Byla 2S-1048-513/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Danske Bank, AS, veikiantis per Danske Bank, AS, Lietuvos filialą, uždaroji akcinė bendrovė „Seata“, antstolis A. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Danske Bank, AS, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2818-637/2019 pagal pareiškėjų I. L. ir V. L. (V. L.) skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Danske Bank, AS, veikiantis per Danske Bank, AS, Lietuvos filialą, uždaroji akcinė bendrovė „Seata“, antstolis A. S.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjai prašė panaikinti antstolio A. S. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymą Nr. Sld-3348, kuriuo antstolis paskelbė pareiškėjams priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių, t. y. žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdoje, ir butų, esančių ( - ) Klaipėdoje, ir pripažinti antstolio veiksmus skelbiant varžytynes neteisėtais bei įpareigoti atlikti kitus veiksmus.

52.

6Pareiškėjai argumentavo, jog žemės sklypas, esantis ( - ), Klaipėdoje, buvo įsigytas ir naudojamas pagal tikslinę paskirtį, daugiabučiame gyvenamajame name esantiems butams eksploatuoti, todėl kiekvienas butas privalo būti parduodamas tik kartu su žemės sklypo idealiąja dalimi, proporcinga kiekvieno buto daliai visame gyvenamajame name. Priešingu atveju, pardavus žemės sklypą atskirai, butus nusipirkę asmenys neturėtų ne tik nuosavybės teisės, bet ir jokio kito teisėto pagrindo naudotis žemės sklypu, todėl varžytynės paskelbtos neteisėtai, nes butų ir jiems eksploatuoti būtino žemės sklypo pardavimas atskirose varžytynėse prieštarauja įstatymų nuostatoms.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjų skundas patenkintas iš dalies, panaikintas antstolio 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas Nr. S1d-3348 Dėl turto pardavimo iš varžytynių, kiti skundo reikalavimai atmesti.

104.

11Teismas nustatė, jog 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymu Nr. Slb-100800 ir pakartotinai 2018 m. balandžio 6 d. pakartotinai patvarkymu Nr. S1c-28249 antstolis įpareigojo pareiškėjus pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybę, kad VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registrui pateiktas prašymas įregistruoti duomenis apie žemės sklypo padalijimą, žemės sklypo dalių priskyrimą butams Nr. 1, 2, 3 bei naudojimosi žemės sklypu tarp bendraturčių tvarkos nustatymą. Antstolis informavo, kad nepateikus prašomos informacijos bus sprendžiamas klausimas dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių realizuojant kiekvieną nekilnojamojo turto objektą atskirai, tačiau pareiškėjai jokių veiksmų neatliko. Antstolis 2018 m. gruodžio 5 d. patvarkymu Nr. Slc-106107 nustatė areštuoto turto vertę pagal teismo eksperto nekilnojamojo turto ekspertizės aktą ir 2019 m. sausio 9 d. priėmė patvarkymą Nr. Sld-3341, kuriuo nustatė pirmose varžytynėse parduodamo turto kainą, bei 2019 m. sausio 9 d. priėmė ginčijamą patvarkymą Nr. Sld-3348, kuriuo paskelbė įkeisto turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių.

125.

13Teismas nurodė, jog vadovaujantis CK 6.394 straipsnio 1 dalimi, pagal pastato, įrenginio ar kitokio nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas perduoda teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti (CK 6.394 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad perleidžiant butą ar kitą patalpą daugiabučiame name, kartu turi būti perleidžiama ir nuosavybės teisė į bendrąja nuosavybe esančią žemės sklypo dalį, reikalingą šiam butui ar kitai patalpai daugiabučiame name eksploatuoti, jeigu ši žemės sklypo dalis nuosavybės teise priklauso buto ar kitos patalpos perleidėjui. Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą, darė išvadą, jog antstolis nepagrįstai paskelbė butų ir žemės sklypo varžytynes atskirai, todėl 2019 m. sausio 9 d. patvarkymą Nr. S1d-3348 panaikino.

146.

15Teismas pažymėjo, jog antstolis, gavęs pareiškėjų skundą su prašymu parduoti butus su žemės sklypo dalimis, nenurodė jokių objektyvių priežasčių, kodėl pareiškėjų pasiūlytas pardavimo būdas yra netinkamas, jų nenurodė ir išieškotojas, kuris nepasiūlė kito turto pardavimo būdo ir nepasinaudojo kitomis kreditoriaus teisėmis (CK 4.192 straipsnio 7 dalis, 4.90 straipsnio 3 dalis, 6.68 straipsnis, CPK 695 straipsnis).

167.

17Teismas nurodė, jog CPK įtvirtintos priemonės ir veiksmai, kuriuos antstolis gali atlikti, kai yra nevykdomi jo patvarkymai, todėl antstolio argumentas, kad ginčijamas patvarkymas priimtas skolininkams neįvykdžius 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymu Nr. Slb-100800 ir pakartotiniu 2018 m. balandžio 6 d. patvarkymu Nr. S1c-28249 nustatytų įpareigojimų, nepagrįstas.

188.

19Teismas netenkino pareiškėjų reikalavimo įpareigoti antstolį priimti konkretaus, pareiškėjų nurodyto turinio patvarkymą. Teismas nurodė, jog patvarkymo priėmimas yra antstolio teisė ir pareiga (CPK 613 straipsnis), taip pat ir dėl turto realizavimo (CPK XLIX skyrius), todėl antstoliui priėmus naują patvarkymą skolininkai ir išieškotojas turės teisę skųsti antstolio veiksmus (CPK 510 straipsnis).

209.

21Teismas netenkino pareiškėjų prašymo priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, antstolis, kaip dalyvaujantis byloje asmuo, neturėjo jokio asmeninio suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti iš jo pareiškėjų patirtų išlaidų atlyginimą.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2310.

24Suinteresuotas asmuo Danske Bank AS (apeliantas) atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikintas antstolio A. S. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas Nr. S1d-33348 dėl turto pardavimo iš varžytynių, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – šią pareiškėjų skundo dalį dėl antstolio veiksmų atmesti.

2511.

26Apeliantas argumentuoja, jog teismas nepagrįstai rėmėsi CK 6.394 straipsnio 1 dalimi ir Žemės įstatymo 30 straipsnio 7 dalimi, nes byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo–padavimo, o vykdomos įkeisto turto pardavimo iš varžytynių procedūros tenkinant kreditoriaus reikalavimą iš įkeisto turto, kurias reglamentuoja CK 4.192–4.196 straipsniai ir CPK normos. Banko teigimu, pirmosios instancijos teismo motyvacija ir pasisakymas dėl konkretaus turto pardavimo iš varžytynių būdo, t. y. nekilnojamąjį turtą (butus) reikalaujant parduoti išimtinai tik su žemės sklypo dalimi, užkerta kelią tolesniam vykdymo procesui bei paneigia hipotekos kreditoriaus teisę skolą išieškoti iš įkeisto turto. Teigia, jog bankas neturėtų teisės tenkinti savo reikalavimo iš bankui įkeistų butų, jeigu nebūtų įkeistas žemės sklypas, nes nebūtų teisinio pagrindo priverstinai parduoti žemės sklypą. Pažymi, jog nagrinėjamu atveju žemės sklypas ir butai įkeisti skirtingų skolininkų skirtingoms prievolėms užtikrinti, skirtingais hipotekos lakštais (sutartimis). Teigia, jog skundžiama nutartimi teismas iš esmės nustatė pareigą antstoliui bei bankui vykdyti išieškojimą iš skirtingų skolininkų skirtingose vykdomosiose bylose tik bendrai kartu, o tai pažeidžia banko, kaip kreditoriaus, teises, įtvirtintas CPK 639 straipsnyje.

2712.

28Pažymi, jog atlikta turto vertės ekspertizė, o pareiškėjai nepateikė jokių duomenų, kad žemės sklypo dalių priskyrimas kiekvienam butui atskirai gali turėti įtakos buto vertės padidėjimui. Taip pat mano, kad išieškojimas taptų neįmanomas dėl teismo sprendimo neįgyvendinamumo, nes neaišku, kokiu būdu sklypo dalis būtų galima priskirti butams skolininkams vengiant padalyti sklypą.

2913.

30Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas konkrečiai nenurodė, kokių teisių bankas nerealizavo ar kokiais galimais ar įstatymo leistinais turto pardavimo būdais nepasinaudojo. Nurodo, jog bankui priimtinas tik turto realizavimas varžytynėse ir pasinaudoti CK 4.192 straipsnio 7 dalyje numatyta teise perimti administruoti turtą negali, nes žemės sklypas už UAB „Seata“ prievoles yra įkeistas svetimo turto hipoteka – jis priklauso pareiškėjams, be to, gyvenamosios paskirties objektų administravimas negalėtų patenkinti kreditoriaus (banko) reikalavimų, nes vykdomas didelių skolų išieškojimas. Taip pat mano, jog nėra pagrindo ar būtinybės atidalyti skolininko dalį CK 4.90 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, nes išvaržomas konkretus įkeistas turtas, priklausantis tik pareiškėjams. Pažymi, jog pagal CPK 695 straipsnį turto realizavimo būdo pasirinkimo teisė priklauso išieškotojui, jeigu pagal CPK turtas gali būti realizuojamas keliais būdais. Be to, remiantis CPK 694 straipsniu, skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas, kurio vertė viršija du tūkstančius eurų, realizuojamas tik parduodant iš varžytynių, todėl teigia, jog išieškotojas šiuo atveju pasirinkimo neturi.

3114.

32Nurodo, jog pagal CK 6.68 straipsnį kreditorius turi teisę reikšti ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Teigia, jog bankui nėra žinoma, kokias teises ir kuris skolininkas (pareiškėjai ar UAB „Seata“) turi ir atsisako įgyvendinti.

3315.

34Atsiliepimu antstolis A. S. prašo atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, jog pagal civilinio proceso principus įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau, dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Mano, kad teismas panaikindamas skundžiamą patvarkymą paneigė šiuos principus, užvilkino išieškojimą, kuris tęsiasi nuo 2014–2015 metų dėl nuolatinių nepagrįstų skolininkų skundų ir užprogramavo ginčus, kilsiančius ateityje.

3516.

36Antstolis nurodo, jog įpareigojo pareiškėjus (skolininkus) priskirti žemės sklypo dalis konkretiems butams, tačiau įpareigojimas neįvykdytas, todėl atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnį priėmė sprendimą realizuoti įkeistą turtą atskirai, t. y. taip, kaip jie buvo įkeisti. Teigia, jog sudarė visas sąlygas ir suteikė pakankamai laiko skolininkams apginti savo teises vykdant antstolio įpareigojimą priskirti žemės sklypo dalis butams. Pareiškėjai tokio veiksmo neatliko, todėl yra patys kalti už savo neveikimo sukeltas pasekmes.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

39Atskirasis skundas tenkintinas.

4017.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

4218.

43CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

4419.

45Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas Nr. S1d-3348 Dėl turto pardavimo iš varžytynių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4620.

47Antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/14/04628 pagal 2010 m. vasario 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 403-2N/2009 dėl 88 940,67 Eur skolos ir 9 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Seata“ ir įkeisto daikto savininkams I. L. ir V. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto – 0,0486 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, pardavimo iš varžytynių, išieškotojui Danske Bank, AS, Lietuvos filialui, taip pat vykdomąją bylą Nr. 0010/15/03251 pagal 2015 m. gegužės 11 d. Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. DJ-2641, išduotą dėl 292 212,17 Eur skolos ir 11 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės I. L. bei skolininkei ir įkeisto daikto savininkei I. L. ir su skolininke subsidiariai atsakingam įkaito davėjui V. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto, t. y. buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, ir buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, pardavimo iš varžytynių, išieškotojo Danske Bank, AS, Lietuvos filialui.

4821.

49Antstolis 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymu Nr. Slb-100800 ir 2018 m. balandžio 6 d. pakartotinai patvarkymu Nr. S1c-28249 įpareigojo I. L. ir V. L. per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo momento pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybę, kad VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registrui buvo teiktas prašymas įregistruoti duomenis apie žemės sklypo padalijimą, dalių priskyrimą butams, naudojimosi žemės sklypu tarp bendraturčių tvarkos nustatymą. Antstolis informavo, kad nepateikus informacijos bus sprendžiamas klausimas dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių realizuojant kiekvieną nekilnojamojo turto objektą atskirai, tačiau pareiškėjai jokių veiksmų neatliko.

5022.

51Pareiškėjams pareiškus prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo, antstolio 2018 m. spalio 22 d. patvarkymu Nr. Slc-87768 skolininkų nurodytam ekspertui pavesta atlikti turto vertės nustatymo ekspertizę, nurodyta nustatyti kiekvieno nekilnojamojo daikto vertę atskirai ir tokiam turto vertės nustatymo būdui pareiškėjai neprieštaravo. Atsižvelgiant į ekspertizės aktą 2018 m. gruodžio 5 d. patvarkymu Nr. Slc-106107 parduotinas iš varžytynių turtas buvo įkainotas, dėl patvarkymo ginčų taip pat nekilo. 2019 m. sausio 9 d. priimtas patvarkymas Nr. Sld-3341, kuriuo pirmose varžytynėse parduodamo turto kaina nustatyta 80 proc. nuo 2018 m. gruodžio 5 d. patvarkyme Nr. Slc-106107 nurodytos vertės bei 2019 m. sausio 9 d. priimtas patvarkymas Dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. Sld-3348, kuriuo nuspręsta paskelbti įkeisto turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių, dėl jo ir kilo nagrinėjamas ginčas. Pareiškėjai iš esmės argumentuoja, jog antstolis negalėjo paskelbti varžytynių nurodydamas, jog parduodami keturi atskiri nekilnojamojo turto objektai – trys butai ir žemės sklypas, o turėjo paskelbti varžytynes apie parduodamus butus su jiems priskirtomis žemės sklypo dalimis. Pirmosios instancijos teismas pripažino šį pareiškėjų reikalavimą pagrįstu. Apeliacinės instancijos teismas su pareiškėjų ir pirmosios instancijos teismo argumentais nesutinka.

5223.

53Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

5424.

55CK 6.394 straipsnis reglamentuoja teises į žemės sklypą, kai parduodamas nekilnojamasis daiktas, esantis žemės sklype. CK 6.394 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal pastato, įrenginio ar kitokio nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas perduoda ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri yra būtina jam naudoti pagal paskirtį. Pagal CK 6.394 straipsnio 2 dalį, jeigu pardavėjas yra žemės sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkėjui perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos ar užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką nustato sutartis. Sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti. CK 6.394 straipsnio 2 dalimi pirmiausia siekiama užtikrinti nekilnojamojo daikto pirkėjo teises į žemės sklypą. Šio pirkimo–pardavimo sandorio šalys, naudodamosi sutarčių laisve, turi teisę susitarti dėl žemės sklypo dalies, kurią nekilnojamasis daiktas užima ir kuri būtina pirkėjui naudoti pagal paskirtį, šalių tarpusavio teisių ir pareigų.

5625.

57Kasacinis teismas naujausioje praktikoje aiškindamas šią teisės normą, nurodė, kad nors CK 6.394 straipsnio 2 dalies nuostatos yra imperatyviosios, šios nuostatos yra privatinės, o ne viešosios teisės normos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog ši teisės norma turėtų būti taikoma ir parduodant nekilnojamąjį turtą iš varžytynių, tačiau, vertinant jos taikymo apimtį turi būti atsižvelgiama į vykdymo proceso ypatumus. Antstolis turi veikti pagal savo kompetenciją ir neišeidamas už jos ribų, todėl CK 6.394 straipsnio 2 dalies nuostatą reikia aiškinti atsižvelgiant į antstolio funkcijas bei vykdymo proceso specifiškumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog jeigu ši teisės norma būtų aiškinama kitaip, tai lemtų draudimą nukreipti išieškojimą į statinį be žemės sklypo. Tokiu išieškojimo ribojimu nebūtų užtikrinti vykdymo proceso dalyvių interesai, pirmiausiai kreditorių (išieškotojo) interesas, nes sumažėtų kreditoriaus galimybės nukreipti reikalavimą į atitinkamą skolininko turtą, taip pat skolininko interesai bei siekis, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Vykstant skolininko turto pardavimo procedūrai vykdymo procese, sudaromo turto pardavimo akto šalys yra saistomos vykdymo proceso tvarkos ir šiuo procesu siekiamo tikslo – kreditoriaus vykdytino reikalavimo patenkinimo iš skolininko turto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymėjo, kad priverstinai parduodant skolininko turtą nėra įtvirtintas ribojimas parduoti nekilnojamąjį turtą – statinius atskirai nuo žemės sklypo, kuriame pastatyti statiniai, taip pat toks turtas nėra priskirtas turtui, į kurį nebūtų galima nukreipti išieškojimo (2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-169-1075/2019). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog CK 6.394 straipsnio 2 dalies nuostata vykdymo procese siekiant užtikrinti pirkėjo interesų apsaugą gali būti taikoma tik tiek, kiek ji nustato antstoliui pareigą pateikti turimą informaciją apie žemės sklypą. Taigi tokiu atveju, kai priverstinio vykdymo tvarka yra parduodami tik statiniai be žemės sklypo, kuriame jie pastatyti, antstolis turi pateikti (atskleisti) informaciją apie žemės sklypo teisinę padėtį, esamus žemės sklypo suvaržymus. Nagrinėjamos bylos atveju statinys (jame esantys butai) ir žemės sklypas priklauso skolininkams ir ginčijamu patvarkymu paskelbtos visų nekilnojamųjų daiktų – tiek sklypo, tiek jame esančio daugiabučio gyvenamojo namo butų – varžytynės, taigi šiame vykdymo proceso etape pateikta visa reikalinga informacija.

5826.

59Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieška vykdymo procese imperatyvai suponuoja, jog priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Išieškojimo ir išieškotojo tikslas nėra ekonomiškai sužlugdyti skolininką, tačiau skolininko teisių apsauga nėra absoliuti ir ji neturi pažeisti išieškotojo interesų. Vykdymo procese turi būti siekiama kuo ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo ir būtų užkirstas kelias nebūtiniems skolininko nuostoliams, o išieškotojas gautų kuo didesnį reikalavimo patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad išieškotojo ir skolininko interesų apsaugos bei protingos jų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai, kuriuos suponuoja CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatos, leidžia teigti, kad atskirų objektų kaip vieno pardavimas antstolio patvarkymu yra galimas tik siekiant naudingiausio turto realizavimo tiek ekonominiu, tiek visų teisėtų išieškotojo ir skolininko interesų derinimo aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014; 2017 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-687/2017). Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo išvadai, kad parduodant atskirus nekilnojamojo turto objektus antstolio 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu Nr. Sld-3341 nurodyta kaina, t. y. 80 proc. eksperto nustatytos kainos, gali būti pažeisti skolininkų interesai.

6027.

61Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas ir nepagrįstai panaikino ginčijamą antstolio patvarkymą. Ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjų I. L. ir V. L. skundas dėl antstolio veiksmų netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6228.

63Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl plačiau neanalizuojami.

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

65Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutarties dalį, kuria panaikintas antstolio A. S. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas Nr. S1d-3348 Dėl turto pardavimo iš varžytynių, panaikinti ir šią pareiškėjų I. L. ir V. L. skundo dalį dėl antstolio veiksmų netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjai prašė panaikinti antstolio A. S. 2019 m. sausio 9 d.... 5. 2.... 6. Pareiškėjai argumentavo, jog žemės sklypas, esantis ( - ), Klaipėdoje,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjų skundas... 10. 4.... 11. Teismas nustatė, jog 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymu Nr. Slb-100800 ir... 12. 5.... 13. Teismas nurodė, jog vadovaujantis CK 6.394 straipsnio 1 dalimi, pagal pastato,... 14. 6.... 15. Teismas pažymėjo, jog antstolis, gavęs pareiškėjų skundą su prašymu... 16. 7.... 17. Teismas nurodė, jog CPK įtvirtintos priemonės ir veiksmai, kuriuos antstolis... 18. 8.... 19. Teismas netenkino pareiškėjų reikalavimo įpareigoti antstolį priimti... 20. 9.... 21. Teismas netenkino pareiškėjų prašymo priteisti iš antstolio bylinėjimosi... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 10.... 24. Suinteresuotas asmuo Danske Bank AS (apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 25. 11.... 26. Apeliantas argumentuoja, jog teismas nepagrįstai rėmėsi CK 6.394 straipsnio... 27. 12.... 28. Pažymi, jog atlikta turto vertės ekspertizė, o pareiškėjai nepateikė... 29. 13.... 30. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas konkrečiai nenurodė,... 31. 14.... 32. Nurodo, jog pagal CK 6.68 straipsnį kreditorius turi teisę reikšti ieškinį... 33. 15.... 34. Atsiliepimu antstolis A. S. prašo atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, jog... 35. 16.... 36. Antstolis nurodo, jog įpareigojo pareiškėjus (skolininkus) priskirti žemės... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 39. Atskirasis skundas tenkintinas.... 40. 17.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 42. 18.... 43. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas... 44. 19.... 45. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 46. 20.... 47. Antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/14/04628 pagal 2010 m. vasario... 48. 21.... 49. Antstolis 2017 m. gruodžio 11 d. patvarkymu Nr. Slb-100800 ir 2018 m.... 50. 22.... 51. Pareiškėjams pareiškus prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo,... 52. 23.... 53. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vykdant teismo... 54. 24.... 55. CK 6.394 straipsnis reglamentuoja teises į žemės sklypą, kai parduodamas... 56. 25.... 57. Kasacinis teismas naujausioje praktikoje aiškindamas šią teisės normą,... 58. 26.... 59. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad išieškotojo ir skolininko... 60. 27.... 61. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios... 62. 28.... 63. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 65. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutarties dalį, kuria...