Byla 2-667/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3397-640/2014 pagal ieškovės L. V. netiesioginį ieškinį, reiškiamą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų sveikatos centras“ vardu, atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Lusmos vaistinė“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė L. V. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 08/1 (toliau – ir Nuomos sutartis), sudarytos tarp uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Lusmos vaistinė“ ir UAB „Širvintų sveikatos centras“ nutraukimą, kuris įformintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Lusmos vaistinė“ administratoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. pranešimu Nr. SR 13/303-01 „Dėl sutarties nutraukimo“.

4Ieškovė ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Lusmos vaistinė“ ir kitiems asmenims, įgijusiems teisę naudotis nuomojamomis patalpomis po ginčijamos Nuomos sutarties nutraukimo, bet kokiomis priemonėmis ir forma trukdyti BUAB „Širvintų sveikatos centras“ naudotis 417,20 kv. m ploto patalpomis, esančiomis ( - ) (toliau – ir Patalpos), kurios buvo išnuomotos BUAB „Širvintų sveikatos centras“ pagal 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/1; uždrausti BUAB „Lusmos vaistinė“ ir kitiems asmenims, įgijusiems teisę naudotis Patalpomis po ginčijamo Nuomos sutarties nutraukimo, imtis BUAB „Širvintų sveikatos centras“ iškeldinimo veiksmų iš 417,20 kv. m ploto patalpų, esančių ( - ), kurios buvo išnuomotos BUAB „Širvintų sveikatos centras“ pagal 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/1; uždrausti BUAB „Lusmos vaistinė“ ir kitiems asmenims, įgijusiems teisę naudotis Patalpomis po ginčijamo Nuomos sutarties nutraukimo, sudaryti ir vykdyti nuomos, panaudos ar kitas naudojimosi teisę suteikiančias sutartis su kitais asmenimis dėl 417,20 kv. m ploto patalpų, esančių ( - ), kurios buvo išnuomotos BUAB „Širvintų sveikatos centras“ pagal 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/1; jeigu tokios sutartys buvo sudarytos – uždrausti tokių sutarčių šalims įgyvendinti teises ir pareigas, kylančias iš tokių sutarčių.

5Ieškovė nurodė, kad siekia, kad būtų išsaugota ir toliau vykdoma Nuomos sutartis (t. y. siekia, jog Nuomos sutarties nutraukimas būtų pripažintas negaliojančiu ab initio), todėl jos interesus atitiktų tokios laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų sudarytos sąlygos visapusiškai atkurti įprastinius nuomos teisinius santykius tarp BUAB „Širvintų sveikatos centras“ ir BUAB „Lusmos vaistinė“. Ieškovė teigia, kad yra būtina imtis priemonių, užtikrinančių, jog net ir po šio ginčo išsprendimo, nuomos teisinius santykius būtų galima tęsti.

6Atsakovas BUAB „Lusmos vaistinė“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad ieškovė pateikė nepagrįstą ieškinį, todėl vien jau dėl šios priežasties reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neturėtų būti tenkinamas. Atsakovas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 4 punktas ir 17 straipsnio nuostatomis, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, suteikiama teisė bankroto administratoriui apsispręsti, ar bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, vykdyti toliau, ar juos nutraukti. Perėmus BUAB „Lusmos vaistinė“ administravimą, atsakovo bankroto administratorius nustatė, kad nuomos sutartis BUAB „Lusmos vaistinė“ kreditoriams yra ekonomiškai nenaudinga. Iš gautų dokumentų administratorius nustatė, kad nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio nuomos mokestis pagal nuomos sutartį UAB „Širvintų sveikatos centras“ be jokios racionaliai paaiškinamos priežasties buvo sumažintas nuo 12 000 Lt iki 3 812,91 Lt be PVM, t. y. nuo pat 2013 m. rugsėjo mėnesio UAB „Lusmos vaistinė“ pagal nuomos sutartį nuomavo patalpas, esančias ( - ), mažesne, nei rinkos kaina. UAB „Širvintų sveikatos centras“ buvo skolingas nuomos mokestį už paskutiniuosius du mėnesius iki sutarties nutraukimo, taip pat skolingas 9 227,24 Lt už elektros tiekimo paslaugas. Kadangi UAB „Širvintų sveikatos centras“ jau ir taip buvo skolingas už nuomą ir komunalines paslaugas, administratoriui buvo pagrįstų abejonių dėl bendrovės galimybių toliau mokėti nuomos mokestį ir komunalinius mokesčius. Atsakovas nurodė, kad 2012 m. gruodžio 31 d. papildomu Susitarimu Nr. 12/2 UAB „Lusmos vaistinė“ ir UAB „Širvintų sveikatos centras“ susitarė dėl Nuomos sutarties termino pratęsimo iki 2022 m. gruodžio 31 d., tačiau tam nebuvo gautas įkaito turėtojo UAB „Chemoterapijos centras“ sutikimas. 2013 m. gruodžio 10 d. BUAB „Lusmos vaistinė“ administratorius gavo UAB „Gruodė“ pasiūlymą išsinuomoti visas BUAB „Lusmos vaistinė“ priklausančias patalpas, esančias ( - ), už 5 500 Lt per mėnesį, papildomai mokant mokesčius už patalpų šildymą, vandenį, elektros energiją, šiukšlių išvežimą, pastato inžinerinių sistemų priežiūrą, ryšių paslaugas, kitas komunalines bei kitas paslaugas, susijusias su patalpomis. Atsakovas nurodė, kad šiuo atveju ieškovas siekia atsakovą priversti tęsti sutartinius santykius su BUAB „Širvintų sveikatos centras“ viso ginčo metu, nors atsakovas jau buvo atlikęs visus veiksmus tam, jog nuomos sutarties galiojimas pasibaigtų joje numatyta tvarka, t. y. atsakovas pranešė apie sutarties galiojimo termino pasibaigimą. Atsakovo teigimu, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės apribotų administratoriui ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 14 punkte ir 17 straipsnyje numatytą diskrecijos teisę nutraukti jo administruojamai įmonei nenaudingas sutartis. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bendrovė šių pajamų neteks ir atsakovo kreditoriai jų negaus, todėl atsakovo kreditoriams per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį bus padaryta žala. BUAB „Širvintų sveikatos centras“ anksčiau ar vėliau bus likviduota, todėl gali nebelikti jokio nuomininko apskritai. Vieno asmens aiškiai nepagrįsto intereso apsaugos tikslais pažeidinėti visų kreditorių interesus būtų neproporcinga.

7BUAB „Širvintų sveikatos centras“ bankroto administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašė šį klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad BUAB „Širvintų sveikatos centras“ šiuo metu patalpose, esančiose ( - ), veiklą tęsia subnuomos sutarties, sudarytos tarp BUAB „Širvintų sveikatos centras“ ir patalpų nuomininko UAB „Gruodė“, pagrindu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi atmetė ieškovės L. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Teismas pažymėjo, kad kai reiškiamas reikalavimas pakeisti sutartinius teisinius santykius, šalių sutartiniai teisiniai santykiai modifikuojami teismo sprendimo pagrindu. Tokiu atveju teismo sprendimas neturi būti vykdomas priverstine tvarka, o ieškinio reikalavimas negali būti užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

11Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškovo ieškiniu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekiama atsakovą priversti tęsti sutartinius santykius viso ginčo metu. Tačiau ginčo dėl pranešimo apie sutarties nutraukimą atveju teismui patenkinus ieškinio reikalavimą dėl pranešimo apie sutarties nutraukimą pripažinimo neteisėtu, sutartis būtų laikoma galiojančia, o ginčo šalys įgytų iš sutarties kylančias abipuses teises ir pareigas. Ieškovas reiškia atsakovui neturtinio pobūdžio reikalavimą, kurį patenkinus sutartis būtų laikoma nenutraukta ir galiojanti. Toks teismo sprendimas be atskiro jo vykdymo, grąžintų šalis į pirminę padėtį, todėl teigti, kad sutarties nutraukimas iki teismo sprendimo priėmimo gali apsunkinti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą arba padaryti jo vykdymą neįmanomu nėra jokio teisinio pagrindo. Be to, vienašališko nuomos sutarties nutraukimo pripažinimas neteisėtu savaime nereiškia tolimesnės nuomos santykių tarp šalių tąsos.

12Teismas atsižvelgė ir į tai, jog bylos duomenimis nuomos santykiai tarp šalių jau yra nutrūkę. Teismas negali uždrausti atsakovui nutraukti nuomos sutarties, kuri jau yra nutraukta, nes tokia laikinoji apsaugos priemonė būtų neįvykdoma ir prieštarautų bendrajam teisės principui lex non cogit ad impossibilia (lot. įstatymas nereikalauja neįmanomo). Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 145 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teismui uždraudus nutraukti sutartį iš esmės būtų apribojamos atsakovo sutartinės galimybės imtis veiksmų, jei ieškovas nevykdytų ar netinkamai vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus, o kartu užkertamas kelias atsakovui atsisakyti tokios nevykdomos sutarties. Tokiu būdu ginčo priemonės iš esmės ribotų atsakovo teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleistų ieškovą nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o atsakovui draustų nutraukti sutartį.

13Teismas pažymėjo, kad šiuo metu ieškovas BUAB „Širvintų sveikatos centras“ tęsia savo veiklą patalpose, esančiose ( - ), subnuomos sutarties, sudarytos tarp BUAB „Širvintų sveikatos centras“ ir patalpų nuomininko UAB „Gruodė“, pagrindu, dėl to teigti, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, nėra pagrindo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Ieškovė L. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti atsakovui 2014 m. sausio 20 d. ieškovės netiesioginiame ieškinyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

171. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šioje byloje priimtas būsimas teismo sprendimas nereikalauja priverstinio vykdymo ir kad dėl to laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtinas.

182. Teismas nepagrįstai nurodo, kad bylose dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiomis negalima taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (tokių, kaip įpareigojimas toliau tęsti sutartinius santykius), kadangi pranešus apie vienašalį sutarties nutraukimą kitai šaliai, ši sutartis yra laikoma de jure nutraukta ir pasibaigusia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.217, 6.218 straipsniai).

193. Ginčijama teismo nutartis yra prieštaringa, nes vienur teismas teigia, kad „teismui patenkinus ieškinio reikalavimą dėl pranešimo apie sutarties nutraukimą pripažinimo neteisėtu, sutartis būtų laikoma galiojančia, o ginčo šalys įgytų iš sutarties kylančias abipuses teises ir pareigas”, ir kad „toks teismo sprendimas, be atskiro jo vykdymo, grąžintų šalis į pirminę padėtį”, tačiau kitur teigia, jog „teismas negali uždrausti atsakovui nutraukti nuomos sutarties, kuri jau yra nutraukta, nes tokia laikinoji apsaugos priemonė būtų neįvykdoma ir prieštarautų bendrajam teisės principui lex non cogit ad impossibilia (lot. įstatymas nereikalauja neįmanomo)”.

204. Teismas netinkamai įvertino proporcingumo bei ekonomiškumo principų atitiktį prašomoms taikyti laikinosioms apsaugos priemonėms.

21Ieškovo BUAB „Širvintų sveikatos centras“, kurio vardu buvo reiškiamas ieškinys, bankroto administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti. Bankroto administratorius nurodo, kad BUAB „Širvintų sveikatos centras“ nuo 2014 m. kovo 3 d. nutraukė vykdytą ūkinę komercinę veiklą, visi bendrovės darbuotojai atleisti, veiklai vykdyti būtinos sutartys nutrauktos, todėl atskirajame skunde išdėstytų reikalavimų tenkinimas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje civilinėje byloje neturėtų jokios prasmės.

22Atsakovo BUAB „Lusmos vaistinė“ bankroto administratorius UAB „Projektų vertinimo biuras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Bankroto administratorius nurodo, kad Nuomos sutartis su BUAB „Širvintų sveikatos centras“ buvo nutraukta pagrįstai ir teisėtai. Nutraukdamas Nuomos sutartį bankroto administratorius pasinaudojo jam ĮBĮ suteikta diskrecijos teise siekdamas maksimaliai užtikrinti BUAB „Lusmos vaistinė“ kreditorių interesus. Atsakovas nurodo, kad

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

26Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti ieškovės L. V. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

27Kaip minėta, ieškovė L. V. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu ir prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 08/1, sudarytos tarp UAB „Lusmos vaistinė“ ir UAB „Širvintų sveikatos centras“, nutraukimą, kuris įformintas BUAB „Lusmos vaistinė“ administratoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. pranešimu Nr. SR 13/303-01 „Dėl sutarties nutraukimo“. Ieškovė ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Lusmos vaistinė“ ir kitiems asmenims, įgijusiems teisę naudotis nuomojamomis patalpomis po ginčijamos Nuomos sutarties nutraukimo, bet kokiomis priemonėmis ir forma trukdyti BUAB „Širvintų sveikatos centras“ naudotis 417,20 kv. m ploto patalpomis, esančiomis ( - ), kurios buvo išnuomotos BUAB „Širvintų sveikatos centras“ pagal 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/1; uždrausti BUAB „Lusmos vaistinė“ ir kitiems asmenims, įgijusiems teisę naudotis Patalpomis po ginčijamo Nuomos sutarties nutraukimo, imtis BUAB „Širvintų sveikatos centras“ iškeldinimo veiksmų iš 417,20 kv. m ploto patalpų, esančių ( - ), kurios buvo išnuomotos BUAB „Širvintų sveikatos centras“ pagal 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/1; uždrausti BUAB „Lusmos vaistinė“ ir kitiems asmenims, įgijusiems teisę naudotis Patalpomis po ginčijamo Nuomos sutarties nutraukimo, sudaryti ir vykdyti nuomos, panaudos ar kitas naudojimosi teisę suteikiančias sutartis su kitais asmenimis dėl 417,20 kv. m ploto patalpų, esančių ( - ), kurios buvo išnuomotos BUAB „Širvintų sveikatos centras“ pagal 2008 m. kovo 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/1, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos – uždrausti tokių sutarčių šalims įgyvendinti teises ir pareigas, kylančias iš tokių sutarčių.

28Pirmosios instancijos teismas netenkino šio ieškovės prašymo, nustatęs, kad nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, kurioms esant yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija ir teigia, kad byloje pagal jos prašymą turi būti taikomos minėtos laikinosios apsaugos priemonės.

29Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, pažymi, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai). Nagrinėjamos bylos atveju yra aktualios konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą. Tai patvirtina ieškovės prašymas, kuriame ji nurodė, kad siekia, jog būtų išsaugota ir toliau vykdoma Nuomos sutartis.

30Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

31Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, dėl kurių ji prašo taikyti minėtas laikinąsias apsaugos priemonės, byloje susiklosčiusią situaciją, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog byloje negali būti taikomos ieškovės nurodytos laikinosios priemonės, nes atsakovo – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje nurodoma, kad draudimas atsakovui atlikti tolimesnius su sutarties nutraukimu susijusius veiksmus, kai sutartis de jure jau yra nutraukta, ir atsakovo įpareigojimas vykdyti savo sutartines prievoles bylos nagrinėjimo teisme metu bei netrukdyti ieškovui vykdyti savo sutartines prievoles, prieštarautų ekonomiškumo ir proporcingumo principams, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties bei iš esmės reikštų ieškiniu pareikštais reikalavimais siekiamų tikslų įgyvendinimą dar bylos nagrinėjimo teisme metu, teisme nesant išspręstam ginčui dėl sutarties nutraukimo teisėtumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-382/2010).

32Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad kai reiškiamas reikalavimas pakeisti sutartinius teisinius santykius, šalių sutartiniai teisiniai santykiai modifikuojami teismo sprendimo pagrindu, toks sprendimas neturi būti vykdomas priverstine tvarka, t. y. toks reikalavimas negali būti užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nes teismo sprendimo dalis nereikalaus priverstinio vykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2012/2011, yra nurodęs, kad ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius: 1) dėl pripažinimo; 2) dėl priteisimo; 3) dėl teisinių santykių modifikavimo. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo. Ieškiniais dėl priteisimo ieškovas siekia, kad atsakovas atliktų tam tikrus turtinio pobūdžio veiksmus (perduotų turtą, sumokėtų skolą ir pan.). Siekiant užtikrinti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą pagal tokius reikalavimus, gali būti taikomi laikini turtinio pobūdžio suvaržymai atsakovui. Pagal pareikštus ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo (sukūrimo, pakeitimo, panaikinimo) paprastai nereikalingas teismo sprendimo priverstinis vykdymas.

33Kaip jau minėta pirmiau, gali būti taikomos prevencinio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti, tačiau ieškovė byloje nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas būtų turėjęs faktinį ir teisinį pagrindą taikyti prevencinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Gruodė“ 2013 m. gruodžio 10 d. BUAB „Lusmos vaistinė“ pateikė pasiūlymą (b. l. 145) išsinuomoti visas BUAB „Lusmos vaistinė“ priklausančias patalpas, esančias P. C. g. 3, Širvintose, už 5 500 Lt per mėnesį, papildomai sumokant mokesčius už patalpų šildymą, vandenį, elektros energiją, šiukšlių išvežimą, pastato inžinerinių sistemų priežiūrą, ryšių paslaugas, kitas komunalines bei kitas paslaugas, susijusias su patalpomis. Bankroto administratorius atsižvelgdamas, kad už Patalpas buvo pasiūlytas didesnis nuomos mokestis nei mokėjo (turėjo mokėti) BUAB „Širvintų sveikatos centras“ ir siekdamas užtikrinti kreditorių interesus, nusprendė sudaryti nuomos sutartį. Pagal bylos duomenis dėl ginčo Patalpų nuomos buvo sudaryta kita nuomos sutartis ir vykdoma. Pirmosios instancijos teismui BUAB „Širvintų sveikatos centras“ yra nurodęs, kad Patalpose veiklą tęsia subnuomos sutarties, sudarytos tarp BUAB „Širvintų sveikatos centras“ ir patalpų nuomininko UAB „Gruodė“, pagrindu. BUAB „Širvintų sveikatos centras“ bankroto administratorius AB „Mokumo valdymo sprendimai“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad jis nuo 2014 m. kovo 3 d. nutraukė BUAB „Širvintų sveikatos centras“ vykdytą ūkinę komercinę veiklą, visi bendrovės darbuotojai atleisti, veiklai vykdyti būtinos sutartys nutrauktos.

34Atskirajame skunde cituojami, ieškovės nuomone, prieštaringi pirmosios instancijos teismo nutarties teiginiai nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės yra nepagrįsta ir neteisėta.

35Apibendrindamas pirmiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino teisiškai svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė L. V. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydama... 4. Ieškovė ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti... 5. Ieškovė nurodė, kad siekia, kad būtų išsaugota ir toliau vykdoma Nuomos... 6. Atsakovas BUAB „Lusmos vaistinė“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų... 7. BUAB „Širvintų sveikatos centras“ bankroto administratorius UAB „Mokumo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi atmetė ieškovės L.... 10. Teismas pažymėjo, kad kai reiškiamas reikalavimas pakeisti sutartinius... 11. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškovo ieškiniu ir prašymu... 12. Teismas atsižvelgė ir į tai, jog bylos duomenimis nuomos santykiai tarp... 13. Teismas pažymėjo, kad šiuo metu ieškovas BUAB „Širvintų sveikatos... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Ieškovė L. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 17. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šioje byloje priimtas būsimas teismo... 18. 2. Teismas nepagrįstai nurodo, kad bylose dėl negyvenamųjų patalpų nuomos... 19. 3. Ginčijama teismo nutartis yra prieštaringa, nes vienur teismas teigia, kad... 20. 4. Teismas netinkamai įvertino proporcingumo bei ekonomiškumo principų... 21. Ieškovo BUAB „Širvintų sveikatos centras“, kurio vardu buvo reiškiamas... 22. Atsakovo BUAB „Lusmos vaistinė“ bankroto administratorius UAB „Projektų... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas netenkintinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 27. Kaip minėta, ieškovė L. V. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu... 28. Pirmosios instancijos teismas netenkino šio ieškovės prašymo, nustatęs,... 29. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirojo skundo, atsiliepimų... 30. Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos... 31. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes,... 32. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad kai reiškiamas... 33. Kaip jau minėta pirmiau, gali būti taikomos prevencinio pobūdžio... 34. Atskirajame skunde cituojami, ieškovės nuomone, prieštaringi pirmosios... 35. Apibendrindamas pirmiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 37. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....