Byla e2-602-372/2015
Dėl neteisėtų viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei UAB “Kelmės vanduo” dėl neteisėtų viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

3Ieškovo atstovas nurodė, kad dalyvauja atsakovo vykdomame supaprastintame atvirame viešajame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje“ (toliau - Konkurse) ir ketina pateikti konkursinį pasiūlymą. Kreipėsi į atsakovą 2015-01-07 su pretenzija Nr.15-25, prašydamas pakeisti ar panaikinti Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto b) ir d) papunkčiuose nustatytus neteisėtus, viešųjų pirkimų principams ir tikslams, VPĮ nuostatoms prieštaraujančius minimaliuosius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams. Atsakovas 2015-01-08 pretenziją atmetė ir paliko galioti ginčijamas konkurso sąlygų nuostatas. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto b) papunktyje, antroje pastraipoje (paskutinėje redakcijoje) yra nustatyta, kad minimaliuosius kvalifikacinius reikalavimus atitiks tiekėjas, kuris turi „ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turi inžinerinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; b) ne mažesnę kaip 3 metų specialiųjų statybos darbų vadovo darbo patirtį statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: kitos paskirties statiniai, darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Pastaba: reikalavimą dėl išsilavinimo specialistai turi atitikti kiekvienas atskirai, o dėl darbo sričių, - kiekvienas atskirai arba visi kartu“. Ieškovas nurodo, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir naikintinas dėl to, kad reikalaujama turėti ne mažiau kaip 3 specialistus atlikti darbams, kuriuos gali atlikti (ir realiai atliks) vienas specialistas. Kiti du specialistai įrašyti tam, kad būtų sudarytos dirbtinės kliūtys tiekėjams pateikti pasiūlymus, tokiu būdu ribojant konkurenciją. Du iš trijų privalomai nurodytų specialistų objekte neturės darbo, t. y. į tiekėjų pasiūlymus bus įrašomi tik formaliai ir vien tik dėl to, kad būtų tenkinami pertekliniai, formalūs Konkurso sąlygų reikalavimai. Atsakyme į pretenziją atsakovas pripažįsta, kad darbai bus vykdomi neypatingos paskirties statinyje, jiems VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ neišduoda atestatų, nes atestatai specialiųjų statybos darbų vadovams išduodami tik ypatingos paskirties statiniams. Ieškovas teigia, kad atsakovas sutinka, jog tokio nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo neįmanoma pagrįsti jokiais kvalifikacijos atestatais, nes jis šiems konkretiems darbams yra perteklinis. Atsakovas reikalauja pagrįsti kvalifikaciją vien darbo patirtimi, t. y. atliekant darbus, kuriems nereikia kvalifikacijos (atestato). Tai yra ydingas reikalavimas, kadangi kvalifikuotas specialiųjų statybos darbų vadovas, turintis SPSC išduotą atestatą vykdyti procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimo darbus ypatingos paskirties pastatuose ir daugiametę patirtį vykdant šiuos ypatingos paskirties statiniuose neatitinka minimaliųjų kvalifikacinių reikalavimų vien todėl, kad savo specializacijos srityje dirba daug įvairesnį ir sudėtingesnį darbą, o ne metų metais daro labai paprastą darbą visiškai nesudėtinguose objektuose, darbą, kuris nereikalauja turėti atestatą. Reikalaujama 3 metų specialistų darbo patirties sritis „statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: kitos paskirties statiniai, darbų sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, proceso valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas“ yra nepagrįstai siaura. Kvalifikuotiems specialistams būtų labai sudėtinga tokį ilgą laiką dirbti vien tik tokioje siauroje srityje. Ginčijamame reikalavime statiniai susiaurinami iki inžinerinių statinių, kurie susiaurinami iki inžinerinių tinklų, jie dar labiau susiaurinami iki vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, po to paimama nedidelė (ir galutinės darbų apimties atžvilgiu nereikšminga) dalis visiškai nesudėtingų ir nereikalaujančių kvalifikacijos darbų šiame siaurame pogrupyje ir reikalaujama trijų metų darbo patirties, įvardinant tai minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais tiekėjams. Tokiu reikalavimu siekiama ne „atsijoti“ iš tiesų nekvalifikuotus tiekėjus, o tiesiog sumažinti konkurenciją. 2015-01-07 raštu Nr. S-14, šalia vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių statinių įrašydamas „kiti statiniai: kitos paskirties statiniai“ atsakovas visiškai nepakeitė situacijos, įnešė didesnę sumaištį. Pagal STR 1.01.09:2003 6 p. statiniai pagal naudojimo paskirtį yra skirstomi į šias rūšis: pastatus ir inžinerinius statinius. Pagal 6.2 p. inžinerinių statinių rūšis skirstoma į šias grupes: a) susisiekimo komunikacijas; b) inžinerinius tinklus; c) hidrotechnikos statinius; d) kitus (inžinerinius) statinius. 10 ir 10.5 p. nuotekų šalinimo tinklai yra vienas iš inžinerinių tinklų pogrupių. 13 p. kitos paskirties statiniai yra kitų statinių pogrupis, t. y. statiniai, nepriskirtini inžineriniams tinklams. Toks pogrupių iš skirtingų grupių sugretinimas yra nelogiškas, kadangi siekiant nupirkti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus, kurie yra priskirtini inžinerinių tinklų grupei, nėra užskaitoma darbo patirtis kituose inžineriniuose tinkluose, kas iš esmės yra panašūs darbai, tačiau kažkodėl yra užskaitoma darbo patirtis bunkeriuose, fortuose, šaudymo tiruose, kurie priklauso siauram pogrupiui iš visiškai kitos ir tolimos pirkimui statinių grupės. Ieškovas neatmeta galimybės, kad atsakovas tiesiog suklydo ir nesėkmingai pabandė išplėsti darbo patirtį iki visų statinių, tačiau jo įrašyta formuluotė „kiti statiniai: kitos paskirties statiniai“ yra nuoroda į STR 13 p. išvardintus konkrečius statinius, visiškai nesusijusius su perkamais darbais. STR 13 p. buvo tik iki 2014-10-11 galiojusioje redakcijoje, nuo tada šis pogrupis vadinasi „kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai“.

4Ieškovas nurodo, kad Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto d) papunktyje nustatytas minimalusis kvalifikacinis reikalavimas taip pat yra neteisėtas, kadangi dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Šiame reikalavime privaloma pagrįsti projekto dalies vadovo 2 metų darbo patirtį nepagrįstai susiaurintoje dalyje, t. y. užkertamas kelias pagrįsti specialistų kvalifikaciją patirtimi atliekant panašius, o ne lygiai tokius pačius darbus. Esant tokiam minimaliajam kvalifikaciniam reikalavimui objektyviai kvalifikuoti, atestuoti bei ilgametę panašaus darbo patirtį turintys specialistai būtų pripažįstami nekvalifikuotais, kadangi neturi 2 metų patirties ypatingai susiaurintoje srityje, t. t. atlikdami ne panašius, o lygiai tokius pačius darbus, kurie yra labai nedidelės apimties.

5Dublike ieškovas nurodo, kad atsakovas iki šiol nepateikė konkretaus paaiškinimo, pagrindimo, paskaičiavimų, kodėl pirkimo objektui užbaigti neužtenka vieno ar dviejų specialiųjų statybos darbų vadovų, o reikalingi būtent mažiausiai 3, o ne 4 ar 5. Kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingai pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Nekvalifikuoto darbo patirtis neįrodo kvalifikacijos. Kvalifikacijos pagrindimas negali būti reikalaujamas kvalifikacijos nereikalaujančių darbų atlikimui. Minimalieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams konkurso sąlygose gali būti nustatom tik tuo atveju, kai kvalifikacija yra pagrįstai reikalinga pirkimo objektui įvykdyti.

6Atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad

7su ieškiniu nesutinka, mano, kad jis atmestinas, kaip nepagrįstas. Atsiliepimą grindė šiais motyvais:

8Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto b) dalies antroje pastraipoje (galiojusioje laikotarpiu nuo 2015-01-06 iki 2015-01-13) keliamas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui, pasiūlyti: ,,Ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turėti inžinerinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; b) ne mažesnę kaip 3 metų specialiųjų statybos darbų vadovo darbo patirtį statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: kitos paskirties statiniai, darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Pastaba: reikalavimą dėl išsilavinimo specialistai turi atitikti kiekvienas atskirai, o dėl darbo sričių -kiekvienas atskirai arba visi kartu“. Ieškovas nurodo, jog ginčijamas Konkurso sąlygų reikalavimas, neva, yra perteklinis ir naikintinas vien todėl, kad atsakovas reikalauja pateikti ne mažiau kaip 3 specialistus atlikti darbams, kuriuos, neva, atliks vienas specialistas. Su tokiais ieškovo teiginiais atsakovas nesutiko ir nurodo šiuos nesutikimo argumentus:

9pirma, Konkurso dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 2.2 punkte nustatyta, kad Pirkimo objektą sudaro: Vandentiekio tinklai (apie 6870 m), Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai (apie 5425 m), Slėginiai buitinių nuotekų tinklai (apie 860 m), Buitinių nuotekų siurblinės (4 vnt.) statybos darbai. Iš to matyti, kad Pirkimo objektas yra iš esmės didelės apimties, todėl atsakovas privalo reikalauti iš tiekėjų, kad šie turėtų pakankamus žmogiškuosius ir profesinius resursus tam, kad būtų pasiekti Pirkimo tikslai;

10antra, vienas specialiųjų darbų vadovas negebėtų tinkamai vykdyti savo pareigų visame Pirkimo objekte vienu metu, t. y. Pirkimo objekte atliekami keli darbai vienu metu, todėl akivaizdu, kad esant vienam specialiųjų darbų vadovui, prižiūrinčiam visus specialiuosius darbus Pirkimo objekte, iš esmės ne tik kiltų rizika, kad darbai būtų atlikti netinkamai, bet ir būtų rizikuojama neįgyvendinti darbų laiku vien todėl, kad vienas specialiųjų statybos darbų vadovas nespėtų dalyvauti visose jam priklausančiose veiklose, vykdomose Pirkimo objekte. Toks vėlavimas darytų įtaką Pirkimo tikslų pasiekimui laiku ir atsakovas dėl to gali prarasti dalį šio projekto įgyvendinimui skiriamų lėšų;

11trečia, Konkurso sąlygos nė vienam tiekėjui nedraudžia remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (subrangovais) tam, kad darbai Pirkimo objekte būtų atlikti tinkamai, t. y. tiekėjai konkursiniame pasiūlyme gali nurodyti, kad Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antroje pastraipoje nurodytas pareigas vykdys jo pasitelkti subrangovai, arba tiekėjas ir subrangovas, todėl tiekėjams (tame tarpe ir ieškovui) paliekama visiška laisvė teikti konkurencingą pasiūlymą, svarbu, kad siūlomi specialistai atitiktų jiems keliamus reikalavimus;

12ketvirta, Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antroje pastraipoje nurodyta: „Pastaba: reikalavimą dėl išsilavinimo specialistai turi atitikti kiekvienas atskirai, o dėl darbo sričių - kiekvienas atskirai arba visi kartu“. Atsakovas nereikalauja, kad specialiųjų statybos darbų vadovai turėtų patirtį identiškose darbų srityse. Tiekėjams palikta teisė pasiūlyti inžinerinį ar lygiavertį išsilavinimą turinčius specialiųjų statybos darbų vadovus, turinčius darbo patirtį inžinerinių tinklų: vandentiekio ir nuotekų šalinimo statiniuose, vykdant skirtingus darbus, pvz., pasiūlyti vieną specialistą atsakingą už vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimą, vieną specialistą atsakingą už procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimą ir vieną specialistą atsakingą už statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimą arba pasiūlyti tris specialiųjų statybos darbų vadovus, turinčius 3 metų darbo patirtį visose reikalaujamose darbų srityse;

13penkta, remiantis suformuota teismų praktika, oficialiai skelbiamais VPĮ išaiškinimais ir teisės aktais, perkančioji organizacija privalo nustatyti tokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kurie atitiktų Pirkimo objektą ir užtikrintų, kad Pirkimo tikslai bus pasiekti. Atsakovas nustatė tiekėjui reikalavimą pasiūlyti ne mažiau kaip tris specialiųjų darbų vadovus, nes jo manymu, toks reikalavimas pagrįstas Pirkimo objekte atliekamų darbų specifika, būtinumu ir svarba, ir šį reikalavimą tenkinantis tiekėjas tinkamai atliks darbus Pirkimo objekte ir Pirkimo tikslai bus pasiekti. Konkurso sąlygose nurodytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams pasiūlyti ne mažiau kaip 3 specialiųjų darbų vadovus atitinka Pirkimo objektą bei Pirkimo tikslą, todėl yra teisėtas, priimtinas ir tinkamas.

14Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto grafoje „Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“ nurodomi reikalavimai, kokius ir kokio turinio dokumentus turi pateikti tiekėjas, siekiantis pagrįsti atitikimą Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antroje pastraipoje ir d) dalyje keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, reikalaudamas tiekėjų įrodyti jų siūlomų specialistų kvalifikaciją vien darbo patirtimi, iš esmės kelia ydingą reikalavimą, nes, neva, iš Konkurso eliminuoja patyrusius specialistus, t. y., neva, susiaurinęs reikalavimus, atsakovas užkerta kelią dalyvauti didelę ir įvairių statybos darbų patirtį ypatinguose statiniuose turintiems darbuotojams, kuriems yra išduotas VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ (toliau - SPSC) atestatas. Ieškovas tik dėl jam vienam suprantamų priežasčių iš esmės reikalauja Konkurso sąlygose įtvirtinti neproporcingą ir VPĮ principus pažeidžiantį reikalavimą, nustatantį, kad neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu galėtų būti tik ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai.

15Atsakovas nesutinka su tokiais ieškovo teiginiais dėl šių priežasčių:

16pirma, Pirkimu siekiama įsigyti darbus objekte, kuris nepatenka į ypatingos paskirties statinių kategoriją. STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau - Atestavimo aprašas) 1.1. punkte nurodytos pareigos, kurioms eiti yra suteikiami atestatai. Minėtame Atestavimo aprašo punkte nurodyta, kad atestuojami tik ypatingos paskirties statinių specialistai, todėl neypatingų statinių specialiųjų statybos darbų vadovai yra neatestuojami (t. y. atestatai neypatingų statinių specialiųjų statybos darbų vadovams nėra išduodami). Minėto Atestavimo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai nustato neypatingų ir ypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikacinius reikalavimus, kuriais vadovaujantis sprendžiama, ar specialistai turi teisę eiti vienas ar kitas pareigas ypatingos arba neypatingos paskirties statiniuose.

17Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) 7 p. nurodyta, „<...> Perkančioji organizacija negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją. Kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs <...> “, Rekomendacijų 10 p. nustatyta, kad „<...> Perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo-pardavimo (toliau - pirkimo sutartis) sutarčiai įvykdyti. <...>“. Sugretinus visas aukščiau pateiktas teisės aktų normas ir atsižvelgus į viešųjų pirkimų srityje taikomus principus matyti, kad atsakovas, nustatydamas minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, negali nustatyti aukštesnių reikalavimų nei kad reikalauja Pirkimo objektas ir šiuo atveju nustatytos minimalios darbų sritys atitinka Pirkimo objektą ir, perkančiosios organizacijos nuomone, yra svarbios tuo, kad jų neįgyvendinus laiku, statybos darbai strigs, veiklos nebus įgyvendintos laiku ir to pasėkoje nebus pasiekti Pirkimo tikslai;

18antra, šio ginčo atveju atsakovas nustatė tokius reikalavimus, kurie atitinka Pirkimo objektą ir leidžia Atsakovui įsitikinti tiekėjo pajėgumu laiku ir tinkamai įvykdyti pirkimo užduotį (atlikti darbus Pirkimo objekte). Jei atsakovas įtvirtintų Konkurso sąlygų reikalavimą, kuriuo leistų pasiūlymus pateikti tik tiekėjams, turintiems ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovus, tai tokios sąlygos neatitiktų Pirkimo objektų, būtų neproporcingos ir ribojančios konkurenciją ir to pagrindu su tokio konkurso laimėtoju sudaryta statybos darbų sutartis turėtų būti nutraukta;

19trečia, Atestavimo apraše nurodomos procedūros, pagal kurias yra atestuojami statybos specialistai. Atestavimo aprašo 1 priede yra pateikiami reikalavimai specialistų išsilavinimui ir patirčiai tam, kad jie galėtų vykdyti darbus neypatingos paskirties statiniuose, o Atestavimo tvarkos aprašo 2 priede pateikiami reikalavimai specialistams, kurie siekia gauti atestatą suteikiantį teisę vykdyti darbus ypatingos paskirties statiniuose. Atestavimo apraše taip pat nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti siekiantys gauti atestatą specialistai. Tarp tokių dokumentų yra ir reikalavimas pateikti vykdytų statybos darbų objektuose sąrašą (veiklų sąrašą), kitaip sakant, tam, kad specialistas įgautų teisę vykdyti specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ypatinguose statiniuose, jis turi tokią teisę pagrįsti savo darbo patirtimi. Iš esmės panašų reikalavimą kelia ir atsakovas, reikalaudamas, kad tiekėjo siūlomi darbuotojai turėtų atitinkamą darbo patirtį dirbant su Pirkimo objektu susijusiose darbų srityse. Atsakovas nepažeidžia jokių teisės aktų ar principinių nuostatų, prašydamas pagrįsti tiekėjų atitikimą Konkurso sąlygų reikalavimams, pateikiant jų siūlomų už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų gyvenimo aprašymus su vykdytų darbų statybos objektuose sąrašais. Vien šiuo pagrindu ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas, kaip nepagrįstas;

20ketvirta, Pirkimo objekto specifika įpareigoja atsakovą vertinti tiekėjus ne pagal jų specialistų pateikiamus atestatus, o pagal šių specialistų turimą patirtį, vykdant specialiųjų statybos darbų sritį reikalaujamuose statiniuose. Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto grafos „Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“ 2 punkte kiekvienam dalyviui nustatyta pareiga pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tačiau kartu minėtame punkte kiekvienam dalyviui suteikiama teisė pasirinkti, kokius dokumentus pateikti, tam, kad pagrįstų jo siūlomų specialistų kvalifikaciją (kvalifikacijos atestatą, pažymėjimą ar kitą dokumentą). Tiekėjo specialistui SPSC išduotas kvalifikacijos atestatas šiuo atveju įrodo, kad jis turi teisę vykdyti darbus ypatingos paskirties statiniuose. Jei tokiame atestate bus nurodytos darbų sritys, kurios yra reikalaujamos Konkurso sąlygose, ir tokio siūlomo specialisto darbo patirties aprašyme bus pateikti visi reikiami duomenys apie jo vykdytus darbus inžinerinių tinklų pogrupyje vandentiekio ir nuotekų šalinimo ir iš to atsakovas galės nustatyti, kad specialistas turi reikiamą patirtį, tai toks specialistas bus laikomas tinkamu. Lygiai taip pat bus laikomas tinkamu ir toks tiekėjo siūlomas specialistas, kuris savo kvalifikaciją pagrįs aukštojo ar jam lygiaverčio išsilavinimo dokumentu ir pateiks kitus dokumentus įrodančius, jog jis turi reikalaujamą patirtį, vykdant reikalaujamus darbus atitinkamuose statiniuose (statinyje).

21penkta, jau minėta, kad Pirkimo objektas - neypatingas statinys, todėl atsakovas neturi teisės reikalauti iš tiekėjų atestatų, kurie nėra būtini darbams tokios paskirties Pirkimo objekte atlikti;

22šešta, atsakovas, nustatydamas minimalius kvalifikacinius Konkurso sąlygų reikalavimus tiekėjams atsižvelgė į tai, kad: pirkimo objektas - neypatingos paskirties statinys; kad specialiųjų statybos darbų vadovams darbui neypatingos paskirties statiniuose nėra išduodami atestatai, o minėtus darbus iš esmės gali atlikti inžinieriaus išsilavinimą ir atitinkamą darbo patirtį turintys specialistai; kad Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo užtikrinti VPĮ įtvirtintų principų laikymąsi: neriboti konkurencijos, taikyti proporcingus pirkimo objektui minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir kt. Iš pateikto taip pat matyti, kad atsakovo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai jai leidžia (1) įsitikinti, kad tiekėjai yra pajėgūs ir kvalifikuoti atlikti darbus pirkimo objekte; (2) yra proporcingi pirkimo objektui ir jį atitinka; (3) užtikrina pirkimo tikslų pasiekimą; (4) neriboja konkurencijos; (5) atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo panašaus pobūdžio ginčuose formuojamą praktiką ir (6) leidžia atsakovui įsigyti tokius darbus, kokių reikia iš kompetentingo ir patikimo tiekėjo.

23septinta, ieškovo keliamas reikalavimas, kad atsakovas vertintų tiekėjo siūlomų specialistų vykdytus kitus „panašius darbus“, laikytinas netinkamu dėl to, kad toks reikalavimas iš esmės yra dviprasmiškas ir sukeliantis daugiau neaiškumo ne tik tiekėjams, o ir pačiam atsakovui. Nustačius reikalavimą, kad specialiųjų statybos darbų vadovai (taip pat projekto dalių vadovas ar vadovai) turėtų atitinkamų metų patirtį, vykdant atitinkamos darbų srities ar „panašius darbus“ iš esmės taptų nebeaišku, kokiais kriterijais ir kuo vadovaujantis darbai yra „panašūs“ į darbus atliekamus Pirkimo objekte, ir kokiu pagrindu Perkančioji organizacija turėtų laikyti specialisto darbus atliktus šilumos tiekimo tinkluose „panašiais“ darbams, atliekamiems vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinkluose, bei kokiu pagrindu galėtų pagrįsti tokį reikalavimą, jei skiriasi pačių inžinerinių tinklų pogrupiai, o Pirkimo objekte nebus tiesiamos šilumos trasos. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas, kad atsakovas turėtų Konkurso sąlygose nustatyti, kad tiekėjai turi pasiūlyti specialiųjų statybos darbų vadovus (projekto dalių vadovą) turinčius „panašių darbų“ darbo patirtį „panašiuose“ objektuose laikytinas atmestinu ir prieštaraujančiu VPĮ įtvirtintiems principams bei reikalavimams, kad Konkurso sąlygos turi atitikti pirkimo objektą, būti aiškios, suprantamos ir nedviprasmiškos;

24aštunta, ieškovas ginčija Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antros pastraipos reikalavimą, kuris atsakovo buvo viešai paskelbtas CVP IS sistemoje 2015-01-06 ir galiojo iki 2015-01-13. 2015-01-06 atsakovas patikslino reikalavimą tiekėjo siūlomų specialiųjų statybos darbų vadovams (per klaidą papildė reikalavimą žodžiais „kiti statiniai: kitos paskirties statiniai“) ir nukėlė pasiūlymų pateikimo terminus. Laikotarpiu nuo 2015-01-06 iki 2015-01-13 buvo nustatytas tokios formuluotės Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antros pastraipos reikalavimas:

25„Ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turėti inžinerinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; b) ne mažesnę kaip 3 metų specialiųjų statybos darbų vadovo darbo patirtį statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: kitos paskirties statiniai, darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Pastaba: reikalavimą dėl išsilavinimo specialistai turi atitikti kiekvienas atskirai, o dėl darbo sričių -kiekvienas atskirai arba visi kartu“.

26Pastebėjus, keliamo reikalavimo neatitikimą Pirkimo objektui, atsakovas 2015-01-13 patikslino Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto b) dalies antrosios pastraipos reikalavimą, atsisakydama žodžių „kiti statiniai: kitos paskirties statiniai“, ir atitinkamai pernumeravo 5.1.5 punkto dalis (ginčijama Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antra pastraipa po patikslinimo tapo 5.1.5 p. c) dalimi, o ginčijama to paties punkto reikalavimo d) dalis - e) dalimi). Dėl šio patikslinimo atsakovas paskelbė pranešimą apie skelbimo patikslinimą (SK4 forma), nukėlė pasiūlymų pateikimo datą ir reikalavimą išdėstė sekančiai:

27„ e) Ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turėti inžinerinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; b) ne mažesnę kaip 3 metų specialiųjų statybos darbų vadovo darbo patirtį statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Pastaba: reikalavimą dėl išsilavinimo specialistai turi atitikti kiekvienas atskirai, o dėl darbo sričių - kiekvienas atskirai arba visi kartu“.

28Atsakovas nepasisakė dėl ieškovo ieškinyje nurodytų teiginių dėl Konkurso sąlygų 5.1.5 p. b) dalies reikalavimo dėl statinių pogrupio „kiti statiniai: kitos paskirties statiniai“, nes patikslinus Konkurso sąlygas, ši reikalavimo dalis šiuo metu yra panaikinta.

29Apibendrinant tai, kas pateikta matyti, kad Konkurso sąlygų I skirsnio 1 skyriaus 5.1.5 punkto b) dalies antros pastraipos (Pirkimo sąlygų c) dalis nuo 2015-01-13) ir 5.1.5 punkto d) dalies (Pirkimo sąlygų 5.1.5 punkto e) dalis nuo 2015-01-13) reikalavimai iš esmės yra nustatyti atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką, nepažeidžia VPĮ įtvirtintų principų ir yra teisėti.

30Triplike atsakovas pasisakė dėl tų pačių argumentų. Papildomai ji nurodė, kad paskelbti CVP IS apie koreguojamas konkurso sąlygas nebegalėjo, nes teismo nutartimi viešojo pirkimo procedūros buvo sustabdytos.

  1. Teismo nustatytos aplinkybės ir argumentai

31Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ paskelbė Supaprastintą atvirą konkursą projektavimo ir statybos darbų pirkimui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje“. Ieškovas AB „Panevėžio statybos trestas“ ketina jame dalyvauti, tačiau teigia, kad kai kurios konkurso sąlygos yra perteklinės ir pažeidžiančios konkurenciją, viešųjų pirkimų principus ir tikslus. Ginčas vyksta dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų apimties.

32Ieškinys atmestinas.

33Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1dalis). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija). Pirkimo dokumentuose nustatomais atitinkamais kvalifikaciniais reikalavimais tiekėjams siekiama patikrinti jų kompetentingumą, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti ketinamą sudaryti viešo pirkimo sutartį (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti pirkimo dokumentuose nustatyti pagrįstus, tikslius, aiškius ir adekvačius pirkimo sąlygoms tiekėjų vertinimo kriterijus, kurie turi atitikti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus bei neriboti konkurencijos (VPĮ 32 straipsnio 2 dalis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, nuo 2009-04-08 galiojanti redakcija (toliau - Rekomendacijos) 3 punktas)

34Kasacinio teismo praktikoje dėl perteklinių pirkimo sąlygų nustatyta, kad, atsižvelgiant į VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę, tam tikri reikalavimai yra absoliučiai nepateisinami. Tais atvejais, kai atitinkamas elgesio modelis yra įtvirtintas kituose teisės aktuose, perkančioji organizacija privalo jo laikytis, objektyviai negalėdama pateisinti nukrypimo nuo imperatyviųjų teisės normų. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos suformuluoja perkančioji organizacija, negali būti pernelyg aukšti ar neproporcingi. Perkančioji organizacija kiekvienu atveju privalo laikytis patikimo ir įtikinamo jo pagrindimo ar remtis pirkimo objekto ypatingumu, t. y. jo pobūdžiu, svarba ar paskirtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Akordas 1“ v. Visagino savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-158/2011). Nagrinėjamoje byloje teismas daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai nustatė Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 c) papunktyje numatytą sąlygą, kad minimaliuosius kvalifikacinius reikalavimus atitiks tiekėjas, kuris turi „ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turėti inžinerinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, b) ne mažesnę kaip 3 metų specialiųjų statybos darbų vadovo darbo patirtį statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Pastaba: reikalavimą dėl išsilavinimo specialistai turi atitikti kiekvienas atskirai, o dėl darbo sričių - kiekvienas atskirai arba visi kartu“.

35Teismas nesutinka su ieškovo argumentu, kad minėtoje situacijoje visiškai pakaktų vieno darbuotojo, kuris galėtų būti statinio specialiųjų darbų vadovu. Tokią išvadą teismas daro, įvertindamas VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ pateiktą išvadą. Joje nurodyta, kad pagal STR 1.08.02:2002 1 priedą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas“ darbai yra priskiriami mechanikos darbams ir darbuotojas privalo turėti mechanikos inžinerijos ar panašų išsilavinimą. Tuo tarpu procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, yra priskiriamas elektrotechnikos darbams ir darbuotojas turi turėti elektros arba elektronikos išsilavinimą (125-126 b. l., 2 t.). Šios sąlygos būtinos, gaunant ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo darbo kvalifikacijos atestatus mechanikos darbams ir elektronikos darbams.

36Atsakovo perkami darbai nepriklauso šiai kategorijai, tačiau tai nereiškia, kad statinio specialiųjų darbų vadovas gali būti mažiau pasiruošęs organizuoti perkamus darbus tiek kvalifikuotai, kad nebūtų abejonių dėl darbų įvykdymo tinkamumo. Teismui nepateikta jokių įrodymų, kad ieškovas gali pateikti bent vieną statinio specialiųjų darbų vadovą, turintį ir mechanikos inžinerijos, ir elektros arba elektronikos inžinerijos išsilavinimą. Pirkimo objektas yra apie 6870 m vandentiekio tinklų, 5425 m savitakinių buitinių nuotekų tinklų, apie 860 m slėginių buitinių nuotekų tinklų, 4 buitinių nuotekų siurblinės (26 b. l., 1 t.), o tai reiškia, kad darbų apimtis yra didelė. Perkami darbai yra finansuojami iš trijų skirtingų šaltinių – Europos sąjungos Struktūrinės paramos programų, Lietuvos Respublikos biudžeto ir perkančiosios organizacijos lėšomis (26 b. l., 1 t.). Siekdamas kuo optimaliau įsisavinti gaunamas lėšas, užtikrinti atliktų darbų kokybę bei terminus, atsakovas pagrįstai reikalauja, kad tiekėjai turėtų ne mažiau kaip 3 statinio specialiuosius darbų vadovus. Toks atsakovo siekis nelaikytinas pertekliniu, dirbtinai ribojančiu konkurenciją, formaliu. Minėtas reikalavimas nepažeidžia lygiateisiškumo principo, kadangi taikytinas visiems pirkimo procese dalyvaujantiems tiekėjams. Kaip jau buvo minėta, konkurenciją ribojančiais kvalifikaciniais reikalavimais laikomi nepagrįstai aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui. Tuo tarpu atsakovo reikalavimas turėti ne mažiau kaip tris kvalifikuotus specialistus tik užtikrintų tiekėjo pakankamą žmogiškųjų ir profesinių resursų turėjimą, atsakovo galimybę be trukdžių pasiekti pirkimo tikslus. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje (128-130 b. l., 2 t.) konstatuota, kad reikalavimas tiekėjams turėti 3 statinio specialiuosius darbų vadovus neriboja konkurencijos, tačiau atsakovas turi šį argumentą pagrįsti. Teismas sprendžia, kad procesiniuose dokumentuose atsakovas detaliai argumentavo tokio reikalavimo pagrįstumą.

37Kaip matyti iš teismui pateiktų viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolų, susirašinėjimo su tiekėjais, jų klausimų pobūdžio, tik ieškovui netinka šis minimalaus reikalavimo egzistavimas. Tokiu atveju darytina išvada, kad problema kilo ne dėl reikalavimo turėti tris statinio specialiųjų darbų vadovus, nes ieškovas yra didelė statybinė organizacija, kuriai tai iš tikrųjų negalėtų būti aktualu, o dėl ieškovo neišviešintų priežasčių.

38Teismas sprendžia, kad ieškovas, prašymas panaikinti Konkurso sąlygų 5.1.5 p. d) papunktyje (iš ieškinio teksto matyti, kad ieškovas skundžia būtent reikalavimą turėti bent vieną statinio projekto dalies vadovą, turintį 2 metų darbo patirtį šiame papunktyje išvardintuose darbuose) nurodytą minimalų reikalavimą nepagrįstas. Atsakovas perka darbus, kurie nurodyti konkurso sąlygose. Skundžiamame papunktyje atsakovas nurodė, kokių darbų patirtį turi turėti statinio projekto dalies vadovas. Tai reiškia, kad ieškovas privalo pateikti įrodymus, leidžiančius neabejotinai tikėtis, kad statinio projekto dalies vadovas turi patirties būtent „statiniuose inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, apsauginės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų”. Teismas sprendžia, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas reikalauja statinio projekto dalies vadovo 2 metų patirties susiaurintoje srityje, t. y. užkertant kelią pagrįsti specialisto kvalifikaciją patirtimi atliekant panašius, o ne lygiai tokius pačius darbus. Pateikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse, tiekėjas negali tikėtis, kad perkančioji organizacija suteiks teisę darbus atlikinėti darbuotojams, kurie turi patirtį tik panašiuose į perkamus darbus. Toks atsakovo reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas, jis negali būti laikomas ribojančiu konkurenciją. Atvirkščiai, konkurencijos sąlygomis atsakovas įgyją pagrindo tikėtis, kad jis galės pasirinkti tiekėją, kurio patirtis grindžiama analogiškų, o ne panašių į juos darbų atlikimu. Viena iš skaidraus konkurso prielaidų yra tai, kad jo sąlygos yra nedviprasmiškos, suformuluotos tiek aiškiai, kad jas gali neabejotinai suvokti kiekvienas tiekėjas. Būtent atsakovo pareiga buvo nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas konkurso sąlygas (tame tarpe ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus) ir ši pareiga buvo tinkamai įvykdyta. Minėti specialistai turi būti pasiruošę atlikti darbus būtent atsakovo nurodytose darbų srityse, kadangi perkami darbai yra susiję su Kelmės bendruomenės narių sveikata ir gyvybe.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Atmetant ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovo patirtos atstovavimo išlaidos, kurios sudaro 1289,57 Eur (16-18 b. l., 2 t.). Teismas sprendžia, kad nagrinėjama byla yra sudėtinga, advokatas teikė du pakankamai didelės apimties kvalifikuotus procesinius dokumentus (atsiliepimą į ieškinį bei tripliką), todėl reikalaujama priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra protinga, sąžininga ir neleidžianti atsakovui pasipelnyti ieškovo sąskaita. Šios išlaidos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių.

41Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

42Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos UAB „Kelmės vanduo“ supaprastinto atvirto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje“ paslaugos pirkimo procedūros (142-143 b. l., 1 t.). Todėl ieškinį atmetus, šios laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

43Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

44Ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei UAB „Kelmės vanduo“ atmesti.

45Priteisti iš ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969, buveinė – P. P. g. 1, LT-5319 Panevėžys, a. s. Nr. ( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) atsakovei UAB „Kelmės vanduo“ ( įmonės kodas 162559136, buveinė – Kooperacijos g.1 A, LT-86134 Kelmė, a. s. Nr. ( - ) AB DnB, banko kodas 40100) 1289,57 Eur (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 57 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

46Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
3. Ieškovo atstovas nurodė, kad dalyvauja atsakovo vykdomame supaprastintame... 4. Ieškovas nurodo, kad Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto d)... 5. Dublike ieškovas nurodo, kad atsakovas iki šiol nepateikė konkretaus... 6. Atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 7. su ieškiniu nesutinka, mano, kad jis atmestinas, kaip nepagrįstas.... 8. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.5 punkto b) dalies antroje... 9. pirma, Konkurso dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 2.2 punkte nustatyta, kad... 10. antra, vienas specialiųjų darbų vadovas negebėtų tinkamai vykdyti savo... 11. trečia, Konkurso sąlygos nė vienam tiekėjui nedraudžia remtis kitų ūkio... 12. ketvirta, Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antroje pastraipoje... 13. penkta, remiantis suformuota teismų praktika, oficialiai skelbiamais VPĮ... 14. Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto grafoje „Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys... 15. Atsakovas nesutinka su tokiais ieškovo teiginiais dėl šių priežasčių:... 16. pirma, Pirkimu siekiama įsigyti darbus objekte, kuris nepatenka į ypatingos... 17. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.... 18. antra, šio ginčo atveju atsakovas nustatė tokius reikalavimus, kurie... 19. trečia, Atestavimo apraše nurodomos procedūros, pagal kurias yra atestuojami... 20. ketvirta, Pirkimo objekto specifika įpareigoja atsakovą vertinti tiekėjus ne... 21. penkta, jau minėta, kad Pirkimo objektas - neypatingas statinys, todėl... 22. šešta, atsakovas, nustatydamas minimalius kvalifikacinius Konkurso sąlygų... 23. septinta, ieškovo keliamas reikalavimas, kad atsakovas vertintų tiekėjo... 24. aštunta, ieškovas ginčija Konkurso sąlygų 5.1.5 punkto b) dalies antros... 25. „Ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi atitikti... 26. Pastebėjus, keliamo reikalavimo neatitikimą Pirkimo objektui, atsakovas... 27. „ e) Ne mažiau kaip 3 statinio specialiųjų darbų vadovus, kurie turi... 28. Atsakovas nepasisakė dėl ieškovo ieškinyje nurodytų teiginių dėl... 29. Apibendrinant tai, kas pateikta matyti, kad Konkurso sąlygų I skirsnio 1... 30. Triplike atsakovas pasisakė dėl tų pačių argumentų. Papildomai ji... 31. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ paskelbė... 32. Ieškinys atmestinas.... 33. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir... 34. Kasacinio teismo praktikoje dėl perteklinių pirkimo sąlygų nustatyta, kad,... 35. Teismas nesutinka su ieškovo argumentu, kad minėtoje situacijoje visiškai... 36. Atsakovo perkami darbai nepriklauso šiai kategorijai, tačiau tai nereiškia,... 37. Kaip matyti iš teismui pateiktų viešojo pirkimo komisijos posėdžių... 38. Teismas sprendžia, kad ieškovas, prašymas panaikinti Konkurso sąlygų 5.1.5... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Atmetant ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovo patirtos atstovavimo... 41. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 42. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi buvo taikytos... 43. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 44. Ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei UAB... 45. Priteisti iš ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas... 46. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m.... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...