Byla 1A-260-317/2019
Dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio, kuriuo G. A. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje ir nubausti 70 MGL dydžio, t. y. 3500 (trijų tūkstančių penkių šimtų eurų) Eurų, bauda

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Jaliniausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jurgio Kiškio ir Rimo Švirino, sekretoriaujant Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Mastauskienei, nuteistajam G. A., jo gynėjai advokatei Stanislovai Staniukynienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. A. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio, kuriuo G. A. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje ir nubausti 70 MGL dydžio, t. y. 3500 (trijų tūkstančių penkių šimtų eurų) Eurų, bauda.

3G. A. įpareigotas paskirtą baudą sumokėti per dešimt mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir įspėtas, kad nustatytu laiku nesumokėta arba nepervesta bauda bus išieškota priverstinai.

4Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1, 6 punktais, 68, 71 straipsniais, G. A. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės:

5atimta teisė vairuoti transporto priemones nuo 2018 m. lapkričio 23 d., dvejiems metams; į minėtą laiką įskaičiuoti laiką nuo jo vairuotojo pažymėjimo sulaikymo dienos, t. y. 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d.;

6paskirta 5 MGL (250,00 EUR) dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nustatyta, jog nurodyta įmoka turi būti sumokėta per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

7Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3, 6 dalimis, konfiskuota uždraustos veikos priemonė – G. A. priklausantis lengvasis automobilis VW Golf, valstybinio numerio ženklais ( - ), VIN Nr. ( - ).

8Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorės A. K. 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu G. A. paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas – lengvojo automobilio VW Golf, valstybinio numerio ženklais ( - ) areštas, vadovaujantis BPK 151 straipsnio 1 dalimi, šio lengvojo automobilio konfiskavimui užtikrinti, paliktas galioti iki šio automobilio realaus konfiskavimo.

9Teisėjų kolegija,

Nustatė

101.

11G. A. nuteistas už tai, kad vairavo kelių transporto priemonę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, būtent: 2018 m. rugpjūčio 17 d. laikotarpyje nuo 19.20 val. iki 20.00 val., ( - ) gyvenamojo namo, adresu ( - ) , esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo kelių transporto priemonę, t. y. jam nuosavybės teise priklausantį automobilį VW Golf, kurio valstybinio numerio ženklai ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,50 promilių alkoholio, t. y. 3,28 promilės etilo alkoholio.

122.

13Marijampolės apylinkės teismas, priimdamas G. A. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, padarė išvadą, kad jo veiksmai kvalifikuoti teisingai, kaltė įrodyta. Skirdamas nuteistajam bausmę bei baudžiamojo poveikio priemones, teismas laikėsi baudžiamajame įstatyme numatytų bendrųjų bausmės bei baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo pagrindų, įvertino padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, sunkumą, nuteistojo asmenybę, atsižvelgė į teigiamas ir neigiamas jo savybes, kitas svarbias bausmės skyrimui aplinkybes.

143.

15Apeliaciniame skunde nuteistasis G. A. prašo nuosprendį pakeisti: pailginti paskirtos baudos sumokėjimo terminą iki 24 mėnesius ir panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, konfiskuotas jam priklausantis automobilis VW Golf, valstybinio numerio ženklais ( - ) ir panaikinti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorės 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisės apribojimą – lengvojo automobilio VW Golf, valstybinio numerio ženklais ( - ) areštą.

163.1. Skunde nuteistasis nurodo, kad sumokėti teismo paskirtos 70 MGL dydžio baudos per teismo nustatytą 10 mėnesių terminą jis neturės finansinių galimybių, nes jo alga yra 430 eurų, o per mėnesį jam reikėtų sumokėti po 350 eurų, Iš likusios sumos jis neturėtų galimybės pragyventi, todėl, nuteistojo nuomone, kad paskirta bauda atitiktų viešojo intereso poreikių ir asmens teisių pusiausvyrą, jos sumokėjimo terminas turi būti pratęstas iki 24 mėnesių.

173.2. Nuteistasis G. A. skunde teigia, kad teismo sprendimas konfliktuoti jam priklausantį automobilį prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams. Nurodo, kad padarytas nusikaltimas nesunkus, administracine tvarka jis nebaustas, kaltę pripažino ir gailisi dėl padaryto, dirbam charakterizuojamas teigiamai, žala nusikaltimu nepadaryta, grėsmė jo veiksmais niekiam nebuvo sukelta, nes jis aikštelėje pavažiavo tik kelis metrus. Prašo teismo atsižvelgti į šias jo asmenybę teigiamai charakterizuojančias aplinkybes, įvertinti, kad apylinkės teismas be turto konfiskavimo, jam skyrė dar dvi baudžiamojo poveikio priemones. Nuteistojo vertinimu, automobilio konfiskavimas yra akivaizdžiai neproporcinga teisinė priemonė jo padarytais nusikalstami veikai.

184.

19Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti. Prokurorė prašė nuteistojo skundą atmesti.

205.

21Nuteistojo G. A. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

226.

23Apeliaciniu skundu nuteistasis neginčija teismo nustatytų faktinių nusikalstamos veikos aplinkybių, nusikalstamos veikos kvalifikacijos. Ginčas nagrinėjamoje byloje yra dėl paskirtos baudos sumokėjimo termino ir baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo taikymo. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (BPK 320 str. 3 d.).

24Dėl paskirtos baudos sumokėjimo termino 7. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 352 straipsnyje nurodyta, kad nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam bausmės savanoriško ir priverstinio įvykdymo tvarką, sąlygas bei nustato terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 22 straipsnio 1 dalyje numatyti du baudos bausmės įvykdymo būdai – savanoriškai arba priverstinai. Teismas, spręsdamas, ar reikia nustatyti ilgesnį baudos bausmės įvykdymo laikotarpį, nei numato įstatymas, turi atsižvelgti į nuteistojo pateiktus argumentus, leidžiančius spręsti, kad savanoriškai sumokėti visą jam skirtą baudą per nustatytą laikotarpį yra neįmanoma. 8. Apeliaciniame skunde G. A. su paskirta bauda sutinka, tačiau nurodo negaunantis tiek pajamų, kad galėtų baudą sumokėti per teismo nustatytą terminą ir prašo šį terminą dar pailginti iki 24 mėnesių. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, teismas nustatė G. A. ilgesnį paskirtos baudos savanoriško sumokėjimo terminą, nei BVK 22 straipsnio 2 dalyje numatytas terminas. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino nuteistojo turtinę padėtį bei kitas svarbias aplinkybes. Iš byloje esančios darbo sutarties matyti, kad darbdavys jam įsipareigojo mokėti 430 eurų dydžio mėnesio užmokestį. Norėdamas per nuosprendžiu nustatytą terminą sumokėti paskirtą baudą, G. A. į mėnesį turėtų sumokėti po 350 eurų. Pragyvenimui jam liktų tik 130 eurų, kas akivaizdžiai laikytina per maža suma būtiniausiems poreikiams patenkinti. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nekyla abejonių, jog nuteistasis dėl objektyvių priežasčių neišgalės sumokėti paskirtos baudos per dešimt mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgusi į protingumo principą bei bausmės paskirtį, siekdama tikslo, kad nuosprendis butų įvykdytas, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas apeliantui nustatyti ne 10 (dešimties), o 24 mėnesių terminą teismo nuosprendžiu paskirtai baudai sumokėti. Paskyrus ilgesnį baudos sumokėjimo terminą būtų išvengta neproporcingai neigiamų pasekmių, kurias galimai sukeltų priverstinis išieškojimas. 9. Iš byloje esančio Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. pranešimo apie asmens savanorišką arba priverstinį baudos sumokėjimą, matyti, kad G. A. šio teismo 2015 m. birželio 16 d. nuosprendžiu jam paskirtą baudą sumokėjo savanoriškai per nustatytą terminą, kas duoda pagrindo manyti, jog patenkinus apelianto prašymą, ir šiuo atveju būtų užtikrintas tinkamas savarankiškas nuosprendžio įvykdymas, ir taip būtų pasiekti ne tik bausmės tikslai, bet ir įgyvendinti protingumo, teisingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo principai.

25Dėl transporto priemonės konfiskavimo (BK 72 straipsnis) 10. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta nusikalstama veika yra tiesiogiai susijęs su kelių transporto priemonės panaudojimu – vairavimu, esant apsvaigus nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. Be transporto priemonės panaudojimo, aptartu būdu šios veikos padarymas neįmanomas. Pagal BK 72 straipsnio nuostatas, baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas – yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nagrinėjamu atveju, kelių transporto priemonė yra nusikalstamos veikos padarymo priemonė, atitinkanti turto, konfiskuotino pagal BK 72 straipsnį, požymius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-392-699/2017, 2K-51-699/2018, 2K-80-511/2018). Todėl, nuteisus asmenį pagal BK 281 straipsnio 7 dalį, automobilio, kaip nusikalstamos veikos priemonės, konfiskavimo privalomumas nekelia abejonių. 11. G. A. vairavo kelių transporto priemonę – automobilį – būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam alkotesteriu buvo nustatytas 2, 86 promilių neblaivumas, kas žymiai viršija 1,5 promilės ribą, esant kuriai kyla baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 straipsnio 7 dalį. Jo kraujyje buvo nustatyta net 3,28 promilės etilo alkoholio. Apeliacinio teismo vertinimu, automobilio vairavimas esant neblaiviam neabejotinai kelia grėsmę ne tik eismo saugumui, tačiau ir asmenų gyvybei, sveikatai bei turtui. Pagal teismų praktiką, BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytų veikų prevencijai užtikrinti, paprastai kartu skiriamos tiek susijusios su apribojimu naudotis specialiąja teise, tiek ir turtinio pobūdžio baudžiamojo poveikio priemonės. Iš šioje byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad nuteistojo G. A. vairuota ir jam priklausanti transporto priemonė – automobilis „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) atitinka BK 281 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos priemonės sąvoką BK 72 straipsnio prasme ir turi būti konfiskuojama. 12. Baudžiamoji atsakomybė už vairavimą kelių transporto priemonės arba mokymą praktinio vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, kai vairuojančio ar vairuoti mokančio asmens kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, nustatyta siekiant didinti eismo saugumą, taip pat užkirsti kelią neblaivių vairuotojų daromiems Kelių eismo taisyklių pažeidimams, keliantiems itin didelį pavojų kitiems eismo dalyviams, ypač eismo įvykiams, kuriuose žūsta ar sužalojami žmonės. Šių tikslų įgyvendinimas, netaikant transporto priemonės, kurią vairuojant ir buvo padaryta nagrinėjama nusikalstama veika, konfiskavimo, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra įmanomas. Priešingu atveju susidarytų situacija, kai asmuo, padaręs BK 281 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą nusikalstamą veiką, turimą turtą – automobilį, galėtų vėl panaudoti nusikaltimams daryti. Tokia situacija ne tik kad formuotų asmens nebaudžiamumo nuotaikas bei nepagarbą baudžiamajam įstatymui, bet ir sudarytų sąlygas pakartotiniam tokio asmens nusikalstamumui, tokiu būdu neužtikrinant ir prevencinio baudžiamojo poveikio priemonių, tame tarpe ir turto konfiskavimo, pobūdžio. Remiantis aptartu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog kaltininkui priklausančios kelių transporto priemonės konfiskavimas, šiuo atveju, neprieštarauja tikslams ir principams, siekiant užtikrinti BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytų veikų prevenciją. 13. Tai, kad baudžiamojo poveikio priemonė sukelia tam tikrų suvaržymų ir nepatogumų nuteistam ar jo šeimos nariams, nereiškia, kad jos paskyrimas prieštarauja teisingumo principui ir kad teismas ją paskyrė netinkamai pritaikęs baudžiamąjį įstatymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-85/2010, 2K-103/2010, 2K-20/2011, 2K-502/2011, 2K-207-139/2016). Todėl apelianto argumentas, kad automobilis reikalingas jo ligotai motinai prižiūrėti, vertinant tai aukščiau aptartų aplinkybių visumoje, neduoda pagrindo neskirti jam šios baudžiamojo poveikio priemonės.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendį pakeisti, nustatant nuteistajam G. A. 24 mėnesių (dvejų metų) nuosprendžiu paskirtos bausmės – 70 MGL (3 500 eurų) baudos savanoriško sumokėjimo terminą, jo pradžią skaičiuojant nuo šios nutarties paskelbimo dienos – 2019 m. kovo 7 d.

28Įspėti G. A., kad nustatytu laiku, tai yra per 24 mėnesius (dvejus metus) paskirtos baudos nesumokėjus, ji bus išieškota priverstinai.

29Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

30Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. G. A. įpareigotas paskirtą baudą sumokėti per dešimt mėnesių nuo... 4. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1, 6 punktais, 68, 71 straipsniais, G.... 5. atimta teisė vairuoti transporto priemones nuo 2018 m. lapkričio 23 d.,... 6. paskirta 5 MGL (250,00 EUR) dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo... 7. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3, 6 dalimis, konfiskuota uždraustos veikos... 8. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros... 9. Teisėjų kolegija,... 10. 1.... 11. G. A. nuteistas už tai, kad vairavo kelių transporto priemonę, būdamas... 12. 2.... 13. Marijampolės apylinkės teismas, priimdamas G. A. atžvilgiu apkaltinamąjį... 14. 3.... 15. Apeliaciniame skunde nuteistasis G. A. prašo nuosprendį pakeisti: pailginti... 16. 3.1. Skunde nuteistasis nurodo, kad sumokėti teismo paskirtos 70 MGL dydžio... 17. 3.2. Nuteistasis G. A. skunde teigia, kad teismo sprendimas konfliktuoti jam... 18. 4.... 19. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nuteistasis ir jo gynėja prašė... 20. 5.... 21. Nuteistojo G. A. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. 6.... 23. Apeliaciniu skundu nuteistasis neginčija teismo nustatytų faktinių... 24. Dėl paskirtos baudos sumokėjimo termino 7. Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 25. Dėl transporto priemonės konfiskavimo (BK 72 straipsnis) 10. BK 281... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328... 27. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. lapkričio 23 d.... 28. Įspėti G. A., kad nustatytu laiku, tai yra per 24 mėnesius (dvejus metus)... 29. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 30. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....