Byla e2-248-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mens mentis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5245-431/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mens mentis“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ dėl vienašališkos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kompensacijos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Turto rizikos sprendimai“.

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi būsimo ieškinio užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė UAB „Turto rizikos sprendimai“ ir UAB „Swedbank lizingas“ 2011 m. balandžio 4 d. pasirašytos patalpų nuomos sutarties Nr. SL-S-10 nutraukimą, uždraudė atsakovui UAB „Swedbank lizingas“ bet kokiu būdu trukdyti ir/ar neleisti subnuomininkui UAB „Mens mentis“ vykdyti veiklą, numatytą UAB „Turto rizikos sprendimai“ ir UAB „Mens mentis“ 2011 m. balandžio 5 d. sudarytoje subnuomos sutartyje. Nutartimi nustatytas teismas ieškiniui pareikšti.

4Ieškovas UAB „Mens mentis“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti UAB „Turto rizikos sprendimai“ su atsakovu UAB „Swedbank lizingas pasirašytos patalpų nuomos sutarties SL-S-10 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu, o pripažinus sutarties nutraukimą teisėtu prašė priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ 180 000 Lt kompensaciją.

5Atsakovas UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tvirtino, kad ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas, o laikinosios apsaugos priemonės neatitinka savo paskirties ir tikslų teisiniuose santykiuose, nes nuomos sutartis jau yra nutraukta. Tuo tarpu įpareigojant nuomotoją toliau vykdyti nuomos sutartį, subnuomos santykius ieškovas siekia transformuoti į panaudos teisinius santykius, t. y. neatlygintinai naudotis atsakovui priklausančiu turtu. Pareikštas ieškinio reikalavimas dėl teisės pripažinimo nereikalauja priverstinio sprendimo vykdymo, todėl tokiam reikalavimui nėra būtina ir sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi sutiko su UAB „Swedbank lizingas“ atskiruoju skundu – panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartimi UAB „Swedbank lizingas“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ginčas dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo yra nagrinėjamas kitame teisme tarp nuomotojo ir nuomininko, kur subnuomininkas įtrauktas trečiuoju asmeniu, todėl teismas vėlesnį subnuomininko ieškinį tam pačiam atsakovui su tapačiu reikalavimu vertintino kaip neatitinkantį CPK 7 straipsnio ir 8 straipsnio nuostatų bei tikėtinai nepagrįstą. Teismas sprendė, kad nėra galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, nes sprendimo nereikės priverstinai vykdyti dėl pareikšto reikalavimo pobūdžio. Pareikštas ieškinys dėl pripažinimo (pripažinti nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu), todėl, patenkinus tokio pobūdžio ieškinį, sutartis būtų laikoma nenutraukta ir galiojanti.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

8Ieškovas UAB „Mens mentis“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

91. Ieškinio dalykas šioje byloje ir teismo nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2-32532-391/2014 netapatūs, todėl apelianto ieškinys neprieštarauja CPK 7 ir 8 straipsnių nuostatoms, atitinka CPK 5 straipsnį, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė ir įstatymo saugomas interesas.

102. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstas, nes atsakovas nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos sutartis vertina kaip negaliojančias ir iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje gali perleisti teises kitiems asmenims naudotis nekilnojamuoju turtu arba kitais būdais apsunkinti nekilnojamojo turto naudojimą.

11Atsakovas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu prašo apelianto atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsikirtimus grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

121. Apeliantas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Jis nėra nuomos sutarties šalis, todėl neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl šio sandorio vienašalio nutraukimo teisėtumo. Reikalavimą atkurti buvusius nuomos teisinius santykius galėtų reikšti tik buvęs nuomininkas, t. y. trečiasis asmuo. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu už akių apelianto ieškinys yra atmestas.

132. Teismo sprendimo įvykdymui grėsmes nėra. Apelianto pareikšto ieškinio reikalavimas, pripažinti vienašalį nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu yra ieškinys dėl pripažinimo, todėl tokio sprendimo tokioje byloje nereikia priverstinai vykdyti.

143. Skundžiama nutartis atitinka teismų praktiką tokio pobūdžio bylose (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-667/2014).

15Trečiasis asmuo UAB „Turto rizikos sprendimai“ atsiliepimu, pritardamas apelianto pozicijai, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartimi taikytas atsakovui UAB „Swedbank lizingas“ laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo panaikintos anksčiau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis sustabdytas trečiojo asmens UAB „Turto rizikos sprendimai“ ir atsakovo sudarytos ginčo nuomos sutarties nutraukimas ir uždrausta atsakovui bet kokiu būdu trukdyti ir/ar neleisti apeliantui vykdyti veiklą, numatytą subnuomos sutartyje su trečiuoju asmeniu.

19Apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniu pareikštų reikalavimų užtikrinimui. Ieškiniu siekiama pripažinti trečiojo asmens UAB „Turto rizikos sprendimai“ su atsakovu UAB „Swedbank lizingas pasirašytos patalpų nuomos sutarties SL-S-10 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu, o pripažinus sutarties nutraukimą teisėtu- priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ 180 000 Lt kompensaciją.

20Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Turto rizikos sprendimai“ ieškinį atsakovui UAB „Swedbank lizingas“ dėl vienašališko patalpų nuomos sutarties SL-2-10 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ir atsakovo priešieškinį ieškovui UAB „Turto rizikos sprendimai“ ir trečiajam asmeniui UAB „Mens mentis“ dėl iškeldinimo ir skolos priteisimo (civilinė byla Nr. e2-12224-391/2015, buvęs Nr. -31531-391/2014). Šios bylos procese apeliantas dalyvauja kaip trečiasis asmuo. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėti ieškiniai pagal jo ir trečiojo asmens UAB „Turto rizikos sprendimai“ yra tapatūs, teigdamas, jog jis turi teisę ginti savo pažeistas teises teisme (CPK 5 straipsnis).

21Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas minėtus apelianto argumentus, visų pirma, pažymi, kad atsiliepime neteisingai nurodoma, kad apeliantas, būdamas ginčo patalpų subnuomininku, neturi teisės ginčyti nuomos sutarties. Tokią teisę jam suteikia CK 6.490 straipsnio 7 dalies nuostatos, tačiau šiuo atveju, pats nuomininkas (UAB „Turto rizikos sprendimai“) realizavo savo teises ir pareiškė reikalavimus nuomotojui dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, todėl pirmos instancijos teismas turėjo pagrindą apelianto ieškinį tam pačiam atsakovui su tapačiu reikalavimu (kuriuo ginčijamas nuomos sutarties nutraukimo teisėtumas) vertinti kaip prieštaraujantį proceso koncentracijos, ekonomiško bei kooperacijos principams (CPK 7 ir 8 straipsniai). Ši teismo išvada nepažeidžia apelianto nurodomo CPK 5 straipsnio nuostatų, nes niekaip neriboja apelianto teisių kreiptis į teismą teisminės gynybos. Apelianto reikalavimai yra priimti ir nagrinėjami teisme, o ieškinio pateikimas per se nereiškia, kad jame nurodyti reikalavimai bus patenkinti, ir atitinkamai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22CPK 144 straipsnio 1 dalis laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Taigi teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuomet kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai tampa teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

23Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (pvz., 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-147-186/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105-464/2015 ir kt.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui skundžiama nutartimi pasinaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir apeliacinės instancijos teismui sprendžiant dėl šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo pirmosios instancijos teismas jau yra išnagrinėjęs bylą iš esmės ir 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu už akių ieškinį atmetęs dėl pareikšto ieškinio nepagrįstumo. Minėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, tačiau ši aplinkybė apeliacinės instancijos teismui sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog šiuo atveju nėra poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

24Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, jog neegzistuoja viena iš būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

25I?d?stytos aplinkyb?s leid?ia daryti i?vad?, kad pirmosios instancijos teismas pagr?stai panaikino Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl apelianto atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi būsimo ieškinio... 4. Ieškovas UAB „Mens mentis“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 5. Atsakovas UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi sutiko su UAB... 8. Ieškovas UAB „Mens mentis“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde... 9. 1. Ieškinio dalykas šioje byloje ir teismo nurodytoje civilinėje byloje Nr.... 10. 2. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstas, nes atsakovas... 11. Atsakovas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu prašo apelianto atskirojo... 12. 1. Apeliantas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Jis nėra nuomos... 13. 2. Teismo sprendimo įvykdymui grėsmes nėra. Apelianto pareikšto ieškinio... 14. 3. Skundžiama nutartis atitinka teismų praktiką tokio pobūdžio bylose... 15. Trečiasis asmuo UAB „Turto rizikos sprendimai“ atsiliepimu, pritardamas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria pirmosios instancijos... 19. Apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniu... 20. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas minėtus apelianto argumentus,... 22. CPK 144 straipsnio 1 dalis laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi... 23. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą... 24. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, jog neegzistuoja viena iš... 25. I?d?stytos aplinkyb?s leid?ia daryti i?vad?, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....