Byla e2-346-824/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Diana Navickienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,4finance“ ieškinį atsakovui D. Ž. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,4finance“ (toliau – UAB „4finance“) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 593,83 Eur įsiskolinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 130 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2015-07-29 šalys pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovui 400,00 Eur sumą. Paskolos sutarties terminas – 3 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-12-29. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – numatytu terminu negrąžino paimtos paskolos bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 400,00 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 70,43 Eur palūkanų, taikant sutartyje nustatytą 102,81 procentų palūkanų normą, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015-09-29 iki 2015-12-20. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo 123,40 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015-12-21 iki 2016-03-21, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 199,90 procentų. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Ieškovė ir atsakovas susitarė dėl kredito kainos, atsakovas už naudojimąsi kreditu nesumokėjo sutartų palūkanų, todėl 70,43 Eur palūkanų (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) iš atsakovo priteistinas.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ir 123,40 Eur palūkanų už vėlavimą grąžinti paskolą, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 199,90 procentų. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytų Vartojimo kredito sutarčių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Lietuvos Respublikos CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Remdamasis Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad prašomos priteisti palūkanos po kredito grąžinimo termino yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl palūkanų dydis mažintinas dviem trečdaliais iki 41,13 Eur, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Teismas, įvertinęs atsakovo pasyvų elgesį, priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, konstatuoja, kad yra pagrindas nukrypti nuo Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalies nustatytos taisyklės ir priteisti ieškovei iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 270 straipsniu, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo D. Ž., a.k. ( - ), 400,00 Eur (keturis šimtus eurų ir 00 euro ct) skolos, 70,43 Eur (septyniasdešimt eurų ir 43 euro ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 41,13 Eur (keturiasdešimt vieną eurą ir 13 euro ct) vėlavimo palūkanų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas, t.y. 15,00 Eur (penkiolika eurų ir 00 euro ct) žyminio mokesčio, ieškovės UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kretingos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai