Byla e2-35-547/2020
Dėl servituto panaikinimo ir pagal trečiųjų asmenų J. S. ir J. S. ieškinį atsakovams: I. B., J. J., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriui dėl kelio servituto ploto sumažinimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Ritai Tamulienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Stanislovui Raulušaičiui, atsakovės atstovui K. A., trečiųjų asmenų atstovei advokatei Angelei Ikasalienei, nedalyvaujant trečiajam asmeniui J. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. B. ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriui (toliau – NŽT), tretiesiems asmenims: J. S., J. S., J. J. dėl servituto panaikinimo ir pagal trečiųjų asmenų J. S. ir J. S. ieškinį atsakovams: I. B., J. J., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriui dėl kelio servituto ploto sumažinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Varėnos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ž3-68-(1.5.) žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ), esančiame ( - ) nustatytus servitutus: 1 Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis); 2 Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis); 3 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis taku, varyti galvijus (viešpataujantis). Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. NŽT Varėnos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ž3-68-(1.5.) žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ), esančiame ( - ), nustatytus servitutus: 1 Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); 2 Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); 3 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis taku, varyti galvijus (tarnaujantis) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2006-05-29 Alytaus apskrities viršininko įsakymu jos seneliui J. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į nacionalizuotą turtą. J. K. mirė ( - ). Jo palikimą 2009-04-24 priėmė sutuoktinė E. K.. Žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurio plotas 0,4330 ha buvo įregistruotas į Nekilnojamojo turto registrą, jam buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) padalijo į du sklypus (2200 m2 ir 2130 m2 ), pirmajam sklypui pakeisdama tikslinės žemės naudojimo paskirtį į kitą (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti).

62010-09-20 E. K. padovanojo ieškovei 0,2200 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ). Kitas sklypas, kurio paskirtis žemės ūkio, kurio unikalus Nr. ( - ), liko E. K. asmeninėje nuosavybėje. E. K. mirė ( - ). Jos turtą, tame tarpe ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), paveldėjo ieškovė. Tokiu būdu ieškovė tapo abiejų žemės sklypų: unikalus Nr. ( - ), plotas 0,2200 ha (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai skirtas sklypas) ir unikalus Nr. ( - ), plotas 0,2130 ha (žemės ūkio paskirties), esančių ( - ), savininke.

7Iki ieškovei tampant šių sklypų savininke, 2010 m. rugpjūčio 19 d. NŽT Varėnos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ž3-68-(1.5.) nurodytuose žemės sklypuose buvo nustatyti servitutai: 1 Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas; 2 Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas; 3 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis taku, varyti galvijus. Nurodyti servitutai yra tarnaujantys žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) ir viešpataujantys žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), t. y. užtikrintas patekimas į žemės sklypą Nr. ( - ) per žemės sklypą Nr. ( - ). Kadangi 2010 metais nustatant servitutus sklypų savininkai buvo skirtingi, jų nustatymas tuo metu buvo aktualus. Tačiau kai abiejų sklypų savininke tapo vienas ir tas pats asmuo, t. y. ieškovė, išnyko servitutų būtinybė.

8Ieškovė nurodė, kad šalia jai nuosavybės teise priklausančių ir su jais besiribojančių sklypų, yra 0,1013 ha ploto valstybinės žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), proj. Nr. ( - )). 2016 metais buvo atlikti žemės sklypo Nr. ( - ) kadastriniai matavimai. NŽT Varėnos skyriaus vedėjo 2016-12-12 įsakymu Nr. 3VĮ-1166-(14.3.2) Projektas 1 buvo patikslintas žemės sklype Nr. ( - ) suprojektuojant kelio servitutą. 2016-12-16 žemės sklypas Nr. ( - ) buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir kadastre suteikiant jam kadastro Nr. ( - ). Įregistruojant žemės sklypą į viešąjį registrą, buvo įregistruoti ir jame nustatyti servitutai (tarnaujantys daiktai).

9Ieškovė nurodė, kad 2017-05-16 tapus abiejų sklypų savininke, atsirado civilinio kodekso (toliau – CK) 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punkte (tam pačiam asmeniui tapus ir tarnaujančio ir viešpataujančio daikto savininku) numatyti pagrindai servitutams panaikinti. Be to su ieškovei priklausančiais žemės sklypais besiribojančiame valstybei priklausančiame žemės sklype kadastro Nr. ( - ) yra nustatyti kelio servitutai. Todėl atsirado dar vienas pagrindas, numatytas CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punkte (išnykus servituto būtinumui). Ieškovė nurodė, jog ji 2018-09-06 kreipėsi į NŽT, prašydama panaikinti servitutus administraciniu aktu, tačiau atsakymo negavo.

10Ieškovė atsiliepimu į trečiųjų asmenų ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

11Tretieji asmenys neginčija, kad jų sklype yra nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus, kelio plotas 0,026 ha, pagrindas – 2016-12-12 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 3SK-1828-(14.3.110.), 2018-04-23 NŽT sprendimas Nr. 3S-17-914.3.3. Tretieji asmenys neginčija fakto, kad šis kelio servitutas nustatytas privažiavimui į trečiojo asmens J. J. žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ).

12Tuo tarpu I. B. priklausančiuose žemės sklypuose nustatyti servitutai veda į žemės sklypą kadastro Nr. ( - ), anksčiau priklausiusį valstybės žemės fondui ir niekada nevedė į J. J. sklypą, kadastro Nr. ( - ). Tai įrodo NŽT teismui pateikti žemės sklypų planai. Ieškovė nurodė, kad J. J. sklypas suformuotas ir pažymėtas tik 2016 metais. Ieškovė atsiliepime nurodė, kad kelio servitutai buvo nustatyti tik per sklypą Nr. ( - ) patekti į sklypą Nr. ( - ), nes nei 2010 metais, nei vėliau nebuvo numatytas patekimas per sklypą Nr. ( - ) į sklypą Nr. ( - ). Nurodo, kad 2016-12-06 IĮ ,,KADAMA“ atliktame VŽF priklausančiame plane atstumas tarp taškų 8-9 yra 6,72 m, o tai patvirtina, kad sklype Nr. ( - ) esantis servitutinis kelias neveda ir negali vesti į J. priklausantį sklypą.

13Rengiant Senosios Varėnos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamus žemės sklypų planus, patvirtintus NŽT Varėnos skyriaus vedėjo 2016-10-21 įsakymu Nr. 3VĮ-990-(14.3.2.), Z. J. pasirinko Projekte suprojektuotą ir I. B. nuomai parengtą žemės sklypą Nr. ( - ).NŽT Varėnos skyriaus vedėjo 2016-12-12 įsakymu Nr.3VĮ-1166-(14.3.2.) projektas buvo patikslintas žemės sklype Nr. ( - ) suprojektuojant kelio servitutą. 2016-12-16 žemės sklypas Nr. ( - ) buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Tretiesiems asmenims įgyjant šį žemės sklypą iš Z. J., buvo žinoma, kad 2016 metais jame suprojektuotas kelio servitutas patekimui į J. J. sklypą.

14Kadangi ieškovės sklypuose nustatytais kelio servitutais neįmanoma patekti į J. J. priklausantį žemės sklypą, o 2019 metais jam formuojant žemės ūkio paskirties sklypą suprojektuotas servitutinis kelias per tuo metu valstybei priklausiusį žemės sklypą ir patekimas šiuo keliu yra užtikrintas, trečiųjų asmenų ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

15Ieškovės atstovas posėdžio metu palaikė ieškovės reikalavimą ir nesutiko su trečiųjų asmenų ieškiniu, prašė jo netenkinti. Ieškovės atstovas nurodė, kad ieškovės sklype suformuotas servitutas nesiekė trečiojo asmens J. J. sklypo ribos. Servitutas vedė į dabar suformuotą S. sklypą. Kadangi S. sklypas prieina prie ( - ) gatvės, todėl servitutas nebereikalingas.

16Atsakovas NŽT Varėnos skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad 2010-08-19 NŽT Varėnos skyriaus vedėjo įsakymu Nr.3SŽN-68- (1.5.) ,,Dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų keitimo“ (toliau – Įsakymas) pakeisti žemės sklypo ( - ) Nekilnojamojo turto kadastro duomenys ir suformuoti du sklypai: 0,2200 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esantis ( - ), ir 0,2130 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), naudojimo paskirtis – žemės ūkio, esantis ( - ).

17Minėtu Įsakymu sklypuose buvo nustatyti servitutai: 0,2200 ha ploto sklype (kadastro Nr. ( - )) – Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 0,2130 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) – Kelio servitutas tarnaujantis daiktas), kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) 0,2130 ha ploto sklype (kadastro Nr. ( - )) nustatytas siekiant patekti į sklypą, kadastro Nr. ( - ). Servitutai nustatyti atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-VI-996 ,,Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“. Įsakymo 2 punkte nurodyta, kad savininkas privalo VĮ Registrų centre įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastro duomenų pakeitimus.

18Sklypų savininkė servitutus įregistravo VĮ Registrų centre 2010-09-06. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų, žemės sklypui, kadastro Nr. ( - ), įregistruotas Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas). Sklypui, kadastro Nr. ( - ), įregistruotas Servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantis daiktas). Atkreiptinas dėmesys, kad tik 2017-05-11 buvo įregistruoti kiti įsakymu nustatyti servitutai: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), Servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas).

19Atsižvelgiant į tai, kad servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)) 2016 metais dar nebuvo įregistruotas, formuojant gretimą sklypą, kadastro Nr. ( - ), jame buvo nustatytas kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas), kuris leistų patekti į sklypą, kadastro Nr. ( - ). Tik 2017 metais sklype, kadastro Nr. ( - ), įregistravus minėtą kelio servitutą, išaiškėjo, kad į sklypą, kadastro Nr. ( - ), yra du patekimo būdai – per ieškovei priklausančius sklypus ir per sklypą, kadastro Nr. ( - ).

20Servituto pasibaigimo pagrindai įtvirtinti CK 4.130 straipsnio 1 dalyje, o 2 dalyje nustatyta, kad servitutas gali pasibaigti tik šiais pagrindais. Tai reiškia, kad ši norma nustato ribotą ir išsamų servituto pasibaigimo pagrindų sąrašą.

21Žemės įstatymo 23 straipsnio, reglamentuojančio su administraciniu aktu nustatytais žemės servitutais susijusius klausimus, tarp jų - servituto pasibaigimą ir jo įforminimą, 9 dalyje nustatyta, kad administraciniu aktu nustatytas servitutas baigiasi CK nustatytais pagrindais. Tai reiškia, kad administraciniu aktu nustatyto servituto pabaigai taikomi CK 4. 130 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai.

22Ieškovė prašo servitutus panaikinti vadovaujantis CK 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punktu (tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančio ir tarnaujančio daikto savininku) ir 4.130 straipsnio 1dalies 5 punktu (išnykus servituto būtinumui). Tais atvejais, kai servitutas buvo nustatytas administraciniu aktu, jis gali būti panaikintas NŽT vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu, tik atitinkamai esant viešpataujančio daikto savininko raštu įformintam atsisakymui. Atsakovas nurodė, kad jų skyriui nėra pateiktas viešpataujančio daikto (gretimo besiribojančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - )) savininko raštiškas atsisakymas ar susitarimas, todėl NŽT negali panaikinti servitutų.

23Taip pat pažymi, kad šioje konkrečioje situacijoje nėra pagrindo naikinti servitutus CK 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Atsakovas atsiliepime atkreipė dėmesį, kad žemės sklypui, kadastro Nr. ( - ), Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) nustatytas siekiant patekti į gretimą žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ). Todėl CK 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punktas galėtų būti taikomas tik tuo atveju, jeigu ieškovė taptų ir žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), savininke.

24Atsakovas atsiliepime pažymėjo, kad ieškovė neteisingai ieškinyje nurodo, jog sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ), yra valstybinė žemė. Minėtas žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis (duomenys neskelbtini, yra valdomas privačios nuosavybės teise.

25Atsakovas nesutinka su ieškovės pozicija, kad gretimame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) yra nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) ir tai yra pagrindas naikinti servitutus vadovaujantis CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Atsakovo nuomone, vien tas faktas, jog yra dar kitas privažiavimas, nesuteikia pagrindo naikinti ieškovės prašomus servitutus. Konkrečiu atveju labai svarbu įvertinti, kuris iš privažiavimų prie sklypo Nr. ( - ), yra patogesnis, kuris iš sklypų savininkų (kuriuose nustatyti servitutai) patirtų mažiau nepatogumų ir kt. Taip pat svarbu įvertinti aplinkybę, jog žemės sklypui, kadastro Nr. ( - ), kelio servitutas nustatytas tik todėl, kad 2010-09-06 nebuvo įregistruotas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) žemės sklype (kadastro Nr. ( - )). Tik įvertinus visas nurodytas aplinkybes, spręstinas klausimas dėl servitutų panaikinimo. Ieškovė, teikdama tokį ieškinį, siekia pasigerinti savo žemės sklypų naudojimo sąlygas, tačiau kartu pažeistų kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.

26Posėdžių metu atsakovo atstovas palaikė savo argumentus išdėstytus atsiliepime ir prašė ieškinio netenkinti. Atstovas pažymėjo, jog servitutas buvo nustatytas tikslu patekti į J. J. sklypą. Tačiau šiuo metu servitutu naudotis negalima, nes ieškovė servituto vietoje nutiesė tvorą.

27Atsakovo atstovas nurodė, kad jie iš dalies sutinka su trečiųjų asmenų pareikštu ieškiniu.

28Atsakovas pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų ieškinį, kuriame nurodė, kad šio ieškinio tenkinimo klausimą palieka spręsti teismui.

29Atsakovas nurodė, kad žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), plotas 0,2130 ha nustatytas Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas, plotas 0,0092 ha) nustatytas siekiant patekti į gretimą žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ).

30Žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), plotas 0,1013 ha nustatytas Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas, plotas 0,026 ha) nustatytas siekiant patekti į gretimą žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ). Šis servitutas buvo nustatytas, todėl, kad anksčiau nustatytas servitutas nebuvo įregistruotas registre. Kadangi nėra pateikta įrodymų, jog yra nustatyti servituto pasibaigimo pagrindai, todėl servitutas negali būti panaikintas.

31Posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė argumentus, išdėstytus atsiliepimuose į ieškinį ir trečiųjų asmenų ieškinį.

32Tretieji asmenys reiškiantys savarankiškus reikalavimus J. S. ir J. S. prašo pakeisti J. S. ir J. S. nuosavybės teisėmis priklausančiam 0,1013 ha žemės sklypui (tarnaujantis daiktas), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), es. ( - ) 2016-12-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 3SK-1828-(14.3.110.), 2018-04-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 3S-17-(14.3.3.) nustatytą 0,026 ha ploto kelio servitutą (teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus), sumažinti kelio servitutą iki 27 kv. m. ploto pravažiavimui į sklypą kadastro Nr. ( - )(viešpataujantis daiktas) pagal matininko R. B. 2019-09-06 situacijos brėžinį, kuris laikytinas neatskiriama teismo sprendimo dalimi.

33Tretieji asmenys, reiškiantys savarankiškus reikalavimus, J. S. ir J. S. ieškinyje nurodė, kad su ieškovės I. B. ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad jiems nuosavybės teisėmis priklauso 0,1013 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), tai patvirtinama Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu. Šiam sklypui nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus, kelio plotas 0,026 ha, pagrindas – 2016-12-12 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 3SK-1828-(14.3.110), 2018-04-23 NŽT sprendimas Nr.3S-17-914.3.3.). Šis kelio servitutas nustatytas pravažiavimui į atsakovo J. J. žemės sklypą kadastro Nr. ( - ).

34Tretieji asmenys nurodė, kad kelio servitutas jų sklype yra perteklinis, kadangi privažiavimui į J. J. sklypą kadastro Nr. ( - ) jau buvo nustatytas kelio servitutas žemės sklypuose, kurie šiuo metu priklauso ieškovei I. B., sklypų kadastriniai Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Kaip nurodė NŽT atsiliepime, kelio servitutas tretiesiems asmenims priklausančiame sklype buvo nustatytas tik todėl, kad 2010 m. rugsėjo 6 d. nebuvo įregistruotas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) žemės sklype (kadastro Nr. ( - )).

35Tretieji asmenys ieškinyje nurodė, jog šiuo metu egzistuoja du privažiavimo servitutiniai keliai patekimui į J. J. žemės sklypą kadastro Nr. ( - ), tai per I. B. žemės sklypus, kurių kadastro Nr. ( - ), ( - ) ir J. ir J. S. žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ).

36Ieškovei I. B. priklausančiuose sklypuose nustatytas kelio servitutas negali būti panaikintas, nes šis kelias reikalingas privažiavimui į J. J. žemės sklypą kadastro Nr. ( - ). Šis kelio servitutas mažiau riboja savininkės I. B. nuosavybės teises į žemės sklypą, nei trečiųjų asmenų. Trečiųjų asmenų žemės sklypas yra netaisyklingos formos, didesnėje dalyje yra tik 9 m pločio. Šioje dalyje nustačius 4 m pločio servitutinį kelią, liktų tik 5 m pločio juosta, kurioje faktiškai ir, atsižvelgiant į įstatymų numatytus ribojimus abipus kelio (CK 4.119 straipsnio 2 dalis), negalima jokia normali ūkinė veikla, neįmanoma sklypo racionaliai panaudoti pagal paskirtį. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

37Žemės sklype numačius dubliuojantį pravažiavimą į J. J. sklypą, tretiesiems asmenims ir ankstesnei sklypo savininkei buvo užkirstas kelias pasinaudoti sklypu pagal paskirtį, esmingai apribotos nuosavybės teisės.

38Trečiųjų asmenų atstovė posėdžio metu su ieškovės ieškiniu nesutiko, palaikė trečiųjų asmenų ieškinio reikalavimus. Nurodė, kad J. J. gali privažiuoti į savo sklypą servitutiniu keliu, nustatytu I. B. sklypuose, kurie dėl servitutinio kelio išlieka taisyklingos konfigūracijos, sumažėja nežymiai. Tretiesiems asmenims priklausančiame sklype unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), paliktinas tik 27 m2 kelio servitutas, reikalingas įvažiavimui į J. J. sklypą pagal matininko R. B. 2019-09-06 situacijos brėžinį. Ši kelio servituto dalis sudaro tęsinį I. B. sklypuose nustatyto kelio servituto ir sudaro galimybes tinkamai transporto priemonėms įvažiuoti (įsukti) į J. J. žemės sklypą. Dėl nurodytų aplinkybių kelio servitutas trečiųjų asmenų sklype didesnėje dalyje naikintinas, išnykus servituto būtinumui (CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 4.135 straipsnio 1 ir 2 dalys). Už kelio servitutą atsakovas J. J. įpareigotinas išmokėti tretiesiems asmenims vienkartinę kompensaciją, kurios dydį turėtų nuspręsti teismas.

39Ieškovė I. B. ieškinį pareiškė dviem pagrindais: CK 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Nagrinėjamu atveju nėra CK 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto servituto pabaigos pagrindo, kadangi viešpataujančio daikto savininkas ir tarnaujančio daikto savininkas nėra tas pats asmuo, šiuo atveju tarnaujančio daikto savininkas yra I. B., o viešpataujančio daikto savininkas – J. J.. Nėra pagrindo konstatuoti ir kito ieškinyje nurodomo servituto pasibaigimo pagrindo: servituto būtinumo išnykimo. Tai, kad kaimyniniame sklype (trečiųjų asmenų) kadastro Nr. ( - ) vėliau buvo nustatytas dar vienas kelio servitutas, savaime nesudaro pagrindo naikinti ieškovės I. B. sklypuose nustatyto kelio servituto.

40Teismas

konstatuoja:

41ieškovės I. B. ieškinys tenkinamas. Trečiųjų asmenų ieškinys atmetamas.

42Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, jog servitutas yra būtinas siekiant patekti į trečiojo asmens J. J. sklypą, tačiau ginčas yra kieno sklype turėtų likti suformuotas servitutas: ieškovės I. B. sklypuose, ar trečiųjų asmenų Jovitos ir J. S. sklype.

43CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

44Pagal CK 4.112 straipsnio 1, 3 dalių nuostatas servituto turinį sudaro suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės tarnaujančiojo daikto savininko konkrečių naudojimosi daiktu teisių sąskaita; jeigu nustatant servitutą nebuvo konkrečiai nustatytas servituto turinys, jį sąlygoja viešpataujančiojo daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai. Kilus abejonių dėl servituto turinio ir nesant galimybių jį tiksliai nustatyti, laikoma, kad servitutas yra mažiausias (CK 4.112 straipsnio 2 dalis); servituto suteikiamos teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų kuo mažiau nepatogumų tarnaujančiojo daikto savininkui (CK 4.113 straipsnio 1 dalis).

45Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais – administracinis aktas.

46Servituto teisė pasižymi tarnaujančiojo daikto savininko nuosavybės teisės suvaržymais siekiant įgyvendinti viešpataujančiojo daikto savininko nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė jokiais atvejais neturi būti varžoma nepagrįstai, tam būtinas objektyvus pagrindas. Dėl to ir daikto suvaržymas servitutu pateisinamas tik esant svarbioms priežastims (kai yra objektyviai būtinas). Kasacinio teismo praktika dėl servitutų nustatymo išplėtota ir nuosekli (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2014). Joje pažymima, kad teismas pirmiausia turi įsitikinti, kad servitutas yra būtinas viešpataujančiajam daiktui naudoti. Tam teismas turi įvertinti, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis tinkamai naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94-248/2016, 13 punktas).

47J. K. 2008 m. balandžio 14 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos Sprendimu Nr. 38-24883 buvo atkurtos nuosavybės teisės į 4,50 ha žemės, tarp jų ir į 0,44 ha ploto žemės sklypą, projektinis sklypo Nr. ( - ), ( - ), kuriame yra ginčijami servitutai.

482009 m. balandžio 24 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. ( - ) pagrindu šio sklypo savininke tapo E. K..

492010-06-29 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-996 ,,Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“, patvirtintas žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), padalijimo į du sklypus ir vieno sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo į kitą (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti) detalusis planas.

502010-08-19 NŽT Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 3SŽN-68-(1.5.) ,,Dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų keitimo“ pakeisti žemės sklypo N211 Nekilnojamojo turto kadastro duomenys ir suformuoti du sklypai: 0,2200ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esantis ( - )., ir 0,2130 ha ploto žemės sklypas , kadastro Nr. ( - ), naudojimo paskirtis – žemės ūkio, esantis ( - ). Šiuo įsakymu sklypuose buvo nustatyti ir servitutai: sklype kadastro Nr. ( - ) – Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); žemės sklype kadastro Nr. ( - ) – Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). Atsakovės atstovas nurodė, jog šie servitutai nustatyti, kad būtų galima patekti į sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ). Įsakymo 2 punkte nurodyta, kad savininkas privalo VĮ Registrų centre įregistruoti nekilnojamojo turto kadastro duomenų pakeitimus.

51Sklypų savininkė E. K. sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ) įregistravo VĮ Registrų centre 2010-09-06, o 2010-09-20 padovanojo I. B.. Iš NTR centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad registruojant sklypą buvo įregistruoti ir servitutai. 2015-03-31 E. K. mirė ir jos turtą paveldėjo I. B., tame tarpe ir sklypą, kadastro Nr. ( - ), kuriam įregistruotas Servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantis daiktas). Šis sklypas Registrų centre buvo įregistruotas tik 2017-05-11 kartu su Įsakymu, nustatytais servitutais.

52Atsakovas nurodė, kad žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), plotas 0,2130 ha nustatytas Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas, plotas 0,0092 ha) siekiant patekti į gretimą žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), tačiau tuo metu, kai buvo nustatytas servitutas, tokio suformuoto žemės sklypo dar nebuvo.

53Žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ), plotas 0,1013 ha taip pat buvo nustatytas Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas, plotas 0,026 ha) siekiant patekti į tą patį gretimą žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ).

54Iš byloje esančių planų matyti, kad ieškovei priklausančiuose žemės sklypuose yra įbraižyti servitutai. Sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) – 198 m2 ir sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) - 92 m2 servitutas. Šie žemės sklypo planai buvo parengti A. Z. IĮ 2010 metų liepą. Planuose yra pažymėta kad sklypas 2200 m2 ploto ties posūkio taškais 5-6 ribojasi su valstybinės žemės fondu, kitas 2130 m2 ploto sklypas taip pat ribojasi su valstybinės žemės fondui (toliau – VŽF) priklausančia žeme taškuose 8-9 ir 9-10-1.

55Taigi 92 m2 ploto servitutas, kuris buvo nustatytas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) buvo nustatytas kaip viešpataujantis daiktas, kad iš pirmojo sklypo (kurio kadastrinis Nr. ( - )) būtų galima patekti į šį sklypą ir kaip tarnaujantis daiktas buvo nustatytas tikslu patekti į VŽF sklypą. Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 metais, kai buvo nustatyti šie servitutai, dabar ieškovei I. B. priklausančiuose sklypuose, tuo metu dar nebuvo suformuoti sklypai nei trečiajam asmeniui J. J., nei Z. J., kurios sklypą vėliau įgijo tretieji asmenys – S..

56Tik 2016-04-19 UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ atliko J. J. žemės sklypo ribų paženklinimą – parodymą vietoje ir apie tai surašė aktą. Žemės sklypo plotas 0,0900 ha, sklypo Nr. 306. Šio matavimo pagrindu buvo suformuoti žemės sklypo kadastriniai duomenys ir 2016-10-17 NŽT Varėnos skyriaus vedėjas priėmė sprendimą Nr. 3SK-1528-(14.3.110.) ,,Dėl žemės sklypo Nr. 306, esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo). Taigi, šiuo sprendimu buvo suformuotas žemės sklypas Nr. 306, patvirtinti šio žemės sklypo kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ matininko O. V. 2016-08-16 parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą. 2016-04-19 UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ parengė ir šio žemės sklypo planą, iš kurio matyti, kad šis sklypas, kuris dabar suformuotas J. J., taškuose 1-6 ribojasi su valstybės žeme, o taškuose 6-3 su dabar ieškovei I. B. priklausančiu sklypu, kurio kadastro Nr. ( - ).

57Taigi, aptarti dokumentai patvirtina, kad 2016-04-19, kuomet buvo rengiamas J. J. sklypo planas, Z. J. dar nebuvo suformuotas žemės sklypas natūroje.

58NŽT Varėnos skyriaus vedėjo 2016-10-21 įsakymu Nr. 3VĮ-990-(14.3.2.) ,,Dėl Alytaus apskrities Varėnos rajono savivaldybės ( - ) kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui patvirtinimo“ M. K. vardu suprojektuoti du žemės sklypai: ( - ) (0,10 ha ploto) ir ( - ) (0,11 ha ploto), esantys ( - ) vietovėje, Z. J. pasirinko Projekte suprojektuotą žemės sklypą Nr. N1421.

59UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ 2016-12-15 atliko M. K. priklausančio 0,1013 ha žemės sklypo Nr. ( - ) ribų paženklinimą-parodymą vietoje ir surašė apie tai aktą bei šių matavimų pagrindu suformavo šio sklypo kadastro duomenis. 2016-12-15 buvo parengtas ir sklypo planas (dokumentai civilinėje byloje Nr. 2-102-308/2017, 1T, b. l. 49-53). Sklypo plane pažymėta, jog sklype yra suformuotas 260 m2 ploto kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) į sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ), su kuriuo ribojasi posūkių taškuose 7-9.

60Sulyginus šių visų gretimų sklypų planus, darytina išvada, jog dabar tretiesiems asmenims Jovitai ir J. S. priklausantis sklypas buvo suformuotas vėliausiai, kai gretimai jau nebuvo valstybei priklausančių sklypų ir šiame sklype buvo nustatytas servitutas patekti į trečiojo asmens J. J. sklypą. Tretieji asmenys S. neginčija fakto, kad jų sklype esantis servitutas yra nustatytas tikslu patekti į J. J. sklypą. Tretieji asmenys nurodo, kad į J. J. sklypą galima patekti ir per ieškovės I. B. sklypuose esantį servitutinį kelią ir teigia, kad tas kelias yra patogesnis, mažiau varžantis ieškovės teises, nes ieškovės sklypai yra didesni, taisyklingos formos.

61Sprendžiant dėl administraciniu aktu nustatyto servituto panaikinimo pagal CK 4.112 straipsnio 5 dalį, būtina nustatyti (įrodyti), kad iš esmės pasikeitė aplinkybės, o dėl servituto pasibaigimo pagal CK 4.130 straipsnio 1 dalį – kad yra bent vienas iš šioje normoje nustatytų pagrindų. Šioje byloje teismų nagrinėta dėl CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto pagrindo – išnykus servituto būtinumui – egzistavimo.

62Teismas išanalizavęs planus nustatė, jog I. B. priklausančiame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esantis kelio servitutas nenuveda į trečiojo asmens J. J. žemės sklypą. Kaip jau buvo pažymėta anksčiau, kai buvo nustatomas kelio servitutas dabar I. B. priklausančiame sklype, kadastro Nr. ( - ), greta jo buvo valstybinė žemė ir kadangi ateityje buvo planuojama projektuoti sklypus ir kad būtų galima patekti į valstybei priklausančią žemę buvo nustatytas 4 m pločio kelio servitutas. Iš planų medžiagos matyti, kad nuo I. B. sklypo krašto (2016-12-15 E. Ž. parengtame sklypo 1013 m2 plane posūkio taškas 10) iki J. J. suprojektuoto sklypo pradžios (posūkio taškas 9) yra 6,72 m atstumas. Tad 6,72 m (atstumas iki J. sklypo pradžios) – 4 m (kelio servituto plotis) = 2,72 m – tai yra likęs atstumas iki J. J. sklypo pradžios. Iš to darytina išvada, kad I. B. sklype esantis suformuotas 4 m kelio servitutas nesiekia J. J. sklypo ribos ir juo nėra galimybių patekti į trečiojo asmens žemės sklypą. Todėl tenkintinas ieškovės reikalavimas dėl servitutų panaikinimo, nes ieškovė tapo dviejų sklypų ir viešpataujančio, ir tarnaujančio daikto savininke ir išnyko servituto būtinumas (CK 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 5 punktas).

63Kadangi servituto, kaip daiktinės teisės, varžančios tarnaujančiojo daikto savininko nuosavybės teisę, nustatymas pateisinamas objektyvaus būtinumo egzistavimu, tokio būtinumo išnykimas, pasikeitus aplinkybėms, sudaro pagrindą servitutui pasibaigti (CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktas). CK 4.112 straipsnio 5 dalyje nustatyta viešpataujančiojo ar tarnaujančiojo daikto savininko teisė kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti servituto turinį ar panaikinti servitutą. Plačiau servituto pabaigos dėl pasikeitusių aplinkybių pagrindas atskleistas CK 4.135 straipsnyje, nustatančiame, kad kai aplinkybės pasikeičia taip, kad viešpataujantysis daiktas gali būti tinkamai naudojamas nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu, tarnaujančiojo daikto savininko teisės naudotis tuo daiktu neribojamos, o servitutas baigiasi tarnaujančiojo daikto savininko ir viešpataujančiojo daikto savininko susitarimu. Jeigu tarnaujančiojo daikto savininkas ir viešpataujančiojo daikto savininkas nesusitaria, sprendimą dėl servituto pabaigos priima teismas.

64Aiškinant šią teisės normą kasacinio teismo pasisakyta, jog servituto panaikinimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas, siejama su tuo, kad turi būti iš esmės pasikeitusios konkrečios šalių sutartos ar objektyviai egzistavusios aplinkybės, dėl kurių servitutas buvo nustatytas, t. y. tos aplinkybės turi taip pasikeisti, kad atsirastų galimybė viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu (CK 4.135 straipsnis). Taigi reiškiant reikalavimą pripažinti nustatyto kelio servituto pabaigą, išnykus kelio servituto būtinumui, jau turi egzistuoti reali ir užtikrinta galimybė (nors galimi atvejai, kai ji gali atsirasti ir bylos nagrinėjimo metu) viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti be nustatyto kelio servituto žemės sklype – tarnaujančiajame daikte, t. y. nustatyto kelio servituto panaikinimas šiuo pagrindu negali būti pateisinamas, jeigu jį panaikinus viešpataujančiojo daikto tinkamo naudojimo galimybė bus prarasta, o jo tinkamam naudojimui užtikrinti bus reikalinga vėliau, pareiškiant tokius reikalavimus, nustatyti naujus kelio servitutus bei įrengti kelius, kurių techninis įrengimo lygis atitiktų keliui keliamus reikalavimus ir toks kelias taptų tinkamas naudoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2010).

65Nagrinėjamu atveju ieškovė servituto būtinumo išnykimą grindė ne tik tuo, kad iš jos sklypo nėra galimybės patekti į J. sklypą, bet ir tuo, kad jai įgijus du žemės sklypus, per naujai suformuotą sklypą nustatytas kitas servitutas, sudarantis galimybę patekti į J. J. žemės sklypą. Net ir patenkinus ieškovės ieškinį, trečiojo asmens J. J. interesai nebus pažeisti, nes per trečiųjų asmenų S. sklypą yra suformuotas servitutinis kelias patekti į trečiojo asmens žemės sklypą. Nustačius, jog iš ieškovės I. B. žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ) esantis servitutas nepatenka, nesiekia trečiojo asmens J. J. skypo ribos, tai patekti į šį sklypą yra būtinas nustatytas kitas servitutas, kuris yra trečiųjų asmenų Jovitos ir J. S. sklype. Todėl trečiųjų asmenų ieškinys negali būti tenkinamas. Tretieji asmenys įgijo sklypą, žinodami, kad servitutas yra nustatytas. Toks servitutas yra būtinas, kad trečiasis asmuo J. J. turėtų galimybę patekti į jam suformuotą žemės sklypą. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2015). Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę; toks apribojimas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2014; 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2015).

66 Dėl bylinėjimosi išlaidų

67CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

68Kadangi ieškovės ieškinys tenkinamas, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 600 Eur bylinėjimosi išlaidos. Šias išlaidas sudaro ieškovės advokato parengti procesiniai dokumentai: ieškinys, atsiliepimas į trečiųjų asmenų ieškinį, dalyvavimas teismo posėdžiuose bei sumokėtas žyminis mokestis. Šios išlaidos yra adekvačios bylos sudėtingumui, jos apimčiai, atitinka įstatymų nustatytus dydžius, todėl priteistinos. Taip pat valstybės naudai iš atsakovės priteistinos teismo patirtos pašto siuntimo išlaidos, kurios sudaro – 26,72 Eur.

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270, 430 straipsniais teismas

Nutarė

70Ieškinį tenkinti.

71Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ž3-68-(1.5.) žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ), esančiame ( - ) nustatytus servitutus: 1 Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis); 2 Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis); 3 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis taku, varyti galvijus (viešpataujantis).

72Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ž3-68-(1.5.) žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ), esančiame ( - ), nustatytus servitutus: 1 Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); 2 Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); 3 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis taku, varyti galvijus (tarnaujantis).

73Trečiųjų asmenų ieškinį atmesti.

