Byla 2-2078/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „DNB banko“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1183-125/2013, kuria buvo atmestas pareiškėjo akcinės bendrovės „DNB banko“ skundas dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, Trans Farm Ltd, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „EDP Group“, valstybės įmonė Turto bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsakovui UAB „Klaipėdos Saturnas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi patvirtintas šios įmonės kreditorių reikalavimų sąrašas, o 2012 m. birželio 5 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Atsakovo kreditorių susirinkimas 2011-10-05 nutarimu patvirtino administravimo išlaidų sąmatos projektą, kuriuo administratoriaus atlyginimas už visą administravimo laikotarpį nustatytas 50 000 Lt + PVM, patvirtintos atskiros administravimo ir ūkinės komercinės veiklos išlaidos. Atsakovo UAB „Klaipėdos Saturnas“ 2012-06-19 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo, kuris Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi buvo panaikintas. Kreditorių pakartotinis susirinkimas 2012-12-10 nutarimu patvirtino papildomą administravimo išlaidų sąmatą, tačiau šis nutarimas 2013-04-08 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2.1 p. panaikintas, o 2.2 p. buvo patvirtinta papildoma administravimo išlaidų sąmata.

6Atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorius AB „DNB bankas“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Klaipėdos Saturnas“ 2013-04-08 kreditorių susirinkimo nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ 2.2 dalį ir klausimą išspręsti iš esmės – nustatyti papildomą atlyginimą administratoriui nuo 2012-12-10 iki 2013-12-31: 10 proc. + PVM sėkmės mokestį nuo išieškotų piniginių sumų iš trečiųjų asmenų ir 5 proc. + PVM sėkmės mokestį nuo vykdomos ūkinės komercinės veiklos. Nurodė, kad klausimas dėl papildomų administravimo išlaidų jau buvo išspręstas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi. Kreditorių susirinkimas skundžiamu nutarimu patvirtino ekonomiškai nepagrįstą, pažeidžiančią kreditorių interesus, akivaizdžiai neprotingą sąmatą.

7Atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atstovas skundo prašė netenkinti.

8Suinteresuoti asmenys VSDFV Klaipėdos skyrius, VĮ Turto bankas atsiliepimais į skundą bylą prašė spręsti teismo nuožiūra. Suinteresuotas asmuo Trans Farm Ltd atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 21 d. nutartimi minėto skundo netenkino.

11Teismas, išnagrinėjęs šį ginčą žodinio proceso tvarka, nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi Nr. B2-359-125/2012 nurodė, kad, svarstant klausimą dėl administravimo išlaidų padidinimo, administratorius turi pagrįsti papildomų išlaidų būtinumą, konstatavo, jog įmonės bankroto procedūra vyksta ilgą laiką, įmonė vykdo veiklą, todėl anksčiau nustatytos išlaidos yra aiškiai per mažos ir galėtų būti didinamos. Skundžiama teismo nutartimi teismas konstatavo, kad nors administratorius įmonės turtą valdo per samdytą juridinį asmenį, o įmonės apskaitą tvarko kitas samdytas juridinis asmuo, tačiau tai nepaneigia išlaidų būtinumo, nes nurodytus veiksmus gali atlikti tiek administratoriaus darbuotojas, tiek samdytas juridinis asmuo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad administratoriaus turėtos išlaidos padidėjo ir dėl ginčų tarp stambiausių kreditorių – AB DNB banko ir Trans Farm Ltd, kurie padidino darbo krūvius administratoriui. Teismas sprendė, kad administratorius, pristatydamas 2013-04-08 kreditorių susirinkimui papildomų išlaidų sąmatos projektą, atsižvelgė į teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartyje išdėstytus argumentus, labiau pagrindė papildomų išlaidų būtinumą.

12Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo 2013-01-01 šalyje iki 1 000 Lt yra padidintas minimalus atlyginimas, šalyje nustačius didesnį minimalų atlyginimą už darbą administratorius savo darbuotojams negali mokėti mažiau nei nustatytas minimumas, todėl gali tikėtis, kad jam bus padidintas administravimui skirtos lėšos.

13Teismo nuomone, skundžiamu nutarimu nustatyta sėkmės mokesčio mokėjimo tvarka administratorių skatins siekti geresnių įmonės bankroto metu vykdomos veiklos rezultatų, administratoriaus atlyginimo 2 000 Lt/mėn. nustatymas nuo 2012-12-10 iki įmonės veiklos pabaigos, bet ne daugiau kaip 24 000 Lt (tai yra dvejiems metams) nėra aiškiai per didelis ar neprotingas, nes bankroto procesas užsitęsė ne dėl administratoriaus kaltės.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Pareiškėjas kreditorius AB „DNB bankas“, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, panaikinant 2013-04-08 BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ 2.2 dalimi patvirtintą bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmatą; nustatyti papildomą atlyginimą bankroto administratoriui nuo 2012-12-10 iki 2013-12-31: 10 proc. + PVM sėkmės mokestį nuo išieškotų piniginių sumų iš trečiųjų asmenų ir 5 proc. + PVM sėkmės mokestį nuo vykdomos ūkinės komercinės veiklos pelno. Skundą grindė šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad 2013-04-08 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta papildoma bankroto administravimo išlaidų sąmata nėra aiškiai per didelė ar neprotinga. Atsakovo tęsiama ūkinė veikla nereikalauja didelių bankroto administratoriaus laiko ir darbo sąnaudų.
  2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino to, kad daugelio savo pareigų atlikimą bankroto administratorius yra delegavęs tretiesiems asmenims, kuriems mokama iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Todėl skundžiamu nutarimu patvirtinto papildomo atlyginimo administratoriui dydis yra visiškai neadekvatus jo atliekamam darbui ir nesąžiningas kreditorių atžvilgiu.
  3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nuo 2013-01-01 šalyje padidintas minimalus atlyginimas turi įtakos bankroto administratorių išlaidoms, kadangi jam atlyginimas nustatomas už konkrečios bankroto bylos administravimą, įvertinus jo darbo apimtis, o ne jo mokamą atlyginimą savo darbuotojams.
  4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad administratorius pagrindė skundžiamu nutarimu papildomai patvirtintų 1000 Lt + PVM išlaidų buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugoms poreikį.
  5. Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl apelianto skundo argumentų, jog skundžiamu nutarimu nepagrįstai pakeista išlaidų juridinėms paslaugoms skyrimo tvarka.

16Atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ administratorius atsiliepime į skundą prašė jį atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį. Nurodė, kad teismas pagrįstai nesprendė administravimo išlaidų patvirtinimo klausimo, o apelianto argumentai, kad teismas privalėjo pats nustatyti papildomą administravimo išlaidų sąmatą, yra teisiškai nepagrįsti (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Teismas tinkamai įvertino tai, kad nuo 2013-01-01 20 proc. padidėjo minimalus mėnesinis atlyginimas, todėl tai sudaro pagrindą padidinti administravimo išlaidas. Kitaip būtų apribota administratoriaus teisė gauti atlyginimą už darbą ir tų išlaidų kompensavimą.

17Suinteresuotas asmuo Trans Farm Ltd atsiliepime prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tuo, kad apeliantas deklaratyviai įvardija savo subjektyvią nuomonę, tačiau nepagrindžia teisiškai reikšmingų argumentų buvimo (IBĮ 36 str. 5 d.). Teismas pagrįstai nustatė, kad administravimo išlaidų sąmata nėra aiškiai per didelė ar neprotinga, tačiau apeliantas jokiais argumentais nepaneigia teismo nutarties motyvų, o pateiktas skundas paremtas tais pačiais argumentais, kaip ir skundas dėl kreditorių nutarimo, paduotas Klaipėdos apygardos teismui. Atskirajame skunde nenurodoma, kodėl teismo nutartis yra neteisėta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Taigi apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo nutarties, kuria atmestas kreditoriaus AB DNB banko skundas dėl 2013-04-08 BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta papildoma administravimo išlaidų sąmata.

21Kaip žinia, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas, disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas Įmonių bankroto įstatymu priskirtas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 str. 2 d.). Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl minėtų klausimų, yra konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo, ir jis privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos duomenis, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Tuo tarpu teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012).

22Taigi teismas, patikrinęs kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą ir nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

23Turėdamas omenyje aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą ir teismų praktikos išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas mano esant tikslinga atkreipti dėmesį į UAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto byloje Nr. B2-193-125/2013, pateiktoje kartu su AB DNB banko atskiruoju skundu, nustatytas faktines aplinkybes, galinčias turėti įtakos tikrinant apelianto AB DNB banko argumentus ir sprendžiant, ar skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas galėjo būti priimtas dėl vieno kreditoriaus dominavimo ir jo nesąžiningo elgesio, kelių kreditorių susitarimų, etc. Kaip matyti iš skundžiamo 2013-04-08 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6, šiame susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 29 659 778,23 Lt iš teismo patvirtintų 31 254 245,74 Lt visų kreditorinių reikalavimų sumos (94,90 proc.) Kreditoriai BUAB „EDP Group“, turintis 5 197 242,02 balsų, bei Trans Farm Ltd., turintis 13 292 789,70 balsų, balsavo už skundžiamo nutarimo priėmimą, tuo tarpu kreditoriai AB DNB bankas, turintis 10 630 624,55 balsų, VĮ Turto bankas, turintis 532 943,92 balsų bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, turinti 6 178,04 balsų, balsavo prieš minėto nutarimo priėmimą (civilinės bylos Nr. B2-193-125/2013 t. 4, b. l. 157-160).

24Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašą, kreditorius UAB „EDP Group“ yra vienintelis UAB „Klaipėdos Saturnas“ akcininkas (civilinės bylos Nr. B2-193-125/2013 t. 1, b. l. 160-164). Tuo tarpu kreditorius Trans Farm Ltd. yra vienintelio UAB „Klaipėdos Saturnas“ akcininko UAB „EDP Group“ akcininkas, kuriam priklauso 66,64 proc. minėtos įmonės akcijų (civilinės bylos Nr. B2-193-125/2013 t. 1, b. l. 49). Abu minėtus asmenis susirinkime atstovavo advokatas M. K. (civilinės bylos Nr. B2-193-125/2013 t. 4, b. l. 157). Taigi vien šie duomenys, apeliacinės instancijos teismo manymu, suponuoja prielaidą, jog šie kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 59,16 proc. visų BUAB „Klaipėdos Saturnas“ patvirtintų finansinių reikalavimo sumos, susirinkimuose spręsdami klausimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės turtu, gali piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi (CPK 185 str.).

25Be to, byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad kreditoriaus Trans Farm Ltd. teismo patvirtintas reikalavimas kyla iš laidavimo sutarčių, kuriomis UAB „Klaipėdos Saturnas“ visu savo turtu užtikrino paskolos davėjui Trans farm Ltd. už paskolos gavėjo UAB „EDP Group“ įsipareigojimus pagal Trans farm Ltd. ir UAB „EDP Group“ sudarytas paskolos sutartis (civilinės bylos Nr. B2-193-125/2013 t. 2, b. l. 144-145, t. 3, b. l. 54). Šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. gruodžio 27 d. įsiteisėjusiu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-1523/2012, kaip prieštaraujančią juridinio asmens veiklos tikslams ir pažeidžiančią kitų kreditorių interesus, pripažino negaliojančia 2009-08-12 Laidavimo sutartį, sudarytą tarp BUAB „Nomino“ ir Trans Farm Ltd., kuria UAB „Nomino“ taip pat visu savo turtu laidavo už UAB „EDP Group“ prievolės grąžinti 1 648 000 EUR paskolą, suteiktą UAB „EDP Group“ pagal 2006-07-12 paskolos sutartį, įvykdymą (CPK 179 str. 3 d., 182 str. 2 p.).

26Taigi turėdamas omenyje tai, kas nurodyta aukščiau ir iš esmės nagrinėdamas atskirojo skundo argumentus dėl skundžiamos nutarties, apeliacinės instancijos teismas dar kartą akcentuoja, kad net ir tuo atveju, kai už nutarimus balsuoja dauguma įmonės kreditorių, bankroto administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti arba pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, vis tiek tenka pareiga išsamiai bei motyvuotai pagrįsti, kodėl yra būtinos atitinkamos administravimo išlaidos ir kodėl reikalingas būtent toks išlaidų dydis, o išlaidų dydžiai turi atitikti protingumo ir teisingumo kriterijus (CK 1.5 str.). Tuo tarpu teismas, nagrinėjantis skundą dėl tokio kreditorių susirinkimo nutarimo, turėdamas omenyje tai, kad tokios kategorijos bylose esama viešojo intereso, kuris suponuoja teismo pareigą pačiam būti aktyviam, turėdamas pareigą bei galimybę nustatyti visus pirmiau paminėtus faktus – kaip jau minėta, bankroto byla nagrinėjama nuo 2010 m., – privalo nustatyti visas faktines aplinkybes, turinčias įtakos šiam klausimui spręsti, įvertinti šiuos faktus remdamasis vidiniu įsitikinimu, minėtais teisingumo ir protingumo principais ir tuo vadovaudamasis spręsti dėl kreditoriaus skundo pagrįstumo ir skundžiamo susirinkimo teisėtumo ir pagrįstumo, tuo labiau, kad administravimo išlaidų šaltinis yra likviduojamos įmonės turtas (ĮBĮ 24 str., CK 1.5 str., CPK 185 str.).

27Kaip minėta, apeliantas AB DNB bankas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai nustatė papildomą 2 000 Lt/mėn. + PVM fiksuotą atlyginimą administratoriui bei sėkmės mokestį – 10 proc. + PVM nuo išieškotų piniginių sumų iš trečiųjų asmenų bei 20 proc. + PVM nuo vykdomos komercinės veiklos pelno. Iš tiesų, sutiktina su bankroto administratoriaus teiginiais, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto administratoriaus atlyginimas gali būti nustatomas iš dviejų dalių – pirmoji, kai bankroto administratoriui yra nustatomas atlyginimas už atliktus darbus, kuriuos jis privalo atlikti pagal ĮBĮ nuostatas ir kreditorių susirinkimo sprendimus ir antroji – kreditorių susirinkimo numatyta premijinė atlyginimo forma, kuriai gali būti prilyginamas sėkmės mokestis (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012, etc.). Taigi nustačius, kad nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas, nustatydamas papildomą atlygį administratoriui, pasirinko abi aukščiau minėtas atlyginimo formas, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nustatyti administravimo kaštai, jų atitikimas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, turi būti kompleksiškai vertinami tiek atskirai, tiek sudėjus abu šių išlaidų dydžius (CPK 185 str.).

28Dėl fiksuoto papildomo bankroto administratoriaus atlyginimo

29Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog 2011-10-05 BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo metu jau buvo nustatytas 50 000 Lt + PVM dydžio atlyginimas administratoriui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės veiklos pabaigos (civilinės bylos Nr. B2-193-125/2013 t. 3, b. l. 37-41). Tuo tarpu spręsdamas, jog šis atlyginimas padidintas teisėtai, teismas iš viso nevertino fakto, jog skundžiamu 2013-04-08 nutarimu patvirtintus papildomą atlygį, jo dydis gali padidėti dar 24 000 Lt + PVM, kas iš esmės sudaro beveik pusę viso ankstesniu nutarimu patvirtintos atlygio sumos. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, siekdamas tokio dydžio papildomo atlygio, administratorius privalo ne vien remtis faktu, jog užsitęsė bankroto procedūros, už kurias, tai yra iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, jau yra paskirtas fiksuotas 50 000 Lt + PVM atlyginimas – privalu įrodyti, jog būtent dėl užsitęsusio proceso iškilo reikmė atlikti konkrečius papildomus darbus, o tokių darbų faktinė apimtis, sudėtingumas, etc., priežastiniu ryšiu yra tiesiogiai susiję reikalaujamo papildomo atlygio suma (CPK 178 str., 185 str.).

30Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas kreditoriaus AB DNB banko skundą, konstatavo, kad administratorius pagrindė papildomų išlaidų būtinumą, tačiau plačiau papildomos BUAB „Klaipėdos Saturnas“ administravimo išlaidų sąmatos projekto iš viso neanalizavo (b. l. 18-23). Apeliacinės instancijos teismas, kaip fakto instancija, išanalizavęs minėtą projektą ir jame išdėstytus argumentus, kuriais grindžiamas toks administratoriaus prašymas, nesutinka su minėta teismo išvada (CPK 185 str.). Visų pirma, kaip jau buvo minėta, šiuo atveju administratorius apsiribojo vien ĮBĮ nustatytų bankroto administratoriaus funkcijų išvardijimu, taip pat teoriniais teiginiais, jog nustatant atlyginimą, turi būti atsižvelgta į tai, ar įmonė tęsia veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, įmonei iškeltų bylų ir bendrovės pareikštų ieškinių sudėtingumą, kiekį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tačiau nei minėtame projekte, nei atsiliepime į atskirąjį skundą, administratorius iš viso neįrodinėjo konkrečių faktinių aplinkybių, kurioms esant, kreditoriams atsirastų pagrindas spręsti, jog tinkamam ĮBĮ nustatytų pareigų atlikimui jam nepakanka jau paskirto atlyginimo, tuo labiau skirti konkrečią jo reikalaujamą pinigų sumą (CPK 178 str., 314 str.). Antra, teismui taip pat nepateikti įrodymai, paneigiantys apelianto AB DNB banko nurodomus faktus, jog daugelio savo pareigų, nustatytų ĮBĮ, atlikimą administratorius yra delegavęs tretiesiems asmenims, kuriems mokama iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Tuo tarpu akivaizdu, jog šių aplinkybių išsamus patikrinimas taip pat yra svarbus sprendžiant nagrinėjamą klausimą (CPK 185 str.). Trečia, teismas sutinka su administratoriaus atsiliepime išdėstytais motyvais, kad užsitęsus bankroto procedūroms, atitinkamai gali būti sprendžiama dėl administravimo išlaidų padidinimo. Tačiau, kaip jau ne kartą minėta ir kaip teisingai nurodo apeliantas AB DNB bankas, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog atlyginimas administratoriui nustatomas ne vien pagal tai, kiek laiko vyksta bankroto procedūros, o turi būti atsižvelgiama į šio asmens konkrečias darbo apimtis vykdant šias procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1216/2012; 2013 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-351/2013, etc.). Ketvirta, teismas laiko visiškai nepagrįstu skundžiamoje teismo nutartyje nurodytą motyvą, jog Lietuvoje nuo 2013-01-01 padidinus minimalų mėnesinį atlyginimą, administratorius gali tikėtis, kad jam bus padidinta administravimui skirta lėšų suma. Kaip teisingai nurodo apeliantas, administratorius įstatymo jam nustatytas funkcijas atlieka ne darbo, o civilinių teisinių santykių pagrindu ir atlyginimas jam mokamas kaip verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Penkta, nagrinėjant šį klausimą, svarbu atkreipti dėmesį taip pat į tai, kad pagal bylos medžiagą, pirminė šių išlaidų sąmata su bankroto administratoriaus reikalautu atlyginimu – 50 000 Lt + PVM nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės veiklos pabaigos, buvo patvirtinta dar 2011-10-05. Taigi akivaizdu, kad patyręs administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2004-03-17, yra baigęs 194, o šiuo metu vykdo 61 bankroto procedūrą) sąmatos projektą teikė jau įvertinęs BUAB „Klaipėdos Saturnas“ finansinę situaciją, administratoriaus funkcijų mastą, įmonės turimo turto bei įsipareigojimų santykį, etc., todėl dar tuomet numatė ar galėjo numatyti funkcijoms atlikti reikalingo atlyginimo dydį (CPK 185 str.).

31Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo AB DNB banko skundą, neturėjo pagrindo laikyti, jog toks kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 185 str.).

32Dėl bankroto administratoriaus papildomo premijinio atlyginimo

33Kaip minėta, kitą ginčijamame sprendime patvirtintą bankroto administratoriaus atlyginimo dalį sudaro taip pat ir sėkmės mokestis – 10 proc. + PVM nuo išieškotų piniginių sumų iš trečiųjų asmenų bei 20 proc. + PVM nuo vykdomos komercinės veiklos pelno. Apeliantas AB DNB bankas iš esmės pripažįsta, jog toks sėkmės mokestis administratoriui gali būti mokamas, tačiau tiek kreditorių susirinkimui siūlė, tiek atskirajame skunde siūlo papildomą atlyginimą administratoriui nustatyti tokiu būdu – 10 proc. + PVM nuo išieškotų piniginių sumų iš trečiųjų asmenų bei 5 proc. + PVM nuo vykdomos komercinės veiklos pelno.

34Įvertinęs aukščiau nurodytus faktus, apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apelianto AB DNB banko argumentais ir pažymi, kad užsitęsus bankroto procedūrai, bankroto administratoriui, siekiančiam patenkinti kaip įmanoma daugiau kreditorių finansinių reikalavimų, už spartesnį, efektyvesnį skolų išieškojimą iš bankrutuojančios įmonės debitorių, kaip papildomas atlygis galėtų būti skirta sėkmės mokesčio nuo išieškotų sumų procentinė dalis. Tačiau taip pat akivaizdu, kad įstatymų leidėjui ir taip nustačius įpareigojimą administratoriui imtis priemonių skoloms iš įmonės skolininkų išieškoti (ĮBĮ 11 str. 3 d. 23 p.), šis asmuo, siekdamas dar ir papildomo sėkmės mokesčio už vykdomas funkcijas, kreditorių susirinkimui privalo pateikti informaciją apie skolų išieškojimo galimybes, atliktinus papildomus veiksmus siekiant greičiau ir ekonomiškiau šias skolas atgauti, etc. Taigi tik tokiu atveju būtų galima spręsti, ar reikalaujamas atlygis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimus (CK 1.5 str.). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju administratoriui minėtų duomenų nepateikus nei kreditorių susirinkimui, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams, laikytina nepagrįsta pirmosios instancijos išvada, jog kreditorių nustatyto 10 proc. nuo išieškotų sumų sėkmės mokesčio dydis administratorių skatins siekti geresnių bankrutuojančios įmonės rezultatų (CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

35Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nagrinėjamos bylos medžiaga taip pat nesuteikia pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą laikyti pagrįstu ir teisėtu skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl 20 proc. + PVM atlygio administratoriui nuo vykdomos komercinės veiklos pelno. Kaip minėta, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartimi UAB „Klaipėdos Saturnas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kreditoriams nutarus, kad taikos sutarties sudarymas yra negalimas. Taigi nors bendrovė iki turto pardavimo tęsia ūkinę veiklą – tai yra užsiima vien tik jai nuosavybės teise priklausančio pastato-prakybos centro nuoma, akivaizdu, kad ši veikla yra nukreipta ne į įmonės reabilitaciją, o tik į didesnės dalies kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo galimybę (ĮBĮ 32 str., 35 str.). Todėl atsižvelgiant į tai, kas paminėta, taip pat į viešojo intereso egzistavimą šioje byloje, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant klausimą dėl atlygio administratoriui nuo vykdomos komercinės veiklos pelno dydžio, visų pirma, prioritetas turi būti teikiamas ne administratoriaus kaip verslo subjekto siekimui gauti papildomą atlygį už sėkmingai vykdomą veiklą, o jo tiesioginės įstatyminės priedermės įvykdymui – siekimui, kad būtų atlyginta kuo didesnė dalis bankrutavusios įmonės skolos jos kreditoriams. Antra, pasisakydamas dėl sėkmės mokesčio nustatymo, kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog toks mokestis negali sudaryti sąlygų administratoriui nepagrįstai praturtėti, be to, nors bylų ratio decidendi ir nesutampa, šis teismas yra išaiškinęs, jog įkeisto nekilnojamojo turto pardavimas už likvidacinę vertę, o atsargų – už balansinę jų vertę, savaime neturi būti laikomas „sėkme“ sėkmės mokesčio prasme, bet įprastiniais normaliais rezultatais. Tačiau turto pardavimas už didesnę nei nurodyta kaina reiškia pridėtinę vertę bankrutuojančios įmonės kreditoriams, todėl gali būti laikomas „sėkme“ sėkmės mokesčio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012).

36Taigi turint omenyje nurodytus išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismo nuomone, bankroto administratorius, siekdamas papildomai gauti jo prašomą atitinkamo dydžio sėkmės mokestį, kreditorių susirinkimui turėtų pateikti duomenis, kuriais remiantis būtų galima aiškiai nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės, toliau vykdančios veiklą, kuri, kaip matyti iš bylos medžiagos, apsiriboja vien tik šiai įmonei priklausančių komercinės paskirties patalpų, esančių Taikos pr. 5, Klaipėdoje, nuoma, rezultatai būtent dėl administratoriaus veiksmų yra geresni nei įprastai šioje rinkoje, o taip pat, ar dėl šių rezultatų būtent kreditoriai gauna didesnės naudos. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, bankroto administratorius, pvz., galėtų pateikti statistiką, kad BUAB „Klaipėdos Saturnas“ priklausančias patalpas nuomoja didesnėmis nei rinkos kainomis, kad imasi aktyvių veiksmų surasti nuomininkus dar neišnuomotoms patalpoms, etc. Tuo tarpu tokių įrodymų byloje nėra. Taip pat nėra duomenų, kad kreditorių susirinkimas, ar pirmosios instancijos teismas iš viso būtų nagrinėję, ar pagrįstas šis administratoriaus reikalavimas tuo aspektu, kad, kaip teigia apeliantas, nustatytas veiklos sėkmės mokestis – 20 proc. + PVM atlygio administratoriui nuo vykdomos komercinės veiklos pelno, gali viršyti 150 000 Lt., ar toks mokestis nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste iš viso neprieštarauja bankroto proceso tikslams, viešajam interesui, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimams (CK 1.5 str.). Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į taip pat vertintiną apelianto AB „DNB bankas“ nurodomą aplinkybę, jog šio pastato – prekybos centro, administravimas ir ūkinės veiklos organizavimas yra perduotas UAB „Start Invest“, kuriam už šiuos darbus mokama po 3 500 Lt + PVM per mėnesį (b. l. 29-31). Minėta, kad administratorius savo atsiliepime šios aplinkybės neneigia.

37Teismo įsitikinimų paminėtos aplinkybės suteikia pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra neteisingos (CPK 178 str., 185 str.).

38Dėl administravimo išlaidų buhalterinėms paslaugoms

39Minėta, kad ginčijamu susirinkimo nutarimu taip pat skirta 2 000 Lt + PVM/mėn. ūkinės-komercinės veiklos buhalterinės apskaitos paslaugoms bei 1 000 Lt + PVM/mėn. buhalterio paslaugoms tvarkyti bankrutavusios įmonės apskaitą. Apeliantas, nesutikdamas su patvirtinta 1 000 Lt + PVM/mėn. išlaidų eilute, dėl kurios pirmosios instancijos teismas atskirai iš viso nepasisakė, nurodo, kad administratorius taip pat iš viso neįrodinėjo ir nepateikė duomenų, pagrindžiančių faktą, jog buhalterio darbo apimtys būtų padidėję teikiant paslaugas, kurios susiję būtent su šios įmonės – BUAB „Klaipėdos Saturnas“, bankroto procedūromis, o ankstesniu nutarimu patvirtinta suma nėra pakankama.

40Vertindamas minėtus motyvus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal bylos medžiagą visą BUAB „Klaipėdos Saturnas“ buhalterinę apskaitą veda UAB „Verslo valdymo centras“ (b. l. 82). Taigi, teismo vertinimu, administratorius negalėjo apsiriboti teiginiais, jog ankstesniu kreditorių nutarimu skirtos lėšos yra neadekvačios faktiškai atliekamiems darbams. Kaip jau buvo minėta pirmiau, siekdamas pagrįsti reikalavimą dėl papildomų lėšų šioms paslaugoms skurimo, kreditorių susirinkimui privalėjo ir, akivaizdu, jog turėjo galimybę pateikti duomenis, kokią UAB „Verslo valdymo centras“ darbo valandų sąnaudų per mėnesį dalį sudaro būtent šios – likviduojamos dėl bankroto įmonės, ūkinės-komercinės veiklos dokumentų tvarkymas, o kokią teikiamų buhalterinių paslaugų dalį – kitos konkrečios paslaugos, susijusios su bankroto procedūromis. Apeliacinio teismo nuomone, tik turint omenyje reikalavimą dėl bankroto procedūrų ekonomiškumo ir atsižvelgiant į vidutines buhalterinių paslaugų teikimo rinkos kainas, turėtų sprendžiama dėl papildomų išlaidų, skirtinų minėtoms paslaugoms, dydžio pagrįstumo/protingumo, taigi ir dėl atitinkamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo (CPK 185 str.). Todėl byloje nesant duomenų, pagrindžiančių šį administratoriaus reikalavimą, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad kreditoriai turėjo pakankamą pagrindą patvirtinti papildomas administravimo išlaidas, skirtas buhalterinėms paslaugoms (CPK 178 str.).

41Dėl administravimo išlaidų juridinėms paslaugoms

42Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atskirojo skundo motyvais, jog skundžiamu BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimu, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai pakeista išlaidų juridinėms paslaugoms skyrimo tvarka. Kadangi šis teismas dėl minėtų argumentų plačiau nepasisakė, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos medžiaga patvirtina apelianto AB DNB bankas teiginį, jog ankstesniame – 2011-10-05 kreditorių susirinkime, buvo nutarta išlaidas juridinėms paslaugoms skirti pagal faktą ir suderinus su kreditorių susirinkimu. Gi skundžiamu 2013-04-08 nutarimu yra patvirtinta 10 000 Lt + PVM lėšų suma šioms išlaidoms, nustatant, kad jos naudojamos tik esant teisminiams ginčams. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad ne kiekvienam teisminiam ginčui yra būtina profesionalaus teisininko pagalba, todėl kreditoriams turėtų būti pateikta aiški informacija, kokiems ginčams, kokioms konkrečioms teisinėms paslaugoms gauti, etc., administratoriui yra būtinos tokios išlaidos. Jau buvo minėta, jog BUAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto procesas, kuriam vadovauja teismo paskirtas administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, vyksta jau nuo 2010 m. Taigi akivaizdu, kad minimam asmeniui, kuris žino ĮBĮ nustatytus šio proceso tikslus, terminus, per kuriuos bankroto procedūros privalo būti užbaigtos ir ėmėsi atliekamo darbo būtent ĮBĮ nustatytomis sąlygomis, – šios bylos nagrinėjimo metu yra ar privalo būti visiškai aišku, kokios aplinkybės kliudo jam tinkamai įvykdyti įstatyme nustatytas pareigas ir baigti procedūras kuo ekonomiškesniu kreditoriams būdu. Pagal viešus duomenis ši įmonė bankroto administravimo paslaugomis verčiasi nuo 2004 m., joje dirba 15 darbuotojų, iš kurių 7 – įgalioti asmenys, vykdoma 61, o užbaigta beveik 200 bankroto procedūrų, pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis ji neretai remiasi samdomų profesionalių teisininkų pagalba (CPK 179 str. 3 d.). Taigi akivaizdu, kad tokią patirtį turinti įmonė turi pakankamai žinių bei galimybių tiek kreditorių susirinkimui, tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismui tinkamai ir laiku pagrįsti savo reikalavimus, o taip pat argumentus, nesutinkant su kito asmens reikalavimais šioje byloje nagrinėjamais, atskirai imant – dėl būtinųjų išlaidų juridinėms paslaugoms (ĮBĮ 11 str. 1 d., 5 d., 13 d., CPK 7 str., 42 str. 5 d.).

43Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apelianto AB DNB banko skundas atmestas iš esmės nagrinėjus šio klausimo, yra nepagrįsta bei neteisėta taip pat ir dėl pirmiau nurodytų argumentų (CPK 185 str.).

44Teismas, atsižvelgdamas į byloje esantį viešąjį interesą, į tai, kad pagal LITEKO informacinės sistemos duomenis atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių sąrašą sudaro 25 kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 31 242 987,03 Lt, kad pagal bylos duomenis, kreditoriaus VĮ Turto banko 382 943,92 Lt finansinį reikalavimą sudaro iš kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos perimti reikalavimai, taip pat ir pirmąja eile tenkintini darbuotojų reikalavimai, – laiko, jog yra būtina dar kartą pabrėžti aplinkybes, kurios apibūdina šį bankroto procesą. Kaip žinia, juridinio asmens restruktūrizavimo ir likvidavimo procedūrų tikslai yra skirtingi. Minėta, jog šioje BUAB „Klaipėdos Saturnas“ byloje, skirtingai nei civilinėse bylose dėl įmonių restruktūrizavimo proceso, nagrinėjami klausimai yra susiję ne su įmonės pertvarkymu, jos veiklos atgaivinimu, tačiau su bankroto procedūrų pabaigimu, kaip tai yra nuspręsta galiojančioje Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartimi, kuria bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tai yra su turto realizavimu, įstatyme nustatyta tvarka kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimu bei įmonės pabaigos fakto įforminimu. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 7 dalis nustato maksimalų terminą – 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutavusios įmonės turtas privalo būti realizuotas ir atitinkamai nedelsiant sprendžiama dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo bei įmonės pabaigos.

45Kaip minėta, ši bankroto byla iškelta prieš trejus metus, nutartis dėl atsakovo pripažinimo bankrutavusiu ir likviduojamu priimta daugiau nei prieš vienerius metus, tačiau, kaip matyti iš duomenų, esančių Įmonių bankroto departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos internetinėje svetainėje, apie BUAB „Klaipėdos Saturnas“ turto varžytynes iki šiol nėra paskelbta, kaip seka iš LITEKO informacinėje sistemoje esančių duomenų, Klaipėdos apygardos teisme dar nebaigtos supaprastinto bankroto procedūros likviduojamos dėl bankroto UAB „AMGS“ bankroto byloje Nr. B2-212-524/2013, kuri iškelta teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi ir kurioje yra patvirtintas 80 323,23 Lt BUAB „Klaipėdos Saturnas“ finansinis reikalavimas, tenkintinas trečiąja eile, ir šis BUAB „Klaipėdos Saturnas“ turtas iki šiol taip nėra realizuotas. Taigi akivaizdu, kad teismuose nėra nagrinėjama ginčų, kurie, teismo nuomone, iš esmės kliudytų įmonės likvidavimo procedūroms. Tuo tarpu pagal informaciją (skelbimai apie patalpose vykdomą komercinę veiklą), esančią viešoje erdvėje (http://www.vabbi.lt/index.php?lang=lt, etc.), galima daryti išvadą, jog nebūtų kliūčių tam, kad šiai bendrovei priklausantis minėtas nekilnojamasis turtas – prekybos centras, esantis Klaipėdos miesto prestižinėje vietoje, būtų realizuotas kuo operatyviau, kaip to reikalauja tiek įmonių bankroto proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principai, tiek ir įmonės kreditorių teisėti lūkesčiai (CPK 185 str.).

46Esant aukščiau nurodytoms faktinėms nagrinėjamos bylos aplinkybėms, išdėstytiems argumentams, atsižvelgdamas į teismų praktikos išaiškinimus minimais klausimais, apeliacinės instancijos teismas panaikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Paminėti argumentai leidžia nagrinėjamą klausimą išspręsti iš esmės, todėl patenkinus kreditoriaus AB DNB banko skundą, naikinamas ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas (IBĮ 24 str., CK 1.5 str., CPK 178 str., 185 str.). Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo teisė (ĮBĮ 36 str. 2 d.), teismas perduoda šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo ir netenkina šio kreditoriaus prašymo atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012, išaiškinimus nustatyti jo pasiūlytoje sąmatoje nurodytas administravimo išlaidas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Pažymėtina, kad apelianto AB DNB banko nurodytos bei nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi – minimoje kasacinio teismo nutartyje pasisakyta tik dėl administravimo išlaidų apmokėjimo proporcingo paskirstymo, o ne administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo/keitimo.

47Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentais teisinės reikšmės klausimo išsprendimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako (CPK 185 str.).

48Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

49Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti.

50Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ (įmonės kodas 301011604) 2013 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ ir perduoti šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Atsakovo kreditorių susirinkimas 2011-10-05 nutarimu patvirtino administravimo... 6. Atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorius AB „DNB bankas“... 7. Atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriaus UAB „Klaipėdos... 8. Suinteresuoti asmenys VSDFV Klaipėdos skyrius, VĮ Turto bankas atsiliepimais... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 21 d. nutartimi minėto skundo... 11. Teismas, išnagrinėjęs šį ginčą žodinio proceso tvarka, nustatė, kad... 12. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo 2013-01-01 šalyje iki 1 000 Lt yra... 13. Teismo nuomone, skundžiamu nutarimu nustatyta sėkmės mokesčio mokėjimo... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Pareiškėjas kreditorius AB „DNB bankas“, nesutikdamas su minėta teismo... 16. Atsakovo BUAB „Klaipėdos Saturnas“ administratorius atsiliepime į skundą... 17. Suinteresuotas asmuo Trans Farm Ltd atsiliepime prašo skundą atmesti,... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo... 20. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo nutarties, kuria... 21. Kaip žinia, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas,... 22. Taigi teismas, patikrinęs kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą ir... 23. Turėdamas omenyje aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą ir teismų... 24. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal VĮ Registrų centro... 25. Be to, byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad kreditoriaus Trans Farm Ltd.... 26. Taigi turėdamas omenyje tai, kas nurodyta aukščiau ir iš esmės... 27. Kaip minėta, apeliantas AB DNB bankas nesutinka su pirmosios instancijos... 28. Dėl fiksuoto papildomo bankroto administratoriaus atlyginimo... 29. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog 2011-10-05 BUAB... 30. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas kreditoriaus AB DNB banko skundą,... 31. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 32. Dėl bankroto administratoriaus papildomo premijinio atlyginimo... 33. Kaip minėta, kitą ginčijamame sprendime patvirtintą bankroto... 34. Įvertinęs aukščiau nurodytus faktus, apeliacinės instancijos teismas iš... 35. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nagrinėjamos bylos medžiaga... 36. Taigi turint omenyje nurodytus išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismo... 37. Teismo įsitikinimų paminėtos aplinkybės suteikia pagrindą spręsti, jog... 38. Dėl administravimo išlaidų buhalterinėms paslaugoms... 39. Minėta, kad ginčijamu susirinkimo nutarimu taip pat skirta 2 000 Lt +... 40. Vertindamas minėtus motyvus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad... 41. Dėl administravimo išlaidų juridinėms paslaugoms... 42. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atskirojo skundo motyvais,... 43. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos... 44. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esantį viešąjį interesą, į tai, kad... 45. Kaip minėta, ši bankroto byla iškelta prieš trejus metus, nutartis dėl... 46. Esant aukščiau nurodytoms faktinėms nagrinėjamos bylos aplinkybėms,... 47. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentais teisinės... 48. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio... 49. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti.... 50. Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos...