Byla 2-3266-344/2015
Dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) V. B. skundą, suinteresuotiems asmenims – išieškotojai Z. J. ir antstolei Elenai Miliauskienei dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų,

Nustatė

3pareiškėjas (skolininkas) V. B. kreipėsi į antstolę skundu dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0009/15/02820, kuriuo prašė panaikinti 2015 m. liepos 2 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą Nr.S3e-3229 vykdyti, o vykdomąją bylą Nr.09/15/02820 nutraukti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 629 straipsnio 9 dalies pagrindais. Pareiškėjas nurodė, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-103/721/2014, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, nėra įsiteisėjęs. Jame nenurodytas terminas, per kurį jis turi sumokėti bylinėjimosi išlaidas kreditorei Z. J., nenurodytas būdas, kaip šias bylinėjimosi išlaidas jis turi sumokėti. Sprendime nenurodyta kreditorės banko sąskaita, o ir kreditorė net neužsiminė, kad jau reikia sumokėti visą sumą. Be to, teismo sprendime nenurodyta, kad mokėtiną sumą Z. J. jis turi sumokėti į antstolės Elenos Miliauskienės depozitinę sąskaitą, nenurodytas ir 30,89 Eur pagal 2015 m. liepos 2 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. Be-30186 mokėjimas. Pareiškėjas teigia, kad CPK 610 straipsnyje reglamentuota, kad visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas ir tik visiškai įvykdžius sprendimą 30,89 Eur išlaidos išieškomos iš skolininko. Teigia, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas dėl kelio servituto nustatymo iki skundo surašymo neįvykdytas, t. y. kelio servitutas įstatymo nustatyta tvarka jo žemės sklype Nr. 85 nėra nustatytas ir įregistruotas VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registre, nes šiame žemės sklype yra nenuimti žieminiai kviečiai, kurie pasėti 2014 m. rugsėjo 17 d. Mano, kad antstolės 2015 m. liepos 2 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3e-32209 ir 2015 m. liepos 2 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S3e-32211 bei vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. Be-30186 yra neteisėti, nevykdytini ir naikintini. Teigia, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas yra neįsiteisėjęs, nes per tris mėnesius, t. y. iki 2014 m. lapkričio 27 d. jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka, o apskundimo laikotarpiu, t. y. 2014 m. rugsėjo 17 d. savo žemės sklype Nr. 85 jis pasėjo žieminius kviečius, dėl ko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 104 straipsnio pagrindu važiavimas per pasėlius yra draudžiamas. Nurodė, kad kreditorė Z. J. 2015 m. rugpjūčio 17 d. važiavo prie savo žemės sklypų traktoriumi ir kombainu per jo žemės sklype Nr. 85 esančius žieminius kviečius ir sunaikino jo žiemkenčius maždaug 2 arų plote, taip padarė 22 Eur turtinę žalą. Konstatuoja, kad kol kvalifikuotas matininkas nėra pažymėjęs jam priklausančiame žemės sklype kelio servituto ribų, tol jis negali būti laikomas pralaimėjusia bylą šalimi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio pagrindu, ir bylinėjimosi išlaidos iš jo negali būti išieškotos.

4Antstolė Elena Miliauskienė išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir 2015 m. rugpjūčio 27 d. patvarkymu atsisakė skundą patenkinti. Antstolė konstatavo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas įsiteisėjo 2015 m. vasario 23 d., todėl privalo būti vykdomas.

5Išieškotoja Z. J. 2015 m. liepos 2 d. kreipėsi į antstolę dėl priverstinio bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Nenustačius kliūčių, dėl kurių būtų galima atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, 2015 m. liepos 2 d. parengė skundžiamą patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3e-32209 ir užvedė vykdomąją bylą Nr. 0009/15/02820. Tai, kad sprendime nenurodyti, nei terminas per kurį turi būti sumokėtos bylinėjimosi išlaidos, nei būdas, kaip skolininkas turi jas sumokėti, nei kreditorės banko sąskaitos numeris, nei kad sumą kreditorei turi pervesti į antstolės sąskaitą ir 30,89 Eur pagal 2015 m. liepos 2 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. Be-30186, nėra ir negalėjo būti laikomi kliūtimi antstolei priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir išieškotoja neprivalo skolininkui priminti apie jo vykdymą, nes vykdyti įsiteisėjusį sprendimą yra skolininko, o ne išieškotojos pareiga. Išieškotoja neprivalo skolininkui pranešti savo sąskaitos numerio banke, nes teismo sprendimas gali būti įvykdomas įvairiais būdais. Be to, antstolė nurodė, kad teismo sprendimo neįvykdymas dalyje dėl kelio servituto nustatymo nėra susijęs su antstolei pateiktu vykdyti vykdomuoju dokumentu dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų iš skolininko išieškojimo išieškotojai Z. J. ir jokios įtakos antstolės priimtam skundžiamam patvarkymui neturi. Įsiteisėjus teismo sprendimui, išieškotoja Z. J. yra laikoma civilinę bylą laimėjusia šalimi ir jos naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos privalo būti jai sumokėtos arba išieškomos priverstinai, jeigu skolininkas nėra jų sumokėjęs, nepriklausomai nuo to, ar teismo sprendimas yra įvykdytas pilnoje apimtyje ar ne. Įstatymas nenumato, kad bylinėjimosi išlaidų išieškojimas iš skolininko galimas tik kai teismo sprendimas yra įvykdytas. Skolininko argumentas, kad pagal CPK 610 straipsnį visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas ir tik pilnai įvykdžius sprendimą, atmestinas, nes CPK 610 straipsnyje nėra nuostatos, jog visos vykdymo išlaidos gali būti išieškomos iš skolininko tik įvykdžius sprendimą.

6Pareiškėjas V. B. 2015 m. rugsėjo 28 d. pateikė pareiškimą dėl papildomos medžiagos (įrodymų) pateikimo, kuriuo prašo prie bylos nagrinėjimo pridėti papildomus rašytinius įrodymus ir jei teismas priimtų jam nepalankų sprendimą prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kad būtų ištirtos visos bylos aplinkybės, paskirta daiktinio įrodymo apžiūra jo buvimo vietoje, vietos, kurioje kelio vietoje yra kelio juostos servitutas. Taip pat, prašo kad būtų atlikta apžiūra iš kurios matysis, kad toje kelio vietoje, kuriuo Z. J. galėtų naudotis teismo sprendimu nustatytą paskirtį – nėra. Prašo į teismo posėdį šaukti matininką, kuris galimai surašė fiktyvius servitutiniam keliui matavimo dokumentus ir juos pateikė teismui.

7Suinteresuotas asmuo Z. J., kuriai apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai atsiliepimo ar kitokio paaiškinimo nepateikė.

8Skundas atmestinas.

9Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai).

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2014, 2014 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2014; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2013; kt.) nurodoma, jog teismo sprendimo privalomumas yra esminė teisingumo vykdymo prielaida. Teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas CPK 18 straipsnyje. Tai reiškia, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisingumas negali būti kvestionuojamas kitaip negu instancine tvarka. Konkretaus asmens atžvilgiu priimto teismo sprendimo vykdymą garantuoja valstybė (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas).

11Taikant CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, o bet koks ultra vires (įgaliojimų viršijimas) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Siekiant užtikrinti, kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnio 1 dalis).

12Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, turi pareigą tik patikrinti, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Jis pats negali žinoti aplinkybių, kurios yra žinomos skolininkui ar išieškotojui, pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą, t. y. jis neturi galimybės nustatyti būtent kokios dar vykdomosios bylos vykdomos šalių atžvilgiu, ar įmokos kažkur yra sumokėtos, ar jas skolininkas sumokėjo laiku. Visos tikrintinos aplinkybės yra siejamos su formalių kliūčių vykdymo procesui pradėti įvertinimu. Nustatęs, jog tokių kliūčių nėra, antstolis, kaip imperatyviai nurodyta CPK 651 straipsnio 3 dalyje, priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. CPK 650 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, pateikdami išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymas civilinio proceso tvarka nustatytas įstatymuose, kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Šie asmenys atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

13Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-103-721/2014, kuriuo ieškovės Z. J. ieškinį dėl kelio servituto, bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovams J. M., V. B., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, S. M., K. V. J., A. J. tenkino visiškai ir nustatė ieškovei Z. J. 0,51 ha ploto, 0,85 km ilgio ir 6 m kelio juostos pločio kelio servitutą – teisę važiuoti žemės ūkio technikai, kitoms transporto priemonėms per žemės sklypus, kadastro Nr. 6140/0005:61; kadastro Nr. 6140/0005:60; kadastro Nr. 6140/0005:85; kadastro Nr. 6140/0005:4, esančius Mažeikių r., Mažeikų sen., Sovaičių k., iki žemės sklypo, kadastro Nr. 6140/0005:174, esančio Mažeikių r., Mažeikų sen., Sovaičių k., pagal 2006 m. vasario 7 d. Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. Pl-Ž-276 patvirtintą projektą, (plane pažymėto III-88-6 „S") ruože nuo Laižuvos-Viekšnių kelio, ir priteisė iš atsakovės J. M. 572 Lt bylinėjimosi išlaidas Z. J. naudai ir 52,53 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, Valstybės naudai, o iš atsakovo V. B. priteisė 572 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovės Z. J. naudai ir 52,53 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, Valstybės naudai.

14Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-110-368/2015 atsakovės J. M. ir trečiojo asmens S. M. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-103-721/2014, atmetė, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą, sprendimas įsiteisėjo 2015 m. vasario 23 d.

15Ieškovė Z. J. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, todėl 2015 m. birželio 30 d. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 572 Lt (165,66 Eur) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovo V. B. ieškovės Z. J. naudai.

16Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovas įgyja reikalavimo teisę į atsakovą, o pastarajam gera valia savo prievolės neįvykdant, teismo sprendimas vykdomas priverstine tvarka.

17Kaip minėta, įsiteisėjus Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimui, ieškovės prašymu 2015 m. birželio 30 d. buvo išduotas vykdomasis raštas, kurį ieškovė, kartu su prašymu, pateikė antstolei priteistų sumų išieškojimo vykdymui (vykdomosios b. Nr. 0009/15/02820 1 l.).

18Antstolė Elena Miliauskienė vykdomojo dokumento priėmimo metu pagrįstai ir teisėtai patvirtino, jog nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir pradėti vykdymo veiksmus, todėl 2015 m. liepos 2 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3e-32209, priėmė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo išieškojimo veiksmus (vykdomosios b. Nr. 0009/15/02820 3 l.). Antstolė, vykdydama CPK 655 straipsnio reikalavimus, iki pradėdama priverstinio vykdymo procedūras, paragino skolininką įvykdyti teismo sprendimą geruoju. Šios teisės normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas teismo sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, jog yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Iš bylos medžiagos matyti, kad skolininkas gera valia bylinėjimosi išlaidų išieškotojai nesumokėjo, todėl teismo sprendimas toliau vykdytinas priverstine tvarka. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas sprendžia, nėra pagrindo konstatuoti, jog antstolė priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti neteisėtai, todėl nėra pagrindo įpareigoti ją nutraukti priverstinio vykdymo veiksmus.

19Pareiškėjo nurodyti argumentai apie tai, kad jis nežinojo, kaip vykdyti teismo sprendimą, kur mokėti pinigus, vertintini kaip nesirūpinimas proceso eiga. Civilinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis), todėl pareiškėjas turėjo galimybę įvykdyti teismo sprendimą, pvz. pervesdamas pinigus į teismo depozitinę sąskaitą ar pan.

20Skolininkas nurodė, kad antstolės 2015 m. liepos 2 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3e-32209, 2015 m. liepos 2 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S3e32211 bei vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. Be-30186 yra neteisėti, nevykdytini ir naikinami, nes Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas dėl kelio servituto nustatymo nėra įvykdytas šiai dienai. VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kelio servitutas skolininko žemės sklype Nr. 85. Skolininkas akcentavo, kad jo žemės sklype yra pasėti žieminiai kviečiai ir tol, kol jie nenuimti bei neįregistruoti VĮ „Registrų centro“ duomenų bazėje negalima Z. J. laikyti civilinę bylą laimėjusia šalimi. Skolininko nuomone, bylinėjimosi išlaidų išieškojimas galimas tik, kai yra įvykdytas teismo sprendimas. Šie V. B. išdėstyti argumentai yra visiškai nepagrįsti ir nesusiję su antstolei E. M. pateikti vykdyti vykdomuoju dokumentu, nes, kaip minėta, teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir skolininkas privalo atlyginti sprendimą laimėjusiajai šaliai teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas.

21Skolininko argumentas, kad pagal CPK 610 straipsnio reglamentavimą visas vykdymo išlaidas turi apmokėti išieškotoja ir tik pilnai įvykdžius sprendimą, antstolio paskaičiuotos 30,89 Eur vykdymo išlaidos gali būti išieškomos iš skolininko yra neteisingas. CPK 610 straipsnyje nurodyta, kad vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko ir nenurodyta, kad jos gali būti išieškomos tik sprendimą įvykdžius pilnoje apimtyje. Šis skolininko keliamas argumentas yra niekuo nepagrįstas, todėl atmestinas.

22Kiti skolininko argumentai, kad 2014 m. rugsėjo 17 d. jis savo žemės sklype Nr. 85 pasėjo žieminius kviečius, o Z. J. 2015 m. rugpjūčio 17 d. važiavo per jo žemės sklype Nr. 85 esančius žieminius kviečius ir sunaikino skolininko pasėlius 2 arų plote, padarė jam 22 Eur turtinę žalą; kad servitutas nėra įregistruotas VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre ir kt. visiškai nesusiję su antstolės veiksmais, todėl nenagrinėtini.

23Pareiškėjas informuotinas, kad pažeistas teises dėl 22 Eur turtinės žalos atlyginimo jis gali ginti pareikšdamas reikalavimą teisme.

24Išnagrinėjęs bylą, joje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad antstolės Elenos Miliauskienės veiksmai vykdant Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą, yra teisėti, 2015 m. liepos 2 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3e-32209, 2015 m. liepos 2 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S3e-32211 bei vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. Be-30186 yra priimti teisėtai ir pagrįstai, naikinti jų bei nutraukti vykdomąją bylą Nr.09/15/02820 CPK 629 straipsnio 9 dalies pagrindais nėra jokio teisinio pagrindo, todėl skundas atmestinas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510–513 straipsniais,

Nutarė

26pareiškėjo V. B. skundą atmesti.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) V. B.... 3. pareiškėjas (skolininkas) V. B. kreipėsi į antstolę skundu dėl antstolės... 4. Antstolė Elena Miliauskienė išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir 2015 m.... 5. Išieškotoja Z. J. 2015 m. liepos 2 d. kreipėsi į antstolę dėl... 6. Pareiškėjas V. B. 2015 m. rugsėjo 28 d. pateikė pareiškimą dėl... 7. Suinteresuotas asmuo Z. J., kuriai apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai... 8. Skundas atmestinas.... 9. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2014 m. spalio 27 d. nutartis... 11. Taikant CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos,... 12. Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, turi pareigą tik... 13. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Mažeikių... 14. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi civilinėje byloje... 15. Ieškovė Z. J. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą dėl... 16. Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovas įgyja reikalavimo teisę į... 17. Kaip minėta, įsiteisėjus Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m.... 18. Antstolė Elena Miliauskienė vykdomojo dokumento priėmimo metu pagrįstai ir... 19. Pareiškėjo nurodyti argumentai apie tai, kad jis nežinojo, kaip vykdyti... 20. Skolininkas nurodė, kad antstolės 2015 m. liepos 2 d. patvarkymas priimti... 21. Skolininko argumentas, kad pagal CPK 610 straipsnio reglamentavimą visas... 22. Kiti skolininko argumentai, kad 2014 m. rugsėjo 17 d. jis savo žemės sklype... 23. Pareiškėjas informuotinas, kad pažeistas teises dėl 22 Eur turtinės žalos... 24. Išnagrinėjęs bylą, joje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290,... 26. pareiškėjo V. B. skundą atmesti.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...