Byla 2-640-372/2012
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Titano ranga“ ieškinį atsakovei I. A. dėl skolos, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Titano ranga“ prašo priteisti iš atsakovės I. A. 49 900,00 Lt sumokėto avanso, 205 388,40 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 255 288,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei I. A. ieškinys įteiktas tinkamai (viešo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje būdu), tačiau atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, todėl atsakovės atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „Titano ranga“ ir atsakovė I. A. 2009 m. liepos 9 dieną sudarė Tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b. l. 5–7), pagal kurią paslaugos teikėjas I. A. turėjo suteikti tarpininkavimo paslaugos užsakovui UAB „Titano ranga“, derinant sutarties sąlygas dėl Tarptautinės Jūrų perkėlos statybos bei sprendžiant nesutarimus, kylančius iš šios sutarties vykdymo ar netinkamo vykdymo (Sutarties 1 p.). Pagal sutarties 3.3. punktą galutinis šios sutarties tikslas buvo užsakovo UAB „Titano ranga“ sutarties dėl Tarptautinės Jūrų perkėlos statybos pasirašymas. Pagal Sutarties 2.2. punktą, ieškovas sumokėjo atsakovei 49 900,00 Lt avanso sumą 2009 m. liepos 9 dieną, ką patvirtina Kasos išlaidų orderis Nr. ( - ). Atsakovė parašu ant šio kasos išlaidų orderio patvirtino kad pinigus gavo (b. l. 10). Ieškovė įsipareigoja tarpininkavimo paslaugas atlikti iki 2010 m. birželio 1 dienos (Sutarties 3.5 p.) Pagal sutarties 3.6. punktą ieškovė įsipareigoja gautą avansą – 49 900,00 Lt grąžinti, jeigu iki nustatyto termino – 2010-06-1 dienos, nebus pasirašyta sutartis dėl Tarptautinės Jūrų perkėlos statybos. Tarpusavio sutartyje numatyto tikslo – sutarties dėl Tarptautinės Jūrų perkėlos statybos pasirašymo atsakovė neužtikrino, todėl pagal 3.6. punkto nuostatas privalo ieškovui grąžinti avanso sumą – 49 900,00 Lt.

6Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Ieškovei iki sutartyje numatyto termino neatlikus tarpininkavimo paslaugų, iš atsakovės ieškovui priteistinas sumokėtas 49 900,00 Lt avansas.

7Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 205 388,40 Lt dydžio delspinigius, remdamasis tuo, kad pagal Sutarties 3.7 punktą atsakovė įsipareigoja mokėti 0,7 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu sumokėtas avansas nebus grąžintas sutartyje nustatytu laiku, t. y. 2010-06-01. Pagal ieškovą atsakovė grąžinti sumokėtą avansą pradelsė 588 dienas. Kadangi ji nepaprašė taikyti ieškinio senaties delspinigių skaičiavimo terminui, teismas neturi pagrindo ją taikyti (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Delspinigių suma skaičiuojama už visą lasikotarpį, nuo kurio turėjo būti vykdoma prievolė.

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties arba teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu (CK 6.71 str. 1-2 d.). Atsakovei atsakomybė už prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą buvo numatyta sutartinėmis netesybomis delspinigių forma. Sutarties 3.7 punkte šalių aptartas delspinigių dydis – 0,7 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu sumokėtas avansas nebus grąžintas sutartyje nustatytu laiku. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Manydamas, jog prašomos priteisti netesybos yra pernelyg didelės, dėl jų mažinimo teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas reikšmingas nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis savo vidiniu suvokimu ir siekiu užtikrinti, kad netesybų prašanti šalis be pagrindo nepraturtėtų jų sąskaita. Pagal formuojamą praktiką, ar netesybos yra neprotingai didelės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. (T. M.) ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad viena iš aplinkybių, kurios vertintinos, taikant kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, yra prievolės ir sutartinių netesybų dydis. Nagrinėjimu atveju matyti, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra keturis kartus didesnė už pagrindinę prievolę. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl sutarties neįvykdymo patyrė nuostolius. Ieškovas pareikalavo atsakovės grąžinti sumokėtą avansą ir delspinigius tik 2011 m. lapkričio 9 dieną pateikęs raštu pretenziją Nr. 106 atsakovei, t. y. praėjus daugiau nei vieneriems metams po termino, iki kurio turėjo būti įvykdyta prievolė. Teismo vertinimu, prašomos priteisti netesybos, palyginus jas su skolos suma, sudaro sąlygas ieškovui piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes teismas mažina delspinigių dydį iki 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, nuo 2010 m. birželio 1 d., kada turėjo būti grąžintas sumokėtas avansas. Delspinigių suma už pradelstas 588 dienas sudaro 5 868,24 Lt, taikant 0,02 procentų dydį. Ši suma priteistina ieškovui iš atsakovės.

9Atsakovė privalo mokėti ieškovui 6 proc. metines palūkanas už priteistą 55 768,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-02-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2d.). Taikoma palūkanų suma sudaro 6 procentus, kadangi ieškovas ir atsakovė yra verslininkai, kaip matyti iš jų sudarytos sutarties.

10Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistina 1673,05 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Kadangi ieškovas turėjo kreiptis į teismą dėl to, kad atsakovė nesilaikė savo sutartyje numatytų pareigų, iš jos priteisiamos visos ieškovo turėtos 2 032,00 Lt dydžio išlaidos, susijusios su advokato pagalba (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės nepriteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi jų suma sudaro mažiau, nei nustatyta CPK 92 straipsnyje.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 263, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės I. A. (asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta – ( - )) ieškovui UAB „Titano ranga“ (įmonės kodas 144558926, adresas – Žalgirio g. 8, Šiauliai, a/s ( - ) „Swedbank“, AB) 49 900,00 Lt negrąžintą avansą, 5 868,24 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas nuo 55 768,24 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-02-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 3705,05 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai