Byla e2SP-5666-329/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Bakenas“, atstovaujamos likvidatoriaus advokato Audriaus Bandzaičio, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo,

Nustatė

32016 m. spalio 4 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Bakenas“, atstovaujamos likvidatoriaus advokato Audriaus Bandzaičio, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo, kuriuo prašoma: 1) areštuoti atsakovo V. O. nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias jam priklausančiose bankų sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis, laikinąsias apsaugos priemones prašo taikyti nepranešus atsakovui, nes yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą; 2) išreikalauti iš atsakovo V. O. automobilių Renault Kangoo, 2005 m. ir 2007 m., VW Golf 2007 m., Ford Ka, 2005 m. ir VW Passat, 2010 m. pardavimo 2925,93 Eur avanso panaudojimo ir Vokietijos įmonės SAD-CAR skolą UAB „Bakenui" pagrindžiančius dokumentus. Nurodo, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teikimo metu nėra galimybės pateikti ieškinio, kadangi atsakovas neįvykdė savo pareigos perduoti bendrovės likvidatoriui visus dokumentus.

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 str. 3 d. numatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo interesams. Tokiu būdu įstatymas numato tam tikras sąlygas, kurios sudaro pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui iki ieškinio teismui pateikimo dienos: 1) turi būti įrodyta, jog egzistuoja grėsmė ar tikimybė, kad ateityje galimai kils grėsmė dėl to, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; 2) turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios ieškinio padavimo atidėjimą. Tik esant abiem šioms sąlygoms yra galimas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepareiškus ieškinio.

6Taigi laikinosios priemonės gali būti taikomos tik nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, ir esant įrodymams, patvirtinantiems, kad yra grėsmė pareiškėjo interesams bei egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo, tikėtina palankaus ieškovui, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Net ir egzistuojant byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygoms, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi laikytis proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Tuo atveju, jeigu dėl tokių priemonių taikymo atsakovas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kurie ieškinio atmetimo atveju galėtų būti sunkiai atlyginami, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti netaikomos, jei net ir egzistuotų ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-918-516/2016 ir kt.).

7Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašyme nenurodė konkrečių priežasčių, pateisinančių ieškinio padavimo atidėjimą, nenurodė ar ateityje teiks ieškinį ir kokiu pagrindu (žalos atlyginimo ar sandorių ginčijimo). Duomenų, kad pareiškėjas realiai ketintų pradėti teisminį procesą nėra pateikta. Vien pareiškėjo išdėstyti teiginiai apie tai, kad egzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo (neaišku, kokio pobūdžio ginčą sprendžiant) įvykdymui, kad atsakovas vilkina dokumentų ir turto perdavimą likvidatoriui dėl to, kad tikėtina juos galimai yra praradęs, kad nereaguoja į 2015-06-01, 2016-03-07, 2016-09-26 pranešimus apie pareigą perduoti bendrovės turtą ir dokumentus, nesant kartu su prašymu pateiktų šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, įtikinamai nepaaiškina priežasčių, dėl ko ieškinys nėra paduodamas iš karto ir nepatvirtina realios grėsmės pareiškėjo interesams (CPK 147 str. 3 d., 178 str.).

8Vien tik kreipimasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010). Teismas pažymi, kad pareiškėjas nenurodė jokių argumentų ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kiltų grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

9Prašymas dėl įrodymų išreikalavimo atmestinas.

10Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo ir tuo pačiu prašo išreikalauti iš atsakovo V. O. automobilių Renault Kangoo, 2005 m. ir 2007 m., VW Golf 2007 m., Ford Ka, 2005 m. ir VW Passat, 2010 m. pardavimo 2925,93 Eur avanso panaudojimo ir Vokietijos įmonės SAD-CAR skolą UAB „Bakenui" pagrindžiančius dokumentus.

11Teismas atmeta šį pareiškėjo prašymą, kadangi įstatymas nenumato teismui pareigos rinkti tiek savo iniciatyva, tiek pareiškėjo prašymu įrodymus iki civilinės bylos iškėlimo. Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos pateikimo ir tokių prašymų nagrinėjimo tvarka yra aiškiai reglamentuota CPK 147 str. 3 d. CPK nenumato pareiškėjui teisės teikti prašymus teismui išreikalauti vienokius ar kitokius jam reikalingus įrodymus iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

12Netenkinus prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, nesprendžiamas klausimas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

13Esant išdėstytoms aplinkybėms ir motyvams pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra atmestinas (CPK 144 str.1 d.).

14Išaiškintina pareiškėjui, kad ši nutartis neužkerta kelio, ištaisius nutartyje nurodytus trūkumus, pateikti teismui naują pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo (CPK 7 str. 1 d., 115 str., 144 str.1 d.).

15Vadovaudamasis CPK 147 str., 290-291 str., 593 str., teismas

Nutarė

16atmesti pareiškėjo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Bakenas“, atstovaujamos likvidatoriaus advokato Audriaus Bandzaičio, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo.

17Atmesti pareiškėjo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Bakenas“, atstovaujamos likvidatoriaus advokato Audriaus Bandzaičio, prašymą dėl įrodymų išreikalavimo.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai