Byla 1A-212-843/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 31 d. nuosprendžio, kuriuo V. L. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 186 straipsnio 1 dalį, jam paskirta 50 MGL (2500 Eur) dydžio bauda

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Bielskės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audriaus Cinino ir Dariaus Prankos, sekretoriaujant Loretai Davenienei, dalyvaujant prokurorei Rasai Šimonei, nuteistajam V. L. ir jo gynėjui advokatui V. D., civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovui advokatui A. U.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. L. gynėjo advokato V. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 31 d. nuosprendžio, kuriuo V. L. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 186 straipsnio 1 dalį, jam paskirta 50 MGL (2500 Eur) dydžio bauda.

3Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintas visiškai ir iš nuteistojo priteista 846 Eur turtinei žalai atlyginti, 5 procentai metinių palūkanų skaičiuojant nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos bei 363 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

71.

8V. L. 2018 m. rugpjūčio 3 d., apie 12.00 val., ( - ), pagal 2018 m. rugpjūčio 3 d. Remonto darbų paraišką Nr. 0063 CSAN 08 atidavęs remontui automobilį Audi Q7, valst. Nr. ( - ) kuriam nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. UAB ( - ) autoservise ( - ), esančiame nurodytu adresu, buvo atlikti remonto darbai bei suteiktos kitos su remonto susijusios paslaugos, vengė atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pagal 2018 m. rugpjūčio 17 d. pardavimo kvitą Nr. 0063 CSAN 08 bei 2018 m. rugpjūčio 29 d., apie 20.00 val., atrakinęs šį automobilį, stovėjusį prie ( - ) pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, atsarginiu raktu, savavališkai, nepranešęs UAB ( - ) autoserviso ( - ) darbuotojams, pasiėmė minėtą suremontuotą automobilį ir išvažiavo nesumokėjęs, taip apgaule vengė atsiskaityti už UAB ( - ) autoservise ( - ) atliktus darbus bei suteiktas paslaugas, dėl ko UAB ( - ) padarė 846 Eur turtinės žalos. Šiais savo veiksmais V. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 186 straipsnio 1 dalyje.

9II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

102.

11Apeliaciniu skundu gynėjas prašo panaikinti 2019 m. gruodžio 31 d. nuosprendį ir priimti naują – V. L. išteisinti, o civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

122.1.

13Skunde nurodoma, kad priimdamas nuosprendį teismas nesivadovavo kasacinio teismo praktika, netyrė ir objektyviai nevertino byloje esančių duomenų, įrodymų vertinimas neatitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio nuostatų, nes teismas nevertino jų visumos, tarpusavio sąsajos. Vieniems įrodymams buvo suteikta kitokia teisinė reikšmė, o dėl kitų nepasisakyta. Teismas, darydamas išvadas, ignoravo labai svarbias aplinkybes, kurias įvertinus būtų galima padaryti kitokias išvadas.

142.2.

15Apeliantas pabrėžia, kad BK 186 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia dvejopo pobūdžio alternatyviais veiksmais – vengimu atsiskaityti už suteiktas paslaugas arba privalomų įmokų vengimu. Vengimas atsiskaityti turi būti besąlygiškas, o tai reiškia, kad nukentėjusiojo reikalavimas lieka be ekonominio padengimo ir todėl objektyviai negali būti realizuotas. BK 186 straipsnio 1 dalies numatytos veikos esmė – apgaulės panaudojimas prievolei nevykdyti. Teismų praktikoje nurodyta, kad iš esmės apgaule vengiant atsiskaityti yra sudaroma tokia situacija, kad kreditoriai civilinio proceso priemonėmis netenka galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą (kasacinė nutartis Nr. 2K-487-693/2015). Paprastas privalomų įmokų vengimas be apgaulės elementų, nesant nukentėjusiojo suklaidinimo, apsunkinančio nukentėjusiojo interesų gynybą civilinio proceso tvarka, yra tik civilinis deliktas ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla.

162.3.

17Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad tarp UAB ( - ) ir nuteistojo susiklostė rangos sutartiniai santykiai, pagal kuriuos autoservisas įsipareigojo atlikti remonto darbus savo rizika pagal V. L. užduotį ir perduoti jam šio darbo rezultatą, o nuteistasis įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis). Anot apelianto, šis sandoris nebuvo tinkamai įformintas, kaip to reikalauja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 patvirtintas Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Pagal šį dokumentą autoserviso ir kliento sutartyje turi būti nurodyta: remonto užsakymas, remonto paraiška, rašytinis šalių susitarimas, kuriame būtų aptarti šalių įsipareigojimai, kaina, įvykdymo terminai.

182.4.

19Anot apelianto, tarp šio sandorio šalių buvo pasirašytas tik užsakymo priėmimo dokumentas, kuriame nurodyti pageidaujami atlikti darbai. Šiame dokumente nurodyti nuteistojo rekvizitai, teisme serviso darbuotojas patvirtino, kad įvedė į duomenų bazę jo duomenis. Tai patvirtina, kad nuteistasis nenuslėpė nuo rangovo savo duomenų, nepateikė suklastotų dokumentų, nepranešė neteisingų duomenų, kuriais būtų siekta suklaidinti bei apsunkinti kitos šalies gynybą civilinio proceso tvarka.

202.5.

21Skunde nurodoma, kad nors automobilis buvo apžiūrėtas (b. l. 56), tačiau nebuvo aišku kokius darbus ar paslaugas, susijusias su gedimų ištaisymu, reikia atlikti. Priešingai, nei teigiama teismo nuosprendyje, nuteistasis nebuvo informuotas apie darbų apimtis. Aprašas bei CK 6.662 straipsnis reikalauja sudaryti darbų perdavimo-priėmimo aktą, tačiau jis net nėra parengtas. Jeigu šis aktas būtų pateiktas, nuteistasis jame galėtų išdėstyti savo pastabas dėl atliktų darbų ir paslaugų, tačiau tokios galimybės nebuvo sudaryta.

222.6.

23Apeliantas nurodo, kad nors yra dokumentas „Pardavimas 0063 CSAN 08“, kuriame nurodyti atlikti darbai ir paslaugos, tačiau jis nėra pasirašytas nuteistojo. Tai pat byloje nenustatytas laikas, kada šis dokumentas pateiktas V. L.. Vienas liudytojas tvirtino, kad jis pateiktas 2018 m. rugpjūčio 29 d., kitas, kad jis pateiktas anksčiau. Nuteistojo teigimu, šis dokumentas gautas anksčiau, o dėl nurodytų paskaičiavimų V. L. kelis kartus kreipėsi į serviso vadovą, tačiau susisiekti nepavyko.

242.7.

25Skunde pabrėžiama, kad neaišku kokiais parodymais remdamasis teismas padarė išvadą, kad buvo sudaryta sutartis dėl apmokėjimo dalimis ir, kad tik po tokios sutarties sudarymo nuteistajam būtų leista paimti automobilį. Priešingai, liudytojas R. R. pasakė, kad automobilio niekas negalėjo laikyti. Esant tokiai situacijai akivaizdu, kad tarp rangos sutarties šalių vyksta ginčas dėl atliktų darbų apimties ir būtent dėl šios priežasties, o ne dėl siekio išvengti turtinės prievolės nuteistasis nesumokėjo autoservisui.

262.8.

27Apeliantas nurodo, kad UAB ( - ) nesudarydama sutarties, kurioje būtų aptarti visi atliktini darbai, pasielgė neatsakingai ir taip apsunkino įrodinėjimo procesą, tačiau tai nėra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl vengimo atsiskaityti už atliktus darbus, kai tarp šalių kyla ginčas.

282.9.

29Apeliantas pabrėžia, jog iki šiol neaišku, kuo pasireiškė V. L. apgaulė serviso atžvilgiu. Byloje nėra jokių duomenų, kad automobilis sulaikomas iki bus apmokėti darbai ar paslaugos. Tai rodo, kad jokių kliūčių nuteistajam paimti savo automobilį nebuvo. Byloje nepaneigtas nuteistojo teiginys, kad serviso darbuotoją jis įspėjo, jog 2018 m. rugpjūčio 29 d. vakare jam bus reikalingas automobilis, todėl atvykęs į servisą ir jo neradęs, nuteistasis jį atrakino ir nuvažiavo.

303.

31Atsiliepimų į skundą negauta.

324.

33Teismo posėdžio metu apeliantas ir jo gynėjas prašė skundą tenkinti, prokuroras ir civilinis ieškovas prašė skundą atmesti.

34III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

35Apeliacinis skundas tenkinamas

365.

37Apeliacinės instancijos teismas patikrino skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą vadovaudamasis BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

386.

39Byloje surinkti ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje detaliai aptarti įrodymai, kuriuos įvertinus apeliacinės instancijos teismui abejonių dėl jų patikimumo nekilo, patvirtina, kad V. L. 2018 m. rugpjūčio 3 d., apie 12.00 val., ( - ), pagal 2018 m. rugpjūčio 3 d. Remonto darbų paraišką Nr. 0063 CSAN 08 atidavė remontui automobilį Audi Q7, valst. Nr. ( - ) kuriam nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. UAB ( - ) autoservise ( - ), esančiame nurodytu adresu, buvo atlikti remonto darbai bei suteiktos kitos su remontu susijusios paslaugos. Už šiuos atliktus darbus bei suteiktas paslaugas pagal 2018 m. rugpjūčio 17 d. pardavimo kvitą Nr. 0063 CSAN 08 V. L. neatsiskaitė. Be to, 2018 m. rugpjūčio 29 d., apie 20.00 val., atrakinęs minėtą automobilį, stovėjusį prie ( - ) pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, atsarginiu raktu, nieko nepranešęs ( - ) autoserviso ( - ) darbuotojams, pasiėmė minėtą suremontuotą automobilį ir išvažiavo. Pagal minėtą 2018 m. rugpjūčio 17 d. pardavimo kvitą Nr. 0063 CSAN 08 V. L. UAB ( - ) turėjo sumokėti 846 Eur, tačiau šios sumos nėra sumokėjęs iki šiol. Byloje iš esmės šios aplinkybės nėra ginčijamos. Tačiau ginčijama tai, ar V. L., nesumokėdamas minėtos sumos, apgaule vengė atsiskaityti už UAB ( - ) autoservise ( - ) atliktus darbus bei suteiktas paslaugas, ar šia veika V. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 186 straipsnio 1 dalyje.

407.

41Pagal BK 186 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule vengė atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ar vengė privalomų įmokų ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos. Šios nusikalstamos veikos esmė – apgaulės panaudojimas prievolei išvengti. Ši nusikalstamos veikos sudėtis teismų praktikoje aiškinama taip, kad vengimas atsiskaityti turi būti besąlygiškas (tai nėra vien tik delsimas įvykdyti piniginę prievolę), o apgaulė naudojama siekiant sudaryti tokią situaciją, kad kreditorius civilinio proceso priemonėmis netektų galimybės realiai gauti savo reikalavimų patenkinimą. Paprastas vengimas atsiskaityti (nesant apgaulės ir piktavališkų ketinimų kreditoriaus atžvilgiu) yra civilinių teisinių santykių sritis ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla (kasacinės nutartys Nr. 2K-487-693/2015, 2K-131-719/2019, 2K-172-788/2019 ir kt.). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad tais atvejais, kai kaltininkas nevykdo savo piniginės prievolės, tačiau nukentėjusiojo piniginis reikalavimas turi ekonominį padengimą turtu ar kitais įsipareigojimais ir toks reikalavimas objektyviai gali būti įgyvendintas, baudžiamoji atsakomybė nekyla. Jei piniginio reikalavimo padengimas išnyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo kaltininko valios, ir todėl nukentėjusiojo reikalavimas lieka nepatenkintas, tai nurodo civilinį deliktą, o tokiais atvejais baudžiamoji atsakomybė taip pat negalima (kasacinė nutartis Nr. 2K-426/2013). Paminėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, vadovaujantis baudžiamosios atsakomybės kaip paskutinės priemonės (lot. ultima ratio) principu, ne kartą pasisakyta, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-267/2011, 2K-143/2013, 2K-179-697/2018 ir kt.).

428.

43Tarp UAB ( - ) ir V. L. susiklostė civiliniai teisiniai santykiai, savo esme atitinkantys vartojimo rangos teisinius santykius. V. L. iš tiesų iki pat šiol nėra sumokėjęs UAB ( - ) nurodytą sumą už atliktus automobilio remonto darbus ir su tuo sietinas paslaugas, tai yra 846 Eur. Vis tik, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatytus V. L. veiksmus vertino kaip apgaulingus, pasireiškusius piktnaudžiavimu pasitikėjimu.

