Byla 2-428-343/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo P. M. įmonės savininkui P. M. , adv. D.Narmontui, atsakovės UAB „Ivetra ir KO“ atstovei adv. K. Račkauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pagal ieškovės P. M. įmonės ieškinį atsakovei UAB “Ivetra ir KO”, trečiajam asmeniui UAB “DNB NORD Lizingas” dėl sutarties nutraukimo, pinigų priteisimo ir žalos atlyginimo ir

Nustatė

2patikslintu ieškiniu (b.l. 103-106) ieškovė P. M. įmonė prašo nutraukti 2006 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo – pardavimo sutartį ir priteisti iš atsakovės UAB „Ivetra ir KO“ 88 500Lt. sumokėtus už įsigytą automobilį IVECO 35C14V; priteisti 24635,30Lt žalos atlyginimo CK 1.2str., 1.138str., 6.245 - 6.249 str.,str., 6.251str., 6.256str., 6.318str., 6.327str., 6.333str., 6.573str. pagrindu. Ieškovė nurodo, kad lizingu iš pardavėjo UAB „Ivetra ir KO“ įsigijo automobilį IVECO 35C14V, 2006 08 04 sudarius tarp UAB „DNB NORD lizingas“ ir atsakovės pirkimo – pardavimo sutartį, automobilio kaina – 88500Lt. Prieš sudarant sutartį ieškovė su atsakove aptarė įsigyjamo automobilio technines charakteristikas, buvo sutarta, kad automobilio masė be krovinio – 2262kg. Buvo pasirašyti automobilio perdavimo – priėmimo aktai ir tuo buvo patvirtinta, kad tuščio automobilio masė yra 2262kg . Tačiau 2006 09 29 atlikus automobilio kontrolinį svėrimą, paaiškėjo, kad automobilio masė be krovinio yra 2640kg . Atsakovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir pardavė ieškovei netinkamos kokybės daiktą (CK 6.333str.). Ieškovė negavo to, ką tikėjosi gauti (CK1.2str.), nustatytas trūkumas yra esminis, nes ieškovė gali vežti daug mažesnį krovinį, nei tikėjosi, dalies krovinių vežti negali dėl jų per didelio svorio, nustatyto trūkumo neįmanoma ištaisyti. Ieškovė iš karto 2006 09 29 pateikė atsakovei pretenziją. Atsakovė atsakovė, kad išduodant registracijos dokumentus, buvo vadovaujamasi gamyklos gamintojos išduotais dokumentais, atsakovė negali atsakyti už gamyklos klaidas. Ieškovė 2006 12 15, 2007 01 15; 2007 01 26; 2007 02 08 rašė raštus atsakovei, bandė ginčą išspręsti taikiai, atsakovė atsisakė bendradarbiauti su ieškove. 2007 03 01 ieškovė tiesiogiai kreipėsi į automobilio gamintojo atstovą, kad padėtų išspręsti ginčą. 2007 03 23 įvyko susitikimas, kurio metu buvo nuspręsta, kad atsakovė pateiks kitą automobilį, kuris atitiktų ieškovės reikalavimus. Ieškovė yra lizingo gavėja, todėl turi teisę tiesiogiai reikšti reikalavimus, atsirandančius iš lizingo dalyko (CK 6.573str.). Pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau (CK 6.327str. 3d.). Pagal CK 6.333str. 1d. pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka sutarties sąlygas bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Kadangi ginčo automobilis neatitinka kokybės reikalavimų, tai pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad pažeidimas būtų pašalintas vienu iš CK 6.334str. 1d. nurodytų būdų. Ieškovė renkasi CK 6.334str. 1d. 4p. numatytą būdą – reikalauja sugrąžinti sumokėtą kainą ir atsisako sutarties, nes netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas, paminėto trūkumo ištaisyti negalima, ieškovė negavom to, ką tikėjosi gauti. Ieškovė automobilį pirko krovinių pervežimui, o krovinio svoris sumažėjo esmingai, t.y. 378kg. CK 6.256str. nustato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Dėl netinkamos kokybės automobilio ieškovė negavo pajamų, kurios pagal CK 6.249str. 1d. laikomos ieškovės patirtais nuostoliais. 2006 08 05 ieškovė sudarė su UAB Robesa“ ilgalaikę vežimų sutartį. Pagal šią sutartį ieškovė negalėjo įvykdyti 5 krovinių pervežimų iki 1300kg ir dėl to patyrė 11 192,35Lt nuostolių. 2006 08 05 ieškovė sudarė krovinių pervežimo sutartį su SIA „Viteks“. Dėl negalėjimo pervežti krovinius iki 1300kg ieškovė neįvykdė šešių vežimų ir patyrė 9649,20Lt nuostolių. 2006 08 06 ieškovė sudarė sutartį su SIA „Sancis“. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių ieškovė negalėjo įvykdyti 5 vežimų ir patyrė 3793,75Lt nuostolių. Viso ieškovės nuostolis yra 24 635,30Lt, kuriuos ir prašo priteisti iš atsakovės CK 6.251str. 1d. pagrindu. Atsakovė dėl savo kaltės (CK 6.248str. 1d.) netinkamai vykdė pirkimo pardavimo sutartį (CK6.246str.), o ieškovės negautos pajamos yra tiesioginis atsakovės neteisėtų veiksmų rezultatas (CK 6.247str.). Nutraukus sutartį, atsakovė turi sumokėti 8850Lt. baudą, kuri įskaitytina į nuostolius.

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinyje nurodytus motyvus ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti pilnai. Paaiškino, kad automobilio sienas išmušė danga ir tai sveria apie 50kg. Neįtikėtina, kad ieškovė nebūtų susitarusi dėl automobilio masės. Atsiliepime atsakovė pripažįsta, kad automobilis buvo perkamas krovinių pervežimui. Buvo sudarytos ilgalaikės krovinių pervežimo sutartys ir tai patvirtina, kad ieškovei buvo aktuali automobilio masė. Atsakovės prašymą taikyti ieškinio senatį prašo atmesti. Nurodo, kad garantiniu laikotarpiu galima kreiptis kiek nori. Taip pat prašo ieškinio senatį atstatyti, nes ginčą bandė spręsti geruoju. Automobilio parametrus turi atitikti ir dokumentuose nurodyti parametrai.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad taikyti CK 6.334str. 1d.4p. galima tuo atveju, jeigu yra parduotas netinkamos kokybės daiktas ir jeigu toks daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. CK 6.193str. yra suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgti į derybas iki sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Atsakovė 2006 07 27 pateikė komercinį pasiūlymą ieškovei. Prie pasiūlymo buvo pateikta automobilio komplektacija ir kaina. Specifikacijoje buvo nurodyta bendroji automobilio masė – 3500kg . Analogiška specifikacija buvo pridėta ir prie sutarties. Sąlyga buvo ta, kad automobilio masė negali būti didesnė negu 3500kg, nes jis norėjo pervežti krovinius turint „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Todėl pardavėjas pirkėjui perdavė tinkamos kokybės daiktą, t.y. daiktą, atitinkantį aprašymą (CK 6.333str. 5d.). Automobilio techniniai duomenys įregistruojant transporto priemonę buvo surašomi vadovaujantis gamyklos išduotais dokumentais. Todėl buvo nurodyta klaidinga tuščio automobilio masė, kuri nebuvo ginčo sutarties dalyku. Automobilio dydis ir svoris atitiko sutarties reikalavimus (CK 6.333str. 7d.). Nesutinka, kad turi būti grąžinta visa automobilio kaina, nes automobilis buvo eksploatuojamas daugiau kaip metus laiko. Tokios sumos grąžinimas reikštų ieškovės praturtėjimą.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti.Ji taip pat prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad 2006 10 25 rašte atsakovė nurodė, jog neprisiima atsakomybės už gamyklos trūkumus ir pasiūlė ieškovei pirkti kitą automobilį. Pagal CK 1.125str. ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų yra taikomas 6 mėn. terminas, kuris skaičiuotinas nuo 2006 10 25 ir baigėsi 2007 04 25. Taip pat nurodo, kad priteisti automobilio vertę nėra galimybės, kadangi automobilis yra pravažiavęs virš 100 000 km, į kainą buvo įskaičiuotas PVM, kurį sudaro 13 000 Lt.ir kurį ieškovas yra susigrąžinęs. Taip pat nėra pateikti objektyvūs įrodymai dėl negautų pajamų.

6Ieškinys atmestinas.

7Dėl ieškinio senaties termino.

8CK 1.125straipsnis nustato ieškinio senaties terminus. Šio straipsnio 5 dalies 2 punktas nustato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų. Šioje byloje ieškovė pareiškė būtent tokį ieškinį. Ieškovė teigia, kad buvo pažeistos jos teisės ir teisėti interesai, kadangi jai buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas – automobilis.

9Atsakovė prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti. Atstovė nurodė, kad ieškinys yra pareikštas dėl netinkamos kokybės parduoto daikto. Tokio pobūdžio reikalavimams taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Raštu ieškovei atsakovė 2006 10 25 atsakė, kad su pretenzija nesutinka. Todėl ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo 2006 10 26, senaties terminas tokio pobūdžio ieškiniui pareikšti pasibaigė 2007 04 26.

10Ieškovė su tokiu prašymu nesutinka, mano, kad ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo paskutinio susitikimo su atsakove, t.y. nuo trišalio susitikimo, kuris įvyko iki bylos užvedimo teisme ir tai pripažino ir atsakovės atstovė. Todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Be to, pretenzijas galima reikšti visą garantinio termino laikotarpį. Kita vertus, prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, jeigu teismas nuspręstų, kad jis praleistas, kadangi ieškovė teikė pretenzijas, pasiūlymus, prašymus, visą laiką iki ieškinio pateikimo vyko derybos. Be to, ieškovės atstovas nurodė, jog dar nėra pasibaigęs garantinis terminas, todėl garantiniu laikotarpiu reikalavimus galima reikšti ir senaties terminas neskaičiuojamas.

11Teismas, įvertinęs tą aplinkybę, jog ieškovė dėl parduoto daikto trūkumo į atsakovę 2006 09 29 kreipėsi su pretenzija (b.l. 20-21), o atsakovė ją 2006 10 25 raštu (b.l.) informavo, jog neprisiima atsakomybės už galimai gamintojo padarytas klaidas dokumentuose, bei atsižvelgęs į tai, kad automobilio masei garantinis terminas nėra taikomas, sprendžia, kad ieškinio senaties terminas ir skaičiuotinas nuo 2006 10 26. Ieškovė į teismą kreipėsi 2007 09 27 (b.l. 1- 4). Todėl yra praleidusi šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ir toliau siekė ginčą išspręsti, neatsisakė savo teisių gynimo, nes teikė pasiūlymus atsakovei 2006 12 15 (b.l. 25), 2007 01 15 (b.l. 26), 2007 01 26 (b.l. 27), 2007 02 08 (b.l. 29), 2007 03 01 (b.l. 30 – 31), 2007 05 15 (b.l. 33); į tai, kad šalių atstovai pripažino, jog vyko netgi trišalis susitikimas iki ieškinio pateikimo teisme (b.l. 90-94), kuriame be šalių atstovų dalyvavo ir IVECO SPA atstovybės atstovas, sprendžia, kad ieškinio senaties terminas atnaujintinas(CK 1.131str. 2d.).

12Dėl reikalavimo nutraukti sutartį ir grąžinti kainą, priteisti žalos atlyginimą.

13Ieškovė prašo nutraukti 2006 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo – pardavimo sutartį ir priteisti iš atsakovės UAB „Ivetra ir KO“ 88 500Lt. sumokėtus už įsigytą automobilį IVECO 35C14V; priteisti 24635,30Lt žalos atlyginimo CK 1.2str., 1.138str., 6.245 - 6.249 str.,str., 6.251str., 6.256str., 6.318str., 6.327str., 6.333str., 6.573str. pagrindu.

14Ieškinys yra pareikštas CK 6.334str. 1d.4p. pagrindu. Šiuo pagrindu ieškinį reikšti galima tuo atveju, jeigu yra parduotas netinkamos kokybės daiktas ir jeigu toks daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Atsakovė 2006 07 27 pateikė komercinį pasiūlymą ieškovei pirkti automobilį IVECO Daily 35C14 V (t.1, b.l. 7). Prie pasiūlymo buvo pateikta automobilio komplektacija ir kaina (t.1, b.l. 8). Specifikacijoje buvo nurodyta bendroji automobilio masė – 3500kg . Analogiška specifikacija buvo pridėta ir prie sutarties (t.1, b.l. 14). Tokį automobilį koks nurodytas ir pasiūlyme, ir sutartyje atsakovė ir perdavė ieškovei.

15Iš Registracijos liudijimo (t.1, b.l. 17) seka, kad tuščio automobilio masė yra 2262kg . Patikrinus tuščio automobilio masę, buvo nustatyta, kad svoris yra ne 2262 kg, bet 2640kg (t.1, b.l. 19). Todėl ieškovė tvirtina, kad atsakovė jai pardavė netinkamos kokybės daiktą. Ištaisyti šį trūkumą nėra galimybių, todėl ir prašo sutartį nutraukti, grąžinti pinigus. Ieškovė ginčo automobilį įsigijo krovinių pervežimui, todėl jo tuščio svoris buvo esminė sąlyga sudarant ginčo sandorį. Apie tuščio automobilio svorį ieškovė buvo informuota žodžiu.

16Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus, faktines bylos aplinkybes sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog jai atsakovė pardavė netinkamos kokybės daiktą. Tokią išvadą teismas daro dėl sekančių argumentų. Pirma, šiuo atveju teismui būtina aiškinti sutartį tarp šalių. CK 6.193str. yra suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgti į derybas iki sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Atsakovė 2006 07 27 pateikė komercinį pasiūlymą ieškovei. Prie pasiūlymo buvo pateikta automobilio komplektacija ir kaina. Specifikacijoje buvo nurodyta bendroji automobilio masė – 3500kg . Analogiška specifikacija buvo pridėta ir prie sutarties. Sąlyga buvo ta, kad automobilio masė negali būti didesnė negu 3500kg . Jokių įrodymų, kad sutarties sąlyga buvo, jog tuščio automobilio masė turi būti 2262kg, ieškovė nepateikė. Jeigu ieškovei buvo ypač aktuali ta sąlyga, jog tuščio automobilio masė turi būti būtent 2262kg, o tai nurodoma gamintojo dokumentuose, tai ši pirkėjui svarbi sąlyga ir turėjo būti įtraukta į sutartį ir konkrečiai aptarta. Ieškovės atstovas tvirtina, kad prieš sudarant sutartį ieškovė su atsakove aptarė įsigyjamo automobilio technines charakteristikas, buvo sutarta, kad automobilio masė be krovinio – 2262kg. Tačiau šiam savo teiginiui patvirtinti ieškovė nepateikė įrodymų. Iš pateiktų specifikacijų, sutarties matyti, kad tuščio automobilio masė nebuvo sutarties dalyku, kadangi nei viename dokumente tai nėra užfiksuota.

