Byla 2-478-664/2014
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo J. L

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo J. L.,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1048,00 Lt skolą, 1438,40 Lt palūkanų, 22,32 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad 2012 m. spalio 8 d. sutartimi Nr.29348 (toliau – Sutartis) ieškovas įsipareigojo suteikti kreditą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo gautą kreditą laiku grąžinti, sumokėti kredito mokestį ir netesybas, jei atsiranda prievolė jas mokėti (Sutarties 3.6.1. p.). Ieškovas suteikė atsakovui 800 Lt kreditą. Suėjus terminui grąžinti kreditą, atsakovas kredito negrąžino, todėl buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos ir delspinigiai nuo kredito grąžinimo dienos iki atitinkamų sumų sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjo sąskaitą pagal Sutarties 6 ir 9.1. punktus. Į elektroniniais laiškais ir trumposiomis žinutėmis siųstus raginimus apmokėti skolą atsakovas nereagavo, su ieškovu neatsiskaitė iki šiol, todėl ieškovui skolą prašo išieškoti atsakovo.

3Procesiniai dokumentai įteikti atsakovo J. L. motinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso 123 straipsnio 3 dalis) 2014 m. birželio 21 d.

4Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių (Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys priimtas 2014 m. birželio 19 d. teisėjos rezoliucija, todėl ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalis).

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012 m. spalio 8 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. 29348 ieškovas suteikė atsakovui 800 Lt kredito sumą. Suėjus terminui grąžinti kreditą, atsakovas kredito negrąžino, todėl buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos ir delspinigiai nuo kredito grąžinimo dienos iki atitinkamų sumų sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjo sąskaitą pagal Sutarties 6 ir 9.1. punktus. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė “S. IMPERIJA Creditor.lt“ kelis kartus elektroniniais laiškais ir trumposiomis žinutėmis siuntė raginimus apmokėti skolą, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo ir su ieškovu neatsiskaitė. Byloje duomenų, jog atsakovas būtų įvykdęs prievolę, nėra. Atsakovui įteikus pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, atsakovas atsiliepimo nepateikė.

9Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 straipsnis). Pagal Civilinio kodekso 6.881 straipsnio 1 dalį, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (Civilinio kodekso 6.873 straipsnio 1 dalis). Sutarties 3.1.1. punkte nustatyta, kad kredito gavėjas privalo laiku grąžinti kredito davėjo suteiktą kreditą, sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą (Pagrindinės specialiosios Sutarties sąlygos), kitas pagal Sutartį kredito davėjui mokėtinas sumas, jei atsiranda prievolė jas mokėti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo prievoles, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 800,00 Lt negrąžinto kredito ir 248,00 Lt kredito mokesčio (palūkanų).

10Ieškovo pateikta paskolos sutartis yra tipinė vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių palūkanų dydį. Ieškovas, nesuteikęs atsakovui galimybės keisti sutarties sąlygas, neveikė sąžiningai ir protingai, nesilaikė kliento prioriteto interesų principo (Civilinio kodekso 6.718 straipsnis).

11Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Remiantis Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Įstatyme nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną.

12Sutarties specialiojoje dalyje numatytas 125,72 proc. metinių palūkanų dydis. Ieškovo paskaičiavimu, palūkanos sudaro 1438,40 Lt, o prašoma priteisti skola yra 1048,00 Lt. Įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Pagal Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos yra neprotingai didelės. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismo nuomone, šalių teisėtų interesų pusiausvyra būtų išlaikyta palūkanų dydį sumažinus iki 208,80 Lt sumos už 522 praleistas dienas (800 Lt * 0,05 proc. = 0,4 Lt per dieną; 0,4 Lt * 522 d. = 208,80 Lt). Ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 208,80 Lt palūkanų.

13Pagal Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vadovaujantis Vartojimo kredito sutarties Nr. 29348 specialiosios dalies sąlygomis, atsakovas už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną ieškovui moka 0,05 proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, todėl iš atsakovo už 180 dienų priteistina 22,32 Lt delspinigių.

14Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių sutartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014 m. birželio 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 54,00 Lt žyminio mokesčio (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteisiamos, kadangi yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ IK-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma (Civilinio proceso kodekso 99 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 4 dalis).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „S. IMPERIJA Creditor.lt“, įmonės kodas 302458437, naudai iš atsakovo J. L., asmens kodas ( - ), 1048,00 Lt (vieno tūkstančio keturiasdešimt aštuonių litų 00 ct) skolą, 208,80 (du šimtus aštuonis litus 80 ct) Lt palūkanų, 22,32 Lt (dvidešimt du litus 32 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1279,12 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimt devynių litų 12 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. birželio 19 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo., kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1048,00 Lt skolą, 1438,40 Lt... 3. Procesiniai dokumentai įteikti atsakovo J. L. motinai (Lietuvos Respublikos... 4. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 5. Ieškinys priimtas 2014 m. birželio 19 d. teisėjos rezoliucija, todėl ši... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012 m. spalio 8 d.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalį... 10. Ieškovo pateikta paskolos sutartis yra tipinė vienašališkai nevienkartiniam... 11. Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti... 12. Sutarties specialiojoje dalyje numatytas 125,72 proc. metinių palūkanų... 13. Pagal Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali... 14. Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas, neįvykdęs savo... 15. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteisiamos,... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „S. IMPERIJA... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...