Byla e2-8400-734/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-01-22 pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ su atsakovu sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 801722363, pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti atsakovo pasirinktas prekes, už kurias atsakovas pradiniam kreditoriui turėjo mokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius pagal sutartyje nustatytą įmokų grąžinimo grafiką. Atsakovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, sutartis buvo nutraukta, o atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 303,08 Eur. Nurodė, kad pradinis kreditorius 2010-01-19 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Sutarties 11.1 p. atsakovas už vėlavimą atsiskaityti pagal mokėjimų grafiką įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,2 proc. dydžio delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016-07-17 iki 2017-01-17 paskaičiavo atsakovui 109,80 Eur delspinigių. Taip pat, ieškovas nurodė, kad 2007-06-01atsakovas su pradiniu kreditoriumi sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T706024146, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui kortelę su kredito limitu, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą pradiniam kreditoriui sutartyje numatytomis sąlygomis, kartu apmokant palūkanas bei kitus mokesčius. Atsakovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, sutartis buvo nutraukta, o atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 1502,1 Eur.

4Nurodė, kad pradinis kreditorius 2010-01-19 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Sutarties 9.4 p. atsakovas už vėlavimą atsiskaityti pagal mokėjimų grafiką įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,2 proc. dydžio delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016-03-22 iki 2016-09-22 paskaičiavo atsakovui 540,00 Eur delspinigių.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1805,18 Eur skolos, 649,80 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas A. P. 2008-01-22 su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 801722363 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu pradinis kreditorius įsigijęs iš trečiojo asmens perdavė atsakovui valdyti ir naudotis Sutartyje nurodytą daiktą, su sąlyga, kad sumokėjus visą Sutartyje numatytą kainą, prekė pereis atsakovo nuosavybėn. Sutartimi atsakovas įsipareigojo su pradiniu kreditoriumi atsiskaityti dalimis, mokant Sutarties mokėjimų grafike numatyto dydžio įmokas mokėjimų grafike nustatytais terminais. Ieškovo teigimu, atsakovas savo įsipareigojimų pagal Sutartį pradiniam kreditoriui tinkamai nevykdė, pradinis kreditorius Sutartį vienašališkai nutraukė, o atsakovas liko skolingas pastarajam 303,08 Eur.

10Taip pat nustatyta, kad atsakovas A. P. 2007-06-01 su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T706024146, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui kortelę su kredito limitu, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą pradiniam kreditoriui sutartyje numatytomis sąlygomis, kartu apmokant palūkanas bei kitus mokesčius. Ieškovo teigimu, atsakovas savo įsipareigojimų pagal Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį, pradiniam kreditoriui tinkamai nevykdė, pradinis kreditorius Sutartį vienašališkai nutraukė, o atsakovas liko skolingas pastarajam 1502,1 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovas pilnai įvykdė pradiniam kreditoriui savo įsipareigojimus pagal Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 801722363, ir Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T706024146, byloje nepateikta (CPK 178 str.).

11Byloje nustatyta, kad 2010-01-19 ieškovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ pasirašė Reikalavimų teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 3, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ atlygintinai perleido ieškovui reikalavimo teises, įskaitant ir į atsakovo įsiskolinimą pagal Sutartį. Ieškovo teigimu, apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Pažymėtina, kad išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, tame tarpe ir Reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 str. 7 d.).

12CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d. 2 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1805,18 Eur skolos.

13Pažymėtina, kad remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Tuo pačiu konstatuotina, kad pagal teisės aktų reglamentuojančių reikalavimo teisės perleidimo institutą nuostatas, naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009; ir kt.).

14Remiantis CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Išperkamosios nuomos sutarties Nr. 801722363, 11.1 p. numatyta, kad pažeidus mokėjimo grafiką bei vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas (atsakovas) įsipareigoja mokėti lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas minėtos Sutarties nuostatos pagrindu už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016-07-17 iki 2017-01-17, t.y. 180 dienų, paskaičiavo atsakovui 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurių bendra suma sudaro 109,80 Eur.

15Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutarties Nr. T706024146, 9.4 p. numatyta, kad pažeidus mokėjimo grafiką bei vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, atsakovas įsipareigoja mokėti lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas minėtos Sutarties nuostatos pagrindu už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016-03-22 iki 2016-09-22, t.y. 180 dienų, paskaičiavo atsakovui 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurių bendra suma sudaro 540,0 Eur. Iš viso bendra delspinigių suma yra 649,80 Eur.

16Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudaryta Sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis (CK 6.2281 str.). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.) pabrėžiama, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Kasacinio teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

17Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Nagrinėjamu atveju ieškovas nuostolių, atsiradusių dėl atsakovo prievolės pažeidimo, dydžio byloje neįrodinėjo. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas yra vartotojas, kuris Sutartis su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal pradinio kreditoriaus pasiūlytas standartines sutarties sąlygas, todėl laikytina, kad jis turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų bei negalėjo visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, Sutartyje nustatyta 0,2 proc. dydžio delspinigių norma, kuri keturis kartus viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl mažintina. Pažymėtina, jog teismas mažindamas priteistinas netesybas, gali nurodyti sumažintų netesybų dydį procentine išraiška arba konkrečia suma, kuri, teismo vertinimu, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika bei minėtomis teisės normomis, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini ¾ dalimis, t.y. iki 162,45 Eur (649,80 Eur / 4) sumos, kuri yra proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui bei, teismo vertinimu, visiškai atlygina faktinius kreditoriaus patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.73 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1, 3 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 162,45 Eur delspinigių.

18Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1967,63 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-01-24 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

19Ieškovas byloje patyrė 55,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 80 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 44,00 Eur žyminio mokesčio (55 Eur x 80 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai šaliai tenkanti išlaidų dalis neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

21Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui Lindorff Oy filialui, į.k. 111882842, iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 1805,18 Eur skolos, 162,45 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1967,63 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-01-24 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 44,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

26Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus atsakovui įteikti kopijos paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

27Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

28Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-01-22 pradinis kreditorius UAB „Ūkio... 4. Nurodė, kad pradinis kreditorius 2010-01-19 Reikalavimo teisių perleidimo... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1805,18 Eur skolos, 649,80 Eur... 6. Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas 10. Taip pat nustatyta, kad atsakovas A. P. 2007-06-01 su... 11. Byloje nustatyta, kad 2010-01-19 ieškovas su pradiniu kreditoriumi UAB... 12. CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 13. Pažymėtina, kad remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina... 14. Remiantis CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 15. Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutarties Nr. T706024146, 9.4... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pradinio kreditoriaus ir... 17. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 18. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 19. Ieškovas byloje patyrė 55,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 21. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovui Lindorff Oy filialui, į.k. 111882842, iš atsakovo 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 26. Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame... 27. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 28. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...