17Antra, ieškovė nurodo, kad 2006 09 29 atlikus automobilio kontrolinį svėrimą, paaiškėjo, kad automobilio masė be krovinio yra 2640kg . Iš VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo prašymo matyti, kad buvo prašoma nustatyti ginčo automobilio svorį (b.l. 18). Iš transporto priemonės svėrimo pažymos (b.l. 19) matyti, kad transporto priemonės masė be krovinio yra – 2640kg . Šiuo vieninteliu įrodymu dėl tuščio automobilio masės ieškovė grindžia ieškinį. Tačiau, kaip nurodė atsakovės atstovė, su šiais teiginiais sutiko ir atsakovės atstovas, tai ieškovei buvo parduotas automobilis be vidaus įrangos. Ieškovės atstovas paaiškino, kad automobilio vidus buvo išmuštas danga ir tai galėtų sverti apie 50kg . Tačiau neesant objektyvių įrodymų, kokiu svoriu padidėjo automobilio masė dėl paminėtų priedų nėra aišku, kokia tiksliai buvo tuščio automobilio masė. Taip pat ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kiek kuro buvo ginčo automobilio kuro bake jį sveriant.

18Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus ir faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog parduotas automobilis yra netinkamos kokybės ir kad trūkumas yra esminis. Kita vertus, ieškovė neįrodė, jog negavo to, ką tikėjosi gauti, kadangi ji taip pat neįrodė ir tos aplinkybės, kad su ieškove buvo susitarta dėl esminės sąlygos – tuščio automobilio masė turi būti 2262kg .

19Pripažinus, kad nėra pagrindo nutraukti pirkimo pardavimo sutartį, netenkintini ir kiti ieškinio reikalavimai – grąžinti sumokėtą pinigų sumą už pirktą daiktą ir priteisti žalos atlyginimą.

20Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovei priteistina 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme (t.2,b.l. 3) CPK 93str. pagrindu. Taip pat iš ieškovės valstybei priteistina 41,65 Lt pašto išlaidų CPK 96str. pagrindu. Atsakovei grąžintina 300Lt, įmokėtų į teismo depozitinę sąskaitą už eksperto dalyvavimą teismo posėdyje (t.2, b.l. 2).

21Vadovaudamasis CPK 260str., 268str., 270str., teismas

Nutarė

22Atnaujinti ieškinio senaties terminą.

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovės P. M. įmonės ( įmonės kodas 145267471) atsakovei UAB „Ivetra ir KO“ ( įmonės kodas 134971823) 1500 Lt. atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų ir valstybei 41,65Lt. pašto išlaidų.

25Grąžinti atsakovei UAB „Ivetra ir KO“ 300Lt sumokėtų į teismo depozitinę sąskaitą

26Sprendimas per 30dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. patikslintu ieškiniu (b.l. 103-106) ieškovė P. M. įmonė prašo nutraukti... 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinyje nurodytus... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo,... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti.Ji taip pat... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Dėl ieškinio senaties termino.... 8. CK 1.125straipsnis nustato ieškinio senaties terminus. Šio straipsnio 5... 9. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti.... 10. Ieškovė su tokiu prašymu nesutinka, mano, kad ieškinio senaties terminas... 11. Teismas, įvertinęs tą aplinkybę, jog ieškovė dėl parduoto daikto... 12. Dėl reikalavimo nutraukti sutartį ir grąžinti kainą, priteisti žalos... 13. Ieškovė prašo nutraukti 2006 m. rugpjūčio 4 d. pirkimo – pardavimo... 14. Ieškinys yra pareikštas CK 6.334str. 1d.4p. pagrindu. Šiuo pagrindu... 15. Iš Registracijos liudijimo (t.1, b.l. 17) seka, kad tuščio automobilio masė... 16. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus, faktines bylos aplinkybes... 17. Antra, ieškovė nurodo, kad 2006 09 29 atlikus automobilio kontrolinį... 18. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus ir faktines bylos... 19. Pripažinus, kad nėra pagrindo nutraukti pirkimo pardavimo sutartį,... 20. Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovei priteistina 1 500 Lt išlaidų... 21. Vadovaudamasis CPK 260str., 268str., 270str., teismas... 22. Atnaujinti ieškinio senaties terminą.... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovės P. M. įmonės ( įmonės kodas 145267471) atsakovei... 25. Grąžinti atsakovei UAB „Ivetra ir KO“ 300Lt sumokėtų į teismo... 26. Sprendimas per 30dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...