Byla 2A-1164-395/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės ir Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovei I. S., ieškovės atstovei advokatei Elenai Gylienei, atsakovui Kazimierui J. B., atsakovo atstovei advokatei Dalei Peckutei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Jurgitai Stasienei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo ieškovės I. S. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. S. ieškinį atsakovams Kazimierui J. B. ir Kauno apskrities viršininko administracijai dėl pažeistų teisių atstatymo, žemės naudojimosi tvarkos nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4I. I. S. patikslintu ieškiniu prašė (T.I., 134-136 b.l.):

51) atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą;

62) panaikinti iš dalies 2002-01-23 Kauno apskrities sprendimą Nr. 52/14771 bei Kauno apskrities viršininko įsakymą 200-01-23 Nr. 02-05-213 ,,Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo, dalyje – 2,00 ha žemės: 0,16 ha skl. 445-2 ( - ), 2,84 ha skl. Nr. ( - ) ( - ), atstatant pažeistas teises į pirmykštę padėtį – pripažinti jai teisę valdyti, naudoti žemės sklypus : 0,16 ha (skl. Nr. 445-2), esančio ( - ) ir 1,84 ha (Nr. ( - ), esančio ( - ); nustatyti žemės sklypo 2,30 ha naudojimosi tvarką – ieškovei paskirti naudotis žemės sklypu Nr. ( - )– (plotas 0,16 ha) ( - ), ir žemės sklypu Nr. ( - ) (plotas 1,84 ha) ( - ) pagal 2002-03-08 Kauno r. sav. Babtų k. žemės sklypo planą; priteisti iš atsakovų teismo išlaidas.

7Ieškovė ieškinį grindė tuo, jog atsakovui atkuriant nuosavybės teises į žemę buvo pažeistos ieškovės teisės, nes atsakovui buvo grąžinta asmeninio ūkio žemė, kuri buvo skirta ne tik jam, bet ir atsakovo bei ieškovės šeimai.

8Kauno rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendime konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-495/2005 nurodė, jog specialioji teismingumo kolegija yra suformavusi praktiką, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas yra reguliuojamas viešosios teisės normomis, o atitinkama valstybės ir jos institucijų veikla, susijusi su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu, yra viešojo administravimo sritis (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Šį procesą reglamentuoja specialiuose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytos taisyklės. Kauno apskrities viršininkas, priimdamas administracinius aktus dėl nuosavybės teisių į žemės sklypus atkūrimo, vykdė viešojo administravimo, o ne ūkinę-komercinę veiklą, todėl jo priimtų individualaus pobūdžio aktų apskundimui taikytini specialiuose įstatymuose numatyti senaties terminai, o ne ieškinio senatį reglamentuojančios Civilinio Kodekso normos. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas yra specialus įstatymas, kurio 19 str. 1 d. numatyta, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Specialus įstatymas numatė kreipimosi į teismą terminą, todėl bendrosios CK normos, reglamentuojančios ieškinio senaties terminą, netaikomos. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos nuostatas sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įteikiami tik suinteresuotiems asmenims, t.y. asmenims, kurie buvo padavę prašymus dėl nuosavybės teisių į šį turtą atkūrimo. Kitiems asmenims sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo neprivalo būti įteikti. Kai dėl sprendimų atkurti nuosavybės teises panaikinimo į teismą kreipiasi asmenys, kuriems šie sprendimai neturėjo būti įteikti aukščiau nurodyta tvarka, svarbu nustatyti, nuo kurio momento turi būti skaičiuojamas skundo padavimo terminas. Teismų praktikoje susiformavo nuostata, kad tais atvejais, kai sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą dienos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos Nr. AS4-439-2004, Nr. AS7-407-2004, Nr. AS8-50-2004 ir kt.).

9Iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad Kauno rajono žemėtvarkos skyrius dar 2005-08-08 raštu Nr. S6-1596 „Dėl dokumentų pateikimo“ informavo ieškovę, jog K. S. 2002-01-13 Kauno apskrities viršininko sprendimu Nr. 52/14771 bei įsakymu Nr. 02-05-213 atkurtos nuosavybės teisės į J. B. ir L. J. ( - ) ha valdytą žemę, perduodant neatlygintinai tris žemės sklypus (viso 2,30 ha) ( - ).. Prie rašto buvo pateikti minėtų administracinių aktų nuorašai bei kiti susiję dokumentai. Taigi, apie skundžiamus administracinius aktus ieškovė sužinojo dar 2005 metais, vadinasi, sutrumpintą ieškinio senaties terminą sprendimams apskųsti ieškovė praleido.

10Be to, pati ieškovė, pripažindama, kad praleido ieškinio senaties terminą, prašo teismo jį atnaujinti. Įstatymas numato, kad jeigu teismas pripažįsta, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas terminas atnaujinamas ( LR CK 1.131 str. 2d.). Kaip matyti, ieškovė nurodo, kad ji augino vaikus, dirbo, sirgo. Nežiūrint to, ji bylose dėl atsakovo pripažinimo neveiksniu, turto administratoriaus paskyrimo dalyvavo (šias aplinkybes patvirtina prijungtos civilinės bylos). Iš to seka, kad jos nurodytos priežastys nebuvo tokios, dėl kurių ji negalėjo realizuoti savo teisės. Jų pripažinti svarbiomis teismas neturi pagrindo. Kitų svarbių priežasčių, dėl kurių ji praleido ieškinio senatį, nenustatyta. Todėl ieškovės prašymas atnaujinti praleistą ieškinio senatį netenkintinas. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį. Įstatymas numato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškiniui atmesti ( LR CK 1.131 str. 1d.). Teismas remdamasis LR Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. gruodžio mėn. 20 d. nutarime Nr. 39 „ Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje“ pateiktu išaiškinimu, sprendimą motyvavo tik ieškinio senaties termino taikymu.

11Ieškovė apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais (T.II, 16-20 b.l.).

121.

13Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės nurodytų aplinkybių nepripažino svarbiomis ieškinio senaties praleidimo priežastimis.

142.

15Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad šioje byloje turi būti taikomas LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, o ne CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis ieškinio senaties terminas.

163.

17Ieškovė taip pat pateikia teisinius ir faktinius argumentus, kad jos ieškinyje suformuluoti reikalavimai yra pagrįsti, todėl ieškinys turi būti tenkinamas.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas K.J. B. prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas ir pagrįstai pripažino, kad ieškovė ją praleido ir neįrodė, jog tai padarė dėl svarbių priežasčių. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, o apeliacinis skundas atmestinas (T.II, 29-30 b.l.).

19Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Kaip ir atsakovo K.J. B. atsiliepime pažymima, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas ir pagrįstai pripažino, kad ieškovė ją praleido ir neįrodė, jog tai padarė dėl svarbių priežasčių. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, o apeliacinis skundas atmestinas (T.II, 33-35 b.l.).

20Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė apeliacinį skundą palaikė, prašė jį tenkinti. Atsakovai ir jų atstovai apeliacinį skundą prašė atmesti.

21Patikrinusi apeliacinio skundo teisinį ir faktinį pagrindą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jis atmestinas.

22Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

23Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

24Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad šioje byloje turi būti taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje, o ne LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas.

25Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatyto termino vertinimas nebuvo vienareikšmis, tačiau paskutiniaisiais metais priimtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse plėtojama nuosekli praktika, kad specialiame įstatyme nustatytas terminas yra sutrumpintas ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-666/2006, 2007 m. birželio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2007, 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2007). Šio termino privalo laikytis visi asmenys, taip pat ir tie, kurie gindami savo teises, reiškia ieškinį panaikinti apskrities viršininko administracijos aktą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą, o ne CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą ieškinio senaties terminą.

26Šioje byloje atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą, todėl svarbu išsiaiškinti ar ieškovė jo nepraleido, o jeigu praleido, tai ar yra pagrindas dėl svarbių priežasčių jį atnaujinti.

27LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atitinkamų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per trisdešimt dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos.

28Ginčijami 2002 m. sausio 23 d. Kauno apskrities sprendimas Nr. 52/14771 bei Kauno apskrities viršininko 2002 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 02-05-213 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo“ ieškovės atstovei (advokatei E.Gylienei) įteikti kartu su Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr.S6-1596 Dėl dokumentų pateikimo (T.I, 25 b.l.). Šios aplinkybės apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė neginčijo. Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė, kuriai dar 2005 m. buvo įteikti ginčijami individualūs administraciniai aktai, kreipdamasi į teismą dėl jų panaikinimo tik 2007 m. sausio 19 d., yra praleidusi sutrumpintą ieškinio senaties terminą.

29Sprendžiant ar yra pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, būtina išsiaiškinti jo praleidimo priežasčių svarbumą.

30Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes. Ieškovė ieškinio senaties praleidimą grindė tuo, jog augino vaikus, dirbo, sirgo.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė, jog ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad 2004 m. - 2005 m. ieškovė dalyvavo eilėje civilinių bylų (civ. byla Nr.2-1736-07/2007 dėl K.J. B. pripažinimo neveiksniu; civ. byla Nr.G-2-189-058/2005 dėl globėjo paskyrimo K.J. B.; civ. byla Nr.2-2782-207/2005 dėl K.J. B. turto administratoriaus paskyrimo). Taigi, darytina išvada, kad nei vaikų auginimas, nei darbas ar ligos, netrukdė jai dalyvauti teisminiuose procesuose. Šios aplinkybės patvirtina, jog jeigu ieškovė manė, kad jos teisės pažeistos atkuriant atsakovui nuosavybės teises į žemės sklypą, tikrai turėjo ir galėjo jas ginti per įstatyme nustatytą terminą pareikšdama teisme ieškinį. Be to, pažymėtina, kad Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr.S6-1596 Dėl dokumentų pateikimo, prie kurio buvo pridėti ginčijami individualūs administraciniai aktai, buvo adresuotas ieškovės atstovei – profesionaliai teisininkei – advokatei E.Gylienei, kuriai žinomos LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimo pasekmės.

33Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nėra pagrindas pripažinti, jog ji ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

34Pripažinusi, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, o jį atnaujinti svarbių priežasčių nėra, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė dėl ieškinio senaties praleidimo (CK 1.131 str. 1 d. ).

35Konstatavusi ieškinio senaties termino praleidimą, teisėjų kolegija dėl kitų apeliacinio skundo argumentų plačiau nepasisako, nes jie nebeturi įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui.

36Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovės atsakovui K.J. B. priteistina 1500,- Lt advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliaciniame procese (CPK 98 str. 1 d.) (T.II, 32 b.l.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

40Apeliacinį skundą atmesti, Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti iš ieškovės I. S. (a/k ( - ) gyv. ( - ) atsakovo Kazimiero J. B. (a/k ( - ) gyv. ( - )) naudai 1500,- Lt (vieną tūkstantį penkis litų) teisinės pagalbos išlaidų, turėtų apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4. I. I. S. patikslintu ieškiniu prašė (T.I., 134-136 b.l.):... 5. 1) atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą;... 6. 2) panaikinti iš dalies 2002-01-23 Kauno apskrities sprendimą Nr. 52/14771... 7. Ieškovė ieškinį grindė tuo, jog atsakovui atkuriant nuosavybės teises į... 8. Kauno rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį... 9. Iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad Kauno rajono žemėtvarkos... 10. Be to, pati ieškovė, pripažindama, kad praleido ieškinio senaties terminą,... 11. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 12. 1.... 13. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės nurodytų aplinkybių... 14. 2.... 15. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad šioje byloje turi... 16. 3.... 17. Ieškovė taip pat pateikia teisinius ir faktinius argumentus, kad jos... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas K.J. B. prašo apeliacinį skundą... 19. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 20. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė apeliacinį... 21. Patikrinusi apeliacinio skundo teisinį ir faktinį pagrindą, teisėjų... 22. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 23. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad šioje... 25. Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje LR piliečių nuosavybės... 26. Šioje byloje atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą, todėl... 27. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 28. Ginčijami 2002 m. sausio 23 d. Kauno apskrities sprendimas Nr. 52/14771 bei... 29. Sprendžiant ar yra pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties... 30. Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, sutinka su... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2004 m. - 2005 m. ieškovė dalyvavo eilėje... 33. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Pripažinusi, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, o jį... 35. Konstatavusi ieškinio senaties termino praleidimą, teisėjų kolegija dėl... 36. Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis... 37. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovės atsakovui K.J. B. priteistina... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Apeliacinį skundą atmesti, Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 5... 41. Priteisti iš ieškovės I. S. (a/k ( - ) gyv. ( - ) atsakovo Kazimiero J. B....