Byla 2S-2324-582/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dmitrijus Korsakovas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-17068-454/2011 pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovui A. V. S., S. S., L. B. dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas K. J. S. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti atsakovų A. V. S. ir S. S. sudarytus sandorius: 2009 m. rugsėjo 02 d. pirkimo pardavimo sutartį, Notarinio registro Nr. 7226 bei 2009-09-02 priėmimo perdavimo aktą, Notarinio registro Nr. 7227, kuriais buvo perleistos negyvenamosios patalpos - Poilsio patalpos nuo 1-34 iki 1-53, 1-34, 1-141, 142, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), kurių bendras plotas 200,17 kv. negaliojančiais nuo jų sudarymo momento; taikyti restituciją natūrą, iš atsakovo S. S., priteisiant atsakovui A. V. S. nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias patalpas - Poilsio patalpas nuo 1-34 iki 1-53, 1-34, 1-141, 142, unikalus Nr. ( - ), adresas: duomenys neskelbtini), kurių bendras plotas 200,17 kv., o iš atsakovo A. V. S., priteisiant atsakovui S. S. 1 000 Lt; pripažinti atsakovų A. V. S. ir L. B., sudarytą 2011 m. birželio 23 d. pirkimo pardavimo sutartį, Notarinio registro Nr. IR-3986, kuria buvo perleistos negyvenamosios patalpos - Poilsio patalpos nuo 1-54 iki 1-84, 1-158, nuo 1-115 iki 120, nuo 1-122 iki 133, nuo 1-135 iki 1-140, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), kurių bendras plotas 370,45 kv. m., negaliojančia nuo jos sudarymo momento; taikyti restituciją natūrą, iš atsakovės L. B. atsakovui A. V. S., nekilnojamąjį turtą-negyvenamąsias patalpas - Poilsio patalpas nuo 1-54 iki 1-84, 1-158, nuo 1-115 iki 120, nuo 1-122 iki 133, nuo 1-135 iki 1-140, unikalus Nr. ( - ), adresas: Naglių g. 20, Neringos m., Neringos sav., kurių bendras plotas 370,45 kv. m., o iš atsakovo A. V. S. priteisiant atsakovei L. B. 2 000 Lt, priteisti ieškovui iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus rašytinius įrodymus.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, padarant įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, t. y. nurodant, kad atsakovui S. S. yra draudžiama perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą - Poilsio patalpos nuo 1-34 iki 1-53, 1-34, 1-141, 142, unikalus Nr. 4400-1865-3793:6925, adresas: Naglių g. 20, Neringos m., Neringos sav., kurių bendras plotas 200,17 kv. m., o tai pat nurodant, kad atsakovei L. B. yra draudžiama perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas - Poilsio patalpas nuo 1-54 iki 1-84, 1-158, nuo 1-115 iki 120, nuo 1-122 iki 133, nuo 1-135 iki 1-140, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), kurių bendras plotas 370,45 kv. m.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartimi (b. l. 6-7) prašymą patenkino įvertindamas galimą grėsmę ieškovo interesams.

6Atsakovas S. S. prašo teismo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti. Nurodo, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstai nagrinėtas nepranešus atsakovui. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo teismui, leidžiančio daryti išvadą apie realią grėsmę, jog atsakovas, sužinojęs apie tokio prašymo pateikimą, gali imtis priemonių, kad išvengtų jam galimai nepalankaus sprendimo įvykdymo. Be to ieškovo ieškinys akivaizdžiai nepagrįstas, atsakovo turtinė padėtis nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

7Ieškovo K. J. S. atstovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjo nepranešdamas atsakovui, nes ieškovas pateikė pakankamai įrodymų, kurių pagrindu galima daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepranešus atsakovui buvo būtinas. Kiti apelianto argumentai dėl ieškinio pagrįstumo neturėtų būti nagrinėjami, kaip neturintys įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

10Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

11Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-466/2009).

12Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalauja pripažinti atsakovų A. V. S. ir S. S. sudarytą 2009 m. rugsėjo 02 d. pirkimo pardavimo sutartį, Notarinio registro Nr. 7226 bei 2009-09-02 priėmimo perdavimo aktą, Notarinio registro Nr. 7227, kuriais buvo perleistos negyvenamosios patalpos negaliojančiais nuo jų sudarymo momento; taikyti restituciją natūrą, iš atsakovo S. S., priteisiant atsakovui A. V. S. minėtą nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias patalpas - Poilsio patalpas nuo 1-34 iki 1-53, 1-34, 1-141, 142, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), kurių bendras plotas 200,17 kv., o iš atsakovo A. V. S., priteisiant atsakovui S. S. 1 000 Lt; pripažinti atsakovų A. V. S. ir L. B., sudarytą 2011 m. birželio 23 d. pirkimo pardavimo sutartį, Notarinio registro Nr. IR-3986, kuria buvo perleistos negyvenamosios patalpos - Poilsio patalpos nuo 1-54 iki 1-84, 1-158, nuo 1-115 iki 120, nuo 1-122 iki 133, nuo 1-135 iki 1-140, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), kurių bendras plotas 370,45 kv. m., negaliojančia nuo jos sudarymo momento; taikyti restituciją natūrą, iš atsakovės L. B. atsakovui A. V. S., nekilnojamąjį turtą-negyvenamąsias patalpas - Poilsio patalpas nuo 1-54 iki 1-84, 1-158, nuo 1-115 iki 120, nuo 1-122 iki 133, nuo 1-135 iki 1-140, unikalus Nr. 4400-1865-3817:6926, adresas: ( - ), kurių bendras plotas 370,45 kv. m., o iš atsakovo A. V. S. priteisiant atsakovei L. B. 2 000 Lt. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje pagrįstai uždrausta ginčo turtu disponuoti, kadangi taikytos laikinosios apsaugos priemonės susiję su ieškinio reikalavimais. Pažymėtina, kad atsakovas, teigdamas apie savo gerą turtinę padėtį, šių aplinkybių nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais. Be to, vien tik aplinkybė, jog atsakovo turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu turtinė būklė gali pasikeisti ir patenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-250/2008).

13Atsakovas skunde nurodo, kad ginčijama nutartis negalėjo būti priimta nepranešus apie klausimo nagrinėjimą atsakovui. CPK 148 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisė spręsti, ar tokia grėsmė yra ir ar ji reali, priklauso teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-259/2008, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-284/2008). Teismas, spręsdamas klausimą, ar apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą informuoti kitą šalį, atlieka preliminarų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir kiekvienu konkrečiu atveju iš šių įrodymų nusprendžia, ar egzistuoja reali grėsmė, jog atsakovas, sužinojęs apie tokio prašymo pateikimą, gali imtis priemonių, kad išvengtų jam galimai nepalankaus sprendimo įvykdymo. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Atsižvelgiant į tai teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju tinkamai įvertino ieškovo reikalavimą pagrindžiančius duomenis ir galimą grėsmę būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui įvertindamas ieškovo reikalavimo dydį ir pareiškime išdėstytas aplinkybes.

14Atmestinais laikytini apelianto argumentai dėl ieškinio nepagrįstumo, kadangi CPK nereikalauja, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas reikalavimo pagrįstumas. Taikant minėtas priemones vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas bei su tuo susiję klausimai (nagrinėjamu atveju – aplinkybės, susijusios su ieškovo teise reikšti reikalavimus konkrečiam atsakovui; su reiškiamo reikalavimo dydžio pagrįstumu ir pan.), o kitos aplinkybės - teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas. Todėl apeliacinės instancijos teismas nevertina apelianto nurodytų motyvų, susijusių ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumu, o atkreipia dėmesį į tai, jog apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja pareikšto atskirojo skundo ribose, sprendžia klausimą būtent dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo ir nesprendžia klausimų, kurių nenagrinėjo ir dėl kurių nepasisakė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje (CPK 320, 338 str.).

15Be to pažymėtina, kad civilinio proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato ir šių priemonių pakeitimo arba panaikinimo pagrindus bei tvarką. Pagal CPK 146 ir 150 straipsnių nuostatas, atsakovas, esant pagrindui, turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita priemone, arba prašyti panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę.

16Dėl virš nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartis, yra pagrįsta ir teisėta, o atsakovo atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338, 339 str.,

Nutarė

18atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai