Byla 2-270-855/2012
Dėl atlyginimo už krovinių pervežimą priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Julijai Franckevič, dalyvaujant ieškovo UAB „Trinitronas“ ir trečiojo asmens UADB „Ergo Lietuva“ atstovui adv. E. S., atsakovo UAB „Girteka cargo“ atstovei H. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Trinitronas“ ieškinį atsakovui UAB „Girteka cargo“, tretieji asmenys – UADB „Ergo Lietuva“, UAB „Girteka“ dėl atlyginimo už krovinių pervežimą priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Trinitronas“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB „Girteka cargo“, tretieji asmenys – UADB „Ergo Lietuva“, UAB „Girteka“, prašydamas priteisti iš atsakovo 18315,49 Lt užmokestį už krovinių vežimo paslaugas, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Vėliau ieškovas pareiškimu (II t., b.l. 107) savo reikalavimus sumažino, prašydamas priteisti iš atsakovo 8632,01 Lt užmokestį už krovinių vežimo paslaugas, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Pareiškime dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo ieškovas nurodė, kad atsakovas, prasidėjus teismo procesui, 2011-12-07 pavedimu sumokėjo dalį prašytos priteisti įsiskolinimo sumos - 9683,48 Lt, dėl ko ieškovas sumažino prašomą priteisti sumą.

5Ieškovas nurodė, kad 2011-03-31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Lenkijos į Nyderlandų karalystę, už vežimo paslaugą atsakovas ieškovui įsipareigojo sumokėti 2297,84 Lt; 2011-03-31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Lenkijos į Nyderlandų karalystę, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 2297,84 Lt; 2011-04-01 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Vokietijos į Italiją, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 4177,89 Lt; 2011-04-05 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Lenkijos į Italiją, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 3342,31 Lt; 2011-04-11 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Vilniaus į Sankt Peterburgą, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 6560,32 Lt. Visi penki krovinių vežimai buvo atlikti, kroviniai pristatyti gavėjams, t.y. ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus atsakovui. Atsakovas ieškovui už krovinių pervežimus pagal sutartis turėjo sumokėti viso 18676,20 Lt, tačiau atsakovas sumokėjo 360,71 Lt.

6Pažymėjo, kad krovinio vežimo į Rusiją metu dėl nedidelio įplyšimo vilkiko priekabos tente į priekabą pateko vandens ir sušlapo krovinio pakuotė. Nepriklausomas ekspertas Rusijoje apžiūros metu konstatavo, kad apgadinta tik pakuotė, žalos dydis – 181,50 eurų, jo surašytas apžiūros aktas, kuriame konstatuotas šis žalos dydis, buvo pasirašytas krovinio gavėjo ir ieškovo vairuotojo, taigi jį pasirašę asmenys konstatavo, kad filtravimo medžiaga čiupinėjant buvo sausa, t.y. kad kroviniui žalos nebuvo padaryta. Pažymėjo, kad ieškovui nebuvo pateikta per 7 dienas pretenzijos dėl kroviniui padarytos žalos, kaip to reikalauja CMR konvencijos 30 str. 2 d., kadangi apie įskaitymą ir pretenziją dėl žalos atlyginimo ieškovui buvo pranešta tik 2011-05-24. 2011-05-24 atsakovas išsiuntė pretenziją ieškovui ir ieškovo civilinės atsakomybės draudikui UADB „Ergo Lietuva“ su reikalavimu atlyginti krovinio metu padarytą 5304,53 eurų žalą ir pranešė, kad ši suma bus įskaityta iš ieškovo ir atsakovo tarpusavio atsiskaitymų. Ieškovas ir trečiasis asmuo su pretenzija nesutiko. 2011-06-16 pretenzijoje atsakovas nurodė, kad 5304,53 eurų žalą įskaitė į ieškovui mokėtinus užmokesčius už krovinių vežimus. Ieškovo nuomone, atliktas įskaitymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra niekinis ir negalioja, kadangi nėra būtinų jo sąlygų – reikalavimo apibrėžtumo bei abipusių šalių priešpriešinių teisių ir pareigų buvimo. Krovinio vežimo į Rusiją atveju važtaraščiuose kaip krovinių siuntėjai yra nurodomi Belgijos įmonė „Dow Coming Europe S.A.“, Belgijos įmonė „Sioen Industries NV“ ir Italijos įmonė „Interfil SRL“. Visų krovinių gavėjas - Rusijos įmonė OO „Unilever Rus“. Reikalavimą reiškia atsakovas, kuris yra asmuo, su kuriuo ieškovas sudarė krovinių vežimo sutartį ir kuris pagal teismų praktiką galėtų reikalauti žalos atlyginimo tik tada, jei būtų atlyginęs žalą siuntėjams arba gavėjui, tačiau tokių duomenų atsakovas nepateikė. Teismui pateikti trečiojo asmens UAB „Girteka“ bei Rusijos įmonės OO „Unilever Rus“, o taip pat UAB „Girteka“ ir UAB ‚Girteka cargo“ pasirašyti aktai yra dvišaliai susitarimai, negali būti laikomi įskaitymu. Be to, krovinio vežimo į Rusiją metu sušlapo 7 dėžės, kuriose buvo 107,8 kg. krovinio, todėl net jei būtų sugadintas visas krovinys, ieškovas būtų atsakingas tik pagal CMR konvencijoje nustatytus kompensacijos apribojimus, t.y. 107,8kg x 8,33 SDR x 3,8393 Lt, viso - 3447,59 Lt, šalys nebuvo susitarusios dėl kompensacijos apribojimų netaikymo. Nėra įvykdyta būtinoje įskaitymo sąlyga, pagal kurią abu reikalavimai turi galioti, šiuo atveju galioja tik ieškovo reikalavimas. Be to, nėra būtinosios įskaitymo sąlygos – apibrėžtumo, kadangi pats atsakovas nežinojo, kiek, kokia suma įskaitoma: atsakovas iš pradžių pareiškė ieškovui apie 5304,53 eurų atliktą įskaitymą, tačiau vėliau, t.y. 2011-12-07 dalį ieškovo prašyto priteisti įsiskolinimo - 9683,48 Lt, sumokėjo ieškovui. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuris pasibaigia pranešimu apie įskaitymą, tačiau atsakovas po 2011-05-24 pranešimo sumažino įskaitymo sumą ir sumokėjo ieškovui dalį atlyginimo už krovinių pervežimą.

7Atsakovas UAB „Girteka cargo“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes dėl sudarytų sutarčių fakto ir krovinių pervežimo paslaugų suteikimo, tačiau pažymėjo, kad už paslaugas su ieškovu buvo atsiskaityta įskaičius dėl ieškovo kaltės patirtą 5304,53 eurų nuostolį vežant krovinį į Rusiją. Ieškovas kovinį gavėjui OOO „Unilever RUS“ pristatė 2011-04-19, krovinys atvyko su nepažeistomis plombomis, iškraunant aptikti septyni padėklai su sulankstytomis ir apgadintomis dėžėmis, iš jų vienas padėklas su 11 šlapių dėžių. 2011-04-20 atlikta krovinio ekspertinė apžiūra, kuri patvirtina, kad dalis krovinio yra apgadinta krovinio siuntėjui pakraunant krovinį arba krovinio gavėjui krovinį iškraunant. 2011-04-28 OOO „Unilever RUS“ sudarė išbrokavimo aktą Nr. 33, kuriame nurodė, kad 107,8 kg. krovinio yra išbrokuota dėl popieriaus dėžių ir ritinių paviršiuje esančios drėgmės. 2011-05-10 OOO „Unilever RUS“ pateikė pretenziją UAB „Girteka“, kuri buvo įsipareigojusi atlikti krovinio pervežimą, tačiau jį vykdė UAB „Girteka cargo“, pretenzijoje nurodoma, kad dėl netinkamo pervežimo yra patirtas 4260,26 eurų nuostolis bei prašoma grąžinti 1044,27 eurų muito mokesčio, viso – 5304,53 eurų. UAB „Girteka“ reikalavimą pripažino, atlygino įskaitymo keliu ir jį perdavė UAB „Girteka cargo“, kuri reikalavimą taip pat pripažino ir atlygino, o 2011-05-24 pareiškimu įvykdė įskaitymą iš faktiškai pervežimą vykdžiusio ieškovo. Pažymėjo, kad atliktas priešpriešinių šalių reikalavimų įskaitymas yra teisėtas, galiojantis, atitinka visus keliamus reikalavimus: abu reikalavimai yra priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys (atsakovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo galioja, nes tretysis asmuo UAB „Girteka“ atlygino krovinio gavėjui patirtus nuostolius), ieškovas buvo tinkamai informuotas apie įskaitymą raštu. Ieškovui buvo sumokėta dalis atlyginimo už krovinių pervežimą, kadangi trečiojo asmens UAB „Girteka“ civilinės atsakomybės draudikas pripažino įvykį draudiminiu ir išmokėjo 9683,48 Lt draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, t.y. dalis atsakovo patirtų nuostolių buvo draudiko atlyginta, dėl ko atitinkamai buvo sumažinta pretenzija ieškovui. Nurodė, kad CMR konvencijoje numatytas žalos atlyginimo apribojimas 8,33 SDR dydžiu šiuo atveju netaikytinas, kadangi jis taikomas tik krovinio vertei, bet ne kitoms kompensacinėms sumoms, ieškovas, priimdamas krovinį pervežimui, žinojo jo vertę ir prisiėmė vežti krovinį, kurio vertė viršija CMR figūruojantį SDR dydį.

8Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti tais pačiais argumentais, kaip ir ieškovas UAB „Tirintronas“, kadangi atsakovas UAB „Girteka cargo“ nepagrįstai nevykdo įsipareigojimų pagal krovinio vežimo sutartis ir neatsiskaito su ieškovu.

9Tretysis asmuo UAB „Girteka“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovas UAB ‚Girteka cargo“, kadangi krovinio – medžiagos arbatos pakeliams pervežimo paslauga ieškovo buvo įvykdyta netinkamai, dalis vežamo krovinio apgadinta, nuostolių suma - 5304,53 eurų. Krovinio savininkas nuostolio sumą įskaitė iš mokėjimų pagal sąskaitas GIR 221012 ir GIR 217608. Dėl netinkamos paslaugos UAB „Girteka“ pateikė atsakovui pretenziją ir 2011-05-20 nuostolio sumą įskaitė. Įskaitymas buvo atliktas su dalimi 2011-02-08 atsakovo sąskaitos Nr. CAR000003.

10Ieškinys tenkintinas.

11Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-03-31 ekspedicinį užsakymą ir šalių sudarytą tarptautinio krovinio pervežimo keliais sutartį ieškovas UAB „Trinitronas“ įsipareigojo pervežti krovinį iš Lenkijos į Nyderlandų karalystę, o atsakovas įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti ieškovui 2297,84 Lt atlyginimą per 45 kalendorines dienas nuo CMR važtaraščių originalų, sąskaitos, išmuitinimo lapelio kopijos pateikimo (I t., b.l. 8-10). Ieškovui suteiktus atsakovui krovinio pervežimo pasaugas atsakovui buvo išrašyta ir pateikta apmokėjimui 2011-04-04 PVM sąskaitą – faktūra 11TR, Nr. 001223 2297,84 Lt sumai (I t., b.l. 12).

12Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-03-31 ekspedicinį užsakymą ir šalių sudarytą tarptautinio krovinio pervežimo keliais sutartį ieškovas UAB „Trinitronas“ įsipareigojo pervežti krovinį iš Lenkijos į Nyderlandų karalystę, o atsakovas įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti ieškovui 2297,84 Lt atlyginimą per 45 kalendorines dienas nuo CMR važtaraščių originalų, sąskaitos, išmuitinimo lapelio kopijos pateikimo (I t., b.l. 13-16). Ieškovui suteiktus atsakovui krovinio pervežimo pasaugas atsakovui buvo išrašyta ir pateikta apmokėjimui 2011-04-04 PVM sąskaitą – faktūra 11TR, Nr. 001224 2297,84 Lt sumai (I t., b.l. 17).

13Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-04-01 ekspedicinį užsakymą ir šalių sudarytą tarptautinio krovinio pervežimo keliais sutartį ieškovas UAB „Trinitronas“ įsipareigojo pervežti krovinį iš Vokietijos į Italiją, o atsakovas įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti ieškovui 4177,89 Lt atlyginimą per 45 kalendorines dienas nuo CMR važtaraščių originalų, sąskaitos, išmuitinimo lapelio kopijos pateikimo (I t., b.l. 18-21). Ieškovui suteiktus atsakovui krovinio pervežimo pasaugas atsakovui buvo išrašyta ir pateikta apmokėjimui 2011-04-06 PVM sąskaitą – faktūra 11TR, Nr. 001225 4177,89 Lt sumai (I t., b.l. 22).

14Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-04-05 ekspedicinį užsakymą ir šalių sudarytą tarptautinio krovinio pervežimo keliais sutartį ieškovas UAB „Trinitronas“ įsipareigojo pervežti krovinį iš Lenkijos į Italiją, o atsakovas įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti ieškovui 3342,31 Lt atlyginimą per 45 kalendorines dienas nuo CMR važtaraščių originalų, sąskaitos, išmuitinimo lapelio kopijos pateikimo (I t., b.l. 23-26). Ieškovui suteiktus atsakovui krovinio pervežimo pasaugas atsakovui buvo išrašyta ir pateikta apmokėjimui 2011-04-07 PVM sąskaitą – faktūra 11TR, Nr. 001226 3342,31 Lt sumai (I t., b.l. 27).

15Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-04-11 ekspedicinį užsakymą ir šalių sudarytą tarptautinio krovinio pervežimo keliais sutartį ieškovas UAB „Trinitronas“ įsipareigojo pervežti krovinį iš Lietuvos į Rusiją, o atsakovas įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti ieškovui 6560,32 Lt atlyginimą per 30 kalendorinių dienų nuo CMR važtaraščių originalų, sąskaitos, išmuitinimo lapelio kopijos pateikimo (I t., b.l. 28-38). Ieškovui suteiktus atsakovui krovinio pervežimo pasaugas atsakovui buvo išrašyta ir pateikta apmokėjimui 2011-04-15 PVM sąskaitą – faktūra 11TR, Nr. 001362 6560,32 Lt sumai (I t., b.l. 39).

16Tokiu būdu byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2011 m. kovo – balandžio mėnesiais ieškovas pagal atsakovo pateiktus užsakymus – sutartis suteikė atsakovui krovinių vežimo keliais paslaugų iš viso už 18676,20 Lt, išrašė ir pateikė atsakovui nurodytas PVM sąskaitas-faktūras už krovinio vežimo paslaugas, kurias atsakovas priėmė ir pasirašė. Atsakovas neginčijo tos aplinkybės, kad tarp šalių iš tikrųjų buvo sudarytos krovinių pervežimo sutartys, kad ieškovas faktiškai suteikė atsakovui krovinių pervežimo paslaugas, t.y. atliko krovinių pervežimus sutartyse nurodytais maršrutais, terminais ir tvarka. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų (I t., b.l. 156-159, 164) ir kaip pripažino abi ginčo šalys, atsakovas UAB „Girteka cargo“ už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas su ieškovu UAB „Trinitronas“ tik iš dalies atsiskaitė, t.y. iki ieškinio pateikimo sumokėjo 360,71 Lt, o 2011-12-07 sumokėjo ieškovui 9683,48 Lt, tuo tarpu likusios sumos, t.y. 8632,01 Lt nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas, nustatytais terminais neatsikaitęs pagal sutartis ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, savo prievolių tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovui UAB „Trinitronas“ iš atsakovo UAB „Girteka“ priteistina 8632,01 Lt atlyginimo už suteiktas paslaugas (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

17Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-15) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

18Nesutikimą su pareikštu ieškiniu atsakovas UAB „Girteka cargo“ grindė ta aplinkybe, kad už ieškovo suteiktas krovinių vežimo paslaugas pagal ankščiau nurodytas sutartis jau buvo atsiskaityta atsakovui atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, o būtent įskaičius dėl ieškovo kaltės patirtą 5304,53 eurų (18315,49 Lt) nuostolį, apimantį 4260,26 eurus už brokuotą produkciją ir 1044,27 eurus muitinės mokesčių, ieškovui vežant krovinį pagal 2011-04-11 sutartį iš Lietuvos į Rusiją, kurį atsakovas atlygino trečiajam asmeniui UAB ‚Girteka“, turėjusiam sutartinius santykius su krovinio gavėju Rusijos įmone OOO „Unilever Rus“ tarpusavio reikalavimų įskaitymo būdu, ir kurį savo ruožtu UAB ‚Girteka“ atlygino krovinio gavėjui OOO „Unilever Rus“ tarpusavio reikalavimų įskaitymo būdu.

19Tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (LAT 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje V. P. v. V. R., A. R., bylos Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Metaloidas“ v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-408/2008). Įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Iš įstatyme įtvirtintos prievolės pabaigos įskaitymu sąvokos matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius yra nurodęs tokias įskaitymo sąlygas: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (LAT 2010-02-01 nutartis c.b. BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, Nr. 3K-3-18/2010; 2010-01-04 nutartis c.b. UAB „Alginora“ v. UAB„Transekspedicija“, Nr. 3K-3-9/2010; 2009-04-26 nutartis c.b. UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, Nr. 3K-3-293/2009 ir kt.). Teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio. CK 6.134 str. 1 d. 1 p. taikytinas tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui, o kai skolininkas dalį reikalavimo pripažįsta, tai nurodytas įstatymo draudimas įskaityti reikalavimus netaikomas, tačiau būtina nustatyti neginčijamos prievolės apimtį (LAT 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, byla Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Palangos statyba“ v. UAB „Ardimas“, bylos Nr. 3K-3-360/2009).

20Nagrinėjamos bylos atveju atsakovas UAB ‚Girteka cargo“ 2011-05-24 pateikė ieškovui pretenziją Nr. 1103684 (I t., b.l. 64-65), kurioje nurodė, kad ieškovui vykdant 2011-04-11 ekspedicinę krovinių gabenimo sutartį krovinio iškrovimo vietoje 2011-04-19 buvo rastas iš dalies apgadintas krovinys, ką rodo įrašai CMR važtaraštyje Nr. 0002269 bei krovinio gavėjo Rusijos įmonės OOO „Unilever Rus“ 2011-04-19 aktas Nr. 664u, dėl ko krovinio gavėjas pateikė 5304,53 eurų dydžio pretenziją, o kadangi ieškovas netinkamai vykdė savo, kaip vežėjo sutartinius įsipareigojimus, neišsaugojo viso jam patikėto krovinio, ir dėl to privalo atlyginti 5304,53 eurų nuostolį, atsakovo reikalaujama 5304,53 eurų suma bus įskaityta iš tarpusio atsiskaitymų. Taigi, atsakovas, atlikdamas įskaitymą, laikė, kad ieškovas atsakovui turi sumokėti 5304,53 eurų, t.y. 18315,49 Lt, tuo tarpu atsakovas už krovinių pervežimą privalo sumokėti 18676,20 Lt, todėl atlikus įskaitymą, atsakovas liko skolingas ieškovui 360,71 Lt, kuriuos ir sumokėjo.

21Tiek 2011-06-14 atsakyme į atsakovo 2011-05-24 pretenziją (I t., b.l. 66), tiek vėlesnio šalių bendravimo metu, ieškovas UAB ‚Trinitronas“ išreiškė nesutikimą su atsakovo pretenzija dėl krovinio sugadinimu padarytų nuostolių dydžio, o taip pat ir atsakovo atliktu įskaitymu, teigdamas, jog kroviniui padaryta žala sudaro 181,50 eurus ir apima tik kartoninių dėžių defektus pakraunant/iškraunant krovinį, tuo tarpu gavęs atsakovo UAB ‚Girteka cargo“ 2011-06-16 raštą Nr. 1101319, kuriuo buvo atsakyta į ieškovo išreikštą nesutikimą su žalos dydžiu ir atliktu įskaitimu (I t., b.l. 69-72), ieškovas nedelsiant kreipėsi į teismą su ieškiniu, įrodinėdamas atsakovo atlikto įskaitymo, kaip prievolės pasibaigimo pagrindo, neteisėtumą ir prievolės atsiskaityti už krovinių vežimus egzistavimą.

22Ieškovas UAB „Trinitronas“, teigdamas, kad pervežant krovinį padarytos žalos dydis sudaro tik 181,50 eurų remiasi 2011-04-20 Nepriklausomų draudimo ekspertų biuro parengtu Ekspertinės apžiūros aktu Nr. 1101079 (I t., b.l. 40-63), pasirašytu ekspertų, krovinio gavėjo OOO „Unilever Rus“ logistikos koordinatorės D. L. ir vairuotojo R. M., kuriame nurodoma, kad 2011-04-19 iškraunant 10 padėklų su austinės tekstilės filtravimo medžiaga arbatos pakeliams gaminti, krovinio gavėjas nustatė, jog dalis transportavimo pakuotės buvo pažeista (deformuota, suplėšyta), o 11 kartono dėžių su minėtu kroviniu buvo sudrėkusios, ant polietileno pakuotės esama kondensato, tačiau pati filtravimo medžiaga čiupinėjant buvo sausa, greičiausiai transportavimo pakuotės pažeidimai atsirado pakraunant krovinį ir jį perkraunant 2011-04-19 arbatos fabrike ir buvo sukelti krautuvo vėžimėlio, ekspertai tiesioginiais gavėjo nuostoliais pripažino tik 11 transportavimo pakuotės vienetų (gofruoto kartono dėžių) vertę – 181,50 eurus (vidutinė kartono dėžės rinkos vertė yra 1,50 eurų). Atsakovas UAB ‚Girteka cargo“, savo ruožtu teigdamas, kad pervežant krovinį padarytos žalos dydis sudaro 5304,53 eurų, savo ruožtu remiasi: 2011-04-19 OOO „Unilever Rus“ surašytu aktu dėl importinių prekių kiekio ir kokybės neatitikimo nustatymo jų priėmimo metu Nr. 664u, kuriame nurodoma, kad krovinys atvyko su nepažeistomis plombomis, o iškraunant krovinį aptikti septyni padėklai su sulankstytomis ir apgadintomis dėžėmis, iš jų vienas padėklas su 11 šlapių dėžių (I t., b.l. 83-86), 2011-04-20 atliktos krovinio ekspertinės apžiūros išvados, jog transporto priemonė galėjo būti apgadinta krovinio siuntėjui pakraunant krovinį ar krovinio gavėjui iškraunant krovinį, kritika, akcentuodamas, jog būtent stiprus vėjas su lietumi naktį iš 2011-04-15 į 2011-04-16 lėmė dėžių sudrėkimą, 2011-04-28 OOO „Unilever Rus“ išbrokavimo aktu Nr. 33, kuriame nurodoma, kad 107,8 kg krovinio yra išbrokuota dėl dėžių ir ritinių paviršiuje esančios drėgmės (I t., b.l. 89-90) bei 2011-05-10 OOO „Unilever Rus“ pretenzija Nr. 426/2011 trečiajam asmeniui UAB ‚Girteka“, įsipareigojusiam atlikti krovinio pervežimą Rusijos įmonės užsakymu, kurioje nurodoma, kad dėl netinkamo krovinio pervežimo buvo sugadintos 7 dėžės (107,8 kg) krovinio, kuris buvo išbrokuotas ir patirtas 4260,26 eurų brokuotų prekių vertės nuostolis bei 1044,27 eurų muito mokesčių nuostolis, viso – 5304,53 eurų nuostolis (I t., b.l. 91-92), kurį UAB „Girteka“ pripažino ir atlygino tarpusavio įskaitymo keliu.

23Taigi atsakovas, atlikdamas įskaitymą, laikė, kad jo teisė gauti iš ieškovo 5304,53 eurų (18315,49 Lt) nuostolių atlyginimą yra aiškus, galiojantis ir apibrėžtas reikalavimas, tuo tarpu ieškovas tiek pirminiame atsakyme į atsakovo pretenziją dėl nuostolių atlyginimo ir tuo pačiu į pranešimą apie įskaitymą bei ieškinyje iš esmės teigė, kad atsakovas be pagrindo įgijo 18315,49 Lt, nes galėtų reikalauti iš ieškovo nebent 181,50 eurų nuostolių atlyginimo. Iš tokių ginčo šalių pozicijų ir reikalavimų matyti, kad iš esmės abi šalys pripažįsta, jog ieškovas, kaip krovinio vežėjas, turi atlyginti atsakovui jo patirtus dėl krovinio sugadinimo nuostolius, tačiau šalys nesutaria, kokio dydžio nuostolių patyrė atsakovas: ieškovas pripažįsta 181,50 eurų atsakovo nuostolių, o atsakovo teigimu, jis patyrė 5304,53 eurų nuostolių. Šią nuostolių sumą atsakovas laikė ieškovo mokėtina jam suma ir, remdamasis ja, atliko ieškovo reikalavimų įskaitymą. Taigi iš esmės šalys nesutaria dėl atsakovo nuostolių, atsiradusių dėl krovinio sugadinimo, ir ieškovas, pripažindamas tik mažą atsakovo nuostolių dalį, iš esmės nesutiko su atsakovo nustatytu priešpriešinių reikalavimų dydžiu. Esant tokiai situacijai nebuvo vienos būtinų įskaitymui atlikti sąlygos, t. y. neaišku dėl šalių priešpriešinių reikalavimų dydžio – šalių reikalavimai viena kitai neapibrėžti, nes neaišku, kokio dydžio reikalavimus galima laikyti galiojančiais ir vykdytinais (LAT 2001-11-23 nutartis c.b. UAB „X servisas“ v UAB ‚Autorealybė“, Nr. 3K-3-457/2011).

24Tokiu būdu ieškovui nesutinkant ir ginčijant atsakovo nurodytą kroviniui padarytos žalos dydį, o atsakovui nepateikus ieškovui savarankiškos pretenzijos dėl patirtų nuostolių atlyginimo CMR konvencijos 30 str. nustatyta tvarka ir terminu, neišsiaiškinus ieškovo nuomonės dėl pareikštos pretenzijos, kroviniui padarytos žalos fakto, žalos dydžio ir kt., bei nesuteikus ieškovui objektyvios galimybės dėl to pasisakyti, taip pat ir žinant apie ieškovo nesutikimą su pareikšta pretenzija nepareiškus ieškinio/priešieškinio dėl kroviniui padarytos žalos atlyginimo bei tokiu būdu ginčo teisenos tvarka neišsprendus kilusį nesutarimą, o iš karto pritaikius 5304,53 eurų įskaitymą, vėliau po šio vienašalio sandorio įvykdymo pareiškus, kad įskaitymo suma mažinama, teismas negali daryti išvados dėl atsakovo atlikto įskaitymo galiojimo ir teisėtumo. UAB „Girteka cargo“ 2011-05-24 pranešimu Nr.1103684 buvo suvaržytos ieškovo teisės, nes tuo pačiu metu pranešta ir apie krovinio sugadinimą, pareikštas reikalavimas atlyginti dėl netinkamo vežimo sutarties vykdymo (krovinio sugadinimo) patirtus nuostolius, ir pranešta apie tokio reikalavimo įskaitymą, tuo tarpu ieškovui, iš esmės nesutinkančiam su atsakovo nurodomu nuostolių dydžiu, nepalikta objektyvios galimybės nustatyti atsakovo nuostolių skaičiavimo mechanizmą, patikrinti jų dydį, nustatyti šalių priešpriešinius reikalavimus ir pan. (CK 6.101 str. 1 d., 6.109 str. 1 d.), kas, vadovaujantis teismų praktika, turi būti padaryta (LAT 2001-11-23 nutartis c.b. UAB „X servisas“ v UAB ‚Autorealybė“, Nr. 3K-3-457/2011.

25Pagaliau, pažymėtina ir ta aplinkybė, kad tiek pirminėje 2011-05-24 pretenzijoje – pareiškime ieškovui apie įskaitymą, tiek 2011-06-16 rašte ieškovui (I t., b.l. 69-72), tiek atsiliepime į ieškinį atsakovas buvo nurodęs atlikto įskaitymo sumą – 5304,53 eurų, tuo tarpu 2011-12-06 pretenzijoje Nr. 1113406 ieškovui jau nurodoma, kad įskaitymo suma yra 2500 eurų (8632 Lt), tuo tarpu dalis ankščiau buvusios įskaitytos sumos - 2804,53 eurų (9683,48 Lt) - pervedama į UAB „Trinitronas“ sąskaitą (I t., b.l. 163). Taigi, atsakovas UAB „Girteka“, dar 2011-05-24 pranešimu ieškovui atlikęs įskaitymą, t.y. faktiškai įvykdęs vienašalį sandorį, jam jau pasibaigus vėl teikia naują pranešimą apie tą patį įskaitymą, tik nurodo kitą jo sumą, dar daugiau – esant įvykdytam ir pasibaigusiam sandoriui atlieka su juo nesuderinamus ir jį paneigiančius veiksmus – grąžina ieškovui dalį ankščiau įskaitytos sumos, tokiu būdu savo nenuosekliais veiksmais tik patvirtindamas vienų esminių atlikto įskaitymo sąlygų – apibrėžtumo ir galiojimo – nebuvimą.

26Atmetant atsakovo nurodomus argumentus dėl atlikto įskaitymo teisėtumo, galiojimo bei atsakovo prievolės atsiskaityti su ieškovu už krovinių vežimo paslaugas nebuvimo (pasibaigimo), pažymėtina, jog faktas, kad tiesiogiai sutartinius krovinio pervežimo santykius su krovinio gavėju OOO „Unilever Rus“ turėjęs tretysis asmuo UAB ‚Girteka“, įsipareigojęs vykdyti krovinio pervežimo užsakymą, ir vėliau jam vykdyti pasitelkęs tos pačios grupės įmonę - UAB „Girteka cargo“, o pastarasis – ieškovą UAB „Trinitronas“, pripažino krovinio gavėjo reikalavimą dėl 5304,53 eurų nuostolių atlyginimo, o UAB „Girteka cargo“ pripažino UAB „Girteka“ reikalavimą dėl 5304,53 eurų nuostolių atlyginimo, juos patenkindami tarpusavio reikalavimų įskaitymais (I t., b.l. 114-121, 132, 135137), nereiškia, kad UAB ‚Girteka cargo“ reikalavimas ieškovui UAB „Trinitronas“ automatiškai laikytinas apibrėžtu ir galiojančiu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad krovinio gavėjas OOO „Unilever Rus“, prieš taikydamas tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymą su UAB ‚Girteka“, iš pradžių 2011-05-10 pateikė UAB „Girteka“ pretenziją dėl kroviniui padarytos 5304,53 eurų žalos su detaliu nustatytos ir prašomos atlyginti žalos paskaičiavimu (I t., b.l. 91-94), nustatė terminą į ją atsakyti, t.y. pranešti, ar yra sutinkama su pretenzija bei reikalavimu padengti nurodomą nuostolį, ir tik UAB ‚Girteka“ sutikus su pretenzija bei nuostolių dydžiu, buvo abiejų šalių pasirašytas 2011-05-20 Juridinių asmenų priešpriešinių to paties tipo Pinigių reikalavimų įskaitymo susitarimas (I t., b.l. 133, 144-145), kuris, kaip teisingai pastebėjo ieškovo UAB ‚Trinitronas“ atstovas, negali būti laikomas vienašaliu kitos šalies sutikimo nereikalaujančiu sandoriu – įskaitymu, bet vertintinas, kaip abiejų šalių pasirašytas tarpusavio reikalavimų suderinimo ir padengimo/įskaitimo susitarimas, kuriame detaliai nurodomos jo pasirašymo priežastys, įskaitomų reikalavimų pobūdis, atsiradimo pagrindas (sutartis, sąskaita, pretenzija), suma, tokio įskaitymo pasekmės ir kitos šalims aktualios sąlygos, tuo tarpu atsakovas UAB „Girteka cargo“, kaip jau buvo minėta, atskiros pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo ieškovui pareiškęs nebuvo, galimybės atsakyti į pareikštą pretenziją bei išdėstyti savo poziciją nesuteikė, o iš karto pritaikė įskaitymą, jo nuomone, teisingai nustatytai - 5304,53 eurų sumai.

27Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovo 2011-05-24 pranešimu ieškovui atliktas piniginio reikalavimo įskaitymas, nesant jo būtinų sąlygų bei atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines reikšmingas aplinkybes bei formuojamą teismų praktiką, laikytinas neteisėtu, todėl negali sukurti teisinių padarinių, tad atsakovui nesumokėjus ieškovui už suteiktas krovinių vežimo paslaugas visos sutartyse numatytos sumos, likusi atlyginimo už pervežimus suma – 8632,01 Lt, o taip pat 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanas, priteistini iš atsakovo ieškovui.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl 18315,49 Lt atlyginimo už krovinių pervežimo paslaugas priteisimo, sumokėjo 550 Lt žyminio mokesčio, o kadangi vėliau sumažino pareikštą reikalavimą bei ieškinio sumą iki 8632,01 Lt, atitinkamai permokėta žyminio mokesčio dalis – 291 Lt - grąžintina ieškovui iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovo jam priteistina 259 Lt žyminio mokesčio (I t., b.l. 1), 387 Lt procesinių dokumentų vertimo iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą išlaidų (I t., b.l. 75) bei 3000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (I t., b.l. 73-74, 110), viso – 3646 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str., 98 str.). Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 41 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str., 96 str.).

30Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

31Ieškovo UAB „Trinitronas“ (kodas – 174938628, buveinė – Jašiūnų k. Jašiūnų sen. Šalčininkų r.) ieškinį atsakovui UAB „Girteka cargo“ (kodas – 302579200, buveinė – Minsko pl. 55, Kuprijoniškių k. Nemėžio sen. Vilniaus r.), tretieji asmenys – UAB „Girteka“, UADB „Ergo Lietuva“ tenkinti.

32Priteisti iš atsakovo UAB ‚Girteka cargo“ ieškovui UAB „Trinitronas“ 8632,01 Lt (aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du litus 01 centą) atlyginimo už krovinių pervežimą, 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-15) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo bei 3646 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

33Grąžinti ieškovui UAB „Trinitronas“ iš Valstybės mokesčių inspekcijos 291 Lt (du šimtus devyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio (AB Swedbank 2011-07-04 mokėjimo nurodymas Nr. 2279).

34Priteisti iš atsakovo UAB „Girteka cargo“ 41 Lt (keturiasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Trinitronas“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškovas nurodė, kad 2011-03-31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį... 6. Pažymėjo, kad krovinio vežimo į Rusiją metu dėl nedidelio įplyšimo... 7. Atsakovas UAB „Girteka cargo“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 8. Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ su ieškiniu sutiko, prašė jį... 9. Tretysis asmuo UAB „Girteka“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 12. Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-03-31 ekspedicinį užsakymą ir... 13. Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-04-01 ekspedicinį užsakymą ir... 14. Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-04-05 ekspedicinį užsakymą ir... 15. Pagal atsakovo UAB „Girteka cargo“ 2011-04-11 ekspedicinį užsakymą ir... 16. Tokiu būdu byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2011 m. kovo –... 17. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui taip pat... 18. Nesutikimą su pareikštu ieškiniu atsakovas UAB „Girteka cargo“ grindė... 19. Tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra... 20. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovas UAB ‚Girteka cargo“ 2011-05-24... 21. Tiek 2011-06-14 atsakyme į atsakovo 2011-05-24 pretenziją (I t., b.l. 66),... 22. Ieškovas UAB „Trinitronas“, teigdamas, kad pervežant krovinį padarytos... 23. Taigi atsakovas, atlikdamas įskaitymą, laikė, kad jo teisė gauti iš... 24. Tokiu būdu ieškovui nesutinkant ir ginčijant atsakovo nurodytą kroviniui... 25. Pagaliau, pažymėtina ir ta aplinkybė, kad tiek pirminėje 2011-05-24... 26. Atmetant atsakovo nurodomus argumentus dėl atlikto įskaitymo teisėtumo,... 27. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl 18315,49 Lt atlyginimo už krovinių... 30. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 31. Ieškovo UAB „Trinitronas“ (kodas – 174938628, buveinė – Jašiūnų k.... 32. Priteisti iš atsakovo UAB ‚Girteka cargo“ ieškovui UAB „Trinitronas“... 33. Grąžinti ieškovui UAB „Trinitronas“ iš Valstybės mokesčių... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Girteka cargo“ 41 Lt (keturiasdešimt vieną... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...