449.

45Paties nuteistojo parodymai, duoti viso proceso metu, patvirtina, kad jis nesutiko sumokėti autoserviso nurodytos pinigų sumos, nes nesutiko su atliktų darbų bei suteiktų paslaugų kaina. 2018 m. rugpjūčio 3 d. remonto darbų paraišką Nr. 0063 CSAN 08 patvirtina, kad automobilis Audi Q7, valst. Nr. ( - ) buvo perduotas UAB ( - ) autoservisui generatoriaus remontui bei šildymo ventiliatoriaus darbo patikrai (b. l. 51). V. L. patvirtino teismui, kad automobilio remonto eigoje telefonu buvo informuotas apie aptiktus papildomus automobilio gedimus, sietinus su aušinimo skysčio nutekėjimu, sutiko, kad šios problemos būtų patikrintos, tačiau teigė, kad šių darbų konkreti kaina jam nebuvo pasakyta, ją sužinojo tik po to, kai remonto darbai buvo atlikti, jis su ja nesutiko. Apklausti liudytojai autoserviso darbuotojai R. R. ir D. P. (D. P.), tiesiogiai kontaktavę su V. L. automobilio remonto eigoje, patvirtino teismui, kad V. L. buvo informuotas apie papildomai atliktinus remonto darbus. Liudytojas R. R. taip pat nurodė, kad apie darbų kainą jis (liudytojas) nešnekėjo, klientų priėmimo patalpoje yra pakabintas paslaugų kainoraštis. Liudytojas D. P. nurodė, kad pasakė apytikslę atliktinų darbų kainą. Šiuo atveju paminėtina ir tai, kad pareiga suteikti užsakovui pakankamai informacijos apie atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kainą tenka būtent rangovui (Aprašo 9.1, 9.2, 13 punktai, CK 6.674 straipsnio 1 dalis) ir kainoraščio buvimas klientų aptarnavimo patalpoje, kai asmeniui apie būtinybę atlikti papildomus darbus pranešama telefonu, nėra pakankamas informavimo būdas. Iš minėtų įrodymų spręstina, kad V. L. iš anksto nebuvo žinoma tiksli už atliktus darbus mokėtina pinigų suma, ją jis sužinojo tik po remonto darbų ir su ja nesutiko. Taigi, tarp teisinio santykio šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų kainos, kas, pasak nuteistojo, ir sąlygojo tai, kad jis nesutiko sumokėti nurodytos pinigų sumos. K. V. L. veiksmai nesietini su apgaule, sąmoningu siekiu nesumokėti už gautas remonto paslaugas, netiesiogiai patvirtina ir tai, kad V. L. remonto eigoje atvežė keistiną detalę – ventiliatorių, kurį įgijo savo lėšomis ir pastangomis, tuo pačiu atsisakydamas autoserviso detalės. Šias aplinkybes patvirtino pats nuteistasis ir liudytojai D. P., R. R.. Toks elgesys yra finansiškai nenaudingas, tad neatitinka asmens, siekiančio apgaule nemokėti už suteiktas paslaugas, elgesio. Be to, kaip patvirtino byloje apklausti asmenys, V. L. be autoserviso žinios automobilį paėmė praėjus kelioms dienoms po to, kai sužinojo apie privalomą mokėti sumą, nors visą laiką turėjo atsarginį raktą, tad turėjo galimybę pasiimti automobilį iš karto po to, kai remonto darbai buvo atlikti. Tai būtų atitikę apgaulingai veikiančio asmens elgesį, tačiau taip V. L. nesielgė. Jis tvirtino teismui, kad norėjo susitikti su autoserviso vadove dėl paslaugų kainos, tuo tikslu skambino į autoservisą, buvo atvykęs. Liudytojas D. P. taip pat patvirtino, kad direktorė minėjo jam, kad klientas norėjo mokėti dalimis. Šie duomenys leidžia spręsti, kad V. L. ieškojo kompromisinio kilusio ginčo sprendimo varianto, kas, vėlgi, neatitinka asmens, veikiančio apgaulingai, elgesio. Tokių nuteistojo veiksmų nėra pagrindo vertinti ir kaip piktnaudžiavimo pasitikėjimu, kaip tai nurodė pirmosios instancijos teismas, nes V. L. jau buvo gavęs norimą paslaugą – jo automobilis buvo suremontuotas, tad siekti autoserviso darbuotojų pasitikėjimo jam nebuvo jokio tikslo.

4610.

47Apeliacinės instancijos teismas vertino ir tai, kad V. L. pasiėmė automobilį panaudojęs atsarginį raktą be autoserviso atstovo sutikimo. Priešingai, nei pirmosios instancijos teismas, apeliacinės instancijos teismas nevertino šių veiksmų kaip patvirtinančių V. L. apgaulę. Pats nuteistasis nurodė, kad automobilis jam buvo būtinas, nes jis turėjo išvykti į kelionę. CK 6.69 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę pasinaudoti daikto sulaikymo teise tol, kol skolininkas įvykdo prievolę. Tačiau byloje duomenų, kad UAB ( - ) pasinaudojo šia teise ir, kas yra nemažiau svarbu, informavo apie tai V. L., nėra. Liudytojai autoserviso darbuotojai D. P., R. R. šias aplinkybes paneigė. Taigi, V. L., būdamas teisėtu automobilio valdytoju, ką patvirtina ir atsarginio rakto turėjimas, tokiu būdu realizavo savo teises.

4811.

49Šiuo atveju yra reikšminga ir tai, kad V. L. neslėpė nuo autoserviso darbuotojų savo asmenybės, kontaktinių duomenų. Remonto darbų paraiškoje jis teisingai nurodė visus autoserviso darbuotojų prašytus duomenis – savo vardą, telefono numerį, kuriuo buvo pasiekiamas tiek remonto eigoje, tiek ir po to, kai pasiėmė suremontuotą automobilį. Be to, remontui buvo priduotas automobilis, turintis identifikacinius numerius, įgalinančius gauti duomenis apie jo savininką, valdytoją transporto priemonių registre. T. V. L. taip pat buvo žinoma. Taigi, UAB ( - ) žinojo nuteistojo tapatybę, kontaktus, o ir pats V. L. suprato, kad civilinė ieškovė šiuos jo duomenis turi. Minėtų duomenų jis nenuslėpė, nenurodė klaidingai, tad pasiimdamas automobilį jis puikiai suvokė, kad tai neatims galimybės autoservisui reikšti pretenzijas dėl darbų apmokėjimo, be kita ko ir pasinaudojant teisminiu procesu. Tai vėlgi neatitinka apgaulingai veikiančio asmens elgesio.

5012.

51Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad nuteistasis kokiu nors kitu būdu būtų siekęs apsunkinti ar atimti UAB ( - ) galimybę ginti savo teises civilinio proceso tvarka. Jis neneigia, kad jo valdomam automobiliui buvo atlikti remonto darbai, nesutikdamas tik dėl jų kainos. Nėra duomenų ir apie tai, kad V. L. yra nemokus arba sąmoningai būtų siekęs tapti nemokiu ar panašiai, kad civilinio ieškovo materialinės pretenzijos negalėtų būti patenkintos. Byloje taip pat nėra jokių duomenų ir apie tai, kad civilinis ieškovas bandė ginti savo teises civilinio proceso tvarka.

5213.

53Apibendrindamas išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, jog V. L. nesutikimas atsiskaityti už UAB ( - ) atliktus darbus bei suteiktas paslaugas buvo besąlygiškas, jo asmens tapatumas civiliniam ieškovui buvo žinomas, savo veiksmais jis neatėmė ir neapsunkino galimybės civiliniam ieškovui pareikšti pretenzijas civilinio proceso tvarka ir civilinėmis teisinėmis priemonėmis išieškoti žalą. Tokios galimybės išnaudotos nebuvo. Taigi, šiuo atveju jo veikoje yra civilinio delikto požymiai, už kurį baudžiamoji atsakomybė kaip ultima ratio priemonė negali būti taikoma. Pagrindo konstatuoti būtinąjį BK 186 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos požymį – tyčinį veikimą apgaule, nėra, tad nėra ir šios nusikalstamos veikos sudėties. V. L. yra išteisintinas. Jam skirta kardomoji priemonė yra naikintina.

5414.

55BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu UAB ( - ) civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtu.

5615.

57Civilinio ieškovo atstovas pateikė prašymą priteisti iš nuteistojo V. L. civilinio ieškovo turėtas atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 242 Eur. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalies nuostatas, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismų praktikoje šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, tačiau būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys Nr. 2K-303/2014, 2K-8-696/2015, 2K-84-699/2015). Šiuo atveju V. L. gynėjo apeliacinis skundas yra tenkintas, V. L. dėl jam reiškiamo kaltinimo išteisintas, tad prašymas priteisti iš jo atstovavimo išlaidas yra atmetamas.

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

59nuteistojo V. L. gynėjo advokato V. D. apeliacinį skundą tenkinti.

60Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 31 d. nuosprendį panaikinti ir V. L. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 186 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

61V. L. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

62Civilinio ieškovo UAB ( - ) ieškinį palikti nenagrinėtą.

63Civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovo advokato A. U. prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintas visiškai ir iš... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 7. 1.... 8. V. L. 2018 m. rugpjūčio 3 d., apie 12.00 val., ( - ), pagal 2018 m.... 9. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 10. 2.... 11. Apeliaciniu skundu gynėjas prašo panaikinti 2019 m. gruodžio 31 d.... 12. 2.1.... 13. Skunde nurodoma, kad priimdamas nuosprendį teismas nesivadovavo kasacinio... 14. 2.2.... 15. Apeliantas pabrėžia, kad BK 186 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos... 16. 2.3.... 17. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad tarp UAB ( - ) ir nuteistojo... 18. 2.4.... 19. Anot apelianto, tarp šio sandorio šalių buvo pasirašytas tik užsakymo... 20. 2.5.... 21. Skunde nurodoma, kad nors automobilis buvo apžiūrėtas (b. l. 56), tačiau... 22. 2.6.... 23. Apeliantas nurodo, kad nors yra dokumentas „Pardavimas 0063 CSAN 08“,... 24. 2.7.... 25. Skunde pabrėžiama, kad neaišku kokiais parodymais remdamasis teismas padarė... 26. 2.8.... 27. Apeliantas nurodo, kad UAB ( - ) nesudarydama sutarties, kurioje būtų aptarti... 28. 2.9.... 29. Apeliantas pabrėžia, jog iki šiol neaišku, kuo pasireiškė V. L. apgaulė... 30. 3.... 31. Atsiliepimų į skundą negauta.... 32. 4.... 33. Teismo posėdžio metu apeliantas ir jo gynėjas prašė skundą tenkinti,... 34. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 35. Apeliacinis skundas tenkinamas... 36. 5.... 37. Apeliacinės instancijos teismas patikrino skundžiamo nuosprendžio... 38. 6.... 39. Byloje surinkti ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje detaliai aptarti... 40. 7.... 41. Pagal BK 186 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule vengė atsiskaityti už... 42. 8.... 43. Tarp UAB ( - ) ir V. L. susiklostė civiliniai teisiniai santykiai, savo esme... 44. 9.... 45. Paties nuteistojo parodymai, duoti viso proceso metu, patvirtina, kad jis... 46. 10.... 47. Apeliacinės instancijos teismas vertino ir tai, kad V. L. pasiėmė... 48. 11.... 49. Šiuo atveju yra reikšminga ir tai, kad V. L. neslėpė nuo autoserviso... 50. 12.... 51. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad nuteistasis kokiu nors kitu būdu... 52. 13.... 53. Apibendrindamas išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 54. 14.... 55. BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu UAB ( - ) civilinis ieškinys... 56. 15.... 57. Civilinio ieškovo atstovas pateikė prašymą priteisti iš nuteistojo V. L.... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1... 59. nuteistojo V. L. gynėjo advokato V. D. apeliacinį skundą tenkinti.... 60. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 31 d. nuosprendį... 61. V. L. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 62. Civilinio ieškovo UAB ( - ) ieškinį palikti nenagrinėtą.... 63. Civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovo advokato A. U. prašymą dėl atstovavimo...