Byla e2A-717-516/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų J. J., J. įmonės ,,Jonas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Jono statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-3231-553/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Tinkasas“ ieškinį atsakovams J. J., J. įmonei ,,Jonas“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Jono statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutarties aiškinimo taisykles, sprendžiant dėl šalių rangos sutartimi sutarto darbų kiekio ir apimties, proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Tinkasas“ (toliau – UAB ,,Tinkasas“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ (toliau – UAB ,,Jono statyba“) ir J. įmonės „Jonas“ 38 258,09 Eur (132 097,52 Lt) skolą ir 35 102,22 Eur (121 200,95 Lt) delspinigių, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, nepakankant atsakovės J. įmonės „Jonas“ turto visiems ieškinio reikalavimams patenkinti, šiuos reikalavimus nukreipti į atsakovo J. J. turtą. Šį ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.
 3. Nurodė, kad atsakovė UAB „Jono statyba“ nevykdo su ja 2013 m. birželio 20 d. sudarytos sutarties ir neatsiskaito už atliktus darbus (Atliktų darbų aktai Nr. TIN 2014-03-002DEP, Nr. TIN2014-03-003DEP, TIN 2014-03-001DEP) pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras: TIN 2014 04 Nr. 005 (64 614 Lt suma), TIN 2014 04 Nr. 006 (52 155,84 Lt), TIN 2014 04 Nr. 007 (15 327,68 Lt). Taip pat nurodė, kad pagal Sutarties 8.3 punktą jai iš atsakovių priteistini 35 102,22 Eur (121 200,95 Lt) delspinigių, paskaičiuotų už 129 dienas. Teigė, kad atsižvelgiant į tai, jog užsakovo įsipareigojimams pagal Sutartį užtikrinti 2013 m. birželio 20 d. ji ir J. įmonė „Jonas“ sudarė Laidavimo sutartį, todėl ši suma priteistina solidariai iš laiduotojos J. įmonės „Jonas“. Pasak ieškovės, kadangi J. įmonė „Jonas“ yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio savininkas subsidiariai atsako pagal savo įmonės prievoles, atsakovas J. J. taip pat subsidiariai atsakingas už šių prievolių įvykdymą.
 4. Vilniaus apygardos tesimas 2014 m. gruodžio 9 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir priteisė ieškovei UAB „Tinkasas“ solidariai iš atsakovių UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ 38 258,09 Eur (132 097,52 Lt) skolą, 35 102,22 Eur (121 200,95 Lt) delspinigių, procesines palūkanas. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovių UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ 1527,75 Eur (5 275 Lt) bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė ieškovei subsidiariai iš atsakovo J. J. minėtas sumas.
 5. Atsakovai pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka tik iš dalies, t. y. sutinka už atliktus darbus sumokėti 10 042,79 Eur (34 675,76 Lt). Teigia, kad reikalavimas priteisti likusią sumą (28 215,29 Eur (97 421,76 Lt)) yra nepagrįstas, nes ieškovė atliko daugiau darbų, negu šalys susitarė 2013 m. birželio 20 d. Sutartimi Nr. 2013/06/20.
 6. Pasak atsakovų, Akte Nr. 1 ieškovė nurodė, kad atliktų darbų kiekis yra 5 340 m2, tačiau Sutarties Priedo Nr. 1 lokalinėje sąmatoje Nr. 1 ir ieškovės parengtame Akte Nr. 1 yra aiškiai nurodyta, jog jai buvo pavesta atlikti tik 2 900 m2. Teigia, kad ji nepateikė įrodymų, patvirtinančių atliktų darbų kiekius, tuo tarpu iš atliktos objekto fotofiksacijos matyti, kad ieškovė atliko tik pavienių skylių, kurių plotas yra nuo 2 iki 3 cm2, tačiau ne ištisinį sienų ir lubų, užtaisymą. Atsakovų teigimu, ieškovė minėtame akte nurodytus darbus vykdė, tačiau jų kiekis ne didesnis kaip 133 m2, už kurį atsakovė UAB ,,Jono statyba“ sutiktų sumokėti 4 286,83 Eur (14 801,55 Lt) su PVM.
 7. Teigia, kad ir Akte Nr. 2 ieškovė nurodė didesnį darbų kiekį – 1 796 m, nors Sutarties Priedo Nr. 1 lokalinėje sąmatoje Nr. 2 buvo susitarta tik dėl 150 m. Atsakovų teigimu, darbų kiekis, viršijantis Sutartyje nurodytą, yra papildomi darbai, dėl kurių šalys nesitarė. Atsakovė UAB „Jono statyba“ nurodė, kad sutinka apmokėti už Sutartyje nurodytą 150 m darbų kiekį, t. y. 1 261,58 Eur (4 356 Lt) su PVM. Taip pat nurodė, kad nors ir ieškovė nesitarė su ja dėl papildomai atliktų darbų, tačiau sutinka juos priimti ir apmokėti, bet taikant kitus įkainius, kurie atsižvelgiant į atliktų darbų kiekį, ieškovės savivalę ir sąmoningą Sutarties pažeidimą, turėtų būti kitokie. Atsakovė siūlo taikyti rekomendacijas parengtas UAB „Sistela" dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, pagal kurias mokėtina suma yra 2 528,57 Eur (8 730,64 Lt) su PVM (1 796 m - 150 m ( faktinės siūlės ilgis - sutartas kiekis) x 0,02 m (maksimalus siūlės plotis) = 32,92 m2, taikant 219,18 Lt/m2 įkainį). Pažymėjo, kad iš viso atsakovė UAB „Jono statyba", pagal Aktą Nr. 2 sutinka sumokėti ieškovei 3 790,15 Eur (13 086,64 Lt) su PVM.
 8. Taip pat teigia, jog šalys nesitarė dėl Akte Nr. 3 ieškovės nurodytų darbų (Prieduobių Nr. 1 ir Nr. 4 betoninių sienų gruntavimo, lyginimo, glaistymo, dažymo emaliniais dažais ral 700l; metalinės konstrukcijos valymo nuo dulkių, rūdžių, dažymo; durų angų susiaurinimo, aptaisant profiliuota skarda B/15-29). Esą niekur nėra UAB „Jono statyba" patvirtinimo ar kitokio pritarimo atlikti darbus, nurodytus minėtame akte, buvo derinama tik šių darbų kaina. Pažymi, kad vyko derybos dėl papildomų darbų, bet galutinis susitarimas nebuvo pasiektas. Teigia, kad nepriklausomai nuo aukščiau išdėstytų aplinkybių, pripažįsta faktą, jog ieškovė, nors ir nesuderinusi su atsakove, minėtus darbus atliko, siūlo sumokėti už prieduobės sienų ir metalinių detalių paruošimą dažymui ir dažymą – 1 965,81 Eur (6 787,55 Lt) su PVM.
 9. Nurodė, kad nesutinka su reikalavimu priteisti 35 102,22 Eur (121 200,95 Lt) delspinigių ir mano, jog ieškovė iš viso nėra įgijusi teisės skaičiuoti netesybas, jos yra nepagrįstai didelės, neatitinka jos patirtų nuostolių. Taip pat mano, kad reikalavimas dėl J. J. subsidiarios atsakomybės yra nepagrįstas, nes vien tik įstatyme numatytos subsidiarios atsakomybės galimas atsiradimas nereiškia, jog asmuo turi būti įtrauktas į bylą atsakovu ir iš jo de facto priteista ieškovės reikalaujama suma.
 10. Atsiliepimuose į prieštaravimus ieškovė nurodė, kad su jais nesutinka. Taip pat nurodė, kad su atsakove buvo sutarta, jog bus mokama ne už skylių plotą, o skaičiuojama pagal sienų, kurias reikia taisyti, plotą. Sąmatoje–užsakyme, kurį pasirašė atsakovo projekto vadovas M. J., yra nurodoma, kad remontuojamų sienų ir lubų plotas skaičiuojamas ištisai, tai yra pagal sienų / lubų plotą. Teigia, kad nors užsakyme nurodytas darbų kiekis – 2 900 m2, tačiau faktiškai buvo atlikta 5 340 m2. Teigia, kad atlikti būtent tokį kiekį nurodė kas dieną objekte esantys atsakovės darbuotojai. Pasak ieškovės, 2014 m. kovo 24 d. aktas Nr. TIN2014-03-001DEP buvo pateiktas atsakovės atstovui M. J., kuris savo parašu patvirtino atliktų darbų akto gavimą, jokios pretenzijos dėl per didelio atliktų darbų kiekio nei per 3 darbo dienas, nei kelios dienos po to, nebuvo pateiktos. Atsikirsdamas į atsakovų argumentus, kad jie sutinka sumokėti už 150 m sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis iki 2 cm, o ne už 1 796 m, nurodė, kad atlikti tokį kiekį darbų nurodymus davė atsakingi atsakovės darbuotojai J. J. ir M. J., teigia, kad jie nurodė konkrečias vietas, kurias reikia užtaisyti, ir kiek darbų atlikti. Pažymėjo, kad 2014 m. kovo 24 d. aktas Nr. TIN2014-03-002DEP buvo pateiktas atsakovės atstovui M. J., kuris savo parašu patvirtino atliktų darbų akto gavimą, pretenzijos nebuvo pareikštos. Teigia, kad elektroniniame laiške atsakovės darbuotojas M. J. nesutiko, kad darbų kaina už prieduobių Nr. l ir Nr.4 dažymo ir glaistymo darbus būtų 40 Lt, o už metalo dažymą 32 Lt, kaip tai siūlė ieškovo atstovas ir nurodė, kad sutinka mokėti 35 Lt už dažymo ir glaistymo darbus, o už metalo dažymą – 25 Lt. Pasak ieškovės, tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovė sutiko su papildomų darbų atlikimu už jos nurodytą kainą.
 11. Pažymėjo, kad šalys sutarė, jog pažeidusi terminus šalis, nukentėjusiajai šaliai privalo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną, todėl ir šis ieškinio reikalavimas yra pagrįstas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 12 d. sprendimu teismo 2014 m. gruodžio 9 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria priteisti delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos, pakeitė iš dalies: priteisė ieškovei UAB ,,Tinkasas“ solidariai iš atsakovių UAB ,,Jono statyba“ ir J. įmonės ,,Jonas“ 8 689 Eur delspinigių, priteisė ieškovei subsidiariai iš atsakovo J. J. 8 689 Eur delspinigių; kitą ieškinio dalį dėl delspinigių atmetė; priteisė ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovių UAB ,,Jono statyba“ ir J. įmonės ,,Jonas“ 1 817,48 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 9 d. preliminaraus sprendimo dalį paliko nepakeistą.
 2. Teismas, prieš pradėdamas nagrinėti šalių ginčą, pažymėjo, kad atsakovai nesutikimą su ieškiniu grindžia aplinkybėmis, jog ieškovė atliko didesnius darbų kiekius nei buvo tartasi; atliko darbus dėl kurių nebuvo susitarta; reikalauja nepagrįstai didelių delspinigių.
 3. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė UAB „Jono statyba“ 2013 m. birželio 20 d. pasirašė Sutartį Nr. 2013/06/20, kurios 1.1 punktu šalys apibrėžė Sutarties objektą: vykdytojas įsipareigojo atlikti cecho 16P/lp ( - ), rekonstravimo į naujų riedmenų projektavimo ir konstravimo centrą, vidaus lubų, sienų, sijų, santvarų, kolonų remonto užtaisant 2-3 cm plyšius tarp plytų ir atsivėrusios armatūros užtaisymo, sienų aptaisymo skarda darbus 3-29 ašyse, kurie išvardinti šios Sutarties Priede Nr. 1 (kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis), laiku ir tinkamai perduoti šių darbų rezultatą; kad Sutartimi užsakovas taip pat įsipareigojo iki darbų pradžios paskirti objekto Statybos darbų vadovą (2.1.2 p.), nurodyti vykdytojui jo darbo vietą ir zoną (2.1.3 p.), perduoti vykdytojui darbų frontą (2.1.5 p.), priimti vykdytojo tinkamai ir laiku atliktus darbus ir atsiskaityti už juos šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka (2.1.7 p.); kad smulki kainos ir darbų sudėtis yra nurodyta Lokalinėje sąmatoje (Sutarties Priedas Nr. 1) (3.1 p.), detalus Statybos darbų kiekių, techninių charakteristikų aprašymas ir kiti Statybos darbus identifikuojantys požymiai yra nurodomi šios Sutarties priede Nr. 1 (3.2 p.), jei užsakovo pageidavimu Sutarties vykdymo metu reikės atlikti papildomus, Sutarties objektui nepriskirtus darbus, šalys sudarys rašytinį susitarimą, patvirtintą abiejų šalių įgaliotų atstovų, dėl papildomų darbų atlikimo, atsiskaitymo už šiuos darbus ir šių darbų atlikimo terminų (3.5 p.), Darbai aktuojami pagal faktinį atliktų darbų kiekį; Darbų kiekių pasikeitimas nereikalauja papildomų susitarimų tarp užsakovo ir vykdytojo (3.13 p.).
 4. Teismas pažymėjo, kad iš ieškovės pateiktų lokalinių sąmatų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 (b. l. 6-8) akivaizdu, jog buvo susitarta dėl objekto vidaus lubų, sienų remonto (stambesnių skylių užtaisymas nuo 2-3 cm2; armatūrų aptaisymo cementiniu mišiniu, angų sienoje paprasto mūro, kai angos plotas iki 0,5 cm2, darbo aukštis nuo 3,5 m iki 8 m); pagalbinių darbų; sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis iki 2 cm.; sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis nuo 2 iki 20 cm, užtaisymo polisteroliu, armavimo; 1-3 ašyje techninės angos užtaisymo; dūmų išleidimo kaminų užtaisymo; perdangos plokščių krašto aptaisymo skardos lankstiniu, kai darbo aukštis > 10 m 28 ašyje; lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimo prie paviršių; sienų aptaisymo metaliniais profiliuotais lakštais; sienų dangos aptaisymo lenktais skardos profiliais; vidaus skardinių palangių montavimo. Taip pat nustatė, kad Atliktų darbų akte Nr. TIN 2014-03-002DEP nurodyta, jog Vykdytojas atliko sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo darbus, kai plyšio dydis iki 2 cm, atliktų darbų kiekis – 1 796 m2, kaina su PVM 52 155,84 Lt. (t. 1, b. l. 24). Tuo tarpu Atliktų darbų akte TIN 2014-03-001DEP nurodyta, kad Vykdytojas atliko vidaus lubų, sienų remonto (stambesnių skylių užtaisymas nuo 2-3 cm2; armatūrų aptaisymo cementiniu mišiniu) darbus, atliktų darbų kiekis – 5 340 m, kaina su PVM 64 614 Lt (t. 1, b. l. 25). Pažymėjo, kad paminėtuose dviejuose aktuose užfiksuoti darbai Sutartyje buvo numatyti ir pagal Sutartį jų kiekių pasikeitimas jokio papildomo šalių susitarimo nereikalavo.
 5. Taip pat nustatė, kad atliktų darbų aktas Nr. TIN2014-03-003DEP patvirtina, jog Vykdytojas atliko prieduobių Nr. 1 ir 4 betoninių sienų gruntavimo, lyginimo, glaistymo, dažymo emulsiniais dažais ral 700l, metalinių konstrukcijų valymo nuo dulkių, rūdžių, dažymo ir durų angų siaurinimo profiliuota skarda darbus, jame nurodyti atliktų darbų kiekiai ir bendra kaina su PVM 15 327,68 Lt (t. 1, b. l. 26). Pažymėjo, kad iš šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, jog dėl šių darbų šalys taip pat tarėsi, užsakovas vykdytojui juos leido atlikti. Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatavo, kad nėra pagrindo sutikti su atsakovų argumentais, jog ieškovė šiuos darbu atliko be atsakovės sutikimo ir savo rizika (t. 1, b. l. 20).
 6. Teismas, įvertinęs tai, kad 2014 m. kovo 24 d. visi nurodyti aktai pasirašytinai įteikti užsakovo atstovui M. J., šalys 2013 m. liepos 12 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5 d. pasirašė užbaigtų statybos darbų patikrinimo aktus (b. l. 32-33), konstatavo, jog šie įrodymai leidžia spręsti, kad tarp jų buvo susiklosčiusi praktika, jog atliktų darbų kiekiai apskaičiuojami pagal faktinę situaciją, atliekant apmatavimus.
 7. Pažymėjo, kad atsakovai nei su prieštaravimais, nei bylą nagrinėjant iš esmės nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, jog būtų vykdytojui pagal Sutarties 5.6 punkte nustatytą tvarką pareiškę pretenzijas dėl atliktų darbų ir jų kiekių. Įvertinęs tai, kad tik praėjus dviem mėnesiams po atliktų darbų aktų priėmimo, ant pas atsakovą buvusių aktų egzempliorių atsirado M. J. atliktas įrašas, jog aktas nepriimamas, nes nėra suderinta darbų sąmata ir kainos (t. 2, b. l. 15-17), konstatavo, jog šie įrašai nepaneigia nustatytų aplinkybių, kad pagal Sutarties sąlygas užsakovas vykdytojui jokių pretenzijų ir nesutikimų nepareiškė.
 8. Taip pat pažymėjo tai, kad ieškovė į bylą pateikė Atliktų darbų aktą Nr. TIN 2013/07-002DII, patvirtinantį, jog šiame akte nurodytus darbus užsakovas priėmė (t. 1, b. l. 27). Anot teismo, ši aplinkybė yra ypač reikšminga, nes tarp priimtų darbų yra nurodytas 1 796 m kiekis sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis nuo 2 iki 20 cm, t. y. tie patys darbai, kurie yra įrašyti į Atliktų darbų aktą Nr. TIN 2014/03-002DEP ir kurių atlikimo suderinimą, kainą bei priėmimą atsakovas ginčija. Ieškovas teismui rašytiniuose paaiškinimuose nurodė aplinkybes, sąlygojusias šių darbų perkėlimą į pastarąjį aktą (t. 2, b. l. 22), atsakovas išdėstytų aplinkybių nepaneigė, todėl teismas nustatė nesant jokio pagrindo abejoti dėl nurodytų darbų atlikimo ir su jais susijusios šalių valios.
 9. Teismas, įvertinęs visas paminėtas aplinkybes, taip pat tai, kad darbų atlikimo metu objekte nuolat buvo atsakovės UAB ,,Jono statyba“ atsakingas atstovas, prižiūrėjęs, kontroliavęs ir derinęs atliekamus darbus, sprendė, jog ieškovė įrodė darbų atlikimo faktą, kiekius ir kainą, todėl laikė pagrįsta teismo preliminaraus sprendimo dalį, kuria ieškovei solidariai iš atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ buvo priteista 38 258,09 Eur (132 097,52 Lt) skola (CK 6.1, 6.38, 6.63, 6.687 straipsniai).
 10. Spręsdamas dėl reikalavimo priteisti delspinigius teismas atsižvelgė į tai, kad tarp šalių kilo ginčas dėl darbų kiekio ir kainos bei Sutarties sąlygų aiškinimo, į tai, jog Sutartimi nustatytas delspinigių dydis yra labai didelis, o priskaičiuota delspinigių suma – 35 102,22 Eur (121 200,95 Lt) – yra artima įsiskolinimo už atliktus darbu sumai – 38 258,09 Eur (132 097,52 Lt), į tai, kad ieškovė neįrodinėjo realiai patirtų nuostolių, tačiau taip pat vertindamas, kad Sutartį šalys sudarė laisva valia, būdamos verslininkais, turinčiais atitinkamos patirties, kad atsakovė, net ir iš dalies pripažindama ieškinį, su ieškove visiškai neatsiskaitė, sprendė, jog yra pagrindas priteisiamų delspinigių sumą sumažinti iki 8 689 Eur (30 000 Lt) (CK 1.5 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis). Todėl preliminaraus teismo sprendimas dalį dėl delspinigių pakeitė nustatydamas, kad ieškovei solidariai iš atsakovių UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ priteistini 8 689 Eur delspinigių.
 11. Teismas pažymėjo, kad atsakovų argumentai, kuriais jie grindžia savo nesutikimą su J. J. subsidiaria atsakomybe, nesudaro pagrindo panaikinti ar keisti preliminaraus teismo sprendimo dalį dėl skolos, todėl ją paliko nepakeistą (CPK 178 straipsnis).
 12. Įvertinęs bylos procesinę baigtį teismas ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovių UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ priteisė 659 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis), 1 158,48 Eur išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovai J. J., UAB ,,Jono statyba“ ir J. įmonė ,,Jonas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nenustačius šio pagrindo, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti ieškovei iš atsakovų 10 047,74 Eur, paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad Atliktų darbų akte Nr. TIN2014/03-001DEP nurodyti darbai buvo aptarti sutartyje ir, kad nebuvo būtinas atskiras šalių susitarimas dėl darbų kiekio pasikeitimo. Šią išvadą teismas padarė neištyręs visų bylai reikšmingų įrodymų, o būtent specialisto Tauro Mičiudo Atliktų darbų aktų įkainių ir kiekų skaičiavimo akto Nr. 150709, kuris nagrinėjamai bylai yra reikšmingas, nes patvirtina faktą, jog turi būti skirta teismo ekspertizė darbų kainai nustatyti, iš ieškovės išreikalauti įrodymai apie realiai atliktus darbus. Teismas ignoravo Tauro Mičiudo akte nurodytą aplinkybę, kad ieškovė galėjo atlikti tik 184 m2 vidaus lubų ir sienos remonto darbų. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes turėjo arba skirti ekspertizę, arba šį reikalavimą tenkinti iš dalies ir priteisti 5 930,64 Eur.
