Byla 2S-2194-656/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) UAB „Varūsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Armusta“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, ieškinį atsakovui UAB „Varūsta“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Armusta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB „Varūsta“, prašydamas priteisti iš atsakovo 56.387,92 Lt skolos už statybos rangos darbus, 12.570,05 Lt palūkanų, 8,40 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 56.387,92 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio reikalavimų sumoje areštuoti atsakovui priklausantį turtą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas nutarė areštuoti atsakovo UAB „Varūsta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 69.000,00 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti. Areštavus pinigines lėšas leisti atsakovui atlikti privalomus mokėjimus valstybei bei valstybinam socialiniam draudimo fondui ir atlikti atsiskaitymus, susijusius su darbo užmokesčio atsakovo UAB „Varūsta“ darbuotojams mokėjimu, taip pat leisti atsakovui jas naudoti atsiskaitymui su ieškovu BUAB „Armusta“.

8Teismas nurodė, kad atsakovas neatsiskaito su ieškovu už atliktus statybos rangos darbus, atsakovo turtinė padėtis nėra žinoma. Teismas atsižvelgė į tai, kad pagal teismų praktiką teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Įvertinus reikalavimo sumos dydį teismas padarė išvadą, kad būsimo ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo prielaidos realiai egzistuoja.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

10Atsakovas UAB „Varūsta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti.

11Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

 1. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje UAB „Armusta“ bankroto byloje atsakovas yra pareiškęs 12.019,42 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Armusta“. Bankroto administratoriui ginčijant UAB „Varūsta“ pareikštą reikalavimą, bankroto byloje sprendžiamas UAB „Varūsta“ pareikšto kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas. Kadangi bankroto byloje ir šioje byloje ginčai vyksta dėl to paties dalyko, tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, todėl Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinė byla dėl skolos iš atsakovo priteisimo pradėta neteisėtai.
 2. Ieškinys yra nepagrįstas. Ieškinys pareikštas tuo pagrindu, kad atsakovas neva neatsiskaitė už darbus pagal statybos rangos sutartį. Tam pagrįsti pateikta detali ieškovo skolų suvestinė. Tačiau pats ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas ieškovo bankroto byloje yra pateikęs 12.019,42 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, t.y., atsakovo nuomone, ne jis skolingas ieškovui, bet atvirščiai – ieškovas yra skolingas atsakovui.
 3. Byloje pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera ir ieškinio reikalavimo suma jam nėra didelė.

12Ieškovas BUAB „Armusta“ atsiliepimu prašo skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimo argumentai:

    1. Nėra procesinio pobūdžio reikalavimų neatitikimų, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas turėtų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.
    2. Atsakovo argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių turi būti atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones.
    3. Atsakovo pateikti įmonės finansinės padėties įrodymai neeliminuoja abejonių dėl atsakovo galimybės įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju, todėl prezumpcija, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu dėl didelės ginčo sumos, nėra paneigta.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jie tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad ieškinys šioje byloje pareikštas tapatus kaip ir UAB „Armusta“ bankroto byloje, todėl ieškinį pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti CPK 137 straispnio 2 dalies 5 punkto pagrindu - kaip pareikštą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

20Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje UAB „Armusta“ bankroto byloje (bylos Nr.B2-3728-661/2014) bankroto administratorius ginčija UAB „Varūsta“ pareikštą 12.019,42 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Tuo tarpu šioje byloje UAB „Armusta“ reikalavimas pareikštas dėl 56.387,92 Lt skolos bei 12.570,05 Lt palūkanų priteisimo iš UAB „Varūsta“. Nors ginčai tarpusavyje yra galimai susiję, nes kildinami iš tos pačios rangos sutarties vykdymo, tačiau nėra pagrindo tvirtinimui, jog jie yra tapatūs, nes ginčo dalykai skiriasi. Pastebėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismas atidėjo kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimo nagrinėjimą iki bus išspręstas pastarasis ieškinys.

21Atsakovo tvirtinimu, ieškinys nėra prima facie pagrįstas.

22Kaip matyti iš bylos duomenų, bankrutuojanti įmonė ieškinį pareiškė atsakovui tuo pagrindu, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus pagal statybos rangos sutartį. Galimam įsiskolinimui pagrįsti ieškovas pateikė sąskaitas – faktūras bei skolų suvestinę, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad jis yra akivaizdžiai nepagrįstas. Atsakovas nesutikdamas su ieškinio reikalavimu pateikė duomenis apie galimai nekokybiškai ieškovo atliktus darbus bei dėl to teiktas pretenzijas. Atsakovo tvirtinimu, ne jis skolingas ieškovui, bet atvirščiai – ieškovas yra skolingas atsakovui. Tačiau pastebėtina, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje ieškinio materialiniai reikalavimai nėra įvertinami, tai sprendžiama tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Preliminarus pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui.

23Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas kilęs dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010-09-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010). Tačiau sprendžiant ar ieškinio suma didelė šaliai, kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies finansinį pajėgumą, t.y., ar jam ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat su šalies įsipareigojimais, yra didelė.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinys pareikštas dėl 56.387 Lt sumos. Atsakovas savo finansinei padėčiai pagrįsti pateikė 2014-06-30 balansą bei pelno – nuostolių ataskaitą. Iš jų matyti, kad įmonė balanso sudarymo dienai turto turėjo 1.386.986 Lt sumai, kurio didžiają dalį sudarė trumpalaikis turtas – 1.352.083 Lt (tame tarpe 371.864 Lt – per vienerius metus gautinos sumos), ilgalaikis turtas siekė tik 14.903 Lt. Tačiau per metus mokėtinos sumos siekė net 823.568 Lt.

25Įvertinus atsakovo pateiktus finansinius duomenis, teismo vertinimu, jie nepaneigia pirmosios instancijos padarytos prielaidos, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė.

26Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Armusta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas neatsiskaito su ieškovu už atliktus statybos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 10. Atsakovas UAB „Varūsta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 11. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
 1. Nurodė, kad... 12. Ieškovas BUAB „Armusta“ atsiliepimu prašo skundžiamą Vilniaus miesto... 13. Atsiliepimo argumentai:
      14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad ieškinys šioje byloje... 20. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus... 21. Atsakovo tvirtinimu, ieškinys nėra prima facie pagrįstas.... 22. Kaip matyti iš bylos duomenų, bankrutuojanti įmonė ieškinį pareiškė... 23. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinys pareikštas dėl 56.387 Lt sumos.... 25. Įvertinus atsakovo pateiktus finansinius duomenis, teismo vertinimu, jie... 26. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentai... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį palikti...