74Priteisti I. B., asmens kodas ( - ) iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 188704927, 600 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 188704927, 26,72 Eur (dvidešimt šešis eurus 72 centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752 biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina atnešti arba atsiųsti paštu į Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų raštinę (111 kab.), arba pateikti per EPP sistemą.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I.... 3. Teismas... 4. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: panaikinti 2010 m.... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2006-05-29 Alytaus apskrities viršininko... 6. 2010-09-20 E. K. padovanojo ieškovei 0,2200 ha ploto žemės sklypą, kurio... 7. Iki ieškovei tampant šių sklypų savininke, 2010 m. rugpjūčio 19 d. NŽT... 8. Ieškovė nurodė, kad šalia jai nuosavybės teise priklausančių ir su jais... 9. Ieškovė nurodė, kad 2017-05-16 tapus abiejų sklypų savininke, atsirado... 10. Ieškovė atsiliepimu į trečiųjų asmenų ieškinį nurodė, kad su... 11. Tretieji asmenys neginčija, kad jų sklype yra nustatytas kelio servitutas –... 12. Tuo tarpu I. B. priklausančiuose žemės sklypuose nustatyti servitutai veda... 13. Rengiant Senosios Varėnos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos... 14. Kadangi ieškovės sklypuose nustatytais kelio servitutais neįmanoma patekti... 15. Ieškovės atstovas posėdžio metu palaikė ieškovės reikalavimą ir... 16. Atsakovas NŽT Varėnos skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 17. Minėtu Įsakymu sklypuose buvo nustatyti servitutai: 0,2200 ha ploto sklype... 18. Sklypų savininkė servitutus įregistravo VĮ Registrų centre 2010-09-06.... 19. Atsižvelgiant į tai, kad servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėms,... 20. Servituto pasibaigimo pagrindai įtvirtinti CK 4.130 straipsnio 1 dalyje, o 2... 21. Žemės įstatymo 23 straipsnio, reglamentuojančio su administraciniu aktu... 22. Ieškovė prašo servitutus panaikinti vadovaujantis CK 4.130 straipsnio 1... 23. Taip pat pažymi, kad šioje konkrečioje situacijoje nėra pagrindo naikinti... 24. Atsakovas atsiliepime pažymėjo, kad ieškovė neteisingai ieškinyje nurodo,... 25. Atsakovas nesutinka su ieškovės pozicija, kad gretimame žemės sklype... 26. Posėdžių metu atsakovo atstovas palaikė savo argumentus išdėstytus... 27. Atsakovo atstovas nurodė, kad jie iš dalies sutinka su trečiųjų asmenų... 28. Atsakovas pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų ieškinį, kuriame... 29. Atsakovas nurodė, kad žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), plotas 0,2130 ha... 30. Žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), plotas 0,1013 ha nustatytas Kelio... 31. Posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė argumentus, išdėstytus... 32. Tretieji asmenys reiškiantys savarankiškus reikalavimus J. S. ir J. S. prašo... 33. Tretieji asmenys, reiškiantys savarankiškus reikalavimus, J. S. ir J. S.... 34. Tretieji asmenys nurodė, kad kelio servitutas jų sklype yra perteklinis,... 35. Tretieji asmenys ieškinyje nurodė, jog šiuo metu egzistuoja du privažiavimo... 36. Ieškovei I. B. priklausančiuose sklypuose nustatytas kelio servitutas negali... 37. Žemės sklype numačius dubliuojantį pravažiavimą į J. J. sklypą,... 38. Trečiųjų asmenų atstovė posėdžio metu su ieškovės ieškiniu nesutiko,... 39. Ieškovė I. B. ieškinį pareiškė dviem pagrindais: CK 4.130 straipsnio 1... 40. Teismas... 41. ieškovės I. B. ieškinys tenkinamas. Trečiųjų asmenų ieškinys atmetamas.... 42. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, jog servitutas yra būtinas... 43. CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į... 44. Pagal CK 4.112 straipsnio 1, 3 dalių nuostatas servituto turinį sudaro... 45. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai,... 46. Servituto teisė pasižymi tarnaujančiojo daikto savininko nuosavybės teisės... 47. J. K. 2008 m. balandžio 14 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos... 48. 2009 m. balandžio 24 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. (... 49. 2010-06-29 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-996 ,,Dėl... 50. 2010-08-19 NŽT Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr.... 51. Sklypų savininkė E. K. sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ) įregistravo VĮ... 52. Atsakovas nurodė, kad žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), plotas 0,2130 ha... 53. Žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ), plotas 0,1013 ha taip pat buvo... 54. Iš byloje esančių planų matyti, kad ieškovei priklausančiuose žemės... 55. Taigi 92 m2 ploto servitutas, kuris buvo nustatytas žemės sklype, kurio... 56. Tik 2016-04-19 UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ atliko J. J. žemės sklypo... 57. Taigi, aptarti dokumentai patvirtina, kad 2016-04-19, kuomet buvo rengiamas J.... 58. NŽT Varėnos skyriaus vedėjo 2016-10-21 įsakymu Nr. 3VĮ-990-(14.3.2.)... 59. UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ 2016-12-15 atliko M. K. priklausančio 0,1013... 60. Sulyginus šių visų gretimų sklypų planus, darytina išvada, jog dabar... 61. Sprendžiant dėl administraciniu aktu nustatyto servituto panaikinimo pagal CK... 62. Teismas išanalizavęs planus nustatė, jog I. B. priklausančiame žemės... 63. Kadangi servituto, kaip daiktinės teisės, varžančios tarnaujančiojo daikto... 64. Aiškinant šią teisės normą kasacinio teismo pasisakyta, jog servituto... 65. Nagrinėjamu atveju ieškovė servituto būtinumo išnykimą grindė ne tik... 66. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 67. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 68. Kadangi ieškovės ieškinys tenkinamas, todėl ieškovei iš atsakovės... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270, 430 straipsniais... 70. Ieškinį tenkinti.... 71. Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie... 72. Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie... 73. Trečiųjų asmenų ieškinį atmesti.... 74. Priteisti I. B., asmens kodas ( - ) iš Nacionalinės žemės tarnybos prie... 75. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...