Byla 2-624-823/2016
Dėl bankrutavusios valstybinės įmonės „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino transporto centras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-179-278/2015, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl bankrutavusios valstybinės įmonės „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorė UAB „Visagino transporto centras“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2015 m. spalio 16 d. BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių komiteto nutarimus.

4Pareiškėja nurodė, kad apie šaukiamą kreditorių komiteto posėdį, kuriame buvo sprendžiami administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, bendrovės turto pardavimo ir kiti klausimai, buvo informuota 2015 m. spalio 9 d. 15.21 val. ir tą pačią dieną pateikė administratoriui prašymą papildyti darbotvarkę, įtraukiant ir balsuojant už pareiškėjos teikiamus pasiūlymus įsigyti bankrutavusios įmonės parduodamą turtą, tačiau pateiktas pasiūlymas į darbotvarkę nebuvo įtrauktas. VĮ Turto banko pasiūlymą bankroto administratorius persiuntė tik 2015 m. spalio 16 d. 9.26 val., tuo tarpu pareiškėjos pasiūlymo, pateikto likus iki posėdžio septynioms dienoms, kitiems komiteto nariams nepersiuntė, į dienotvarkę neįtraukė, posėdžio protokole nenurodė. Kadangi VĮ Turto bankas pasiūlymas buvo svarstomas, o UAB „Visagino transporto centras“ - ne, buvo pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas. Be to, nutarimas dėl bendrovės turto pardavimo yra žalingas kreditoriams. VĮ „Visagino statybininkai“ bankroto administratorius nepagrindė teikiamos tvirtinti veiklos ataskaitos ir administravimo išlaidų sąmatos, todėl ataskaita negalėjo būti patvirtinta. Administravimo išlaidos yra per didelės, administratoriui priskirtas funkcijas faktiškai vykdo kiti asmenys.

5Atsiliepimu į skundą atsakovė BVĮ „Visagino statybininkai“ nurodė, kad 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto sušaukimo tvarka nebuvo pažeista. Pranešimai apie kreditorių komiteto posėdį buvo išsiųsti elektroniniu ir registruotu paštu prieš septynias kalendorines dienas. Pareiškėja tą pačią dieną gavo visą komiteto posėdžio medžiagą ir pateikė alternatyvų pasiūlymą svarstomais darbotvarkės klausimais. Kiti kreditorių komiteto nariai buvo supažindinti su pareiškėjos alternatyviu pasiūlymu ir turėjo visas galimybes balsuoti už pateiktą pasiūlymą. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu (dėl turto pardavimo) yra teisėtas, pagrįstas ir ekonomiškai naudingas bankrutavusiai įmonei. Bankrutavusios įmonės parduodamą kilnojamąjį turtą sudaro įvairaus pobūdžio, vertės ir ekonominio naudingumo objektai. Jei dauguma kreditorių komiteto narių būtų nutarę parduoti kilnojamąjį turtą pareiškėjai, įmonei tektų likusį turtą, tarp jų ir nelikvidų, pardavinėti ženkliai mažesne kaina, dalį jo utilizuoti, patiriant papildomas išlaidas. Atsakovės vertinimu, pareiškėja skunde nenurodė jokių argumentų, patvirtinančių, kad administratorius bankroto procedūras vykdo neoperatyviai, nesavalaikiai, kad administratorius atliko neteisėtus veiksmus arba neatliko numatytų ar būtinų atlikti veiksmų. Administratorius tinkamai įvykdė savo pareigą ir visapusiškai pagrindė administravimo išlaidų sąmatos dydį, viso bankroto proceso metu veikė ir veikia efektyviai ir operatyviai, dėl to administratorius turi teisę gauti atlygį už suteiktas paslaugas ir patirtų išlaidų atlyginimą, kuris, VĮ Turto banko siūlymu, ir taip yra sumažintas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Visagino transporto centras“ skundą atmetė; priteisė iš UAB „Visagino transporto centras“ 1 500 EUR bylinėjimosi išlaidų BVĮ „Visagino statybininkai“ naudai.

8Teismas sprendė, kad kreditorių komiteto nariai buvo laiku informuoti apie 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdį, svarstomus klausimus, bei turėjo galimybę iki kreditorių komiteto posėdžio pateikti savo pasiūlymus. Byloje nepaneigta, kad elektroniniu paštu buvo siunčiama ir visa kreditorių komiteto medžiaga, kurią pareiškėja gavo bei tą pačia dieną pateikė alternatyvų pasiūlymą. Keturi komiteto nariai svarstomais darbotvarkės klausimais balsavo raštu, todėl konstatuoti, kad buvo pažeista kreditorių komiteto sušaukimo ar nutarimų priėmimo tvarka, nėra pagrindo. UAB „Visagino transporto centras“ balsavimo biuletenyje esantys pareiškėjos atstovo prierašai leidžia daryti išvadą, kad atstovas posėdyje dalyvavo. Teismas sprendė, jog posėdžio protokolo įrašas apie tai, kad atstovas buvo atvykęs į posėdį, iš esmės yra teisingas ir nesudaro pagrindo konstatuoti, jog nutarimai priimti esant procedūriniams pažeidimams, nes svarstomais klausimais pasisakė keturi komiteto nariai, tarp jų ir pareiškėja.

9Teismas nurodė, kad 2015 m. spalio 9 d. UAB „Visagino transporto centras“ pateikė administratoriui pasiūlymą, kuriame nurodė, jog įsigytų dalį parduodamo bankrutavusios įmonės turto. Kadangi į kreditorių komiteto darbotvarkę jau buvo įtrauktas klausimas dėl įmonės kilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo, konstatuoti, jog pateiktas pareiškėjos pasiūlymas turėjo būti įtrauktas į dienotvarkę atskiru klausimu, teismo vertinimu, nėra pagrindo. Nors kreditorių komiteto posėdžio protokole nenurodoma, kad pareiškėja pateikė alternatyvų pasiūlymą, tačiau iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Visagino transporto centras“ pasiūlymas 2015 m. spalio 12 d. buvo išsiųstas kreditorių komiteto nariams susipažinti, todėl atmestini pareiškėjos teiginiai, jog apie teiktą pasiūlymą kreditoriai nebuvo informuoti, dėl pasiūlymo negalėjo pasisakyti ir už jį balsuoti. Priimtas nutarimas parduoti visą bankrutavusios įmonės kilnojamąjį turtą vienam pirkėjui labiau atitinka kreditorių visumos interesus, nes už šio nutarimo priėmimą balsavo dauguma kreditorių komiteto narių. Teismas atmetė pareiškėjos teiginius, kad jos pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis. Šią išvadą teismas darė įvertinęs, kad UAB „Visagino transporto centras“ pageidavo įsigyti tik dalį ir tik vertingą įmonės kilnojamąjį turtą. Teismas sutiko su bankroto administratoriaus teiginiais, kad, patenkinus pareiškėjos siūlymą, įmonėje būtų likę neparduoti ekonomiškai nenaudingi, mažaverčiai ir beverčiai daiktai, o utilizuojant dalį turto bendrovė galimai būtų patyrusi 8 514,63 EUR išlaidų utilizavimui bei papildomų transportavimo, pakrovimo ir kt. išlaidų.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjai 2015 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu buvo išsiųsti komiteto narių teikti balsavimo biuleteniai bei kiti dokumentai, taigi pareiškėja turėjo galimybę susipažinti su kreditorių komiteto narių balsavimo duomenimis.

11Dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo teismas nurodė, kad už papildytą ataskaitą balsavo trys komiteto nariai, todėl pareiškėjos teiginiai, kad neaišku, ar ataskaita yra priimta, atmestini. Kadangi administratorius pateikė informaciją apie patirtas išlaidas bei tai patvirtinančius įrodymus, ataskaitai buvo pritarta pagrįstai.

12Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nedraudžia administratoriui tinkamam bankroto procedūrų vykdymui pasitelkti trečiuosius asmenis bei atmetė pareiškėjos teiginius, kad advokatai ir kiti asmenys atlieka administratoriui priklausantį darbą. Teismo vertinimu, byloje nepaneigta, kad UAB „Finvita“ teikia įvairias paslaugas, kurių apimtis kas mėnesį kinta, todėl pagrįstai už paslaugas yra apmokama pagal suteiktą jų kiekį, o ne kas mėnesį konkrečią sumą. Vien ta aplinkybė, kad sutartyje nenurodyta paslaugų kaina, nesudaro pagrindo spręsti, kad paslaugos neteikiamos, ar yra nepagrįstos. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Centro kubas“ atliko įmonės turto vertinimą, todėl išlaidos buvo pagrįstos. Atmestinos pareiškėjo abejonės dėl VĮ „Regitra“ V. J. vardu išrašytos sąskaitos 2,90 EUR sumai, nes minėtas asmuo yra administratoriaus darbuotojas, o sąskaita išrašyta už bankrutavusios įmonės transporto priemonės duomenų atnaujinimą.

13Teismas, įvertinęs, kad bankrutavusi įmonė turi daug kreditorių, penkiolika nekilnojamojo turto objektų, dvidešimt šešias transporto priemones, kito turto, kurio pardavimu rūpinasi administratorius, nesant byloje duomenų, jog bankroto procedūros vykdomos netinkamai ar delsiant, sprendė, kad patvirtintos administravimo išlaidos nėra neadekvačios.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Pareiškėja UAB „Visagino transportas“ atskiruoju skundo prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti visus BVĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

161) 2015 m. spalio 16 d., atvykus pareiškėjos atstovui, joks kreditorių susirinkimas nevyko, nedalyvavo ir nebuvo renkama susirinkimo sekretorė, tiesiog įvyko pokalbis su bankroto administratoriumi V. J., kuriame dalyvavo tretieji asmenys (ne kreditoriai ir ne kreditorių komiteto nariai). Apie komiteto narių balsavimo raštu rezultatus pareiškėja buvo informuota tik 2015 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu, kartu su protokolu atsiuntus komiteto narių balsavimo raštu biuletenius, o 2015 m. spalio 16 d. apie tai pareiškėjos niekas neinformavo. UAB „Visagino transporto centras“ balsavimo biuletenyje esantys pareiškėjos atstovo prierašai tik patvirtina skunde nurodytą aplinkybę, kad, pareiškėjai atvykus į numatytą komiteto posėdį, jai buvo pateiktas balsavimo biuletenis, į kurį UAB Visagino transporto centras“ pasiūlymai nebuvo įtraukti. Be to, pareiškėjos atstovui nebuvo pateikti susipažinti kitų komiteto narių balsavimo biuleteniai. Apie VĮ Turto banko pateiktą pasiūlymą pareiškėja sužinojo tik po susirinkimo, nes pastarasis pareiškėjai buvo atsiųstas likus trisdešimt keturioms minutėms iki komiteto posėdžio, o administratorius apie tai pareiškėjos atstovo neinformavo ir ji tuo klausimu net negalėjo balsuoti bei nebalsavo. Pagal Kreditorių susirinkimo (komiteto) sušaukimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 4 punktą, apie šaukiamą kreditorių (komiteto) susirinkimą visi kreditoriai turi būti informuojami registruotais laiškais arba kitu kreditorių pageidaujamu būdu (elektroniniu paštu, faksu, kt.). Tokia pati tvarka taikoma ir papildomiems darbotvarkės klausimams ir nutarimų projektams. Bankroto administratorius nepateikė duomenų, kad tiek VĮ Turto bankas, tiek UAB „Visagino transporto centras“ pasiūlymai būtų siųsti registruotu paštu komiteto nariams, o tai paneigia teismo išvadą, jog komiteto sušaukimo tvarka nebuvo pažeista bei nutarimai priimti nesant procedūrinių pažeidimų. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvykdė pareigą patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos ir dėl šios priežasties priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Iš byloje esančio kreditorių komiteto protokolo akivaizdu, kad pareiškėjos pateikti pasiūlymai, nepriklausomai nuo to, ar juos laikyti nutarimų projektais, ar savarankiškais klausimais, kreditorių komitete nebuvo svarstomi. Tokiu būdu akivaizdžiai buvo pažeisti bankroto proceso principai bei pareiškėjos teisės ir teisėti interesai, taip pat BVĮ „Visagino statybininkai“ Kreditorių komiteto darbo reglamento (toliau – ir Reglamentas) 3.3. punkto nuostata, kad klausimus kreditorių komiteto posėdžiams siūlo administratorius, kreditorių komiteto pirmininkas, kreditorių komiteto nariai bei Reglamento 3.10.4. punktas, nustatantis, kad komiteto narys turi teisę siūlyti svarstyti klausimus.

172) Pareiškėja pasiūlė įsigyti visus konteinerius, statybinius vagonėlius ir dalį parduodamų transporto priemonių. Byloje nėra jokių įrodymų, kad likusios transporto priemonės būtų bevertės, kaip yra nurodyta ginčijamoje nutartyje. Pareiškėja siūlė parduodamą turtą įsigyti už didesnę nei bankroto administratoriaus pasiūlytą kainą. Teismas neįvertino skundo motyvų, kad, šio pasiūlymo nesvarsčius, buvo pažeistas vienas iš bankroto įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo tikslų – užtikrinti, kad bankrutuojančios įmonės turtas būtų panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų. Pareiškėja dėl turto įsigijimo pasiūlymus pateikė nepažeisdama nei ĮBĮ nuostatų, nei kreditorių komiteto sušaukimo tvarkos. Pasiūlymas buvo pateiktas nedelsiant, t. y. tą pačią dieną, sužinojus, kad toks klausimas bus svarstomas kreditorių komitete.

183) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta, kadangi įmonė ūkinės komercinės veiklos nevykdo, VSFDV įmonėje apdraustų asmenų nėra, didžiąją dalį funkcijų, tenkančių administratoriui, vykdo ne administratorius, o tretieji asmenys, kurių paslaugoms administratorius prašė patvirtinti 1 350 EUR (plius PVM) mėnesinį išlaidų dydį. Tokiu būdu 2 000 EUR (plius PVM) administratoriaus atlyginimas laikytinas nepagrįstai dideliu, lyginant su atliekamomis funkcijomis. Jeigu įmonė moka didelius pinigus tretiesiems asmenims už administratoriaus funkcijų atlikimą, atitinkamai turėtų būti mažinamas paties administratoriaus atlyginimas. Situacija, kai įmonė moka tiek administratoriui, tiek jo samdomiems asmenims, už administratoriaus funkcijų vykdymą prieštarauja bankroto proceso tikslams.

194) Administratoriaus pateikta veiklos ataskaita buvo ydinga ir administratorius neįrodė, kad jis tinkamai įvykdė pavedimo sutartyje nustatytas pareigas. Administratorius pateikė dvi sutartis su UAB „Finvita“ bei pagal šias sutartis išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau nei vienoje iš šių sutarčių nėra nurodytos paslaugų kainos, nėra duomenų, kad paslaugos apskritai buvo suteiktos. Iš administratoriaus ataskaitos ir PVM sąskaitų-faktūrų liko nepaneigta, kad pašto paslaugas teikė ir už jas buvo mokama Lietuvos paštui. Administratorius pateikė sutartį su UAB „Centro kubas“ bei PVM sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas, tačiau nepateikė duomenų, kad konkrečios paslaugos realiai buvo suteiktos. Taip pat į bylą pateiktos išlaidos apie patirtas teisines paslaugas bei teisinių paslaugų ataskaita. Iš jos matyti, kad teisininkai atliko sandorių vertinimą, kreditorinių reikalavimų patikrinimą ir įvertinimą, taip pat nurodoma, kad advokatai, o ne administratorius, vykdė skolų išieškojimą. Minėtos funkcijos yra administratoriaus funkcijos, todėl, pareiškėjos nuomone, šios funkcijos vykdytinos iš administratoriaus atlyginimo. Administratorius savo ataskaitoje nurodė, kad būtent jis vykdė šias funkcijas, ir tuo grindžia prašomą patvirtinti administratoriaus atlyginimo dydį. Administratorius nepagrindė ir neįrodė ataskaitoje nurodytų išlaidų pagrįstumo bei apskritai jų buvimo fakto, nepagrindė administravimo išlaidų bei atlyginimo dydžio, todėl administratoriaus ataskaita bei administravimo sąmata negalėjo būti tvirtinama.

205) Byla yra nesudėtinga, nauji teisės aiškinimo ir taikymo klausimai nenagrinėti, todėl pirmosios instancijos teismo priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis yra nepagrįstas.

21Atsakovė BVĮ „Visagino statybininkai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo UAB „Visagino transporto centras“ skundą atmesti; priteisti iš UAB „Visagino transporto centras“ 900 EUR bylinėjimosi išlaidų. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

221) Aplinkybę, kad pareiškėjos atstovas dalyvavo 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdyje ir šis posėdis vyko, patvirtina jo užpildytas balsavimo biuletenis. Kokių nors papildomų įrodymų dėl objektyvių priežasčių pateikti yra neįmanoma – tokias aplinkybes galėtų įrodyti nebent garso ar vaizdo įrašai, tačiau jie BVĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio metu nebuvo daromi. Pareiškėjai atvykus į 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdį, jai susipažinti buvo pateikti visų kitų kreditorių komiteto narių balsavimo biuleteniai, atitinkamai pareiškėja turėjo visas galimybes susipažinti ir susipažino su visų kreditorių komiteto narių balsavimų rezultatais. Bankroto administratorius kitų kreditorių komiteto narių balsavimo biuletenius pareiškėjai taip pat išsiuntė 2015 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad apeliantė turėjo visas galimybes susipažinti su kreditorių komiteto narių balsavimo duomenimis.

232) Nei pareiškėja, nei kitas komiteto narys – VĮ Turto bankas, nepasiūlė naujo nutarimo, kuriuo būtų svarstomas naujas, administratoriaus pateiktoje darbotvarkėje nenurodytas, klausimas, o tik pasinaudojo kreditoriams suteikta teise kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu pateikti savo alternatyvų pasiūlymą. Atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkėje buvo numatytas klausimas dėl BVĮ „Visagino statybininkai“ kilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo, administratorius į kreditorių komiteto posėdžio medžiagą įtraukė visus potencialių pirkėjų pasiūlymus, gautus iki kreditorių komiteto posėdžio medžiagos parengimo. Kreditoriams pateikus alternatyvius pasiūlymus svarstomais darbotvarkės klausimais, administratorius neturėjo jokio teisinio pagrindo keisti kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės. Administratorius nei pareiškėjos, nei kito kreditorių komiteto nario – VĮ Turto banko, pateiktų alternatyvių pasiūlymų svarstomais klausimais neįtraukė į kreditorių komiteto darbotvarkę kaip naujų klausimų, o tik sudarė visas galimybes kitiems kreditorių komiteto nariams su šiais alternatyviais pasiūlymais susipažinti ir už juos balsuoti.

243) Administratorius 2015 m. spalio 12 d. 9.26 val. elektroniniu paštu apie gautą pareiškėjos pasiūlymą informavo kitus kreditorių komiteto narius ir supažindino juos su pareiškėjos pateikto alternatyvaus nutarimo projekto turiniu. Taigi kiti kreditorių komiteto nariai nuo 2015 m. spalio 12 d. buvo supažindinti su pareiškėjos pateiktu alternatyviu nutarimo projektu ir jo turiniu bei galėjo balsuoti už pareiškėjos pateiktą alternatyvų nutarimo projektą balsavimo biuletenio grafoje „Kreditoriaus pasiūlymas“ nurodant, kad balsuojama už pareiškėjos pateiktą pasiūlymą. Šaukdamas BVĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdį, administratorius posėdžio medžiagoje pateikė savo siūlymus kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu. Vien ta aplinkybė, kad administratorius pritarė VĮ Turto banko pateiktam alternatyviam pasiūlymui ir nepritarė pareiškėjos pateiktam alternatyviam pasiūlymui, nesudaro jokio pagrindo konstatuoti, kad buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, nulėmę priimtų nutarimų neteisėtumą ir kreditorių teisių pažeidimą.

254) Apeliantė nenurodė argumentų, kurių pagrindu būtų galima daryti bent jau pagrįstą prielaidą, kad Tvarkos punktas, reglamentuojantis informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą (komitetą) tvarką, turėtų būti taikomas alternatyviems pasiūlymams svarstomais darbotvarkės klausimais. Pareiškėjos nurodyta Tvarkos 4 punkto taikymo interpretacija yra visiškai nepagrįsta bei prieštarauja ne tik ĮBĮ ir teismų praktikai, pagal kuriuos administratorius neturi pareigos prieš kreditorių susirinkimą (komitetą) atskirai supažindinti kiekvieno kreditoriaus su kitų kreditorių pateiktais pasiūlymais kiekvienu darbotvarkės klausimu, bet ir bankroto procese vyraujantiems ekonomiškumo ir operatyvumo principams.

265) Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos skundžiamas nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu yra teisėtas ir ekonomiškai naudingas bankrutavusiai įmonei. Jeigu dauguma kreditorių komiteto narių būtų nutarę parduoti kilnojamąjį turtą pareiškėjai, kuri siekė įsigyti tik dalį, ekonomiškai naudingiausio, kilnojamojo turto, administratoriui tektų likusį turtą pardavinėti toliau. Parduoti likusį ekonomiškai nenaudingą arba mažai vertingą turtą būtų itin sudėtinga, nes gali neatsirasti ir, tikėtina, neatsiras potencialių pirkėjų, kurie pageidautų įsigyti visą šį turtą. Pastarieji, tikėtina, siektų įsigyti pavienius turto objektus už sąlyginai nedidelę kainą. Neparduotą turtą administratorius turėtų utilizuoti. Dėl šios priežasties visiškai nepagrįstai ir ženkliai padidėtų administravimo kaštai, o turto realizavimas galėtų užsitęsti neribotą laiką.

276) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja skunde nenurodė jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti ar bent jau daryti pagrįstą prielaidą, jog administratorius BVĮ „Visagino statybininkai“ bankroto procedūras vykdytų neoperatyviai, nesavalaikiai, atliktų neteisėtus veiksmus arba apskritai neatliktų numatytų ar būtinų atlikti veiksmų. Būtent minėtų aplinkybių konstatavimas pagal kasacinio teismo praktiką sudaro pagrindą pripažinti administratoriaus ataskaitos esminius trūkumus, dėl kurių ataskaita negali būti patvirtinta. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad administratorius tinkamai įvykdė savo pareigą ir visapusiškai pagrindė administravimo išlaidų sąmatos dydį. Daugumos kreditorių komiteto narių patvirtintas administratoriaus atlyginimo dydis yra pagrįstas ir adekvatus BVĮ „Visagino statybininkai“ bankroto procedūrų apimčiai ir mastui.

287) Administratoriaus byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas, neegzistuoja joks pagrindas jį sumažinti.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

31Dėl procedūrinių kreditorių komiteto sušaukimo tvarkos pažeidimų

32Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Teismų praktikoje pripažįstama esant pakankamą pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtų BVĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio sprendimų priėmimą, nenustatė. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir atskirojo skundo argumentus, su šia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka.

33BVĮ „Visagino statybininkai“ Kreditorių susirinkimo (komiteto) sušaukimo tvarkos 1 punkte numatyta, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimą išsiunčiami kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti teismo nutartimi, prieš septynias kalendorines dienas iki susirinkimo. Minėtos tvarkos 4 punkte taip pat įtvirtinta, kad administratorius apie šaukiamą kreditorių susirinkimą visus kreditorius informuoja registruotais laiškais arba kitu kreditorių pageidaujamu būdu (elektroniniu paštu, faksu ir kt.). Pranešime apie kreditorių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: bankrutuojančios arba bankrutavusios įmonės pavadinimas; kreditorių susirinkimo data, laikas ir vieta; pakartotinio kreditorių susirinkimo data, jeigu kreditorių susirinkimas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo; kreditorių susirinkimo darbotvarkė; kreditorių susirinkimo šaukimo iniciatoriai (Tvarkos 5 punktas) (b. l. 186, t. X). Bylos duomenys patvirtina, kad BVĮ „Visagino statybininkai“ administratorius, šaukdamas 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdį, nustatytos tvarkos nepažeidė – į bylą pateiktas 2015 m. spalio 9 d. administratoriaus pranešimas atitinka Tvarkos 5 punkto reikalavimus, jis kreditorių komiteto nariams, laikantis Tvarkoje nustatyto septynių kalendorinių dienų termino, buvo išsiųstas 2015 m. spalio 9 d. registruota pašto siunta (Tvarkos 1 ir 4 punktas) (b. l. 189-190, t. X). Iš byloje esančio 2015 m. spalio 9 d. apeliantės UAB „Visagino transporto centras“ laiško BVĮ „Visagino statybininkai“ administratoriui taip pat matyti, kad apeliantė 2015 m. spalio 9 d. gavo administratoriaus pranešimą apie 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto posėdį, kadangi paprašė administratoriaus papildyti posėdžio darbotvarkę UAB „Visagino transporto centras“ pasiūlymu už 22 500 EUR įsigyti BVĮ „Visagino statybininkai“ parduodamą turtą.

34Byloje surinktais įrodymais taip pat nustatyta, kad BVĮ „Visagino statybininkai“ bankroto administratorius 2015 m. spalio 12 d. elektroniniais laiškais informavo kreditorių komiteto narius apie gautą UAB „Visagino transporto centras“ pasiūlymą įsigyti parduodamą BVĮ „Visagino statybininkai“ turtą (b. l. 197-200, t. X). Taigi, apeliantės teiginiai, kad kreditorių komiteto nariai nebuvo informuoti apie pareiškėjos pateiktą pasiūlymą, neatitinka byloje surinktų įrodymų ir yra nepagrįsti. Atsakovė pagrįstai nurodo, kad kreditorių komiteto nariai, būdami informuoti apie pareiškėjos pateiktą alternatyvų pasiūlymą, galėjo už jį balsuoti balsavimo biuletenio grafoje „Kreditoriaus pasiūlymas“ nurodydami, kad balsuoja būtent už šį siūlymą. Iš į bylą pateiktų balsavimo biuletenių matyti, kad kreditorių komiteto nariai naudojosi savo teise grafoje „Kreditoriaus pasiūlymas“ nurodyti alternatyvius sprendimus, taigi tokia galimybė kreditorių komiteto nariams buvo žinoma ir suprantama. Atsižvelgiant į tai apeliantės teiginiai, kad komiteto nariams nebuvo sudaryta galimybė balsuoti už jos pateiktą pasiūlymą taip pat nepagrįsti.

35Pirmosios instancijos teismo pozicija, kad alternatyvių pasiūlymų pateikimas nelaikytinas patvirtintos darbotvarkės keitimu, atitinka teismų praktiką, pagal kurią negalima tapatinti spręstinų klausimų rato (darbotvarkės) ir pasiūlymų, kaip juos spręsti (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-390/2012). Apeliantė šiuo atveju pateikė tik pasiūlymą įsigyti dalį parduodamo BVĮ „Visagino statybininkai“ turto (alternatyvų pasiūlymą), su kuriuo kiti kreditorių komiteto nariai buvo supažindinti likus keturioms dienoms iki kreditorių komiteto posėdžio. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad, tokiu būdu informavęs kreditorių komiteto narius apie apeliantės pasiūlymą, administratorius nepažeidė Tvarkos 4 punkto. Priešingai nei nurodo apeliantė, Tvarkoje nėra numatyta administratoriaus pareiga apie dėl tam tikrų kreditorių susirinkimo klausimų gautus pasiūlymus informuoti kreditorius prieš septynias kalendorines dienas.

36Kiti apeliantės nurodomi pažeidimai (komiteto posėdžio protokolo netikslumai, apeliantės susipažinimo su kitų kreditorių komiteto narių balsavimo rezultatais laikas) nelaikytini pažeidimais, galėjusiais kokiu nors būdu įtakoti kreditorių komiteto priimtų sprendimų turinį, todėl nesudaro savarankiško pagrindo kreditorių susirinkimo sprendimams panaikinti. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas dėl šių apeliantės argumentų detaliau nepasisako.

37Dėl bendrovės kilnojamojo turto pardavimo

38Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (kreditorių komitete). Teismo, atliekančio įstatymais nustatyto pobūdžio bankroto proceso kontrolę vaidmuo ginčuose dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimų dėl turto realizavimo ar nuomos iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą, nes būtent įmonės kreditoriai yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Panaikinti kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) priimtą nutarimą būtų reikalinga tik tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai, būtų aiškiai neprotingas ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais ar būtų nesąžiningas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-24-302/2016). Nors apeliantė nurodo, kad atsakovė neįrodė, jog ginčijamas nutarimas yra naudingesnis bendrovės kreditoriams nei pareiškėjos pateiktas pasiūlymas, tačiau nagrinėjamoje byloje būtent apeliantei, ginčijančiai balsų dauguma priimtą kreditorių komiteto nutarimą, tenka procesinė pareiga pagrįsti, kad toks nutarimas yra akivaizdžiai neracionalus ir prieštaraujantis ekonominei logikai (CPK 178 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aiškus ginčijamo nutarimo prieštaravimas ekonominei logikai (atsižvelgiant į tai, kad nutarimu nutarta parduoti visą bendrovės kilnojamąjį turtą, o pareiškėja siekė įgyti tik dalį jo) byloje surinktais įrodymais nepatvirtintas, todėl apeliantės reikalavimas dėl šio nutarimo panaikinimo pirmosios instancijos teismo atmestas pagrįstai.

39Papildomai pažymėtina, kad iš apeliacinės instancijos teismui bankroto administratoriaus pateiktų duomenų (kuriuos apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina, kadangi šios aplinkybės atsirado jau po ginčijamos nutarties priėmimo, be to, apeliantei, kaip matyti iš pateiktų įrodymų, jos yra žinomos) matyti, jog BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių komitetas 2016 m. vasario 18 d. patvirtino naują BVĮ „Visagino statybininkai“ kilnojamojo turto pardavimo tvarką. Kreditorių komitetui priėmus naują nutarimą tuo pačiu klausimu, ankstesnis, šioje byloje ginčijamas, nutarimas savaime neteko galios (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-999/2013), todėl, kaip pagrįstai nurodo atsakovė, jo panaikinimas nesukeltų pareiškėjai jokių teisinių pasekmių.

40Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo

41ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje pažymima, kad administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo; jis turėtų būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1376/2012).

42Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal administratoriaus siūlytą nutarimo projektą atlyginimas administratoriui nurodytas 2 700 EUR + PVM, balsų dauguma priimtas VĮ Turto banko pasiūlytas nutarimo projektas su administratoriaus atlyginimo suma – 2 000 EUR + PVM (b. L. 63-64, t. IX). Apeliantė, balsavusi prieš administratoriaus siūlomą nutarimo projektą, balsuodama nurodė, kad išlaidos yra neadekvačiai didelės, jokio alternatyvaus nutarimo šiuo klausimu nesiūlydama. Tokios pozicijos apeliantė laikosi ir nagrinėjamoje byloje. Esminis apeliantės argumentas susijęs su tuo, kad administratoriui pavestas administravimo funkcijas faktiškai vykdo kiti asmenys, kuriems yra mokamas atlyginimas. Apeliantė taip pat nurodo, kad administratorius administruoja 33 įmones, todėl jo atlyginimas per mėnesį gali sudaryti net 79 860 EUR. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus pripažįsta nepagrįstais. Apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, kurie galėtų patvirtinti, kad nustatyta administravimo paslaugų kaina yra akivaizdžiai per didelė ir neatitinka kitų bankroto administratorių paslaugų įkainių vykdant panašaus masto procedūras (CPK 178 straipsnis). Administratoriaus gaunamas atlyginimas kitose jo administruojamose įmonėse nėra ir negali būti kriterijumi, apsprendžiančiu administratoriaus atlyginimo dydį administruojant BVĮ „Visagino statybininkai“. Abstrakti apeliantės abejonė patvirtinto administratoriaus atlyginimo dydžiu nėra pakankama ginčijamam nutarimui panaikinti.

43Teismų praktikoje pažymima, kad tam tikrų administratoriaus funkcijų atlikimas reikalauja specialiųjų žinių, kurias turi samdomi buhalteriai ar teisininkai, todėl nepagrįsta teigti, kad tuo atveju, kai bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ jam numatytas pareigas, naudojasi kitų asmenų paslaugomis, tokias išlaidas turėtų dengti pats iš administratoriaus atlyginimo (Žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1887/2013). BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių komitetas, balsų dauguma patvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, kurioje numatytos atskiros eilutės teisinėms ir buhalterinėms paslaugoms, aiškiai išreiškė savo valią dėl administratoriaus atlyginimo dydžio įvertinęs papildomų išlaidų samdomiems specialistams poreikį. Kaip jau minėta, ginčydama šį nutarimą apeliantė nepateikia jokių pagrįstų argumentų, leidžiančių abejoti kreditorių daugumos valia patvirtinto atlyginimo atitiktimi įstatyme ir teismų praktikoje suformuotiems kriterijams.

44Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo

45Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Bankroto proceso metu įvykęs administratoriaus ataskaitos patvirtinimas, kuris savo esme prilygsta prievolės įvykdymo priėmimui, sukelia tuos pačius teisinius padarinius. Todėl administratoriaus veiklos ataskaitos, kuri apima ir administratoriaus išlaidų finansinę dalį, patvirtinimas yra administratoriaus atlyginimo mokėjimo sąlyga, o taip pat reiškia ir vykdant šią veiklą administratoriaus turėtų išlaidų pripažinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013).

46Teisė kreditorių mažumai ginčyti administratoriaus ataskaitos patvirtinimą išplaukia iš bendrosios kreditorių teisės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus, tačiau sprendžiant dėl teismo atliekamos kontrolės ribų turi būti įvertinamas sprendžiamo klausimo pobūdis. Kadangi būtent kreditoriai, o ne teismas, priima prievolės įvykdymą tvirtindami administratoriaus ataskaitą, toks nutarimas galėtų būti teismo panaikinamas tik nustačius akivaizdų patvirtintos ataskaitos netinkamumą, dėl kurio gali būti pažeidžiami kreditorių mažumos interesai, kreditorių daugumai piktnaudžiaujant turima balso teise.

47Apeliantė, ginčydama BVĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, nurodo, kad administratorius neįrodė, jog jis tinkamai įvykdė pavedimo sutartyje nustatytas pareigas, nepagrindė ir neįrodė ataskaitoje nurodytų išlaidų pagrįstumo bei apskritai jų buvimo fakto, todėl administratoriaus ataskaita negalėjo būti tvirtinama. Apeliantė taip pat teigia, kad iš ginčijamo kreditorių komiteto posėdžio protokolo yra neįmanoma spręsti, ar administratoriaus ataskaita apskritai buvo patvirtinta. Apeliacinės instancijos teismas su minėtais atskirojo skundo teiginiais nesutinka.

48Iš bylos medžiagos matyti, kad VĮ Turto bankas, balsuodamas už administratoriaus ataskaitos patvirtinimą, paprašė kreditorių komiteto posėdžio protokole užfiksuoti atsakymus į VĮ Turto banko klausimus dėl turto pardavimo ir nurašymo. Dėl šio pasiūlymo buvo balsuojama kaip dėl alternatyvaus nutarimo projekto. Būtent dėl to protokole nurodyti balsavimo rezultatai yra: už administratoriaus pasiūlymą (ataskaitos patvirtinimą be papildomų įpareigojimų) balsavusių nėra, prieš – 4 balsai, įskaitant apeliantės balsą. Už VĮ Turto banko pasiūlymą (pritarti ataskaitai su įpareigojimu kreditorių komiteto posėdžio protokole užfiksuoti atsakymus į VĮ Turto banko klausimus) balsavo trys kreditorių komiteto nariai. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad jos balsas turėjo būti įskaitytas kaip balsas „prieš“ ir balsuojant dėl alternatyvaus pasiūlymo, nedaro jokios įtakos balsavimo rezultatams, todėl apeliacinės instancijos teismo atmetamas kaip teisiškai nereikšmingas.

49Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad administratoriaus pateiktų įrodymų visuma, pagrindžia jo patirtas administravimo išlaidas, todėl kreditorių komitetui nebuvo pagrindo netvirtinti pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitos. Atskirojo skundo argumentai šios išvados pagrįstumo nepaneigia.

50Ginčydama ataskaitos pagrįstumą, apeliantė nurodo, kad nepagrįsti mokėjimai UAB „Finvita“ ir UAB „Centro kubas“, taip pat tai, kad teisinės paslaugos turėjo būti apmokamos iš administratoriaus atlyginimo. Dėl pastarojo argumento šioje nutartyje jau pasisakyta, todėl atitinkami motyvai teismo nekartojami.

51Bankroto administratoriaus pareiga pagrįsti savo ataskaitą neturi būti aiškinama kaip pareiga kartu su tvirtinti teikiama ataskaita teikti kreditoriams visiškai visus įmanomus dokumentus. Pakanka, kad pateikti įrodymai būtų pakankami turėtoms išlaidoms pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad į bylą pateiktos sutartys su UAB „Finvita“ ir jų pagrindu išrašytos sąskaitos – faktūros yra tinkami įrodymai, patvirtinantys turėtas išlaidas. Ta aplinkybė, kad pašto paslaugų už 5,28 EUR (su PVM) sumą BVĮ „Visagino statybininkai“ yra suteikusi AB „Lietuvos paštas“, nepaneigia to, kad atitinkamas paslaugas bendrovei teikė ir UAB „Finvita“. Apeliantė, siekdama gauti daugiau informacijos apie konkrečių paslaugų apimtį ir kainas, galėjo pateikti bankroto administratoriui atitinkamą paklausimą, tačiau byloje nenustatyta, kad apeliantė būtų tai padariusi.

52Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad į bylą pateikta Sutartis dėl turto rinkos vertės nustatymo ir šios sutarties pagrindu išrašyta sąskaita – faktūra leidžia nustatyti, už kokias paslaugas buvo mokama UAB „Centro kubas – nekilnojamasis turtas“. Apeliantė nurodo, kad jai nebuvo pateikta turto vertinimo ataskaita, tačiau byloje nenustatyta, kad apeliantė kreipėsi į bankroto administratorių, prašydama tokią ataskaitą pateikti. Konkrečių pastabų dėl informacijos trūkumo apeliantė nenurodė ir balsuodama prieš administratoriaus ataskaitos patvirtinimą.

53Apeliantė be kita ko remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-266/2013, tačiau nurodytoje byloje kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo buvo panaikintas teismams nustačius, kad kartu su ataskaita kreditoriams apskritai nebuvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys turėtas išlaidas: su paslaugų teikėjais sudarytos sutartys, patirtų išlaidų už nurodytas paslaugas išklotinės ir PVM sąskaitos-faktūros bei paaiškinimai apie suteiktas paslaugas ir patirtas išlaidas, t.y. nepateikta net minimaliai įrodymų, leidžiančių kreditoriams užduoti klausimus, reikalauti patikslinti bei įvertinti teikiamų tvirtinti dokumentų pagrįstumą. Nagrinėjamoje byloje tokie duomenys bankroto administratoriaus buvo pateikti, todėl nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi nuo civilinės bylos Nr. 2-266/2013.

54Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų.

55Atskiruoju skundu apeliantė taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria BVĮ „Visagino statybininkai“ naudai buvo priteistos 1 500 EUR bylinėjimosi išlaidos.

56Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija). Nors teismas pagal įstatymą kontroliuoja prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą, advokato pagalbos išlaidos, neviršijančios Rekomendacijose numatytų maksimalių dydžių, teismų praktikoje iš esmės pripažįstamos protingomis ir pagrįstomis išlaidomis. Dėl šios priežasties proceso šalis, siekdama kitos šalies advokato pagalbos išlaidų sumažinimo, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl konkrečiu atveju teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos neatitinka protingumo ir pagrįstumo kriterijų.

57Apeliantės teigimu, nagrinėjama byla yra nesudėtinga, nauji teisės aiškinimo ir taikymo klausimai nenagrinėti nebuvo, tačiau bylos dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų nei Rekomendacijose, nei teismų praktikoje nėra išskirtos kaip mažiau sudėtingos, savaime reikalaujančios mažiau advokato darbo ir laiko sąnaudų. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai nepatvirtina priteistų bylinėjimosi išlaidų neatitikties protingumo ir pagrįstumo kriterijams bei nesudaro pagrindo minėtą nutarties dalį keisti arba naikinti.

58Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų

59Atmetus apeliantės atskirąjį skundą, iš jos BVĮ „Visagino statybininkai“ naudai priteisiamos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos, neviršijant Rekomendacijose nurodytų dydžių, t.y. 294 EUR.

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 98 straipsniu,

Nutarė

61Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

62Priteisti iš apeliantės UAB „Visagino transporto centras“ 294 EUR bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų BVĮ „Visagino statybininkai“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorė UAB „Visagino transporto... 4. Pareiškėja nurodė, kad apie šaukiamą kreditorių komiteto posėdį,... 5. Atsiliepimu į skundą atsakovė BVĮ „Visagino statybininkai“ nurodė, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Visagino... 8. Teismas sprendė, kad kreditorių komiteto nariai buvo laiku informuoti apie... 9. Teismas nurodė, kad 2015 m. spalio 9 d. UAB „Visagino transporto centras“... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjai 2015 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu... 11. Dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo teismas nurodė, kad už... 12. Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 13. Teismas, įvertinęs, kad bankrutavusi įmonė turi daug kreditorių,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Pareiškėja UAB „Visagino transportas“ atskiruoju skundo prašo panaikinti... 16. 1) 2015 m. spalio 16 d., atvykus pareiškėjos atstovui, joks kreditorių... 17. 2) Pareiškėja pasiūlė įsigyti visus konteinerius, statybinius vagonėlius... 18. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad administravimo... 19. 4) Administratoriaus pateikta veiklos ataskaita buvo ydinga ir administratorius... 20. 5) Byla yra nesudėtinga, nauji teisės aiškinimo ir taikymo klausimai... 21. Atsakovė BVĮ „Visagino statybininkai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 22. 1) Aplinkybę, kad pareiškėjos atstovas dalyvavo 2015 m. spalio 16 d.... 23. 2) Nei pareiškėja, nei kitas komiteto narys – VĮ Turto bankas, nepasiūlė... 24. 3) Administratorius 2015 m. spalio 12 d. 9.26 val. elektroniniu paštu apie... 25. 4) Apeliantė nenurodė argumentų, kurių pagrindu būtų galima daryti bent... 26. 5) Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad... 27. 6) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja skunde... 28. 7) Administratoriaus byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis yra... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 31. Dėl procedūrinių kreditorių komiteto sušaukimo tvarkos pažeidimų ... 32. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 33. BVĮ „Visagino statybininkai“ Kreditorių susirinkimo (komiteto) sušaukimo... 34. Byloje surinktais įrodymais taip pat nustatyta, kad BVĮ „Visagino... 35. Pirmosios instancijos teismo pozicija, kad alternatyvių pasiūlymų pateikimas... 36. Kiti apeliantės nurodomi pažeidimai (komiteto posėdžio protokolo... 37. Dėl bendrovės kilnojamojo turto pardavimo... 38. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė... 39. Papildomai pažymėtina, kad iš apeliacinės instancijos teismui bankroto... 40. Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo ... 41. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 42. Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal administratoriaus siūlytą nutarimo... 43. Teismų praktikoje pažymima, kad tam tikrų administratoriaus funkcijų... 44. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo... 45. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 46. Teisė kreditorių mažumai ginčyti administratoriaus ataskaitos patvirtinimą... 47. Apeliantė, ginčydama BVĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. spalio 16 d.... 48. Iš bylos medžiagos matyti, kad VĮ Turto bankas, balsuodamas už... 49. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos... 50. Ginčydama ataskaitos pagrįstumą, apeliantė nurodo, kad nepagrįsti... 51. Bankroto administratoriaus pareiga pagrįsti savo ataskaitą neturi būti... 52. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad į bylą... 53. Apeliantė be kita ko remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d.... 54. Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų.... 55. Atskiruoju skundu apeliantė taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo... 56. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo... 57. Apeliantės teigimu, nagrinėjama byla yra nesudėtinga, nauji teisės... 58. Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų... 59. Atmetus apeliantės atskirąjį skundą, iš jos BVĮ „Visagino... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 61. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti... 62. Priteisti iš apeliantės UAB „Visagino transporto centras“ 294 EUR...