Byla 2-2633/2011
Dėl draudimo išmokos grąžinimo paliktas nenagrinėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinys atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sauliaus transporto sistemos“ dėl draudimo išmokos grąžinimo paliktas nenagrinėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Sauliaus transporto sistemos“, prašydamas priteisti iš atsakovo jo naudai 178 997,51 Lt draudimo išmokos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimu į ieškovo ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ieškovo „BTA Insurance Company“ SE ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 dalies pagrindu, nes ieškovo atstovas, kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių jis teismui nenurodė, prašymų nepateikė. Atsakovo atstovas sprendimo už akių priimti neprašė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas „BTA Insurance Company“ SE prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad nei apeliantui, nei jo atstovui apie 2011 m. rugpjūčio 30 d. įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį tinkamai pranešta nebuvo. Apelianto atstovas laikotarpiu nuo 2011-08-25 iki 2011-08-31 atostogavo. Atostogos buvo suplanuotos tuo metu, kai nebuvo paskirta jokių teismo posėdžių. Teismo šaukimas buvo įteiktas advokatų kontoros buhalterei, kurios su apelianto atstovu nesieja jokie santykiai. Apie įvykusį teismo posėdį apelianto atstovas sužinojo tik 2011-09-01. Pirmosios instancijos teismas nesuteikė apeliantui ir jo atstovui pakankamai laiko pasirengti teismo posėdžiui, taip pažeisdamas CPK 133 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir CK 1.5 straipsnį.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sauliaus transporto sistemos“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, neužkerta kelio apeliantui vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka. Apeliantas ir jo atstovas teismo apie neatvykimo priežastys neinformavo, prašymų dėl bylos eigos teismui nepateikė. Be to, neatvykimas dėl atostogų paprastai nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas ieškovo „BTA Insurance Company“ SE ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 dalies pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis neatvykimo priežastimis; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas", bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra" v. B. M. , V. Č. , R. Č. , bylos Nr. 2-303/2008).

14Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas (ieškovas) ir jo atstovas, kuriems apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo tinkamai pranešta teismo šaukimais, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant ar dėl teismo posėdžio atidėjimo nepateikė.

15Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi skyrė civilinę bylą pagal apelianto ieškinį atsakovui nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2011 m. rugpjūčio 30 d. Apelianto interesus byloje atstovavo advokatas, todėl, remiantis CPK 118 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismo šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį buvo išsiųstas tik apelianto atstovui. Teismo šaukimas 2011 m. rugpjūčio 26 d. pasirašytinai buvo įteiktas Vilniaus m. I advokatų kontoros buhalteriai. Apeliantas ir jo atstovas į 2011 m. rugpjūčio 30 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Pirmosios instancijos teismui iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios jokių duomenų apie apelianto ir jo atstovo neatvykimo priežastis, prašymų dėl bylos nagrinėjimo jiems nedalyvaujant ar teismo posėdžio atidėjimo pateikta nebuvo. Teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad apelianto atstovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, jis į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties, o kadangi atsakovo atstovas sprendimo už akių priimti neprašė, apelianto ieškinį paliko nenagrinėtu.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad, šaliai neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis, teismas neturi nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimą dėl šalies neatvykimo priežasčių pripažinimo svarbiomis bei bylos nagrinėjimo atidėjimo. Jeigu asmeniui pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tai klausimas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo gali būti svarstomas, kai asmuo iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą, prašo bylos nagrinėjimą atidėti ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1061/2011).

17Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad apelianto atstovas nebuvo tinkamai informuotas apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką. Teismo šaukimą gavo buhalterė, kuri su atstovu nėra susijusi jokiais santykiais ir atstovo neinformavo apie teismo šaukimo gavimą. Be to, apelianto atstovas laikotarpiu nuo 2011-08-25 iki 2011-08-31 atostogavo, apie parengiamąjį teismo posėdį jis sužinojo tik 2011-09-01.

18Teisėjų kolegija sprendžia, kad šaukimo į parengiamąjį teismo posėdį įteikimas advokatų kontoros adresu, kurį nurodė pats apelianto atstovas, (šiuo atveju buhalterei, kuri turėjo pareigą įteikti jį adresatui), atitinka tinkamo šalies informavimo apie teismo posėdį sąlygas. Buhalterės klaida ar galimai netinkamas pareigų vykdymas negali būti laikomas svarbia ir pateisinama priežastimi neatvykti į teismo posėdį. Netinkama advokatų kontoros vidinė organizacinė tvarka neatleidžia advokato nuo pareigos tokiais atvejais užtikrinti atitinkamų išorinių funkcijų, susijusių su trečiaisiais asmenimis, vykdymą, įskaitant dokumentų priėmimą. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog apelianto atstovui apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai.

