Byla 2-5880-615/2013
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo T. P. atstovei advokatei D. J., nedalyvaujant atsakovui T. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo T. P. ieškinį atsakovui T. N. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 33000 Lt skolos, 35046 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje, dublike ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas 2010 m. gegužės 20 d. sudarė Paskolos sutartį su atsakovu T. N., pagal kurią atsakovas T. N. paskolino 33000 Lt iš ieškovo T. P. ir įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-08-31. Remiantis Paskolos sutarties 4.1. p. atsakovas T. N. įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą paskolos sumos gražinimą dieną. Remiantis Paskolos sutarties 6.1. punktu 2012-11-02 raštišku pranešimu, kurį gavo atsakovas, ieškovas informavo atsakovą, kad nutraukia Paskolos sutartį. Ieškovas pažymėjo, kad delspinigių mokėjimo pradžios terminas nėra susijęs su paskolos sutarties nutraukimo terminu, nes delspinigiai mokami už kiekvieną paskolos gražinimo termino praleidimo dieną. Atsakovas, sudarydamas ir pasirašydamas paskolos sutartį žinojo kada ir kokiu būdu jis įsipareigoja grąžinti paskolą, todėl iki šiol nėra aišku kokius bendrus sutarties reikalavimus, kaip teigia atsakovas, jis vykdė. Atsakovas iki šiol savo veiksmais nesiekė grąžinti skolos. Atsakovo pasiūlytas skolos grąžinimo grafikas nėra geranoriškas siūlymas, o vienašališkas atsakovo nurodymas. Paskolos sutartyje yra įsivėlusi klaida dėl ieškovo sąskaitos numerio, tačiau ieškovui nesutikus su atsakovo pasiūlytu skolos mokėjimo grafiku atsakovas atlikdamas mokėjimus pažeidžiant paskolos sutartį veikia savo rizika. Ieškovas taip pat nurodė, kad su atsakovu yra sudaręs kelias paskolos sutartis, tačiau jis turi teise disponuoti reikalavimo teise, todėl šiuo metu reiškia reikalavimą tik pagal 2010-05-20 paskolos sutartį.

4Atsakovas T. N. atsiliepime į ieškinį ir triplike su ieškovo ieškiniu nesutiko, nurodė, kad remiantis 2010 m. gegužės 20 d., 2011 gegužės 25 d., 2011 rugsėjo 12 d. paskolos sutartimis, atsakovas yra skolingas ieškovui 59000 Lt., bet ne 33000 Lt. Remiantis sudarytų paskolos sutarčių 6.1, 7.1, 7.2, 8.1 punktais, šalys sutarė ir apsirašė, kad apie visus sutarties pakeitimus, sutarties nutraukimus, papildymus informuoja viena kitą raštu. Ieškovui atsisakius toliau dalyvauti verslo projekte Baltarusijoje, ieškovas pateikė raštu atsakovui 2012 m. lapkričio 5 d. parašytus, 2012 m. lapkričio 2 d. visų trijų paskolos sutarčių pakeitimus, kad jis pagal sudarytų sutarčių 5.1 ir 6.1 punktus nutraukia paskolos sutartis ir pareikalauja per 3 dienas grąžinti 59000 Lt skolą, delspinigius ir metinius palūkanas. Atsakovas nesutinka su tokio dydžio delspinigiais ir palūkanomis, nes paskolos sutartys nutrauktos 2012 m. lapkričio mėnesį. Gavęs pranešimus dėl paskolos sutarčių nutraukimo atsakovas bandė su ieškovu derėtis dėl paskolų grąžinimo sprendimų, tačiau ieškovas nesutiko. Dar 2010 metų balandžio mėnesį atsakovas kartu su ieškovu pradėjo investuoti pinigus į verslo projektą Baltarusijoje. Buvo verslo partneriai. Projekte dirbo vienas atsakovas ir visus ieškovo investuojamus pinigus, paimdavo pagal paskolos sutartį. Taip buvo abu susitarę. Užsitęsus Baltarusijos projektui, 2012 m spalio mėn. pabaigoje ieškovas žodžiu pareiškė atsakovui, kad pasitraukia iš bendro projekto ir pareikalauja grąžinti skolą, delspinigius ir palūkanas. Atsakovas neturi finansinių galimybių iš karto grąžinti pinigus. Gauti iš banko paskolą negali, nes nuo 2010 m. neturi pajamų.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Dėl ieškinio reikalavimo priteisti skolą. Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2010-05-20 sudarė sutartį, kurios pagrindu atsakovas iš ieškovo pasiskolino 33 000 Lt (11-12 b.l.). Pagal šią sutartį atsakovas skolą įsipareigojo grąžinti iki 2011-08-31 (Sutarties 1.1 punktas). Atsakovas neneigia, kad pinigus pagal 2010-05-20 sutartį iš ieškovo gavo. Atsakovo argumentai dėl kitų tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių, yra nesusiję su šioje civilinėje byloje pareikšto ieškinio dalyku ir faktiniu pagrindu, kadangi ieškovas reikalavimo pagal kitas sutartis šioje byloje atsakovui nepareiškė, o teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, negali išeiti už ieškiniu ir priešieškiniu, jeigu toks įstatymų nustatyta tvarka byloje yra pareikštas, reiškiamų reikalavimų ribų, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Pats atsakovas nurodė, kad pinigus jis gavo verslo plėtojimui, t.y. atsakovas šioje byloje negali būti laikomas vartotoju. Priešieškinio dėl 2010-05-20 sutarties pripažinimo negaliojančia įstatymų nustatyta tvarka atsakovas nepareiškė. Ieškovas nurodė, kad jokios skolos dalies pagal 2010-05-20 sutartį iš atsakovo nėra gavęs: pateikti pavedimai tiktai buvo formuojami, bet pinigai į ieškovo sąskaitą realiai pervesti nebuvo. Rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas ne tiktai formavo pinigų pavedimus, bet ir iš tikrųjų atliko bankines operacijas, t.y. kurią nors skolos pagal 2010-05-20 sutartį dalį iš tikrųjų pervedė į ieškovui priklausančią sąskaitą, atsakovas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovo priteistina ieškinyje nurodyta skola (CK 6.873 straipsnio 1 dalis).

7Dėl ieškinio reikalavimo priteisti delspinigius. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 35 046,00 Lt delspinigių. Ieškovas savo reikalavimą grindžia 2010-05-20 paskolos sutarties 4.1 punktu, kuriuo atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną paskolos sutarties grąžinimo termino praleidimo dieną nuo neapmokėtos sumos. Atsakovas su ieškovo reikalavimu nesutiko.

8Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „ Forthmill Limited“ v. UAB „ Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

9Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovo iš atsakovo prašomas priteisti delspinigių dydis viršija pagrindinės skolos sumą ir toks delspinigių dydis negali būti laikomas atitinkančiu protingumo kriterijų. Todėl nagrinėjamu atveju prašomos iš atsakovo priteisti netesybos yra aiškiai ir neprotingai per didelės. Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas teismui sutartines netesybas mažinti iki 0,02 procento nuo paskolos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, t.y. iki 3504,60 Lt (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

10Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (CPK 137 straipsnio 1 dalis) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškinys yra tenkinamas iš dalies, ieškovo turėtos bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidos ieškovui priteistinos proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei proporcingai teismo patenkintų ir netenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

13Ieškovo T. P. ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo T. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 33 000,00 Lt skolos, 3504,60 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (36 504,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1094,99 Lt žyminio mokesčio, 536, 47 Lt ieškovo turėtų išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, ieškovo T. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti iš atsakovo T. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 20,77 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

17Priteisti iš ieškovo T. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 17,95 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai