Byla 2-496-906/2014
Dėl skolos priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, išnagrinėjęs rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 8323,65 Lt skolos, 4189,66 Lt palūkanų, 1946,34 Lt delspinigių, 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (6687,70 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, viešu paskelbimu, paskelbiant 2014-11-13 specialiame interneto puslapyje www.teismai.lt, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad pirminis kreditorius AB SEB bankas su atsakovu 2007-05-09 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui suteikė 10000 Lt kreditą iki 2012-05-08, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje numatytais terminais, mokant 8,5 procentų dydžio palūkanas, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,10 procento delspinigius nuo sumos, kurios terminas praleistas (b. l. 19-22). Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. 2009-11-09 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 pirminis kreditorius AB SEB bankas perleido naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“ (ieškovei) visas reikalavimo teises pagal Sutartį. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas reikalavimus būtų įvykdęs.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas nemokėjo įmokų vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka, negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 8323,65 Lt negrąžintos kredito sumos yra laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

7Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi nustatyta buvo 8,5 procentų dydžio metinių palūkanų norma, negražinta kredito suma 8323,65 Lt, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 4189,66 Lt palūkanų.

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y. 1946,34 Lt delspinigių, iš kurių 448,08 Lt paskaičiuota už laikotarpį iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo (2009-11-09) bei 1498,26 Lt už 180 dienų už laikotarpį nuo 2014-03-29 iki 2014-09-25. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, įvertinus ieškovei priteistų palūkanų sumą – 4189,66 Lt, kurios laikytinos kreditoriaus minimaliais nuostoliais, bei jų skaičiavimo laikotarpį, nesant pateisinamų duomenų, kodėl ieškovė nepagrįstai ilgai delsė ir į teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi tik po daugiau kaip 4 metų nuo Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai ir nepagrįstai per dideli, todėl yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,02 procento. Nustačius, kad atsakovo skola ieškovei yra 8323,65 Lt, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovei priteistina 389,27 Lt delspinigių už 180 dienų (CPK 6.71 straipsnis).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nurodydama, kad jas sudaro pranešimų siuntimas, darbo priemonės, SMS žinutės, užklausos nekilnojamojo turto ir gyventojų registrams ir kt. Ieškovė nepagrindė nurodytų išlaidų paskaičiavimo pagrįstymo, išlaidų nepagrindė dokumentais. Atsižvelgiant į išdėstytą, į CPK 88 straipsnio nuostatas, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, gali būti priskiriamos tik būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), ieškovės reikalavimas dalyje dėl 593,54 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

10Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 8,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (8323,65 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, įpareigojimas už tą pačią priteistą sumą mokėti dvigubas palūkanas būtų nesąžiningas ir neteisingas, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos tik įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-11-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

11Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 86 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 389 Lt žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, j.a.k. 125164834, iš atsakovo M. J., a.k. ( - )

15- 8323,65 Lt (aštuonis tūkstančius tris šimtus dvidešimt tris litus 65 centus) skolos;

16- 4189,66 Lt (keturis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt devynis litus 66 centus) palūkanų;

17- 389,27 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 27 centus) delspinigių;

18- 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanų už priteistą sumą (12902,58 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-11-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

19- 389 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Skuodo rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, išnagrinėjęs... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 8323,65 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, viešu paskelbimu,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 7. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 8. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y.... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 10. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti taip pat 5 procentų dydžio metines... 11. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais... 12. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1,... 13. ieškinį tenkinti iš dalies.... 14. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, j.a.k. 125164834, iš atsakovo M. J.,... 15. - 8323,65 Lt (aštuonis tūkstančius tris šimtus dvidešimt tris litus 65... 16. - 4189,66 Lt (keturis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt devynis litus 66... 17. - 389,27 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 27 centus)... 18. - 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanų už priteistą sumą... 19. - 389 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...