  2. Teismas, vertindamas atliktų darbų akte Nr. TIN2014/03-002DEP atliktus darbus ir jų apimtis ignoravo atsakovų pateiktus įrodymus. Teismas nevertino šalių 2013 m. lapkričio 29 d. pasirašyto atliktų darbų akto Nr. TIN 2013/11-001D, kuris pasirašytas vėliau nei aktas Nr. TIN2014/03-002DEP, kuriuo pastarasis pakeistas ir kuriame nurodyta, kad sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis iki 2 cm, atlikta – 0. Teismas taip pat ignoravo Tauro Mičiudo atliktų darbų aktų įkainių ir kiekių skaičiavimo aktą, kuriame nurodyta, jog siekiant atlikti ieškovės nurodytus darbus tam reiktų 3,5 t. tinko skiedinio, tuo tarpu ieškovė pateikė įrodymus tik apie 200 kg armavimo mišinio įsigijimą.
  3. Vertindamas Atliktų darbų aktą Nr. TIN2014/03-003DEP teismas ignoravo į bylą pateiktą 2014 m. sausio 9 d. ieškovės ir atsakovės atstovų elektroninį susirašinėjimą, iš kurio matyti, kad šalys sutarė dėl prieduobių remonto darbų ir jų kainos – 7 000 Lt. Tačiau ieškovė akte nurodė dvigubai didesnę kainą – 15 327,68 Lt, dėl kurios šalys nesitarė. Teismas turėjo šią reikalavimo dalį tenkinti iš dalies ir priteisti 2 027,34 Eur.
 1. Ieškovė UAB ,,Tinkasas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 2. Nurodė šiuos pagrindinius argumentus:

927.1. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl Akto Nr. TIN2014/03-0001DEP. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantės neprašė skirti ekspertizės, be to, buvo nustatyta, kad ekspertas negalėtų atsakyti į klausimą, kokį darbo kiekį atliko ieškovė, nes sienos yra išdžiūvusios, nėra matyti, kiek skylių buvo užtaisyta. Atsakovės taip pat neprašė ieškovės pateikti papildomus įrodymus. Neapgrįsta atsakovės pozicija, kad ji sutinka apmokėti už 184 m2 darbus, nes sutartyje buvo numatytas žymiai didesnis plotas – 2 900 m2. Darbai buvo pavojingi, atliekami 3 – 12 m aukštyje, todėl buvo reikalinga speciali technika, kurios nuoma dienai kainavo apie 150 Eur. Kadangi tokiame aukštyje esančių sienų skylių nebuvo įmanoma tiksliai išmatuoti, šalys sutarė, kad bus mokama ne už skylių plotą, o pagal sienų, kurias reikia taisyti, plotą. Todėl ir kaina nebuvo didelė. Atsakovė darbus priėmė, pretenzijų per nustatytus terminus nepareiškė.

1027.2. Apeliantai netinkamai aiškina 2013 m. lapkričio 29 d. aktą. Atsakovės atstovas pasirašydamas Atliktų darbų aktą Nr. 2 patvirtino, kad sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymas sudaro 1 796 m. Užsakovai prašė atidėti terminą šiems darbams apmokėti, todėl ieškovė, siekdama gauti užmokestį už kitus šiame akte nurodytus darbus, juos padalino į dvi dalis ir išrašė aktą Nr. TIN 2013/11-001D. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad buvo panaudota per mažai medžiagų darbams atlikti, nes buvo įsigytas toks mišinio kiekis, koks reikalingas pagal charakteristikas minėtiems darbams atlikti.

1127.3. Nepagrįsti apeliantų teiginiai, kad šalys sutarė dėl mažesnės prieduobių darbų kainos. Pateiktame el. laiške nėra nurodyta, kad tai visų ketinamų atlikti darbų kaina. Už tokią kainą darbai negalėjo būti atlikti, nes jie ženkliai mažesni už vidutinę tokių darbų rinkos kainą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14

 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis). Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą tikrina pagal atsakovų apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

15Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

 1. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė ieškovė UAB ,,Tinkasas“ ir UAB ,,Jono statyba“ 2013 m. birželio 20 d. sudarė Sutartį Nr. 2013/06/20, kuria ieškovė įsipareigojo šioje sutartyje ir jos prieduose numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti objekto Cecho 16P/1p, esančio ( - ), rekonstravimo į naujų riedmenų projektavimo ir konstravimo centrą, vidaus lubų, sienų, sijų, santvarų, kolonų remonto užtaisant 2-3 cm plyšius tarp plytų ir atsivėrusios armatūros užtaisymo, sienų aptaisymo skarda darbus 3-29 ašyse, o atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus, sumokėti už juos Sutartyje ir jos prieduose numatytą kainą nustatytomis sąlygomis ir terminais (t. 1, b. l. 11-18). Atsakovė J. įmonė ,,Jonas“ ir ieškovė 2013 m. birželio 20 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 2013-06-01, kuria atsakovė neatlygintinai įsipareigojo įvykdyti visas prievoles pagal Sutartį Nr. 2013/06/20 ieškovei, jeigu atsakovė UAB ,,Jono statyba“ neįvykdys visos ar dalies savo prievolių pagal minėtą sutartį (t. 1, b .l. 9-10).
