Byla e2-3085-998/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei E. N. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ prašo priteisti iš atsakovės E. N. 5287,30 Eur negrąžintos paskolos, 3105,97 Eur palūkanų, 609,50 Eur administravimo mokesčio, 42,34 Eur delspinigių, 22,72 Eur mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 1751 straipsnis), atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2017-03-02 ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo 6100,00 Eur sumai. Tokiu būdu tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 6100,00 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis, ji turėjo grąžini dalimis pagal mokėjimų grafiką. Bylos duomenimis, atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, todėl ieškovė 2018-10-25 pateikė atsakovei pranešimą „Dėl 2017-03-03 paskolos sutarties OFERTA oferta_(duomenys neskelbtini) (‚Sutartis‘) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Atsakovė ieškovei liko skolinga 5287,30 Eur negrąžinto kredito, nuo kurio ieškovė paskaičiavo 3105,97 Eur palūkanų, 609,50 Eur administravimo mokesčio, 42,34 Eur delspinigių, 22,72 Eur mokėjimo palūkanų. Duomenų, jog nurodytas sumas atsakovė būtų sumokėjusi, byloje nėra.

8Tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio l dalis, 6.200 straipsnio l dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsakovė savo prievolės grąžinti gautą kreditą ir sumokėti kitus su tuo susijusius mokėjimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 5287,30 Eur negrąžinto kredito, 3105,97 Eur palūkanų, 609,50 Eur administravimo mokesčio, 42,34 Eur delspinigių, 22,72 Eur mokėjimo palūkanų.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio l dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

10Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinas 204,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Iš ieškinio priedų matyti, jog ieškovės išlaidos už advokato teisinę pagalbą sudaro 1188,00 Eur. Tačiau bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl prašomų priteisti išlaidų už advokato pagalbą pagrįstumo atsižvelgia į tai, kad byla nėra didelės apimties, ji buvo baigta priimant sprendimą už akių, byloje nėra sprendžiami nauji ir sudėtingi teisiniai klausimai, bylos faktinės aplinkybės nėra sudėtingos bei yra tiesiogiai susijusios su ieškovės vykdoma nuolatine veikla. Pagal advokato pateiktą darbo laiko apskaičiavimą, jo sugaištas laikas – 9 val., kuris manytina yra perteklinis. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ teismas nustatė, kad advokatas, atstovaudamas ieškovę, yra parengęs ne vieną panašų ieškinį. Visa tai rodo, kad ieškinio surašymas, ataskaitų rengimas, teisinės konsultacijos šioje byloje buvo nesudėtingas procesas. Taip pat advokato pateiktoje sąskaitoje už teisines paslaugas nurodyta, kad 1188,00 Eur sumą sudaro atstovavimas vykdymo procese, vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti, būtinųjų vykdymo išlaidų už klientą sumokėjimas, išieškotų kliento lėšų advokato depozitinėje sąskaitoje administravimas, pavedimų vykdymas ir apskaita, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nurodyti advokato veiksmai šioje proceso stadijoje dar nėra atlikti. Dėl nurodytų priežasčių prašomos priteisti 1188,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą šioje byloje ruošiant ieškinį yra per didelės ir nepagrįstos, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų (CK 1.5 straipsnis) (Panevėžio apygardos teismo 2018-11-07 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-704-280/2018). Esant šioms aplinkybėms, bylinėjimosi išlaidos už advokato teisinę pagalbą šioje byloje mažintinos iki 600,00 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės E. N. 5287,30 Eur (penkių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų trisdešimties centų) negrąžintos paskolos, 3105,97 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto penkių eurų devyniasdešimt septynių centų) palūkanas, 609,50 Eur (šešių šimtų devynių eurų penkiasdešimties centų) administravimo mokestį, 42,34 Eur (keturiasdešimt dviejų eurų trisdešimt keturių centų) delspinigius, 22,72 Eur (dvidešimt dviejų eurų septyniasdešimt dviejų centų) mokėjimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 9067,83 Eur (devynių tūkstančių šešiasdešimt septynių eurų aštuoniasdešimt trijų centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. vasario 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 804,00 Eur (aštuonis šimtus keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ naudai.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai