Byla 2A-160/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir

3Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams adv. Viačeslavui Blaščiuk, A. S., atsakovei ir atsakovo N. L. įstatyminei atstovei bei trečiojo asmens UAB ,,Heraldikos statyba“ vadovei E. L. , atsakovų A. P. , D. P. ir V. L. atstovui advokatui E. S. , trečiajam asmeniui ir trečiojo asmens UAB ,,Heraldika“ vadovui G. J. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. P. , E. L. ir N. L. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-568-343/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Medicinos bankas ieškinį atsakovams E. J. , E. L. , S. L. , A. P. , D. P. , V. L. , N. L. , tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Heraldija“, uždarajai akcinei bendrovei „Heraldijos statyba“, G. J. , tretiesiems asmenims E. M. , E. M. , Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl tariamų sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas AB Medicinos bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais: 1) 2008 m. rugsėjo 4 d. sandorį, pagal kurį atsakovė E. J. pardavė 49,53 m2 dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), A. P. ir D. P. , 2) 2008 m. gegužės 15 d. sandorį, pagal kurį atsakovė E. L. padovanojo 37,80 m2 vieno kambario butą N. L. , 3) 2008 m. rugsėjo 11 d. sandorį, pagal kurį atsakovai E. L. ir S. L. pardavė 43,78 m2 dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), V. L. , 4) taikyti dvišalę restituciją, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad UAB „Heraldijos statyba“ neapmokėjus 2008 m. sausio 30 d. ir 2008 m. vasario 29 d. paprastųjų neprotestuotinų vekselių, už kuriuos laidavo E. L. , G. J. , S. L. , E. J. ir UAB „Heraldija“, bei UAB „Heraldija“ neapmokėjus 2008 m. birželio 13 d. paprastojo neprotestuotino vekselio, už kurį laidavo E. L. , G. J. , S. L. , E. J. ir UAB „Heraldijos statyba“, vekselių pagrindu buvo išduoti vykdomieji įrašai. Pateikus vykdomuosius įrašus vykdyti antstoliui paaiškėjo, kad vekselių laiduotojai E. J. , E. L. ir S. L. sudarė prašomus pripažinti negaliojančiais sandorius. Sandoriai buvo sudaryti laiduotojams žinant, kad vekseliai nebus apmokėti, prieš pasibaigiant vekselių apmokėjimo terminams, nekilnojamas turtas sandoriais perleistas laiduotojų giminaičiams, todėl sandoriai vertintini kaip pažeidžiantys kreditoriaus teises, tuo tarpu turto įgijėjų elgesys - kaip nesąžiningas. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko, prašė ieškinį patenkinti pilnai, be to, prašė pripažinti negaliojančiu sandorį, sudarytą tarp V. L. ir E. M. . Nurodė, kad vykdymo metu paaiškėjo, kad niekas, nei skolininkai, nei laiduotojai vekselių neapmoka. Jų nuomone, ginčijami sandoriai sudaryti siekiant išvengti atsiskaitymo. Bendra skolos suma viršija 530 000 Lt. Sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, jie neturi jokio turto, restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas. Realių atsiskaitymų nebuvo, tai patvirtina antstolės pažyma. Visi sandoriai yra sudaryti su artimais giminaičiais. Prašo taikyti CK 6.66 str. 1d. Yra 8 vekseliai, yra pažyma iš antstolės, registro išrašai pagrindžia aplinkybę, kad laiduotojai neturi registruotino turto, o įmonės yra sunkioje finansinėje būklėje. Antstolė Adomaitienė išdavė pažymą, kurioje nurodyta, kad atsakovai turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi. Ginčijamus sandorius atsakovai neprivalėjo sudaryti, nes neprivalėjo turtą perleisti nei pagal įstatymą, nei pagal sprendimus. Nesąžiningumas yra preziumuojamas pagal CK 6.67str. 1d. E. M. pripažino, kad pažįsta V. L. , kad draugauja su S. L. . Todėl ir jo sudarytas sandoris yra tariamas, E. M. buvo nesąžiningas. UAB „Heraldijos statyba“ turtas yra įkeistas Hansa Bankui (dabar – UAB ,,Swedbank“). Laidavimas nėra stabdomas. Yra taikoma Vekselių įstatymo 34 str. Laiduotojai patys pripažino, kad yra nemokūs, nebuvo paneigta nesąžiningumo prezumpcija.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino: 1) pripažino negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 4 d. pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp E. J. iš vienos pusės (pardavėja) ir A. P. ir D. P. (pirkėjai), pagal kurį atsakovė E. J. pardavė, o A. P. ir D. P. nupirko 49,53 kv. m dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), už 150 000 Lt; taikė abišalę restituciją ir 49,53 kv. m dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), grąžino E. J. nuosavybėn, o iš E. J. priteisė A. P. ir D. P. 150 000 Lt; 2) pripažino iš dalies negaliojančiu 2008 m. gegužės 9 d. dovanojimo sandorį, dalyje dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini), sudarytą tarp N. L. (dovanos gavėjas) ir E. L. ir S. L. (dovanos davėjai), pagal kurį atsakovė E. L. ir S. L. padovanojo 37,80 kv. m vieno kambario butą N. L. ; taikė restituciją ir butą, esantį (duomenys neskelbtini) grąžino E. L. ir S. L. nuosavybėn; 3) pripažino negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 11 d. pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp E. L. ir S. L. (pardavėjai) ir V. L. (pirkėja), pagal kurį atsakovai E. L. ir S. L. pardavė 43,78 kv. m dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini) V. L. ; E. L. ir S. L. iš V. L. priteisė 150 000 Lt; iš V. L. priteistą 150 000 Lt sumą, iš N. L. išreikalautą butą, esantį (duomenys neskelbtini), iš Antano ir D. P. išreikalautą butą, esantį (duomenys neskelbtini) skyrė AB Medicinos bankas kreditoriniam 561 215,49 Lt reikalavimui patenkinti; priteisė iš atsakovų S. L. , E. L. , N. L. , E. J. , A. P. , D. P. ieškovui AB Medicinos bankas po 333,33 Lt atstovavimo išlaidų ir valstybei po 30,03 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovų S. L. ir E. L. ieškovui AB Medicinos bankas po 1343,16 Lt žyminio mokesčio; priteisė iš atsakovų E. J. , A. P. , D. P. ieškovui AB Medicinos bankas po 1333, 34 Lt ir valstybei po 816,67 Lt žyminio mokesčio.

7Teismas nurodė, kad ieškovas ginčijamus sandorius prašė pripažinti negaliojančiais CK 6.66 straipsnio pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti jo teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkertamas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu bei nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo nesąžiningas.

81. Actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. jis taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Teismo teigimu, atsakovai A. P. , D. P. , V. L. nurodė, kad vykdomieji įrašai ieškovei buvo išduoti 2008 m. rugsėjo 17 d. ir 2008 m. spalio 3 d. A. P. , D. P. , V. L. sandoriai buvo sudaryti anksčiau – 2008 m. rugsėjo 4 d. ir 2008 m. rugsėjo 11 d., todėl, jų nuomone, laikytina, kad tų sandorių sudarymo momentu ieškovas neturėjo galiojančios reikalavimo teisės šiems asmenims. Teismas nustatė, kad 2008 m. sausio 30 d. ir 2008 m. vasario 29 d. UAB ,,Heraldijos statyba“ pardavė vekselius UAB Medicinos bankas po 100 000 Lt, apmokėjimo terminas yra nustatytas atitinkamai 2008 m. liepos 24 d. ir 2008 m. rugpjūčio 22 d. (t. 1, b. l. 8,10), o 2008 m. birželio 13 d. UAB ,,Heraldija“ pardavė UAB Medicinos bankas paprastąjį vekselį 50 000 Lt, apmokėjimo terminas – 2008 m. rugsėjo 11 d. (t. 1, b. l. 12). Šių vekselių apmokėjimą garantavo atsakovai E. L. , S. L. , G. J. , E. J. ir įmonės viena už kitą. Actio Pauliana ieškinio pareiškimo metu nereikalaujama, kad reikalavimo teisė būtų vykdytina. Teismas nurodė, kad reikalavimo teisė atsirado nuo įsipareigojimų priėmimo dienos, t. y. nuo pirmojo vekselio pardavimo dienos – 2008 m. sausio 30 d. Ieškovas ieškinį pareiškė jau suėjus prievolės įvykdymo terminui. Kadangi skolininkas ir laiduotojas atsako pagal prievoles solidariai, tai jų atžvilgiu taikytinas actio Pauliana institutas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkams.

92. Actio Pauliana pagrindu ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus interesus ir teises. Teismo nurodė, kad iš byloje esančios ieškovo UAB Medicinos bankas pažymos matyti, kad pagal vekselius UAB „Heraldijos statyba“ bankui yra skolinga 341 756,21 Lt , o UAB „Heraldija“ –

10189 548,03Lt (t. 2, b. l. 83). Iš antstolės pažymos apie išieškojimą matyti, kad išieškojimas iš atsakovų nevyksta (t. 2. b. l. 81-82). Iš antstolės pažymos (t. 3, b. l. 51-52) matyti, kad nei vienas iš atsakovų neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Viso pagal vykdomuosius įrašus skola sudaro 574 089,35 Lt, o išieškota yra tik 12 873,86 Lt. Iš atsakovo S. L. yra išieškota 889,60 Lt, iš E. L. nebuvo nieko išieškota, iš E. J. buvo išieškota 1448,85 Lt, iš G. J. buvo išieškota 872,45 Lt, iš UAB „Heraldijos statyba“ – 179,68 Lt, iš UAB „Heraldija“ – 9483,28 Lt. Teismo teigimu, atsakovai ar jų atstovai pripažino, kad atsakovai fiziniai asmenys nekilnojamojo turto nebeturi, UAB „Heraldija“ atstovas pripažino, kad įmonė niekada turto neturėjo, apie gaunamas pajamas taip pat nepasakė, paaiškindamas, jog tai yra komercinė paslaptis, UAB „Heraldijos statyba“ iškelta restruktūrizavimo byla, ruošiamas restruktūrizavimo planas. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovai, perleisdami turėtą nekilnojamąjį turtą, ženkliai sumažino turėto turto masę, nenurodė jokių galimybių atsiskaitymui su kreditoriumi, todėl tokiu būdu pažeidė kreditoriaus teises ir teisėtus interesus. Teismas taip pat pažymėjo, jog sandoris, sudarytas tarp A. ir D. P. ir E. J. pažeidė ieškovo teises dar ir dėl to, kad šiuo sandoriu kaip paaiškino tiek P. atstovas, tiek E. J. sutuoktinis G. J. , buvo grąžinta dalis paskolos P., t. y. buvo suteikta pirmenybė vienam kreditoriui prieš kitą. Šiuo atveju svarbu paminėti ir tą aplinkybę, kad apie J. skolą P. nei J., nei P. nei savo atsiliepimuose, nei parengiamųjų teismo posėdžių metu neužsiminė, paskolos sutartis buvo pateikta tik 2009 m. balandžio 22 d. teismo posėdžio metu, be to, paskolos sutartyje nėra užfiksuotas pinigų perdavimo Jonikams faktas (t. 3, b.l. 53-54), nes iš paskolos sutarties p. 2.1 matyti, kad paskolos davėjai įsipareigojo paskolos pasirašymo metu perduoti 80 000 Lt, tačiau ar pinigai buvo perduoti – neaišku.

113. Ginčijamas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas. Teismas nurodė, kad ginčijami sandoriai šioje byloje buvo sudaryti 2008 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais. Ieškinys teisme pareikštas 2008 m. spalio 20 d.

124. Ginčijamas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jei skolininkas jo neprivalėjo sudaryti. Teismas nurodė, kad atsakovai L. būtinybę sudaryti ginčijamus sandorius grindė pasiruošimu išsituokti ir tokiu būdu pasidalijimu santuokiniu turtu. Teismas sprendė, kad sudaryti ginčijamus sandorius L. neprivalėjo, o atvirkščiai, sutinkamai su CK 3.118 straipsniu, jie, dalindamiesi santuokoje įgytą turtą, privalėjo pirma išspręsti klausimą dėl atsiskaitymo su kreditoriais, o tik po to, paaiškėjus, kad bendro turto liko, galėjo svarstyti santuokoje įgyto turto pasidalijimo klausimus.

13E. J. ginčijamo sandorio sudarymo būtinybę siejo su pareiga grąžinti skolą. Tačiau, kaip paminėta aukščiau, tokio sandorio ji neprivalėjo sudaryti, o iš kitos pusės tokio sandorio sudarymu akivaizdžiai suteikė pirmenybės teisę vienam kreditoriui prieš kitą. Pažymėtina ir tai, kad skolininko teisinė prievolė sudaryti sandorius CK 6.66 straipsnio prasme aiškinama siaurai, todėl neprivalomais sandoriais laikomi tokie, kurie sudaromi nesant įstatymo ar kitos susitarimo pagrįstos teisinės prievolės.

145. Kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, jei sandoris atlygintinis. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovui netenka pareigos įrodinėti trečiojo asmens nesąžiningumą, kadangi jis yra preziumuojamas pagal CK 6.67 straipsnio 1 dalies 1 punktą. E. J. yra D. P. dukra, V. L. yra S. L. mama, N. L. yra Editos ir S. L. sūnus. CK 6.67 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad yra preziumuojama, jog kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimais giminaičiais. Visi ginčijami sandoriai sudaryti tarp vaikų ir tėvų. CK 6.66 straipsnio 2 dalis nustato, kad neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Todėl dovanojimo sandoriui ši nuostata ir taikytina.

15Teismas, įvertinęs nurodytas faktines bylos aplinkybes, į bylą pateiktus įrodymus, sprendė, kad ieškinys yra įrodytas, todėl tenkintinas.

16Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovas dukart prašo skolos iš atsakovų, motyvuodamas tuo, kad ieškovas turi teisę reikalauti skolos tiek iš skolininkų, tiek iš laiduotojų, kadangi jie atsako solidariai. Teismas nesutiko su motyvu, kad pripažinus dovanojimo sutartį negaliojančia, bus pažeisti ne tik N. L. , bet ir jo sesers S. L. interesai, nurodęs, kad teismas gali sandorį pripažinti negaliojančiu iš dalies. Teismo nuomone, E. L. , atsiliepime teigdama, kad E. L. nebuvo žinoma trečiaisiais asmenimis įtrauktų bendrovių finansinė padėtis, elgiasi nesąžiningai, kadangi ji pati atstovauja byloje UAB „Heraldijos statyba“, kurios generaline direktore ir yra (t.3, b.l. 34-35).

17Atsakovas A. P. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

181. CK 3.135 straipsnyje ir 6.67 straipsnio 1 dalyje konkrečiai įvardinti subjektai, su kuriais skolininkui sudarius kreditoriaus ginčijamą actio Pauliana pagrindu sandorį, preziumuojamas abiejų sandorio šalių nesąžiningumas. Todėl kreditoriui ginčijant skolininko sudarytą turto perleidimo sandorį actio Pauliana pagrindu ir taikant CK 6.67 straipsnio 1-3, 6, 7 punktus, būtina nustatyti, ar skolininkas ir trečiasis asmuo atitinka CK 3.135 straipsnyje nustatytą artimųjų giminaičių sąvoką. Atsakovas A. P. nėra E. J. giminaitis ir niekada juo nebuvo. Teismas, neišsiaiškinęs kokie ryšiai sieja A. P. ir E. J. , bei konstatavęs atsakovo A. P. nesąžiningumą taikant nesąžiningumo prezumpciją, t. y. nenustatęs jokių atsakovo A. P. nesąžiningumą įrodančių aplinkybių ar faktų, pažeidė materialinės teisės normas – netinkamai taikė byloje CK 6.67 straipsnio 1 punkto nuostatas.

192. Skundžiamu sprendimu teismas nusprendė iš V. L. priteistą 150 000 Lt sumą, iš N. L. išreikalautą butą, esantį (duomenys neskelbtini), iš A. ir D. P. išreikalautą butą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune skyrė AB Medicinos bankas kreditoriniam 561 215,49 Lt reikalavimui patenkinti. Tačiau tokio reikalavimo ieškovas nereiškė. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai laidavo už tris vekselius, kurių bendra suma yra 250 000 Lt. Tačiau teismas sprendimu faktiškai patvirtino UAB Medicinos bankas kreditorinį reikalavimą 561 215,49 Lt sumai, nors UAB ,,Heraldijos statyba“ pateikė teismui dokumentus, įrodančius faktinę aplinkybę, jog šiai bendrovei yra iškelta restruktūrizavimo byla.

203. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką jeigu byloje nustatoma, kad kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, turėjo tikslą ne patenkinti savo reikalavimą, o kad teismas pripažintų sandorį negaliojančiu, toks ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu negalėtų būti tenkinamas. Ieškovas pareiškė ieškinį tik dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, o savo kreditorinį reikalavimą prašė patvirtinti kitoje byloje – UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo byloje. Todėl vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika, toks ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu negalėjo būti patenkintas.

214. CPK 664 straipsnyje nurodoma išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė. Iš nekilnojamojo turto yra išieškoma trečiąja eile, kai nėra skolininkui priklausančių turtinių teisių, vertybinių popierių ar kilnojamojo turto. Teismui buvo pateikti atsakovės E. J. , trečiojo asmens G. J. , trečiųjų asmenų – UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ raštu pateikti ieškovui pasiūlymai nukreipti išieškojimą į kitą turtą. Be to, UAB ,,Heraldijos statyba“ ieškovui yra įkeitusi savo nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė ženkliai viršija visus UAB ,,Heraldijos statyba“ įsiskolinimus ieškovui, bei siūlė ieškovui papildomai įkeisti kitą nekilnojamąjį turtą dar didesniam ieškovo reikalavimų užtikrinimui. Tačiau ieškovas atmetė visus UAB ,,Heraldijos statyba“ pasiūlymus. Prieš priimdamas sprendimą teismas privalėjo įvertinti ne tik ginčo sandoriu perleisto turto piniginę išraišką, bet ir visą skolininko iki ginčijamo sandorio turėtą turtą ir turimą po jo sudarymo. Ieškovas neįrodė ne tik atsakovų nemokumo, bet ir aplinkybės, kad atsakovai neturi turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Dėl šios priežasties actio Paliana ieškinys negalėjo būti patenkintas.

225. Viena iš CK 6.66 straipsnyje nustatytų actio Pauliana sąlygų yra tai, kad actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui. Ieškovas įgijo reikalavimo teisę laiduotojams tik po to, kai skolininkai – UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ neįvykdė savo prievolės pagal išduotus vekselius. Vykdomieji įrašai ieškovui buvo išduoti 2008 m. rugsėjo 17 d. ir 2008 m. spalio 3 d. Atsakovo A. P. sandoris su E. J. , kurį ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu, yra sudarytas anksčiau – 2008 m. rugsėjo 4 d. Todėl laikytina, kad šio sandorio sudarymo momentu ieškovas neturėjo galiojančios reikalavimo teisės laiduotojai – E. J. .

236. Ieškovas nepateikė teismui nei vienos vekselių pirkimo-pardavimo sutarties. Teismas neišreikalavo ir netyrė vekselių pirkimo pardavimo sutarčių, dėl ko teisme nebuvo nustatinėjama, ar šiuo atveju ieškovas – kreditorius tinkamai pasinaudojo jo paties pasirinktais kitais prievolių užtikrinimo būdais ir ar šiuo atveju nėra pagrindo laiduotojus atleisti nuo atsakomybės CK 6.86 straipsnio pagrindu.

247. UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ niekada nebuvo ir nėra nemokios įmonės. Jokių šių įmonių nemokumo įrodymų nepateikė ir ieškovas. Todėl laikytina, kad teismas sprendimą priėmė neatsižvelgęs į šias aplinkybes, bei neįvertinęs visų byloje esančių įrodymų.

258. Atsakovė E. J. ginčo butą, esantį (duomenys neskelbtini), įsigijo už atsakovo A. P. paskolintus pinigus. Ginčo sandoris – 2008 m. rugsėjo 4 d. pirkimo-pardavimo sandoris, pagal kurį atsakovė E. J. pardavė, o A. P. su D. P. nusipirko butą, esantį (duomenys neskelbtini), už 150 000 Lt, buvo sudarytas A. P. reikalaujant, o E. J. šį sandorį privalėjo sudaryti vadovaujantis 1998 m. rugpjūčio 15 d. paskolos sutarties nuostatomis. Teismas nenustatinėjo aplinkybių, dėl kurių E. J. pardavė butą, ir priimdamas skundžiamą sprendimą netinkamai pritaikė CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatą. Sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį su E. J. A. P. nežinojo apie UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ įsiskolinimus, nei apie E. J. laiduotus ieškovui vekselius. Todėl teiginiai, kad A. P. yra nesąžiningas turto įgijėjas visiškai nepagrįsti.

269. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi UAB ,,Heraldijos statyba“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Ieškovas pateikė šios įmonės administratoriui pareiškimą dėl finansinių reikalavimų UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo byloje, į pareikštą kreditorinį reikalavimą įtraukdama ir visus tris vekselius, dėl kurių laidavimo yra pareikštas ieškinys. Ši aplinkybė patvirtina ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, vienu metu išieškant tas pačias sumas ir iš skolininko, ir išlaiduotojų.

27Atsakovė E. L. ir N. L. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

281. E. L. nėra sudariusi laidavimo sutarties su UAB Medicinos baku. Jos kaip laiduotojos, parašas pačiame vekselyje neatima iš jos teisės disponuoti savo nekilnojamuoju turtu ir šios teisės nevaržo. Laiduodama ji jokių konkrečių įsipareigojimų dėl nekilnojamojo turto neperleidimo neprisiėmė, jokios laidavimo sutarties su konkrečiais įsipareigojimais nepasirašė. E. L. butą, esantį (duomenys neskelbtini) pardavė S. L. motinai V. L. , nes E. L. ir S. L. nutarė nutraukti santuoką ir ši pirkimo-pardavimo sutartis buvo vienas iš sandorių, kuriais jie pasidalino bendrai įgytą turtą.

292. Teismas išnagrinėjo ieškinį neįtraukęs į bylą asmens – S. L. , dėl kurios teisių ir teisėtų interesų pasisakė skundžiamame sprendime. Vadovaujantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktu, t. y. absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

303. Skundžiamu sprendimu teismas nusprendė iš V. L. priteistą 150 000 Lt sumą, iš N. L. išreikalautą butą, esantį Šiaurės per. 42-72, Kaune, iš Antano ir D. P. išreikalautą butą, esantį (duomenys neskelbtini) skyrė AB Medicinos bankas kreditoriniam 561 215,49 Lt reikalavimui patenkinti. Tačiau tokio reikalavimo ieškovas nereiškė. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai laidavo už tris vekselius, kurių bendra suma yra 250 000 Lt. Tačiau teismas sprendimu faktiškai patvirtino UAB Medicinos bankas kreditorinį reikalavimą 561 215,49 Lt sumai, nors UAB ,,Heraldijos statyba“ pateikė teismui dokumentus, įrodančius faktinę aplinkybę, jog šiai bendrovei yra iškelta restruktūrizavimo byla.

314. CPK 664 straipsnyje nurodoma išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė. Iš nekilnojamojo turto yra išieškoma trečiąja eile, kai nėra skolininkui priklausančių turtinių teisių, vertybinių popierių ar kilnojamojo turto. Teismui buvo pateikti atsakovės E. J. , trečiojo asmens G. J. , trečiųjų asmenų – UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ raštu pateikti ieškovui pasiūlymai nukreipti išieškojimą į kitą turtą. Be to, UAB ,,Heraldijos statyba“ ieškovui yra įkeitusi savo nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė ženkliai viršija visus UAB ,,Heraldijos statyba“ įsiskolinimus ieškovui, bei siūlė ieškovui papildomai įkeisti kitą nekilnojamąjį turtą dar didesniam ieškovo reikalavimų užtikrinimui. Tačiau ieškovas atmetė visus UAB ,,Heraldijos statyba“ pasiūlymus. Prieš priimdamas sprendimą teismas privalėjo įvertinti ne tik ginčo sandoriu perleisto turto piniginę išraišką, bet ir visą skolininko iki ginčijamo sandorio turėtą turtą ir turimą po jo sudarymo. Ieškovas neįrodė ne tik atsakovų nemokumo, bet ir aplinkybės, kad atsakovai neturi turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Dėl šios priežasties actio Paliana ieškinys negalėjo būti patenkintas.

325. Vienas iš vekselių, kurį laidavo atsakovui, buvo pasirašytas 2008 m. birželio 13 d., t. y. jau po to, kai 2008 m. gegužės 5 d. sandoriu šio sandorio laiduotojai atsakovai E. L. ir S. L. padovanojo butą, esantį (duomenys neskelbtini), savo sūnui N. L. . Šis vekselis ieškovo buvo nupirktas iš trečiojo asmens UAB ,,Heraldija“, kuri jokio nekilnojamojo turto neturi. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas pirko vekselius visiškai neatsižvelgdamas į atsakovų – laiduotojų disponuojamą nekilnojamąjį turtą, ir net nekreipdamas dėmesio į sandorius, kuriuos vekselių pirkimo metu sudarinėjo laiduotojai, bei šių sandorių nedrausdamas ir neribodamas.

336. Ieškovas nepateikė teismui nei vienos vekselių pirkimo-pardavimo sutarties. Teismas neišreikalavo ir netyrė vekselių pirkimo pardavimo sutarčių, dėl ko teisme nebuvo nustatinėjama, ar šiuo atveju ieškovas – kreditorius tinkamai pasinaudojo jo paties pasirinktais kitais prievolių užtikrinimo būdais ir ar šiuo atveju nėra pagrindo laiduotojus atleisti nuo atsakomybės CK 6.86 straipsnio pagrindu.

347. UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ niekada nebuvo ir nėra nemokios įmonės. Jokių šių įmonių nemokumo įrodymų nepateikė ir ieškovas. Todėl laikytina, kad teismas sprendimą priėmė neatsižvelgęs į šias aplinkybes, bei neįvertinęs visų byloje esančių įrodymų

358. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi UAB ,,Heraldijos statyba“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Ieškovas pateikė šios įmonės administratoriui pareiškimą dėl finansinių reikalavimų UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo byloje, į pareikštą kreditorinį reikalavimą įtraukdama ir visus tris vekselius, dėl kurių laidavimo yra pareikštas ieškinys. Ši aplinkybė patvirtina ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, vienu metu išieškant tas pačias sumas ir iš skolininko, ir išlaiduotojų.

36Ieškovas UAB Medicinos bankas atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad:

371. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas neteisingai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias trečiojo asmens nesąžiningumą actio Pauliana prasme. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ginčo sandoris – 2008 m. rugsėjo 4 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp giminystės ryšiais susijusių asmenų. Buto pardavėja E. J. yra vieno iš buto pirkėjų – D. P. dukra, o apeliantas A. P. yra D. P. sutuoktinis.

382. Apeliantas A. P. būdamas susijęs su ieškovo skolininkų laiduotoja E. J. , kurios sutuoktinis G. J. tuo metu buvo UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ l. e. p. administracijos vadovas ir akcininkas, negalėjo nežinoti apie UAB ,,Heraldija“, UAB ,,Heraldijos statyba“ įsiskolinimus ieškovui, apie E. J. įsipareigojimus ieškovui bei apie tai, kad sudarant sandorį bus pažeisti ieškovo kaip kreditoriaus interesai. Todėl apelianto teiginiai, kad jis buvo sąžiningas ginčo buto įgijėjas turi būti vertinami kaip nepagrįsti.

393. Neteisingas apelianto argumentas, kad ginčo sutarties 2008 m. rugsėjo 4 d. sudarymo metu ieškovas neturėjo galiojančios reikalavimo teisės į laiduotoją E. J. . Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB ,,Heraldijos statyba“ ieškovui 2008 m. sausio 30 d. ir 2008 m. vasario 9 d. pardavė vekselius po 100 000 Lt, kurių apmokėjimo terminas suėjo atitinkamai 2008 m. liepos 27 d. ir 2008 m. rugpjūčio 22 d., o UAB ,,Heraldija“ 2008 m. birželio 13 d. ieškovui pardavė 50 000 Lt vertės paprastąjį vekselį, kurio apmokėjimo terminas 2008 m. rugsėjo 11 d. E. J. ieškovui solidariai laidavo visų šių vekselių apmokėjimą. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 34 straipsnio 1 dalis numato, kad laiduotojas yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laidavo. Ieškovo reikalavimo teisei atsiradus 2008 m. sausio 30 d. bei UAB ,,Heraldijos statyba“ ir UAB ,,Heraldija“ neįvykdžius vekselių pagrindu kilusios prievolės nustatytu terminu, ginčo sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo neginčytiną ir neabejotiną reikalavimo teisę laiduotojai E. J. .

404. CK 6.14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė pareikti ieškinį iš karto keliems bendraskoliams. Todėl ieškovas pareiškęs savo reikalavimą tiesiogiai į bendraskolius laiduotojus, tame tarpe ir E. J. , turėjo teisę nukreipti savo reikalavimą ir skolininkui UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo byloje ir toks ieškovo veiksmas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas teise.

415. Jeigu atsakovai nebūtų sudarę ginčijamų sandorių, ieškovas savo reikalavimą būtų galėjęs patenkinti iš jų turėto nekilnojamojo turto. Esant tokiai situacijai, teismas neprivalėjo įvertinti kiekvieno buto vertės ir butų perleidimo įtakos skolininkų mokumui.

426. Neteisingas apelianto argumentas, kad teismas išeidamas už ieškinio ribų padidino ieškovo reikalavimą. Remdamasis antstolės 2009 m. balandžio 21 d. pažymos Nr. 0036 duomenimis, teismas pagrįstai konstatavo, kad pagal vykdomuosius dokumentus išieškotina suma sudarė 574 089,35 Lt ir palūkanos. Išieškota buvo 12 873,86 Lt, todėl 2009 m. balandžio 21 d. įsiskolinimo suma sudarė 561 215,49 Lt. Pagal ieškovo pateiktus duomenis teismas pagrįstai nustatė, kad sprendimo priėmimo dieną ieškovo reikalavimai yra didesni nei ieškinio pareiškimo dieną.

43Ieškovas UAB Medicinos bankas atsiliepimu į atsakovų E. L. ir N. L. apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo atsiliepime į atsakovo A. P. apeliacinį skundą nurodytus argumentus bei šiuos argumentus :

441. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad E. L. su ieškovu nėra sudariusi jokių laidavimo sutarčių, o jos kaip laiduotojos parašas ant UAB ,,Heraldijos statyba“ ir UAB ,,Heraldija“ vekselių neatima jos teisės disponuoti turtu. Tarp ieškovo ir UAB ,,Heraldijos statyba“ 2008 m. sausio 30 d. ir 2008 m. vasario 29 d. pasirašytuose vekseliuose ir tarp ieškovo ir UAB ,,Heraldija“ 2008 m. birželio 13 d. pasirašytame vekselyje E. L. savo laidavimą vekselyje yra išreiškusi įrašu ,,laiduoju ir atsakau solidariai“ ir savo parašu. Toks laidavimas atitinka Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 33 straipsnio reikalavimus.

452. Privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kuri gali kilti trim pagrindais: ją gali nustatyti įstatymas, ji gali būti nustatyta teismo sprendimu, ji gali kilti iš skolininko vienašališko įsipareigojimo. Sutuoktinių turto pasidalijimas ruošiantis ištuokai negali būti vertinamas kaip skolininkės E. L. pareiga, nes ji nebuvo nustatyta įstatymo, teismo sprendimo ar vienašalio E. L. įsipareigojimo.

46Apeliaciniai skundai netenkintini.

47Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

48Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

49Byloje kilo ginčas dėl laiduotojų atsakomybės kreditoriui, kai pagrindinis skolininkas dar nėra įvykdęs prievolės ir dėl actio Pauliana taikymo laiduotojų atžvilgiu.

50Pagal Civilinio kodekso 6.81 straipsnį, reglamentuojantį laiduotojo atsakomybę, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis.

