovo 8 d. vykusio teismo posėdžio metu AB ‚Klaipėdos laivų remontas“ atstovas patvirtino, jog dažytojas A. L. dažė laivą „Šakiai“ krantinėje Nr. 46, tačiau atkreipė dėmesį, jog nurodymą dažyti laivą AB ‚Klaipėdos laivų remontas“ dažytojui A. L. veikiausiai davė UAB „VLL Group“ darbuotojai (pirmojo įrašo 54 min.). Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad ir atsakovės atstovas išreiškė abejonę dėl subjekto, davusio nurodymą A. L. dažyti laivą „Šakiai“, ir atsižvelgusi, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių minėtą aplinkybę, daro išvadą, kad A. L. laivą „Šakiai“ dažė atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ pavedimu.
 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino itin svarbius byloje įrodymus. Bylos duomenimis, UAB „VLL Group“ 2013 m. vasario 14 d. raštu įsipareigojo atlyginti žalą, nurodydama, kad žala bus atlyginta iki gegužės 1 d. (I t., b. l. 54). AB „Klaipėdos laivų remontas“ 2013 m. vasario 14 d. raštu Nr. 4.24.3-146, adresuotu UAB DK „PZU Lietuva“, taip pat pripažino, kad bendrovei pareikštos pretenzijos yra pagrįstos, nurodė, kad iki pranešimo dienos dėl minėtų įvykių atsiradusių nuostolių nukentėjusiems asmenims bendrovė nėra atlyginusi (I t., b. l. 113). Šiame rašte AB „Klaipėdos laivų remontas“ taip pat nurodė, kad po įvykio komisija įvykio aplinkybėms nustatyti nebuvo sudaryta, kas leidžia manyti, jog atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“ įvykio aplinkybės buvo visiškai aiškios.
 23. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė UAB „VLL Group“ įrodinėjo, jog 2013 m. vasario 14 d. raštas buvo surašytas dėl suklydimo, t. y. vadovaujantis 2012 m. gruodžio 19 d. darbuotojo Ž. L. suklastotu paaiškinimu, kad jis tarimai vykdė laivo „Šakiai“ dažymo darbus ir oranžiniais dažais apipurškė pramoginius laivus. UAB „VLL Group“ akcentavo, jog atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog UAB „VLL Group“ darbuotojas dažytojas Ž. L. 2012 m. gruodžio 19 d. paaiškinimo dėl dažais apipurkštų jachtų nepasirašė, tačiau, kaip teisingai pažymėjo atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kas konkrečiai suklastojo Ž. L. parašą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog rašytiniais įrodymais patvirtintas faktas – pirmasis asmuo, pas kurį atsirado 2012 m. gruodžio 19 d. pasirašytas Ž. L. pasiaiškinimas, buvo UAB „VLL Group“ vadovas M. K.. Šio asmens teiginiai, kad neva šį pasiaiškinimą jau pasirašytą jam pateikė AB „Klaipėdos laivų remontas“ darbuotojai, nėra įrodyti. UAB „VLL Group“ teiginius, jog Ž. L. prie laivo „Šakiai“ nedirbo, paneigia anksčiau nutartyje minėtas 2012 m. lapkričio 12 d. UAB „VLL Group“ prašymas į teritoriją įleisti T. J. ir Ž. L., taip pat 2014 m. gegužės 20 d. ikiteisminio tyrimo metu M. K. duoti parodymai, M. K. 2013 m. rugpjūčio 20 d. raštas „Dėl 2013-08-12 gautos pretenzijos“ draudikei UAB DK „PZU Lietuva“, kuriame UAB „VLL Group“ vadovas nurodė: „2013 m. vasario 8 d. telefonu buvo pranešta apie apdažytus laivus ir paklausta, kuris UAB „VLL Group“ darbuotojas dažė laivą „Šakiai“. Telefonu pranešėme, kad laivą „Šakiai“ dažė smėliuotojas-dažytojas Ž. L..“
 24. Atsakovės UAB „VLL Group“ argumentą, jog UAB „VLL Group“ kaltės pripažinimas buvo reikalingas AB „Klaipėdos laidų remontas“ draudimo išmokai gauti, teisėjų kolegija atmeta kaip visiškai neįtikimą.
 25. Iš tiesų byloje gausu aplinkybių, t. y. ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymų, atsakovių darbuotojų parodymų, iš kurių matyti, kad abiejų įmonių darbuotojai atliko laivo „Šakiai“ remonto darbus, taip pat ir dažymo darbus; atsakovių veiksmai, jas informavus apie įvykį, aplinkybės, jog iškilus žalos atsiradimo faktams, abi įmonės pripažino žalos faktą ir savo atsakomybę, leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad abiejų atsakovių darbuotojų veiksmais žalos ieškovei ir tretiesiems asmenims padarymo faktas atsakovėms buvo žinomas.
 26. Byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos kariuomenei priklausantį laivą „Šakiai“ abiejų atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ darbuotojai dažė kartu. Taip pat konstatuotina, kad 2012 metų gruodžio mėnesį laivo „Šakiai“ dažymo darbai dar buvo tęsiami ir vykdomi krantinėje Nr. 46, kurioje stovėjo ir laivai „Duomenys neskelbtini“, „Hardy“, „Baltas“. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad minėti laivai buvo apipurkšti oranžinės spalvos dažais dažant laivą „Šakiai“.
 27. Atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ neteisėtus veiksmus bei prievolės solidarumą ir ieškovė, ir tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, grindžia ir 2012 m. rugsėjo 9 d. UAB „VLL Group“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ sudarytos paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ( - ) nuostatomis. Šalys teigė, jog atsakovė UAB „Klaipėdos laivų remontas“ neužtikrino, jog šalia stovintiems laivams nebūtų padaryta žala, t. y. neatliko laivo „Šakiai“ paruošimo remontui darbų, o tai buvo numatyta minėtoje sutartyje.
 28. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentais, jog ieškovė ir tretieji asmenys negali AB „Klaipėdos laivų remontas“ veiksmų (kaip deliktinės atsakomybės sąlygos) neteisėtumo įrodinėti remdamiesi AB „VLL Group“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ sutartimis, kadangi ieškovė ir tretieji asmenys nėra šių sutarčių šalys. Atsakovių sutartis nesukūrė ieškovei ir tretiesiems asmenims jokių teisių ir pareigų, todėl ieškovai negali remtis jos nuostatomis įrodinėdami savo teisių pažeidimą.
 29. Sutarties šalys savo nuožiūra nustato tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1, 4 dalys), sutarties nuostatos galioja sutarties šalims, o ne tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaroma trečiųjų asmenų naudai. Teisę reikalauti atlikti sutartyje numatytus veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo turi ne bet kuris asmuo, o tik sandorio šalis arba asmuo, kuriam tokia teisė suteikta sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-466, Teismų praktika 2004, Nr. 23, 2012-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012).
 30. Tačiau pažymėtina, jog, priešingai, nei teigia atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“, ieškovė E. K. ir trečiasis asmuo UAB „Quali Tech Antanina“ atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ neteisėtus veiksmus taip pat grindžia ir aplinkybėmis, jog laivo „Šakiai“ dažymo darbus atliko abi atsakovės.
 31. Remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi neteisėtumas bendriausia prasme suprantamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei. Juo laikomas ne tik konkretaus įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos; 2 dalyje nustatyta pareiga asmeniui, atsakingam už žalą, padarytą asmeniui ar turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą, visiškai ją atlyginti. Tai yra specialioji deliktinės atsakomybės norma, kurioje kartu su bendrąja CK 6.246 straipsnio 1 dalies norma įtvirtintas vadinamasis generalinis deliktas, kurio esmė yra užtikrinti pagrindinę civilinės atsakomybės funkciją – kompensuoti nukentėjusiam asmeniui jo teisių pažeidimu padarytą žalą. Pagal generalinio delikto taisyklę atsakomybės pagrindas yra bendro pobūdžio rūpestingumo ir atsargumo pareigos pažeidimas, sukėlęs kitam asmeniui žalos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį, bylos Nr. 3K-3-539/2012; kt.). Civilinės atsakomybės institutas grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu asmuo nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą.
 32. Ieškovė ir tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais pateikė pakankamai įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstą išvadą, kad žala buvo padaryta dėl atsakovių neteisėtų veiksmų vykdant darbus Lietuvos kariuomenei priklausančiame laive „Šakiai“. Ieškovė ir tretieji asmenys įrodė priežastinį ryšį tarp atsakovių neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Teisėjų kolegijos vertinimu, galima teigti, jog atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group‘, vykdydamos laivo „Šakiai“ dažymo darbus laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., neužtikrino, jog šalia stovintiems laivams nebūtų padaryta žala, t. y. nepasirūpino šalia stovinčių laivų apsaugojimu nuo galimo aptaškymo dažais, nestabdė dažymo darbų esant nepalankioms meteorologinėms sąlygomis ir nesant tinkamo darbo aplinkos paruošimo. Toks atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ neveikimas laikytinas neteisėtais veiksmais civilinės atsakomybės prasme.
 33. Nagrinėjamu atveju ieškovei ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus, padaryta žala tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusi su dažymo darbus atlikusių atsakovių veiksmais, todėl darytina išvada, kad atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ įvykdė generalinį deliktą.
 34. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šioje nutartyje nustatytas ir aptartas aplinkybes bei padarytas išvadas, AB „Klaipėdos laivų remontas“ 2013-02-14 raštą Nr. 4.24.3-146, kuriuo atsakovė pripažįsta savo kaltę dėl laivų apgadinimo, ir UAB „VLL Group“ 2013 m. vasario 14 d. raštą, kuriuo atsakovė įsipareigojo atlyginti žalą, nurodydama, kad žala bus atlyginta iki gegužės 1 d., laiko atsakovių kaltės pripažinimu.
 35. Jeigu nustatoma, kad žalą padarė keli asmenys, kyla klausimas dėl jų prievolės rūšies. Nors pagal bendrą CK įtvirtintą taisyklę (CK 6.5 straipsnis) skolininkų daugeto atveju prievolė yra dalinė, CK 6.6 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Ši norma pakartojama ir CK 6.279 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.6 straipsnio 3 dalies ir CK 6.279 straipsnio 1 dalies normos gali būti taikomos, t. y. atsakomybė yra solidari, kai ne vienam asmeniui yra priskirtina visa žala arba aiški jos dalis, o priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir atsiradusios žalos pobūdis yra vienodas.
 36. Šio nutartyje nurodytų aplinkybių viseto pagrindu konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju atsakovių UAB „VLL Group“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ veiksmus su žala sieja tiesioginis priežastinis ryšys, todėl vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu atsakovių prievolė laikytina solidaria.
 37. Remiantis CK 6.245 straipsnio 4 dalies ir 6.263 straipsnio 1, 2 dalies nuostatomis asmuo, dėl kurio veiksmų atsirado žala kitam asmeniui, privalo šią žalą atlyginti.
 38. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl ieškovės patirtos žalos dydžio, nurodė, kad byloje nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovė realiai patyrė ieškinyje nurodyto dydžio žalą, t. y. sumokėjo UAB „Ambertip“ už atliktus laivo remonto darbus; iš byloje pateiktų UAB „Ambertip“ sąskaitų faktūrų nėra galimybės nustatyti, jog pagal buhalterinės apskaitos dokumentus įsigytos prekės ar paslaugos buvo panaudotos ieškovės E. K. laivo „Duomenys neskelbtini“ remonto darbams atlikti pagal 2013 m. gegužės 8 d. jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų rangos sutarties Nr. A2013-0508 nuostatas; iš byloje pateiktų ieškovės įrodymų nėra galimybės nustatyti ieškovės patirtos žalos dydžio, atliktų darbų būtinumo siekiant grąžinti laivo būklę į padėtį, buvusią iki žalos padarymo, tokių darbų masto; ieškovė atsisakė atlikti bandomuosius laivo valymo cheminėmis medžiagomis darbus, o byloje nėra žinomos tokios ieškovės atsisakymo pasekmės, nors byloje buvo pateikti duomenys, jog nuo ketvirtojo laivo, aptaškyto dažais, šie dažai buvo nuvalyti. Ieškovė apeliaciniu skundu šiuos teismo argumentus vertina kaip visiškai nepagrįstus.
 39. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo, t. y. žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (CK 6.251 straipsnis). Tais atvejais, kai sugadintas turtas neatkurtas ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti apskaičiuojamas. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad tokiu atveju svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus. Žalos dydis tokiuose ginčuose gali būti įrodinėjamas visais įstatymo reikalavimus atitinkančiais įrodymais (turto vertintojo pažymomis, sąmatomis, kt.) laikantis bendrųjų įrodinėjimo civiliniame procese taisyklių. Vienas tokių taikomų būdų – prarasto turto atkuriamosios vertės nustatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. V. R. N., bylos Nr. 3K-3-166/2009; 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. K. v. D. Č., bylos Nr. 3K-3-417/2014, ir kt.).
 40. Teisėjų kolega neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė realiai patyrė ieškinyje nurodyto dydžio žalą, t. y. sumokėjo UAB „Ambertip“ už atliktus laivo remonto darbus, žalos atlyginimas negali būti priteisiamas.
 41. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, kad nors apeliantė ir nėra sumokėjusi UAB „Ambertip“ už atliktus laivo remonto darbus, tačiau pasirašydama sutartį ir atliktų darbų aktą įgijo turtinę prievolę (skolą) prieš UAB „Ambertip“ ir bus jos skolininke, iki visiškai atsiskaitys už atliktus darbus. Kaip matyti iš byloje esančio E. K. ir UAB „Ambertip“ 2013 m. gegužės 30 d. pasirašyto rangos darbų sutarties pakeitimo, šalys susitarė, jog ieškovė 123 656,82 Lt sumą įsipareigoja rangovui sumokėti per 30 dienų nuo tos dienos, kai užsakovei (apeliantei) žalą atlygins už žalos padarymą atsakingi asmenys. Byloje nėra duomenų, jog 2013 m. gegužės 30 d. pasirašytas rangos darbų sutarties pakeitimas yra negaliojantis ar teismo sprendimu nuginčytas, todėl darytina išvada, kad šis susitarimas dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus apeliantei sukelia turtinę prievolę ateityje sumokėti pinigines lėšas. Todėl tai leidžia teigti, jog apeliantės turtinė žala yra realiai patirta.
 42. Apeliantė, siekdama paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą, kad iš byloje pateiktų UAB „Ambertip" sąskaitų faktūrų nėra galimybės nustatyti, jog pagal buhalterinės apskaitos dokumentus įsigytos prekės ar paslaugos buvo panaudotos ieškovės E. K. laivo „Duomenys neskelbtini“ remonto darbams atlikti pagal 2013 m. gegužės 8 d. jachtos „Autrimpas“ remonto darbų rangos sutarties Nr. A2013-0508 nuostatas, kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – išrašus iš įmonės UAB „Ambertip“, atliekančios jachtų servisą ir prekiaujančios jachtų įranga, internetinės parduotuvės Ostmarina.lt.
 43. Iš minėtų išrašų matyti, kad „Sea Teach“ 2013 m. liepos 11 d. UAB „Ambertip“ išrašytoje sąskaitoje nurodytos prekės, kurių aprašymas „MP 50 SLV GRY“ ir „MP 70 SLV GRY“, yra įmonės „Lewmar“ denio liukai, atitinkamai 52x46 cm ir 67x67 cm matmenų (VI t., b. l. 33, 34). Iš byloje esančios burinės jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų ir galutinės sąmatos matyti, kad panaudoti buvo būtent šie liukai (I t., b. l. 33).
 44. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad iš byloje pateiktų ieškovės įrodymų nėra galimybės nustatyti ieškovės patirtos žalos dydžio, atliktų darbų būtinumo siekiant grąžinti laivo būklę į padėtį, buvusią iki žalos padarymo, tokių darbų masto. Ieškovės vertinimu, ši teismo pozicija prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su minėtais ieškovės argumentais ir pažymi, kad byloje yra pateikta 2013 m. gegužės 8 d. jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbų rangos sutartis Nr. A-2013-05-08 (1 1., b. l. 28–31), burinės jachtos „Autrimpas“ remonto darbų galutinė sąmata (1 t., b. l. 32–33), darbų perdavimo–priėmimo aktas (1 t., b. l. 34). Taip pat pažymėtina, kad byloje yra UAB DK „PZU Lietuva“ 1 priedas prie turto apžiūros akto Nr. 2012/271747 (I t., b. l. 125, 126), kuriame yra nurodyti visi laivui „Duomenys neskelbtini“ padaryti pažeidimai, todėl atsakovės UAB „VLL Group“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai, jog ieškovė nepateikė įrodymų, kaip smarkiai laivas „Duomenys neskelbtini“ buvo apgadintas ir kokie buvo būtini laivo remonto darbai, atmestini kaip nepagrįsti.
 45. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, jog ieškovės pateikta žalos vertinimo ataskaita (V t., b. l. 136), pagal kurią 2012 m. gruodžio mėnesį jachtos „Duomenys neskelbtini“ žalos padarinių panaikinimo vidutinė rinkos kaina buvo 36 751,64 Eur, 2014 m. gegužės mėnesį jachtos „Duomenys neskelbtini“ žalos padarinių panaikinimo vidutinė rinkos kaina buvo 40 731,00 Eur, o 2016 m. rugpjūčio mėnesį jachtos „Duomenys neskelbtini“ žalos padarinių panaikinimo vidutinė rinkos kaina buvo 44 469,48 Eur, kuri atlikta remiantis pirminiu draudikės UAB „PZU Lietuva“ sudarytu defektų aktu, taip pat byloje esantis draudėjo atliktas turto apžiūros aktas ir priedai, kuriuose užfiksuotos apgadintos laivo dalys (I t., b. l. 125, 126), leidžia nustatyti jachtos „Duomenys neskelbtini“ apgadinimo mastą, kadangi iš šių dokumentų akivaizdžiai matyti, jog visas jachtos „Duomenys neskelbtini“ viršus (denis), įskaitant ir visus jachtos valdymo prietaisus, stiklinius liukus ir stiebą, yra apipurkštas oranžinių dažų taškeliais.
 46. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, jog teismo siūlymas atlikti bandomuosius laivo valymo cheminėmis medžiagomis darbus neatitinka protingo ir apdairaus elgesio – tai neabejotinai pažeistų medinio laivo korpuso lapo sluoksnį, dažus, taip pat labai tikėtina, kad pažeistų ir patį raudonmedį ir tiko medį. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad remonto darbus atlikusios įmonės direktorius patvirtino, jog detalių, kurios buvo pakeistos naujomis, nebuvo galima valyti nei cheminiu, nei mechaniniu būdu, kadangi jos pagamintos iš organinio stiklo ir jokiomis priemonėmis negali būti nuvalytos. Liukai pagaminti iš organinio stiklo, kuris gali susibraižyti valant mechaniškai ar pabaltuoti, keičiasi jo permatomumas valant cheminėmis priemonėmis. Taip pat negalima valyti ir aplink pakeistas detales buvusių aliuminio apvadų, kurie padengti anodo sluoksniu, kadangi valymo metu pažeidžiamas anodo sluoksnis ir detalė praranda savo savybes (2015 m. kovo 3 d. teismo posėdžio garso įrašas Nr. 1, nuo 32.05 iki 32.40 min.).
 47. Ieškovė E. K. žalą skaičiuoja pagal su UAB „Ambertrip“ sudarytą jachtos remonto darbų rangos sutartį Nr. A2-013-05-08, pagal kurią UAB „Ambertrip“ atliko jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbus, atliekamų darbų kaina numatyta 123 656,82 Lt, 2013-08-22 UAB „Ambetrip“ jachtos „Duomenys neskelbtini“ remonto darbus baigė ir šalys pasirašė darbų priėmimo–perdavimo aktą. Ieškovė patyrė 123 656,82 Lt žalą. Ieškovei E. K. atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“ yra sumokėjusi 10 703,39 Lt, UAB DK „PZU Lietuva“ – 30 490,76 Lt, todėl ieškovei liko neatlygintina 82 462,67 Lt žala. Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, kad bylą nagrinėjant pirmą kartą atsakovė UAB „VLL Group“ nurodė, jog pagal ieškovės pateiktą sąmatą laive buvo pakeisti naujais dalis įrenginių, tai yra du denio liukai, kurių bendra vertė 4 272,78 Lt, tonuotas organinis stiklas, kurio vertė 1 868,00 Lt; ieškovė negali reikalauti atlyginti naujų daiktų vertės, ši žala turėtų būti mažinama. Nustatyta, kad ieškovės atstovė sutiko, jog žala būtų mažinama 20 proc. pakeistų naujų daiktų vertės. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė įrodė patirtos žalos dydį, todėl atsižvelgus į UAB „VLL Group“ argumentus bei ieškovės sutikimą dėl žalos sumažinimo 20 proc., ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. reikalavimas dėl 6 140,78 Lt priteisimo už pakeistus naujais įrenginius mažintinas 1 228,15 Lt.
 48. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi, jog ieškovė E. K. apeliaciniu skundu nereiškia reikalavimo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ priešieškinis, dėl minėtos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako.