19Atskirojo skundo argumentai, susiję su apelianto atstovo atostogomis, nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumu ir pagrįstumu. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad šalies ar jo atstovo atostogos paprastai nelaikomi svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi. Apelianto atstovas, suplanavęs atostogas ir žinodamas, jog teisme vyksta ginčas, kuriame jis atstovauja vieną iš šalių, turėjo pareigą informuoti teismą apie planuojamas atostogas. Toks advokato elgesys, tai yra teismo neinformavimas, negali būti vertinamas kaip rūpestingas naudojimasis suteiktomis procesinėmis teisėmis ir rūpinimasis greitu bylos išnagrinėjimu, o taip pat nesiderina su proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais. Toks atstovo elgesys pažeidžia ir kitų dalyvaujančių byloje šalių interesus. Apeliantas bei jo atstovas – advokatas (profesionalus teisininkas), inicijavę civilinę bylą, turi pareigą aktyviai joje dalyvauti, sekti bylos eigą, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, pranešti teismui apie aplinkybes, dėl kurių tam tikru laikotarpių negalės dalyvauti teismo posėdžiuose. Be to, kartu su atskiruoju skundu, kaip įrodymas, patvirtinantis apelianto atstovo atostogas bei išvykimą laikotarpiu nuo 2011-08-25 iki 2011-08-31, yra pridėtas elektroninis laiškas su viešbučio rezervacijos patvirtinimu. Tačiau šis dokumentas nepatvirtina, jog apelianto atstovas buvo išvykęs nuo 2011-08-25, nes iš laiško turinio matyti, kad viešbutis buvo rezervuotas laikotarpiu nuo 2011-08-28 iki 2011-08-31. Todėl darytina išvada, kad apelianto atstovas neįrodė atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad nežinojo apie advokatų kontoroje 2011-08-26 gautą teismo šaukimą ir apie teismo posėdį sužinojo tik 2011-09-01 (CPK 178 str.). Jokių išskirtinių aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų, leidžiančių apelianto atstovo atostogas laikyti svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, apeliacinės instancijos teismui pateikta nebuvo.

20Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad parengiamąjį posėdį teismas paskyrė neįprastai greitai, nesuteikdamas apeliantui ir jo atstovui laiko tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui. Taip pirmosios instancijos teismas pažeidęs proceso šalių lygiateisiškumo principus, CPK 133 straipsnio 2 dalies nuostatas.

21Atsižvelgdama į šiuos atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principai reiškia, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindą, ir kad šalių procesinės teisės yra lygios (CPK 12, 17 str.). Tuo tarpu proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai reiškia, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Visi šie principai turi būti vienodai taikomi kiekvienam byloje dalyvaujančiam asmeniui, taigi ir ieškinį pareiškusiam ieškovui.

22Būtent apeliantas, manydamas kad yra pažeistos jo teisės, šioje byloje pareiškė ieškinį, todėl jau pareikšdamas ieškinį, jis privalėjo žinoti šių principų esmę ir, rūpindamasis greitu bylos išnagrinėjimu, turėjo laiku pateikti teismui visus įrodymus ir argumentus, kuriais grindė savo reikalavimus arba pasirūpinti, kad tokie įrodymai būtų išreikalauti, jei dėl objektyvių priežasčių jų negalėjo pateikti, bei pasirūpinti dokumentų vertimu į lietuvių kalbą.

23Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas „BTA Insurance Company“ SE prašo panaikinti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sauliaus transporto... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 13. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta... 14. Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas... 15. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d.... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad, šaliai neinformavus teismo apie neatvykimo... 17. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad apelianto atstovas nebuvo tinkamai... 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šaukimo į parengiamąjį teismo posėdį... 19. Atskirojo skundo argumentai, susiję su apelianto atstovo atostogomis, nesudaro... 20. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad parengiamąjį posėdį teismas... 21. Atsižvelgdama į šiuos atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija... 22. Būtent apeliantas, manydamas kad yra pažeistos jo teisės, šioje byloje... 23. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti...