Byla B2-251-658/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“ bankroto administratoriui V. K., nedalyvaujant kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi UAB „Toridas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas V. K.. 2016 m. balandžio 6 d. patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. balandžio 25 d., 2016 m. liepos 15 d., 2016 m. rugpjūčio 8 d., 2017 m. gruodžio 7 d., 2018 m. vasario 2 d., 2018 m. gegužės 14 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. balandžio 3 d. nutartimi UAB „Toridas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6BUAB „Toridas“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad įmonės likvidavimo procedūra yra baigta.

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorius ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

8Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad administratoriui buvo perduoti įmonės dokumentai ir turtas. Bendrovės veikla buvo susijusi su kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmenine prekyba. BUAB „Toridas“ bankrotą nulėmė dėl areštuotų įmonės lėšų ir besitęsiančių mokestinių ginčų sutrikusi ūkinė-finansinė veikla, bei patirti dideli nuostoliai ir debitorių (skolininkų) negrąžintos skolos.

12Administratorius patikrinęs perduotus įmonės dokumentus nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Dėl to administratorius nepareiškė ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Taip pat administratorius nenustatė tyčinio bankroto požymių.

13Teismas nustatė, kad bankroto bylos iškėlimo metu UAB „Toridas“ turėjo nekilnojamojo turto (du žemės sklypus ir pastatų) ir keturias transporto priemones. Administratorius nustatė, kad šis turtas nebuvo įkeistas. Administratorius, remdamasis 2018 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu, 2018 m. gegužės 11 d. ir 2018 m. liepos 19 d. paskelbė BUAB „Toridas“ priklausančio nekilnojamojo turto elektronines varžytynes. Viešose varžytynėse už 64 770 Eur buvo parduotas BUAB „Toridas“ priklausantis nekilnojamas turtas, esantis ( - ), bei ( - ). Transporto priemonės taip pat buvo realizuotos 2018 m. gegužės 3 d. protokole nustatyta tvarka, t. y. du lengvieji automobiliai parduoti laisvu pardavimu, apie jį paskelbus internete, o du lengvieji automobiliai nurašyti ir parduoti metalo laužui. Iš viso už transporto priemones gauta 8 200 Eur. Taip pat bankroto proceso metu iš Garantinio fondo gauta 2 530,30 Eur lėšų pirmos eilės kreditorių reikalavimams dengti.

14Bankroto procedūros metu įmonė iš viso gavo 75 500,30 Eur, iš kurių buvo dalinai padengtas pirmos eilės kreditoriaus finansinis reikalavimas, bei padengtos administravimo sąnaudos ir iš dalies administratoriaus atlyginimas. Turto nurašymo ar perdavimo aktai nebuvo sudaryti, nes visas turtas buvo parduotas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Bankroto bylos iškėlimo dieną bendrovėje buvo vienas darbuotojas – direktorius. Byloje liko nepatenkinti 3 808 769,36 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

15Bankroto administratoriaus pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2018 m. spalio 9 d. pažyma Nr. (K.4)–AD5-6074 patvirtina, kad BUAB „Toridas“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

16Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

17Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Toridas“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

18Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

19Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

20Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

21Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį, teismas tvirtina kreditorių reikalavimus bei kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimus iki priimama nutartis nutraukti bankroto bylą arba sprendimas dėl įmonės pabaigos. Kadangi ĮBĮ nenumatyta teismo pareigos priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos tvirtinti nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, o jau byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai liko nepakitę, todėl teismas pakartotinai jų netvirtina.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

23pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

24Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

25Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi UAB „Toridas“... 6. BUAB „Toridas“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 11. Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad... 12. Administratorius patikrinęs perduotus įmonės dokumentus nenustatė... 13. Teismas nustatė, kad bankroto bylos iškėlimo metu UAB „Toridas“ turėjo... 14. Bankroto procedūros metu įmonė iš viso gavo 75 500,30 Eur, iš kurių buvo... 15. Bankroto administratoriaus pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie... 16. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 17. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 18. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 19. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 20. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 21. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį, teismas tvirtina... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 23. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“... 24. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 25. Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...