Byla e2A-266-370/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-243-883/2019 pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“ ieškinį atsakovams J. K. (Butkutei), E. P., Šiaulių miesto savivaldybei, Šiaulių rajono savivaldybei, Radviliškio rajono savivaldybei, Pakruojo rajono savivaldybei, Kelmės rajono savivaldybei, Joniškio rajono savivaldybei, viešajai įstaigai Nacionalinei regionų plėtros agentūrai, Šiaulių pramoninkų asociacijai, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmams, trečiajam asmeniui bankrutavusiai viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dėl 818 206,77 Eur žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB) „Meba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti jai solidariai iš atsakovų J. K., E. P., Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, Radviliškio rajono savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės, Kelmės rajono savivaldybės, Joniškio rajono savivaldybės, viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros, Šiaulių pramoninkų asociacijos, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų 818 206,77 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad ieškovė RUAB „Meba“ yra bankrutavusios VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (toliau – ir agentūra, VšĮ ŠRPA) kreditorė. Ieškovės RUAB „Meba“ teigimu, VšĮ ŠRPA įstaigos vadovai (J. K., E. P.) ir dalininkai (Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai) nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos keiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo VšĮ ŠRPA ir dėl šio delsimo kreditoriams buvo padaryta žala. Ieškovės teigimu, VšĮ ŠRPA nemokia tapo 2014 m. spalio mėnesį, kuomet įstaigos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams buvo 72 169,55 Eur. VšĮ ŠRPA 2015 m. balanse kaip nuosavą turtą nurodė iš trečiųjų asmenų gautinas ir ieškovei RUAB „Meba“ už atliekamus darbus mokėtinas sumas bei Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio pastato pagerinimus ir tai iš esmės iškreipė jos finansinius rodiklius. Ieškovės teigimu, ši padėtis turėjo būti žinoma įstaigos vadovei atsakovei J. K., kuri įmonės direktore buvo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Atsakovei E. P. VšĮ ŠRPA nemokumo faktas tapo žinomas ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d., kuomet ji pasirašė įstaigos finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą. VšĮ ŠRPA dalininkams įstaigos nemokumas turėjo paaiškėti 2015 metų pradžioje, kuomet jiems buvo pristatyta įstaigos veiklos ataskaita. Kreditoriams žalos padarę įmonės vadovas ir dalininkai atsako solidariai, todėl kiekvieno atsakovo atsakomybė neindividualizuojama. Ieškovės įsitikinimu, jeigu atsakovai būtų inicijavę bankroto bylos iškėlimą įstaigai tapus nemokia, ši būtų galėjusi padengti didžiąją dalį įsipareigojimų kreditoriams, tačiau to nedarant ir sparčiai mažinant turto masę, buvo sukurta situacija, kai įstaiga visiškai nebegali vykdyti savo įsipareigojimų ir ši situacija yra tiesioginis įstaigos vadovų ir dalininkų neteisėto neveikimo padarinys.

103.

11Nurodė, kad ieškovei padarytą žalą sudaro 203 048,95 Eur pagal 2014 m. gegužės 16 d. Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimo statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2 (toliau – ir Rangos sutartis) atliktus ir neapmokėtus statybos rangos darbus, 200 702,29 Eur už 2015 m. sausio mėnesį atliktus darbus, kurių atsakovė VšĮ ŠRPA nėra priėmusi. Taip pat nurodė, kad atsakovės VšĮ ŠRPA piniginių įsipareigojimų pagal Rangos sutartį nevykdymas lėmė ieškovės RUAB „Meba“ restruktūrizavimo procesą, kurio metu įmonė nuostolingai pardavė jai priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir dėl to patyrė 414 455,53 Eur nuostolių.

124.

13Ieškovės teigimu, atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė neveikimu – jiems laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo – delsimo laikotarpiu įsipareigojimai kreditoriams augo, o įmonės turto iš esmės neliko. VšĮ ŠRPA vadovai ir dalininkai ĮBĮ 8 straipsnyje nustatytos pareigos nevykdė, priešingai – atsakovai aktyviai veikė priešingai kreditorių interesams: buvo intensyviai mažinamas VšĮ ŠRPA turtas, kurio nepakaks bankroto administravimo išlaidoms padengti ir kreditorių reikalavimams patenkinti. Jeigu atsakovai būtų laiku kreipęsi dėl bankroto bylos iškėlimo, VšĮ ŠRPA būtų turėjusi objektyvią galimybę patenkinti esminę dalį kreditorių reikalavimų, o ieškovė būtų išvengusi nuostolių dėl pastato ir žemės sklypo pardavimo. Atsakovų kaltė pasireiškia tuo, kad jie nebuvo tiek rūpestingi ir apdairūs, kiek buvo būtina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.248 str. 3 d.).

145.

15Atsakovė E. P. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad agentūros direktorės pareigas ėjo nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d.; į 2015 m. gruodžio 31 d. agentūros balansą nebuvo įtrauktos panaudos pagrindu valdomo Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio pastato Elnio g. 25, Šiauliai, pagerinimo vertė (nebaigta statyba) ir minėto pastato rekonstrukcijai Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos verslo paramos agentūros skiriamos lėšos; 2016 m. lapkričio 23 d. balanso duomenimis įstaigos turtas sudarė 40 898 Eur, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 11 584,69 Eur, neskaitant ginčijamų sumų, agentūra buvo moki; 2016 m. lapkričio 24 d., pastebėjusi, kad įstaigos finansinė padėtis gali pablogėti, vykdydama ĮBĮ numatytas pareigas, atsakovė agentūros dalininkams pateikė visus reikalingus duomenis apie įstaigos finansinę padėtį, kad būtų užtikrintas tinkamas bankroto iškėlimo procesas. Atkreipė dėmesį, kad agentūros bankrotas nebuvo pripažintas tyčiniu, ieškovė neįrodinėja, kad jai buvo padaryta individuali žala, ieškovė į teismą dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis tik netiesioginiu ieškiniu (CK 6.68 str.), pareikšdama ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu; ieškovė ieškinyje nenurodė vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, o žala, padaryta įmonės nemokumo sukėlimu, yra bendrovės patirta žala, todėl ji negali būti kreditoriaus individualaus ieškinio pagrindu; ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad prašoma priteisti žala yra padaryta bendrais atsakovų veiksmais; ieškovė nepateikė duomenų, kad dėl laiku nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. būtų išaugęs bendras skolų dydis.

166.

17Atsakovai J. K. (Butkutė) ir Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nesutikimą argumentavo tuo, kad ieškovė RUAB „Meba“, pavienė bankrutuojančios įmonės kreditorė, reikšdama ieškinį, neįrodė CK ar ĮBĮ įtvirtinto teisinio pagrindo reikšti tokius savo reikalavimus, todėl ieškinys turi būti atmestas kaip pareikštas netinkamo ieškovo; ieškovė nedetalizavo, kaip dalininkai, turintys tik ribotas teises, gali daryti įtaką įstaigos veiklai; bendrovės valdymo organų atsakomybė bankrutuojančios bendrovės kreditoriams yra subsidiarioji (CK 6.245 straipsnio 5 dalis), išskyrus atsakomybę CK 6.263 straipsnio 2 dalies pagrindu, kadangi yra galiojantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-183, numatantis visų netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su projektu, kompensavimą, tai reikalavimai atsakovams galėtų būti nukreipti tik po to, kai Šiaulių miesto savivaldybė būtų nepajėgi įvykdyti savo įsipareigojimo; ieškovė nenurodė, kokie atskirų atsakovų veiksmai buvo nesąžiningi ir sukėlę žalą jai; 2015 m. gruodžio 31 d. balansas atspindėjo tikrąją įstaigos būklę; ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, todėl atsakovai prašo teismo taikyti ieškinio senatį 403 751,24 Eur reikalavimui; ieškovė neįrodė, kokiu pagrindu nurodomi patirti nuostoliai dėl nekilnojamojo turto sandorio; juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo civilinė atsakomybė yra individuali, todėl ieškovė turi pareigą įrodyti atskirai su kiekvienu atsakovu susijusią žalą bei priežastinį ryšį.

187.

19Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, kad ieškinyje nurodoma agentūros nemokumo data – 2014 m. spalio mėn. – yra neteisinga, nes Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs pačios ieškovės 2015 m. rugsėjo mėnesio pareiškimą, kelti VšĮ ŠRPA bankroto bylą atsisakė (civilinė byla Nr. B2-914-368/2015); VšĮ ŠRPA vadovas ir įstaigos dalininkai veikė tinkamai, domėjosi įstaigos finansine padėtimi ir bankroto byla įstaigai iškelta laiku, kai buvo pakankamai įrodymų, kad įstaiga tapo nemokia 2017 m. sausio mėn.

208.

21Atsakovė VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovei RUAB „Meba“ Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą, motyvuodamas tuo, kad įstaiga yra moki; atsakovė VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra negalėjo pateikti teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, nes įstatymas nenumato dalininko prievolės (teisės) pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo.

229.

23Atsakovė Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime pažymėjo, kad viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininke buvo iki 2016 m. gegužės 31 d.; ieškovė neteisi, kad VšĮ ŠRPA tapo nemokia 2014 metais, nes tai paneigia Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-914-368/2015, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“.

2410.

25Atsakovė Šiaulių pramoninkų asociacija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-914-368/2015 atsisakyta iškelti bankroto bylą VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad agentūros dalininkams agentūros nemokumas turėjo paaiškėti 2015 m. pradžioje.

2611.

27Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nesutikimą argumentavo tuo, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-914-368/2015 atsisakyta iškelti bankroto bylą VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“; ieškovė nepagrįstai kelia reikalavimą dėl 203 048,95 Eur įsiskolinimo, nes šis klausimas jau buvo sprendžiamas civilinėje byloje Nr. e2-67-357/2018; agentūros dalininkams informacija apie įstaigos finansinę padėtį įstaigos vadovė E. P. pateikė 2016 m. lapkričio 24 d., buvo inicijuota bankroto procedūra ir 2017 m. vasario 1 d. VšĮ ŠRPA buvo iškelta bankroto byla; ieškovės nurodoma žala dėl nuostolingo turto pardavimo nepagrįsta, nes nekilnojamojo turto pardavimo kainai įtakos galėjo turėti tendencijos nekilnojamojo turto rinkoje, o ne atsakovų veiksmai; ieškovė ieškinyje nurodytu įstatyminiu pagrindu į teismą galėtų kreiptis tik su netiesioginiu ieškiniu; reikalavimui dėl 200 702,29 Eur žalos priteisimo pagal 2015 m. sausio mėnesio atliktų darbų aktus prašė taikyti ieškinio senatį.

2812.

29Atsakovė Pakruojo rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovės teiginį, jog VšĮ ŠRPA tapo nemokia 2014 metais, paneigia Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-914-368/2015, kuria buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą VšĮ ŠRPA.

3013.

31Atsakovė Kelmės rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, Nesutikimą argumentavo tuo, kad viešosios įstaigos dalininkas neatsako už juridinio asmens prievoles; ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, pagrindinis VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkas buvo Šiaulių miesto savivaldybė, kiti dalininkai negalėjo daryti įtakos sprendimų priėmimui.

3214.

33Atsakovės Radviliškio rajono savivaldybė, trečiasis asmuo bankrutavusios VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

34II.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3615.

37Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės RUAB „Meba“ atsakovei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams (3 846 Eur) ir atsakovei E. P. (847 Eur) jų atstovavimo teisme išlaidas, valstybei iš ieškovės priteisė 9,82 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

3816.

39Teismas nustatė, kad VšĮ ŠRPA atsižvelgdama į gautą Šiaulių miesto savivaldybės pavedimą, įgyvendino projektą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009), finansuojamą iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų. 2010 m. spalio 15 d. buvo pasirašyta Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis, kurios pagrindu, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – pastatas (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) buvo perduotas naudoti VšĮ ŠRPA. Ieškovė UAB „Meba“ pagal 2014 m. gegužės 16 d. pasirašytą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (Elnio g. 25, Šiauliai) statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2 vykdė projekto statybos rangos darbus. Sutartis buvo nutraukta 2015 m. sausio 26 d. 2015 m. liepos 16 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti, kad projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimas būtų nutrauktas. 2015 m. liepos 28 d. aktu Nr. 1 VšĮ ŠRPA perdavė, o Šiaulių miesto savivaldybė priėmė savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (pastatą adresu Elnio g. 25, Šiauliai) bei atliktus rekonstrukcijos darbus. UAB „Meba“ 2015 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi dėl bankroto VšĮ ŠRPA iškėlimo. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.B2-914-368/2015 vertino, kad nėra teisinio pagrindo kelti bankroto bylą. Bankroto byla VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra buvo iškelta 2017 m. vasario 1 d.

4017.

41Šioje byloje bankrutavusios VšĮ ŠRPA kreditorė RUAB „Meba“ pareiškė tiesioginį ieškinį VšĮ ŠRPA vadovams ir dalininkams dėl žalos atlyginimo, nors VšĮ ŠRPA bankroto procesas nėra dar pasibaigęs. Atsakovė J. K. (Butkutė) VšĮ ŠRPA vadove buvo nuo 2007 m. gegužės 30 d. iki 2016 m. sausio 11 d. Atsakovė E. P. įstaigos vadove buvo nuo 2016 m. sausio 11 d. iki 2017 m. kovo 1 d. Įstaigos dalininkai buvo Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė (dalininku buvo iki 2017 m. sausio 5 d.), Radviliškio rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė (dalininku buvo iki 2016 m. rugpjūčio 8 d.), Kelmės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė (dalininku buvo iki 2016 m. gegužės 1 d.), Akmenės rajono savivaldybė, VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai.

4218.

43Teismas atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju VšĮ ŠRPA bankroto byla nėra baigta, bankrotas nėra pripažintas tyčiniu. Atsižvelgiant į tai, pareikštas ieškinys nagrinėtinas neteisėtų veiksmų, nukreiptų į ieškovę RUAB „Meba“, kontekste. Tai reiškia, kad ieškovės ieškinys galėtų būti tenkinamas tuo atveju, jei iš byloje esančių duomenų būtų galima daryti išvadą, kad atsakovai – buvę VšĮ ŠRPA vadovai ir dalininkai, būtų atlikę nesąžiningus veiksmus vieno konkretaus kreditoriaus (šiuo atveju – UAB „Meba“ atžvilgiu, t. y. būtų jai padarę individualią žalą. Šių aplinkybių (deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų) egzistavimą turi įrodyti tiesioginį ieškinį reiškiantis kreditorius (CPK 178 straipsnis).

4419.

45Teismas nustatė, kad ieškovės RUAB „Meba“ reikalavimai atsakovams grindžiami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 1 ir 4 dalimis, numatančiomis, kad tuo atveju, kai įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), tai įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, o to nepadarius – įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tai reiškia, kad atsakovų atsakomybės pagrindu ieškovė nurodė pareigų kreditoriams (nustatytų ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje) vykdymo pažeidimą, bet ne deliktą CK 6.263 straipsnio pagrindu.

4620.

47Teismas atsižvelgęs į Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-914-368/2015, kuria buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą VšĮ ŠRPA konstatavus, kad ji yra moki, sprendė, kad šiuo atveju, nėra pagrindo išvadai, jog VšĮ ŠRPA 2014 m. spalio mėnesį buvo nemoki ir kad bankroto bylos neinicijavimas 2014 m. spalio mėnesį yra atsakovų tyčinis neveikimas, nukreiptas į ieškovę RUAB „Meba“.

4821.

49Teismas nustatė, kad 2015 metais įstaiga patyrė 228 299 Eur nuostolių, kurių atsiradimą iš esmės lėmė tai, kad 2015 m. liepos mėnesį nutraukus projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimą ir grąžinus pastatą su atliktais pagerinimais Šiaulių miesto savivaldybei, atliktų rekonstrukcijos darbų vertė (592 596 Eur) bei į ataskaitas įtrauktas šių darbų pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – ir PVM) (124 445 Eur) buvo nurašyti į sąnaudas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. įstaigos vadove buvo atsakovė E. P.. 2016 m. lapkričio 23 d. balanso duomenimis, įstaigos turtą sudarė 40 898 Eur, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 11 584,69 Eur, neskaitant ginčijamu sumų su ieškove.

5022.

51Teismas nustatė, kad VšĮ ŠRPA pagrindines pajamas uždirbo administruodama ir rengdama projektus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamu finansavimu, todėl momentas, kuriam suėjus įstaigos vadovui galėjo kilti pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, negali būti sutapatintas vien su įstaigos finansinės padėties prastėjimu. 2016 m. lapkričio 24 d. pranešimu įstaigos vadovė informavo dalininkus, kad įvertinus turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, įstaiga nėra pajėgi sumažinti ankstesnių laikotarpių nuostolius ir tinkamai tęsti veiklą, nuo 2016 m. gruodžio 1 d. įstaiga negalės laiku sumokėti darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku mokėti mokesčių į valstybės biudžetą ir atsiskaityti už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. VšĮ ŠRPA direktorius Ž. A. 2017 m. sausio 3 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo VšĮ ŠRPA ir nurodė, kad įmonė yra nemoki, nebegali atsiskaityti su kreditoriais, įmonės įsiskolinimai kreditoriams sudaro 194 000 Eur. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 1 d. nutartimi iškėlė agentūrai bankroto bylą.

5223.

53Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad atsakovai laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, kad pareigos laiku inicijuoti bankroto bylos iškėlimą tinkamo nevykdymo pasekmės paprastai atsiranda ne vienam kreditoriui, o turi įtakos visiems kreditoriams, bankroto byloje pareiškusiems reikalavimus, todėl toks bendrovės vadovo (dalyvio) neveikimas, net jei ir būtų nustatytas, negali būti laikomas sukėlęs individualią žalą UAB „Meba“, todėl teismas konstatavo, kad ieškovė nepagrįstai šia aplinkybe grindžia tiesioginį ieškinį, reiškiamą bankrutavusios bendrovės vadovams ir dalyviams. Teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovė pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu reikšti netiesioginį ieškinį atsakovams atsisakė. Atitinkamai teismas sprendė, kad ieškovė individualaus atsakovų delikto jos atžvilgiu neįrodė. Taigi, byloje buvo nenustatyta viena iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėti veiksmai.

5424.

55Dėl žalos atlyginimo pavėlavus inicijuoti bankroto bylą, teismas, nustatęs, kad ieškovė reikalaujamos priteisti žalos dydį siejo su nuostoliais, patirtais vykdant 2014 m. gegužės 16 d. statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2 ir restruktūrizavimo procese pardavus nekilnojamąjį turtą, pažymėjo, kad atsakovai nėra 2014 m. gegužės 16 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S140516-2 šalys ir neturi sutartinių įsipareigojimų ieškovės RUAB „Meba“ atžvilgiu, o ta aplinkybė, jog ieškovė dėl įvykusio VšĮ ŠRPA bankroto patyrė nuostolių, nėra savaime pakankama sąlyga atsakovų (buvusių vadovų ir dalyvių) civilinei atsakomybei taikyti. Teismas pažymėjo, kad neįrodžius vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, iš esmės nėra reikšmingi ir argumentai dėl patirtų nuostolių ir jų dydžio, bei priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

5625.

57Dėl atsakovų solidariosios atsakomybės, teismas konstatavo, kad ieškovė, reikšdama reikalavimą dėl žalos atlyginimo, tik abstrakčiai nurodė, kad žala padaryta atsakovų bendrais veiksmais, todėl teismas sprendė, kad ieškovė šioje byloje neįrodė atsakovų solidariosios atsakomybės pagrindų.

5826.

59Teismas pažymėjo, kad ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų, nukreiptų tiesiogiai į ją. Ieškovės argumentus, susijusius su atsakovų pareiga žinoti bendrovės finansinę padėtį ir inicijuoti bankroto bylą, vertino kaip nepakankamus individualaus ieškovės ieškinio tenkinimui, kadangi bendras bendrovės mokumo sumažėjimas, net jei būtų nustatytas, nelaikytinas konkrečiai į ieškovę nukreiptu neteisėtu atsakovų veiksmu. Teismas pripažino, kad nagrinėjamu atveju buvo neįrodyta, jog atsakovai – VšĮ ŠRPA vadovai ir dalininkai – atliko kokius nors neteisėtus (nesąžiningus) veiksmus, nukreiptus konkrečiai į RUAB „Meba“, todėl jos ieškinį atmetė.

6027.

61Teismas atmetęs ieškovės ieškinį, priteisė iš ieškovės RUAB „Meba“ atsakovei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams (3846 Eur) ir atsakovei E. P. (847 Eur) jų atstovavimo teisme išlaidas, valstybei iš ieškovės priteisė 9,82 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

62III.

63Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6428.

65Apeliaciniame skunde ieškovė RUAB „Meba“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui iš naujo.

6628.1.

67Apeliaciniame skunde apeliantė iš esmės atkartoja savo ieškinio argumentus. Nesutinka su pirmosios instancijos sprendimu, įrodymų vertinimu, teismo teiginiais, susijusiais su tiesioginio ieškinio pareiškimu, kadangi teismas sprendime nepateikė nuorodų į tokią praktiką, taip pat su tuo, kad teismas, vertindamas VšĮ ŠRPA nemokumą, neįtraukė jos skolos RUAB „Meba“.

6829.

69Atsakovė E. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti RUAB „Meba“ apeliacinį skundą, o Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, ir priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas – 484 Eur.

7029.1.

71Atsakovės RUAB „Meba“ argumentas, kad visi atsakovai yra solidariai atsakingi už tai, kad VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ netinkamai vykdė rangos sutartį, vertintinas kaip nepagrįstas. E. P. šio sandorio šalimi nebuvo, rangos sutartis buvo sudaryta juridinių asmenų: ieškovės ir trečiojo asmens VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dar iki atsakovei pradedant dirbti šios įstaigos vadove.

7229.2.

73E. P. laikinai ėjo viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ direktorės pareigas laikotarpyje nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d., todėl ieškovė jos neva atliktus neteisėtus veiksmus turėtų vertinti tik šio laikotarpio metu. Tačiau apeliantė jokių atsakovės neteisėtų veiksmų nenurodė, išskyrus tai, kad neva laiku nebuvo kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo.

7429.3.

75Atsakovė savo, kaip vadovės, pareigas mano atlikusi tinkamai ir rūpestingai ir tik nustačiusi, kad įstaigos finansinė padėtis tapo sunki ir ji nepajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais, informavo įstaigos dalininkus apie situaciją. Taip pat pažymi, kad jos vadovavimo laikotarpiu įstaigos skolos nepadidėjo ir nebuvo prisiimta jokių naujų finansinių įsipareigojimų kreditoriams.

7630.

77Atsakovė J. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo teismo atmesti apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime pažymi, jog ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų, nukreiptų tiesiogiai į ieškovę. Ieškovės argumentai, susiję su atsakovų pareiga žinoti bendrovės finansinę padėtį ir inicijuoti bankroto bylą, nėra pakankami individualaus ieškovės ieškinio tenkinimui, kadangi bendras bendrovės mokumo sumažėjimas, net jei būtų nustatytas, nelaikytinas konkrečiai į ieškovę nukreiptu neteisėtu atsakovų veiksmu.

7831.

79Atsakovė Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime iš esmės atkartoja savo argumentus, teiktus pirmosios instancijos teismui. Taip pat pažymi, kad apeliantė nenurodė, kad egzistuotų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalių pagrindai ar, kad teismas, nagrinėdamas bylą, būtų neatskleidęs bylos esmės ar kad teismas nebūtų išsprendęs nors vieno ieškovo pareikšto reikalavimo. Atitinkamai, atsakovės vertinimu, yra akivaizdu, kad ieškovė nesiekia greito bylos išnagrinėjimo ir siekia vilkinti bylos nagrinėjimą.

8032.

81Atsakovė Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti RUAB „Meba“ apeliacinį skundą, o Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad susipažinusi su ieškovės apeliaciniu skundu atsakovė su juo nesutinka ir laiko ieškovės argumentus nepagrįstais.

8233.

83Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime iš esmės atkartoja savo argumentus, teiktus pirmosios instancijos teismui, cituoja pirmosios instancijos teismo argumentus. Pažymi, kad nesutinka su pateiktu apeliaciniu skundu ir mano, kad jis yra nepagrįstas, nemotyvuotas, klaidinantis teismą.

8434.

85Atsakovė Kelmės rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymėjo, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų, nukreiptų tiesiogiai į ją. Ieškovės argumentus, susijusius su atsakovų pareiga žinoti bendrovės finansinę padėtį ir inicijuoti bankroto bylą, vertino kaip nepakankamus pripažinti atsakovų nesąžiningus veiksmus, kadangi bendras bendrovės mokumo sumažėjimas, net jei būtų nustatytas, nelaikytinas konkrečiai į ieškovę nukreiptu neteisėtu atsakovų veiksmu. Ieškovė, ieškinyje reikšdama solidarų reikalavimą dėl žalos atlyginimo, tik abstrakčiai nurodė, kad žala padaryta atsakovų bendrais veiksmais, todėl, atsakovės nuomone, teismas teisingai nusprendė, kad ieškovė byloje neįrodė atsakovų solidariosios atsakomybės pagrindų.

8635.

87Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė prašymus stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta ieškovės inicijuota civilinė byla, kurioje ji prašo priteisti jai iš VšĮ ŠRPA ir Šiaulių miesto savivaldybės solidariai skolą, susidariusią už ieškovės atliktus darbus pagal Rangos sutartį 2014 metais. Pažymėjo, kad ieškovė yra inicijavusi dar dvi bylas, kuriose yra įtraukusi Šiaulių miesto savivaldybę kaip atsakovę (netiesioginis ieškinys ir ieškinys dėl VšĮ ŠRPA ir Šiaulių miesto savivaldybės solidariosios atsakomybės už skolą, susidariusią už ieškovės atliktus darbus pagal Rangos sutartį 2015 metais). Atsakovės teigimu, šios bylos taip pat yra susijusios su VšĮ ŠRPA skola RUAB „Meba“. Atsakovės įsitikinimu, visos šios bylos yra tarpusavyje susijusios, todėl, jei susiklostytų tokia situacija, kad ieškovės teikti ieškiniai būtų tenkinti, tada negalėtų būti tenkinamas ieškovės pareikštas ieškinys šioje byloje ir atvirkščiai. Atsakovės vertinimu, ši byla turėtų būti stabdoma iki bus išnagrinėtos kitos trys ieškovės inicijuotos civilinės bylos (bylų teisminio proceso Nr. 2-58-3-00024-2015-2; Nr. 2-58-3-00240-2019-6; Nr. 2-58-3-00259-2018-5).

88Teisėjų kolegija

konstatuoja:

89IV.

90Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9136.

92Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

9337.

94Ieškovė ieškinį atsakovams reiškė tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies pagrindu, teigdama, jog dėl atsakovų nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įstaigai, tai yra nevykdant pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą įstaigai, ieškovei buvo padaryta turtinė žala, todėl prašė priteisti iš atsakovų, buvusių įmonės vadovų bei akcininkų, žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinio netenkino.

9538.

96Ieškovės teigimu, VšĮ ŠRPA nemokia tapo 2014 m. spalio mėnesį, kuomet pradelsti įmonės įsipareigojimai buvo 72 169,55 Eur. VšĮ ŠRPA 2015 m. balanse kaip nuosavą turtą įmonė nurodė iš trečiųjų asmenų gautinas ir ieškovei RUAB „Meba“ už atliekamus darbus mokėtinas sumas bei Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio pastato pagerinimus ir tai, ieškovės vertinimu, iš esmės iškreipė jos finansinius rodiklius, turėjusius įtakos įstaigos nemokumui nustatyti. Tvirtino, kad jai padarytą žalą sudaro 203 048,95 Eur pagal 2014 m. gegužės 16 d. Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimo statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2 už atliktus ir neapmokėtus statybos rangos darbus, 200 702,29 Eur už 2015 m. sausio mėnesį atliktus darbus, kurių atsakovė VšĮ ŠRPA nėra priėmusi. Taip pat nurodė, kad atsakovės VšĮ ŠRPA piniginių įsipareigojimų pagal Rangos sutartį nevykdymas lėmė ieškovės RUAB „Meba“ restruktūrizavimo procesą, kurio metu įmonė nuostolingai pardavė jai priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir dėl to patyrė 414 455,53 Eur nuostolių. Dėl bylos stabdymo

9739.

98Lietuvos apeliaciniame teisme 2020 m. vasario 17 d. buvo gauti atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės prašymas sustabdyti šią bylą iki bus išnagrinėtos civilinės bylos pagal ieškovės RUAB „Meba“ ieškinius dėl skolos priteisimo solidariai iš Šiaulių miesto savivaldybės ir BVšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (teisminio proceso Nr. 2-58-3-00024-2015-2, teisminio proceso Nr. 2-58-3-00259-2018-5 teisminio proceso Nr. 2-58-3-00240-2019-6). Atsakovė nurodė, kad ieškovė yra inicijavusi atsakovės ir kitų asmenų atžvilgiu tarpusavyje itin susijusias bylas, kurių baigtis turės tiesioginę įtaką šiai nagrinėjamai bylai. Sprendžiant šį klausimą atsižvelgtina į aktualius duomenis apie minėtas bylos Liteko sistemoje.

9940.

100Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės ieškinį dėl 200 702,29 Eur skolos už darbus, atliktus 2015 metais pagal 2014 m. gegužės 16 d. Rangos sutartį, priteisimo solidariai iš Šiaulių miesto savivaldybės ir BVšĮ ,,Šiaulių plėtros agentūra“ (civilinės bylos Nr. e2-274-368-2020; teisminio proceso Nr. 2-58-3-00240-2019-6). Ši byla dabar yra sustabdyta iki bus išnagrinėta Lietuvos apeliaciniame teisme civilinė byla Nr. e2A-759-1120/2020.

10141.

102Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama byla, kurioje ieškovė RUAB ,,Meba“ kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydama iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės priteisti trečiajam asmeniui bankrutavusiai VšĮ ,,Šiaulių plėtros agentūra“ 398 946,19 Eur skolą dėl projekto netinkamų finansuoti išlaidų padengimo (civilinė bylos Nr. e2A-220-330/2020; teisminio proceso Nr. 2-58-3-00259-2018-5). Ši byla sustabdyta iki bus priimti ir įsiteisės procesiniai teismo sprendimai Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2A-759-1120/2020 ir Šiaulių apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-274-368-2020.

10342.

104Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi išnagrinėjo RUAB ,,MEBA“ ieškinius, kuriais ieškovė prašė: 1) pripažinti negaliojančiu bankrutavusios VšĮ ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra“ atliktą vienašalį 86 244,67 Eur delspinigių įskaitymą; 2) pripažinti negaliojančiu viešosios įstaigos vienašalį rangos sutarties nutraukimą; 3) priteisti solidariai iš viešosios įstaigos ir Šiaulių miesto savivaldybės 203 048,95 Eur skolą, 1 702,95 Eur delspinigių ir 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

10543.

106Įstatymas numato, kad teismas turi sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (CPK 163 straipsnio 3 punktas). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka nagrinėjamoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-1075/2020 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017 ir kt.).

10744.

108Visose aukščiau nurodytose byloje iš esmės sprendžiamas (civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-759-1120/2020 klausimas jau išnagrinėtas) klausimas, ar atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo BVšĮ ,,Šiaulių plėtros agentūra“ yra solidariai skolingi ieškovei už jos pagal 2014 m. gegužės 16 d. Rangos sutartį 2014 ir 2015 metais atliktus darbus. Civilinėje byloje Nr. e2A-220-330/2020 ieškovė yra pareiškusi netiesioginį ieškinį dėl skolos pagal tą pačią Rangos sutartį priteisimo iš Šiaulių miesto savivaldybės trečiajam asmeniui BVšĮ ,,Šiaulių plėtros agentūra“. Tačiau šioje byloje yra keliamas atsakovų atsakomybės klausimas dėl jų, kaip įstaigos vadovų ir dalyvių pareigų, numatytų ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje, netinkamo vykdymo.

10945.

110Teisėjų kolegija atsižvelgusi į nagrinėjamoje byloje ir atsakovės nurodytose bylose keliamus reikalavimus bei jų pagrindimą, sprendžia, kad tarp nurodytų bylų ir šios nagrinėjamos bylos nėra tiesioginio teisinio ryšio. Tose bylose priimtuose procesiniuose sprendimuose nustatytos aplinkybės ir konstatuoti faktai neturės prejudicinės teisinės reikšmės būsimam procesiniam sprendimui šioje nagrinėjamoje byloje. Atsižvelgiant į tai, atsakovės prašymas bylą stabdyti iki bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos netenkinamas. Bylos faktinės aplinkybės

11146.

112VšĮ ŠRPA vykdydama Šiaulių miesto savivaldybės pavedimą, įgyvendino projektą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009), finansuojamą iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų. 2010 m. spalio 15 d. buvo pasirašyta Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis, kurios pagrindu, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – pastatas (unikalus ( - ), adresas ( - )) buvo perduotas naudojimui VšĮ ŠRPA.

11347.

114Ieškovė RUAB „Meba“ su VšĮ ŠRPA 2014 m. gegužės 16 d. pasirašė Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimo statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2. Rangos sutarties 9.8 punkte numatyta, kad atsakovas privalo sumokėti už atliktus darbus pagal PVM sąskaitas faktūras per 5 dienas po to, kai viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra patvirtina mokėjimo prašymą dėl išlaidų ir finansavimo. Lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau nei per 60 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

11548.

116Ieškovė teigia, kad VšĮ ŠRPA su ja nevisiškai atsiskaitė pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 02138 ir pagal 2015 m. sausio 22 d. atliktų darbų aktus, dėl to ieškovei liko skolinga 403 751,24 Eur. RUAB „Meba“ dėl netinkamo atsiskaitymo su ja kilo finansinių sunkumų, tai lėmė jos restruktūrizavimą. Dėl to, RUAB „Meba“ teko parduoti jai priklausantį pastatą su žemės sklypu, dėl to ji patyrė 414 455,53 Eur nuostolių, kurį prašo taip pat priteisti iš atsakovių, nes jeigu jos būtų iniciavusios VšĮ ŠRPA bankroto bylą laiku, bei atsiskaitę su RUAB „Meba“, jai nebūtų tekę restruktūrizuotis ir parduoti pastatą bei patirti su jo pardavimu susijuių nuostolių.

11749.

1182015 m. sausio 12 d. VšĮ ŠRPA raštu Nr. 150112-5 ieškovei pranešė apie Rangos sutarties nutraukimą ir apie netinkamą sutarties vykdymą, priskaičiuotus 85 244,67 Eur delspinigius ir jų įskaitymą į VšĮ ŠRPA mokėtiną sumą.

11950.

1202015 m. liepos 16 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo pritarė projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimo nutraukimui. 2015 m. liepos 28 d. aktu Nr. 1 VšĮ ŠRPA perdavė, o Šiaulių miesto savivaldybė priėmė savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (pastatą adresu Elnio g. 25, Šiauliai) bei atliktus rekonstrukcijos darbus.

12151.

122UAB „Meba“ 2015 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi dėl bankroto VšĮ ŠRPA iškėlimo. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.B2-914-368/2015 sprendė, kad nėra teisinio pagrindo kelti bankroto bylą. Bankroto byla VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra buvo iškelta 2017 m. vasario 1 d.

12352.

124Atsakovė J. K. (Butkutė) VšĮ ŠRPA vadove buvo nuo 2007 m. gegužės 30 d. iki 2016 m. sausio 11 d. Atsakovė E. P. ėjo laikinai įstaigos vadovės pareigas nuo 2016 m. sausio 11 d. iki 2017 m. kovo 1 d. Įstaigos dalininkai buvo Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė (dalininku buvo iki 2017 m. sausio 5 d.), Radviliškio rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė (dalininku buvo iki 2016 m. rugpjūčio 8 d.), Kelmės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė (dalininku buvo iki 2016 m. gegužės 1 d.), Akmenės rajono savivaldybė, VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Dėl ieškovės teisės reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovams, kaip netinkamai vykdžiusiems ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą inicijuoti įstaigai bankroto procesą

12553.

126Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad prieš vertinant pareiškėjos apeliacinio skundo pagrįstumą, yra svarbu atsižvelgti į tai, kokių teisinių pasekmių RUAB „Meba“ ieškiniu siekia ir kokiais pagrindais grindžia savo teisę į ieškinio reikalavimo patenkinimą, šiuo atveju – 818 206,77 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių procesinių palūkanų priteisimą.

12754.

128RUAB „Meba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti jai solidariai iš atsakovų J. K., E. P., Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, Radviliškio rajono savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės, Kelmės rajono savivaldybės, Joniškio rajono savivaldybės, viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros, Šiaulių pramoninkų asociacijos, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų 818 206,77 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

12955.

130Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji yra bankrutavusios VšĮ ŠRPA kreditorė, todėl siekia žalos atlyginimo iš atsakovų, kaip nevykdžiusių ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje jiems nustatytos pareigos keiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko jos kreditoriams buvo padaryta žala. Pažymėjo, kad ieškovei padarytą žalą sudaro 203 048,95 Eur pagal 2014 m. gegužės 16 d. Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimo statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2 atliktus ir neapmokėtus statybos rangos darbus, 200 702,29 Eur už 2015 m. sausio mėnesį atliktus darbus, kurių atsakovė VšĮ ŠRPA nėra priėmusi. Taip pat nurodė, kad atsakovės VšĮ ŠRPA piniginių įsipareigojimų pagal Rangos sutartį nevykdymas lėmė ieškovės RUAB „Meba“ restruktūrizavimo procesą, kurio metu įmonė nuostolingai pardavė jai priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir dėl to patyrė 414 455,53 Eur nuostolį.

13156.

132Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi VšĮ ŠRPA buvo iškelta bankroto byla, 2017 m. vasario 14 d. nutartis įsiteisėjo. 2017 m. kovo 20 d. nutartimi buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ patikslintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas 202 760,26 Eur sumai, iš jų RUAB „Meba“ – 116 804,28 Eur. 2017 m. birželio 19 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patikslinti kreditorių reikalavimai. 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi buvo patvirtintas patikslintas bankrutuojančios VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ trečiosios eilės kreditorės UAB „Meba“ reikalavimas – 200 914,85 Eur.

13357.

134Taigi, šiuo atveju yra svarbu įvertinti, ar RUAB „Meba“ pasirinktas savo teisių gynybos būdas yra tinkamas jos norimam rezultatui pasiekti ir ar tokioje įstaigos (VšĮ ŠRPA) bankroto bylos stadijoje ji gali siekti žalos atlyginimo iš atsakovų ieškinyje nurodytais pagrindais (dėl atsakovų netinkamai vykdytos ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos inicijuoti įstaigai bankroto procesą ir dėl to jai sukėlus žalą).

13558.

136Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą (CPK 13 straipsnis) ieškinio dalyko ir pagrindo nustatymas yra ieškovo, o ne teismo pareiga (CPK 135 straipsnio 1 dalis). Teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų, išskyrus įstatyme apibrėžtus atvejus. Ieškinyje yra nurodomas ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas, kurį sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, patvirtinančios asmens turimą teisę ar interesą arba jo pažeidimą ar ginčijimą. Tinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas visų pirma siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką, t. y. suformuluoti juos taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, kokios faktinės aplinkybės nustatytinos nagrinėjant bylą. Tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu išspręsti ginčą ir apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-3-1075/2018).

13759.

138Teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniams santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, tai spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes teismas priimtą sprendimą pagrindžia nustatytus teisinius santykius reglamentuojančiomis materialiosios teisės normomis. Savo ruožtu tai lemia, kad teismas, vadovaudamasis įrodinėjimo procesą reglamentuojančiomis proceso teisės normomis, visų pirma turi tinkamai nustatyti šalis siejančius teisinius santykius. Tinkamam šalis siejančių teisinių santykių kvalifikavimui yra reikšmingas ne tik ieškovo nurodytas faktinis ieškinio pagrindas, bet ir atsakovo bylos nagrinėjimo metu pareiškiama pozicija dėl reiškiamo materialiojo teisinio reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-147/2011). Atsižvelgiant į šį kasacinio teismo išaiškinimą, apeliacinės instancijos teismas ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumą vertins ne tik jos nurodytu ieškinio pagrindu (teisė į žalos atlygimą atsakovams netinkamai vykdžius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatyta pareigą dėl bankroto proceso inicijavimo), tačiau ir atsižvelgdama į atsakovų paaiškinimus dėl tiesioginio ieškinio negalimumo šioje VšĮ ŠRPA bankroto bylos proceso stadijoje ir CK 6.263 straipsnio pagrindų nebuvimo.

13960.

140Aktualioje kasacinio teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-211-469/2017 28 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką) pripažįstama, kad kreditorius gali reikšti tiesioginį ieškinį bendrovės vadovams ir (ar) dalyviams dviem atvejais: 1) tuo atveju, kai šie subjektai padaro tiesioginę žalą kreditoriui (CK 6.263 straipsnio pagrindu), jų neteisėti veiksmai nukreipti į konkretaus kreditoriaus teisių pažeidimą, veiksmų neteisėtumas pasireiškia specifiškai, tik konkretaus kreditoriaus atžvilgiu, ir jei toks neteisėtumas atitinka bendrąjį deliktinei atsakomybei taikomą neteisėtumo kriterijų; 2) kai bankrotas pripažįstamas tyčiniu ir nustatoma, kad šie subjektai kalti dėl tyčinio bankroto (ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalis).

14161.

142Kreditoriaus teisė reikšti tiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo bendrovės vadovams ir (ar) dalyviams yra pripažįstama, tačiau ji taikoma itin siaurai. Jeigu kreditorius pareiškia tiesioginį ieškinį, tačiau neįrodo specifinio jo pagrindo, tai yra pagrindas ieškinį atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211-469/2017). Kreditorius gali pareikšti tiesioginį ieškinį bendrovės vadovams ir dalyviams, bet tik tokiu atveju, jeigu šie subjektai padarė tiesioginę žalą konkrečiam kreditoriui (CK 6.263 straipsnio pagrindu), o ne išvestinę žalą kreditoriams kaip interesų grupei dėl netinkamo valdymo ar dėl to, kad laiku neiškėlė bankroto bylos. Kai atsakovui bendrovės vadovui ar dalyviui pareiškia tiesioginį ieškinį kreditorius, jis turi pareigą įrodyti, kad atsakovas jam padarė individualią žalą, kuri negali būti sutapatinama su bendrovei ar (ir) visiems kreditoriams padaryta žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-540-469/2018). Taigi specifinis kreditoriaus tiesioginio ieškinio pagrindas yra individuali jam padaryta žala, kurią sudaro bankroto byloje neišieškotas finansinis reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-118-1075/2020).

14362.

144Tokiam individualiam kreditoriaus ieškiniui tenkinti turi būti įrodytos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos, kurios kreditoriaus pareikšto ieškinio atveju reiškia į konkretų kreditorių nukreiptų nesąžiningų veiksmų atlikimą (kreditoriaus klaidinimą, apgaulingos informacijos teikimą bendrovei sudarant sutartį su konkrečiu kreditoriumi ar kitais į konkretų kreditorių nukreiptais nesąžiningais veiksmais) ir būtent dėl tų veiksmų kreditoriui atsiradusią žalą, o ne bendro juridinio asmens nemokumo sukėlimą ar mokumo sumažėjimą, kuris vienodai paveikia tiek ieškinį pareiškusį kreditorių, tiek kitus juridinio asmens kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014; 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 39 punktas).

14563.

146Įvertinus ieškovės pateiktą ieškinį bei jame išdėstytas prašomos priteisti žalos susidarymo aplinkybes matyti, kad ieškovė reikalaujamos priteisti žalos susidarymą ir jos dydį siejo su nuostoliais, patirtais vykdant 2014 m. gegužės 16 d. statybos darbų rangos sutartį Nr. S140516-2 ir restruktūrizavimo procese pardavus nekilnojamąjį turtą. Ieškovė teigia, kad agentūros skola už priimtus darbus yra 203 048,95 Eur, už atliktus darbus, kurių agentūra nėra priėmusi pagal 2015 m. sausio mėnesį atliktų darbų aktus – 200 702,29 Eur, bendra agentūros skola už ieškovės atliktus darbus yra 403 751,24 Eur, o dėl nuostolingo turto (pastato su žemės sklypu, esančių Žemaitės g. 60, Šiauliai, ir žemės sklypo Žemaitės g. 60 A, Šiauliai), pardavimo ji patyrė 414 455, 53 Eur nuostolį, nes balansinė šio turto vertė pardavimo dieną buvo 629 331,56 Eur, o nekilnojamasis turtas buvo parduotas už 214 876,03 Eur (be PVM). Įvertinus šias atsakovės nurodytas žalos kilimo jai aplinkybes matyti, kad ieškovė savo teisės į žalos atlyginimą CK 6.263 straipsnio pagrindu negrindė, individualios jai sukurtos žalos padarymo fakto neįrodinėjo nė vieno atsakovo atžvilgiu, jai sukurtą žalą siejo išskirtinai su bendru įmonės nemokumu. Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama VšĮ ŠRPA bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-35-368/2020) yra nebaigta, įstaigos bankrotas, šioje bylos stadijoje, nėra pripažintas tyčiniu. Atsižvelgiant į šias byloje nustatytas aplinkybes, matyti, kad RUAB „Meba“ pateiktas ieškinys iš esmės neatitinka tiesioginio ieškinio reikalavimams bankroto procese būdingų kriterijų ir yra nepagrįstas. Atitinkamai, pritartina pirmosios instancijos teismo nustatytoms aplinkybėms, kad atsakovų atsakomybės pagrindu ieškovė nurodė pareigų kreditoriams (nustatytų ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje) vykdymo pažeidimą, bet ne deliktą CK 6.263 straipsnio pagrindu.

14764.

148Kai įmonė tampa nemoki ĮBĮ prasme ir jai iškeliama bankroto byla, bendrovės vadovams gali būti reiškiami reikalavimai savarankiškais pagrindais, įtvirtintais ĮBĮ, nustatančiais vadovo atsakomybę už pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pažeidimą, bendrovės turto neperdavimą ir kt. Pagrindinis subjektas, turintis teisę pareikšti ieškinį nemokios įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo šiais abiem pagrindais (CK ir ĮBĮ), yra įmonės bankroto administratorius. Antai vienoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus ieškinio buvusiam įmonės vadovui, šiam laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pagrįstumo, konstatavo, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kreditorių visuma, veikdama per kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 23 straipsnis), siekia apginti savo interesus bankrutuojančioje įmonėje, o realius kreditorių teisių gynimo veiksmus atlieka bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus. <...> bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių visumos interesai iš esmės sutampa ir neturi būti priešinami. Kadangi bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti, tai kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai <...> kreditorių interesus gina bankrutuojančios įmonės administratorius, o kreditorių interesai ginami, be kita ko, ir ginant bankrutuojančios įmonės interesus, todėl bankroto administratorius yra pagrindinis subjektas, turintis teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011. Teismų praktika. 2011, Nr. 35). Nuo 2016 m. sausio1 d., pakeitus ĮBĮ 23 straipsnio 17 punktą, kreditorių susirinkimui suteikta papildoma teisė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo vadovui nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavus pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1962).

14965.

150Jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, žala atsiranda tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. Žala bankrutuojančiai įmonei atsiranda tokiu būdu, kad padidėja jos skolų kreditoriams apimtis (pasyvas), kitaip tariant, pablogėja bendra įmonės turtinė padėtis. Tokia įmonės patiriama žala yra tiesioginė. O žala kreditoriams atsiranda tokiu būdu, kad dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

15166.

152Jeigu bankroto administratorius neįgyvendina ĮBĮ nustatytos pareigos kreiptis į teismą, gindamas kreditoriaus interesus, teisę kreiptis į teismą įgyja kreditorius, tačiau tik su netiesioginiu ieškiniu (CK 6.68 straipsnis). Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, konkretus kreditorius į teismą dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis su netiesioginiu ieškiniu (CK 6.68 straipsnis), pareikšdamas ieškinį skolininko (bankrutuojančios įmonės) vardu, jei pati bankrutuojanti įmonė (jos administratorius) savo teisės reikalauti žalos atlyginimo neįgyvendintų. Tokiu atveju, patenkinus netiesioginį ieškinį, išreikalautas turtas būtų įskaitomas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti (CK 6.68 straipsnio 5 dalis). Priešingas aiškinimas, kad žalos atlyginimas galėtų būti priteisiamas pavieniams kreditoriams, pareiškusiems ieškinį savo vardu, neužtikrintų kreditorių lygiateisiškumo principo, pažeistų ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytas kreditorių reikalavimų tenkinimo taisykles ir prieštarautų bankroto teisės paskirčiai – sustabdyti kreditorių lenktynes dėl nemokios įmonės turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011. Teismų praktika. 2011, Nr. 35).

15367.

154Kaip jau nustatyta aukščiau, šiuo konkrečiu atveju, ieškovė RUAB „Meba“ pareikštu ieškiniu neįrodinėjo konkrečių asmenų neteisėtų veiksmų jos atžvilgiu, jų nenurodė, jų nesiejo su jai individualios žalos padarymu, jai padarytą žalą siejo išskirtinai su bendru juridinio asmens (VšĮ ŠRPA) nemokumu. Todėl ieškovė, šiuo konkrečiu atveju, siekdama iš VšĮ ŠRPA valdymo organų ir dalyvių žalos atlyginimo, kaip netinkamai vykdžiusių ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytas pareigas, gali įgyvendinti savo teisę pateikdama netiesioginį ieškinį teismui, prašydama iš įstaigos valdymo organų ir akcininkų priteisti VšĮ ŠRPA jai sukurtą žalą dėl netinkamo ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytų pareigų įgyvendinimo, kuomet yra siekiama visų įstaigos kreditorių proporcingo reikalavimo patenkinimo. Tačiau ieškovė teismui pateiktu ieškiniu siekė išskirtinai savo reikalavimų patenkinimo, ieškinys neatitinka netiesioginio ieškinio kriterijų, todėl, atsižvelgiant į ieškovės pareikšto ieškinio reikalavimą bei jo pagrindimą, nustačius ieškovės tikruosius ketinimus (tik savo reikalavimų patenkinimas), atsižvelgus į aukščiau aptartą bankroto teisės paskirtį, ieškinys yra atmestinas aukščiau aptartais argumentais.

15568.

156Taip pat pažymėtina, kad ĮBĮ 23 straipsnio 17 punktu kreditorių susirinkimui suteikta teisė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo vadovui nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavus pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl kreditorė, nusprendusi siekti bendro bankroto byloje nustatytų kreditorių interesų patenkinimo šiuo pagrindu, tokiu atveju turėtų kelis pasirinkimus kaip šią teisę įgyvendinti (per kreditorių susirinkimą arba netiesioginiu ieškiniu).

15769.

158Atlikus ieškovės reikalavimų, jų pagrindimo, teisės aktų bei suformuotos teismų praktikos šiuo klausimu analizę, konstatuotina, kad ieškovės ieškinys CK 6.263 straipsnio pagrindu yra nepagrįstas, įmonės bankroto byla nėra baigta, bankrotas šioje stadijoje nėra pripažintas tyčiniu, ieškovės ieškinys taip pat neatitinka netiesioginiam ieškiniui keliamų kriterijų, todėl jis atsižvelgus į ieškovės ieškinio dalyką ir pagrindą, negalėtų būti tenkinamas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė pagrįstai.

15970.

160Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaujantis civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo principais, ieškovės argumentai susiję su įrodinėjamu įmonės nemokumo momentu ir atsakovų netinkamu ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos inicijuoti bankrotą bylą, įgyvendinimu, nenagrinėjami. Dėl bylos baigties

16171.

162Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisingą procesinį sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas yra atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

16372.

164Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

16573.

166Apeliacinio skundo netenkinus, apeliantės UAB ,,Meba“ patirtos bylinėjimosi išlaidos jai neatlygintinos (CPK 93 str.). Tačiau į patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimą turi teisę atsakovės.

16774.

168CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pateikimo (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punktą, už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,3 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių).

16975.

170Remiantis Statistikos departamento viešai skelbiama informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 970,30 Eur, todėl maksimali už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą advokatui priteistina suma sudaro 1 261,39 Eur (970,30 Eur x 1,3).

17176.

172Atsakovė E. P. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą, pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kartu pateikė duomenis, kad ji faktiškai patyrė 484 Eur atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą paruošimo ir pateikimo teismui išlaidas (2019 m. birželio 20 d. SEPA mokėjimo nurodymas). Atsiliepimą apeliacinės instancijos teismui pateikė 2019 m. birželio 21 d. (2019 m. II ketvirtį). Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos (484 Eur) neviršija Rekomendacijose maksimalios už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą advokatui priteistinos sumos, ji priteistina E. P..

17377.

174Atsakovė Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai kartu su atsiliepimu pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (atsiliepimas pateiktas 2019 m. birželio 26 d. (2019 m. II ketvirtį). Vėliau į bylą pateikė duomenis, kurie pagrindžia, kad atsakovė patyrė 827,64 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimo ir pateikimo teismui išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos (827,64 Eur) neviršija Rekomendacijose maksimalios už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą advokatui priteistinos sumos, jos priteistinos Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmams.

17578.

176Atsakovė J. K. kartu su atsiliepimu pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (atsiliepimas pateiktas 2019 m. birželio 25 d. (2019 m. II ketvirtį)). Tačiau į bylą nepateikė prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį ir sumokėjimo faktą patvirtinančių duomenų, todėl šis klausimas nesprendžiamas.

17779.

178Šiaulių miesto savivaldybė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme priteisimo (1 246,30 Eur). Atsakovė pateikė advokatų profesinės bendrijos ataskaitas bei PVM sąskaitas faktūras, kurios nepagrindžia atsakovės realiai patirtas bylinėjimosi išlaidas (į bylą nepateikti duomenys pagrindžiantys jų apmokėjimą), be to, jose nėra detalizuota už kokius konkrečius darbus šios sąskaitos yra išrašytos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė teikė net kelis pakartotinius prašymus dėl bylos stabdymo šioje byloje, kurie yra netenkinti, teisėjų kolegijos vertinimu, turint tiek nedaug duomenų apie prašomas priteisti išlaidas ir nesant jokių duomenų, kurie patvirtintų jų faktinį jų patyrimą, šis klausimas šiame procesiniame sprendime negali būti išnagrinėtas.

179Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

180Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

181Priteisti iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“ (juridinio asmens kodas 144573262) atsakovei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams (juridinio asmens kodas 110067596) 827,64 Eur bylinėjimosi išlaidų.

182Priteisti iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“ (juridinio asmens kodas 144573262) atsakovei E. P. (asmens kodas ( - ) 484 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB)... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė RUAB „Meba“ yra bankrutavusios VšĮ... 10. 3.... 11. Nurodė, kad ieškovei padarytą žalą sudaro 203 048,95 Eur pagal 2014 m.... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė neveikimu –... 14. 5.... 15. Atsakovė E. P. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime... 16. 6.... 17. Atsakovai J. K. (Butkutė) ir Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai... 18. 7.... 19. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 20. 8.... 21. Atsakovė VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra atsiliepime į... 22. 9.... 23. Atsakovė Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 24. 10.... 25. Atsakovė Šiaulių pramoninkų asociacija atsiliepime į ieškinį nurodė,... 26. 11.... 27. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 28. 12.... 29. Atsakovė Pakruojo rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 30. 13.... 31. Atsakovė Kelmės rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 32. 14.... 33. Atsakovės Radviliškio rajono savivaldybė, trečiasis asmuo bankrutavusios... 34. II.... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. 15.... 37. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį... 38. 16.... 39. Teismas nustatė, kad VšĮ ŠRPA atsižvelgdama į gautą Šiaulių miesto... 40. 17.... 41. Šioje byloje bankrutavusios VšĮ ŠRPA kreditorė RUAB „Meba“ pareiškė... 42. 18.... 43. Teismas atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju VšĮ ŠRPA bankroto byla... 44. 19.... 45. Teismas nustatė, kad ieškovės RUAB „Meba“ reikalavimai atsakovams... 46. 20.... 47. Teismas atsižvelgęs į Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d.... 48. 21.... 49. Teismas nustatė, kad 2015 metais įstaiga patyrė 228 299 Eur nuostolių,... 50. 22.... 51. Teismas nustatė, kad VšĮ ŠRPA pagrindines pajamas uždirbo administruodama... 52. 23.... 53. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad... 54. 24.... 55. Dėl žalos atlyginimo pavėlavus inicijuoti bankroto bylą, teismas,... 56. 25.... 57. Dėl atsakovų solidariosios atsakomybės, teismas konstatavo, kad ieškovė,... 58. 26.... 59. Teismas pažymėjo, kad ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų,... 60. 27.... 61. Teismas atmetęs ieškovės ieškinį, priteisė iš ieškovės RUAB „Meba“... 62. III.... 63. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 64. 28.... 65. Apeliaciniame skunde ieškovė RUAB „Meba“ prašo panaikinti Šiaulių... 66. 28.1.... 67. Apeliaciniame skunde apeliantė iš esmės atkartoja savo ieškinio argumentus.... 68. 29.... 69. Atsakovė E. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti RUAB... 70. 29.1.... 71. Atsakovės RUAB „Meba“ argumentas, kad visi atsakovai yra solidariai... 72. 29.2.... 73. E. P. laikinai ėjo viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros... 74. 29.3.... 75. Atsakovė savo, kaip vadovės, pareigas mano atlikusi tinkamai ir rūpestingai... 76. 30.... 77. Atsakovė J. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo teismo atmesti... 78. 31.... 79. Atsakovė Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai atsiliepime į... 80. 32.... 81. Atsakovė Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą... 82. 33.... 83. Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 84. 34.... 85. Atsakovė Kelmės rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 86. 35.... 87. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių miesto savivaldybės... 88. Teisėjų kolegija... 89. IV.... 90. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 91. 36.... 92. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 93. 37.... 94. Ieškovė ieškinį atsakovams reiškė tuo metu galiojusio Lietuvos... 95. 38.... 96. Ieškovės teigimu, VšĮ ŠRPA nemokia tapo 2014 m. spalio mėnesį, kuomet... 97. 39.... 98. Lietuvos apeliaciniame teisme 2020 m. vasario 17 d. buvo gauti atsakovės... 99. 40.... 100. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 101. 41.... 102. Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama byla, kurioje ieškovė RUAB... 103. 42.... 104. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi išnagrinėjo... 105. 43.... 106. Įstatymas numato, kad teismas turi sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti... 107. 44.... 108. Visose aukščiau nurodytose byloje iš esmės sprendžiamas (civilinėje... 109. 45.... 110. Teisėjų kolegija atsižvelgusi į nagrinėjamoje byloje ir atsakovės... 111. 46.... 112. VšĮ ŠRPA vykdydama Šiaulių miesto savivaldybės pavedimą, įgyvendino... 113. 47.... 114. Ieškovė RUAB „Meba“ su VšĮ ŠRPA 2014 m. gegužės 16 d. pasirašė... 115. 48.... 116. Ieškovė teigia, kad VšĮ ŠRPA su ja nevisiškai atsiskaitė pagal PVM... 117. 49.... 118. 2015 m. sausio 12 d. VšĮ ŠRPA raštu Nr. 150112-5 ieškovei pranešė apie... 119. 50.... 120. 2015 m. liepos 16 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą,... 121. 51.... 122. UAB „Meba“ 2015 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi dėl bankroto VšĮ ŠRPA... 123. 52.... 124. Atsakovė J. K. (Butkutė) VšĮ ŠRPA vadove buvo nuo 2007 m. gegužės 30 d.... 125. 53.... 126. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad prieš... 127. 54.... 128. RUAB „Meba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti jai... 129. 55.... 130. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji yra bankrutavusios VšĮ ŠRPA kreditorė,... 131. 56.... 132. Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų matyti,... 133. 57.... 134. Taigi, šiuo atveju yra svarbu įvertinti, ar RUAB „Meba“ pasirinktas savo... 135. 58.... 136. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą (CPK 13... 137. 59.... 138. Teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo... 139. 60.... 140. Aktualioje kasacinio teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 141. 61.... 142. Kreditoriaus teisė reikšti tiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo... 143. 62.... 144. Tokiam individualiam kreditoriaus ieškiniui tenkinti turi būti įrodytos... 145. 63.... 146. Įvertinus ieškovės pateiktą ieškinį bei jame išdėstytas prašomos... 147. 64.... 148. Kai įmonė tampa nemoki ĮBĮ prasme ir jai iškeliama bankroto byla,... 149. 65.... 150. Jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 151. 66.... 152. Jeigu bankroto administratorius neįgyvendina ĮBĮ nustatytos pareigos... 153. 67.... 154. Kaip jau nustatyta aukščiau, šiuo konkrečiu atveju, ieškovė RUAB... 155. 68.... 156. Taip pat pažymėtina, kad ĮBĮ 23 straipsnio 17 punktu kreditorių... 157. 69.... 158. Atlikus ieškovės reikalavimų, jų pagrindimo, teisės aktų bei suformuotos... 159. 70.... 160. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaujantis civilinio proceso... 161. 71.... 162. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 163. 72.... 164. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 165. 73.... 166. Apeliacinio skundo netenkinus, apeliantės UAB ,,Meba“ patirtos bylinėjimosi... 167. 74.... 168. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 169. 75.... 170. Remiantis Statistikos departamento viešai skelbiama informacija, vidutinis... 171. 76.... 172. Atsakovė E. P. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą, pateikė prašymą... 173. 77.... 174. Atsakovė Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai kartu su atsiliepimu... 175. 78.... 176. Atsakovė J. K. kartu su atsiliepimu pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 177. 79.... 178. Šiaulių miesto savivaldybė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 179. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 180. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti... 181. Priteisti iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 182. Priteisti iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės...