Byla B2-502-658/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Santechninė įranga“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Santechninė įranga“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi UAB „Santechninė įranga“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Miroslava Vrublevskaja. 2018 m. vasario 5 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2018 m. kovo 2 d., 2018 m. kovo 27 d., 2018 m. balandžio 13 d., 2018 m. liepos 16 d., 2018 m. gruodžio 21 d., 2019 m. kovo 13 d., 2019 m. kovo 25 d. nutartimis buvo patikslintas. 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Santechninė įranga“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydama, kad visas įmonės turtas yra realizuotas, iš turto gautos piniginės lėšos paskirstytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka, t. y. visos bankroto procedūros yra baigtos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2019 m. lapkričio 19 d. raštas ir el. laiškas).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad administratorei buvo perduoti visi įmonės dokumentai ir turtas. BUAB „Santechninė įranga“ veikla buvo santechninių paslaugų tiekimas įmonėms ir gyventojams. Bendrovės bankrotą iš esmės nulėmė tai, kad nebuvo gautas didelis atsiskaitymas iš debitorės UAB „Toresta“. Nors Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 11 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-31013-151/2015 priteisė UAB „Santechninė įranga“ iš UAB „Toresta“ 53 293,25 Eur skolos, taip pat palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, tačiau priteistos sumos nebuvo išieškotos, kadangi UAB „Toresta“ bankrutavo. Po to sutriko atsiskaitymai, bendrovė patyrė lėšų trūkumą, susikaupė skolos VSDFV, kuris visam UAB „Santechninė įranga“ turtui pritaikė priverstinę hipoteką. Dėl to įmonės akcininkai priėmė sprendimą dėl veiklos sustabdymo ir vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto.

9Bankroto administratorė patikrinusi perduotus įmonės dokumentus nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Administratorė nurodė, jog visi BUAB „Santechninė įranga“ mokėjimai buvo pagristi dokumentais, lėšos naudojamos pagal paskirtį, išlaikomas atsiskaitymų eiliškumas, įmonės finansinei apskaitai buvo naudojama labai aiški buhalterinė programa, pritaikyta įmonės tikslams. Taip pat BUAB „Santechninė įranga“ veikloje nenustatyta jokių tyčinio bankroto požymių.

10Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje dirbo 7 darbuotojai, kurie buvo perspėti dėl darbo sutarties nutraukimo ir atleisti. BUAB „Santechninė įranga“ vadovas bankroto administratorei perdavė įmonės likusį turtą pagal 2017 m. lapkričio 30 d. balansą. Administratorė visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą perėmė ir pervežė į Vilnių, turto likučių saugojimui iki pardavimo buvo nuomojamas garažas. Bankroto bylos eigoje visas turtas realizuotas kreditorių susirinkimų nutarimuose nustatyta tvarka ir kainomis, t. y. iš viso už parduoto turtą gauta 8 860 Eur. Bankroto procese taip pat išieškoti 8 870,91 Eur iš įmonės debitorių. Administratorė paruošė paraišką Garantiniam fondui dėl išmokų skyrimo, pagal kurią pervestos lėšos skirtos darbuotojų finansiniams reikalavimams tenkinti, t. y. iš šių lėšų patenkinti 21 864,19 Eur dydžio darbuotojų finansiniai reikalavimai, o vietoje jų į kreditorių sąrašą su tokio paties dydžio reikalavimu įtrauktas VSDFV Alytaus skyrius. Iš viso bankroto proceso metu buvo gauta 39 595,10 Eur, iš kurių buvo dalinai padengtos administravimo išlaidos ir iš dalies darbuotojų, bei įkaito turėtojo finansiniai reikalavimai. Iš bylos duomenų nustatyta, kad byloje liko nepatenkinti 242 119,86 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

11Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. vasario 14 d. pažyma Nr. (KM)-D2-456 patvirtina, kad BUAB „Santechninė įranga“ su Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

12Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Santechninė įranga“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

14Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

15Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

16Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

18pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Santechninė įranga“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

19Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

20Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi UAB „Santechninė... 3. BUAB „Santechninė įranga“ bankroto administratorė pateikė teismui... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato,... 8. Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad... 9. Bankroto administratorė patikrinusi perduotus įmonės dokumentus nenustatė... 10. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje dirbo 7 darbuotojai, kurie buvo... 11. Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos... 12. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 13. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 14. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 15. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 16. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 18. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Santechninė... 19. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių... 20. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...