Byla B2-1129-267/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Fingrana“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos BUAB „URS Technologies“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Fingrana“,

Nustatė

2Pareiškėja BUAB „URS Technologies“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Fingrana“. Nurodo, kad 2014-08-01 BUAB „URS Technologies“ Vilniaus apylinkės teismas sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-22212-819/2014 iš UAB „Fingrana“ priteisė 39208,96 Lt skolos, 4940,33 Lt delspinigių, 1370,35 Lt palūkanų bei 8,75 % palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo už priteistą 45519,64 Lt sumą. Taip pat nurodo, kad šiai dienai UAB „Fingrana“ skolinga BUAB „URS Technologies“ iš viso 47483,84 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Alternatyva verslui“.

3Atsakovė UAB „Fingrana“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad BUAB „URS Technologies“ nepateikė atsakovei pranešimo kaip to reikalauja ĮBĮ 6 straipsnis, pažeidė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, todėl pareiškėjos pateiktas pareiškimas yra atmestinas, nes neįvykdyta viena iš nurodytų ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje iškeltų reikalavimų. Be to, pažymi, kad BUAB „URS Technologies“ atstovauja UAB „Verslo efektas“ bankroto administratorius, kuris nori ir siekia sukurti naudą ne tik savo įmonei, bet ir kitai bankroto įmonei, savo kolegoms, kadangi tiek BUAB „URS Technologies“ bankroto administratorius UAB „Verslo efektas“, tiek siūloma kita bankroto administratoriaus kandidatūra, kuris sutinka suteikti savo paslaugas, UAB „Alternatyva verslui“ yra registruotos tuo pačiu adresu ir iš to seka, kad tiek BUAB „URS Technologies“ bankroto administratorius UAB „Verslo efektas“, tiek UAB „Alternatyva verslui“ bando bendru sprendimu, susitarimu sukurti tokias pasekmes, kad abi įmonės turėtų naudos ir gautų atitinkamas pajamas, kurias planuoja gauti jei pavyktų iškelti bankroto bylą UAB „Fingrana“ atžvilgiu. Taip pat nurodo, kad UAB „Fingrana“ nėra skolinga darbuotojams, įmonė nėra nemoki ir skolos neviršija pusę į balansą įrašyto jos turto vertę, UAB „Fingrana“ yra normali veikianti statybinė įmonė, kuri kaip ir visos kitos statybinės įmonės turi atitinkamų kreditorių sąrašą, atitinkamą debitorių sąrašą, turi nekilnojamo ir kilnojamo turto, kuris leistų padengti tokių kreditorių kaip BUAB „URS Technologies“ reiškiamą kreditorinį reikalavimą. Teigia, kad remiantis sudarytu preliminariu balansu 2014-09-30 matyti, jog UAB „Fingrana“ disponuoja nuosavu kapitalu už 542799,00 Lt, pagal pelno nuostolių atskaitą iki 2014-10-01 įmonės pardavimo pajamas sudaro 1316188,00 Lt, o pardavimo savikainą sudaro 451267,00 Lt, bendrą pelną–nuostolius sudaro 864921,00 Lt, o tai reiškia, kad UAB „Fingrana“ dirba pelningai. Pagal pelno nuostolių atskaitą nuo 2014-01-01 iki 2014-10-01, matosi, kad per šį laikotarpį gauto gryno pelno dalį 2014-10-01 sudaro 15701,00 Lt. Remiantis pateikta medžiaga, tai yra 2014 metų balansu, 2014 pelno nuostolių atskaita, matyti, kad UAB „Fingrana“ dirba pelningai ir jokios rizikos dėl bankroto bylos iškėlimo nėra, nėra nei vieno nurodyto pareiškėjos motyvo, kad UAB „Fingrana“ atžvilgiu būtų įmanoma iškelti bankroto bylą.

4Atsisakytina kelti bankroto bylą.

5Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme 2014-10-17 iškelta civilinė byla Nr. B2-1129-267/2014 pagal pareiškėjos UAB „Serpantinas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Fingrana“. 2014-10-30 teisme priimtas pareiškėjos UAB „URS Technologies“ prašymas įtraukti į bylą bendraieškiu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Fingrana“ ir 2014‑11‑05 nutartimi civilinė byla Nr. B2-1140-267/2014 pagal pareiškėjos BUAB „URS Technologies“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Fingrana“ sujungta su civiline byla Nr. B2‑1129‑267/2014, paliekant bylos numerį B2-1129-267/2014. Be to, 2014-11-14 nutartimi priimtas pareiškėjos UAB „Serpantinas“ atsisakymas nuo ieškinio ir civilinės bylos dalis pagal pareiškėjos UAB „Serpantinas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Fingrana“ nutraukta.

6Atsakovė, pateikusi atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodo, kad pareiškėja pažeidė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kur numatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju, kaip minėta, 2014-10-17 teisme buvo priimtas pradinės pareiškėjos UAB „Serpantinas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kuri laikėsi ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, ir tik vėliau, po bendraieškovės BUAB „URS Technologies“ įstojimo į bylą, teismas priėmė UAB „Serpantinas“ atsisakymą nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą atsakovei ir šią bylos dalį nutraukė. Tuo atveju, kai teisme jau yra priimtas kito pareiškėjo, šiuo atveju pareiškėjos UAB „Serpantinas“, pareiškimas, vėliau įstojusiems į bylą pareiškėjams, ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalių reikalavimai netaikytini, nes šiuo atveju minėtų sąlygų įgyvendinti būtų neįmanoma, be to, tokiu atveju būtų pažeistas proceso koncentracijos principas, nes, teisme priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir sprendžiant klausimą dėl bylos iškėlimo, nėra pagrindo reikalauti, kad vienas iš ieškovų grįžtų į ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją.

7Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 str. 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstos skolos turi viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės.

8Sisteminė bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų analizė leidžia spręsti, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Minėtos teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Vadovaujantis teismų praktika bankroto bylose, pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-599/2014).

9Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, pateikė teismui duomenis apie UAB „Fingrana“ finansinę padėtį. Iš atsakovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pagal 2014-10-31 preliminarų balansą įmonės viso turto vertė sudarė 1195535 Lt, iš jo 548196 Lt ilgalaikis turtas ir 647339 Lt trumpalaikis turtas. Pagal minėtą balansą, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 652736 Lt (per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai), iš kurių pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 496776,24 Lt, Sodrai pagal viešai teikiamus duomenis 2014-11-21 įsiskolinimas sudaro 19215,75 Lt. Pagal 2014-10-31 preliminarią pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė iki 2014-10-31 2014 metais turėjo 15701 Lt pelno. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Kaip matyti iš įmonės pateiktų dokumentų, akivaizdu, kad UAB „Fingrana“ pradelsti įsipareigojimai neviršija 50 procentų įmonės turto, įmonė dirba pelningai. Be to, atsakovė su kita pareiškėja, kuri pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, atsiskaitė, kas rodo, kad atsakovė yra pajėgi vykdyti finansinius įsipareigojimus. Iš šių nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė yra moki įmonė, šiuo metu susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, susijusiais su skolų mokėjimu kreditoriams, kurie yra galimai nulemti atsakovės debitorių (klientų), kurių skola atsakovei sudaro net 387817,60 Lt, ir atsakovės ūkinės veiklos statybų srityje.

10Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Fingrana“ pateikė teismui pakankamai įrodymų, paneigiančių pareiškimo argumentus, susijusius su įmonės nemokumu, todėl, nenustačius pagrindų, numatytų IBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, bankroto bylai iškelti, ir atsižvelgus į tai, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, atsisakytina kelti bankroto bylą.

11Netenkinus prašymo dėl bankroto bylos iškėlimo, panaikintinos Šiaulių apygardos teismo 2014-10-27 nutartimi UAB „Fingrana“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str., 290–291 str.,

Nutarė

13Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Fingrana“.

14Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014-10-27 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Fingrana“ (įmonės kodas 125686266, buveinė – P. Cvirkos g. 5, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav.) atžvilgiu.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai