Byla 2-4104-520/2011
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo bankrutuojancios UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ ieškini atsakovui AB ALSTOM Power Sweden

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Dalia Višinskiene, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padejejui J. Z., atsakovo atstovui advokatui T. S., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla del skolos priteisimo pagal ieškovo bankrutuojancios UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ ieškini atsakovui AB ALSTOM Power Sweden ,

2n u s t a t e:

3Ieškovas bankrutuojanti UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ kreipesi i teisma su ieškiniu ir prašo priteisti jam iš atsakovo AB ALSTOM Power Sweden 1 110 069,04 Lt skolos, 45 984,23 Lt palukanu, 8,05 proc. metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Nurodo, kad 2005-07-07 AB „Lietuvos energija" (toliau ir užsakovas) ir atsakovas AB ALSTOM Power Sweden (toliau ir rangovas) pasiraše rangos sutarti del Kauno hidroelektrines, esancios T. Masiulio g. 22A, Kaune, kuria eksploatuoja užsakovas AB „Lietuvos energija", rekonstrukcijos. Sutartimi numatyta, kad rangovas gali pasitelkti kitus asmenis (subrangovus) rangos sutartyje numatytiems darbams ar ju daliai atlikti. 2006-03-21 ieškovas (toliau ir subrangovas) ir atsakovas sudare subrangos sutarti, kurios pagrindu subrangovas isipareigojo per sutarties prieduose nustatytus terminus pagal rangovo užduoti atlikti subrangos sutarties prieduose numatytus Kauno hidroelektrines rekonstrukcijos darbus, o rangovas isipareigojo subrangovui sudaryti butinas salygas darbams atlikti, priimti darbu rezultata ir sumoketi subrangos sutartyje nustatyta kaina. Pagal subrangos sutarties 14.3 p., subrangovas iteikia rangovo atstovui ataskaitas su patvirtinamaisiais dokumentais, nurodydamas atskiras darbu dalis bei sumas, kurios yra moketinos subrangovui, o subrangos sutarties 14.5 p. yra numatyta rangovo pareiga sumoketi subrangovui moketinas sumas už atliktus ir rangovo priimtus darbus per 40 dienu nuo datos, kuria rangovo atstovas gauna ataskaita su patvirtinamaisiais dokumentais. Ieškovas atsakovui darbus perduodavo smulkesnemis dalimis ir ju pagrindu pateikdavo atliktu darbu aktus ir išrašydavo PVM saskaitas-fakturas apmokejimui. Tokia bendradarbiavimo praktika tarp šaliu susikloste del to, kad tokiu budu atsakovas, priemes tam tikras subrangovo atliktu darbu dalis, galejo sparciau jas perduoti užsakovui. Ieškovas atsakovui nuo 2005-11-04 iki 2010-04-27 išraše šias PVM saskaitas-fakturas kartu su atliktu darbu aktais: 2005-11-04 serija KHS Nr. 1041591, 2006-07-31 serija KHS Nr. 1042144, 2006-08-31 serija Nr. KHS Nr. 1042219, 2006-09-29 serija KHS Nr. 1042301, 2007-01-31 serija, KHS Nr. 1042567, 2007-02-28 serija KHS Nr. 1042610, 2007-03-29 serija KHS Nr. 1042651, 2007-04-30 serija KHS Nr. 1042693, 2007-05-29 serija KHS Nr. 1042750, 2007-06-26 serija KHS Nr. 1042853, 2007-06-28 serija KHS Nr. 1042854, 2007-07-31 serija KHS Nr. 1042998, 2007-07-31 serija KHS Nr. 1042999, 2007-08-31 serija KHS Nr. 1043115, 2007-08-26 serija KHS Nr. 1043211, 2007-09-28 serija KHS Nr.1043231, 2007-09-28 serija KHS Nr.1043232, 2007-10-18 serija KHS Nr. 1043322, 2007-10-30 serija KHS Nr. 1043345, 2007-10-30 serija KHS Nr. 1043347, 2007-11-30 serija KHS Nr. 1043431, 2007-11-30 serija KHS Nr. 1043432, 2007-11-30 serija KHS Nr. 1043433, 2007-12-28 serija KHS Nr.1043465, 2007-12-28 serija KHS Nr. 1043466, 2007-12-28 serija KHS Nr. 1043467, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043533, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043534, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043535, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043536, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043537, 2008-02-29 serija KHS Nr. 1043586, 2008-03-31 serija KHS Nr. 1043641, 2008-03-31 serija KHS Nr. 1043642, 2008-03-31 serija KHS Nr. 1043643, 2008-03-31 serija KHS Nr.1043644, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043753, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043754, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043755, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043756, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043757, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043758, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043759, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043960, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043961, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043962, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043963, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043964, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044073, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044074, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044075, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044076, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044077, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044174, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044175, 2008-08-29 serija KHS serija 1044176, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044177, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044214, 2008-08-30 KHS Nr. 1044282, 2008-09-30 serija KHS Nr. 1044283, 2008-09-30 serija KHS Nr. 1044284, 2008-10-31 serija KHS Nr. 104435, 2009-10-30 serija KHS Nr. 1044616, 2009-10-30 serija KHS Nr. 1044631, 2009-11-30 serija KHS Nr. 1044643, 2009-12-28 serija KHS Nr. 1044646, 2009-12-29 serija KHS Nr. 1044647, 2010-01-26 serija KHS Nr. 1044655, 2010-01-28 serija KHS Nr. 1044657, 2010-02-26 serija KHS Nr. 1044666, 2010-02-26 serija KHS Nr. 1044667, 2010-03-26 serija KHS Nr. 1044670, 2010-03-26 serija KHS Nr. 1044671, 2010-04-26 serija KHS Nr. 1044679, 201004-27 serija KHS Nr. 1044680, kuriose nurodyta 13 875 863,04 Lt suma. Pagal sutarties 14.3 p. rangovas turi teise sulaikyti subrangovui moketinas sumas, kurios negali viršyti 8 proc. nuo visos subrangos sutarties kainos, t. y. 16 163 605 Lt (iskaitant PVM). Atsakovas turejo teise sulaikyti ieškovui moketinas sumas, kurios negali viršyti 1 293 088,16 Lt. Atsakovas pagal ieškovo pateiktas PVM saskaitas-fakturas iki šios dienos turi prievole apmoketi 12 765 794 Lt, o sulaikyta suma siekia 1 110 069,04 Lt. Ieškovui 2010-04-30 iškelus bankroto byla, atsakovas vienašališkai nutrauke sutarti nuo 2010-11-23. Nutraukus rangos sutarti iki galutinio darbu rezultato priemimo, subrangovas igijo teise reikalauti apmoketi už faktiškai atliktus darbus CK 6.671 str. pagrindu, kadangi nuo 2005 m. rugpjucio men. iki 2010-04-27 darbai pagal atliktu darbu aktus yra faktiškai atlikti bei atsakovo priimti, ieškovui iškelus bankroto byla, atsakovas turejo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Ieškovo bankroto administratorius ivertino, kad atsakovas su ieškovu neatsiskaite ir liko skolingas 1 110 069,04 Lt. Iš atsakovo ieškovui priteistina 45 984,23 Lt palukanos už laikotarpi nuo 2010-04-30 iki 2011-01-07 (6 proc. dydžio metines palukanos) ir palukanos už priteista suma už laikotarpi nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (8,05 proc. dydžio metines palukanos) (CK 6.37, 6.210 str., Lietuvos Respublikos mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymas).