 2. Atsakovės J. įmonės ,,Jonas“ 2012 m. spalio 31 d. savininko įsakymu statybos vadovu minėtame objekte paskirtas V. S. (t. 1, b. l. 19), kuris taip pat pasirašė 2013 m. liepos 12 d. bei 2013 m. rugpjūčio 5 d. užbaigtų darbų patikrinimo aktus (t. 1, b. l. 32-33).
 3. Ieškovė 2014 m. kovo 17 d. surašė Atliktų darbų aktus Nr. TIN 2014/03-001DEP, TIN 2014/03-002DEP, TIN 2014/03-003DEP, kuriuos 2014 m. kovo 24 d. priėmė projektų vadovas M. J. (t. 1, b. l. 24-26). Minėtų atliktų darbų aktų pagrindu ieškovė 2014 m. balandžio 30 d. išrašė 3 PVM sąskaitas faktūras Nr. 005, 006, 007, kuriose nurodyta mokėtina suma – 38 258,09 Eur (132 097,52 Lt), mokėjimo terminas – 2014 m. gegužės 30 d. (t. 1, b. l. 21-23).
 4. Kaip minėta, teismas 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 9 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinys buvo patenkintas visiškai, iš dalies pakeitė – priteisė solidariai iš atsakovių UAB ,,Jono statyba“ ir J. įmonės ,,Jonas“ ieškovei 8 689 Eur delspinigių, priteisė subsidiariai iš atsakovo J. J. ieškovei 8 689 Eur delspinigių; priteisė lygiomis dalimis iš atsakovių UAB ,,Jono statyba“ ir J. įmonės ,,Jonas“ 1 817,48 Eur bylinėjimosi išlaidų; likusią preliminaraus teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.
 5. Apeliantės kvestionuodamos minėtą teismo sprendimą teigia, kad teismas netinkamai aiškino Sutartį ir padarė nepagrįstą išvadą, jog susitarimas dėl papildomai atliekamų darbų nebuvo būtinas; teismas neištyrė visų į bylą pateiktų įrodymų (specialisto Tauro Mičiudo Atliktų darbų aktų įkainių ir kiekių skaičiavimo akto; 2013 m. lapkričio 29 d. Atliktų darbų akto Nr. TIN 2013/11-001D; šalių elektroninio susirašinėjimo), todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad jie privalo sumokėti ieškovei už jos savavališkai atliktus papildomus darbus.

16Dėl Sutarties sąlygų aiškinimo

 1. Apeliantė skunde, kaip ir pirmosios instancijos teisme, laikosi pozicijos, kad atliktų darbų aktuose Nr. TIN 2014/03-001 DEP ir TIN 2014/03-002 DEP nurodyti darbų kiekiai viršija Sutartimi sutartus kiekius ir iš ieškovės reikalaujamos 33 818,91 Eur (116 769,94 Lt) ji sutinka sumokėti 8 076,98 Eur (27 888,19 Lt). Tuo tarpu pasisakydama dėl atliktų darbų akto Nr. TIN2014/03-003DEP teigia, kad dėl jame nurodytų darbų atlikimo šalys iš viso nebuvo susitarusios, tačiau sutinka sumokėti dalį sumos – 1 965,81 Eur (6 787,55 Lt). Teigia, kad teismas padarė neapgrįstą išvadą, jog apeliantė sutiko dėl minėtų darbų, o atskiras šalių susitarimas dėl darbų kiekio pasikeitimo nebuvo būtinas.
 2. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).
 3. Šiuo atveju atsakovė UAB ,,Jono statyba“ su ieškove UAB ,,Tinkasas“ sudarė 2013 m. birželio 20 d. sutartį, kuria, kaip minėta, ieškovė savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis įsipareigojo atlikti cecho, esančio ( - ), vidaus lubų, sienų, sijų, santvarų, kolonų remontą užtaisant 2–3 cm plyšius tarp plytų ir atsivėrusios armatūros užtaisymo, sienų aptaisymo skarda darbus 3–29 ašyse, laiku ir tinkamai perduoti šių darbų rezultatą, atsakovė – priimti laiku ir tinkamai atliktus darbus bei sumokėti už juos sutartyje ir jos prieduose numatytą kainą nustatytomis sąlygomis ir terminais (1.1 punktas). Sutarta darbų kaina – 54 422,05 Eur (187 908,46 Lt) su PVM (3.1 punktas). Sutartyje nurodyta, kad darbai aktuojami pagal faktinį atliktų darbų kiekį. Darbų kiekių pasikeitimas nereikalauja papildomų susitarimų tarp užsakovo ir vykdytojo (3.13 punktas). Taip pat sutarė, kad atsakovė patikrinusi ieškovės pateiktą atliktų darbų aktą ir nustačiusi, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, šiuose aktuose nurodytos darbų apimtys atitinka faktines ir nėra pastebimų darbų defektų, per 3 darbo dienas nuo tokio akto pateikimo jam dienos, pasirašo šį aktą arba jo dalį. Jeigu turi pagrįstų pretenzijų dėl atliktų statybos darbų ar jų dalies, šias pretenzijas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo atliktų darbų akto gavimo dienos pateikia raštu ieškovei (5.6 punktas). Be kita ko, atsakovė UAB ,,Jono statyba“ įsipareigojo iki darbų pradžios paskirti objekto statybos darbų vadovą (2.1.2 punktas). Kaip minėta, apeliantai nesutinka su teismo išvada, kad nebuvo būtina sudaryti rašytinį sutarimą dėl darbų kiekio pasikeitimo.
 4. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, o 2 dalyje numatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015; 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-278-684/2015).
 6. Nors apeliantai teigia, kad norint atlikti didesnius nei Sutartyje ir jos prieduose – lokalinėse sąmatose, nurodytus darbų kiekius, turėjo būti sudaromas papildomus susitarimus, tačiau, kaip matyti iš Sutarties nuostatų šalys 3.13 punkte sutarė kitaip – darbų kiekių pasikeitimas nereikalauja papildomo šalių susitarimo. Šią aplinkybę taip pat patvirtina atsakovės UAB ,,Jono statyba“ veiksmai tiek ieškovei vykdant minėtus darbus, tiek juos atlikus – atsakovės atstovas darbų vykdymo metu buvo objekte, jam turėjo būti žinoma apie atliekamus darbus ir jų apimtis; šias aplinkybes 2015 m. spalio 27 d. vykusio teismo posėdžio metu patvirtino ir apklaustas liudytoju V. S. (teismo posėdžio garso įrašo 09:09:53). Byloje nėra įrodymų, kad ieškovei vykdant minėtus darbus, užsakovė, kuri laikosi pozicijos, jog dėl padidėjusio darbų kiekio yra reikalingas atskiras šalių susitarimas, būtų pareiškusi pretenzijas dėl darbų atliekamų apimties, nesant tokio šalių susitarimo (CPK 178 straipsnis). Atsakovės UAB ,,Jono statyba“ atstovas, projektų vadovas M. J., 2014 m. kovo 24 d. pasirašė Atliktų darbų aktus Nr. TIN2014/03-001DEP, TIN2014/03-002DEp, iš kurių aiškiai matyti, kad ieškovė faktiškai atliko žymiai didesnės apimties darbus nei buvo numatyta lokalinėje sąmatoje (2 440 m2 daugiau nei tartasi vidaus lubų, sienų remonto darbų bei 1 646 m daugiau nei tartasi sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis iki 2 cm.; t. 1, b. l. 6-7, 24-25). Būtent, minėtų aktų ketvirtame bei septintame stulpeliuose aiškiai nurodyta, koks darbų kiekis buvo sutartas atlikti (numatytas sąmatoje) ir kokį faktiškai atliko ieškovė. Atsakovė, priimdama šiuos darbus, jokių pretenzijų dėl darbų kiekio ir jų atlikimo tariamai pažeidžiant sutartyje sulygtus kiekius, taip pat dėl darbų kokybės, kuriuos prieš priimdama darbus turėjo patikrinti, per Sutarties 5.6 punkte numatytą terminą nepareiškė. Minėtos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad šalys tarėsi dėl būtinumo sudaryti atskirą rašytinį susitarimą tuo atveju, jeigu atliekant darbus, kyla būtinybė atlikti papildomus, t. y. sutartyje apskritai nenumatytus darbus, o ne tuo atveju, kai atliekant sutartyje numatytus darbus, faktiškai kinta darbų apimtys (jų kiekiai).
 7. Kaip matyti iš VĮ Registrų centro duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) atsakovė UAB ,,Jono statyba“ įsteigta 1995 m. gruodžio 29 d., jos veikla susijusi su statybos ir remonto darbais, todėl šiai atsakovei kaip savo srities profesionalei, turinčiai didesnę nei 20 m. patirtį, turėjo ir galėjo būti žinoma tiek skirtumai tarp sąvokų ,,papildomi darbai“ ir ,,darbų kiekio pasikeitimas“, tiek darbų priėmimo tvarka bei jai teksianti rizika priėmus darbus ir per nustatytus terminus nepareiškus pretenzijų. Taigi, priešingai nei teigia apeliantai, paminėtos sutarties nuostatos ir šalių elgesys darbų vykdymo bei jų priėmimo metu leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad papildomas susitarimas dėl darbų kiekio pasikeitimo nebuvo būtinas.

  17

 8. Apeliaciniame skunde taip teigiama, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad buvo susitarta ir dėl akte Nr. 2014/03-003DEP nurodytų darbų atlikimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad iš tiesų lokalinėje sąmatoje nebuvo numatyti atliktų darbų akte Nr. 2014/03-003DEP užfiksuoti darbai – prieduobių Nr. 1, 4 betoninių sienų gruntavimas, lyginimas, glaistymas, dažymas emaliniais dažais ral 700l. Taigi, šie darbai sutarties sąlygų požiūriu vertintini kaip papildomi darbai ir atlyginimą už juos ieškovė turi teisę gauti tik tokiu atveju, jeigu dėl šių darbų šalys buvo sutarusios. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad rangos darbai, už kuriuos rangovas reikalauja atlyginimo, turi būti užsakovui žinomi, atliekami su jo sutikimu ir jam perduodami pagal įstatymo ar sutarties reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2010). Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė įrodymus – elektroninį šalių atstovų susirašinėjimą (t. 1, b. l. 20), patvirtinantį, kad šalys tarėsi dėl prieduobių darbų, sutarė dėl jų kainos, atsakovė tam neprieštaravo. Šį faktą patvirtina ne tik anksčiau paminėta aplinkybė, kad atsakovės atstovas 2013 m. kovo 24 d. pasirašydamas atliktų darbų aktą Nr. TIN 2014/03-003DEP priėmė ir jokių pretenzijų dėl to nereiškė, bet ir aplinkybė, kad visų darbų atlikimo metu objekte buvo ne tik atsakovės paskirtas darbų vadovas, bet ir projektų vadovas, kuriems esant savo srities profesionalams turėjo ir galėjo būti suprantami atliekamų darbų rūšis bei apimtys (CPK 12, 178 straipsniai). Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių elektroninis susirašinėjimas, taip pat šalių veiksmai (viena jų aptariamus darbus atliko, kita – darbų atlikimui neprieštaravo ir juos atlikus, darbus priėmė), patvirtina, kad šalys susitarė dėl šių darbų atlikimo, t. y. šalių susitarimas buvo sudarytas, nors ir nebuvo išreikštas sutartyje sulygta forma. Pažymėtina, kad toks susitarimo formos trūkumas paties susitarimo nedaro negaliojančiu (CK 1.93 straipsnio 1, 2 dalys). Todėl šie apeliantų skundo argumentai taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

18Dėl įrodymų vertinimo

 1. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2011; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodyta kasacinio teismo praktika). Teismų išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis.
 2. Apeliantai savo skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai nesirėmė Tauro Mičiudo 2015 m. liepos 9 d. Atliktų darbų aktų įkainių ir kiekių skaičiavimo aktu Nr. 150709 (t. 1, b. l. 171-215), kuriame nustatyta, kad ieškovė galėjo atlikti ne 5 340 m2 vidaus lubų ir sienų remonto darbų, o 184 m2; kad pagal armavimo mišinio sunaudojimo kiekį ji negalėjo atlikti 1 796 m sujungimo siūlių užtaisymo darbų. Teisėjų kolegija pažymi, kad paminėtas atsakovų įrodymas negali būti laikomas turinčiu didesnę įrodomąją galią už kitus į bylą pateiktus įrodymus, jis turi būti vertinamas visų įrodymų kontekste. Nagrinėjamu atveju išvada dėl akte Nr. TIN 2014/03-001 DEP nurodytų darbų kiekio padaryta praėjus daugiau nei metams po jų atlikimo, sienos buvo išdžiūvusios, todėl skaičiavimai laikytini apytiksliais. Ieškovė, nesutikdama su paminėta išvada, kad akte Nr. TIN 2014-03-002DEP nurodyti darbai negalėjo būti atlikti, nes tam panaudota per mažai statybinių medžiagų, pateikė įrodymus, kad darbams atlikti buvo įsigytas reikalingas kiekis statybinio mišinio (t. 2, b. l. 87-137). Byloje esant vienas kitam prieštaringiems įrodymams atsakovės kitų, jos teiginius patvirtinančių įrodymų, nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai). Tuo tarpu byloje esantys atliktų darbų aktai, kuriuos atsakovė įsipareigojo pasirašyti tik įsitikinusi tiek dėl atliktų darbų kiekio, tiek kokybės, ir, kuriuos ji pasirašė, tokiu būdu prisiimdama galimą riziką, patvirtino, kad darbai atlikti tinkamai.
 3. Skunde taip pat teigiama, kad teismas ignoravo šalių 2013 m. lapkričio 29 d. pasirašytą atliktų darbų aktą Nr. TIN 2013/11-001D, kuriame nurodyta, jog vidaus lubų, sienų remonto darbų atlikta – 0, t. y, kad ieškovė neatliko sujungimų tarp perdangos plokščių užtaisymo, kai plyšio dydis iki 2 cm darbų (t. 2, b. l. 50). Tuo tarpu ieškovė atsiliepime į skundą nurodo, kad nors atsakovė priėmė faktiškai atliktus 1 796 m darbus, tačiau jos darbuotojai prašė atidėti atsiskaitymą už šiuos darbus, todėl siekiant gauti užmokestį už kitą dalį atliktų ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. atsakovės atstovo atliktų darbų aktu Nr. TIN 2013/07-002D II priimtus darbus (t. 2, b. l. 49) jis buvo padalintas į dvi dalis ir pasirašytas vėlesnis – 2013 m. lapkričio 29 d. aktas. Teisėjų kolegija, įvertinus tai, kad ieškovės poziciją pagrindžia byloje esantys rašytiniai įrodymai, tuo tarpu apeliantė įrodymų, kad minėti darbai nebuvo atlikti nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė, todėl šiuos teiginius atmeta kaip nepagrįstus (CPK 178 straipsnis).
 1. Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau paminėtas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą, tyrė ir vertino visas bylai reikšmingas aplinkybes. Teismo padarytas išvadas patvirtina byloje surinktų įrodymų visuma, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad teismas, nustatydamas bylai reikšmingas aplinkybes, pažeidė įrodinėjimo, įrodymų vertinimo taisykles ir jas aiškino nukrypdami nuo suformuotos teismų praktikos.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atmetus atsakovų apeliacinį skundą, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos iš priešingos šalies nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis).
 2. Ieškovė UAB ,,Tinkasas“ pateikė prašymą priteisti jos apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 500 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškovės pateiktus įrodymus, pagrindžiančius nurodytų išlaidų patyrimo faktą bei jų dydį (t. 2, b. l. 199-201), ir vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (aktuali redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punktu, nustatančiu, kad užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą paruošimą maksimalus dydis neturėtų viršyti 1,3 skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje be individualių įmonių, konstatuoja, jog ieškovei iš atsakovių UAB ,,Jono statyba“ ir J. įmonės ,,Jonas“ lygiomis dalimis priteistina visa jos patirtų išlaidų suma, t. y. 500 Eur, po 250 Eur iš kiekvienos solidariosios atsakovės.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Tinkasas“ (j. a. k. 126227180) iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Jono statyba“ (j. a. k. 123439153) ir J. įmonės ,,Jonas“ (j. a. k. 120545468) po 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai