Byla 2-683/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sauslauskio statyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. ir vasario 7 d. nutarčių, kuriomis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1023-253/2014 pagal ieškovės ūkininkės I. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sauslaukio statyba“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Banduva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Pakera“, dėl nekokybiškai atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų ir nuostolių atlyginimo bei vienašalių darbų perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė ūkininkė I. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Sauslaukio statyba“ 696 364 Lt defektų (trūkumų) šalinimo išlaidų atlyginimą; 68 313 Lt neatliktų Statybos darbų sumą; 112 701 Lt patirtų nuostolių atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas; pripažinti negaliojančiais UAB „Sauslaukio statyba“ vienašališkai surašytus atliktų darbų aktus Nr. 2013-04-30/08-1, 2013-04-30/08-2, 2013-04-30/08-3, 2013-06-30/14-1, 2013-06-30/14, taip pat 2013-09-13 statybos darbų perdavimo statytojui aktą. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi šį ieškovės prašymą patenkino ir areštavo atsakovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantį turtą ir uždraudė šį turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo kitaip disponuoti, įskaitant bet neapsiribojant draudimu areštuotą turtą parduoti, dovanoti, nuomoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti iš jo kylančias teises, tačiau leidžiant iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, atsiskaityti su valstybės (savivaldybės) biudžetu ir ieškove laikantis tokio eiliškumo: kredito įstaigose atidarytose sąskaitose bei atsakovo kasoje esančias pinigines lėšas; kilnojamąjį turtą, turtines teises, įskaitant, bet neapsiribojant teises į dividendus ar kitokį pelno paskirstymą; nekilnojamąjį turtą.

7Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, sprendė, kad ieškovės ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais, ieškinio suma yra didelė, duomenų apie atsakovo turtinę padėtį nėra, todėl yra teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą, neviršijant pareikšto reikalavimo sumos (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p., 2 d.).

8Teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi patikslino šią nutartį ir nurodė, kad atsakovo UAB „Sauslaukio statyba“ turtas areštuojamas pareikšto ieškinio sumai, tai yra 877 378 Lt.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Sauslaukio statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šias teismo nutartis, išspręsti klausimą iš esmės ir prašymą atmesti. Skunde teigia, kad:

111. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktiką, pagal kurią vien didelė ieškinio suma nėra besąlygiškas pagrindas konstatuoti grėsmę ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Ši grėsmė gali būti paneigta įrodžius gerą atsakovo turtinę padėtį, t. y. kad atsakovui konkreti ieškovo reikalaujama priteisti suma nėra didelė, kas savaime paneigia objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1148/2013).

122. Teismo nutartis neteisėta, nes ieškovės visiškai nepagrįstai prašoma priteisti pinigų suma atsakovui nėra didelė, nėra jokios grėsmės, kad ieškovei palankus teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas ar jo įvykdymas pasunkėtų. Tokius argumentus pagrindžia įmonės 2013 m. finansinės ataskaitos duomenys, kurie yra ženkliai pagerėję, pagal kuriuos įmonė nors ir patyrė nuostolių, tačiau jie yra žymiai mažesni nei 2012 m., įmonė stabiliai veikia nuo 2003 m. įmonėje dirba 59 darbuotojai, kuriems įmonė 2013 m. sumokėjo 1 558 806 Lt darbo užmokesčio, valstybei sumokėjo 1 266 662 Lt mokesčių, įmonė nuolat turi užsakymų, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose.

133. Teismas neatsižvelgė į tai, kad įkeisto turto vertė yra 435 000 Lt, o neįkeisto nekilnojamojo turto vertė sudaro 739 000 Lt, kurio beveik pakaktų atsiskaityti su ieškove ieškinio patenkinimo atveju.

144. Teismas be pagrindo išnagrinėjo ieškovės prašymą nepranešęs atsakovui.

155. Teismas nepagrįstai areštavo atsakovo turtą, nes ieškinys yra nepagrįstas.

166. Teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo principą, teismų praktiką ir be pagrindo areštavo atsakovo lėšas, o tik jų nesant – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Atsakovas, negalėdamas naudotis savo lėšomis, neturi galimybių vykdyti savo komercinės veiklos, atsiskaityti su subrangovais, vykdyti savo įsipareigojimų pagal

17Ieškovė ūkininkė I. J. atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas teisingai nurodė, kad ieškinio suma yra laikytina didele atsakovui ir pagrįstai taikė minėtas priemones, nes kaip matyti iš atsakovo pateikto 2013-09-30 tarpinio balanso, įmonės turto vertė yra 5 912 006 Lt, tačiau vien įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 5 765 379 Lt. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad jis sumokėjo mokesčius valstybei, nesudaro pagrindo teigti, jog nėra grėsmės ieškinio reikalavimų patenkinimui. Pažymėjo, kad tokių priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia šaliai nepatogumus, tačiau šiuo atveju turtas yra areštuotas konkrečiai ieškininių reikalavimų sumai, todėl skolininko teisės nebuvo suvaržytos daugiau negu būtina.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Kaip žinoma, teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-782/2007, 2008 m. birželio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-428/2008 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija, kaip teisingai nurodo apeliantas, nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, patikimumą verslo santykiuose, reputaciją ir kitas aplinkybes.

20Esminis atsakovo atskirojo skundo argumentas yra grindžiamas tuo, kad atsižvelgiant į jo ūkinę – finansinę padėtį, ieškinio suma jam nėra didelė, o taip pat nėra grėsmės, jog ieškinio tenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas negalės būti realiai įgyvendintas.

21Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, teismas patenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių motyvuodamas tuo, kad 877 378 Lt ieškinio suma yra laikytina didele. Atsakovas, siekdamas paneigti šią teismo išvadą, apeliacinės instancijos teismui pateikė itin didelės apimties dokumentus apie bendrovės finansinius rodiklius (2013-09-30 tarpinį balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), planuojamų 2014 m. pajamų lentelę, su klientais sudarytų sutarčių, ilgalaikio turto sąrašo kopijas, pažymą apie sumokėtus mokesčius, tiekėjų raštus dėl apmokėjimo ir kt.

22Teismas, remdamasis šiuose rašytiniuose įrodymuose esančiais duomenimis, pažymi, kad pagal įmonės 2013-09-30 tarpinį balansą, iš tiesų, įmonė turi turto, ilgalaikis įmonės turtas sudaro 1 590 057 Lt, ir šis turtas yra sumažėjęs nuo 1 785 356 Lt, lyginant su 2012 m., kad per vienerius metus gautinos įmonės sumos sudaro 3 625 603 Lt, o mokėtinos sumos – net 5 765 379 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos sudaro 248 572 Lt. Taigi iš pateiktų duomenų dėl planuojamų gauti pajamų nėra galimybės nustatyti, kiek iš jų atsakovas realiai turi galimybę gauti (debitorių mokumas, etc.). Iš tiesų, kaip matyti iš tarpinės pelno (nuostolių) ataskaitos, įmonės 498 736 Lt nuostoliai 2013 m. lyginant juos su 2012 m. 1 270 279 Lt nuostolių dydžiu, buvo mažesni. Tačiau vien ta aplinkybė taip pat nesudaro pagrindo daryti išvados apie įmonės realią turtinę padėtį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš kartu su atskiruoju skundu pateiktų apelianto sudarytų ir, jo teigimu, vykdomų sutarčių nėra galimybės nustatyti, ar šios sutartys klausimo nagrinėjimo metu yra vykdomos ir ar jos vykdomos tinkamai tiek iš atsakovo, kaip rangovo, tiek iš užsakovo pusės.

23Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą sprendė neturėdamas jokių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį bei vykdomus projektus, nevertinęs šių dokumentų, taip pat į tai, jog kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų Liteko, ieškovės prašymu pagal patikslintą ieškinio sumą laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra padidintas iki 1 130 841 Lt, siekiant tinkamai įvertinti ieškiniu pareikštų reikalavimų mastą bei dydį apeliantui, o taip pat įgyvendinti proporcingumo bei ekonomiškumo principų reikalavimus, – teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones grąžinamas nagrinėti iš naujo (CPK 147 str., 327 str.).

24Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal nuosekliai formuojamos teismų praktikos šiais klausimais nuostatas, taikant laikinąją apsaugos priemonę – turto areštą pirmiausiai yra areštuojamas nekilnojamasis turtas, kitas turtas, o tik tokio turto nesant ar jo nepakakus – lėšos.

25Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. ir vasario 7 d. nutartis ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „Sauslaukio statyba“ grąžinti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė ūkininkė I. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi šį ieškovės... 7. Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1... 8. Teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi patikslino šią nutartį ir nurodė,... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Sauslaukio statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. 1. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą... 12. 2. Teismo nutartis neteisėta, nes ieškovės visiškai nepagrįstai prašoma... 13. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad įkeisto turto vertė yra 435 000 Lt, o... 14. 4. Teismas be pagrindo išnagrinėjo ieškovės prašymą nepranešęs... 15. 5. Teismas nepagrįstai areštavo atsakovo turtą, nes ieškinys yra... 16. 6. Teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo... 17. Ieškovė ūkininkė I. J. atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Kaip žinoma, teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią... 20. Esminis atsakovo atskirojo skundo argumentas yra grindžiamas tuo, kad... 21. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, teismas patenkino ieškovės prašymą dėl... 22. Teismas, remdamasis šiuose rašytiniuose įrodymuose esančiais duomenimis,... 23. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad pirmosios instancijos... 24. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal nuosekliai formuojamos teismų... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 26. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. ir vasario 7 d....