Byla e2-2527-187/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB, įmonės kodas 302447985, ieškinį atsakovei N. M., asmens kodas ( - ) dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus,

Nustatė

3ieškovas, prašo priteisti iš atsakovės 144,81 Eur negrąžintą kredito dalį, 557,33 Eur mokėjimo palūkanas, 15,57 Eur netesybas už netinkamą prievolės vykdymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-06-14 UAB „Kubis“ su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria atsakovei buvo suteiktas 144,81 Eur vartojimo kreditas 90 dienų terminui. Atsakovė suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2013-09-12. Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir kredito negrąžino. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi UAB „Kubis“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovę. Ieškovas nurodo, kad informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą bei ragino atsiskaityti, tačiau ši savo įsiskolinimo nepadengė.

4Atsakovė per nustatytą laiką atsiliepimo į ieškinį bei prieštaraujančių įrodymų nepateikė, ieškinys su procesiniais dokumentais įteiktas atsakovei 2016 m. spalio 20 d., todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Teismas atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų – Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą (10-12 b. l.), Kredito sutarties, bendrųjų sąlygų (13, 14-22 b. l.), Reikalavimo perleidimo sutarties (23-27 b. l.), pranešimų (28, 30 b. l.), skolos dydžio (29 b. l.) vertinimą, daro išvadą, kad ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2013-06-14 tarp UAB „Kubis“ ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 144,81 Eur kreditas 90 d. terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą ir palūkanas iki 2013-09-12. 2016-08-18 tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo buvo sudaryta perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovės skolą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.38 str. CK 6.200 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 str. 1 d., CK 6.205 str.). Atsakovės skola ieškovo skaičiavimais yra atsakovei suteikto 144,81 Eur negrąžintos kredito dalies, 557,33 Eur mokėjimo palūkanų, 15,57 Eur netesybų. Įrodymų, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi prisiimtus įsipareigojimus byloje nėra, todėl ieškovo reikalavimas pagrįstas, yra pagrindas atsakovės atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovės 144,81 Eur negrąžintos kredito dalies bei 15,57 Eur netesybas ieškovo naudai (CK 6.38 str., CK 6.63 str., CK 6.189 str. 1 d., CK 6.200 str., CK 6.205 str., CK 6.256 str., CK 6.870-6.874 str.). Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 557,33 Eur mokėjimo palūkanų. Ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos vartojimo kredito sutarties. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 str. 1 d., 6.872 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra akcentavęs būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismas, spręsdamas palūkanų mažinimo klausimą, turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, prašomos priteisti palūkanos už paskolintų pinigų naudojimąsi iki visiško kredito grąžinimo dienos yra aiškiai per dideles. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota palūkanų suma 557,33 Eur, kuri tris kartus didesnė už kredito sumą, yra neprotingai didelė. Be to, atsižvelgiant į pradinės kreditorės veiklos specifiką – teikia greitąsias vartojimo paskolas – teismas pažymi, kad atsakovei tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nustatytu terminu negrąžinus paskolos, pradinė kreditorė ilgą laiką nesikreipė į teismą, negynė savo teisių. Pažymėtina, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovas, įgijęs reikalavimo teisę į atsakovės skolą, patyrė būtent tokio dydžio nuostolius, dėl atsakovės netinkamo prievolės įvykdymo, nėra pateiktas į bylą ir aiškus palūkanų paskaičiavimas (CPK 12 str., CPK 178 str.). Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principais, konstatuotina, kad prašomos priteisti palūkanos yra aiškiai per didelės ir yra mažintinos teismo iniciatyva iki 100,00 Eur laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (CK 6.73 str., CK 6.258 str. 3 d., CK 6.71 str.). Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

6Taip pat iš atsakovės priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.),

7Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai – 15,00 Eur žyminio mokesčio, kadangi nuo tenkintos reikalavimų sumos turi būti sumokėtas įstatymo nustatytas minimalaus dydžio žyminis mokestis, teikiant ieškinį elektroninėmis ryšio priemonėmis ir 121,00 Eur procesinių dokumentų paruošimo išlaidos (LR CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1, 2 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str., 279 str., 285-287 str.,

Nutarė

9ieškinį tenkinti ir dalies.

10Priteisti ieškovui BnP Finance, AB, įmonės kodas 302447985, iš atsakovės N. M., asmens kodas ( - ) 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) negrąžintą kredito dalį, 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) mokėjimo palūkanas, 15,57 Eur (penkioliką eurų 57 ct) netesybas už netinkamą prievolės vykdymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016 m. spalio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,00 Eur (vieno šimto trisdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

11Kitą ieškinio dalį atmesti.

12Atsakovė sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

14Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai