Byla 2-1208-443/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovams R. M. bei M. M

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, rašytinio proceso tvarka atsakovams R. M. ir M. M. už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal „Swedbank“, AB ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovams R. M. bei M. M., ir

Nustatė

2ieškovė nurodo, kad su atsakovais 2010 m. kovo 31 d. pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 10-021481-VA, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 5825,82 Lt dydžio kreditas. Atsakovai nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį; buvo įspėti apie sutarties nevykdymo pasekmes banko raštais, tačiau sutarties pažeidimų nepašalino. Minėtais atsakovų veiksmais pažeisti teisėti ieškovės interesai, todėl ji prašo priteisti iš atsakovų solidariai 4261,28 Lt negrąžinto kredito dalį, 169,59 Lt nesumokėtas palūkanas už negrąžintą kreditą, 22,60 Lt nesumokėtus delspinigius už negrąžintą kreditą, 3,44 Lt nesumokėtus delspinigius už nesumokėtas palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašo, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, 2012 m. lapkričio 21 d. buvo įteikti atsakovei ir atsakovo sutuoktinei M. M., todėl laikytina, kad nuo nurodyto laiko atsakovai buvo informuoti apie jiems iškeltą civilinę bylą, procesines teises ir pareigas bei jų neįvykdymo pasekmes, tai yra galimybę priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 1 d.). Per nustatytą 14 dienų atsiliepimų pateikimo terminą, teismo nuomone, atsakovai turėjo pakankamai laiko jiems pareikšti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (Lietuvos Respublikos CPK 77 str. 1 d.).

4Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu byloje yra negautas atsiliepimas į ieškinį, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tai teismas, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, turi teisę iš karto priimti sprendimą už akių.

5Atlikus formalų ieškovės pateiktų duomenų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad pagal 2010 m. kovo 31 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 10-021481-VA ieškovė atsakovams iki 2015 m. kovo 22 d. suteikė 5825,82 Lt dydžio kreditą su 13 % dydžio metinėmis palūkanomis. Atsakovai pagal sutarties 7.1 punktą privalėjo užtikrinti, kad suėjus mėnesinio mokėjimo terminui sąskaitoje, nuo kurios vykdomi periodinių mokėjimų nurašymai, būtų visa reikiama lėšų suma mokėjimui atlikti, tačiau lėšų buvimo banko sąskaitoje neužtikrino bei kitu būdu nustatytais terminais nevykdė periodinių mokėjimų. Iš 2012 m. spalio 12 d. ieškovės raštų R. M. bei M. M. matyti, jog atsakovai buvo įspėti, kad neįvykdžius savo įsipareigojimų bankas 2012 m. lapkričio 3 d. nutrauks sutartį (b. l. 11, 12).

7Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovų pareiga įrodinėti, kad prievolė buvo nevykdoma ne dėl jų kaltės (Lietuvos Respublikos CK 6.248 str. 1 d.). Tokių įrodymų byloje nėra, todėl atsakovai laikytini pažeidusiais prievolę. Ieškovė nurodo, kad atsakovai liko jai skolingi 4261,28 Lt negrąžinto kredito dalį bei 169,59 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, todėl šios sumos iš R. M. bei M. M. priteistinos solidariai. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovų solidariai sutarties sąlygose numatytus 0,1 % dydžio delspinigius nuo negrąžintos sumos, todėl, įvertinus, kad tai neprieštarauja teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams, 22,60 Lt delspinigių suma priteistina.

8Ieškinyje „Swedbank“, AB nurodo, kad LR CK 6.37, 6.210, 6.872, 6.881 str., Lietuvos teismų praktika ir sutarčių teisės teorija išskiria dvi palūkanų funkcijas – mokėjimo ir kompensavimo. Mokėjimo funkciją atlieka sutartinės palūkanos mokamos už naudojimąsi paskolos suma, šiuo konkrečiu atveju remiantis kredito sutarties sąlygomis atsakovas privalo mokėti bankui 13 % (kredito sutarties pagrindinėse kredito sąlygose nurodyta metinė palūkanų norma) metines palūkanas. Minėtos mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos prašomos priteisti kredito sumos ir toliau skaičiuojamos nuo kitos dienos, einančios po ieškinio 4 priede nurodytos skolos paskaičiavimo dienos iki viso kredito grąžinimo bankui dienos. Kompensavimo funkciją atlieka procesinės LR įstatymuose nustatytos palūkanos, kurios mokamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir remiantis LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. yra 5 % dydžio.

9Teismas pabrėžia, jog tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad aukščiausiu lygmeniu vartotojo teisių apsaugos garantijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d., kurioje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus; ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, ji įgyvendinama per žemesnės galios teisės normų sistemą. Vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių – informacijos, patirties ir kitų panašių aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi – pardavėju ar paslaugų teikėju, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesnės šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą. Vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011; 2012-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012; Lietuvos Aukščiausiojo teismo išplėstinės kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

10Vartojimo kredito sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Įstatymas draudžia paslaugos tiekėjui naudotis išimtine teise aiškinti vartojimo sutartį (CK 6.188 str. 2 d. 14 p.). Šalių sudarytoje sutartyje nėra apibrėžta palūkanų funkcija, todėl ieškovės prašymas priteisti mokėjimo funkciją atliekančių 13 % dydžio palūkanų iki paskolos sumos grąžinimo, laikytinas neatitinkančiu silpnesniosios sandorio šalies, vartotojo interesų, ir yra nesąžiningas. Tokių palūkanų priteisimas kartu su įstatyme nustatyto dydžio palūkanomis į ateitį neproporcingai apsunkina vartotojo padėtį. Todėl tikėtina, jog “Swedbank”, AB po sutarties nutraukimo siekia privilegijuotos padėties – iki paskolos grąžinimo gauti didesnes, negu buvo susitarta, palūkanas, iš viso – 18 metinius procentus. Atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų, dėl kurių nutrūko įmokų pagal grafiką mokėjimas, nepaaiškino, kodėl neišnaudojo kitų vartojimo kredito sutartyje numatytų savo teisių gynimo būdų, todėl ieškovės prašymas iš atsakovų solidariai priteisti 13 % dydžio palūkanas už negrąžintą 4261,28 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012 m. lapkričio 8 d. iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, netenkintinas.

11Be to, atsižvelgiant į tai, kas jau buvo paminėta apie teismo pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 4 d., kurioje nurodyta, jog palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis, jeigu toks šalių susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimų, ieškovės prašymas priteisti 3,44 Lt nesumokėtus delspinigius už nesumokėtas palūkanas netenkintinas, neįrodžius, jog šalys dėl to susitarė.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų R. M. ir M. M. ieškovei „Swedbank“, AB priteistina 4261,28 Lt negrąžinta kredito dalis, 169,59 Lt sutartinės palūkanos, 22,60 Lt nesumokėti delspinigiai už negrąžintą kreditą, iš viso – 4453,47 Lt, bei 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012 m. lapkričio 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. numato skolininko pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Esant ieškovės prašymui ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog su atsakovu sutarė dėl didesnių nei įstatyme numatyto dydžio procesinių palūkanų, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Dėl savo, kaip tinkamai prievolę įvykdžiusios sutarties šalies, pažeistų interesų teisminės gynybos ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų – sumokėjo 134 Lt žyminį mokestį valstybei (b. l. 19), kuris iš atsakovų priteistinas.

14Kadangi teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma nesiekia Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatyto dydžio, teismas sprendžia, jog šios išlaidos tarp dalyvių neskirstytinos ir nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str.).

15Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti solidariai iš atsakovų: R. M., asmens kodas ( - ) ir M. M., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), 4261,28 Lt (keturių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt vieno lito, 28 centų) negrąžinto kredito dalį, 169,59 Lt (vieno šimto šešiasdešimt devynių litų, 59 centų) sutartines palūkanas, 22,60 Lt (dvidešimt dviejų litų, 60 centų) delspinigius, 5 % (penkių procentų) procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 134 Lt (vieno šimto trisdešimt keturių litų) žyminį mokestį ieškovei „Swedbank“, AB, kurios juridinio asmens kodas 112029651, buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr. 20A, atsiskaitomoji sąskaita ( - ) „Swedbank“, AB.

18Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

19Nurodyti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jie turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

20Sprendimas už akių įsiteisės po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovai nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

21Atsakovai priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, rašytinio proceso... 2. ieškovė nurodo, kad su atsakovais 2010 m. kovo 31 d. pasirašė vartojimo... 3. Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 4. Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu byloje yra negautas... 5. Atlikus formalų ieškovės pateiktų duomenų vertinimą, pateiktas ieškinys... 6. Nustatyta, kad pagal 2010 m. kovo 31 d. vartojimo kredito sutartį Nr.... 7. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovų pareiga įrodinėti, kad... 8. Ieškinyje „Swedbank“, AB nurodo, kad LR CK 6.37, 6.210, 6.872, 6.881 str.,... 9. Teismas pabrėžia, jog tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek... 10. Vartojimo kredito sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai... 11. Be to, atsižvelgiant į tai, kas jau buvo paminėta apie teismo pareigą... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų R. M. ir M. M. ieškovei... 13. Dėl savo, kaip tinkamai prievolę įvykdžiusios sutarties šalies, pažeistų... 14. Kadangi teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 15. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti solidariai iš atsakovų: R. M., asmens kodas ( - ) ir M. M., asmens... 18. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 19. Nurodyti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jie turi... 20. Sprendimas už akių įsiteisės po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 21. Atsakovai priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...