Byla 2-379-880/2012
Dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių (dovanojimo) pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Bronei Matiukienei, dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) veikiančio per Lietuvos skyrių atstovui advokatui Sauliui Avižai, atsakovams R. B., S. B., R. B., I. B. ir V. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovams R. B., S. B., R. B., I. B. ir V. B. dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių (dovanojimo) pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4797;
  2. pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4798;
  3. pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. VŠ-211;
  4. taikyti restituciją natūra grąžinant atsakovams R. B. ir S. B.:

3a) iš R. B. – žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - );

4b) iš R. B. – žemės sklypą, esantį ( - ) unikalus ( - );

5c) iš I. B. ir V. B. – žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus ( - );

6d) iš I. B. ir V. B. – žemės sklypą, esantį ( - ) unikalus ( - );

7e) iš I. B. ir V. B. – statinius, esančius ( - ) pastatas – gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais – kiemo statiniais, kurių unikalus Nr. ( - ).

85) taikyti restituciją sumokant ekvivalentą pinigais, t.y. iš atsakovės R. B. atsakovui R. B. ir S. B. priteisti 275000 Lt, kaip sklypo, esančio ( - )., unikalus Nr. ( - ), kurį ji įsigijusi 2008 m. gruodžio 8 d. R. B. sudarytos dovanojimo sutarties Nr. VŠ-4797 pagrindu, Nekilnojamojo turto registre nustatytą vertę.

96) solidariai iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas nurodė, kad jis reiškia actio Pauliana ieškinį dėl R. B. ir S. B. nuosavybės teise priklausiusio nekilnojamojo turto perleidimo tretiesiems asmenims sandorių, kuriais buvo siekiama išvengti prievolių ieškovui vykdymo, ginčijimo. 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartimis Nr. VŠ-4797, Nr. VŠ-4798 ir Nr. VŠ-211 atsakovas R. B. savo vaikams perleido žemės sklypus ir gyvenamąjį namą su pastatais ir tokiu būdu sumažino savo turto masę. R. B. yra sudaręs kredito sutartį su ieškovu, kuri šiuo metu yra nutraukta. Ieškovo teigimu, jis turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą R. B., kuri yra kilusi iš 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais. Be to, ieškovas su laiduotoja atsakove S. B. yra sudaręs 2005 m. gruodžio 16 d. laidavimo sutartį Nr. LKK 05/12/47B. Taip pat S. B. yra pasirašiusi minėtą Kreditavimo sutartį ir yra patvirtinusi, jog paskola paimta šeimos poreikiams. Atsakovo R. B. skola ieškovui ieškinio pateikimo dieną yra 892928,09 EUR, be to, atsakovui R. B. yra skaičiuojamos 16 proc. įsipareigojimų nevykdymo palūkanos iki visiško skolos padengimo, t.y. atsakovas ieškovui skolingas ne tik kreditą bet ir palūkanas. Šiai dienai R. B. pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neturi jokio turto, išskyrus neįregistruotas teises į Puorių kaime esantį nekilnojamąjį turtą, t.y. pastatus, tačiau jų dokumentai nepateikti registrui nuo 1995 metų, todėl neaiški šio turto būklė. Dovanojimo sutartimis R. B. perleido turtą po to kai pažeidė kreditavimo sutartyje nurodytas mokėjimo prievoles (ieškovo 2008 m. lapkričio 4 d., 2008 m. gruodžio 8 d. pranešimai dėl skolos padengimo). Ieškovas nurodo, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovas R. B. elgėsi nesąžiningai, nes sudarė situaciją, kai didžiąją dalį nuosavybės teise turimo turto perleido savo dukroms ir sūnui ir visa tai buvo padaryta per vieną dieną. Dovanojimo sutarčių R. B. neprivalėjo sudaryti, nes jo dukros ir sūnus neturėjo reikalavimo teisės į atsakovą, o be to tai buvo dovanojimo sandoriai. Asmenys, kuriems buvo padovanotas turtas yra R. B. vaikai, todėl jie nelaikytini sąžiningais įgijėjais. Ieškovas taip pat nurodė, kad Kredito sutartis buvo nutraukta nuo 2011 m. balandžio 8 d., skolininkui R. B. nepadengus skolos. Patikrinęs R. B. turtą viešajame registre ieškovas sužinojo, kad R. B. turto nebeturi. Iki kredito sutarties nutraukimo ieškovas bendradarbiavo su atsakovu R. B., pasitikėjo juo ir jo siekiu grąžinti skolą ir vis atnaujindavo sutarties įvykdymą kiek įmanoma palankesnėmis atsakovui sąlygomis. Tačiau atsakovas piktnaudžiavo ieškovo pasitikėjimu ir nuslėpdamas nuo ieškovo perleido jam priklausantį turtą. Todėl actio Pauliana ieškinys turėtų būti tenkinamas ir taikoma restitucija.

11Atsiliepimu į ieškinį atsakovė S. B. prašo jį atmesti ir nurodo, kad prievolės užtikrinimas buvo ir yra didesnis negu tikroji įkeisto pagal sutartį turto vertė. Atsakovė nurodo, kad jos laidavimas buvo tik formalus, tik dėl to, kad prižiūrėčiau įkeistą turtą. Be to, nuo sandorių sudarymo dienos yra praėję daugiau kaip trys metai, t.y. suėjusi actio Pauliana ieškinio senatis, kuri yra vieneri metai. Todėl ieškinio senatis yra pagrindas jį atmesti.

12Atsilipimu į ieškinį atsakovai R. B., I. B. ir V. B. prašo ieškinį atmesti dėl ieškininės senaties, nes jų manymu yra suėjęs vienerių metų senaties terminas.

13Atsiliepimu į ieškinį atsakovas R. B. prašo jį atmesti ir nurodo, kad prievolės užtikrinimui buvo įkeistas didesnės vertės nei pati prievolė turtas. Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme vyksta byla dėl palūkanų ir delspinigių sumos, nes ieškovas nepagrįstai skaičiuoja dideles palūkanas ir delspinigius. Dovanojimo sandoriai buvo sudaryti, nes jo ir atsakovės S. B. šeimoje buvo daug konfliktų, jie ruošėsi skirtis, todėl pareikalaus, jog turtas būtų perrašytas vaikams atsakovas sutiko ir visą turtą padovanojo savo ir sutuoktinės vaikams. Jo nuomone, bankas nebuvo pakankamai atidus, jis turėjo visą informaciją apie sandorius jau 2008 metais, todėl šiuo metu yra suėjusi ieškinio senatis ir atsakovas R. B. prašo ją taikyti.

14Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, o atsakovai prašė ieškinį atmesti.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas R. B. ir ieškovas 2005 m. gruodžio 16 d. pasirašė Kreditavimo sutartį Nr. KK 05/12/131B (b.l. 72-79). 2006 m. gegužės 17 d. (b.l. 80-81), 2006 m. liepos 1 d. (b.l. 82-83), 2006 m. rugsėjo 19 d. (b.l. 84-85), 2007 m. birželio 26 d. (b.l. 86), 2009 m. kovo 20 d. (b.l. 87-93) ir 2010 m. birželio 7 d. (b.l. 94-99) ieškovas ir atsakovas R. B. pasirašė papildomus šios sutarties susitarimus. Šios sutarties įvykdymą laidavo atsakovė S. B. (b.l. 100-103). 2011 m. kovo 24 d. ieškovas R. B. informavo, kad nuo 2011 m. balandžio 8 d. Kredito sutartis yra nutraukiama vienašališkai, nes atsakovas jos nevykdo (b.l. 104). Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartimis Nr. VŠ-4797, Nr. VŠ-4798 ir Nr. VŠ-211 R. B. ir S. B. savo turtą padovanojo sūnui ir dukterims, t.y. R. B. padovanojo žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), o I. B. ir V. B. žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ) ir statinius, esančius ( - ), pastatas – gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais – kiemo statiniais, kurių unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ). Šiuo metu R. B. priklauso tik nuosavybės teise pastatai, esantys ( - ), tačiau daiktinės teisės į juos neįregistruotos.

17Ieškovas byloje pareiškė actio Pauliana ieškinį, kuriuo prašo pripažinti nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis ir taikyti restituciją. Atsakovai su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad nėra visų būtinų actio Pauliana ieškinio sąlygų.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vinukas“ v. UAB „LCL“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. J. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-362/2011; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu.

19Pirmoji actio Pauliano ieškinio patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. jis taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Aiškinantis, ar kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, būtina turėti omenyje tai, kad actio Pauliana taikymo atveju svarbus yra prievolės tarp kreditoriaus ir skolininko atsiradimo momentas, nes kreditorius, prievolės pagrindu įgydamas reikalavimo teisę skolininkui, taip pat įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga bei gynimo būdais. Pripažįstama, kad naudoti actio Pauliano ieškinį, kaip teisių gynimo būdą, kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovams R. B. ir S. B., kuri atsirado 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B ir jos papildomų susitarimų pagrindu. Iš LITEKO sistemos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byla Nr. 2-3190-619/2012 2012 m. liepos 20 d. patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė jam iš atsakovo R. B. ir S. B. 859761,09 EUR skolos ir 16 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (859.61 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nors šis teismo sprendimas neįsiteisėjęs, jis tik papildomai patvirtina, kad ieškovas turi reikalavimo teisę atsakovams R. B. ir S. B..

20Antroji actio Pauliano ieškinio sąlyga aiškintina taip, kad CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus interesus – jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Nustatinėjant šią actio Pauliana instituto taikymo sąlygą, būtina turėti omenyje tai, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, bet sumažino turto, kuriuo buvo užtikrinta kreditoriaus reikalavimo teisė, vertę. Nagrinėjamu atveju ieškovas įrodė, kad sudarydamas ginčijamus sandorius atsakovas S. B. sumažino savo turtą ir šiuo nėra pajėgus sumokėti visą skolą ieškovui, todėl teismas sprendžia, kad dovanojimo sutartimis buvo pažeistos ieškovo, kaip kreditoriaus teisės.

21Trečioji actio Pauliano ieškinio patenkinimo sąlyga siejama su sutrumpintu vienerių ieškinio senaties terminu. Nagrinėjamu atveju, teismas nesutinka su atsakovų argumentais, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Iš bylos medžiagos matyti, kad dokumentus apie R. B. sudarytas dovanojimo sutartis ieškovas sužinojo 2011 m. lapkričio 9 d. Kredito sutartis su atsakovu R. B. buvo nutraukta 2011 m. balandžio 8 d., o ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu 2012 m. balandžio 4 d. (į Vilniaus apygardos teismą), todėl laikytina, kad ieškinio senaties termino ieškovas nepraleido.

22Ketvirtoji actio Pauliano instituto taikymo sąlyga grindžiama su neprivalomumu skolininkui sudaryti ginčijamą sandorį. Privalėjimas sudaryti sandorį yra viena iš imperatyviųjų nuostatų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Pareigos sudaryti sandorį atsiradimo pagrindas gali būti įstatymas, teismo sprendimas, taip pat tam tikros aplinkybės. Nagrinėjamu atveju sutartys buvo neatlygintinos, atsakovams R. B. ir S. B. niekas nenumatė pareigos jas sudaryti.

23Penktoji ir šeštoji sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu sąlyga yra skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumas. Pažymėtina, kad trečiojo asmens sąžiningumas (nesąžiningumas) neturi reikšmės, jeigu sandoris neatlygintinis. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2008 m. lapkričio 4 d. ir 2008 m. gruodžio 8 d. pranešimais informavo atsakovą R. B. dėl skolos padengimo. Tai rodo, kad jau tuo metu buvo pablogėjusi atsakovo R. B. finansinė padėtis. Kaip jau minėta, dovanojimo sutartys buvo sudarytos 2008 m. gruodžio 8 d., t.y. R. B. ir S. B. žinant apie jų finansinę padėtį ir atsižvelgiant į tai, kad visas turtas buvo padovanotas tą pačią dieną R. B. ir S. B. vaikams, teismas daro išvadą, kad R. B. ir S. B. buvo nesąžiningi. Atsakovų I., R. ir V. B. sąžiningumas neturi reikšmės, nes sandoriai buvo neatlygintini.

24Septintoji actio Pauliano ieškinio patenkinimo sąlyga nulemta šio instituto prasmės ir tikslo. Minėta, kad pagrindinis jo tikslas yra ne sandorio pripažinimas negaliojančiu, bet kreditoriaus teisėtų interesų patenkinimas. Šiuo atveju sandoriai pripažįstami negaliojančiais siekiant atstatyti R. B. ir S. B. turtinę padėtį ir taip sudarant galimybę patenkinti ieškovo kreditorinius reikalavimus. Taigi, yra visos actio Pauliana ieškinio sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas.

25Pripažinus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str. 1 ir 2 d.). Visų dovanojimo sutarčių taikymo atveju taikoma restitucija natūra, o sklypo, esančio ( - ) atveju ekvivalentu pinigais. Ieškinyje ieškovas prašė iš atsakovės R. B. atsakovui R. B. ir S. B. priteisti 275000 Lt, kaip sklypo, esančio ( - ), kurį ji įsigijusi 2008 m. gruodžio 8 d. R. B. sudarytos dovanojimo sutarties Nr. VŠ-4797 pagrindu, Nekilnojamojo turto registre nustatytą vertę. Tačiau byloje vėliau ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo ir atsižvelgdamas į byloje pateiktą 2011 m. liepos 7 d. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią R. B. sklypą pardavė už 35000 Lt, ieškinio reikalavimą dėl restitucijos sumažino iki 35000 Lt. Atsižvelgiant į tai ir minėtos pirkimo-pardavimo sutarties kainą, iš R. B. R. B. ir S. B. priteista 35000 Lt ekvivalentas pinigais.

26Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis areštuotas I., V. ir R. B. padovanotas turtas ir piniginės lėšos paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

27Ieškovas pateikė prašymą ir įrodymus, jog sumokėjo 308 Lt žyminio mokesčio ir 2044,9 Lt advokato pagalbai apmokėti. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistina po 409 Lt atstovavimo išlaidų ir po 61,6 Lt žyminio mokesčio.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265-270 straipsniais,

Nutarė

29Ieškinį patenkinti.

30Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4797, pagal kurią R. B. ir S. B. padovanojo R. B. žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) ir žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) ir taikyti restituciją natūra ir grąžinti R. B. ir S. B. žemės sklypus unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) bei taikyti restituciją sumokant ekvivalentą pinigais – 35000 Lt.

31Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. VŠ-211, pagal kurią R. B. ir S. B. padovanojo I. B. ir V. B. žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), taikyti restituciją natūra ir grąžinti dovanotą turtą R. B. ir S. B..

32Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. gruodžio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4798, pagal kurią R. B. ir S. B. padovanojo I. B. ir V. B. žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) ir statinius, esančius ( - ), pastatas – gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais – kiemo statiniais, kurių unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), taikyti restituciją natūra ir grąžinti dovanotą turtą R. B. ir S. B..

33Priteisti iš R. B. (a.k. ( - ) S. B. (a.k. ( - ) R. B. (a.k. ( - ) I. B. (a.k. ( - ) ir V. B. (a.k. ) ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Vilniaus skyrių (j.a.k. 112025592, buveinė Didžioji g. 18/2, Vilnius) naudai po 61,6 Lt žyminio mokesčio ir po 409 Lt atstovavimo išlaidų.

34Palikti galioti Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kuriomis areštuotas I., V. ir R. B. padovanotas turtas ir R. B. piniginės lėšos.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas:
    3. a) iš R. B. – žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - );... 4. b) iš R. B. – žemės sklypą, esantį ( - ) unikalus ( - );... 5. c) iš I. B. ir V. B. – žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus ( - );... 6. d) iš I. B. ir V. B. – žemės sklypą, esantį ( - ) unikalus ( - );... 7. e) iš I. B. ir V. B. – statinius, esančius ( - ) pastatas – gyvenamasis... 8. 5) taikyti restituciją sumokant ekvivalentą pinigais, t.y. iš atsakovės R.... 9. 6) solidariai iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 10. Ieškovas nurodė, kad jis reiškia actio Pauliana ieškinį dėl R. B. ir S.... 11. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė S. B. prašo jį atmesti ir nurodo, kad... 12. Atsilipimu į ieškinį atsakovai R. B., I. B. ir V. B. prašo ieškinį... 13. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas R. B. prašo jį atmesti ir nurodo, kad... 14. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, o atsakovai... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas R. B. ir ieškovas 2005 m. gruodžio... 17. Ieškovas byloje pareiškė actio Pauliana ieškinį, kuriuo prašo pripažinti... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias actio Pauliana... 19. Pirmoji actio Pauliano ieškinio patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius... 20. Antroji actio Pauliano ieškinio sąlyga aiškintina taip, kad CK 6.66... 21. Trečioji actio Pauliano ieškinio patenkinimo sąlyga siejama su sutrumpintu... 22. Ketvirtoji actio Pauliano instituto taikymo sąlyga grindžiama su... 23. Penktoji ir šeštoji sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana... 24. Septintoji actio Pauliano ieškinio patenkinimo sąlyga nulemta šio instituto... 25. Pripažinus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu taikoma... 26. Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m.... 27. Ieškovas pateikė prašymą ir įrodymus, jog sumokėjo 308 Lt žyminio... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 29. Ieškinį patenkinti.... 30. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. gruodžio 8 d.... 31. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. gruodžio 8 d.... 32. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. gruodžio 8 d.... 33. Priteisti iš R. B. (a.k. ( - ) S. B. (a.k. ( - ) R. B. (a.k. ( - ) I. B. (a.k.... 34. Palikti galioti Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. ir... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...