Byla 2A-512-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Vytauto Kursevičiaus, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant R. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės B. G. (ieškovės įstatyminė atstovė R. G.) apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-365-352/2011 pagal ieškovės B. G. ieškinį (ieškovės įstatyminė atstovė R. G.) atsakovui A. M. dėl nuostolių atlyginimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovė B. G. (ieškovės įstatyminė atstovė R. G.) kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą, prašydama: 1) priteisti iš A. M. 3032,60 Lt patirtų tiesioginių nuostolių; 2) priteisti 750 Lt advokato pagalbai apmokėti, 3) priteisti 5 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovės atstovė nurodė, kad jos dukrai B. G. pagal dovanojimo sutartį priklauso 1/3 žemės sklypų, ( - ) Civilinėje byloje Nr. 2-94-304/2009 ji su atsakovu sudarė taikos sutartį, pagal kurios 1.2 p. A. M. įsipareigojo iki 2009-05-10 savo lėšomis ir jėgomis atkurti riboženklius, kuriuos buvo panaikinęs ar sugadinęs naudodamasis ieškovei priklausančiais žemės sklypais, ir panaikinti vietinės reikšmės keliuką, jo vietoje padarant žolės įsėlį, žemės sklype, kurio ( - ). Tačiau atsakovas neįvykdė šių įsipareigojimų, nes neatkūrė riboženklių. Tas faktas buvo konstatuotas 2010-10-11 Telšių rajono apylinkės teismo nutartimi, kuria atsakovui buvo paskirta 500 Lt bauda, tačiau ir po baudos paskyrimo atsakovas riboženklių neatstatė. Matydama, kad atsakovas nieko nedaro ir negalėdama ilgiau laukti, 2009 metais ji sudarė su IĮ „Aplanas“ sutartį dėl riboženklių atkūrimo. Riboženkliai buvo atkurti ir ji už jų atkūrimą įmonei sumokėjo 2800 Lt, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo. Be to ji sumokėjo 193 Lt už žemės sklypo pagal naujus kadastrinius matavimus, registravimą, taip pat turėjo 36,90 Lt kelionės išlaidų konsultuojantis su advokatais.

7Atsakovas nurodė, kad įsipareigojimą atstatyti riboženklius jis įvykdė ir atstatė riboženklius, kuriuos teismo nuomone jis nuvertė ir dėl to fakto jis pateikė fotonuotraukas. Paaiškino, kad jis mano, jog neprivalo ieškovei apmokėti jos žemės sklypų tokių kadastrinių matavimų ir riboženklių pastatymo, kokie numatyti ieškovės sutartyje su IĮ „Aplanas“, kaip ir neprivalo apmokėti jos žemės sklypų registravimo mokesčio viešame registre. Be to IĮ „Aplanas“ pastatė daugiau riboženklių, negu buvo iki to, kas reikštų, kad jis turi apmokėti ir naujų riboženklių kadastrinius matavimus bei jų žymėjimą bei pastatymą.

8II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

9Telšių rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, kad iš nuosavybės atkūrimo byloje esančio 2000-04-27 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto matyti, jog pažymint ginčo žemės sklypo ribas natūroje, buvo panaudoti 4 anksčiau įtvirtinti pastovūs riboženkliai, atstatyti 2 išnykę pastovūs riboženkliai ir 1 naujai įtvirtintas pastovus riboženklis, tai yra viso ginčo žemės sklypo ribos buvo apibrėžtos 7 riboženkliais. Tuo tarpu, kaip matyti iš teismui pateiktų žemės sklypų, ( - ), matavimų bylų Nr. 254-1 ir 254-2, sklypas, ( - ), pažymėtas 10 riboženklių, o sklypas, ( - ), pažymėtas 4 riboženkliais, viso buvęs sklypas, ( - ), šiuo metu padalintas į du sklypus, pažymėtas 14 riboženklių, tai yra 7 riboženkliais daugiau negu buvo pažymėtas atkuriant nuosavybės teises į šį sklypą ir kuriuos dalinai buvo pašalinęs atsakovas A. M.. Teismas pažymėjo, kad kaip matyti iš byloje esančios 2009 m. lapkričio mėn. ieškovės sutarties su IĮ „Aplanas“, žemės sklypo ribų nustatymas apima žemės sklypo kadastrinius matavimus (darbų 1 p.) ir riboženklių nužymėjimą (darbų 4 p.). Kaip matyti iš atsakovo pateiktų fotonuotraukų (41-44 b. l.), ginčo sklypo riboženkliai nužymėti įvairiai: betoniniai stulpeliai, mediniai stulpeliai, metaliniai stulpeliai, visi nudažyti raudona spalva, kurių vieni panaudoti jau buvę riboženkliai, kiti nužymėti naujai, kas leidžia teigti, kad kiekvieno iš jų (ar tapačių riboženklių grupės) nužymėjimo kaštai skirtingi. Teismas konstatavo, kad neturi galimybės apskaičiuoti kiekvieno riboženklio (ar tapačių riboženklių grupės) nužymėjimo kaštų kainos. Todėl padarė išvadą, jog ieškovė tik dalinai įrodė jai padarytos žalos buvimą dėl riboženklių neatstatymo ir nepateikė įrodymų, kad atsakovas privalo jai atlyginti visus nuostolius 2800 Lt ribose, nes ši suma sumokėta už 14 riboženklių pastatymą, o atsakovas jų galėjo sugadinti ne daugiau kaip 7. Teismas nusprendė, kad ieškovė savo iniciatyva, be teismo nutarties, pakeisdama nutarties vykdymo tvarką, elgėsi priešingai LR CPK normų reikalavimams ir toks jos elgesys negali būti kildinamas iš 2009-03-05 nutarties nevykdymo. Įvertinęs bylos aplinkybes teismas padarė išvadą, kad ieškovei neįrodžius jos patirtų nuostolių masto visa apimtimi, pažeidus sprendimo (nutarties) vykdymo tvarką, ieškovės ieškinys dėl nuostolių priteisimo negali būti tenkinamas, todėl jį atmetė.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

12Ieškovė B. G. (ieškovės įstatyminė atstovė R. G.) teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-352/2011 panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo. Prašo priteisti iš A. M. 3032,60 litų patirtų tiesioginių nuostolių, 1150 litų advokatų pagalbai apmokėti, 5 % dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas įskaitant žyminį mokestį.

13Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismas netinkamai taikė LR CPK 178 straipsnį, teigdamas, kad ieškovė nepateikė įrodymų. Mano, kad ieškovė įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus. Pažymi, kad buvo pateikti rašytiniai įrodymai – sutartys, kvitai, iš kurių turinio matosi ieškovės patirti nuostoliai.

152. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismo sprendime konstatuojama, kad neteisėtas pasyvus atsakovo elgesys yra įrodytas antstolio V. D. aktu apie teismo sprendimo (nutarties) neįvykdymą. Mano, kad teismas, pripažindamas neteisėtus atsakovo veiksmus, negalėjo atsisakyti priteisti žalos atlyginimą.

163. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismas neteisingai aiškino tarp ieškovės ir atsakovo sudarytą ir 2009-03-05 teismo patvirtintą taikos sutartį. Mano, kad ieškovė, kaip sąžininga sutarties šalis atsižvelgdama į piktybišką atsakovo vengimą vykdyti sutartinius įsipareigojimus, turėjo teisę atlikti atsakovui privalomus atlikti veiksmus jo sąskaita.

174. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo atsisakoma priteisti nuostolių atlyginimą dėl piktybiško to paties teismo tik kito teisėjo priimtos nutarties nevykdymo, yra ne tik neteisėtas, bet ir neteisingas. Mano, kad toks teismo sprendimas tarsi parodo atsakovui, kad jis gali nevykdyti teismo sprendimų, nereaguoti į antstolių raginimus, savo neteisėtu veikimu ar neveikimu daryti nuostolius, o jam už tai nebus taikoma jokių sankcijų.

18A. A. Martinkus atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

20Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantės įstatyminė atstovė apeliacinį skundą palaikė jame išdėstytais pagrindais.

21Apeliacinis skundas tenkintinas.

22Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas pripažintinas nepagrįstu, nes teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 330 str.).

23Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, susijusiomis su įsiteisėjusios 2009-03-05 nutarties civilinėje byloje Nr.2-94-304/2009, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovių B. G., atstovaujamos įstatyminio atstovo R. G., bei K. M. ir atsakovo A. M., trečiojo asmens N. M.. Tinkamai įvertinęs byloje surinktus įrodymus pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas A. M. neįvykdė taikos sutartyje numatyto įsipareigojimo iki 2009-05-10 savo lėšomis ir jėgomis atkurti riboženklius žemės sklype ( - ). Taip pat pagrįsta ir Telšių rajono apylinkės teismo išvada, kad byloje pateiktais dokumentais, t. y. antstolio V. D. 2009-10-26 aktu apie teismo sprendimo neįvykdymą bei 2010-10-21 Telšių rajono apylinkės teismo nutartimi byloje Nr. 2-1300/2010 dėl baudos skolininkui A. M. skyrimo už teismo sprendimo neįvykdymą įrodytas neteisėtas atsakovo elgesys (neveikimas). Tačiau pirmosios instancijos išvada, kad ieškovė tik dalinai įrodė jai padarytos žalos buvimą ir nepateikė įrodymų, kad atsakovas privalo jai atlyginti visus nuostolius 2800 Lt ribose, nes ši suma, sumokėta už 14 riboženklių pastatymą, o atsakovas jų galėjo sugadinti ne daugiau kaip 7. Atmesdamas ieškinį teismas netinkamai aiškino ir taikė LR CK 6.251 straipsnio ir 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes CK 6.249 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta teismo pareiga nustatyti atlygintinų nuostolių dydį, kai konstatuojamas žalos padarymo faktas. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė dėl atsakovo neteisėtų veiksmų patirtas 3032,60 Lt išlaidas pagrindžiančius įrodymus – sutartį dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų, besiribojančių sklypų savininkų iškvietimo, matavimo bylų paruošimo, riboženklių nužymėjimo, topografinės nuotraukos, jos suderinimo, bylos paruošimo ir kt., registravimo mokesčio, kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus (5 – 8 b. l., 15 – 23 b. l.). A. A. M. atsikirtimai į jam pareikštus reikalavimus teisėjų kolegijos vertinami kaip visiškai nepagrįsti ir nuneigti bylos dokumentais. Telšių rajono apylinkės teismo 2010-10-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1300-304/10 yra konstatuota, kad A. M., atstatydamas riboženklius visiškai nesilaikė Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005-11-10 įsakymu Nr. 1P-2009 „Dėl žemės sklypų ženklinimo taisyklių“ patvirtintų reikalavimų. Todėl laikytina, kad jis Telšių rajono apylinkės teismo 2009-03-05 nutartimi patvirtintos taikos sutarties 1.2 punkto dėl riboženklių atkūrimo savo jėgomis ir lėšomis neįvykdė. Minėtoje nutartyje taip pat konstatuota, kad R. G. matavimus atliko savo lėšomis. Atsakovas nepateikė teismui jokių leistinų įrodymų, pagrindžiančių jo atsikirtimus dėl prašomo priteisti žalos dydžio, nors tokia atsakovo pareiga numatyta CPK 178 straipsnyje. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

24Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalį, kaip tokią, yra konstatavęs, kad būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas. Įtvirtinant šį konstitucinį principą siekiama užtikrinti, kad asmenims, patyrusiems materialinę ar moralinę žalą, ji bus atlyginta (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimas). Šis konstitucinis principas (būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą) neatsiejamas nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo: įstatymais turi būti sudarytos visos reikiamos teisinės prielaidos padarytą žalą atlyginti teisingai. Taigi Konstitucija imperatyviai reikalauja įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala, visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas). Tuo tarpu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo neteisėtus veiksmus ir nuostolių padarymo faktą, tačiau žalos atlyginimo nepriteisė. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, visiškai teisi yra apeliantės B. G. įstatyminė atstovė R. G., nurodžiusi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu, kuriuo atsisakoma priteisti ieškovei atsakovo A. M. neteisėtais veiksmais padarytą nuostolių atlyginimą, pažeidžiami imperatyvūs CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Todėl 2011-05-27 Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas CPK 263 straipsnio prasme.

25Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje įrodytos visos CK 6.245–6.249 straipsniuose numatytos sąlygos atsakovo A. M. deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti (neteisėti veiksmai – teismo sprendimo nevykdymas; 2010-10-11 Telšių rajono apylinkės tesimo nutartimi dėl 500 Lt baudos A. M. skyrimą už teismo sprendimo nevykdymą įrodyta atsakovo kaltė; ieškovės pateiktais įrodymais pagrįsta 3032,60 Lt žala; ir priežastinis ryšys tarp ieškovės patirtų nuostolių ir A. M. neteisėtų veiksmų), todėl pareikštas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo turi būti tenkinamas visiškai (CK 6.245 str.).

26Kadangi teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir šalių pateiktus argumentus, daro priešingas išvadas, lyginant su pirmosios instancijos teismo sprendimu, tai apskųstasis teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas (CPK 330 str., 326 str. 1 d. 2 p.).

27Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos ieškovei jos patirtos ir teismui pateiktais dokumentais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – 2632 Lt ir 2,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinėje instancijoje išlaidos valstybei (CPK 93 str., 96 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

30Ieškinį patenkinti visiškai.

31Priteisti iš atsakovo A. M. ( - ) ieškovei B. G. ( - ) 3032,60 Lt nuostolių atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo (2011-01-18) iki teismo sprendimo įvykdymo ir 2632 Lt bylinėjimosi išlaidas.

32Priteisti iš atsakovo A. M. ( - ) 2,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovė B. G. (ieškovės įstatyminė atstovė R. G.) kreipėsi į Telšių... 6. Ieškovės atstovė nurodė, kad jos dukrai B. G. pagal dovanojimo sutartį... 7. Atsakovas nurodė, kad įsipareigojimą atstatyti riboženklius jis įvykdė ir... 8. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Telšių rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad iš nuosavybės atkūrimo byloje esančio 2000-04-27... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 12. Ieškovė B. G. (ieškovės įstatyminė atstovė R. G.) teismui pateikė... 13. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 14. 1. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismas netinkamai taikė LR... 15. 2. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismo sprendime... 16. 3. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismas neteisingai aiškino... 17. 4. Apeliantės nuomone, Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo... 18. A. A. Martinkus atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 20. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantės įstatyminė atstovė... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas pripažintinas nepagrįstu, nes... 23. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo... 24. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos... 25. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje... 26. Kadangi teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir šalių... 27. Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos ieškovei jos patirtos ir... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. sprendimą ir... 30. Ieškinį patenkinti visiškai.... 31. Priteisti iš atsakovo A. M. ( - ) ieškovei B. G. ( - ) 3032,60 Lt nuostolių... 32. Priteisti iš atsakovo A. M. ( - ) 2,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo...