Byla 2S-2047-611/2012
Dėl žalos atlyginimo, draudimo atlikti veiksmus, statybos leidimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Inekstra“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andžej Maciejevski teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Emro Invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Emro Invest“ ir Vilniaus miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo, draudimo atlikti veiksmus, statybos leidimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Inekstra“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Emro Invest“ 2928,20 Lt žalos atlyginimo, 6 % procesinių palūkanų, įpareigoti atsakovą UAB „Emro Invest“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti savo neteisėtų veiksmų neigiamus padarinius inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, atlikti lietaus vandens šalinimo tinklų vidinę TV apžiūrą, gauti naują nepriklausomo techninio prižiūrėtojo patvirtinimą apie tinkamą jų būklę, uždrausti atsakovei važiuoti ar kitaip naudotis susisiekimo komunikacijomis (keliu) ir inžineriniais tinklais iki jų visiško užbaigimo, panaikinti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės išduotus statybos leidimus.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui važiuoti, prisijungti ar kitaip naudotis susisiekimo komunikacijomis (keliu) ir inžineriniais tinklais arba juos keisti, pažeisti ar kitaip įtakoti, uždrausti atsakovui atlikti bet kokius žemės darbus ieškovui priklausančiuose sklypuose, taip pat tiesti per juos susisiekimo komunikacijas (kelius) ar elektros, dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus ar kitus inžinerinius tinklus, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir (1) uždraudė atsakovui UAB “Emro Invest” važiuoti, prisijungti ar kitaip naudotis susisiekimo komunikacijomis (keliu) ir inžineriniais tinklais, statomais 2010 m. birželio 10 d. statybos leidimo Nr. IT/526/10-0465 pagrindu, arba juos keisti, pažeisti ar kitaip įtakoti; (2) uždraudė atsakovui UAB “Emro Invest” atlikti bet kokius žemės darbus ieškovui UAB „Kalnėnų statyba“ priklausančiuose sklypuose, kurių kadastriniai adresai: ( - ), taip pat tiesti per juos susisiekimo komunikacijas (kelius), ar elektros, dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus ar kitus inžinerinius tinklus.

7Nurodė, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, atsižvelgiant į ieškovo nurodomas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, jog atsakovas savo veiksmais yra padaręs žalos ir šiuo metu toliau daro žalą ieškovo statomiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo priemonėms, o nenutraukus šių veiksmų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  1. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų daryti bent prielaidą, kad ieškovo nuosavybei dėl atsakovo veiksmų buvo padaryta, yra daroma ar galėtų būti padaryta kokia nors žala, pasireiškusi kaip atsakovo veiklos rezultatas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovas apskritai atlieka inžinerinių tinklų statybos darbus skundžiamoje nutartyje nurodytuose sklypuose, kadangi Statybos leidime yra nurodytas bendras adresas- Nemėžio kaimas. Be to, 2010 m. rugpjūčio 16 d. Rangos sutartyje Nr.2010-08-16 nurodytas darbų atlikimo adresas ir žemės sklypų kadastriniai numeriai neatitinka numerių, nurodytų nutartyje.

102. Atsakovas nesinaudojo nutartyje nurodytais žemės sklypais susisiekimo tikslais, o naudojasi žemės sklypu, unikalus ( - ), kuris priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, todėl leidimą juo naudotis suteikia žemės sklypo savininkė, t.y. Vilniaus miesto savivaldybė. Tuo tarpu ieškovas neteisėtai pastatė Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame žemės sklype kelio užtvarą. Be to, pažymėjo, kad žemės sklypuose, kurie patenka į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties taikymo ribas, yra nustatyti kelio ir kiti (teisės tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas) servitutai, kurių pagrindu asmenys turi teisę nustatyta tvarka naudotis šiais žemės sklypais.

113. Suvestinis atsakovo inžinerinių tinklų planas patvirtina aplinkybę, kad atsakovas nesijungia prie ieškovo inžinerinių tinklų prijungimo ar kitais susijusiais tikslais.

124. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas išardė kelio bortelius, dėl ko ieškovui atsirado žala, pasireiškusi kelio bortelių atstatymo išlaidomis. Atsakovas yra tinkamai atstatęs laikinai išimtus bortelius.

13Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo atskirtąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Atsikirtimus grindžia šiomis aplinkybėmis:

141. ieškovas stato kelią ne tuose sklypuose, kuriuose nutartimi uždrausta vykdyti žemės ir kitus darbus. Statomas kelias ir kiti tinklai, kuriais atsakovui uždrausta naudotis, nutartyje identifikuojami nenurodant žemės sklypų numerių, tačiau nurodant statybos leidimo, kurio pagrindu statomi tinklai, duomenis. Ieškovas prašė uždrausti naudotis visais pagal nutartyje nurodytą statybos leidimą statomais inžineriniais tinklais ir visu keliu, todėl nutartyje nurodytas tik statybos leidimo numeris.

152. Nutartyje nurodytus sklypus atsakovui teismas uždraudė naudoti ne susisiekimui, bet vykdyti juose bet kokius žemės darbus bei tiesti per juos tinklus. Tuo tarpu, atsakovui yra uždrausta naudotis statomo keliu ir tai yra savarankiška laikinoji apsaugos priemonė. Antros laikinosios apsaugos priemonės pagrindas yra visiškai kitoks- ieškinyje atskleistas faktas, kad atsakovas ketina jungtis prie ieškovo sklypuose esančių inžinerinių tinklų. Be to, nurodė, kad ieškovas privalėjo atitverti statomo kelio statybvietę dėl paties atsakovo ir statomų inžinerinių tinklų saugumo.

163. Pažymėjo, kad atsakovas neginčijo fakto, kad 2010 m. birželio 10 d. statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu inžineriniai tinklai yra statomi, nors tai daroma kituose sklypuose. Todėl tuo atveju, jeigu iš esmės nagrinėjant bylą paaiškėtų, kad atsakovas išties prisijungė ir (ar) ketina jungtis prie kitų, su ieškovu nesusijusių tinklų, tai reikštų, jog antroji laikinoji apsaugos priemonė buvo perteklinė. Tačiau net ir tokiu atveju ji jokiu būdu negalėtų varžyti atsakovo teisių ar būti jai žalingas. Atsakovas nepaaiškino kokiu būdu laikinosios apsaugos priemonės apribojo jo teises.

174. Atsakovo teiginiai, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti prielaidą, kad dėl atsakovo veiksmų ieškovui daroma ar buvo padaryta žala, neatitinka tikrovės, nes atsakovas pati neneigė, jog atlieka veiksmus su ieškovui priklausančiu keliu- ardo ir atstatinėja kelio bortelius, ne tik, kad judėtu ieškovo statomu keliu, bet tai darytų projekto nenumatytose vietose.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

22Ieškovas ieškiniu atsakovui UAB „Emro Invest“ prašo atlyginti padarytą žalą, įpareigoti pašalinti neteisėtų veiksmų neigiamus padarinius, o taip pat ir uždrausti atsakovui važiuoti ar kitaip naudotis susisiekimo komunikacijomis (keliu) ir inžineriniais tinklais iki jų visiško užbaigimo, panaikinti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės išduotus statybos leidimus. Atsakovui pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas važiuoti, prisijungti ar kitaip naudotis susisiekimo komunikacijomis (keliu) ir inžineriniais tinklais, statomais 2010 m. birželio 10 d. statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu arba juos keisti, pažeisti ar kitaip įtakoti. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė duomenų, kuriuose sklypuose jis atlieka inžinerinių tinklų statybos darbus. Tuo tarpu iš atsakovo su atsiliepimu pateikto nekilnojamojo turto registro išrašo, 2012 m. rugpjūčio 1 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir statybos projekto (b.l. 21, 43, 61) matyti, kad atsakovas privažiavimui prie savo statybvietės naudojasi žemės sklypu (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), kuris priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, o ne ieškovui. Be to, nekilnojamojo turto registro išrašas ir statybos projektas patvirtina atsakovo nurodytas aplinkybes, jog minėtą žemės sklypą UAB „Emro Invest“ perdavė Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn pagal 2012 m. gegužės 17 d. Paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn, keičiant žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą Nr.8-2182, kuria buvo siekiama sudaryti sąlygas Vilniaus miesto savivaldybei (Paramos gavėjui) atlikti įstatyme numatytas funkcijas ir tenkinti visuomenės poreikius. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad aptariamu žemės sklypu turi teise naudotis visi visuomenės nariai. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad ieškovas atlieka inžinerinių tinklų statybos darbus minėtame Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype, nes iš ieškinio turinio ir atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundo matyti, jog ieškovas inžinerinių tinklų statybos darbus atlieka apskritai Kalnėnų gyvenvietėje, nenurodant konkrečių sklypų. Tuo tarpu iš byloje pateiktų nuotraukų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti tvarkingas žvyruotas kelias, kurį ieškovas yra užtvėręs, apribojant judėjimą juo. Ieškovo argumentai, kad jis prašė uždrausti naudotis visais pagal nutartyje nurodytą statybos leidimą statomais inžineriniais tinklais ir visu keliu, todėl nutartyje nurodytas tik statybos leidimo numeris, tik rodo, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra neproporcingai varžanti atsakovo teises naudotis visuomenės poreikiams skirtu keliu. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė- draudimas naudotis susisiekimo komunikacijomis (keliu) (nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos duomenų, kalbama apie ieškovo užtvertą pravažiavimą, esantį duomenys neskelbtini) neatitinka pareikšto reikalavimo, nes minėtas žemės sklypas priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Be to, bet kokie apribojimai naudotis šiuo pravažiavimu ieškovo prašymu yra nepagrįsti ir neproporcingai ribojantis atsakovo teises. Pirmosios instancijos teismas taipogi patenkino ieškovo prašymą dėl draudimo naudotis ieškovo statomais inžineriniais tinklais bei uždraudė atsakovui laikinai atlikti bet kokius žemės darbus, tiesti susisiekimo komunikacijas (kelius) ar elektros, dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus ar kitus inžinerinius tinklus ieškovui priklausančiuose sklypuose. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias laikinąsias apsaugos priemones, pareikštą reikalavimą bei pateiktus įrodymus sprendžia, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Suvestinis atsakovo inžinerinių tinklų planas (b.l. 61) rodo, kad atsakovas savo tinklus yra prisijungęs/jungs prie kitų, su ieškovu nesusijusių inžinerinių tinklų, o dujų, elektros ir kitus inžinerinius tinklus į bendrą sistemą, kaip ir nurodė atsakovas, jungia ne pats atsakovas, o už tai atsakingos bendrovės, kurios veikia pagal jiems taikomus teisės aktus ir sudarytus susitarimus. Be to, kaip matyti iš byloje esančių nekilnojamo turto registro išrašų, žemės sklypuose, kurie patenka į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo skundžiamos nutarties taikymo ribas, yra nustatyti kelio ir kiti (teisės tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas) servitutai, kuriais įstatymų nustatyta tvarka turi teisę naudotis visi asmenys. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nebuvo pagrindo išvadai, jog nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui atsakovo veiksmais galėtų būti padaryta kokia nors žala ar teismo sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu. Pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios naudotis Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis susisiekimo komunikacijomis bei atlikti žemės darbus ir tiesti komunikacijas sklypuose, kuriuose įstatymo nustatyta tvarka numatyti ir įregistruoti tam skirti servitutai, neatitinka pareikšto ieškovo reikalavimo bei nepagrįstai varžo atsakovo įstatymais jam suteiktas teises. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas prisijungė, ruošiasi jungti ar galėtų prisijungti prie ieškovo tiesiamų inžinerinių tinklų, nes atsakovo suvestiniame inžinerinių tinklų projekte numatytas prisijungimas prie kitų, su ieškovu nesusijusių inžinerinių tinklų.

23Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė jo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, o klausimas dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Emro Invest“ spręstinas iš esmės, jo netenkinant.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

25Atsakovo UAB „Emro invest“ atskirąjį skundą patenkinti.

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andžej... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Emro Invest“ 2928,20... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo... 7. Nurodė, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos,... 8. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 9. 1. byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų daryti bent prielaidą, kad... 10. 2. Atsakovas nesinaudojo nutartyje nurodytais žemės sklypais susisiekimo... 11. 3. Suvestinis atsakovo inžinerinių tinklų planas patvirtina aplinkybę, kad... 12. 4. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas išardė kelio bortelius, dėl... 13. Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo atskirtąjį skundą atmesti ir palikti... 14. 1. ieškovas stato kelią ne tuose sklypuose, kuriuose nutartimi uždrausta... 15. 2. Nutartyje nurodytus sklypus atsakovui teismas uždraudė naudoti ne... 16. 3. Pažymėjo, kad atsakovas neginčijo fakto, kad 2010 m. birželio 10 d.... 17. 4. Atsakovo teiginiai, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 22. Ieškovas ieškiniu atsakovui UAB „Emro Invest“ prašo atlyginti padarytą... 23. Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas... 25. Atsakovo UAB „Emro invest“ atskirąjį skundą patenkinti.... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį panaikinti...