4Byla teisminga Vilniaus apygardos teismui. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 44/2001 „Del jurisdikcijos ir teismo sprendimu civilinese ir komercinese bylose pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo preambules 7 d. nustatyta, kad šio reglamento taikymo sritis apima visas pagrindines civilines ir komercines bylas, išskyrus aiškiai nustatytas bylas. Šio reglamento 1 str. 2 d b punkte numatyta sritis, kuriai reglamentas netaikomas, t. y. bankrotui, nemokiu bendroviu arba kitu juridiniu asmenu likvidavimo procesams, teisminems priemonems, kompromisiniams susitarimams ir panašioms byloms. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 „Del bankroto bylu“ preambules 6 d. numatyta, kad šis reglamentas turetu apsiriboti nuostatomis, reguliuojanciomis bankroto bylu iškelimo jurisdikcija ir tiesiogiai šiu bylu pagrindu priimamais ir glaudžiai su jomis susijusiais teismo sprendimais. Sprendžiant jurisdikcijos klausima bylose, kurios glaudžiai susijusios su bankroto bylomis, yra taikomas reglamentas del bankroto bylu. Jeigu byla yra susijusi su bankroto teisiniais santykiais, jos teismingumas nustatomas vadovaujantis specialiomis reglamente del bankroto bylu nustatytomis taisyklemis. Europos Teisingumo Teismas 2009-02-12 sprendime civilineje byloje Nr. C-339/07 yra pabrežes, kad visu ieškiniu, tiesiogiai susijusiu su imones bankrotu, sukoncentravimas valstybes nares teismuose, turinciuose jurisdikcija iškelti bankroto byla, atitinka reglamento del bankroto bylu tiksla, t. y. padidinti tarpvalstybines pasekmes sukelianciu bankroto bylu veiksminguma ir efektyvuma, taip pat pripažino, kad reglamento 3 str. 1 d. turi buti aiškinama taip, jog valstybes nares, kurios teritorijoje buvo iškelta bankroto byla, teismai yra kompetentingi priimti sprendima del bankrotu pagristo ieškinio, pareikšto atsakovui, turinciam savo registruota buveine kitoje valstybeje nareje. Del šiu priežasciu byla, glaudžiai susijusi su bankroto byla, turi buti nagrinejama Lietuvoje, t. y. valstybeje nareje, kur nagrinejama bankroto byla. Lietuva yra bankrutuojancios imones pagrindiniu turtiniu interesu buvimo vieta ir vieta, kurioje yra bankrutuojanti imone.

5Atsakovas AB ALSTOM Power Sweden atsiliepimu i ieškini prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad 2010-11-23 pranešimu atsakovas nutrauke 2006-03-16 subrangos sutarti pagal sutarties 15.2 p. 1 d. e papunkti, itvirtinanti rangovo teise nutraukti subrangos sutarti, jei subrangovas bankrutuoja ar tampa nemokus, to paties punkto 2 d., itvirtinancia, kad esant bankrotui, rangovas gali nutraukti subrangos sutarti rašytiniu pranešimu nedelsiant. Nors sutartis buvo nutraukta, liko galioti sutarties salygos del garantijos, trukumu šalinimo, nuostoliu atlyginimo. Pagal sutarties 14.3 p. rangovas turi teise pasilikti 8 proc. sutarties kainos. Sulaikytos sumos sumokamos subrangovui visiškai ivykdžius darbus, o sutarties 17.2 p. nustato, kad subrangovas kiekvieno subrangos sutartyje numatyto darbu skyriaus perdavimo-priemimo diena pateikia rangovui besalygine ir neatšaukiama draudimo bendroves išduota garantija pagal taisykles, patvirtintas laikantis standartiniu proceduru. Ieškovas garantijos ne pagal viena darbu priemimo-perdavimo akta ir PVM saskaita-faktura nepateike. Pagal CK 6.58 str. 1 d. prievoles šalis turi teise sustabdyti priešpriešini savo prievoles vykdyma arba apskritai atsisakyti ja vykdyti, jeigu sutartines prievoles ivykdymas yra priešpriešinis, o prievoles šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievoles nevykdo arba yra aišku, kad nustatytu terminu jos neivykdys. Ieškovo pareiga pateikti garantija yra išlikusi, be to, pagal subrangos sutarti rangovas gali teikti bet kokias pretenzijas, sulaikyti tolesnius mokejimus subrangovui, kol nebus nustatytos vykdymo, baigimo ir bet kokiu defektu pašalinimo išlaidos, ir (arba) atgauti iš subrangovo bet kokius rangovo patirtus nuostolius ir bet kokias papildomas darbu užbaigimo išlaidas, prieš tai išskaicius bet kokias sumas, moketinas subrangovui pagal sutarties 15.3 p. (sutarties 2.5 p., 15.2 p., 15.3 p., 15.4 p.). Remiantis CK 6.208 str. 2 d., 4 d., sutarties 7.6., 11.1 bei 11.2 p., jis turi teise sulaikyti 8 proc. sutarties kainos ir reikalauti šiai sumai garantijos. Per visa sutarties galiojimo laikotarpi ieškovui buvo teiktos pretenzijos del darbu trukumu. Kadangi garantija nepateikta, darbu trukumai nepašalinti, pagal sutarties 2.5 p. jam suteikta teise daryti iskaityma, todel ieškovas neturi reikalavimo teises i sulaikytas sumas. CK 6.221 str., 6.58 str., 6.665 str., 6.208 str. nuostatos neprieštarauja Imoniu bankroto istatymo nuostatoms, todel jis teisetai vadovaujasi subrangos sutarties salygomis. Ieškovas reikalavimo teises i sulaikytas sumas neturi. Bankrutuojancios imones statuso igijimas nera absoliuti prielaida atleisti ieškova nuo subrangos sutarties vykdymo. Bankrutuojant imone gali teikti garantijas, laiduoti ir pan., kol toks apribojimas nera nustatytas teismo (Imoniu bankroto istatymo 10 str. 7 d. 6 p., 17 str.).

6Subrangos sutarties 21 p. šalys yra sudariusios arbitražini susitarima, pagal CPK 23 str. gincas negali buti sprendžiamas teisme, todel CPK 296 str. 1 d. 9 p. pagrindu pareiškimas turi buti paliktas nenagrinetas.

7Teismo posedžio metu ieškovo atstovas advokato padejejas J. Z. praše tenkinti ieškini del ieškinyje nurodytu aplinkybiu. Atsakovo atstovas advokatas T. S. praše ieškini atmesti arba palikti nenagrinetu del atsiliepime i ieškini nurodytu aplinkybiu.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad 2005-07-07 AB „Lietuvos energija“ ir AB ALSTOM Power Sweden sudare rangos sutarti del Kauno hidroelektrines, esancios T. Masiulio g. 22A, Kaune, kuria eksploatuoja AB „Lietuvos energija“, rekonstrukcijos. 2006-03-21 ieškovas ir atsakovas sudare subrangos sutarti, kuria subrangovas (ieškovas) isipareigojo per sutarties prieduose nustatytus terminus pagal rangovo užduoti atlikti subrangos sutarties prieduose numatytus Kauno hidroelektrines rekonstrukcijos darbus, o rangovas (atsakovas) isipareigojo subrangovui sudaryti butinas salygas darbams atlikti, priimti darbu rezultata ir sumoketi subrangos sutartyje nustatyta kaina (T. 1, b. l. 59-99). Už subrangovo pagal šia subrangos sutarti atliktus darbus rangovas isipareigojo sumoketi subrangovui 13 697 970 Lt (plius PVM 2 465 635 Lt) (i sutarties kaina ieina visi mokesciai, moketini pagal galiojancius Lietuvos Respublikos istatymus, ir visos subrangovo darbu užbaigimo išlaidos) (sutarties 14.1 p.)) (T. 1, b. l. 89). Sutarties 14.3 p. nustatyta, kad pasibaigus kiekvienam menesiui, subrangovas iteikia igaliotam rangovo atstovui tris ataskaitos kopijas, nurodydamas atskiras darbu dalis, igalioto rangovo atstovo patvirtinta forma, išsamiai jame nurodydamas sumas, kurios, subrangovo nuomone, yra jam moketinos, kartu su jas patvirtinanciais dokumentais, kurie apima to menesio einamaja ataskaita pagal 4.19 p. (pažangos ataskaitos), kad rangovas turi teise pasilikti 8 proc. sutarties kainos, kad tokios sulaikytos sumos sumokamos subrangovui visiškai ivykdžius darbus, t. y. išduodant darbu priemimo akta kiekvienai daliai, subrangovui pateikus garantija, kaip nurodyta 17.2 p. Pagal 14.4 p. ataskaitoje ir tarpinio mokejimo pažymoje turi buti nurodoma naudotu medžiagu ir atliktu darbu kaina, o 14.5 p. igaliotas rangovo atstovas per 10 dienu nuo ataskaitos ir patvirtinamuju dokumentu gavimo išduoda rangovui tarpinio mokejimo pažyma, kurioje nurodo suma, kuria igaliotas rangovo atstovas sažiningai nustato kaip moketina, su patvirtinamaja atskaita, jei rangovas jos prašo. Rangovas moka subrangovui išankstinius mokejimus, nurodytus sutartyje (ir bet kokiuose prieduose, jei taikoma); suma, patvirtinta kiekvienoje tarpinio mokejimo pažymoje, atemus sulaikytas sumas, aprašytas 14.3 p., ir per 40 dienu nuo datos, kuria igaliotas rangovo atstovas gauna ataskaita ir patvirtinamuosius dokumentus (sutarties 14.6 p.). Sutarties 14.9 p. nustatyta, kad per 2 dienas nuo darbu priemimo akto gavimo, subrangovas iteikia igaliotam rangovo atstovui tris ivykdymo ataskaitos egzempliorius su patvirtinamaisiais dokumentais, pagal 14.3 p., nurodydamas verte visu darbu, atliktu pagal subrangos sutarti iki priemimo akte nurodytos datos, o tada igaliotas rangovo atstovas patvirtina pagal 14.5 p. Ieškovas atsakovui nuo 2005-11-04 iki 2010-04-27 išraše šias PVM saskaitas-fakturas kartu su atliktu darbu aktais: 2005-11-04 serija KHS Nr. 1041591, 2006-07-31 serija KHS Nr. 1042144, 2006-08-31 serija Nr. KHS Nr. 1042219, 2006-09-29 serija KHS Nr. 1042301, 2007-01-31 serija, KHS Nr. 1042567, 2007-02-28 serija KHS Nr. 1042610, 2007-03-29 serija KHS Nr. 1042651, 2007-04-30 serija KHS Nr. 1042693, 2007-05-29 serija KHS Nr. 1042750, 2007-06-26 serija KHS Nr. 1042853, 2007-06-28 serija KHS Nr. 1042854, 2007-07-31 serija KHS Nr. 1042998, 2007-07-31 serija KHS Nr. 1042999, 2007-08-31 serija KHS Nr. 1043115, 2007-08-26 serija KHS Nr. 1043211, 2007-09-28 serija KHS Nr.1043231, 2007-09-28 serija KHS Nr.1043232, 2007-10-18 serija KHS Nr. 1043322, 2007-10-30 serija KHS Nr. 1043345, 2007-10-30 serija KHS Nr. 1043347, 2007-11-30 serija KHS Nr. 1043431, 2007-11-30 serija KHS Nr. 1043432, 2007-11-30 serija KHS Nr. 1043433, 2007-12-28 serija KHS Nr.1043465, 2007-12-28 serija KHS Nr. 1043466, 2007-12-28 serija KHS Nr. 1043467, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043533, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043534, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043535, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043536, 2008-01-31 serija KHS Nr. 1043537, 2008-02-29 serija KHS Nr. 1043586, 2008-03-31 serija KHS Nr. 1043641, 2008-03-31 serija KHS Nr. 1043642, 2008-03-31 serija KHS Nr. 1043643, 2008-03-31 serija KHS Nr.1043644, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043753, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043754, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043755, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043756, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043757, 2008-04-30 serija KHS Nr. 1043758, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043759, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043960, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043961, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043962, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043963, 2008-06-30 serija KHS Nr. 1043964, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044073, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044074, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044075, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044076, 2008-07-31 serija KHS Nr. 1044077, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044174, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044175, 2008-08-29 serija KHS serija 1044176, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044177, 2008-08-29 serija KHS Nr. 1044214, 2008-08-30 KHS Nr. 1044282, 2008-09-30 serija KHS Nr. 1044283, 2008-09-30 serija KHS Nr. 1044284, 2008-10-31 serija KHS Nr. 1044351, 2009-10-30 serija KHS Nr. 1044616, 2009-10-30 serija KHS Nr. 1044631, 2009-11-30 serija KHS Nr. 1044643, 2009-12-28 serija KHS Nr. 1044646, 2009-12-29 serija KHS Nr. 1044647, 2010-01-26 serija KHS Nr. 1044655, 2010-01-28 serija KHS Nr. 1044657, 2010-02-26 serija KHS Nr. 1044666, 2010-02-26 serija KHS Nr. 1044667, 2010-03-26 serija KHS Nr. 1044670, 2010-03-26 serija KHS Nr. 1044671, 2010-04-26 serija KHS Nr. 1044679, 2010-04-27 serija KHS Nr. 1044680, kuriose nurodyta 13 875 863,04 Lt suma. Atsakovas jokiu pretenziju del darbu vykdymo nereiške, prieme dali ieškovo atliktu darbu, pasiraše atliktu darbu aktus, t. y. pažyma apie 2005 m. rugpjucio men. atliktus darbus, atliktu darbu aktus už laikotarpi nuo 2006-07-31 iki 2010-04-27, kuriu verte 13 875 863,04 Lt. Atliktus darbus prieme atsakovo atstovai G. D., A. B., O. G., J. K. ir pasiraše atliktu darbu aktus, nenurodydami jokiu pastabu (T. 1., b. l. 101, 103, 105, 107, 109, 111-112, 114-115, 117-118, 120-121, 123, 125-126, 128-129, 131, 133-134, 136, 138-139, 141, 143, 145, 147-148, 150-151, 153, 155, 157, 159, 161-162, 164-165, 167, 169, 171, 173, 175-176, 178-179, 181, 183, 185, 187-188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210-211, 213-214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230-231, 233, 235, 237, 239-240, 242-244, 247-248, 250-251, 253-256, 258-259, 261, 263-264, T. 2. b. l. 2-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-17). Už atliktus darbus buvo iš dalies apmoketa, t. y. buvo nesumoketi 8 proc. moketinos sumos, kuria pagal sutarties 14.3 p. atsakovas pasiliko iki ieškovas ivykdys visus darbus, pateiks garantija, nurodyta sutarties 17.2 p. Šioje nagrinejamoje byloje šalys privalejo irodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimu ar atsikirtimu pagrindu (CPK 12, 178 str.). Ivertinus šaliu pateiktus irodymus, darytina išvada, kad ieškovas irode aplinkybes, kuriu pagrindu prašo priteisti iš atsakovo už atliktus darbus 1 110 069,04 Lt skolos.

10Byloje surinkti irodymai tvirtina, kad ieškovui už jo atliktus darbus, nurodytus byloje pateiktuose atliktu darbu aktuose ir kuriuos prieme atsakovo igalioti asmenys, nebuvo apmoketa ne del to, kad ieškovas šiuos darbus atliko nekokybiškai ar ju neatliko. Atsakovas atsiliepime i ieškini nurode, kad ieškovas netinkamai atliko hidroizoliacijos darbus, t. y. ieškovui buvo teikiamos pretenzijos del darbu trukumu, ypac dideli trukumai buvo nustatyti hidroizoliacijos srityje, taciau nei atsiliepime i ieškini, nei teismo posedyje atsakovas nenurode konkreciu nekokybiškai atliktu hidroizoliacijos darbu, kurie yra nurodyti byloje pateiktuose atliktu darbu aktuose, pasirašytuose atsakovo igaliotu asmenu. Ieškovas byloje yra pateikes 2010-10-29 rašta atsakovui, kuriame nurodoma, kad ieškovas siulo ištaisyti defektus ir užbaigti visus kitus darbus (T. 2, b. l. 32), taciau šiame rašte nera nurodyti konkretus darbu, atliktu ir priimtu pagal byloje esancius aktus, defektai. Atsakovas pateike 2010-10-25, 2011-05-19 atsakovo pranešimus, kuriuose nurodyta, kad atsakovas nukentejo del ieškovo prasto darbo, ypac su hidroizoliacija, gautos nemažos garantines pretenzijos, susijusios su ieškovo darbais, kurios dar neitrauktos i biudžeta, 2011-05-19 pranešime nurodomas statybos defektu šalinimas elektrines viduje ir išoreje, langu keitimas valdymo patalpose del netinkamos izoliacijos, kelio remonto darbai prie mechanikos cecho (T. 2, b. l. 90-95), taciau šiuose pranešimuose taip pat nenurodyti konkretus darbai (iš ju ir hidroizoliacijos), kurie buvo atsakovo priimti, yra atlikti nekokybiškai. Atsakovas teismui neteike jokiu irodymu, kuriu pagrindu butu galima konstatuoti, kad ieškovas darbus, už kuriuos prašo apmoketi, atliko nekokybiškai, kad atsakovas samde kitas imones, jog jos pašalintu defektus. 2011-05-19 pranešime nurodoma, kad atsakovui teko samdyti kitus subrangovus, jog butu užbaigti darbai už 128 136,40 Lt ir už šia suma darbus atliko UAB „Armida“, UAB „Hidroelektromontažas“, UAB „Kauno keliai“, t. y. ne del to, jog butu ištaisyti defektai tu darbu, kurie nurodyti atliktu darbu priemimo aktuose. Taip pat atsakovas neteike irodymu, kad del to, jog ieškovas darbu pagal sutarti nebaige, jo atlikti darbai, už kuriuos prašoma apmoketi šioje byloje, yra neteke savo vertes, kuri nurodyta atliktu darbu priemimo darbu aktuose. Atsakovo atstovas teismo posedyje nurode, kad neprašo mažinti kainos už darbus, neteiks irodymu del defektu šalinimo. Minetus pranešimus pasiraše projekto direktorius C. L. – G., kuris buvo apklaustas liudytoju nagrinejamoje byloje. Liudytojas parode, kad sprendimas nemoketi sulaikytos sumos ieškovui yra jo sprendimas, sulaikyta suma nemokama del to, kad sutartyje nurodyta, jog jei ieškovas neivykdo visu savo isipareigojimu, jis negaus sulaikytu pinigu, kai darbas yra ivykdomas, jis gauna sulaikytus pinigus, o atsakovui tenka banko garantija, kuri yra 5 proc. Taip pat liudytojas parode, kad atsakovas blogai atliktu darbu, darbu su defektais nera priemes. Tiek iš šio liudytojo, tiek iš liudytojo A. F. L. parodymu matyti, kad ieškovui yra nemokama sulaikyta pinigu suma (8 proc.) už ieškovo atliktus darbus del to, kad ieškovas neivykde visu sutartimi prisiimtu isipareigojimu, t. y. neužbaige visu darbu, kurie buvo nurodyti sutartyje, ir atsakovas turejo samdyti kitus subrangovus tam, kad butu atlikti ieškovo nepadaryti darbai, ieškovas nepateike garantijos. Taip pat buvo nurodyta, kad del ieškovo kaltes atsakovas laiku neivykde sutartiniu isipareigojimu užsakovui AB „Lietuvos energija“, kuris taip pat sulaike 8 proc., užsakovas prašo sumoketi nuostolius, kurie sudaro virš 1 mln. euru. Iš liudytoju parodymu matyti, kad atsakovas savo isipareigojimu ieškovui neivykde ne vien del to, kad ieškovas neatliko darbu pagal sutarti.

11Atsakovo nurodomi argumentai, kuriu pagrindu jis atsisako sumoketi ieškovui už ieškovo atliktus, atsakovo priimtus darbus, nepripažintini pagristais, ieškovo reikalavimas del apmokejimo už jo atliktus darbus tenkintinas. Byloje nustatyta, kad ieškovui 2010-04-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Nutartis iškelti bankroto byla isiteisejo 2010-07-29, kai buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis. Atsakovas, remdamasis sutarties 15.2 p., vienašališkai 2010-11-23 nutrauke subrangos sutarti. Sutartis buvo nutraukta tuo pagrindu, kad ieškovas bankrutuoja. Sutarties 15.4 p. buvo numatyta, kad isigaliojus pranešimui apie nutraukima pagal 15.2 p., rangovas gali elgtis pagal 2.5 p. (rangovo ir subrangovo pretenzijos), sulaikyti tolesnius mokejimus subrangovui, kol nebus nustatytos vykdymo, baigimo ir bet kokiu defektu pašalinimo išlaidos, velavimo nuostoliai (jei yra) ir visos kitos rangovo patirtos išlaidos ir (arba) atgauti iš subrangovo bet kokius rangovo patirtus nuostolius ir bet kokias papildomas darbu užbaigimo išlaidas, prieš tai atskaicius bet kokias sumas, moketinas subrangovui pagal 15.3 p. (ivertinimas nutraukimo diena), atgaves tokius nuostolius ir papildomas išlaidas, rangovas sumoka likuti subrangovui. Sutarties 2.5 p. nurodoma, kad nepaisant jokiu aplinkybiu rangovas visada turi teise i priešpriešiniu reikalavimu išskaityma pagal istatymus iš sumu, moketinu subrangovui pagal rangovo pretenzijas. Šiomis sutarties nuostatomis remiasi atsakovas, teigdamas, kad atsakovas neturi moketi ieškovui sulaikytos sumos, nes garantija nepateikta, trukumai nepašalinti. Su tokia pozicija nesutiktina, nes nagrinejamoje byloje turi buti taikomos Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo nuostatos. Pagal Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 str. 7 d. 3 p. isiteisejus teismo nutarciai iškelti bankroto byla, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neivykdytas iki bankroto bylos iškelimo, iskaitant palukanu, netesybu, mokesciu ir kitu privalomuju imoku mokejima, išieškoti skolas iš šios imones teismo ar ne ginco tvarka. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad šis draudimas reiškia ir bankrutuojancios imones bei jos kreditoriu tarpusavio reikalavimu iskaitymo negalimuma, nes reikalavimu iskaitymas yra vienas iš prievoliu ivykdymo budu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004-09-27 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-484/2004; 2009-12-08 nutartis civilineje bylos Nr. 3K-3-591/2009; kt.). Atsakovas byloje neteike irodymu apie tai, kad buvo mokamas avansas, kuri butu galima iskaityti i pagrindinius mokejimus, kai nutraukiama sutartis (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011-05-06 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-238/2011). Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 str. 7 d. 4 p. numato, kad jei per 30 dienu nuo teismo nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos administratorius praneše suinteresuotiems asmenims, kad imones sudarytu sutarciu, kuriu vykdymo terminas dar nepasibaige, nevykdys, šios sutartys (tarp ju nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kuriu kyla bankrutuojancios imones reikalavimo teises, laikomos pasibaigusiomis, o del šios priežasties atsirade reikalavimai yra tenkinami Imoniu bankroto istatymo 35 str. nustatyta tvarka. Ieškovas po to, kai buvo iškelta bankroto byla ir isiteisejo nutartis del bankroto bylos iškelimo, 2010-10-29 siule užbaigti darbus pagal sutarti (T. 2, b. l. 32), taciau atsakovas sutarti nutrauke. Taigi ieškovas sutartimi prisiimtu isipareigojimu nebegali atlikti. Pažymetina, kad atsakovas, nutraukdamas sutarti, neapskaiciavo darbu, prekiu ir subrangovo dokumentu vertes bei visu, moketinu subrangovui už darba sumu, kaip kad buvo numatyta sutarties 15.3 p., nesieme veiksmu, kad nutraukus sutarti butu tinkamai atsiskaityta su ieškovu už jo faktiškai atliktus darbus.

12Pripažintini pagristais ieškovo ieškinio argumentai, kad nutraukus sutarti atsakovas privalo apmoketi ieškovui už jo faktiškai atliktus darbus pagal CK 6.671 str. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad ir tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis del to, jog rangovas darba vykdo ne laiku, užsakovas turi teise likusiems darbams atlikti sudaryti kita rangos sutarti, prieš tai priemes jau atliktus darbus. Rangovas tokiu atveju turi teise reikalauti sumoketi už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 str.). Kai rangos sutartis nutraukiama iki darbu rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pacia tvarka, kaip ir galutinis darbu rezultatas, net ir nutraukus rangos sutarti del rangovo kaltes, užsakovas turi pareiga sumoketi už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007-11-27 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Nagrinejamoje byloje darbai, už kuriuos prašoma priteisti nesumoketa 1 110 069,04 Lt suma, yra priimti, nenurodant jokiu pastabu apie trukumus, byloje nebuvo pateikti irodymai, kad del to, jog ieškovas neatliko visu darbu pagal sutarti, jo atliktu darbu negalima naudoti pagal sutartyje numatyta paskirti, todel nera faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog atsakovas neturi apmoketi ieškovui už jo faktiškai atliktus darbus. Atsakovas byloje nepateike irodymu, kad ieškovas reikalauja apmoketi už darbus, kuriu jis neatliko, kad atliktu darbu aktuose nurodyti atlikti darbai buvo neatlikti. Pažymetina, kad atliktu darbu aktuose yra nurodyta, kad darbai atlikti iš dalies (atliktu darbu apimtys nurodomos procentais). Kasacinio teismo išaiškinta, kad abieju sutarties šaliu pasirašomas darbu perdavimo–priemimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todel turi didele reikšme vykdant statybos rangos sutarti: jame fiksuojami nustatyti darbu trukumai, o ju nenurodymas akte reiškia trukumu nekonstatavima, todel trukumu faktu veliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbu perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbu rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbu priemimo faktu susijes apmokejimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007-01-17 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-01-22 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Atliktu darbu akte nurodomos aplinkybes apie faktinius darbu kiekius, ju apimtis, verte, atliktu darbu trukumai. Pagal CK 6.662, 6.694 str. itvirtinta teisini reglamentavima užsakovas turi pareiga apžiureti ir priimti atliktus darbus (ju rezultata). Priimdamas darbus, užsakovas turi elgtis rupestingai, t. y. apžiureti, ar perduodami darbai neturi akivaizdžiu trukumu. Pagal bendraja taisykle (jeigu ko kita nenustatyta rangos sutartyje), kai užsakovas priima darbus ju nepatikrines ar nenurodo priemimo akte akivaizdžiu trukumu, jis netenka teises remtis trukumu faktu (CK 6.662 str. 2, 3 d.). Kartu pažymetina tai, kad pagal CK 6.662 str. 4 d. užsakovas, nustates darbu trukumu ar kitokiu nukrypimu nuo sutarties salygu po darbu priemimo, jeigu tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti normaliai priimant darba (paslepti trukumai), taip pat jei jie buvo rangovo tycia paslepti, privalo apie juos pranešti rangovui per protinga termina po ju nustatymo. Tokiu atveju rangovas atsako už darbu (rezultato) trukumus, o užsakovas gali naudotis istatymo nustatytais teisiu gynimo budais (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-11-29 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

13Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 45 984,23 Lt palukanu už laikotarpi nuo 2010-04-30 iki 2011-01-07 pagal CK 6.210 str. Šis reikalavimas tenkintinas iš dalies, nes pagal bylos irodymus sutartis buvo nutraukta 2010-11-23, nutraukus sutarti atsakovui atsirado pareiga sumoketi už atliktus darbus. Kai ieškovui buvo iškelta bankroto byla, isiteisejo nutartis del bankroto bylos iškelimo, atsakovas nebuvo informuotas apie tai, kad sutartis nebus vykdoma. Priešingai, atsakovui buvo nurodyta apie sutarties vykdyma (T. 2, b. l. 32). Del to darytina išvada, kad nera faktinio ir teisinio pagrindo palukanas apskaiciuoti nuo bankroto bylos iškelimo dienos, 6 proc. dydžio metines palukanos pagal CK 6.210 str. skaiciuotinoss nuo sutarties nutraukimo dienos (2010-11-23) iki 2011-01-07 ir ieškovui iš atsakovo priteistina 8360,96 Lt palukanu. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymu, iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,05 proc. dydžio metines palukanos, skaiciuojamos nuo priteistos sumos (1 118 430 Lt) už laikotarpi nuo ieškinio priemimo dienos (2011-02-14) iki visiško teismo sprendimo ivykdymo.

14Atsakovas atsiliepime i ieškini nurode, kad ši byla negali buti nagrinejama teisme, CPK 296 str. 1 d. 9 p. pagrindu ieškinys turi buti paliktas nenagrinetas, nes sutarties šalys yra sudariusios arbitražini susitarima. Ieškovas nesutiko su atsakovo pozicija ir nurode, kad byla negali buti nagrinejama komerciniame arbitraže, nes ieškovas yra bankrutuojanti imone. Šaliu sudarytos sutarties 21 p. numato, kad šaliu nesutarimai ar pretenzijos, kylancios iš sutarties ar su ja susije, sprendžiami arbitražo budu, t. y. nesutarimas sprendžiamas pagal Tarptautiniu prekybos rumu arbitražo taisykles. Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti imone, nagrinejamoje byloje turi buti taikomas Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymas (CPK 1 str.). Teismu praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad pirmenybe teikiama Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo normoms (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005-01-10 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-20/2005). Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 14 str. 3 d. numato, kad ieškiniai del sandoriu pripažinimo negaliojanciais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojancios ar bankrutavusios imones skolininkams nagrinejami bankroto byla nagrinejanciame teisme. Ši istatymo norma nedaro jokios išimties tiems atvejams, kai bankrutuojanti imone ir jos skolininkas yra sudares arbitražini susitarima. Del to atsakovo argumentai, kad byla negali buti nagrinejama Vilniaus apygardos teisme, kuri nagrineja ieškovo bankroto byla, nepripažintini pagristais.

15Ieškovas bankrutuojanti UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. yra atleistas nuo žyminio mokescio ir kitu išlaidu mokejimo. Atsižvelgiant i patenkintu ieškinio reikalavimu dali, valstybei iš atsakovo priteistina 15 184,30 Lt žyminio mokescio (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 96 str.). Ieškovas taip pat pateike PVM saskaitas-fakturas (serijos JKK Nr. 182/2011, Nr. 160/2011, 072/2011, 031/2011), ataskaita už suteiktas ieškovui teisines paslaugas šioje civilineje byloje. Teismo posedžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad PVM saskaitose-fakturose nurodyta suma yra bendra už visus projektus, o šioje civilineje byloje prašoma priteisti suma yra 4 800 Lt (be PVM), ši suma yra detalizuota ataskaitoje. Ieškovo atstovas nurode, kad ieškovas už teisines paslaugas nera apmokejes, kadangi jis yra bankrutuojanti imone ir neturi lešu, gaves lešu, už teisines palsaugas sumokes. CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat už pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali buti priteisiamos, jeigu prašymas del ju priteisimo bei išlaidu dydi patvirtinantys irodymai nepateikti iki bylos išnagrinejimo iš esmes pabaigos. Toki reglamentavima galima paaiškinti istatymu leidejo siekiu užtikrinti proceso operatyvuma ir koncentruotuma bei pašalinti galimybe piktnaudžiauti procesinemis teisemis (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-10-21 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-408/2010). Nagrinejamoje byloje, kaip ir nurodytoje kasacinio teismo nutartyje, yra faktinis pagrindas netaikyti CPK 98 str. 1 d. numatyto ribojimo, atsižvelgiant i tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti imone, nevykdanti jokios ukines-komercines veiklos, kad nera duomenu, jog imone turi saskaitoje lešu, kurias galejo pervesti atstovui, kad ieškovui buvo reikalinga teisine pagalba. Kadangi ieškinys tenkintas iš dalies, todel iš atsakovo ieškovui priteistinos išlaidos už teisine pagalba, taciau ieškovui iš atsakovo priteistina tik dalis ieškovo nurodytu išlaidu, t. y. 2 000 Lt, atsižvelgiant i Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatu tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, i ieškovo atstovo suteiktu teisiniu paslaugu apimti ir pobudi, jo darbo ir laiko sanaudas, i bylos sudetinguma ir apimti, i bylos nagrinejimo trukme, i parengiamojo ir teismo posedžiu trukme, i tai, kad ieškovui atstovavo advokato padejejas, i patenkintu reikalavimu dali, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sažiningumo principais (CPK 98 str.). Ieškovui priteistina išlaidu už teisine pagalba suma taip pat sumažintina, ivertinus tai, kad atsakovui atskirai nepriteistina už teisine pagalba, atsižvelgiant i nepatenkintu reikalavimu dali. Atsakovo atstovas pateike irodymus, kad patyre išlaidas už dokumentu vertima, taciau šios išlaidos nepriteistinos, nes pateikti dokumentai nebuvo susije su palukanu priteisimu, o buvo susije su pagrindiniu reikalavimu del skolos už atliktus darbus priteisimu, o šis reikalavimas yra patenkintas.

16Pagal Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, šioje byloje teismas turejo 20,20 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Kadangi ieškovo ieškinys iš esmes tenkintas, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo i valstybes biudžeta (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 str.

Nutarė

18Ieškovo bankrutuojancios UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ (juridinio asmens kodas 158995882, buveine: Obeniu g. 6, Elektrenai) ieškini tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui bankrutuojanciai UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ (juridinio asmens kodas 158995882, buveine: Obeniu g. 6, Elektrenai) iš atsakovo AB ALSTOM Power Sweden (juridinio asmens kodas 556011-4224, buveine: 601 87 Norrköping, Švedija) 1 110 069,04 Lt skolos, 8 360,96 Lt palukanu, 8,05 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos (1 118 430 Lt) nuo bylos iškelimo teisme (2011-02-14) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 2 000 Lt bylinejimosi išlaidu.

20Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybine mokesciu inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamu surenkamoji saskaita LT 247300010112394300 AB „Swedbank” imokos kodas 5660) iš atsakovo AB ALSTOM Power Sweden (juridinio asmens kodas 556011-4224, buveine: 601 87 Norrköping, Švedija) 15 184,30 Lt žyminio mokescio ir 20,20 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

21Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma. Jeigu apelianto buveines vieta užsienio valstybeje, apeliacinis skundas gali buti paduotas per keturiasdešimt dienu nuo teismo sprendimo priemimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Dalia Višinskiene, sekretoriaujant Editai... 2. n u s t a t e:... 3. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines... 4. Byla teisminga Vilniaus apygardos teismui. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 44/2001... 5. Atsakovas AB ALSTOM Power Sweden atsiliepimu i ieškini... 6. Subrangos sutarties 21 p. šalys yra sudariusios arbitražini susitarima, pagal... 7. Teismo posedžio metu ieškovo atstovas advokato padejejas 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 9. Byloje nustatyta, kad 2005-07-07 AB „Lietuvos energija“ ir AB ALSTOM Power... 10. Byloje surinkti irodymai tvirtina, kad ieškovui už jo atliktus darbus,... 11. Atsakovo nurodomi argumentai, kuriu pagrindu jis atsisako sumoketi ieškovui... 12. Pripažintini pagristais ieškovo ieškinio argumentai, kad nutraukus sutarti... 13. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 45 984,23 Lt palukanu už laikotarpi nuo... 14. Atsakovas atsiliepime i ieškini nurode, kad ši byla negali buti nagrinejama... 15. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines... 16. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 str.... 18. Ieškovo bankrutuojancios UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines... 19. Priteisti ieškovui bankrutuojanciai UAB „Kruonio hidroakumuliacines... 20. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybine mokesciu inspekcija... 21. Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...