51Byloje nustatyta, kad atsakovai E. L. , S. L. , G. J. , E. J. pasirašė Medicinos banko išduotuose vekseliuose kaip laiduotojai (t. 1, b. l. 8, 10, 12). Vekseliuose pažymėta, kad laiduotojai pagal vekselius atsako solidariai. Reiškia, jų atsakomybei netaikytina Civilinio kodekso 6.80 str. 2 dalis, numatanti, kad laiduotojas turi teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą, o taikoma minėto CK 6.81 straipsnio 1 dalis, įpareigojanti laiduotoją atsakyti už prievolės neįvykdymą solidariai su skolininku.

52Dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ir atmestinu apeliacinių skundų argumentą, kad ieškovui (Medicinos bankui) nepareikalavus įvykdyti prievolę iš pagrindinio skolininko, negalima ir laiduotojų atsakomybė.

53Tačiau nagrinėjamoje byloje laiduotojų atsakomybę svarbu nustatyti ne tiesiogiai dėl jos taikymo konkrečiu atveju, o dėl galimybės taikyti vieną iš kreditoriaus teisių gynimo būdų – actio Pauliana ieškinį laiduotojų atžvilgiu, nes ieškinys dėl prievolės įvykdymo šiuo atveju nepareikštas. Šiuo atveju ieškovas (kreditorius) pateikė į bylą įrodymus, kad vykdomas išieškojimas per antstolį pagal vekselius, kuris taip pat nukreiptas tiek į pagrindinius skolininkus, tiek ir į laiduotojus solidariai (t. 1, b. l. 9, 11, 13). Išieškojimo veiksmų laiduotojai (atsakovai) neginčijo. Tai dar kartą patvirtina aplinkybę, kad jie kreditoriui už prievolės įvykdymą atsakingi lygiai tiek, kiek ir pagrindinis skolininkas. Todėl lygiai tiek, kiek ir prieš pagrindinius skolininkus, kreditoriui galimi jo teisių gynimo būdai laiduotojų atžvilgiu, numatyti įstatyme, tame tarpe ir pareikšti ieškinį actio Pauliana pagrindu, nustačius tam atitinkamas aplinkybes.

54Lietuvos teismų praktikoje yra ne kartą išsamiai analizuotos actio Pauliana taikymo sąlygos. Jos įtvirtintos Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje, taip pat nurodomos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „ Optivita“, bylos 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „ Multiimpex“ v. UAB „ Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008).

55Kreditorius gali ginčyti tik tokį skolininko sudarytą sandorį, kuris pažeidžia kreditoriaus teises. Ši actio Pauliana taikymo sąlyga įtvirtinta CK 6.66 straipsnio 1 dalyje kartu nurodant ir kai kuriuos pavyzdinius kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus - sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus skolininkas suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Šių atvejų sąrašas nėra baigtinis, pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimas gali pasireikšti ir kitais būdais.

56Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, bet sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti. Be to, kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir kitais būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. R., M. B., S. V. ir A. K. v. Jumber Tsetskhladze ir UAB „ Teisita“, bylos Nr. 3K-3-191/2006).

57Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditoriaus – Medicinos banko teisių pažeidimas padarytas laiduotojų nekilnojamojo turto perleidimu. Apeliantai nurodo, kad ieškovas nepagrįstai ginčijo nekilnojamojo turto sandorius, nes neva jie turi kito turto, į kurį nebuvo nukreiptas išieškojimas pagal vekselius. Tačiau šios aplinkybės nepagrįstos jokiais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pagal išduotus vykdomuosius dokumentus skola Medicinos bankui yra 574 089,35 Lt. Vykdymą atliekanti antstolė nurodė, kad atsakovai turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, neturi (t. 3, b. l. 51-52). Patys skolininkai tokio turto nei antstolei, nei bylą nagrinėjančiam teismui nenurodė. Apeliacinės instancijos tesimo posėdyje apeliantai ar jų atstovai jokių įrodymų apie kitą turtą, pakankamą prievolės įvykdymui, įrodymų nepateikė. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad laiduotojai ginčijamais sandoriais perleido savo nekilnojamąjį turtą, tokiu būdu visiškai sumažindami savo mokumą.

58Įrodinėjant skolininko mokumo sumažėjimą, svarbi ir aplinkybė, už kokią kainą buvo parduotas turtas – realią rinkos kainą ar aiškiai mažesnę nei rinkos kaina. Nagrinėjamu atveju šios aplinkybės įrodinėjamos nebuvo, to neteigė ieškinyje ir ieškovas. Tačiau, net ir konstatavus, kad du butų pirkimo-pardavimo sandoriai atitiko realią rinkos kainą, jų pardavėjas ir laiduotojas pagal sutartį – E. L. neteikė teismui įrodymų, kad gautus už parduotus butus pinigus panaudos ar kad šiuo metu gali panaudoti atsiskaitymui su kreditoriumi – Medicinos banku.

59Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio, nes pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007), arba nors skolininkas, perleidęs turtą, ir netapo nemokus, tačiau gerokai sumažino savo turtą ir sudarė realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (LAT CBS teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007).

60Šios aplinkybės paneigia apeliacinių skundų argumentą, kad nekilnojamojo turto perleidimo sandoriais atsakovai (laiduotojai) netapo visiškai nemokiais ir kad bankas savo reikalavimo patenkinimą galėjo gauti iš kito turto.

61Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu skolininkas jo sudaryti neprivalėjo (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Ši sąlyga visų pirma suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybės turto fondas v. UAB „ Cetarium“, UAB „ Ortofina“ ir R. G. K., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2000 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. G. B., E. B., bylos Nr. 3K-3-425/2000).

62Aiškinantis, ar ginčo atveju sandorį sudaryti asmuo privalėjo ar ne, reikia turėti omenyje, kad šiuo atveju įstatymas, ribojantis asmens laisvę sudaryti sandorį, numato ir atvejus, kai asmuo privalo sudaryti sutartis, tai gali būti pvz., viešojo pirkimo sutartys (CK 6.380 str.), energijos pirkimo sutartys (CK 6.383 str.) ir pan., arba skolininko pareiga sudaryti sandorį gali būti nustatyta teismo sprendimu. Kitais atvejais privalėjimo sudaryti sandorį prezumpcija netaikoma, todėl asmuo, kurio sudarytas sandoris ginčijamas actioPauliana ieškinio pagrindu, turi įrodyti, kad jis privalėjo sudaryti tokį sandorį.

63Narinamoje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad šių aplinkybių atsakovai neįrodė.

64Atsakovė E. L. teismui nurodė, kad ji buvo užvedusi bylą dėl santuokos nutraukimo ir turto pasidalinimo su buvusiu sutuoktiniu ir neva todėl turto dalinimosi pasėkoje butą (duomenys neskelbtini) padovanojo savo mažamečiui sūnui N., o butą (duomenys neskelbtini) kartu su sutuoktiniu S. pardavė sutuoktinio motinai V. L. . Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nelaikė svarbia sandorių sudarymo privalomumui įrodyti, ir priešingai, nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 3.118 straipsnį, reikalaujama, dalijantis santuokoje įgytą turtą, pirmiausi išspręsti klausimą dėl atsiskaitymo su kreditoriais, o tik paskui svarstyti santuokoje įgyto turto pasidalijimo klausimus. Su šia teismo išvada teisėjų kolegija visiškai sutinka ir konstatuoja, kad atsakovai (laiduotojai) neįrodė, kad jie privalėjo sudaryti ginčo sandorius.

65Kai actio Pauliana pagrindu ginčijamas atlygintinis sandoris, be kitų sąlygų, turi būti nustatytas ir trečiojo asmens nesąžiningumas. Trečiasis asmuo yra nesąžiningas, jeigu, sudarydamas su skolininku sandorį, jis žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises (CK 6.66 straipsnio 2 dalis). Asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus. „Žinojimas“ suprantamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų, o „turėjimas žinoti” aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Taigi sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tokie duomenys gali būti gaunami iš pokalbio su turtą parduodančiu asmeniu arba jo atstovu, iš registrų, kitų šaltinių (oficialių ar privačių). Kreditoriaus interesų gynimas pagal actio Pauliana apima ne tik tuos atvejus, kai yra suvaržytos skolininko daiktinės teisės, bet ir tuos, kai skolininkas turi kreditorių, o skolininko daiktinės teisės neapribotos. Svarbu įvertinti, ar sandorio sudarymu objektyviai nebus pažeistos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2010).

66Pirmosios instancijos teismas, analizuodamas ginčo sandorius, teisingai nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 6.67 straipsnio 1 dalį yra preziumuojamas kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalių nesąžiningumas, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimais giminaičiais, o pagal Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 2 dalį neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Byloje neginčijamai nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 4 d. pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta tarp E. J. (laiduotojos) ir jos mamos D. P. ; 2008 m. gegužės 15 d. dovanojimo sutartimi butas padovanotas E. L. sūnui N. ir 2008 m. rugsėjo 11 d. pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta tarp E. ir S. L. ir Sigito motinos V. L. . Apeliantės E. L. apeliacinio skundo argumentas, kad jos sūnui N. buvo tik aštuoneri metai ir kad neva absurdiška konstatuoti jo nesąžiningumą, šiuo atveju teisinės reikšmės neturi, nes, kaip minėta, dovanojimo (neatlygintinam) sandoriui sąžiningumas nėra svarbus, be to, nepilnamečių iki 14 metų sandorius sudaro įstatyminiai atstovai, todėl šiuo atveju būtų svarbus atstovo, o ne paties mažamečio vaiko sąžiningumas (CK 2.7 str.).

67Teisėjų kolegija sutinka su apelianto A. P. atstovo argumentu, kad apeliantui teismas negalėjo taikyti CK 6.67 str. 1 d. 1 p. įtvirtintos nesąžiningumo prezumpcijos, nes jis nėra E. J. nei šeimos narys, nei artimas giminaitis, jis yra tik E. J. motinos sutuoktinis. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, net ir nesant šios prezumpcijos, A. P. sandorio sudaryme galima konstatuoti nesąžininga šalimi. Jis, kaip apdairus ir protingas asmuo, privalėjo įsitikinti, ar pardavėja (šiuo atveju E. J. ) neturi kreditorių, ar sandoriu nebus pažeisti kreditorių interesai. Be to, preziumuojant D. P. nesąžiningumą, atkreiptinas dėmesys, kad su A. P. buvo sudaromas ne atskiras sandoris, o jis buvo to paties sandorio šalimi kaip sutuoktinis, todėl privalėjo žinoti, kad jo sutuoktinė sudaro sutartį su savo dukra, kuri turi neįvykdytą prievolę bankui. Dėl šių aplinkybių konstatuotinas A. P. nesąžiningumas.

68Kaip minėta, ginčijant sandorį actio Pauliana pagrindu, būtina nustatyti, kad kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. actia Pauliana institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai.

69Apeliantų nurodytas argumentas, kad kreditoriaus – Medicinos banko reikalavimas, kylantis iš tos pačios prievolės, yra patvirtintas UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo byloje, nėra pagrindas konstatuoti, kad jis (kreditorius) neturi galiojančios ir neabejotinos reikalavimo teisės. Laiduotojas kartu su skolininku atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str. 1 d.), todėl tas faktas, kad pareikštas reikalavimas (šiuo atveju, patvirtintas kreditorinis reikalavimas restruktūrizavimo byloje) pagrindiniam skolininkui, savaime nepanaikina kreditoriaus reikalavimo teisės laiduotojui. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje įrodyta, jog kreditorius – Medicinos bankas turi neabejotiną ir galiojančią teisę laiduotojams, todėl galėjo pareikšti jiems ieškinį actio Pauliana pagrindu.

70Apeliantė E. L. nurodė, kad UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo byloje patvirtinus restruktūrizavimo planą ir pagal jį atidėjus mokėjimus kreditoriams, Medicinos banko kreditorinį reikalavimą numatoma patenkinti iki 2012 metų birželio 31 d. Šias aplinkybes patvirtina jos pateiktas UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo planas (plano 45 psl., 46 psl., 48 psl.). Apeliantes nuomone, taikant Civilinio kodekso 6.82 straipsnio 4 dalį, prievolės įvykdymo atidėjimas, kurį kreditorius suteikia skolininkui, taikomas ir laiduotojui. Teisėjų kolegija sutinka su tokia apeliantės pozicija ir konstatuoja, kad restruktūrizavimo plane numatyto kreditorinio reikalavimo tenkinimo atidėjimas prilygsta prievolei su atidedamuoju terminu (CK 6.33 str.), jis įvykdytas kreditoriui (šiuo atveju, Medicinos bankui) sutinkant, todėl taikytinas ir prievolės įvykdymo atidėjimas laiduotojui (CK 6.8 str. 2 d., 6.82 str. 4 d.). Tačiau nagrinėjamoje byloje, kaip jau minėta, reiškiamas reikalavimas ne įvykdyti prievolę, o ginčijami sandoriai, siekiant atkurti skolininkų (šiuo atveju laiduotojų) mokumą. Actio Pauliana kreditorius gali reikšti per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi iki visiško prievolės įvykdymo. Todėl actio Pauliana ieškiniui pareikšti nėra svarbi aplinkybė, kad prievolės įvykdymo terminas dėl vienų ar kitų priežasčių yra atidėtas. Priešingu atveju tai prieštarautų pačiai actio Pauliana instituto esmei ir jo paskirčiai – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą.

71Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, išieškojimą pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipiant į perduotą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas. Tokią nuostatą lemia actio Pauliana kompensacinis pobūdis. Nenukreipus kreditoriaus reikalavimo į skolininko perleistą turtą, nebūtų atkurta padėtis, buvusi iki kreditoriaus teisių pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2001;2002 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1415/2002; 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-174/2003; 2006 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2006). Todėl atmestinas apeliacinių skundų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas ginčo sandoriais perleistą ir restitucijos būdu išreikalautų atsakovų turtą skyrė Medicinos banko reikalavimui pagal vekselius patenkinti.

72Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą E. L. apeliacinio skundo argumentą, kad skundžiamu teismo sprendimu buvo nuspręsta dėl neįtrauktos į bylą S. L. teisių ir pareigų, nes tokių aplinkybių teisėjų kolegija nenustatė.

73Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Iš atsakovų E. L. ir A. P. priteistinos procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme įteikimo išlaidos po 10 Lt (t. 3, b. l. 182) (CPK 92 str.).

74Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

75Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

76Priteisti iš atsakovų A. P. (a. k. ( - ) ir E. L. (a. k. ( - ) po 10 (dešimt) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas AB Medicinos bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas ginčijamus sandorius prašė pripažinti... 8. 1. Actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų... 9. 2. Actio Pauliana pagrindu ginčijamas sandoris turi... 10. 189 548,03Lt (t. 2, b. l. 83). Iš antstolės pažymos apie išieškojimą... 11. 3. Ginčijamas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu nėra... 12. 4. Ginčijamas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jei skolininkas... 13. E. J. ginčijamo sandorio sudarymo būtinybę siejo su pareiga grąžinti... 14. 5. Kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana... 15. Teismas, įvertinęs nurodytas faktines bylos aplinkybes, į bylą pateiktus... 16. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovas dukart prašo skolos iš... 17. Atsakovas A. P. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m.... 18. 1. CK 3.135 straipsnyje ir 6.67 straipsnio 1 dalyje konkrečiai įvardinti... 19. 2. Skundžiamu sprendimu teismas nusprendė iš V. L. priteistą 150 000 Lt... 20. 3. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką jeigu byloje nustatoma, kad... 21. 4. CPK 664 straipsnyje nurodoma išieškojimo iš skolininko fizinio asmens... 22. 5. Viena iš CK 6.66 straipsnyje nustatytų actio Pauliana sąlygų yra... 23. 6. Ieškovas nepateikė teismui nei vienos vekselių pirkimo-pardavimo... 24. 7. UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ niekada nebuvo ir nėra... 25. 8. Atsakovė E. J. ginčo butą, esantį (duomenys neskelbtini),... 26. 9. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi UAB ,,Heraldijos... 27. Atsakovė E. L. ir N. L. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009... 28. 1. E. L. nėra sudariusi laidavimo sutarties su UAB Medicinos baku. Jos kaip... 29. 2. Teismas išnagrinėjo ieškinį neįtraukęs į bylą asmens – S. L. ,... 30. 3. Skundžiamu sprendimu teismas nusprendė iš V. L. priteistą 150 000 Lt... 31. 4. CPK 664 straipsnyje nurodoma išieškojimo iš skolininko fizinio asmens... 32. 5. Vienas iš vekselių, kurį laidavo atsakovui, buvo pasirašytas 2008 m.... 33. 6. Ieškovas nepateikė teismui nei vienos vekselių pirkimo-pardavimo... 34. 7. UAB ,,Heraldija“ ir UAB ,,Heraldijos statyba“ niekada nebuvo ir nėra... 35. 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi UAB ,,Heraldijos... 36. Ieškovas UAB Medicinos bankas atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį... 37. 1. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas neteisingai pritaikė teisės... 38. 2. Apeliantas A. P. būdamas susijęs su ieškovo skolininkų laiduotoja E. J.... 39. 3. Neteisingas apelianto argumentas, kad ginčo sutarties 2008 m. rugsėjo 4 d.... 40. 4. CK 6.14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė pareikti... 41. 5. Jeigu atsakovai nebūtų sudarę ginčijamų sandorių, ieškovas savo... 42. 6. Neteisingas apelianto argumentas, kad teismas išeidamas už ieškinio ribų... 43. Ieškovas UAB Medicinos bankas atsiliepimu į atsakovų E. L. ir N. L.... 44. 1. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad E. L. su ieškovu nėra sudariusi... 45. 2. Privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kuri gali kilti trim... 46. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 47. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 48. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 49. Byloje kilo ginčas dėl laiduotojų atsakomybės kreditoriui, kai pagrindinis... 50. Pagal Civilinio kodekso 6.81 straipsnį, reglamentuojantį laiduotojo... 51. Byloje nustatyta, kad atsakovai E. L. , S. L. , G. J. , E. J. pasirašė... 52. Dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ir atmestinu... 53. Tačiau nagrinėjamoje byloje laiduotojų atsakomybę svarbu nustatyti ne... 54. Lietuvos teismų praktikoje yra ne kartą išsamiai analizuotos actio... 55. Kreditorius gali ginčyti tik tokį skolininko sudarytą sandorį, kuris... 56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditoriaus teisės gali... 57. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditoriaus – Medicinos banko teisių... 58. Įrodinėjant skolininko mokumo sumažėjimą, svarbi ir aplinkybė, už kokią... 59. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad kreditoriaus... 60. Šios aplinkybės paneigia apeliacinių skundų argumentą, kad nekilnojamojo... 61. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju,... 62. Aiškinantis, ar ginčo atveju sandorį sudaryti asmuo privalėjo ar ne, reikia... 63. Narinamoje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad šių... 64. Atsakovė E. L. teismui nurodė, kad ji buvo užvedusi bylą dėl santuokos... 65. Kai actio Pauliana pagrindu ginčijamas atlygintinis sandoris, be kitų... 66. Pirmosios instancijos teismas, analizuodamas ginčo sandorius, teisingai... 67. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto A. P. atstovo argumentu, kad apeliantui... 68. Kaip minėta, ginčijant sandorį actio Pauliana pagrindu, būtina... 69. Apeliantų nurodytas argumentas, kad kreditoriaus – Medicinos banko... 70. Apeliantė E. L. nurodė, kad UAB ,,Heraldijos statyba“ restruktūrizavimo... 71. Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia... 72. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą E. L. apeliacinio skundo... 73. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 74. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 75. Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 76. Priteisti iš atsakovų A. P. (a. k. ( - ) ir E. L. (a. k. ( - ) po 10...