Byla 2A-626/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dovilei Gaidelytei, dalyvaujant ieškovo atstovams Povilui Monkui, advokatui Drąsučiui Narmontui, atsakovo atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Povilo Monkaus įmonės apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-428-343/2008 pagal ieškovo Povilo Monkaus įmonės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir KO“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „DNB NORD Lizingas“ dėl sutarties nutraukimo, pinigų priteisimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ivetra ir KO“ kreipėsi ieškovas Povilo Monkaus įmonė ir prašė nutraukti 2006 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo- pardavimo sutartį bei priteisti iš atsakovo UAB „Ivetra ir KO“ 88 500 Lt, sumokėtus už įsigytą automobilį IVECO 35C14V, bei priteisti 24 635,30 Lt žalos atlyginimo

4Ieškinyje nurodė, kad iš pardavėjo UAB „Ivetra ir KO“ lizingu įsigijo automobilį IVECO 35C14V, 2006 m. rugpjūčio 4 d. sudarius tarp UAB „DNB NORD lizingas“ ir atsakovo pirkimo-pardavimo sutartį, automobilio kaina – 88 500 Lt. Prieš sudarant sutartį su atsakovu, jie aptarė įsigyjamo automobilio technines charakteristikas. Buvo sutarta, kad automobilio masė be krovinio – 2 262 kg. Pasirašytais automobilio perdavimo-priėmimo aktais buvo patvirtinta, kad tuščio automobilio masė yra 2 262 kg. Tačiau 2006 m. rugsėjo 29 d. atlikus automobilio kontrolinį svėrimą, paaiškėjo, kad automobilio masė be krovinio yra 2 640 kg. Tai reiškia, kad atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir pardavė ieškovui netinkamos kokybės daiktą (CK 6.333 str.). Ieškovas negavo to, ką tikėjosi gauti (CK 1.2 str.), nustatytas trūkumas yra esminis, nes dėl šio trūkumo ieškovas gali vežti daug mažesnį krovinį, nei tikėjosi, dalies krovinių vežti negali dėl jų per didelio svorio. Ieškovas automobilį pirko krovinių pervežimui, o krovinio svoris sumažėjo žymiai, t.y. 378 kg. Nustatyto trūkumo neįmanoma ištaisyti. Ieškovas, iš karto, t.y. 2006 m. rugsėjo 29 d., pateikė atsakovui pretenziją. 2006 m. gruodžio 12 d. ir 15 d., 2007 m. sausio 15 d. ir 26 d. bei vasario 8 d. rašė raštus atsakovui, bandė ginčą išspręsti taikiai, tačiau atsakovas atsisakė bendradarbiauti. 2007 m. kovo 1 d. ieškovas kreipėsi į automobilio gamintojo atstovą, kad šis padėtų išspręsti ginčą. 2007 m. kovo 23 d. įvyko susitikimas, kurio metu buvo nuspręsta, kad atsakovas pateiks kitą automobilį, kuris atitiktų ieškovo reikalavimus. Ieškovas yra lizingo gavėjas, todėl turi teisę tiesiogiai reikšti reikalavimus, atsirandančius iš lizingo dalyko (CK 6.573 str.). Atsakovas, kaip pardavėjas, atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau (CK 6.327 str. 3 d.). Pagal CK 6.333 str. 1 d. pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka sutarties sąlygas bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Kadangi parduotas automobilis neatitinka kokybės reikalavimų, tai ieškovas, kaip pirkėjas, turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad pažeidimas būtų pašalintas vienu iš CK 6.334 str. 1 d. nurodytų būdų. Ieškovas reikalauja sugrąžinti sumokėtą kainą ir atsisako sutarties (CK 6.334 str. 1 d. 4 p.), nes netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas ir trūkumo ištaisyti negalima. CK 6.256 straipsnis nustato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Dėl netinkamos kokybės automobilio ieškovas negavo pajamų, kurios pagal CK 6.249 str. 1 d. laikomos nuostoliais. 2006 m. rugpjūčio 5 d.-6 d. ieškovas sudarė tris krovinių pervežimo sutartis, kurių dėl netinkamo automobilio negalėjo įvykdyti ir patyrė 24 635,30 Lt nuostolių, kuriuos privalo atlyginti atsakovas (CK 6.251 str. 1 d.). Atsakovas dėl savo kaltės (CK 6.248 str. 1 d.) netinkamai vykdė pirkimo-pardavimo sutartį (CK 6.246 str.), o ieškovo negautos pajamos yra tiesioginis atsakovo neteisėtų veiksmų rezultatas (CK 6.247 str.). Nutraukus sutartį, atsakovas turi sumokėti 8 850 Lt. baudą, kuri įskaitytina į nuostolius.

5Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 30 d. sprendimu atnaujino ieškinio senaties terminą, ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo Povilo Monkaus įmonės atsakovui UAB „Ivetra ir KO“ 1 500 Lt atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų ir 41,65 Lt pašto išlaidų valstybei.

6Teismas sprendime nurodė, kad ieškovas praleido šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, kuris skaičiuotinas nuo 2006 m. spalio 26 d., tačiau šį terminą atnaujino (CK 1.131 str. 2 d.), atsižvelgęs į tai, kad ieškovas siekė ginčą išspręsti, neatsisakė savo teisių gynimo, nes teikė pasiūlymus atsakovui, į tai, kad šalių atstovai pripažino, jog vyko trišalis susitikimas iki ieškinio pateikimo teisme, kuriame be šalių atstovų dalyvavo ir IVECO SPA atstovybės atstovas. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog jam atsakovas pardavė netinkamos kokybės daiktą (CK 6.193 str.). Atsakovas 2006 m. liepos 27 d. ieškovui pateikė komercinį pasiūlymą, prie kurio buvo pateikta automobilio komplektacija ir kaina. Specifikacijoje buvo nurodyta bendroji automobilio masė – 3 500 kg. Analogiška specifikacija buvo pridėta ir prie sutarties. Sąlyga buvo ta, kad automobilio masė negali būti didesnė negu 3 500 kg. Jokių įrodymų, kad buvo sutarties sąlyga, jog tuščio automobilio masė turi būti 2 262 kg, ieškovas nepateikė. Jeigu ieškovui buvo ypač aktuali ta sąlyga, jog tuščio automobilio masė turi būti 2 262 kg, o tai nurodoma gamintojo dokumentuose, tai ši pirkėjui svarbi sąlyga turėjo būti įtraukta į sutartį ir konkrečiai aptarta. Iš pateiktų specifikacijų, sutarties matyti, kad tuščio automobilio masė nebuvo sutarties dalykas, kadangi nei viename dokumente tai nėra užfiksuota. Parduotos transporto priemonės masė be krovinio yra – 2 640 kg, tačiau ieškovui buvo parduotas automobilis be vidaus įrangos. Ieškovo atstovas paaiškino, kad automobilio vidus buvo išmuštas danga ir tai galėtų sverti apie 50 kg. Nesant objektyvių įrodymų, kokiu svoriu padidėjo automobilio masė dėl paminėtų priedų, nėra aišku, kokia tiksliai buvo tuščio automobilio masė. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kiek kuro buvo automobilio kuro bake jį sveriant. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog parduotas automobilis yra netinkamos kokybės ir kad trūkumas yra esminis, taip pat neįrodė, jog negavo to, ką tikėjosi gauti, kadangi jis taip pat neįrodė ir tos aplinkybės, kad su ieškove buvo susitarta dėl esminės sąlygos – tuščio automobilio masė turi būti 2 262 kg. Pripažinęs, kad nėra pagrindo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, teismas netenkino ir kitų ieškinio reikalavimų – grąžinti sumokėtą pinigų sumą už pirktą daiktą ir priteisti žalos atlyginimą.

7Apeliaciniu skundu ieškovas Povilo Monkaus įmonė prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

91. Teismas pažeidė CK 6.193 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse nustatytus reikalavimus aiškinti sutartis sąžiningai, nagrinėjant tikruosius šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, o taip pat CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius teisės principus. Aiškindamas susitarimą dėl automobilio pirkimo, teismas nepagrįstai apsiribojo išimtinai vien tik pažodiniu lizingo objekto specifikacijos aiškinimu, sistemiškai neaiškino pačios 2006 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, 2006 m. rugpjūčio 4 d. perdavimo naudoti akto turinio, automobilio registracijos liudijimo turinio, neaiškino ir nevertino to fakto, jog būtent pats atsakovas perduodamo automobilio dokumentuose (automobilio registracijos liudijime) deklaravo, kad ieškovui perduodamo automobilio masė be krovinio yra 2 262 kg. Įvertindamas tik komercinį pasiūlymą bei lizingo objekto specifikaciją, teismas pažeidė įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas (CPK 177,185 str.).

102. Atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, nes ieškovui pardavė netinkamos kokybės daiktą (CK 6.333 str.). Šalys aptarė įsigyjamo automobilio technines charakteristikas, sutarė, kad automobilio bendra masė turi būti 3 500 kg, o masė be krovinio - 2 262 kg. 2006 m. rugpjūčio 4 d. perdavimo naudoti aktu atsakovas patvirtino, kad perduodamo automobilio masė be krovinio su ieškovu buvo sutarta ir ji yra 2 262 kg. Tokia masė nurodyta ir automobilio registracijos liudijime. 2006 m. rugsėjo 29 d., atlikus automobilio kontrolinį svėrimą, paaiškėjo, kad automobilio masė be krovinio iš tikrųjų yra 2 640 kg.

113. 2006 m. rugpjūčio 4 d. perdavimo naudoti aktas paneigia teismo išvadą, jog nėra įrodymų, kad automobilio masė be krovinio buvo ieškovo ir atsakovo susitarimo dalykas. Ieškovas automobilio pirkimu iš esmės negavo to, ko tikėjosi (CK 1.2 str.), nustatytas automobilio trūkumas yra esminis, kadangi atsakovo pateiktu automobiliu ieškovas gali vežti daug mažesnį krovinį, nei tikėjosi, kai kurių krovinių pervežimo apskritai negalėjo vykdyti dėl per didelio krovinių svorio. Nustatyto automobilio trūkumo neįmanoma ištaisyti.

124. Komercinio pasiūlymo sąlygos bei lizingo objekto specifikacijos sąlygos neapėmė visų ieškovo bei atsakovo sutartų sąlygų, ir būtent ieškovui perduotas automobilis buvo deklaruotas tokiais duomenimis, kokius ieškovas su atsakovu buvo sutarę.

135. Nepagrįstas teismo teiginys, kad nepateikta jokių įrodymų, jog susitarimo dalykas buvo ir automobilio masė be krovinio. Ieškovas paaiškino, jog, prieš sudarydamas automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, su atsakovu aptarė įsigyjamo automobilio technines charakteristikas, buvo sutarta, jog automobilio masė be krovinio 2 262 kg. Nėra pagrindo šiais paaiškinimais netikėti. Atsakydamas į ieškovo pretenziją, kurioje buvo nurodyta, kad buvo susitarta dėl automobilio masės be krovinio, atsakovas šios faktinės aplinkybės 2006 m. spalio 25 d. rašte kategoriškai nepaneigė, o vėliau vedė derybas. Atsakovas patvirtino, jog žinojo, kad ieškovas perka automobilį krovinių pervežimui, tad darytina išvada, kad automobilio masė be krovinio buvo esminė sąlyga ir susitarimo dalykas.

146. Teismas neteisingai taikė ir aiškino CK 6.333 straipsnio 1, 6, 7 dalis. Atsakovas, kaip pardavėjas, turėjo pareigą perduoti automobilį tokiais duomenimis, kokius deklaravo su perduodamu automobiliu susijusiuose dokumentuose, pateiktuose ieškovui, tačiau šią pareigą pažeidė. Faktiškai perduodamas automobilį, kurio masė be krovinio 2 640 kg, atsakovas pažeidė CK 6.333 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas. Pardavėjui deklaruojant, jog perduodamo automobilio masė be krovinio yra 2 262 kg, pirkėjas protingai tikėjosi, kad realiai automobilio be krovinio masė ir bus tokia bei iš esmės nesiskirs. Pagal 2006 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties 7.5 punktą esminis sutarties pažeidimas yra atvejis, jeigu parduotas objektas yra netinkamos kokybės, tokiu atveju kita šalis turi teisę sutartį vienašališkai nutraukti. Atsakovas atsiliepime į ieškinį pripažino, jog jo pateikto automobilio masė be krovinio, nurodyta automobilio registracijos liudijime, yra klaidinga, neatitinka faktinės automobilio masės be krovinio. Dėl to, kad faktinė automobilio masė be krovinio yra 2 640 kg, tarp šalių ginčas nekilo.

157. Nepagrįsta yra teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas. Ieškinys buvo pareikštas ne dėl parduoto automobilio trūkumų pašalinimo, o dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir pinigų už sumokėtą automobilį priteisimo. CK 1.125 straipsnio 5 dalis netaikytina.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Ivetra ir KO“ prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad automobilio komplektacijoje nebuvo nurodyta tuščio automobilio masė. Automobilio specifikacija nebuvo ikisutartinių santykių derybų objektu. Pagrindinė ieškovo sąlyga buvo bendra automobilio masė (iki 3 500 kg). Susitarimo, kad automobilio masė be krovinio turi būti 2 262 kg, tarp šalių nebuvo. Atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, perduodamas specifikacijoje nurodytas charakteristikas atitinkantį automobilį. Apeliantas neteisingai aiškina perdavimo akto nuostatas. Teismas pagrįstai nurodė, kad tuščio automobilio masė nebuvo sutarties ir ikisutartinių santykių dalykas. Ieškovas vis tiek negalėtų vežti krovinio iki 1 300 kg, jei automobilio masė ir būtų 2 262 kg. Neviršydamas 3 500 kg, jis galėtų vežti tik 1 118 kg krovinį. Ieškovas, įsigijęs transporto priemonę, iškalė ją papildoma danga. Automobilio techniniai duomenys į registracijos liudijimą jau buvo įrašyti po sutarties sudarymo, kas taip pat patvirtina, kad techninė charakteristika nebuvo sutarties dalykas. Teismas pagrįstai nesivadovavo ieškovo atstovo paaiškinimais, kadangi jų nepatvirtina kiti bylos įrodymai. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Po sutarties sudarymo transporto priemonė 1 metus buvo intensyviai naudojama, todėl prarado savo vertę. Patenkinus ieškovo reikalavimą, jis nepagrįstai praturtėtų. Nėra pagrindo priteisti ieškovui sumą su PVM, kadangi jis pasinaudojo PVM atskaita. Reali automobilio vertė yra 55 432 Lt. Ieškovo reikalavimas priteisti negautas pajamas yra nepagrįstas įrodymais: nėra pateikti užsakovo užsakymai transportavimui.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Ieškovas Povilo Monkaus įmonė šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo nutraukti 2006 m. vasario 4 d. tarp atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra ir KO“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „DNB NORD Lizingas“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas pardavė trečiajam asmeniui automobilį IVECO Daily 35C14 V. Šio ieškinio teisiniu pagrindu ieškovas nurodo CK 6.334 straipsnį, o faktines aplinkybes – tai, kad parduotas automobilis yra netinkamos kokybės, kokybės trūkumas yra esminis, dėl šio trūkumo ieškovas negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, trūkumo ištaisyti negalima, todėl pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Ieškovo nurodytas ir, jo teigimu, esminis įsigyto automobilio kokybės trūkumas – faktas, kad automobilio masė be krovinio yra žymiai didesnė, negu šalių sutarta. Tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo, nesutikdami su ieškiniu, teigia, kad parduotas automobilis atitiko pirkimo-pardavimo sutartyje aptartus reikalavimus, vienintelė ieškovo sąlyga dėl automobilio komplektacijos buvo bendra automobilio masė, kuri neturėjo viršyti 3 500 kg, o susitarimo, kad automobilio masė be krovinio turi būti 2 262 kg., tarp šalių nebuvo. Taigi, šioje byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų aiškinimo, o konkrečiai dėl to, ar šalys, sudarydamos automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, nustatydamos šios sutarties sąlygas, kuriomis apibūdino sutarties dalyką - perkamą automobilį, kaip vieną iš jo požymių nustatė ir automobilio masę be krovinio.

19Lietuvos Respublikos CK 6.306 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutarties dalykas gali būti apibūdintas tiek pagal individualius požymius, tiek pagal rūšį. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį (CK 6.306 str. 4 d.). Taigi, šioje byloje būtina nustatyti, pagal kokius požymius šalys, sudarydamos pirkimo-paradavimo sutartį, apibūdino perkamą automobilį, kokiems perkamo-parduodamo automobilio požymiams šalys teikė reikšmę, o kokiems neteikė reikšmės ir kokius požymius nustatė sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi.

20Apeliantas pagrįstai teigia, kad sutartys turi būti aiškinamos, nagrinėjant tikruosius šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, o taip pat CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius teisės principus (CK 6.193 str.). Tačiau CPK 178 straipsnis, reglamentuojantis įrodinėjimo pareigą, nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Todėl ieškovas, teigdamas, kad vienas iš automobilio pirkimo-pardavimo sutartimi nustatytų automobilio požymių buvo ir automobilio masė be krovinio, kuri turėjo būti 2 262 kg, CPK nustatyta tvarka ir įrodymais ir turėjo įrodyti, kad tokia sąlyga pirkimo-pardavimo sutartimi buvo nustatyta derybose dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir/ar pačia pirkimo-pardavimo sutartimi, sutarties sudarymo aplinkybes, kurios įrodo tokios sąlygos nustatymą, ar tai, kad pati sutarties esmė ir jos tikslas įrodo, jog tokia sąlyga buvo nustatyta.

21Derybų dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turinį ieškovas įrodinėja savo paaiškinimu, kuriuo teigia, kad prieš sudarant sutartį su atsakovu jis aptarė įsigyjamo automobilio technines charakteristikas ir buvo sutarta, kad automobilio masė be krovinio – 2 262 kg, o taip pat pateiktu ieškovo komerciniu pasiūlymu. Tačiau atsakovui neigiant tokio susitarimo egzistavimą, ieškovo paaiškinimas nėra pakankamas įrodymas, galintis patvirtinti tokį susitarimą. Kartu su ieškiniu ieškovas pateikė atsakovo komercinį pasiūlymą, kurį jam atsakovas teikė 2006 m. liepos 27 d. (t. I, b.l. 7). Prie šio pasiūlymo pridėtame automobilio komplektacijos aprašyme (specifikacijoje) nurodyta tik bendroji automobilio masė, tačiau automobilio masė be krovinio nėra nurodyta. Kitokių įrodymų apie tai, kad derybų dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo objektas buvo ne tik atsakovo komerciniame pasiūlyme nurodyti automobilio techniniai duomenys bei komplektacija, bet ir toks automobilio techninis parametras, kaip automobilio masė be krovinio, nėra.

22Kaip matyti iš ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties turinio (t. I, b.l. 97), sutarties objektas yra apibūdintas jos 1.1 punkte, kuriame nurodyta tik perkamo-parduodamo automobilio markė ir modelis, o jo techniniai duomenys ir komplektacija apibūdinti sutarties priede Nr. 1 esančioje specifikacijoje, kuri, kaip nurodyta sutarties 1.1 punkte, yra neatskiriama sutarties dalis. Tačiau ir specifikacijoje yra nurodyta tik bendroji automobilio masė, o automobilio masė be krovinio taip pat nenurodyta. Ši aplinkybė nepatvirtina ieškovo teiginio, kad buvo deramasi ir susitarta ir dėl automobilio masės be krovinio, kuri turėjo būti 2 262 kg ir kad šis automobilio techninis parametras jam buvo itin svarbus ar esminis. Priešingu atveju, atsakovas turėjo pareikalauti, kad automobilio masės be krovinio dydis, kaip svarbus ar esminis automobilio, kurį jis ketina įsigyti, techninis parametras būtų įrašytas į pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

23Apelianto teigimu, aplinkybę, kad šalių susitarimo objektas, perkant automobilį, buvo ir automobilio masės be krovinio dydis, įrodo 2006 m. rugpjūčio 4 d. perdavimo naudoti akto bei automobilio registracijos liudijimo turinys. Tačiau šio akto (t. I, b.l. 13) 2 punktu ieškovas tik patvirtino, kad jis, kaip lizingo gavėjas, patikrino ir įsitikino lizingo objekto tinkamumu naudoti bei tai, kad perduodamo objekto būklė, kokybė ir asortimentas, komplektacija, įpakavimas ir kiti reikalavimai atitinka pirkimo-pardavimo sutartimi keliamas sąlygas ir kad nukrypimų nuo lizingo objekto specifikacijos nėra. Pagal šio akto 1 punktą, perduodamo lizingo objekto specifikacija nurodyta pirkimo-pardavimo ir lizingo sutartyse. Kaip jau minėta, automobilio specifikacijoje prie pirkimo-pardavimo sutarties yra nurodyta tik bendroji automobilio masė, o automobilio masė be krovinio taip pat nenurodyta. Taigi, automobilio perdavimo naudotis aktu ieškovas patvirtino, kad jam perduotas automobilis atitiko pirkimo-pardavimo sutartyje apibūdintą automobilį, tačiau šis aktas niekaip neįrodo aplinkybės, kad šalių sutarta ir šia sutartimi nustatyta perduodamo automobilio masė be krovinio turėjo būti 2 262 kg.

24Šioje byloje nustatyta ir šalių neginčijama aplinkybė yra tai, kad automobilio registracijos liudijime nurodytas vienas iš techninių parametrų – G indeksu nurodytas dydis 2 262, kuris reiškia automobilio masę be krovinio kilogramais, neatitiko tikrosios automobilio masės be krovinio ir buvo žymiai didesnis. Tačiau pats faktas, kad toks dydis buvo įrašytas automobilio registracijos liudijime, negali būti tinkamu įrodymu, patvirtinančiu šalių susitarimo apie tokį dydį egzistavimą. Pažymėtina, kad automobilio registracijos liudijime automobilio savininku nurodytas ne ieškovas, o trečiasis asmuo UAB „DNB NORD Lizingas“, kuris yra ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties šalis – pirkėjas. Automobilis Lietuvoje pirmą kartą registruotas 2008 m. rugpjūčio 4 d. Šios aplinkybės įrodo, kad automobilis buvo registruotas ginčijamos 2008 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, o tai reiškia, kad, sudarant šią sutartį, registracijos liudijimo nebuvo. Taigi aplinkybė, kad automobilio registracijos liudijime yra nurodyta automobilio masė be krovinio, kuri yra lygi 2 262 kg, negali patvirtinti fakto, kad šis automobilio techninis parametras buvo pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga.

25Ieškovas teigia, kad komercinio pasiūlymo sąlygos bei lizingo objekto specifikacijos sąlygos neapėmė visų ieškovo bei atsakovo sutartų sąlygų, kad jam perduotas automobilis buvo deklaruotas tokiais duomenimis, kokius ieškovas su atsakovu buvo sutarę. Tačiau būtina pažymėti, kad ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis yra rašytinės formos, taigi jos sąlygos yra išdėstytos rašytinėje sutartyje ir jos priede specifikacijoje. Ginčijamos sutarties šalys – tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo UAB „DNB NORD Lizingas“ neigia aplinkybę, kad automobilio masė be krovinio buvo sutarties sąlyga. Todėl aplinkybę, kad be sutartyje išdėstytų sutarties sąlygų šios sutarties šalys nustatė ir kitų, papildomų sąlygų, ieškovas galėtų įrodyti rašytiniais įrodymais. Tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė.

26CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Kaip jau minėta, pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovo nurodytas automobilio techninis parametras - automobilio masė be krovinio - nebuvo nustatytas. Automobilio registracijos liudijimas yra dokumentas, patvirtinantis jo techninius duomenis, registracijos ir nuosavybės faktus, bet ne nustatantis automobilio kokybę. Pažymėtina, kad automobilio masė yra tik vienas iš automobilio technines charakteristikas, bet ne kokybę apibūdinančių parametrų. Todėl negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad, faktiškai perduodamas automobilį, kurio masė be krovinio yra 2 640 kg, atsakovas pažeidė CK 6.333 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas.

27Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovas, atsakydamas į pretenziją, kurioje buvo nurodyta, kad buvo susitarta dėl automobilio masės be krovinio, atsakovas šios faktinės aplinkybės 2006 m. spalio 25 d. rašte kategoriškai nepaneigė, o vėliau vedė derybas.

28Kaip matyti iš ieškovo pateiktos pretenzijos atsakovui turinio, ieškovas joje nurodė, kad, perkant automobilį, buvo aptartos jo techninės charakteristikos, kuriose buvo nurodyta bendra masė – 3,5 t. ir tuščio automobilio masė – 2 262 kg, tuo tarpu eksploatacijos metu paaiškėjo, jog automobilio masė yra 2 640 kg. Taigi, ieškovo pretenzijos esmė – automobilio techninės charakteristikos neatitinka pirkimo-pradavimo sutarties. Tačiau iš atsakovo 2006 m. spalio 25 d. rašto (t. I, b.l. 22) turinio matyti, kad atsakovas su tokia pretenzija nesutiko. Šiame rašte atsakovas taip pat pripažino, kad automobilio techniniai duomenys, registruojant jį VĮ ,,Regitra“, buvo surašomi, vadovaujantis gamyklos išduotais duomenimis. Taigi, negalima sutikti su apelianto teiginiu, jog atsakovas raštu nepaneigė faktinės aplinkybės, kad buvo susitarta dėl automobilio masės be krovinio, o tuo labiau negalima teigti, kad tokią aplinkybę atsakovas pripažino. Tuo tarpu jokių duomenų apie šalių derybų turinį ir šiose derybose atsakovo išreikštą poziciją byloje nėra.

29Esant tokiems faktiniams bylos duomenims, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog viena iš ginčijamos automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų buvo automobilio masės be krovinio dydis, kuris turėjo sudaryti 2 262 kg. Kadangi ieškinį dėl minėtos sutarties nutraukimo ieškovas reiškė CK 6.334 straipsnio 1 d. 4 punkte nurodytu pagrindu, teigdamas, kad parduotas automobilis neatitinka kokybės reikalavimų, teismas taip pat padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad parduotas automobilis yra netinkamos kokybės. Šios pirmosios instancijos teismo išvados yra pagrįstos byloje esančiais faktiniais duomenimis, padarytos laikantis įrodinėjimo taisykles nustatančių proceso teisės normų reikalavimų, tinkamai išaiškinus ginčijamos sutarties sąlygas ir apeliacinio skundo argumentai šių išvadų nepaneigia. Tuo tarpu apelianto teiginiai, kad teismas pažeidė CK 6.193 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse nustatytus reikalavimus aiškinti sutartis, įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, faktiniais bylos duomenimis bei įstatymu nepagrįsti, todėl atmetami.

30Apelianto nurodyta aplinkybė dėl teismo išvados, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nepagrįstumo teisinės reikšmės neturi, nes teismas, padaręs tokią išvadą, ieškinio senaties terminą atnaujino, o ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Taigi, minėta teismo išvada nebuvo pagrindas ieškinį atmesti.

31Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje esančių faktinių duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas ir ieškinį atmetė pagrįstai. Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, taip pat ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovo Povilo Monkaus įmonės atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir KO“ 1 300 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus litų) išlaidoms advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginti ir 10,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ivetra ir KO“... 4. Ieškinyje nurodė, kad iš pardavėjo UAB „Ivetra ir KO“ lizingu įsigijo... 5. Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 30 d. sprendimu atnaujino ieškinio... 6. Teismas sprendime nurodė, kad ieškovas praleido šešių mėnesių ieškinio... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas Povilo Monkaus įmonė prašo Kauno apygardos... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 9. 1. Teismas pažeidė CK 6.193 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse nustatytus... 10. 2. Atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, nes ieškovui pardavė... 11. 3. 2006 m. rugpjūčio 4 d. perdavimo naudoti aktas paneigia teismo išvadą,... 12. 4. Komercinio pasiūlymo sąlygos bei lizingo objekto specifikacijos sąlygos... 13. 5. Nepagrįstas teismo teiginys, kad nepateikta jokių įrodymų, jog... 14. 6. Teismas neteisingai taikė ir aiškino CK 6.333 straipsnio 1, 6, 7 dalis.... 15. 7. Nepagrįsta yra teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas buvo... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Ivetra ir KO“ prašo... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Ieškovas Povilo Monkaus įmonė šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo... 19. Lietuvos Respublikos CK 6.306 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 20. Apeliantas pagrįstai teigia, kad sutartys turi būti aiškinamos,... 21. Derybų dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turinį ieškovas įrodinėja... 22. Kaip matyti iš ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties turinio (t. I, b.l.... 23. Apelianto teigimu, aplinkybę, kad šalių susitarimo objektas, perkant... 24. Šioje byloje nustatyta ir šalių neginčijama aplinkybė yra tai, kad... 25. Ieškovas teigia, kad komercinio pasiūlymo sąlygos bei lizingo objekto... 26. CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti... 27. Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovas, atsakydamas į pretenziją, kurioje... 28. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos pretenzijos atsakovui turinio, ieškovas... 29. Esant tokiems faktiniams bylos duomenims, pagrįsta yra pirmosios instancijos... 30. Apelianto nurodyta aplinkybė dėl teismo išvados, kad ieškovas... 31. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 33. Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 34. Priteisti iš ieškovo Povilo Monkaus įmonės atsakovui uždarajai akcinei...