107Dėl trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech Antanina“ apeliacinio skundo

 1. Tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, tiek atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą atsakovė AB „Klaipėdos laivų remontas“ akcentuoja, kad UAB „Quali Tech Antanina“ šioje byloje negali reikšti reikalavimo dėl žalos atlyginimo, kadangi ji nėra laivo „Hardy 9,40“ savininkė.
 2. Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 1 dalis numato, jog civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 straipsnis). Be to, prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai (CK 6.50 straipsnio 1 dalis). Trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku (CK 6.50 straipsnio 3 dalis).
 3. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2012 m. Lapkričio 30 d. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Antanina“ su Norvegijos įmone Realdrift AS sudarė Sutartį Nr. 020/012 dėl laivo „Hardy 9,40“ remonto. Sutarties 1.1 punkte numatyta, jog vykdytojas, t. y. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Antanina“, įsipareigoja remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminės techninės dokumentacijos reikalavimais, naudodamas savo darbo jėgą, įrenginius, savo subrangovus, užsakovo kontroliuojamas atlikti laivo „Hardy 9,40“ iškėlimą iš vandens, konservaciją žiemos laikotarpiui ir pavasarį nuleisti į vandenį bei paruošti išplaukti iš Lietuvos. Darbai turėjo būti užbaigti iki 2013-06-10 (sutarties 2.1 a punktas) (II t., b. l. 10–11). Taigi bylos duomenys patvirtina, kad laivas ,,Hardy 9,40“ buvo perduotas UAB ,,Quali Tech ir Antanina“, o laikotarpiu, kai laivas buvo trečiojo asmens žinioje, minėtas laivas buvo apipurkštas dažais, dėl to Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ privalėjo atlikti papildomą laivo ,,Hardy 9,40“ remontą. Trečiasis asmuo UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ nurodė, kad laivui padarytą žalą atlygino, patyrė 5 207,37 Eur (17 980,00 Lt) išlaidas, kurias prašo atlyginti. Byloje nėra duomenų, jog minėtą sumą laivo ,,Hardy 9,40“ savininkė Norvegijos įmonė Realdrift AS sumokėjo trečiajam asmeniui UAB ,,Quali Tech ir Antanina“.
 4. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pripažinti, jog UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ nėra tinkama ieškovė, nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 5 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis).
 5. Trečiasis asmuo UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ apeliacinį skundą iš esmės grindžia tapačiomis aplinkybėmis, kaip ir ieškovė E. K.. Dėl ieškovės apeliacinio skundo pagrįstumo ir atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų teisėjų kolegija išsamiai pasisakė ankstesnėje nutarties dalyje, todėl toliau nagrinėtinas UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ įrodinėjamos žalos dydžio pagrįstumo klausimas.
 6. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo nurodo, jog pateikė į bylą darbų, reikalingų panaikinti aptaškymo dažais pasekmes, 2013 m. gegužės 15 d. sąmatą, 2013 m. gegužės 31 d. raštą Klaipėdos teritorinės muitinei pratęsti bendrojo dokumento deklaracijos Nr. 09LTU9000IM00A9B1 terminą, kuriame konstatuotas laivo „Hardy 9,40“ apipurškimo dažais faktas. 2013 m. gegužės 15 d. sąmatos suma – 17 980,00 Lt (5 207,37 Eur), pagal sudarytą sąmatą laivas ir buvo suremontuotas bei perduotas užsakovui. Apeliantė teigia, kad atsakovės bei draudikas ginčijo pateiktą sąmatą, tačiau įrodymų, paneigiančių joje nurodytus darbus ar jų reikalingumą, nepateikė.
 7. Teisėjų kolegija bylos duomenimis nustatė, kad byloje pateiktos dvi Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Quali Tech ir Antanina“ 2013 m. gegužės 15 d. sąmatos – vienos sąmatos suma lygi 5 615,00 Lt be PVM (III t., b. l. 4), kitos – 17 980 Lt be PVM (II t., b. l. 3). 2013 m. gegužės 15 d. sąmata, kurios suma nurodyta 5 615,00 Lt be PVM, 2013 m. gegužės 31 d. gauta UAB DK „PZU Lietuva“. Į bylą taip pat pateiktas 2013 m. liepos 28 d. laivo „Hardy 9,40“, reg. Nr. ( - ) padarytos žalos likvidavimo užbaigtų darbų aktas, kuriame nurodyta, jog laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki liepos 28 d. atliktų darbų suma be PVM – 5 722,00 Lt, su PVM – 6 743,62 Lt (III t., b. l. 5). Taigi byloje yra pateiktos dvi tos pačios dienos sąmatos, kuriose suma skiriasi iš esmės. Apeliantė teigia, jog teismui pateikė du aukštesnės įrodomosios galios įrodymus, kurie pagrindžia atliktus darbus bei sąmatos, kurioje nurodyta 17 980 Lt suma, teisingumą, t. y. specialisto A. Ū. konsultaciją (V t., b. l. 177–178), kurioje nurodoma, jog motorinio katerio „Hardy“ darbai atlikti žemesne negu vidutinė rinkos kaina, ir UAB „Klaipėdos netas“ siurvejerio A. K. žalos likvidavimo sąmatos vertinimo ataskaitą Nr. V060.17 (VI t., b. l. 30–37), kurioje nurodyta, jog numatyti darbai įtraukti į padarytos žalos likvidavimo darbų sąmatą, atitinka žalos padarinių lividavimo pobūdį bei mastą.
 8. Teisėjų kolegija apeliantės argumentus, susijusius su aukštesnės įrodomosios galios įrodymais, vertina kritiškai. Kaip teisingai pažymėjo ADB „Gjensidige“ ir pats specialistas A. Ū. pabrėžė, pateikta konsultacinė išvada nėra ir negali būti vertinama kaip turto vertinimo ataskaita ar turto vertinimo dalis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Aukštesnės galios įrodymu nelaikytina ir UAB „Klaipdėdos netas“ siurvejerio A. K. žalos likvidavimo sąmatos vertinimo ataskaita Nr. V060.17. Apeliacinės instancijos teismas šiuos pateiktus įrodymus vertina kaip konsultacinio-teorinio pobūdžio ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.
 9. Jau minėta, kad byloje pateiktos dvi tą pačią dieną (2013 m. gegužės 15 d.) sudarytos sąmatos, kurių sumos labai skiriasi. Taip pat pažymėtina, kad remonto darbų sąmata, kurios suma 17 980,00 Lt be PVM, draudikui žalos administravimo metu nebuvo pateikta. Iš byloje esančio 2013 m. liepos 28 d. darbų priėmimo–perdavimo akto matyti, kad laikotarpiu nuo 2013-05-02 iki 2013-07-28 atlikta darbų už 5 722,00 Lt sumą be PVM ir laivas perduotas užsakovui. Remonto darbai faktiškai atlikti pagal komercinį pasiūlymą, kurio suma 5615,00 Lt, tik papildomai prie darbų buvo įtrauktas „inkaro jungtukų pakeitimas“ (107 Lt), tad bendra nuostolio suma – 5 722,00 Lt be PVM. Analizuojant pateiktas abi sąmatas matyti, kad iš esmės nurodyti darbai nesiskiria, skiriasi tik sumos tiems patiems darbams atlikti. Teisėjų kolegijos vertinimu, reikia remtis darbų išlaidomis, kurios buvo patirtos pagal faktą, o ne pagal teorines įvykio dieną galiojusias kainas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantė patyrė išlaidas pagal pasirašytą darbų aktą, kuriame nurodyta suma – 5 722,00 Lt be PVM. Sutiktina su ADB „Gjensidige“, kad brangesnė darbų sąmata parengta be jokio pagrindimo, o nustatyti remonto darbų kainų skirtumai, atsižvelgiant, kad darbų kaina svyruoja nuo 2 iki 12 kartų, neįrodo, kad brangesnė sąmata parengta atsižvelgiant į tuo metu esančius valandinius remonto įkainius rinkoje, nes nėra jokio pateiktų kainų pagrįstumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, A. Ū. išvada, kad sąmatoje nurodytų paruošimo / dažymo darbų ir medžiagų suma atitinka 2013 m. rinkos kainų lygį, tiek UAB „Klaipdėdos netas“ siurvejerio A. K. žalos likvidavimo sąmatos vertinimo ataskaita Nr. V060.17, kad likvidavimo darbų kaina (17 980,00 Lt) bei mastas atitinka vidutinę rinkos kainą, neįrodo ir nepatvirtina atliktų darbų ir sąmatos teisingumo.
 10. Atsižvelgus, jog atsakovės nepateikė įrodymų, kad žalos laivui „Hardy 9,40“ padarinius buvo galima pašalinti kitomis, gerokai pigesnėmis priemonėmis, nekeičiant laivo detalių savybių, nepateikė jokių duomenų, jog buvo įmanoma nuvalyti dažus nuo medinių paviršių ar anodo sluoksniu padengtų paviršių nepadarant jiems žalos, vadovaujantis anksčiau aptartomis ir įvertintomis aplinkybėmis, trečiojo asmens Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech Antanina“ reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovių solidariai priteistina 1 657,21 Eur (5 722,00 Lt).
 11. Apeliantė nesutinka su teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcijomis ir nurodo, kad bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos vienodai visoms reikalavimus pareiškusioms šalims, nors reikalavimai labai skyrėsi. Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka. Sutiktina su ieškovės atsiliepimo į trečiųjų asmenų apeliacinius skundus argumentais, jog nepaisant to, koks buvo apeliantėms padarytos žalos dydis pinigine išraiška, atsakovių bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos atsikertant į visų apeliančių reikalavimus. Byloje tarp šalių daugiausia ginčų kilo dėl faktinių aplinkybių nustatymo bei civilinės atsakomybės sąlygų įrodinėjimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, žalos dydis nesudaro pagrindo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcijoms.

108Dėl trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Savas“ apeliacinio skundo

 1. Trečiasis asmuo UAB ,,Savas“ apeliacinį skundą iš esmės grindžia tapačiomis aplinkybėmis, kaip ir ieškovė E. K.. Kadangi apeliacinės instancijos teismas dėl ieškovės apeliacinio skundo pagrįstumo ir atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų išsamiai pasisakė ankstesnėje šios nutarties dalyje, toliau nagrinėtinas UAB „Savas“ prašomo priteisti žalos atlyginimo dydžio pagrįstumas.
 2. Byloje UAB ,Savas“ pateikė teismui 2012 m. vasario 27 d. UAB ,,Ambertip“ burinės jachtos ,,Baltas“ korpuso, stiebo ir kitos įrangos defektų aktą (I t., b. l. 186), kuriame išvardytos remontuotinos ar keistos laivo dalys (16 punktų), taip pat laivo ,,Baltas“ sąmatą (I t., b. l. 187–188), kurioje nurodyta, jog laivo remonto kaštai sudaro 258 839,03 Lt (74 964,96 Eur) sumą. 2013 m. liepos 11 d. UAB DK ,,PZU Lietuva“ pranešimu UAB ,,Savas“ informuota apie draudiko sprendimą įvykį pripažinti draudžiamuoju ir 40 726,79 Lt (11 795,29 Eur) neginčijamos draudimo išmokos UAB ,,Savas“ už laivą ,,Baltas“ išmokėjimą (I t., b. l. 190–191). 2013 m. liepos 12 d. pavedimu UAB DK ,,PZU Lietuva“ UAB ,,Savas“ pervedė 40 726,79 Lt (11 795,29 Eur) draudimo išmoką (III t., b. l. 35). 2013 m. rugpjūčio 19 d. su pretenzija UAB ,,Savas“ kreipėsi į AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ dėl 14 296,61 Lt (4 140,58 Eur) besąlyginės išskaitos sumokėjimo (I t., b. l. 192). 2013 m. gruodžio 31 d. AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, UAB ,,Klaipėdos pilies uostas“ ir UAB ,,Savas“ pasirašė skolų užskaitų protokolą, kuriuo susitarė dėl tarpusavio skolų įskaitymo tvarkos ir sąlygų, AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ po atliktos užskaitos įsipareigojo UAB ,,Savas“ pervesti 10 377,52 Lt (3 005,54 Eur) (I t., b. l. 193–194). 2014 m. vasario 7 d. pretenzija UAB ,,Savas“ pareikalavo iš UAB DK ,,PZU Lietuva“ iki 2014 m. kovo 7 d. sumokėti bendrovei 21 proc. PVM mokestį nuo neginčijamos draudimo išmokos sumos, taip pat atlyginti likusią žalos, padarytos jachtai ,,Baltas“, dalį, atskaičius 20 proc. turto nusidėvėjimo – 117 233,28 Lt (33 953,10 Eur) bei 24 618,99 Lt PVM (7 130,15 Eur) (III t., b. l. 19–22). UAB DK ,,PZU Lietuva“ pateikė teismui Žalų sprendimų skyriaus eksperto pažymą, kurioje nurodyta, jog laivo ,,Baltas“ nusidėvėjimas įvykio dieną sudarė 36 proc., UAB ,,Savas“ pateikta bendra laivo darbų sąmata sudarė 201 564 Lt (58 376,97 Eur) sumą, ekspertas apskaičiavo nuostolius, kurie būtų patirti atliekant vien tik valymo / poliravimo darbus – 55 023,40 Lt suma (15 935,88 Eur) (III t., b. l. 92–93). Byloje taip pat pateikta 2016 m. rugpjūčio 30 d. Baltik Kontor Klaipėda LTD žalos vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta, jog laivo ,,Baltas“ remonto išlaidos sudarytų 51 464,96 Eur (be PVM), vertinimo ataskaitos rengimo dienos duomenimis (V t., b. l. 146–149). Apeliantės teigimu, UAB „Savas“ patirtos žalos dydis yra pagrįstas BaltikKontor Klaipėda LTD 2016-08-30 žalos vertinimo ataskaita Nr. 087/16-K, kuri sudaryta remiantis draudiko defektų aktu, o byloje nėra pateikta nė vieno lygiaverčio konkuruojančio įrodymo (pvz., kito subjekto atliktos žalos vertinimo ataskaitos) ar didesnę įrodomąją galią turinčio įrodymo.
 3. Byloje esminis ginčas kilo dėl to, kad didžiąją UAB „Savas“ patirtos žalos dalį sudaro stiebo kaina. Atsakovių teigimu, stiebas galėjo būti valomas, ir pateikė nuvalymo kainas patvirtinančias sąmatas bei komercinius pasiūlymus.
 4. Sutiktina su apeliante, jog atsakovių į bylą pateikti automobilių valymo paslaugas teikiančių įmonių komerciniai pasiūlymai nevertintini kaip objektyvūs ir patikimi įrodymai, kadangi nepateikta įrodymų, jog šios įmonės (Automobilių švaros centras, UAB „Gitanos servisas“) turi reikalingą kvalifikaciją bei personalą, galintį atlikti jachtos „Baltas“ valymo darbus, todėl plačiau šiuo klausimu nepasisakytina.
 5. UAB „Savas“ pateikė rašytinius įrodymus dėl to, kad laivo „Baltas“ stiebas leistinomis priemonėmis, jo nepažeidžiant, negali būti valomas: UAB „Marine Services Klaipėda“, vienintelė įgaliotos stiebo ir burės susukimo mechanizmo gamintojos „Selden“ atstovė Lietuvoje, 2013 m. kovo 26 d. raštu patvirtino, kad nuimti dažų nuo stiebo nepažeidus stiebo anodo nei cheminiu, nei mechaniniu būdu negalima; tas pats taikoma ir suktukui (V t., b. l. 153); UAB „Marine Services Klaipėda“ 2013 m. gegužės 6 d. raštas patvirtino, kad pakartotinis stiebo anodavimas neįmanomas techniškai ir yra ekonomiškai neracionalus (V t., b. l. 154); UAB „Marine Services Klaipėda“ 2013 m. birželio 18 d. raštu patvirtinta, kad buvo bandoma leistinomis gamintojo priemonėmis pašalinti dažus nuo stiebo, tačiau jokio efekto pasiekta nebuvo (V t., b. l. 155). 2016 m. rugpjūčio 30 d. žalos vertinimo ataskaitoje taip pat nurodyta, kad stiebo anodo sluoksnio keitimas nei technologiškai, nei ekonomiškai nėra pagrįstas (V t., b. l. 146).
 6. ADB „Gjensidige“ pažymi, kad pirmosios instancijos teismas įvertino, kad UAB „Jūrmazgė“ pateikė antstolės V. D. atliktą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (VI t., b. l. 41–49), kuriuo užfiksuota, jog laivo „Baltas“ stiebo viena pusė yra padengta mažomis dažų apnašomis, ant kitos stiebo pusės dažų pėdsakų nėra. Antstolė taip pat konstatavo, jog patrynus dažų apnašas skiedikliu 646 suvilgyta kempinėle šie lengvai nusivalo nepaliekant jokių pėdsakų. Draudiko vertinimu, antstolės nustatytos aplinkybės, jog dažai yra nesunkiai nuvalomi, paneigia kitus apeliantės argumentus, kuriais teigiama, jog stiebas negali būti nuvalomas jo nepažeidžiant. Teisėjų kolegijos vertinimu, draudiko pateiktas ir pirmosios instancijos teismo aptartas V. D. atliktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nelaikytinas neginčijamu įrodymu, patvirtinančiu, jog stiebas gali būti nuvalomas jo nepažeidžiant. Byloje esančiame 2017 m. vasario 14 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuota, kad apžiūrimoje jachtos stiebo vietoje matoma maži (daugybiniai) patamsėjimai / tamsios dėmelės; patamsėjimų / tamsių dėmelių vietoje stiebo paviršius šiurkštus. UAB „Marine Services Klaipėda“ 2017 m. kovo 2 d. apžiūros akte konstatavo, kad buvo pažeistas stiebo anodo sluoksnis (VI t., b. l. 112). Teisėjų kolegijos vertinimu, šie minėti įrodymai leidžia pritarti UAB „Savas“ argumentams, jog patrynus dažų apnašas skiedikliu 646 suvilgyta kempinėle buvo faktiškai pažeistas stiebo anodo sluoksnis, todėl stiebas tapo netinkamas eksploatuoti. Atsižvelgiant į šias nurodytas aplinkybes plačiau nepasisakytina dėl AB „Klaipėdos laivų remontas“ argumentų, jog 2015 m. kovo 3 d. posėdžio metu UAB „Duomenys neskelbtini“ vadovas M. E. pripažino, kad stiebą suremontuoti galima ir tai kainuotų mažiau.
 7. AB „Klaipėdos laivų remontas“ argumentai, jog UAB „Savas“ pateiktas 2017 m. kovo 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neturi jokios įrodomosios reikšmės sprendžiant dėl stiebo kokybės ir jo eksploatavimo nuvalius galimybių, atmestinas kaip nepagrįstas. Pirma, minėtame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytas išvadas patvirtina UAB „Marine Services Klaipėda“ 2017 m. kovo 2 d. apžiūros akte nurodytos išvados. Antra, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jos argumentus.
 8. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios nurodytos aplinkybės bei byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad trečiasis asmuo UAB „Savas“ įrodė, jog stiebas ir burės susukimo mechanizmas keistini naujais.
 9. UAB „VLL Group“ nurodo, kad UAB „Savas“ pateiktas po aptaškymo dažais sunaudotų remonto medžiagų ir darbų aktas nei patvirtina, nei įrodo, kad tam tikros laivo detalės kainavo būtent tame akte nurodytą sumą. ADB „Gjensidige“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad byloje nėra pateikta jokių pirminių medžiagų ar įrenginių įsigijimo dokumentų, kurie įrodytų jų kainą, be to, neaišku, kas atliko minimus remonto darbus ir kodėl darbams buvo taikomi tokie įkainiai. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo išreiškia abejones ir išsako kritiką, tačiau jokių konkuruojančių su UAB „Savas“ pateiktais duomenimis įrodymų šiais klausimais į bylą nėra pateikusios.
 10. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ nurodo, kad draudikas byloje yra pateikęs duomenis, jog laivo „Baltas“ nusidėvėjimas įvykio dieną buvo 36 proc., todėl teigia, jog laivo detalių nusidėvėjimas yra kur kas didesnis nei UAB „Savas“ nurodomi 16,6 proc. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Savas“ apskaičiuodama nusidėvėjimą rėmėsi kitos draudimo bendrovės If P&C Insurance AS filialo parengtomis Laivų draudimo taisyklėmis Nr. 007, kuriose nurodyta, jog takelažui ir stiebui, kuriems virš 5 metų, yra taikomas 20 proc. nusidėvėjimas. Iš byloje esančios 2016 m. rugpjūčio 30 d. žalos vertinimo ataskaitos nustatyta, kad nepriklausomas ekspertas inžinierius, atlikęs burinės jachtos „Baltas“ žalos vertinimo ataskaitą remdamasis pirminiu UAB „PZU Lietuva“ sudarytu defektų aktu, aliumininių detalių nusidėvėjimą skaičiavo 16,60 proc., kadangi panašaus tipo burinės jachtos yra eksploatuojamos apie 30 metų, žala padaryta laivui esant 5 metų amžiaus; virvėms taikė 30 proc. nusidėvėjimą, kadangi jų ilgaamžiškumas yra iki 15 metų. Iš prie žalos vertinimo ataskaitos priedo – burinės jachtos „Baltas“ žalos suvestinės matyti, kad, be minėtų detalių, žiemos tentui skaičiuotas 25 proc. nusidėvėjimas.
 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju skaičiuojant nusidėvėjimą turi būti vadovaujamasi 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 6 „Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2007 m. rugpjūčio 1 d.“, IV skirsnyje „Vandens transporto priemonės“ nurodyta, jog kasmetinis eksploatuojamos technikos kainos sumažinimo procentas yra 6,25. Atsižvelgus, jog burinės jachtos „Baltas“ pagaminimo metai – 2007 m., naudojimo laikas – 70 mėn., nusidėvėjimas įvykio dieną skaičiuotinas 36 proc. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra jokio pagrindo nusidėvėjimą skaičiuoti darbams, todėl vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 30 d. žalos vertinimo ataskaitoje Nr. 087/16K nurodytomis vidutinės rinkos kainomis bei detalėms skaičiuojant 36 proc. nusidėvėjimą darytina išvada, kad žalos burinei jachtai „Baltas“ dydis sudaro 38 820,37 Eur.
 12. Atsakovės ir ADB „Gjensidige“ atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodė, jog UAB „Savas“ pateiktas po aptaškymo dažais sunaudotų remonto medžiagų ir darbų aktas nei patvirtina, nei įrodo, kad tam tikros laivo detalės kainavo būtent tame akte nurodytą sumą. Minėti argumentai laikytini tik pasvarstymais ir abejonėmis, kadangi jie neparemti jokiais skaičiavimais bei nepatvirtinti kitais rašytiniais įrodymais.
 13. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas išreiškė abejonę dėl 2016 m. rugpjūčio 30 d. žalos vertinimo ataskaitoje nurodytų dugno ir borto remonto darbų ir medžiagų išlaidų įtraukimo, kurios nebuvo įtrauktos į draudiko defektų aktą. Apeliantė apeliaciniame skunde paaiškino, jog kad šis skaičius (UAB „Savas“ patirtos išlaidos) nėra UAB „Savas“ reikalavimo dedamoji – UAB „Savas“ reikalavimas skaičiuojamas pagal remonto ir įrangos rinkos kainą be UAB „Savas“ atliktų darbų (su nusidėvėjimu).
 14. Įvertinus nurodytų aplinkybių visetą darytina išvada, kad trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Savas“ reikalavimas iš atsakovių solidariai priteisti 35 529,02 Eur žalos atlyginimą tenkintinas iš dalies, iš atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ bei UAB „VLL Group“ solidariai priteistina 22 884,50 Eur (38 520,37 Eur – 4 140,58 Eur – 11 795,29 Eur) žalos atlyginimo trečiajam asmeniui UAB „Savas“.
 15. Kiti byloje nurodyti argumentai ir esantys įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai jų neaptaria (CPK 185 straipsnis).

109Dėl bylos procesinės baigties

 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo visas reikšmingas bylos aplinkybes, įrodymus vertino selektyviai ir taip pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, todėl priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškovės ir trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, reikalavimus tenkinant iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

110Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 1 ir 5 dalys).
 2. Atsižvelgiant į tai, kas šioje nutartyje nurodyta ir aptarta, konstatuotina, kad ieškovės E. K. reikalavimas tenkinamas 98,51 proc. (23 527,14 Eur x 100 / 23 882,84 Eur); trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ reikalavimas tenkinamas 31,82 proc. (1 657,21 Eur x 100 / 5 207,37 Eur); trečiojo asmens UAB „Savas“ reikalavimas tenkinamas 64,41 proc. (22 884,50 Eur x 100 / 35 529,02 Eur).
 3. Ieškovė E. K. pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 4 067,50 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 629,00 Eur – bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 300,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą, 423,50 Eur – bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme, 2 715,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant antrą kartą.
 4. Trečiasis asmuo UAB „Savas“ pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 6 086,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 1 255,00 Eur – bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 395,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą, 2078,00 Eur – bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme, 2 358,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant antrą kartą.
 5. Trečiasis asmuo UAB „Quali Tech ir Antanina“ pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 2 335,77 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 406,10 Eur – bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 300,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą, 1 512,50 Eur – bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme, 117,17 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant antrą kartą.
 6. Atsakovė UAB ,,VLL Group“ pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 9 3159,57 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 4478,32 Eur – bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 2 778,80 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą, 2 062,45 Eur – bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme. Atsakovė nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme antrą kartą.
 7. Atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 14 339,13 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 3 660,13 Eur – bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 4 679,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą, 3 000,00 Eur – bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme, 3000,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant antrą kartą. Iš atsakovės pateiktų bylinėjimosi išlaidų detalizacijos nustatyta, kad atsakovė už priešieškinį sumokėjo 69,79 Eur (241,00 Lt) žyminį mokestį ir turėjo 700,88 Eur (2 420,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su priešieškinio rengimu.
 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ADB ,,Gjensidige“ pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 4 566,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 1 210,00 Eur – bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 1 150,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą, 726,00 Eur – bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme, 1 480,00 Eur – apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant antrą kartą.
 9. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, įvertinus, kad atsakovė AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ reiškė priešieškinį ieškovei E. K., kuris tenkintas 100 proc., atsakovės patirtos 770,67 Eur (69,79 Eur žyminis mokestis ir 700,88 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su priešieškinio rengimu) išlaidos priteistinos iš ieškovės E. K..
 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog teismo nutartimi ieškovei buvo atidėtas 1 856 Lt (537,53 Eur) žyminio mokesčio dalies už ieškinio pareiškimą mokėjimas (t.1, b.l. 46–47). Įvertinus, kad ieškovės E. K. ieškinys tenkintinas 98,51 proc., t. y. laikytina, kad iš esmės ieškovės ieškinys tenkintas visiškai, iš atsakovių valstybės naudai priteistina po 268,76 Eur.
 11. Nustačius, kad ieškovė šios bylos nagrinėjimo metu turėjo 4 067,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsižvelgus, jog ieškovės ieškinys iš esmės tenkintinas visiškai, šios ieškovės bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovių. Atlikus įskaitymą, t. y. atsižvelgus į šios nutarties 141 punkte nurodytas aplinkybes, iš atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ ieškovės naudai priteistina 1 263,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovės UAB ,,VLL Group“ ieškovės naudai priteistina 2 033,75 Eur.
 12. Trečiasis asmuo ADB ,,Gjensidige“ bylos nagrinėjimo metu turėjo 4 566,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Laikant, kad prievolę atlyginti bylinėjimosi išlaidas ieškovė ir tretieji asmens, pareikšę savarankiškus reikalavimus, turi lygiomis dalimis, ir įvertinus, kad ieškovės ieškinys iš esmės tenkintinas visiškai, darytina išvada, kad ieškovė E. K. prievolės atlyginti jai tenkančią bylinėjimosi išlaidų dalį, t. y. 1 522,00 Eur, neturi. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje tenkinta 31,82 proc. trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ ieškinio reikalavimų, iš UAB „Quali Tech ir Antanina“ trečiojo asmens ADB ,,Gjensidige“ naudai priteistina 1 037,70 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tenkinus 64,41 proc. trečiojo asmens UAB „Savas“ ieškinio reikalavimų, iš UAB „Savas“ trečiojo asmens ADB ,,Gjensidige“ naudai priteistina 541,68 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 13. Atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ bylinėjimosi išlaidos (išskyrus bylinėjimosi išlaidas, susijusias su priešieškiniu) sudaro 13 568,46 Eur. Laikant, kad prievolę atlyginti bylinėjimosi išlaidas ieškovė ir tretieji asmens, pareikšę savarankiškus reikalavimus, turi lygiomis dalimis, ir įvertinus, kad ieškovės ieškinys iš esmės tenkintinas visiškai, darytina išvada, kad ieškovė E. K. prievolės atlyginti jai tenkančią bylinėjimosi išlaidų dalį, t. y. 4 522,82 Eur, neturi. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje tenkinta 31,82 proc. trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ ieškinio reikalavimų, iš UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ naudai priteistina 3 087,74 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tenkinus 64,41 proc. trečiojo asmens UAB „Savas“ ieškinio reikalavimų, iš UAB „Savas“ atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ naudai priteistina 1 609,67 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 14. Atsakovės UAB ,,VLL Group“ bylinėjimosi išlaidos sudaro 9 319,57 Eur. Laikant, kad prievolę atlyginti bylinėjimosi išlaidas ieškovė ir tretieji asmens, pareikšę savarankiškus reikalavimus, turi lygiomis dalimis, ir įvertinus, kad ieškovės ieškinys iš esmės tenkintinas visiškai, darytina išvada, kad ieškovė E. K. prievolės atlyginti jai tenkančią bylinėjimosi išlaidų dalį, t. y. 3 106,52 Eur, neturi. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje tenkinta 31,82 proc. trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ ieškinio reikalavimų, iš UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės UAB ,,VLL Group“ naudai priteistina 2 118,02 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tenkinus 64,41 proc. trečiojo asmens UAB „Savas“ ieškinio reikalavimų, iš UAB „Savas“ atsakovės UAB ,,VLL Group“ naudai priteistina 1 105,61 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 15. Trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ bylinėjimosi išlaidos sudaro 2 335,77 Eur. Atmetus 68,18 proc. trečiojo asmens ieškinio reikalavimų, iš atsakovių trečiojo asmens naudai priteistina po 371,62 Eur (743,24 Eur / 2).
 16. Trečiojo asmens UAB „Savas“ bylinėjimosi išlaidos sudaro 6 086,00 Eur. Atmetus 35,59 proc. trečiojo asmens ieškinio reikalavimų, iš atsakovių trečiojo asmens naudai priteistina po 1 960,00 Eur (3 920,00 Eur / 2).
 17. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Quali Tech ir Antanina“ turi atlyginti 3 087,74 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“, o atsakovė trečiajam asmeniui – 371,62 Eur, iš trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ naudai priteistina 2 716,12 Eur bylinėjimosi išlaidų (3 087,74 –371,62).
 18. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Savas“ turi atlyginti 1 609,67 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei AB „Klaipėdos laivų remontas“, o atsakovė trečiajam asmeniui – 1 960,00 Eur, iš atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ trečiojo asmens UAB „Savas“ naudai priteistina 350,33 Eur bylinėjimosi išlaidų (1 960,00 – 1 609,67).
 19. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Quali Tech ir Antanina“ turi atlyginti 2 118,02 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei UAB ,,VLL Group“, o atsakovė trečiajam asmeniui – 371,62 Eur, iš trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės UAB ,,VLL Group“ naudai priteistina 1 746,40 Eur bylinėjimosi išlaidų (2 118,02 – 371,62).
 20. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Savas“ turi atlyginti 1 105,61 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei UAB ,,VLL Group“, o atsakovė trečiajam asmeniui – 1 960,00 Eur, iš atsakovės UAB ,,VLL Group“ trečiojo asmens UAB „Savas“ naudai priteistina 854,39 Eur bylinėjimosi išlaidų (1 960,00 – 1 105,61).

111Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

112Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimą pakeisti.

113Ieškovės E. K. ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovei E. K. 23 527,14 Eur žalos atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo solidariai iš atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“.

114Trečiojo asmens UAB „Savas“ ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Savas“ 22 884,50 Eur žalos atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo solidariai iš atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“.

115Trečiojo asmens Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Ananina“ ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti trečiajam asmeniui Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Ananina“ 1 657,21 žalos atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo solidariai iš atsakovių AB „Vakarų laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“.

116Iš atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ ieškovės E. K. naudai priteisti 1 263,08 Eur bylinėjimosi išlaidų.

117Iš atsakovės UAB ,,VLL Group“ ieškovės E. K. naudai priteisti 2 033,75 Eur bylinėjimosi išlaidų.

118Iš trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ naudai priteisti 2 716,12 Eur bylinėjimosi išlaidų.

119Iš atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ trečiojo asmens UAB „Savas“ naudai priteisti 350,33 Eur bylinėjimosi išlaidų.

120Iš trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės UAB ,,VLL Group“ naudai priteisti 1 746,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

121Iš atsakovės UAB ,,VLL Group“ trečiojo asmens UAB „Savas“ naudai priteisti 854,39 Eur bylinėjimosi išlaidų.

122Iš UAB „Quali Tech ir Antanina“ trečiojo asmens ADB ,,Gjensidige“ naudai priteisti 1 037,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

123Iš UAB „Savas“ trečiojo asmens ADB ,,Gjensidige“ naudai priteisti 541,68 Eur bylinėjimosi išlaidų.

124Iš atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“ priteisti po 268,76 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

125Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4.
 1. Ieškovė E. K. patikslintu ieškiniu prašė solidariai iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6.
  1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m.... 7. 3 756,45 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei akcinei bendrovei ,,Klaipėdos... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 9.
   1. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 10. 36.1. Teismas bylą išnagrinėjo atmestinai, o gausiai byloje surinktus... 11. 36.2. Teismas ignoravo akivaizdžius ir neginčijamus įrodymus, kuriuose... 12. 36.3. Byloje yra neginčijami įrodymai, kad apeliantė apie laivui „Duomenys... 13. 36.4. Teismas, turėjęs abejonių dėl M. K. 2012-12-07 jo draugo A. K.... 14. 36.5. Byloje esantiems įrodymams prieštarauja teismo teiginys, kad byloje... 15. 36.6. Teismas taip pat ignoravo ir 2014-06-06 Klaipėdos apygardos... 16. 36.7. Byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos... 17. 36.8. Pažymėtina, kad tikslios dienos ir (ar) laiko, kada buvo padaryta... 18. 36.9. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje bei draudimo žalos... 19. 36.10. Teismas kritiškai įvertino byloje pateiktus UAB „VLL Group“... 20. 36.11. UAB „VLL Group“ direktoriaus įmonei UAB „Klaipėdos pilies... 21. 36.12. Svarbu įvertinti, kad tiek atsakovė AB „Klaipėdos laivų... 22. 36.13. Akivaizdu, kad atsakovės UAB „VLL Group“ 2013 m. vasario 14 d.... 23. 36.14. Atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ 2013-02-14 raštas Nr.... 24. 36.15. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d.... 25. 36.16. Rangos sutarčių sąlygos įrodo, kad būtent AB „Klaipėdos laivu... 26. 36.17. Nėra jokių galimybių, jog laivai „Duomenys neskelbtini“,... 27. 36.18. Teismo teiginys, kad iš byloje pateiktų UAB „Ambertip“ sąskaitų... 28. 36.19. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra... 29. 36.20. Nors teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų ieškovės įrodymų... 30. 36.21. Pažymėtina, kad atsakovės tik teisminio proceso metu, t. y. kai... 31. 36.24. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jachta „Duomenys neskelbtini“ yra... 32. 37.1. Byloje yra akivaizdžių įrodymų, įrodančių atsakovų kaltę. Taip... 33. 37.2. Pažymėtina, jog sprendime yra klaidingai nustatytas laivo „Šakiai“... 34. 37.3. AB „Klaipėdos laivų remontas“ deliktinė atsakomybė yra... 35. 37.4. Byloje yra pakankamai įrodymų, jog pramoginiai laivai buvo apipurkšti... 36. 37.5. Nors UAB „VLL Group“ teigė, jog panašiu laiku kaip ir laivas... 37. 37.6. Teismo išvada dėl UAB „VLL Group“ atsakomybės nebuvimo klaidinga... 38. 37.8. Teismo išvada, jog byloje nėra pagrindo remtis trečiojo asmens UAB... 39. 37.9. Pramoginiams laivams padaryta žala vertintina ne pagal tai, kiek ji... 40. 37.10. Teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi... 41. 38.1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, neatskleidė... 42. 38.2. Teismas neanalizavo su Būtingės plūduro dažymu susijusių... 43. 38.3. Vertinant bylos įrodymus nėra net menkiausių abejonių, kad jachtos... 44. 38.4. Byloje surinktų įrodymų visuma liudija esant priešingas aplinkybes,... 45. 38.5. Nurodytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad UAB „VLL Group“... 46. 38.6. Teismas be pagrindo nenustatė AB „Klaipėdos laivų remontas“... 47. 38.7. UAB „Savas“ jachtai žala buvo padaryta AB „Klaipėdos laivų... 48. 38.8. Teismas nepagrįstai konstatavo esant prieštaringus duomenis dėl UAB... 49. 39.1. Ieškovės aplinkybių, jog jai nuosavybes teise priklausantis laivas... 50. 39.2. Apeliantė, remdamasi A. J. žodiniais paaiškinimais, klaidingai daro... 51. 39.3. Teismas konstatavo, kad apeliantė nepateikė originalių el.... 52. 39.4. Nustatytas atsakovių darbų atlikimo laikotarpis, kuriuo galėjo būti... 53. 39.5. Pačios apeliantės didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti.... 54. 39.6. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog apeliantė realiai... 55. 39.7. Sąskaitos faktūros nepatvirtina, kad prekių įsigijimas susijęs su... 56. 40.1. Teismas nustatė, jog UAB „Savas“ iš pradžių žalos padarymo... 57. 40.2. Apeliantės argumentus, jog jachtos buvo aptaškytos dažant laivą... 58. 40.3. Apeliantė, remdamasi atsakovių rūpestingumo ir atidumo stoka kaip... 59. 40.4. Apeliantė klysta, jog byloje nėra pateikta reikšmingų įrodymų,... 60. 40.5. Apeliantės argumentai, kad jos turtinis reikalavimas skaičiuojamas... 61. 40.6. 2012-12-01 laivo likutinė vertė buvo 258 716,47 Lt, tad akivaizdu, kad... 62. 40.7. Apeliantės poziciją, jog stiebą dėl aptaškymo reikia keisti nauju,... 63. 41.1. Liudytojo A. L. parodymai negali būti pripažinti patikimais ir... 64. 41.2. Tiek specialisto A. Ū. konsultacija Nr. A2016-0005, tiek UAB... 65. 41.3. 2015-02-25 pateiktas raštas dėl nuostolių dydžio byloje Nr.... 66. 42.1. Sutiktina su apeliacinių skundų argumentais dėl žalos padarymo... 67. 42.2. Teismo išvada, neva ieškovų laivai galėjo būti aptaškyti 2012-12-18... 68. 42.3. UAB „VLL Group“ versija, neva UAB „VLL Group“ kaltės... 69. 42.4. UAB „VLL Group“ teiginius, jog Ž. L. prie laivo „Šakiai“... 70. 42.5. Byloje yra pakankamai įrodymų, kad apeliantėms žala buvo padaryta UAB... 71. 42.6. Nesutiktina su apeliančių argumentais dėl AB „Klaipėdos laivų... 72. 42.7. Apeliančių motyvai, neva AB „Klaipėdos laivų remontas“ netinkamai... 73. 42.8. Apeliantės, atsakovę UAB „Klaipėdos laivų remontas“ kaltindamos... 74. 42.9. Visiškai nepagrįstas ir apeliantės E. K. skundo motyvas, neva AB... 75. 42.10. Vertinant apeliantų teiginius dėl UAB „VLL Group“ ir AB... 76. 42.11. Pažymėtina, kad byloje nagrinėjamu atveju patys ieškovės... 77. 42.12. Netgi tuo atveju, jeigu būtų pakankamas pagrindas kartu su UAB „VLL... 78. 42.13. Ieškovės nepagrįstai atsakovėms taiko CK 6.265 str. 1 dalį, kurioje... 79. 42.14. Būtina pažymėti, kad ieškovės neįrodė ir žalos dydžio. Jos... 80. 42.15. Tačiau sutiktina su apeliančių argumentais, kad viena aplinkybė, jog... 81. 42.16. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo motyvai dėl UAB „Quali... 82. 46.1. Pažymėtina, jog byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama jau... 83. 46.2. Teismas teisingai nustatė, jog žala laivams buvo padaryta 2012-12-18, o... 84. 46.3. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad atsakovė UAB „VLL Group“ savo... 85. 46.4. Atsakovėms atsakomybė šiuo atveju turi būti taikoma generalinio... 86. 46.5. Nėra priežastinio ryšio tarp atsakovės UAB „VLL Group“ veiksmų... 87. 46.6. Apeliantės neįrodė savo patirtos žalos dydžio. Dėl laivui... 88. 46.7. Apeliančių veiksmai, kuriais jos atsisakė dažų valymo darbų,... 89. 46.8. Visi apeliančių teikiami papildomi įrodymai galėjo būti pateikti... 90. 47.1. Neginčytinas faktas, jog laivai buvo aptaškyti oranžiniais dažais.... 91. 47.2. Sutiktina, kad visą aiškią ir logišką įvykių seką sukėlė... 92. 47.3. Byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių, kad Lietuvos kariuomenei... 93. 47.4. Apeliantė UAB „Quali Tech ir Antanina“ pastebi, jog tik bylos... 94. 47.5. Teismas visiškai neargumentuotai ir neteisėtai nevertino AB... 95. 47.6. Apeliantė UAB „Quali Tech ir Antanina“ visiškai pagrįstai ir... 96. 47.7. Sutiktina, kad byloje yra pakankamai duomenų konstatuoti, jog abi... 97. 47.8. Sutiktina, kad pramoginiams laivams padaryta žala vertintina ne pagal... 98. 47.9. Nesutiktina su apeliantės UAB „Quali Tech ir Antanina“ apeliacinio... 99. Teisėjų kolegija... 100. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 101. Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas. Trečiojo asmens Lietuvos ir... 102.
    1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 103. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo, liudytojų apklausos ir įrodymų... 104. Dėl naujų įrodymų pridėjimo
     1. Apeliantė E. K.... 105. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo
       106. Dėl ieškovės E. K. apeliacinio skundo
       1. Kaip jau... 107. Dėl trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, Lietuvos ir... 108. Dėl trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB... 109. Dėl bylos procesinės baigties
        1. Teisėjų... 110. Dėl bylinėjimosi išlaidų
         1. Pakeitus pirmosios... 111. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 112. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimą pakeisti.... 113. Ieškovės E. K. ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovei E. K. 23... 114. Trečiojo asmens UAB „Savas“ ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti... 115. Trečiojo asmens Lietuvos ir Vokietijos UAB „Quali Tech ir Ananina“... 116. Iš atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ ieškovės E. K. naudai... 117. Iš atsakovės UAB ,,VLL Group“ ieškovės E. K. naudai priteisti 2 033,75... 118. Iš trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės AB... 119. Iš atsakovės AB „Klaipėdos laivų remontas“ trečiojo asmens UAB... 120. Iš trečiojo asmens UAB „Quali Tech ir Antanina“ atsakovės UAB ,,VLL... 121. Iš atsakovės UAB ,,VLL Group“ trečiojo asmens UAB „Savas“ naudai... 122. Iš UAB „Quali Tech ir Antanina“ trečiojo asmens ADB ,,Gjensidige“... 123. Iš UAB „Savas“ trečiojo asmens ADB ,,Gjensidige“ naudai priteisti... 124. Iš atsakovių AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir UAB „VLL Group“... 125. Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimo dalį...