Byla e2A-1090-302/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Žirono, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialo apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-625-280/2015 pagal ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialo ieškinį atsakovui Valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo „VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ rizikos, susijusios su vadovaujančių asmenų civiline atsakomybe, draudimo paslaugos“ kvalifikacijos reikalavimo panaikinimo , ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialas ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtu atsakovo VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ 2015-07-03 sprendimą dėl pretenzijos „Dėl minimalaus kvalifikacijos reikalavimo panaikinimo“ Nr. LT-3/10-01-2015-436, kuriuo atsakovas atmetė ieškovo pretenziją dėl pirkimo sąlygų 3.1.4 punkto panaikinimo viešajame pirkime „VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ rizikos, susijusios su vadovaujančių asmenų civiline atsakomybe, draudimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 164859); 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atviro konkurso sąlygų 3.1.4 punkto reikalavimą, kuriame nustatyta, jog „paslaugų tiekėjui arba jį patronuojančiai bendrovei ir (ar) bendrovių grupei, kuriai jis priklauso, suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas yra ne mažesnis už vieną iš išvardintų: BBB agentūros „Standard& Poor‘s; BBB agentūros „Fitch IBCA“;- Baa agentūros „Moody‘s“; - B++ agentūros „A. M. Best“; 3) priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Tvirtino, kad vien tik nepriklausomų tarptautinių reitingavimo agentūrų suteiktų reitingų kaip kvalifikacijos reikalavimo įtvirtinimas neleidžia daryti pagrįstos išvados apie realų tiekėjo finansinį pajėgumą įvykdyti sutartį. Finansinį pajėgumą galima įvertinti mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis. Be to, ieškovas pažymi, kad šis reikalavimas keliamas akcininkui, o ne pačiam tiekėjui, nors akcininkas už savo dalyvio prievoles neatsako. Ginčijamos sąlygos formuluotė (įtraukta galimybė patronuojančios įmonės ir (ar) įmonių grupės reitingais), pasak ieškovo, leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad perkančioji organizacija ne siekia pritraukti užsienio tiekėjus, o nori sudaryti galimybę keliems vietiniams tiekėjams (turintiems reikiamus akcininkus) dalyvauti pirkime.

5Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Tvirtino, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos strateginių įmonių sąrašą, įmonės vadovybės priimami sprendimai gali turėti didelės įtakos viešajam interesui, laiku ir tinkamai įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas paramos lėšas, be kurių Lietuvos Respublika nebūtų pajėgi savarankiškai nutraukti objekto eksploatacijos. 2014-2020 metų finansinėje perspektyvoje paskirta 450 mln. Eur saugiai nutraukti ypatingos svarbos ir didelio pavojingumo energetikos objektą, todėl įmonės vadovų civilinės atsakomybės draudimas turi būti apdraustas didele draudimo suma - 20 000 000 Eur. Ši suma bei objekto specifika, atsakovo teigimu, lemia pareigą parinkti patikimą tiekėją, kuris suteiktų aukščiausio lygio paslaugą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Įvertinęs visas bylos aplinkybes, pirmos instancijos teismas sprendė, kad negalima daryti išvados, jog finansinio stabilumo reitingų reikalavimas yra nesąžiningas, dirbtinai mažinantis konkurenciją bei neproporcingas ir neatitinkantis šalių (pirkėjo ir tiekėjų) interesų pusiausvyros, kadangi ieškovas nepaneigė pirkimo objekto svarbos. Be to, teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, atkreipė dėmesį ir į tai, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra specifinis, kadangi juo siekiama užtikrinti, jog esant net mažiausiems neteisėtiems įmonės vadovų veiksmams, uždarant Ignalinos atominę elektrinę ir naudojant specifines lėšas, būtų užtikrintas patiriamų nuostolių kompensavimas. Ieškovo argumentus dėl konkurencijos ribojimo pirmos instancijos teismas vertino kaip deklaratyvius, o, pasisakydamas dėl kitų ieškovo siūlomų pirkimo sąlygų koregavimų, nurodė, jog jie yra mažiau naudingi perkančiajai organizacijai.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Ieškovas AAS „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

111. Pirmos instancijos teismas neįvertino ginčijamo reikalavimo nustatymo tikslingumo ir pagrįstumo vykdytame pirkime, tik pabrėžė, kad nustatydama minimalius kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija pasinaudojo jai įstatymu suteikta diskrecijos teise. Nustatyto kvalifikacinio reikalavimo neteisėtumą ir neatitikimą minimalių kvalifikacijos reikalavimų tikslams pagrindžia šios aplinkybės: a) Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintas reikalavimas taikytinas ne tik Pirkime dalyvaujančiam tiekėjui, bet taip pat kaip alternatyva ir patronuojančiai bendrovei ir (ar) bendrovių grupei, nors pastarieji neturi jokios tiesioginės įtakos tiekėjo finansiniam pajėgumui, kadangi tiekėjo akcininkas už savo juridinio asmens prievoles neatsako (CK 2.50 str. 2 d.); b) atsakovas Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintą reikalavimą pateisina tuo, kad perdrausdamas riziką perdraudimo bendrovėse tiekėjas minimizuoja savo draudimo riziką, tačiau perkančiosios organizacijos rizika nėra minimizuojama, kadangi tiekėjo nemokumo atveju perkančioji organizacija negalės kreiptis žalos atlyginimo į perdraudimo bendrovę, nes jų nesieja jokie teisiniai ryšiai. Taigi perkančiosios organizacijos keliamas kvalifikacijos reikalavimas patronuojančiai įmonei negali užtikrinti tiekėjo finansinio stabilumo ir garantuoti, jog konkretaus tiekėjo finansiniai įsipareigojimai bus užtikrinti vien dėl to, kad tiekėjo akcininkas neatsako už tiekėjo prievoles. Tai leidžia daryti išvadą, kad tokio reikalavimo iškėlimas riboja Lietuvoje įsteigtų ir teisėtai veikiančių draudimo bendrovių dalyvavimą pirkime.

122. Pirmos instancijos teismas nevertino, ar Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintas reikalavimas nepažeidžia imperatyvių VPĮ nuostatų. Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostata, kvalifikacijos reikalavimai gali būti keliami tik tiekėjams, o pagal VPĮ 2 straipsnio 29 dalį akcininkai tiekėjais nėra laikomi, todėl ir kvalifikacijos reikalavimai akcininkams negali būti taikomi.

133. Pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ginčijamo itin aukšto kvalifikacijos reikalavimo neatitinka nei viena Lietuvoje veikianti draudimo bendrovė ar užsienio draudimo bendrovės filialas savarankiškai, kas akivaizdžiai parodo Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių (filialų) diskriminavimą ir tiekėjų konkurencijos ribojimą.

144. Pirmos instancijos teismas visiškai neįsigilino į atsakovo anksčiau organizuotus analogiškų paslaugų pirkimus, nors ieškinyje ir buvo nurodytos atsakovo 2011 metais vykdyto analogiško pirkimo faktinės aplinkybės, todėl nepagrįstai nurodė, kad pirkimo objekto svarba pateisina ginčijamo kvalifikacijos reikalavimo taikymą.

155. Pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto tikslas – siekis įsitikinti tiekėjo finansiniu pajėgumu – gali būti įgyvendintas kitomis mažiau teikėjų konkurenciją ribojančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, ginčijamo kvalifikacijos reikalavimo taikymas perdraudimo įmonei; reikalavimas pateikti Lietuvos banko arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos, patvirtinimą, jog tiekėjas vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus mokumo atsargai, ar kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

166. Pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, išimtinai atsižvelgdamas tik į perkančiosios organizacijos interesus ir bendrąsias VPĮ normas, tokiu būdu paneigdamas kitos šalies suformuotą poziciją, kadangi: a) teismas visiškai nepasisakė dėl ginčijamo kvalifikacijos reikalavimo turinio; b) nevertino, ar finansinio stabilumo reitingo nustatymas realiai padeda įsitikinti perkančiajai organizacijai tiekėjų finansinių pajėgumu, atsižvelgiant į tai, jog draudimo bendrovės, neturėdamas finansinio stabilumo reitingo, yra pajėgios vykdyti pirkimo sutartį; c) nors teismas ir pripažino, jog konkurencija ginčo atveju yra maža, tačiau į šios aplinkybės tinkamai neįvertino; d) neįvertino tiekėjų konkurenciją mažiau ribojančių priemonių taikymo ginčo atveju galimybės.

17Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, todėl prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

18Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

191. Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui yra tikslus, aiškus ir suprantamas bei pateisinamas pirkimo objekto ypatumu. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad pagal esamą teisinį reglamentavimą būtent perkančiajai organizacijai yra suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų. Perkančiosios organizacijos nustatyti pernelyg aukšti specifiniai reikalavimai pateisinami, jeigu pateikiamas įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba arba sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, be to, aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga. Nagrinėjamu atveju perkamo objekto svarba yra akivaizdi, tą ieškinyje pripažino ir pats ieškovas. VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos strateginių įmonių sąrašą, įmonės veiklos specifika ir apimtys bei veiklos rizikingumas, įmonės pagrindinis veiklos tikslas – tinkamai, saugiai bei efektyviai vykdyti atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, branduolinių ir radioaktyvių medžiagų bei atliekų tvarkymą, saugojimą ir laidojimą. VĮ Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo bloko eksploatacijos nutraukimo programa yra finansuojama iš Europos Sąjungos paramos lėšų, Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriamų Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms specialių tikslinių dotacijų, atitinkamoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, atsakingoms už šios programos vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų šaltinių. Atsižvelgiant į tai, įmonės vadovybės priimami sprendimai gali turėti didelės įtakos viešajam interesui laiku ir tinkamai įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas paramos lėšas, be kurių Lietuvos Respublika būtų nepajėgi savarankiškai nutraukti objekto eksploataciją. 2013 m. vasario mėnesį vykusiame Europos vadovų tarybos posėdyje Ignalinos atominės elektrinės uždarymui 2014-2020 metų finansinėje perspektyvoje buvo skirta 450 mln. Eur saugiai nutraukti ypatingos svarbos ir didelio pavojingumo energetikos objektą, todėl įmonės vadovų civilinės atsakomybės draudimas reikalauja būti apdraustas itin didele suma, t.y. 20 000 000 Eur. Didelė draudimo suma ir kitos aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja tai, kad turi būti parinktas tik patikimas tiekėjas, kuris galėtų suteikti aukščiausio lygio paslaugas ir padėtų užtikrinti veiklos stabilumą. Draudimo įmonių reitingavimas buvo pasirinktas, siekdamas apsaugoti tiek savo, tiek viešąjį interesą.

202. Finansinio stabilumo reitingas – gebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus įvertinimas. Kredito reitingai turi didelę reikšmę finansų, įskaitant ir draudimo paslaugų teikimo rinkose. Tai aiškinama dviem pagrindinėmis priežastimis: a) nors jie pagrįsti sudėtingais vertinimais, tačiau jais lengvai ir greitai gali pasinaudoti kreditoriai, nepaisant jų patirties ir veiklos pobūdžio; b) kredito reintingų agentūros turi gerą reputaciją ir, rinkos dalyvių supratimu, teikia nešališką duomenų analizę.

213. Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių patronuojančios įmonės gali turėti (ir dažniausiai turi) Viešojo pirkimo sąlygų 3.14 punkte numatytus reitingus, todėl darytina išvada, kad Viešojo pirkimo sąlygos nagrinėjamu atveju nediskriminuoja Lietuvos Respublikoje veikiančių draudimo įmonių ir negali būti laikomas pertekliniu.

224. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 55 punkto ir 36 punkto nuostatas, bei 20 straipsnį, nustatantį, kad draudimo įmonės akcininkai bei priežiūros ir valdymo organai privalo užtikrinti skaidrų, patikimą ir apdairų draudimo įmonės valdymą, draudimo įmonės veiklos vidaus kontrolę, skunde pateikiamas argumentas, jog reikalavimas akcininkams yra perteklinis, laikytinas nepagrįstu, kadangi patronuojanti įmonė, kuri yra ir įmonių grupės narys, kuris yra atsakingas už skaidrų, patikimą ir apdairų draudimo įmonės valdymą.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

25Dėl faktinių bylos aplinkybių

26Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2015 m. birželio 22 d. paskelbė viešą draudimo paslaugų pirkimą, pirkimo Nr. 164859, kurio objektas - VĮ Ignalinos atominės elektrinės rizikos, susijusios su vadovaujančių asmenų civiline atsakomybe, draudimo paslaugos. Įmonės vadovų civilinės atsakomybės draudimo suma - 20 000 000 Eur. Pirkimas buvo vykdomas pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės parengtas atviro konkurso sąlygas, patvirtintas VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. birželio 19 d. protokolu (toliau – Konkurso sąlygos). Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte atsakovas įtvirtino minimalų kvalifikacinį reikalavimą, jog paslaugų tiekėjui arba jį patronuojančiai bendrovei ir (ar) bendrovių grupei, kuriai jis priklauso, suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas būtų ne mažesnis už vieną iš išvardintų: BBB agentūros „Standard& Poor‘s; BBB agentūros „Fitch IBCA“;- Baa agentūros „Moody‘s“; - B++ agentūros „A. M. Best“. 2015-06-26 ieškovas pateikė pretenziją atsakovui dėl Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtinto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, kuris, pasak ieškovo, yra neproporcingas pirkimo objektui, diskriminuoja tiekėjus ir riboja sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, panaikinimo. 2015-07-03 ieškovas buvo informuotas apie jo pretenzijos atmetimą. 2015-07-13 įvyko vokų su pateiktais pasiūlymais atplėšimo procedūra, kurios metu paaiškėjo, kad pasiūlymus pateikė Alianz Global Corporate & Speciality SE ir ieškovas, vėliau procedūros buvo sustabdytos dėl pateikto ieškinio.

27Dėl ginčo esmės

28VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Įstatyme įtvirtintam pirkimų tikslui pasiekti nagrinėjamos bylos atveju yra svarbios Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio, reglamentuojančio tiekėjų kvalifikacijos nustatymą, nuostatos. Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas, nagrinėjamu atveju vykdydamas VPĮ 32 straipsnio 1 dalį, Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtino, kad „paslaugų tiekėjui arba jį patronuojančiai bendrovei ir (ar) bendrovių grupei, kuriai jis priklauso, suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas yra ne mažesnis už vieną iš išvardintų: BBB agentūros „Standard& Poor‘s; BBB agentūros „Fitch IBCA“;- Baa agentūros „Moody‘s“; - B++ agentūros „A. M. Best“. Apelianto teigimu, šis perkančiosios organizacijos nustatytas kvalifikacinis reikalavimas yra perteklinis, diskriminacinis ir pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 2 dalį, kuri draudžia perkančiajai organizacijai nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų konkurenciją. Tuo tarpu atsakovas tvirtina, kad perkamo objekto svarba bei viešojo intereso apsauga pateisina šį reikalavimą.

29Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija, turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus. Nors pagal minėtą teisinį reglamentavimą perkančiajai organizacijai yra suteikta diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau pažymėtina, jog įgyvendindama šią teisę perkančioji organizacija neturi pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Kvalifikaciniai reikalavimai visada turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir adekvatūs pirkimo sąlygoms (VPĮ 32 str. 2 d.). Pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, laikytini ribojančiais konkurenciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-222/2008; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-126/2010; 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-510/2011 ir kt.).

30Iš atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių matyti, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos strateginių įmonių sąrašą. Pagrindinis įmonės tikslas šiuo metu yra saugiai ir efektyviai vykdyti atominės elektrinės, kuri yra didelio pavojingumo energetikos objektas, eksploatavimo nutraukimą, branduolinių ir radioaktyvių medžiagų bei atliekų tvarkymą, saugojimą ir laidojimą. Nutraukimo programa yra didžiąja dalimi finansuojama ir iš Europos Sąjungos lėšų, be to, ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų. Atsižvelgiant į tai, įmonės vadovybės priimami sprendimai gali turėti didelės įtakos viešajam interesui tinkamai įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas lėšas, be kurių, tikėtina, Lietuvos Respublika nebūtų pajėgi savarankiškai nutraukti objekto eksploatacijos. Teismas neturi pagrindo netikėti šiais atsakovo paaiškinimais, kadangi ieškovas priešingų argumentų nei pirmos instancijos teismui, nei Lietuvos apeliaciniam teismui nepateikė (CPK 178, 185 str.). Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, jog pirkimo objekto specifiškumas, jo visuomeninė reikšmė ir itin didelė draudimo suma įpareigojo perkančiąją organizaciją atrinkti tik visapusiškai finansiškai pajėgius vykdyti prisiimtas prievoles dalyvius, todėl Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintas reikalavimas negali buti laikomas pertekliniu.

31Įvertinus tai, jog vykdomas viešasis pirkimas yra tarptautinis, nepagrįstu laikytinas ir apelianto argumentas, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog ginčijamo itin aukšto kvalifikacijos reikalavimo neatitinka nei viena Lietuvoje veikianti draudimo bendrovė ar užsienio draudimo bendrovės filialas savarankiškai. Be to, pastebėtina, kad į bylą nėra pateikta pakankamai objektyvių duomenų, kad iš tikrųjų Lietuvoje nėra nė vienos draudimo bendrovės ar užsienio draudimo bendrovės filialo atitinkančio šį reikalavimą. Ta aplinkybė, jog nagrinėjamu atveju pasiūlymus pateikė tik Alianz Global Corporate & Speciality SE ir ieškovas pati savaime negali suponuoti išvados, kad Lietuvoje daugiau nėra draudimo bendrovių ar užsienio draudimo bendrovių filialų, kurie atitiktų Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto reikalavimą. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, jog tik tai, kad tam tikro tiekėjo, ar asmens, pageidavusio dalyvauti konkurse, turimi kvalifikaciniai pajėgumui neatitiko nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-222/2008).

32Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo sutikti ir su kitu apeliacinio skundo argumentu, kad minėto Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo neteisėtumą ir neatitikimą minimalių kvalifikacijos reikalavimų tikslams pagrindžia tai, jog šis reikalavimas taikytinas ne tik Pirkime dalyvaujančiam tiekėjui, bet taip pat kaip alternatyva ir patronuojančiai bendrovei ir (ar) bendrovių grupei. Pastebėtina, kad iš Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto formuluotės matyti, jog ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas, visų pirma, yra skirtas pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams ir tik tuo atveju, jei pats tiekėjas neatitiktų keliamo kvalifikacinio reikalavimo, jis galėtų pasiremti kito ūkio subjekto, t.y. patronuojančios įmonės, pajėgumais. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, ši sąlyga taip, kaip ji yra suformuluota, ne tik kad ne varžo tiekėjų teisių, bet kaip tik suteikia platesnes galimybes didesniam skaičiui tiekėjų, kurie patys savarankiškai šio reikalavimo neatitinka, atitikti šį reikalavimą. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad perkančioji organizacija suteikė galimybę pateikti ne būtent kurios nors vienos, o net vienos iš keturių skirtingų nurodytų agentūrų investicinio lygio reitingo įvertinimą, kas taip pat vertintina, kaip tiekėjų galimybes atitikti šį reikalavimą praplečianti sąlyga.

33Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad ieškovas nagrinėjamu atveju neįrodė, jog kitos jo nurodomos priemonės, t.y. ginčijamo kvalifikacijos reikalavimo taikymas perdraudimo įmonei; reikalavimas pateikti Lietuvos banko arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos, patvirtinimą, jog tiekėjas vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus mokumo atsargai, ar kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma, gali perkančiajai organizacijai padėti įsitikinti tiekėjo finansiniu pajėgumu taip pat efektyviai kaip ir reikalavimas pateikti vienos iš tarptautinių reitingų agentūrų patvirtintą investicinio lygio reitingą.

34Be to, atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, išimtinai atsižvelgdamas tik į perkančiosios organizacijos interesus. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog tai, kad, įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, teismas nekonstatavo, jog jo pateikti įrodymai pagrindžia jo įrodinėjamas aplinkybes, laikydamas, kad kitų įrodymų ištyrimas suponuoja priešingą išvadą, negali būti pripažįstama netinkamu įrodymų vertinimu ar įrodinėjimo taisyklių pažeidimu. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-110/2013).

35Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

36Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

37Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

38Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

39Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių aplinkybių visetas, priešingai nei teigia apeliantas, sudaro pagrindą išvadai, kad perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygų 3.1.4 nustatytas kvalifikacinis reikalavimas nepažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo bei sąžiningos konkurencijos principų. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

40Taigi nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

42Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

43Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad ieškovui bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos, o atsakovas apie patirtas bylinėjimosi išlaidas jokių dokumentų teismui nepateikė.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

45Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialas ieškiniu... 4. Tvirtino, kad vien tik nepriklausomų tarptautinių reitingavimo agentūrų... 5. Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Ieškovas AAS „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje apeliaciniu... 10. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 11. 1. Pirmos instancijos teismas neįvertino ginčijamo reikalavimo nustatymo... 12. 2. Pirmos instancijos teismas nevertino, ar Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte... 13. 3. Pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ginčijamo itin... 14. 4. Pirmos instancijos teismas visiškai neįsigilino į atsakovo anksčiau... 15. 5. Pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Konkurso sąlygų... 16. 6. Pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles,... 17. Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė atsiliepime į apeliacinį skundą... 18. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 19. 1. Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas... 20. 2. Finansinio stabilumo reitingas – gebėjimo įvykdyti savo skolinius... 21. 3. Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių patronuojančios įmonės gali... 22. 4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 55... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė... 27. Dėl ginčo esmės... 28. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio... 29. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi,... 30. Iš atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių matyti, kad VĮ... 31. Įvertinus tai, jog vykdomas viešasis pirkimas yra tarptautinis, nepagrįstu... 32. Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo sutikti ir su kitu apeliacinio... 33. Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad ieškovas nagrinėjamu... 34. Be to, atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad pirmos... 35. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 36. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 37. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios... 38. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 39. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių... 40. Taigi nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 42. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 43. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti...