Byla e2-669-730/2019
Dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovės patikslintą priešieškinį ieškovėms dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,

3dalyvaujant ieškovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Viva Baltic“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,REZIT“ atstovui advokatui Tadui Elzbergui, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Viva Baltic“ atstovui T. J.,

4atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovėms L. D., G. Č.,

5trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje atstovui V. M.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“, uždarosios akcinės bendrovės „REZIT“ ieškinį atsakovei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovės patikslintą priešieškinį ieškovėms dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

7Teismas

Nustatė

81.

9Byloje nagrinėjami ieškovių reikalavimai dėl atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vienašališko 2017 m. liepos 27 d. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. S-63(1.53)/17 nutraukimo dėl jos esminio pažeidimo pripažinimo nepagrįstu ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

101.1.

11Ieškovės ieškinyje nurodė, kad yra jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, kuri buvo pripažinta laimėjusia atsakovės paskelbtą pirkimą „Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių Nerijoje) paslaugos pirkimas“ ir sudarė 2017 m. liepos 27 d. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S-63(1.53)/17. Sutarties dalykas – krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos. Sudariusi sutartį, uždaroji akcinė bendrovė „Viva Baltic“ pateikė atsakovei 2017 m. liepos 26 d. sutarties įvykdymo užtikrinimo raštą. Sutarties užtikrinimo raštą išdavė „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas. „InterRisk Vienna Insurance Group AAS“ buvo prijungta prie „BTA Baltic Insurance Company AAS“, o visas „InterRisk Vienna Insurance Group AAS“ teises ir pareigas perėmė „BTA Baltic Insurance Company AAS“.

121.2.

13Ieškovės teigia, kad sutarties vykdymo metu atsakovė siekė nepagrįstai nutraukti sutartį su ieškovėmis, motyvuodama tariamais sutarties pažeidimais. Ieškovės nurodo, kad atsakovė 2018 m. liepos 25 d. susitikimo metu pareiškė, jog yra priimtas sprendimas nutraukti sutartį, ir pasiūlė ieškovėms nutraukti sutartį šalių susitarimu, tačiau ieškovės nesutiko su atsakovės pasiūlymu, todėl 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakovė informavo ieškoves apie vienašališką sutarties nutraukimą nuo 2018 m. rugsėjo 4 d..

141.3.

15Uždaroji akcinė bendrovė „Viva Baltic“ pateikė 2018 m. rugpjūčio 21 d. pretenziją Nr. 2018/08/21 dėl neteisėto sutarties nutraukimo atsakovei ir informavo sutarties vykdymą kontroliuojančias institucijas Viešųjų pirkimų tarnybą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą apie atsakovės neteisėtus veiksmus. Ieškovės nurodo, kad nesutinka su atsakovės sprendimu vienašališkai nutraukti sutartį. Atsakovė, vienašališkai nutraukdama sutartį, pažeidė ieškovių teises ir teisėtus interesus įvykdyti sutartį ir gauti pajamas iš sutarties vykdymo. Ieškovės teigia, kad atsakovė nenurodė, nepagrindė ir nemotyvavo sutarties nutraukimo pagrindų taikymo. Atsakovė rašte dėl sutarties nutraukimo pateiktos tik nuorodos į sutarties sąlygas, tačiau jų taikymas nepagrindžiamas ir nemotyvuojamas, todėl ieškovėms nėra žinoma, dėl kokių tariamai padarytų sutarties pažeidimų sutartis yra nutraukiama.

161.4.

17Ieškovės nurodo, kad atsakovė, vienašališkai nutraukdama sutartį, pažeidė CK ir sutartyje nustatytas sutarties nutraukimo sąlygas. Nutraukiant sutartį vienašališkai svarbu laikytis sutarties nutraukimo pagrindų ir tvarkos, antraip toks nutraukimas nesukurs pageidaujamų teisinių padarinių, pažeidusi sutartį šalis turės prisiimti atsakomybę. Bendruosius pagrindus nutraukti sutartį reglamentuoja CK 6.217 straipsnis, o tvarką – CK 6.218 straipsnis. Šiuo atveju sutarties nutraukimas reglamentuotas sutarties bendrųjų sąlygų 16 skyriuje. Sutartis gali būti nutraukta vienos šalies sprendimu, raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą, šalys privalo vadovautis CK 6.217 straipsnio nuostatomis (Sutarties 16.1 punktas). Ieškovės nurodo, kad atsakovė, nutraukdama sutartį, formaliai nurodė Sutarties 16.1 punktą, tačiau jį taikyti nėra faktinio pagrindo, kadangi ieškovės esminio sutarties pažeidimo nepadarė.

182.

19Atsakovė Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį vėliau patikslino, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovės nesutikimo motyvų esmė:

202.1.

21Atsakovė nurodo, kad su ieškovėmis sudarė Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos pirkimo–pardavimo sutartį, kuria ieškovės įsipareigojo teikti krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje paslaugas pagal atsakovės pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. 2018 m. balandžio 30 d., 2018 m. birželio 1 d. ir 2018 m. liepos 2 d. buvo atliktas ieškovių suteiktos paslaugos perdavimas–priėmimas rekreacinėse zonose. Įvertinus ieškovių suteiktos paslaugos kiekius, buvo nustatyta, kad ieškovės suteikė paslaugą ir atliko darbus ne visa apimtimi, tai yra šakų klojimų darbų atlikta 57 proc. nuo nustatytų paslaugos apimčių; žabtvorės darbų atlikta 4,5 proc. nuo nustatytų paslaugos apimčių. Atsakovė nurodo, kad paslauga nepriimta kilus abejonių dėl suteiktos paslaugos kokybės. 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu atsakovė informavo ieškoves, kad, atlikus suteiktos paslaugos priėmimą, buvo užfiksuota, kad pagal atsakovės 2018 m. balandžio 20 d. pateiktus žiniaraščius ne rekreacinėse zonose išklota 10491,5 kv. m šakų klojimu ir tai sudaro tik 46 proc. nustatytų paslaugos apimčių per nustatytą terminą.

222.2.

23Atsakovė teigia, kad ieškovės neįvykdė nustatytų paslaugos apimčių 2017 metams ir 2018 metais nesugebėjo likviduoti atsilikimo nuo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų paslaugos apimčių. Ieškovių teiginiai, kad joms nėra žinomi atsakovės sprendimo vienašališkai nutraukti sutartį motyvai, yra nepagrįsti. Nurodo, kad atsakovės pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovė ne kartą ieškoves informavo apie jų daromus sutarties pažeidimus. Atsakovė atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovės raštais atsakovei patvirtindavo paslaugos dalių suteikimo terminus, nurodydavo paslaugos apimtis, kurias ketino suteikti šiais terminais, tačiau šių apimčių nustatytais terminais neįvykdydavo arba įvykdydavo tik iš dalies. Atsakovė, atsižvelgdama į sutarties ir CK nuostatas, konstatavusi, kad ieškovės sutartį vykdo netinkamai, nebesitikėdama, kad ieškovės tinkamai įvykdys savo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, vadovaudamasi sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2.4, 16.1 punktais bei CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktais, nutraukė sutartį su ieškovėmis.

242.3.

25Atsakovė nurodo, kad ieškovėms taip pat yra žinoma informacija apie atsakovės dalyvavimą įgyvendinant projektą „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę. Ši informacija buvo nurodyta ir sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2 punkte. Apie atsakovės įsipareigojimus projekto finansuotojai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kuri kontroliuoja projekto įvykdymo terminus, kokybę, pinigų mokėjimo tvarką, ieškovės taip pat ne kartą buvo informuotos. Be to, minėta informacija yra nurodyta ir sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte. Būtent tinkamas sutarties vykdymas garantuoja projekto finansavimą, kas turi tiesioginę reikšmę atsakovei.

262.4.

27Atsakovė nurodo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui AAS „Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje pateikė reikalavimą, reikalaudama išmokėti laidavimo rašte nurodytas sumas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte Nr. 002962 nurodyta, kad laiduotojas AAS „Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje laidavimo draudimo rašte nustatytomis sąlygomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti atsakovei ne daugiau kaip 40 000 EUR gavęs laidavimo gavėjo reikalavimą mokėti. Atsakovė nurodo, kad AAS „Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje pateikė reikalavimo originalą ir jame nurodė, jog ieškovės netinkamai vykdė sutartį, tačiau jokių pastabų dėl reikalavimo pagrįstumo ar jame nurodytos informacijos AAS „Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje atsakovei nepateikė, laidavimo rašte nurodytos sumos atsakovei neišmokėjo.

283.

29Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovių ieškinį tenkinti. Atsiliepimo motyvų esmė:

303.1.

31Trečiasis asmuo nurodo, kad susipažino su jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų grupės narių, tai yra ieškovių, ieškiniu dėl sutarties vienašališko nutraukimo, dėl jos esminio pažeidimo pripažinimo nepagrįstu ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsiliepimu į ieškinį. Nurodo, kad sutinka su ieškiniu, nes ieškovių teismui pateikti argumentai ir reikalavimai yra teisiškai pagrįsti ir argumentuoti ir ieškinys turėtų būti tenkintas visa apimtimi.

324.

33Atsakovė Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pateikė priešieškinį, kurį vėliau patikslino, prašydama priteisti iš ieškovių 90 505,77 EUR žalos atlyginimą, 200 EUR baudą, 3825 EUR delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Patikslinto priešieškinio motyvų esmė:

344.1.

35Atsakovė nurodo, kad su ieškovėmis sudarė Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos pirkimo–pardavimo sutartį, kuria ieškovės įsipareigojo teikti krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje paslaugą pagal atsakovės pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Atsakovė nurodo, kad ieškovės neįvykdė savo įsipareigojimų 2017 metams, tai yra, pagal 2017 metų darbų kiekių žiniaraščius, nepaklota 30 722 kv. m žabų klojinių, kas sudaro 70 proc. nustatyto paslaugos kiekio, visiškai nevykdyti molio ir žvvro takų atnaujinimo darbai. Tai patvirtina 2017 m. gruodžio 22 d. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos (dalies) perdavimo–priėmimo aktas Nr. 4 ir Darbų žiniaraštis-pažyma apie suteiktos paslaugos (dalies) vertę Nr. 4. Atsižvelgiant į tai, atsakovės teigimu, ieškovėms nevykdžius ir (ar) netinkamai vykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, atsakovei atsirado teisė reikalauti iš ieškovių žalos atlyginimo.

364.2.

37Dėl nuostolių (žalos) atsiradimo atsakovė nurodo, kad ieškovės pagal Sutarties 4.1 punktą prisiima visą atsakomybę už tinkamą paslaugos suteikimą ir sutarties rezultato pasiekimą. Priimant ieškovių suteiktą paslaugą, buvo nustatyta, kad įrengti molio ir žvyro takai galbūt neatitinka Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Apie tai atsakovė ieškoves informavo 2018 m. liepos 4 d. raštu. Siekdama nustatyti ieškovių netinkamai įrengtų molio ir žvyro takų perdarymo vertę, atsakovė atliko apklausą dėl minėtų paslaugų įkainių. Uždarosios akcinės bendrovės „KDT group“ atstovas, atvykęs ir apžiūrėjęs ieškovių įrengtų molio ir žvyro takų būklę, pateikė preliminarų pasiūlymą, kuriame nurodė, kad stabilizuoti smėlį ir įrengti dėvimąjį mineralinių medžiagų sluoksnį galima už 66,36 EUR (54,84 EUR + PVM) už kv. m. Atsižvelgdama į pasiūlyme nurodytas kainas, atsakovė apskaičiavo, kad molio ir žvyro takų perdarymas kainuotų 90 505,77 EUR. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, atsakovė turi teisę reikalauti iš ieškovių atlyginti nuostolius, tai yra 90 505,77 EUR.

384.3.

39Dėl ieškovių prievolės sumokėti baudą ir delspinigius atsakovė nurodo, kad sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1 punkte įtvirtinta, kad ieškovės įsipareigoja suteikti paslaugą iki atsakovės nustatyto termino pagal paslaugos atlikimo grafiką, suderintą su atsakove. Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte įtvirtinta, kad už netinkamą savo pareigų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ieškovės moka atsakovei netesybas. Pagal sutarties Specialiųjų sąlygų 4.4.1 punktą, už vėlavimą suteikti paslaugą pagal paslaugų suteikimo grafiką ieškovės moka 200 EUR dydžio vienkartinę baudą ir po 15 EUR delspinigių už kiekvieną termino praleidimo dieną. Atsižvelgiant į sutarties nuostatas, ieškovės turi prievolę atsakovei sumokėti 200 EUR dydžio vienkartinę baudą ir po 15 EUR delspinigių už kiekvieną termino praleidimo dieną, tai yra 945 EUR (patikslinta suma).

404.4.

41Dėl ieškovių neteisėtų veiksnių ir priežastinio ryšio tarp žalos ir neteisėtų veiksmų atsakovė nurodo, kad ieškovės, nevykdydamos sutarties sąlygų, laiku neapsirūpino ir būtinais įrenginiais, reikalingais sutarties vykdymui, nors pasirašydamos sutartį tokius įsipareigojimus prisiėmė. Ieškovės atstovė 2017 m. gruodžio 12 d. raštu atsakovę informavo, kad sugedo traktorius, ir prašė atsakovės išnuomoti techniką, reikalingą sutarčiai vykdyti. Matyti, kad ieškovės ne tik tinkamai nevykdydamos savo sutartinių įsipareigojimų nepasirūpino medžiagomis, įrenginiais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis bei priemonėmis, reikalingoms kokybiškai paslaugai suteikti, bet ir veikė nesąžiningai ir tokiu savo elgesiu lėmė nuostolių atsiradimą. Atsižvelgiant į tai ieškovės turi atlyginti žalą, atsiradusią dėl ieškovių neteisėto veikimo ir netinkamo sutarties vykdymo, ir sumokėti baudą bei priskaičiuotus delspinigius.

425.

43Ieškovės pateikė atsiliepimą į atsakovės patikslintą priešieškinį, kuriuo prašo patikslintą priešieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimo į atsakovės patikslintą priešieškinį motyvų esmė:

445.1.

45Ieškovės nurodo, kad 2018 m. darbų kiekiai nebuvo užbaigti įvykdyti, nes atsakovė nepagrįstai nutraukė sutartį. 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakovė informavo ieškoves apie vienašališką sutarties nutraukimą nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. Ieškovės su vienašališku sutarties nutraukimu nesutinka ir ginčija jį prašydamos sutarties nutraukimą dėl jos esminio pažeidimo pripažinti nepagrįstu. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Viva Baltic“ nurodo, kad buvo pasirengusi įvykdyti visus atsakovės nurodytus darbų kiekius iki sutarties Specialiųjų sąlygų 2.8 punkte nustatytų terminų pabaigos, taip pat turėjo pasiruošusi žmogiškųjų išteklių sutarčiai vykdyti – 2018 m. balandžio mėnesį įdarbino 9 darbuotojus sutarčiai vykdyti.

465.2.

47Ieškovės nurodo, kad su priešieškinio reikalavimu atlyginti 93 368,52 EUR už molio ir žvyro takų perdarymą nesutinka. Teigia, kad atsakovė jokių nuostolių dėl molio ir žvyro takų įrengimo nepatyrė, nes atsakovė ieškovės atliktų molio ir žvyro takų įrengimo darbų nepriėmė ir už juos nesumokėjo. Pažymi, kad uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ atliktų molio ir žvyro takų trūkumų atsirado ne dėl uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ kaltės, o dėl oro sąlygų, informavo atsakovę apie trūkumų atsiradimo priežastis. Ieškovės nurodo, kad atsakovė jokių nuostolių dėl uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ atliktų ir atsakovei neperduotų molio ir žvyro takų įrengimo darbų nepatyrė, nes atsakovė nėra sumokėjusi tretiesiems asmenims už atliktus darbus. Direkcija kartu su priešieškiniu pateikė preliminarų pasiūlymą, kuris negali būti laikomas atsakovės nuostolius pagrindžiančiu įrodymu.

485.3.

49Dėl reikalavimo sumokėti 200 EUR dydžio baudą ir delspinigius ieškovės nurodo, kad su šiais reikalavimais nesutinka. Teigia, kad sutarties vykdymo metu atsakovė siekė taikyti sutartyje numatytas sankcijas, teikė nepagrįstus reikalavimus ieškovėms. Atsakovė nepagrįstai reikalavo sumokėti 200 EUR dydžio baudą ir delspinigius 2018 m. liepos 11 d. Uždaroji akcinė bendrovė „Viva Baltic“ 2018 m. liepos 17 d. raštu buvo pateikusi motyvuotą atsisakymą tenkinti atsakovės reikalavimus ir palaiko 2018 m. liepos 17 d. rašte išdėstytą savo poziciją dėl nepagrįsto baudos taikymo ir delspinigių skaičiavimo. Delspinigių skaičiavimą už priešieškinyje nurodytą laikotarpį ieškovės laiko nepagrįstu ir nesutinka su atsakovės reikalavimu mokėti delspinigius, nes 2017 m. nesuteikti paslaugų kiekiai buvo perkelti į 2018 metus, tai yra ieškovės darbus vykdė 2018 metais ir negalėjo užbaigti dėl atsakovės neteisėto sutarties nutraukimo. Ieškovės teigia, kad atsakovė negali reikalauti dvigubų netesybų – baudos ir delspinigių už tariamą termino įvykdyti prievolę pažeidimą. Šiuo atveju ginčo sutarties šalių sulygtos dvigubos netesybos (delspinigiai ir bauda už termino įvykdyti prievolę praleidimą) pripažintinos baudinėmis, todėl jų kumuliatyvus taikymas yra negalimas, be to, atsakovė praleido 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte, reikalavimui dėl netesybų (baudos ir delspinigių) pareikšti.

506.

51Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašo priešieškinį atmesti. Atsiliepimo motyvų esmė:

526.1.

53Trečiasis asmuo nurodo, kad palaiko ieškovių byloje reiškiamą poziciją, kad tarp ieškovių ir atsakovės pasirašytos ir vykdomos paslaugos pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo proceso metu kilę nesklandumai atsirado ne dėl ieškovių netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, bet dėl reikiamos kooperacijos iš paties atsakovės pusės nebuvimo. Tokius teiginius patvirtina tai, kad atsakovė nuo pat sutarties sudarymo pradžios nesiekė bendradarbiauti su ieškovėmis, o vien tik remdamasi prielaidomis teigė, kad visi ieškovių pagal sutartį atliekami darbai yra netinkamos kokybės (molio ir žvyro takų įrengimas).

546.2.

55Nurodo, kad, nepraėjus nuo sutarties pradžios nė mėnesiui, atsakovė pradėjo reikšti papildomus reikalavimus, tai yra nurodė papildomų nenumatytų darbų poreikį, nenumatydama jokio papildomų darbų apmokėjimo ir kitokio jų suderinimo. Tokie atsakovės veiksmai tik parodo, kad nuo pat sutarties pasirašymo nebuvo siekiama tinkamai bendradarbiauti su ieškovėmis. Pažymi, kad sutartis sudaryta iki 2021 metų, tačiau jau šiuo metu galima daryti prielaidas, kad pati atsakovė galbūt siekia nutraukti sutartį tam, kad galėtų sudaryti sutartį su kitais tiekėjais.

566.3.

57Trečiasis asmuo nurodo, kad draudimo valdybos patvirtintų Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų 11.5 punkte yra nustatyta, kad BTA gali atidėti mokėjimą iki teismo proceso užbaigimo, kai naudos gavėjui ar draudėjui ar vienam iš jo atstovų dėl draudžiamojo įvykio iškelta civilinė, administracinė ar baudžiamoji byla. Todėl tik teismui išnagrinėjus bylą iš esmės ir įsiteisėjus teismo sprendimui paaiškės visi su ginčijamos sutarties vykdymu susiję klausimai, atsakomybės ribos, vienos ar kitos šalies kaltė ir kitos su draudimo apsauga susijusios aplinkybės.

587.

59Atsakovė pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad ieškovių atsiliepime į priešieškinį išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Dubliko motyvų esmė:

607.1.

61Dėl oro sąlygų atsakovė nurodo, kad Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas Nr. (8.42-10)-B8-2522 patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d. iki 2017 gruodžio 12 d. ( - ) tik dvi dienas fiksuotas stichinis meteorologinis reiškinys – stiprus lietus, tokio reiškinio Klaipėdoje fiksuota nebuvo. Per visą paslaugos teikimo laikotarpį 2017 metais pavojingas meteorologinis reiškinys – smarkus lietus – ( - ) meteorologinėje stotyje fiksuotas tik 7 kalendorines dienas (iš jų 5 darbo dienos), Klaipėdos meteorologinėje stotyje 12 kalendoriniu dienų (iš jų 8 darbo dienos). Nors smarkus lietus technologiškai nėra kliūtis vykdyti krantotvarkos darbus, atsakovė geranoriškai paslaugos teikimo terminą pratęsė 22 kalendorinėms dienoms, iš kurių nė vieną dieną nebuvo fiksuoti stiprūs krituliai. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, galima teigti, kad ieškovių teiginys, jog visą paslaugos teikimo laikotarpį nebuvo galima teikti paslaugų dėl meteorologinių sąlygų, yra nepagrįstas. Atsakovė nuodo, kad ieškovių teiginys, kad atsakovė nepagrįstai „sutrumpino“ paslaugų teikimo terminus, yra nepagrįstas. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad paslaugos teikimo terminų netrumpino, o paslaugų teikimą skirstė i etapus, atsižvelgdama į tai, kad ieškovės jau 2017 m. neatliko viso darbų žiniaraščiuose nurodyto paslaugos kiekio, ir įvertindama apsauginio kopagūbrio būklės monitoringo vykdytojos uždarosios akcinės bendrovės „Žvelk aukščiau“ raštus Nr. ZA-2018-05 ir Nr. ZA-2018-06. Iš to, kas išdėstyta, matyti, jog ieškovių teiginys, kad atsakovės nustatytų darbų negalėjo užbaigti dėl atsakovės neteisėto sutarties nutraukimo, yra nepagrįstas.

627.2.

63Dėl ieškovių kompetencijos atsakovė nurodo, kad ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ atstovas T. J. vykdydamas sutartį turėjo pakankamai patirties ir žinių, kad galėtų įvertinti ir suvokti jog krantotvarkos darbai bus vykdomi lauko sąlygomis. Pažymi, kad, atsižvelgiant į paslaugos specifiką, vienas iš atsakovės pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų tiekėjams buvo turėti krantotvarkos specialistą, turintį krantotvarkos darbų organizavimo ir vykdymo patirties. Uždaroji akcinė bendrovė „Viva Baltic“ pateikė asmens, turinčio patirties krantotvarkos srityje, dokumentus. Atsižvelgiant į tai, matyti, kad ieškovės turėjo patyrusį ir kvalifikuotą specialistą, tačiau neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl darytina pagrįsta išvada, kad specialistas, vadovavęs krantotvarkos darbų vykdymui ir juos organizavęs, neužtikrino tinkamo sutarties vykdymo.

647.3.

65Dėl molio ir žvyro tako atsakovė nurodo, kad ieškovių teiginiai, jog atsakovė jokių nuostolių dėl žvyro ir molio takų nepatyrė, yra nepagrįsti. Nurodo, kad atsakovė įgyvendina projektą „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę. Vykdydama savo įsipareigojimus projekto finansuotojai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, atsakovė privalės perdaryti ieškovių netinkamai įrengtus molio ir žvyro takus, kuriuos įrengti yra numatyta projekto sąlygose. Vadinasi, atsakovė patirs papildomų išlaidų (nuostolių), kurių atsiras dėl ieškovių veiksmų, nes jos veikė netinkamai ir nerūpestingai.

668.

67Ieškovė pateikė tripliką, kuriuo prašo priešieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagrindiniai tripliko motyvai: 8.1.

68Dėl žalos atlyginimo ieškovės nurodo, kad sutartinė civilinė atsakomybė galima tik nustačius jos sąlygas. Ieškovių teigimu, atsakovė neįrodė būtinų sutartinės atsakomybės sąlygų – ieškovių neteisėtų veiksmų, nuostolių dydžio, todėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų (priežastinis ryšys tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų bei kaltė) egzistavimas yra neįmanomas. Ieškovių teigimu, atsakovė kvestionuoja savo priimtus sprendimus dėl darbų atlikimo termino pratęsimo dėl blogų oro sąlygų. Atsakovės sprendimai, kurie buvo priimti vykdant sutartį, negali būti keičiami ginčo nagrinėjimo metu, nes būtų pažeisti protingumo, teisingumo, sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių ir teisinio apibrėžtumo principai, įtvirtinti CK 1.2 straipsnyje. 8.2.

69Ieškovės nurodo, kad atsakovė neįrodė priešieškiniu prašomos atlyginti patirtos žalos dydžio, todėl atsakovės reikalavimas yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovės nurodo, kad atsakovė atlyginti žalą prašo vadovaudamasi CK 6.245 straipsniu. Ieškovės nurodo, kad žala pagal įstatymus nepreziumuojama, taigi pareiga įrodyti žalos faktą ir dydį tenka šaliai, reikalaujančiai atlyginti žalą (CPK 178 straipsnis). Atsakovė neįvykdė procesinės pareigos įrodyti žalos dydį, nes atsakovė tariamai patirtus nuostolius bando įrodinėti, pateikdama preliminarų pasiūlymą, kuris negali būti atsakovės nuostolius patvirtinančiu dokumentu. 8.3.

70Ieškovės nurodo, kad atsakovė dublike nepateikė naujų argumentų dėl baudos ir delspinigių priteisimo. Ieškovės savo poziciją dėl baudos ir delspinigių priteisimo yra išdėsčiusios atsiliepime į priešieškinį ir savo poziciją visiškai palaiko. 8.4.

71Nagrinėjant bylą teisme šalys savo reikalavimus palaikė, šalių atstovai iš esmės paaiškino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

729.

73Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės aplinkybės, dėl kurių ginčo tarp šalių nėra. Ieškovės su atsakove sudarė Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) paslaugos pirkimo - pardavimo 2017 m. liepos 27 d. sutartį Nr. S-63(1.53)/17 (toliau - Sutartis). Paslaugos objektas – krantotvarkos priemonių įgyvendinimas vykdant projekto projektą Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūprio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“ dalį – krantotvarkos priemonių įgyvendinimas pajūrio juostoje (Kuršių nerijoje) (Sutarties 1.2.punktas).

7410.

75Sutartimi ieškovės įsipareigojo teikti krantotvarkos priemonių įgyvendinimo pajūrio juostoje paslaugą, kurios preliminarios apimtys, reikalavimai, terminai yra nurodyti Techninėje specifikacijoje , kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis (Priedas Nr. 1) ir šioje sutartyje (Sutarties 1.3. punktas). Techninėje specifikacijoje ir Sutarties 2. 8. punkte buvo numatytos Paslaugų apimtys, nurodant, jog tai preliminarios apimtys metams ir atlikimo terminai:

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Matavimo vnt. Preliminarios paslaugų apimtys metams Paslaugų teikimo terminai 2017 metams Paslaugų teikimo terminai 2018 -2021 metams
1. Kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais m2 40600 Nuo sutarties pasirašymo iki lapkričio 30 d. Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.
2. Žabtvorių pynimas m2 3800 Nuo sutarties pasirašymo iki lapkričio 30 d. Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.
3. Lentinių takų atnaujinimas m2 2400 Nuo sutarties pasirašymo iki spalio 31 d. Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
4. Molio-žvyro takų atnaujinimas m2 800 Nuo sutarties pasirašymo iki lapkričio 30 d. Nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.
5. Laiptų atnaujinimas m2 630 Nuo sutarties pasirašymo iki spalio 31 d. Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
6. Laikino informacinio stendo pagaminimas ir pastatymas* vnt. 1 Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.  

7611.

77Sutarties 2.9.1. punkte numatyta, kad ieškovės sutartyje numatytą paslaugą turi suteikti iki 2021 m. gruodžio 31 d., preliminarios metinės paslaugos apimtys numatomos Techninėje specifikacijoje, o tikslinamos kasmet atsakovės pateikiamuose Darbų kiekių žiniaraščiuose. Atsakovė pateikė ieškovėms paslaugų apimtis 2017 metams: 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. S 1-395(1.50), 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. S 1-398(1.50). 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. S1-418(1.50) ieškovėms buvo pateikti patikslini darbų kiekių žiniaraščiai Nidos rekreacinėje zonoje ir 2017 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. S1 -524( 1.50) pateiktos papildomos užduotys. Atsakovė pateikė ieškovėms paslaugų apimtis 2018 metams: 2018 m. balandžio 6 d. raštu Nr.S1-150(1.50) rekreacinėms zonoms, 2018 m. balandžio 20 d. raštu Nr. S1-176 (1.50) pateiktos darbų apimtys ne rekreacinėms zonoms. Visumoje ieškovėms pateiktos paslaugų apimtys 2017-2018 metams sudarė:

Atsakovės pateiktos vykdyti paslaugos 2017 metai 2018 metai
Kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais 43 609, 11 m2 41 048,83 m2
Kopagūbrio tvirtinimas žabtvorėmis 3800 m2 3800 m2
Lentinių takų atnaujinimas 1118 m2 1886 m2
Laiptų atnaujinimas 210,5 m2 529 m2
Molio-žvyro takų atnaujinimas 894 m2 1542 m2
Laikino stendo pagaminimas ir pastatymas 1 vnt. -

7812.

79Ieškovių 2017 m. lapkričio 9 d. prašymu Nr. 17 Paslaugos - kopagūbrio tvirtinimas šakų klojimais ir žabtvorėmis bei molio-žvyro takų atnaujinimas - suteikimo terminą atsakovė pratęsė iki 2017 m. gruodžio 22 d. (atsakovės 2017 m. lapkričio 20 d. raštas Nr. S1-565 (1.50)).

8013.

81Ginčo tarp šalių nėra, jog ieškovės, vykdydamos Sutartį 2017 -2018 metais atliko darbus ir juos priėmė, apmokėjo šiomis apimtimis:

Ieškovių įvykdytos paslaugos 2017 metais suteiktos paslaugos apimtys 2018 metais suteiktos paslaugos apimtys
M2 Procentais nuo turėto įvykdyti kiekio M2 Procentais nuo turėto įvykdyti kiekio
Kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais 12 886, 75 29,5 21017,5 51
Kopagūbrio tvirtinimas žabtvorėmis 894,00 0 237,5 6
Lentinių takų atnaujinimas 1 118,00 100 1 897,2 101
Laiptų atnaujinimas 210,50 100 458,84 87
Molio-žvyro takų atnaujinimas 3 800,00 26,6 136,5 9
Laikino stendo pagaminimas ir pastatymas 1 100   -

8214.

832018 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. S1-440(1.50) atsakovė informavo ieškoves, jog atsakovė vadovaudamasi Sutarties bendrųjų sąlygų 14.2.4., 16.1. punktais, nutraukia Sutartį nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. Sutarties 14.2.4. punkte nustatyta, kad vienai sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę nutraukti Sutartį. Sutarties 16.1. punktas nustato, kad Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies sprendimu, raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą, Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Dėl ieškinio reikalavimų.

8415.

85Ginčas tarp šalių kilo iš paslaugų sutarties sudarytos viešųjų pirkimų būdu. Pirmiausia pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo šių santykių išskirtinumo, kaip ir įprastiniai sandoriai, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo, kilus ginčui teisme turėtų būti aiškinamos remiantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jas aiškinančia teismų praktika, kita vertus, taip pat atsižvelgiant į viešųjų pirkimų specifiką, šiame kontekste reiškiančios teismo pareigą viešojo pirkimo sutarties turinį aiškinti, inter alia, pagal viešojo pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2013). Be to aiškinant viešojo pirkimo sutartį visų pirma vertinami pirkimo dokumentai ir pirkimo sutartis, atsižvelgiant į VPĮ tikslus ir viešųjų pirkimų principus, bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles taikant mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145-684/2016). Kadangi nagrinėjamu atveju Sutartis buvo sudaryta viešojo pirkimo būdu, todėl jos turinys aiškintinas ne tik pagal bendruosius sutarčių aiškinimo principus ir taisykles, bet taip pat pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas.

8616.

87VPĮ 90 straipsnyje yra reglamentuotas viešojo pirkimo sutarties nutraukimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti atvejai, kai perkančioji organizacija šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį. VPĮ 90 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutartis gali būti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytais ir CK nustatytais atvejais ir tvarka. Pagal bendrąsias sutarčių vienašališko nutraukimo taisykles sutarties šalis vienašališkai nutraukti sutartį gali: 1) joje nustatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis); 2) dėl kitos šalies sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo (CK 6.217 straipsnio 1, 3 dalys). Iš to išplaukia, kad šalys viešojo pirkimo sutartyje gali nurodyti ir kitokias vienašališko sutarties nutraukimo sąlygas nei nurodytos įstatymuose.

8817.

89Pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį klientas gali pats nuspręsti, kada atsisakyti jam teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2005). Ši paslaugų gavėjo teisė yra besąlyginė, ji negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu (pvz., paslaugos teikėjo veiksmai, teisinis ar ekonominis kliento pasirinkimo nutraukti sutartį pagrįstumas ir pan.) ir nepriklauso nuo to, ar paslaugos gavėjas yra fizinis, ar juridinis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2007; 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2013).

9018.

91Kita vertus, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešųjų pirkimų atveju atlygintinų paslaugų sutartyje gali būti susitarta tiek dėl kliento teisės vienašališkai nutraukti sutartį pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį, tiek dėl kitokios sutarties nutraukimo tvarkos. Sprendžiant, kokia atlygintinų paslaugų sutarties nutraukimo tvarka buvo nustatyta, sudarant sutartį viešųjų pirkimų būdu, visų pirma vertinami pirkimo dokumentai ir pirkimo sutartis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) tikslus ir viešųjų pirkimų principus, bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles taikant mutatis mutandis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-145-684/2016).

9219.

93Šalių vienašalio sutarties nutraukimo sąlygos buvo numatytos Sutarties bendrųjų sąlygų 16 punkte. Kaip nustatyta, atsakovė 2018 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. S1-440(1.50) nutraukė Sutartį, vadovaudamasi 16.1. punktu dėl esminio sutarties pažeidimo, kuriame nurodyta, jog sprendžiant dėl esminio Sutarties pažeidimo šalys privalo vadovautis CK 6.217 straipsnio nuostatomis.

9420.

95CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais.

9621.

97Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reglamentavimas Civiliniame kodekse įtvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus (prioriteto sutarties vykdymui) principo taikymą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio (paskutinė priemonė) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo yra įtvirtintas ir laikomas adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014).

9822.

99Pagal kasacinio teismo praktiką, analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, pirma, vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių įvykdymų, tuo didesnė esminio sutarties pažeidimo tikimybė. Atotrūkis bus maksimalus visiško neįvykdymo atveju. Antra, sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę, vertintina, ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso dėl prievolės egzistavimo praradimą. Trečia, sprendžiant, ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo, būtina analizuoti pažeidėjo kaltės formą pagal bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas ir nuspręsti, ar pažeidėjo kaltė didelė ir, jei didelė, ar tyčia. Kuo kaltė didesnė, tuo nukentėjusios šalies pagrįstas interesas tęsti sutartinius santykius yra mažesnis. Ketvirta, sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, būtina nustatyti, ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat ar net ir su geriausiais ketinimais ji iš viso pajėgi sutartį įvykdyti. Galiausiai, penkta, vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Šiuo atveju turimi omenyje ne įprastiniai, bet labai dideli, neproporcingi nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012).

10023.

101Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais nuosekliai išplėtota. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad teismo sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014). Esminį sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise.

10224.

103Tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo. Atsakovė, nesutikdama su ieškovių reikalavimu dėl jos vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įrodinėjo, jog faktinis pagrindas, kuris pagrindžia, jog ieškovės padarė Sutarties pažeidimą ir šis pažeidimas yra esminis, yra aplinkybės, jog ieškovės 2017 metais Sutarties 2.8. punkte nustatytais terminais neįvykdė visų Sutartyje numatytų Paslaugos apimčių ir 2018 metais, vykdant Paslaugų apimtis, buvo matyti, kad ieškovės nesugebės Sutartyje nustatytais terminais įvykdyti 2018 metams Sutartyje numatytas Paslaugos apimtis. Ieškovės įrodinėjo, jog nebuvo šio atsakovės nurodomo faktinio pagrindo pripažinti, jog ieškovės pažeidė Sutartį ir šis Sutarties pažeidimas buvo esminis, kadangi numatytas Sutartimi Paslaugos apimtis 2017 metams, kurių ieškovės 2017 metais neįvykdė, atsakovė perkėlė į 2018 metus, o 2018 metais numatyti terminai Paslaugos apimtims įvykdyti tuo metu, kai atsakovė nutraukė Sutartį, dar nebuvo pasibaigę. Atsakovė su ieškovių nurodomomis aplinkybėmis nesutinka.

10425.

105Teismas, ištyręs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, vadovaudamasis nurodytomis civiliniame procese galiojančiomis įrodinėjimo taisyklėmis, su ieškovių ieškinio argumentais dėl neteisėto atsakovės Sutarties nutraukimo nesutinka, laiko juos neįrodytais, todėl daro išvadą, kad atsakovės vienašalis Sutarties nutraukimas yra teisėtas ir pagrįstas.

10626.

107Prieš analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, teismas, vadovaudamasis nurodytomis civilinio proceso įstatymo įrodinėjimo taisyklėmis, nustatytomis aplinkybėmis, argumentais, pripažįsta, jog ieškovės neįrodė, jog, numatytas Sutartimi Paslaugos apimtis 2017 metams, kurių ieškovės 2017 metais neįvykdė, atsakovė perkėlė į 2018 metus, todėl yra pagrindas pripažinti, jog ieškovės vykdydamos darbus 2017 metais pažeidė Sutarties 2.8. punkto nuostatas.

10827.

109Kaip nustatyta, Techninėje specifikacijoje ir Sutarties 2. 8. punkte buvo nustatytos Paslaugų apimtys metams ir atlikimo terminai (10 punktas). Byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovė 2017 metais numatytų Sutartimi paslaugų apimčių Sutartyje nustatytais terminais ir per Sutarties pratęsimą (iki 2017 m. gruodžio 22 d.) neatliko (13 punktas). Ieškovės įrodinėjo, jog buvo perkelti į 2018 metus ieškovių neatlikti 2017 metais: molio – žvyro takų atnaujinimo darbai, žabtvorių pynimas ir kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais. Tai, ieškovių nuomone, įrodo 2017 m. lapkričio 14 d. pasitarimo protokolas, kuriame nurodyta, jog atsakovės atstovė L. D. nurodė, jog jei molio – žvyro takų iškloti nepavyks dėl nepalankių oro sąlygų iki 2017 m. gruodžio 31, tai darbai galės vykti nuo 2018 m. balandžio 1 d. Be to, ieškovių nuomone, 2017 metų neatliktų darbų perkėlimą į 2018 metus, įrodo 2018 metų darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose, kaip nurodo ieškovės, buvo numatyti 2017 metų kiekiai ir papildomai 2018 metų kiekiai. Lyginant darbų kiekių žiniaraščiuose kvartalų numerius ir koordinates tose pačiose teritorijose 2017 metais ir 2018 metais, matyti, kad darbai buvo numatyti atlikti 2017 metais ir 2018 metais tose pačiose teritorijose ir numatyti kiekiai viršija preliminarius Sutartyje numatytus kiekius vieneriems metams, todėl darytina išvada, jog 2017 metais neatlikti darbai buvo perkelti į 2018 metus (2018 m, gruodžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas, 15:14:45, 15:36:52, 2019 m. sausio 21 d. teismo posėdžio garso įrašas 13:59:24 - 14:19:05).

11028.

111Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą.

11229.

113Teismų praktikoje pripažįstama, kad savo elgesiu (konkliudentiniais veiksmais) šalys gali pakeisti raštu sudarytos sutarties turinį, jeigu tai atitinka jų ketinimus. Siekdamos, kad toks elgesys nebūtų įvertintas kaip rašytinės sutarties pakeitimas, šalys gali įtraukti į sutartį jos pakeitimą ribojančią išlygą, t. y. susitarti, kad rašytinė sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu (CK 6.183 straipsnio 1 dalis). Tačiau net ir tada viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis tokia sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu (CK 6.183 straipsnio 2 dalis). Remtis CK 6.183 straipsnio 2 dalimi sutarties šalys gali, kai jų valia (veiksmai) pakeisti sutarties sąlygas yra aiški ir nedviprasmiška. Tokį teisiškai reikšmingą sutarties šalių elgesį gali patvirtinti įvairios sutarties vykdymo aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521-611/2016). Minėta, kad CK 6.183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata leidžia šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios rašytinės formos, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagrįstai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios.

11430.

115Bylos šalys Sutarties 13.1 punktu susitarė, kad Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, Kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines šios sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų koregavimas įsigalioja tik tada, jei jie įforminami raštu ir pasirašyti deramai įgaliotų sutarties šalių atstovų. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

11631.

117Kaip matyti (30 punktas), šalys Sutartimi įtraukė į sutartį jos pakeitimą ribojančią išlygą, tai yra, susitarė, kad rašytinė sutartis gali būti pakeista tik raštu (CK 6.183 straipsnio 1 dalis), ir susitarė, kad gali būti keičiamos tik neesminės Sutarties sąlygos. Teismo vertinimu, paslaugų sutarties vykdymo terminai kiekvieniems metams, vertinant jog sudaryta sutartis yra ilgalaikė, yra esminė sutarties sąlyga. Akivaizdu, jog nenustačius tokių Sutarties vykdymo terminų (2.8. punktas), Sutartis būtų nesudaryta. Tai, kad sutarties vykdymo terminai yra esminė viešųjų pirkimų būdu sudaryta sutarties sąlyga numato ir viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ 87 straipsnio 1 dalis). Teismo vertinimu, byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog šalys būtų atsisakiusios nurodytos išlygos, jog Sutartis gali būti pakeičiama tik raštu, ir siekė pakeisti Sutarties vykdymo terminus numatytus 2017 metams, perkeliant 2017 metų kiekius į 2018 metus, įvykdant juos 2018 metams numatytais terminais ir dėl to susitarė. Byloje nėra įrodymų, jog ieškovės kreipėsi į atsakovę su prašymu perkelti 2017 metų kiekius į 2018 metus ir leisti juos vykdyti 2018 metais, nei viename atsakovės 2018 metų rašte, kuriais ieškovėms 2018 metais buvo siunčiami darbų kiekių žiniaraščiai, nebuvo nurodyta apie 2017 metų darbų kiekių perkėlimą 2018 metams. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad 2018 metų darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatyti darbai atlikti tose pačiose teritorijose kaip ir 2017 metais rodo tik tai, kad šiose teritorijose darbus reikia atlikti, kad būtų sutvarkytas apsauginis kopagūbris, kadangi jie nebuvo atlikti 2017 metais. Pažymėtina, kad apsauginio kopagūbrio teritorijos, kurias yra reikalinga tvarkyti buvo nustatomos, atliekant apsauginio kopagūbrio būklės monitoringą, darant aerofotografavimą, todėl užfiksavus, kad tam tikrose vietose yra reikalinga atlikti tvarkymo darbus, darbai ir buvo numatyti atlikti. Sutartyje buvo numatytos preliminarios darbų apimtys vieneriems metams, todėl tai jog atsakovės darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos 2018 metų paslaugų apimtys viršijo nežymiai Sutartyje numatytas preliminarias apimtis vieneriems metams niekaip nepagrindžia 2017 metų neatliktų darbų kiekių perkėlimo į 2018 metus. Teismo vertinimu, 2017 m. lapkričio 14 d. protokole nurodytos aplinkybės dėl molio-žvyro takų klojimo laiko, vertinant kitų aplinkybių kontekste, patvirtina tik tai, kaip, atsakovės nuomone, yra svarbu šiuos darbus užbaigti iki 2017 m. gruodžio 31 d., nes priešingu atveju, vertinant sezoniškumą, darbai galės bus atliekami tik nuo kitų metų, tai yra, 2018 m. balandžio 1 d.

11832.

119Tuo pagrindu, kadangi Sutarties šalys buvo numačiusios sutarties išlygą, jog Sutarties pakeitimai įsigalioja tik tada, jei jie įforminami raštu ir pasirašyti deramai įgaliotų sutarties šalių atstovų, įrodymų, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios, nėra, be to, šalys buvo susitarusios, kad gali būti keičiamos tik neesminės Sutarties sąlygos, o teismo vertinimu, sąlygos dėl paslaugų sutarties atlikimo terminų yra esminės, teismas pripažįsta, jog ieškovės neįrodė, jog šalys buvo susitarusios, atsakovė sutiko, jog ieškovių 2017 metų neįvykdyti darbų kiekiai buvo perkelti į 2018 metus ir galėjo būti atliekami Sutartyje numatytais terminais 2018 metams.

12033.

121Analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, visų pirma vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių įvykdymų, tuo didesnė esminio sutarties pažeidimo tikimybė. Kaip nustatyta, Sutartimi Techninėje specifikacijoje ir Sutarties 2. 8 punkte buvo nustatytos Paslaugų apimtys metams ir atlikimo terminai (10 punktas).

12234.

123Byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovė 2017 metais numatytų Sutartimi paslaugų apimčių Sutartyje nustatytais terminais neatliko. 2017 metais ieškovės atliko: kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais 28 procentus darbų, neatlikta 72 procentai šių darbų, kopagūbrio tvirtinimo žabtvorėmis - 27 procentus darbų, neatlikta 73 procentai darbų, molio - žvyro takų atnaujinimo darbai neatlikti visiškai (13 punktas).

12435.

1252018 metais ieškovės nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. darbų nebevykdė visiškai. 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakovė informavo ieškoves apie vienašališką sutarties nutraukimą. Buvo atlikta darbų 2018 metais iki sutarties nutraukimo (13 punktas): kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais (nustatytas terminas balandžio 1 d. – spalio 31 d.) per 4 mėnesius 51 procentas darbų, neatlikta darbų 49 procentai (iki termino pabaigos - 2 mėnesiai), kopagūbrio tvirtinimo žabtvorėmis (nustatytas terminas balandžio 1 d. spalio - 31 d.) per 4 mėnesius - 6 procentai darbų, neatlikta darbų 94 procentai (iki termino pabaigos - 2 mėnesiai), molio - žvyro takų atnaujinimo darbai (nustatytas terminas balandžio 1 d. – lapkričio 30 d.) per 4 mėnesius buvo atlikta 9 procentai darbų, neatlikta 91 procentų darbų (iki termino pabaigos - 3 mėnesiai).

12636.

127Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės (34-35 punktai) akivaizdžiai patvirtina, kad buvo didžiulis atotrūkis tarp pažadėto prievolės įvykdymo termino ir faktinio tik dalies prievolės įvykdymo ir atsakovė galėjo numanyti, jog ieškovės per Sutartyje numatytus terminus 2018 metams Sutartyje numatytų darbų neįvykdys.

12837.

129Ieškovės UAB „Viva Baltic“ prašymu (2017 m. lapkričio 9 d. raštas Nr. 17) 2017 metais atsakovė pratęsė kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais ir žabtvorėmis bei molio-žvyro takų atnaujinimo darbų atlikimo terminą iki 2017 m. gruodžio 22 d., atsižvelgdama į nepalankias oro sąlygas pagal ieškovės UAB „Viva Baltic“ pateiktą pažymą apie oro sąlygas už 2017 m. rugsėjo 9 d. – spalio 31 d. laikotarpį. Sutartis su ieškovėmis buvo pasirašyta 2017 m. liepos 27 d., darbų kiekių žiniaraščiai buvo pateikti 2017 m. rugpjūčio 7 d. ir 2017 m. rugpjūčio 8 d., Sutarties vykdymui ieškovės 2017 metais turėjo 5 mėnesius, byloje įrodymų, jog buvo blogos oro sąlygos 2017 m. rugpjūčio mėnesį, pratęsus Sutartį 2017 metų lapkričio, gruodžio mėnesį, ieškovės nepateikė. Be to, ieškovės nepateikė jokių įrodymų, kad darbų saugos ir sveikatos reikalavimai draustų vykdyti šakų klojinių ir žabtvoriu pynimo darbus lyjant lietui. Teismo vertinimu, nepagrįsti ieškovių argumentai, jog ieškovės turėjo galimybę 2018 metų darbus įvykdyti Sutartyje nustatytais terminais, kadangi ieškovė UAB „Viva Baltic“ turėjo įsigijusi techniką (savikrovę medvežę, traktorių Valtra Valmet T140e), turėjo įdarbinusi darbuotojus ir buvo apsirūpinusi medžiagomis, o darbų neįvykdė dėl to, kad atsakovė nutraukė sutartį. Ieškovė nurodytą techniką jau buvo įsigijusi 2018 metų numatytai darbų pradžiai (savikrovę medvežę - 2018 m. balandžio 4 d., traktorių Valtra Valmet T140e 2018 m. vasario 23 d.), tačiau per keturis mėnesius 2018 metams numatytų darbų buvo atlikta mažiau kaip pusė darbų. Ieškovių pateiktos PVM sąskaitos – faktūros: 2018 m. gegužės 16 d., 2018 m. vasario 21 d., pagal kurias ieškovė UAB „Viva Baltic“ įsigijo kirtimo atliekas, teismo vertinimu nepagrindžia, kad ieškovės buvo pasirengusios vykdyti Sutartį ir 2018 metais buvo įsigijusios žabus visam užsakytų paslaugų kiekiui. Pagal esamą teisinį reglamentavimą, kirtimo atliekų ir žabų sąvokos nėra tapačios. Šios sąvokos įtvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 patvirtintose Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse, kuriose nurodyta, kad „2.51. Žabai - nupjauti arba nukirsti ploni, iki 6 cm skersmens medeliai ir krūmai“, „2.53. Kirtimo atliekos - stiebo kelmo antžeminė dalis, susmulkinta pjūvių mediena, padarinės medienos užlaidos, viršūnė, šakos, išskyrus likvidines šakas, smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 5 cm ir mažesnis, stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai“. Ieškovės įrodymų, kokį skaičių darbuotojų buvo įdarbinusios nepateikė. Pažymėtina ir tai, jog Aplinkos projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 30 d. rašte Nr. (29-2-5)-APVA-1786 bylos šalims nurodė, jog agentūra įžvelgia su Projekto įgyvendinimu susijusią riziką, jog 2018 metais nebus atlikti numatyti atlikti darbai.

13038.

131Sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę, vertintina, ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso prievolėje praradimą. Iš Aplinkos projektų valdymo agentūros ir atsakovės sudarytos 2016 m. lapkričio 30 d. sutarties, šalių sudarytos Sutarties matyti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įvertindama krantotvarkos svarbą valstybės mastu, 2016 m. lapkričio 21 d. skyrė finansavimą iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“. Jis įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“. Projekto tikslas - krantovarkos priemonėmis minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir pristabdyti intensyvų Baltijos jūros Lietuvos kranto Kuršių nerijoje degradavimą. Projekto veiklos užtikrina apsauginio kopagūbrio, kaip vieno iš UNESCO pasaulio paveldo objekto elementų, išsaugojimą, biologinės įvairovės apsaugą ir horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą aplinkosaugos srityje. Su ieškovėmis sudarytoje Sutartyje numatytų krantotvarkos priemonių įgyvendinimo paslaugų teikimas sudaro esminę projekto dalį. Aplinkos projektų valdymo agentūros ir atsakovės sudarytos 2016 m. lapkričio 30 d. sutarties 6.2. punkte yra numatyta, jog Aplinkos projektų valdymo agentūra gali priimti sprendimą dėl išmokėtų Projekto finansavimo lėšų ir (ar) kitų lėšų grąžinimo, inicijuoti Sutarties nutraukimą ir (arba) siūlyti Aplinkos ministerijai priimti sprendimą dėl Projekto finansavimo sumažinimo, jei atsakovė nesilaiko projekto finansavimo sąlygų, negali pasiekti Sutartyje nustatytų Projekto uždavinių, tikslų. Sumažinus projekto finansavimą, nutraukus sutartį, būtų prarasta galimybė užtikrinti Baltijos jūros krantų stabilumą ir kokybišką aplinką.

13239.

133Aplinkos projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 30 d. rašte Nr. (29-2-5)-APVA-1786 bylos šalims nurodė, jog agentūra įžvelgia su Projekto įgyvendinimu susijusią riziką, jog 2018 metais nebus atlikti numatyti atlikti darbai ir agentūra atlikus tyrimą gali imtis Sutarties 6.2. punkte numatytų veiksmų. Agentūros vertinimu, tiekėjas turi įsipareigoti laikytis grafiko, nenukrypstant daugiau kaip 10 procentų (Pasitarimo 2017 m. lapkričio 14 d. dėl projekto Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinimo protokolas Nr. PR-29(1.4). Kaip nustatyta, atsakovės tiek 2017 metais, tiek 2018 metais nuo Sutartimi nustatyto darbų grafiko nukrypo daugiau nei 10 procentų, neatlikdamos daugiau nei pusę numatytų darbų. Todėl, teismo vertinimu, pagal ginčo Sutarties esmę, atsižvelgiant į dėl jos nevykdymo galimas atsirasti pasekmes, griežtas prievolės sąlygų laikymasis atsakovei turi esminę reikšmę.

13440.

135Sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo, būtina analizuoti pažeidėjo kaltės formą pagal bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas ir nuspręsti, ar pažeidėjo kaltė didelė ir, jei didelė, ar tyčia. Kuo kaltė didesnė, tuo nukentėjusios šalies pagrįstas interesas likti sutartinuose santykiuose yra mažesnis. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės, jog tiek 2017 metais, tiek 2018 metais ieškovės atliko mažesniąją dalį numatytų darbų ir atsakovė turėjo pagrindą numanyti, jog ieškovės per Sutartyje numatytus terminus 2018 metams Sutartyje numatytų darbų neįvykdys, ieškovių kaltė buvo didelė, sudaranti pagrindą atsakovei prarasti interesą dalyvauti tolimesniuose sutartiniuose santykiuose su ieškovėmis.

13641.

137Sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, būtina nustatyti, ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat ar net ir su geriausiais ketinimais ji iš viso pajėgi sutartį įvykdyti. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės, jog 2017 metais ieškovės neatliko kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais darbų 72 procentus, kopagūbrio tvirtinimo žabtvorėmis 73 procentus darbų, molio - žvyro takų atnaujinimo darbai neatlikti visiškai, tai yra, įvykdyta mažiau negu pusę darbų apimčių. Tų pačių darbų apimtys 2018 metais taip pat buvo neįvykdytos daugiau kaip pusė, tai yra, neatlikta kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais darbų 49 procentai, kai iki termino pabaigos liko 2 mėnesiai, kopagūbrio tvirtinimo žabtvorėmis neatlikta darbų 94 procentai, kai iki termino pabaigos liko 2 mėnesiai, molio žvyro takų atnaujinimo darbų buvo neatlikta 91 procentų darbų, kai iki termino pabaigos liko 3 mėnesiai, sudarė pagrindą atsakovei manyti, jog ieškovės elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ir yra iš viso nepajėgios Sutartį įvykdyti. Vertintina ir tai, jog atsakovė nuolatos atkreipdavo ieškovių dėmesį, jog darbai vykdomi, nesilaikant Sutartyje numatytų apimčių ir terminų, tuo tikslu organizavo specialius pasitarimus, informavo UAB „Viva Baltic“ apie būtinus atlikti darbus ir atsilikimus nuo terminų. Teismo vertinimu, šios aplinkybės, rodančios ieškovių pasyvų elgesį, sudarė pagrindą atsakovei nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje.

13842.

139Taip pat vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Ieškovės įrodinėjo, jog ieškovė UAB „Viva Baltic“ dėl Sutarties nutraukimo patirtų didelius nuostolius, nes liko įsigytos medžiagos Sutarties vykdymui ir specializuota technika darbui kopose. Ieškovės UAB „Viva Baltic“ nuostoliai sudarytų 55 478,60 EUR: 9113,13 EUR įsigyta ir nepanaudota mediena lentinių takų ir laiptų atnaujinimui; 22 450 EUR įsigyta nauja savikrovė medvežė priekaba PALMS 10D 4WD/4.80 darbui kopose; 21 780 EUR įgytas naudotas traktorius Valtra T140; 2135,47 EUR įsigyta ir nepanaudota kirtimo atliekų kopagūbrio tvirtinimui šakų klojiniais ir žabtvorių pynimui. Ieškovės nepateikė įrodymų, pagrindžiančių įrodinėjamą aplinkybę, jog įsigytą techniką yra galimybė naudoti tik kopose. Ieškovė UAB „Viva Baltic“, įsigijusi šią techniką, yra ūkinę veiklą vykdanti įmonė, viešai skelbiamais duomenimis veiklos sritys: miškininkystės ranga, miško kirtimas, rekreacinės miškininkystės infrastruktūros įrengimas, jachtos nuoma, todėl turi galimybę naudoti įmonės veikloje arba realizuoti. Ieškovės, teismo vertinimu, neįrodė jų įrodinėjamų aplinkybių, jog nurodomas kiekis už nurodomą sumą medienos lentinių takų ir laiptų atnaujinimui ir kirtimo atliekų kopagūbrio tvirtinimui šakų klojiniais ir žabtvorių pynimui liko nepanaudota dėl sutarties nutraukimo. Iš ieškovių pateiktų įrodymų, įrodinėjant aplinkybę dėl kirtimo atliekų (2018 m, gegužės 30 d. sutartis su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioniniu padaliniu, 2018 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 02499 2135, 47 EUR sumai) matyti, jog sąskaita – faktūra kirtimo atliekoms už įrodinėjamą sumą 2135, 47 EUR įsigyti išrašyta 2018 m. gruodžio 20 d., nurodant apmokėti iki 2019 m. sausio 1 d., tai yra, po ginčo Sutarties nutraukimo, be to, nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog ieškovės tokią sumą apmokėjo. Kitos pateiktos PVM sąskaitos – faktūros dėl kirtimo atliekų įsigijimo išrašytos 2018 m. vasario 21 d. ir 2018 m. gegužės 16 d., tai yra, kai iki sutarties nutraukimo buvo vykdomi darbai, o ieškovės nepateikė duomenų, pagrindžiančių, jog faktiškai atlikus darbų kiekį, ieškovės įrodinėjamas kiekis už nurodytą sumą liko nepanaudotas. Iš ieškovių pateiktų įrodymų, įrodinėjant aplinkybę, dėl medienos įsigijimo, matyti, jog iš 12 PVM sąskaitų faktūrų yra pasirašytos tik dvi sąskaitos faktūros jas išdavusio asmens, be to, nėra įrodymų, jog ieškovės pagal visas šias sąskaitas faktūras yra apmokėjusios. Be to, iki sutarties nutraukimo lentinių takų ir laiptų atnaujinimo darbai buvo vykdomi, ieškovės nepateikė duomenų, pagrindžiančių, jog faktiškai atlikus darbų kiekį, ieškovės įrodinėjamas kiekis už nurodytą sumą liko nepanaudotas, šie įrodymai galėtų patvirtinti tik medienos įsigijimą. Be to, ieškovių patirti nuostoliai 55 478,60 EUR negalėtų būti labai dideliais ir neproporcingais, lyginant su atsakovės nuostoliais, kuriuos ji patirtų Aplinkos valdymo agentūrai nutraukus su atsakove sudarytą sutartį dėl 1 709 530, 52 EUR Europos sąjungos lėšų gavimo Baltijos jūros kranto juostai tvarkyti. Todėl, teismo vertinimu, dėl Sutarties nutraukimo ieškovė nepatirtų labai didelių, neproporcingų nuostolių.

14043.

141Aptarti ieškovių veiksmai vykdant Sutartį, teismo vertintini kaip siekis vykdyti Sutartį geresnėmis nei buvo sutarta sąlygomis ir laikytini nesąžiningais atsakovės atžvilgiu bei nesuderinamais su VPĮ įtvirtintu lygiateisiškumo principu. Dėl priešieškinio.

14244.

143Tais atvejais, kai sutartis nutraukta dėl vienos iš šalių kaltės – sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, reiškiančio esminį sutarties pažeidimą (CK 6.217 straipsnio 1 dalis), sutartį pažeidusiai šaliai atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, kurios forma – nuostolių atlyginimas, taip pat netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos, bei neteisėtus veiksmus (neveikimą) atlikusio asmens kaltę (CK 6.246 - 6.249 straipsniai)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015).

14445.

145Priešieškiniu atsakovė reiškia reikalavimus: priteisti nuostolių atlyginimo 90 505, 77 EUR (patikslinta 2018 m. gruodžio 11 d. pareiškimu), 200 EUR dydžio baudą ir 3 825 EUR delspinigių (2018 m. vasario 1 d. teismo posėdyje atsakovė nepalaikė pareiškimo dėl delspinigių sumažinimo iki 945 EUR). Atsakovė turi teisę pasirinkti savo teisių gynimo būdus.

14646.

147Atsakovė prašo priteisti 90 505,77 EUR nuostolių atlyginimo už molio - žvyro takų perdarymą. Žalos dydį atsakovė įrodinėja UAB „KTD group“ 2018 m. lapkričio 20 d. paskelbtame viešajame pirkime „Molio-žvyro takų atnaujinimo panaudojant hidraulinius rišiklius ir grunto stabilizavimo priedus (remontas) Kuršių Nerijoje darbai“ pateiktu pasiūlymu, kuriame nurodyta, jog nekokybiškai atnaujintų molio – žvyro takų išardymas ir atliekų išvežimas kainuotų 5045,37 EUR, molio – žvyro takų atnaujinimas kainuotų 85 460, 40 EUR, iš viso 90 505,77 EUR. Žalos padarymo faktą atsakovė grindžia aplinkybėmis (priešieškinys, 2019 m. vasario 1 d. teismo posėdžio garso įrašas 10:42:51 – 10:57:30), jog ieškovės 2018 metais nekokybiškai atliko molio – žvyro takų atnaujinimo darbus, šie darbai nebuvo priimti, už juos nebuvo sumokėta, tačiau už naujai numatytus atlikti molio – žvyro takų atnaujinimo darbus atsakovė negali prašyti apmokėti ir projektą įgyvendinančioji institucija Aplinkos projektų valdymo agentūra neapmokėtų, tai numatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 21 skirsnyje, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

14847.

149Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog ieškovės 2018 metais nekokybiškai atliko molio – žvyro takų atnaujinimo darbus, dėl to šie darbai nebuvo priimti ir už juos nebuvo apmokėta, ir jog dėl šių darbų pakartotinio atlikimo atsakovė yra paskelbusi viešąjį pirkimą „Molio-žvyro takų atnaujinimo panaudojant hidraulinius rišiklius ir grunto stabilizavimo priedus (remontas) Kuršių Nerijoje darbai“. Teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog už naujai numatytus atlikti molio – žvyro takų atnaujinimo darbus atsakovė negali teikti prašymo apmokėti ir projektą įgyvendinančioji institucija Aplinkos projektų valdymo agentūra neapmokėtų, tai yra, išlaidas pripažintų netinkamomis finansuoti. Tokia situacija atsakovės nurodomų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 21 skirsnyje nenumatyta, kitų įrodymų, jog Aplinkos projektų valdymo agentūra šias išlaidas dėl naujai numatytų atlikti molio – žvyro takų atnaujinimo darbų pripažintų netinkamomis, tai yra, 85 460, 40 EUR, nėra. Todėl, teismo vertinimu, ši atsakovės prašoma priteisti žalos dalis 80 460, 40 EUR nėra priežastiniame ryšyje su ieškovių veiksmais, kuriais ieškovės pažeidė sutartį. Tačiau, teismo vertinimu, priežastiniame ryšyje yra ieškovių veiksmai, su atsakovės prašomu priteisti 5045,37 EUR žalos dydžiu už nekokybiškai atnaujintų molio – žvyro takų išardymą ir atliekų išvežimą. Teismo vertinimu, atsakovės pateikti įrodymai pagrįsti žalos dydžiui yra pakankami, ieškovės nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog jų nekokybiškai atnaujintų molio – žvyro takų išardymo ir atliekų išvežimo darbai galėtų kainuoti kitokią sumą, ginčo, kaip nustatyta, jog molio – žvyro takų atnaujinimo darbai atlikti nekokybiškai nėra, ieškovės trūkumų neištaisė, todėl atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo iš dalies 5045,37 EUR tenkintinas (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Žalos dalis 5047, 37 EUR iš ieškovių priteistina solidariai, kadangi prievolė susijusi su jungtine veikla. Taip pat iš ieškovių solidariai už prievolės termino praleidimą nuo 5047, 37 EUR sumos priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 26 d. – priešieškinio priėmimo diena) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

15048.

151Pagrįsdama reikalavimą dėl 200 EUR dydžio baudos priteisimo (priešieškinys, 2019 m. vasario 1 d. teismo posėdžio garso įrašas 11:12:01) atsakovė nurodė, jog baudą prašo priteisti už termino iki 2018 m. liepos 2 d., kuris buvo nustatytas atsakovės 2018 m. balandžio 6 d. raštu Nr. S1-150(1.50), nurodant darbus atlikti iki 2018 m. liepos 2 d., pažeidimą. Sutarties specialiųjų sąlygų 4.4.1 punktu nustatyta, kad bauda gali būti taikoma tik „už vėlavimą suteikti Paslaugą pagal paslaugų suteikimo grafiką“. Paslaugų teikimo kalendorinis grafikas nustatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 2.8. punkte. Kaip nustatyta ir tarp šalių ginčo dėl šios aplinkybės nėra, jog ieškovė Sutartyje terminų 2018 metams nustatytų 2.8. punkte nepažeidė, nes atsakovė Sutartį nutraukė nuo 2018 m. rugsėjo 4 d., tai yra, anksčiau nei Sutartyje nustatyti paslaugų suteikimo terminai 2018 metams. Todėl, teismo vertinimu, atsakovė pasirinkusi tokiu būdu ginti savo interesus, šiuo atveju savo teisės pažeidimo neįrodė, todėl reikalavimas šioje dalyje netenkintinas kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

15249.

153Pagrįsdama reikalavimą dėl 3825 EUR delspinigių priteisimo atsakovė nurodė (priešieškinys, 2019 m. vasario 1 d. teismo posėdžio garso įrašas, 11:00:23 – 11:01:48), kad delspinigius apskaičiuoja po 15 EUR už vieną dieną už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 23 d. iki 2018 m. rugsėjo 3 d. už įsipareigojimų nevykdymą nustatytais terminais 2017 metais: šakų klojinių suteiktų paslaugų buvo atlikta tik 29 procentai, o žabtvorės 26,6 procento ir molio žvyro takai 0 procentų. Sutarties specialiųjų sąlygų 4.4.1 punktu nustatyta, kad bauda o ne delspinigiai, gali būti taikoma už vėlavimą suteikti Paslaugą pagal paslaugų suteikimo grafiką po 15 EUR už kiekvieną termino praleidimo dieną. Atsakovė nurodė, jog Sutarties 4.4.1 punkte nurodant, jog gali būti skaičiuojama bauda, o ne delspinigiai, padaryta techninė klaida, turi būti nurodyta, kad gali būti skaičiuojami delspinigiai (2019 m. sausio 22 d. teismo posėdžio garso įrašas 16:39:26). Ieškovės nesutinka, kad šiuo atveju yra padaryta techninė klaida (2019 m. vasario 1 d. teismo posėdžio garso įrašas 10:29:43), nurodydamos, jog šalių sudaryta Sutartis delspinigių nenumato.

15450.

155Kai kyla sutarties šalių ginčas dėl sutarties turinio ir / ar jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje. Kasacinio teismo praktika dėl įstatyme įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių yra nuosekliai išplėtota. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės turi būti taikomos vadovaujantis dviem esminiais principais: pirma, kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, taip pat vadovaujantis ir teisingumo bei protingumo principais; antras principas reikalauja aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, neapsiribojant pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, turi taikyti visumą CK 6.193 straipsnyje įtvirtintų taisyklių bei įvertinti visumą reikšmingų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

15651.

157Teismo, vertinimu, Sutarties 4.4.1 punkto aiškinimas, kaip nurodo atsakovė, neatitiktų sąžiningumo, teisingumo principų ieškovių atžvilgiu. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog šalys turėjo ketinimų susitarti Sutarties 4.4.1 punktu dėl delspinigių skaičiavimo. Atsakovė kaip Sutarties sąlygas pasiūliusi šalis turėjo galimybę pasiūlyti ieškovėms susitarti tiek dėl delspinigių, tiek dėl baudos skaičiavimo, esant Sutarties sąlygų pažeidimui. Tiek delspinigių, tiek baudos kaip netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus, todėl šalių teisė yra spręsti susitarti dėl baudos ar delspinigių skaičiavimo. Spręsdamas, teismas vertina ir tai, jog CK 6.193 straipsnio 4 dalis nustato, jog kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai, šiuo atveju atsakovės, ir jas priėmusios šalies naudai, šiuo atveju ieškovių. Be to, šalys pačios Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punktu susitarė dėl Sutarties sąlygų aiškinimo, numatydamos, jog jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties bendrųjų sąlygų 14.2.3. punktas nustato, jog Sutarties šalys turi teisę reikalauti sumokėti Sutarties specialiose sąlygose nustatytus delspinigius. Tačiau Sutarties specialiosiose sąlygose 4.1.1. punkte delspinigių skaičiavimas nenumatytas, o numatytas baudos skaičiavimas, todėl esant ir Sutarties šalių sutartam sąlygų aiškinimui, šiuo atveju atsakovė, teismo vertinimu, neturi teisės reikalauti delspinigių iš ieškovių, kadangi nėra šalių rašytinio susitarimo dėl delspinigių. Todėl atsakovės reikalavimas priteisti 3825 EUR delspinigių netenkintinas (CK 6.72 straipsnis, 6.193 straipsnis).

158Dėl bylinėjimosi išlaidų.

15952.

160Jeigu ieškinys ir/ar priešieškinis patenkinamas iš dalies, išlaidos priteisiamos proporcingai teismo atmestų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis)

16153.

162Ieškovės pateikė įrodymus, kad sumokėjo 226 EUR žyminį mokestį už ieškinį ir patyrė 4158,50 EUR advokato pagalbos išlaidų. Atsakovės priešieškinis patenkintas iš dalies, tai yra 5,34 procento, todėl proporcingai atmestų priešieškinio reikalavimų daliai, atsižvelgiant į tai, kad ieškovių ieškinys yra atmestas, 94,66 procentų priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias ieškovės patyrė rengiant atsiliepimą į ieškovės priešieškinį pagal 2018 m. lapkričio 12 d. PVM sąskaitą – faktūrą, tai yra 757,28 EUR. Šios išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytus maksimalius atlygintinų išlaidų dydžius, taip pat atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis), bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

16354.

164Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė pateikė priešieškinį 94530,77 EUR sumoje, už kurį mokėtinas 1643 EUR žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Nustatyta, kad atsakovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškovės ieškinys turi būti apmokamas 42 Eur dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 2 dalis). Kadangi priešieškinys tenkinamas iš dalies (5,34 procento) iš ieškovių lygiomis dalimis priteisiamas 87,74 EUR žyminis mokestis lygiomis dalimis po 43,87 EUR valstybės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

165Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

166Atmesti ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Rezit“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ ieškinį.

167Patenkinti iš dalies atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos priešieškinį.

168Priteisti atsakovei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai iš ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Rezit“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ solidariai 5045, 37 EUR žalos atlyginimo, nuo šios sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra, nuo 2018 m. spalio 26 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

169Kitą priešieškinio dalį atmesti.

170Priteisti iš atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Viva Baltic“ 757,28 EUR bylinėjimosi išlaidų.

171Priteisti iš ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Rezit“ po 43,87 EUR iš kiekvienos žyminio mokesčio išlaidų valstybei.

172Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Viva Baltic“ ir... 4. atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovėms L. D., G.... 5. trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. 1.... 9. Byloje nagrinėjami ieškovių reikalavimai dėl atsakovės Kuršių nerijos... 10. 1.1.... 11. Ieškovės ieškinyje nurodė, kad yra jungtinės veiklos pagrindu veikianti... 12. 1.2.... 13. Ieškovės teigia, kad sutarties vykdymo metu atsakovė siekė nepagrįstai... 14. 1.3.... 15. Uždaroji akcinė bendrovė „Viva Baltic“ pateikė 2018 m. rugpjūčio 21... 16. 1.4.... 17. Ieškovės nurodo, kad atsakovė, vienašališkai nutraukdama sutartį,... 18. 2.... 19. Atsakovė Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pateikė atsiliepimą... 20. 2.1.... 21. Atsakovė nurodo, kad su ieškovėmis sudarė Krantotvarkos priemonių... 22. 2.2.... 23. Atsakovė teigia, kad ieškovės neįvykdė nustatytų paslaugos apimčių 2017... 24. 2.3.... 25. Atsakovė nurodo, kad ieškovėms taip pat yra žinoma informacija apie... 26. 2.4.... 27. Atsakovė nurodo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui AAS „Baltic... 28. 3.... 29. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 30. 3.1.... 31. Trečiasis asmuo nurodo, kad susipažino su jungtinės veiklos pagrindu... 32. 4.... 33. Atsakovė Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pateikė... 34. 4.1.... 35. Atsakovė nurodo, kad su ieškovėmis sudarė Krantotvarkos priemonių... 36. 4.2.... 37. Dėl nuostolių (žalos) atsiradimo atsakovė nurodo, kad ieškovės pagal... 38. 4.3.... 39. Dėl ieškovių prievolės sumokėti baudą ir delspinigius atsakovė nurodo,... 40. 4.4.... 41. Dėl ieškovių neteisėtų veiksnių ir priežastinio ryšio tarp žalos ir... 42. 5.... 43. Ieškovės pateikė atsiliepimą į atsakovės patikslintą priešieškinį,... 44. 5.1.... 45. Ieškovės nurodo, kad 2018 m. darbų kiekiai nebuvo užbaigti įvykdyti, nes... 46. 5.2.... 47. Ieškovės nurodo, kad su priešieškinio reikalavimu atlyginti 93 368,52 EUR... 48. 5.3.... 49. Dėl reikalavimo sumokėti 200 EUR dydžio baudą ir delspinigius ieškovės... 50. 6.... 51. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 52. 6.1.... 53. Trečiasis asmuo nurodo, kad palaiko ieškovių byloje reiškiamą poziciją,... 54. 6.2.... 55. Nurodo, kad, nepraėjus nuo sutarties pradžios nė mėnesiui, atsakovė... 56. 6.3.... 57. Trečiasis asmuo nurodo, kad draudimo valdybos patvirtintų Sutartinių... 58. 7.... 59. Atsakovė pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad ieškovių atsiliepime į... 60. 7.1.... 61. Dėl oro sąlygų atsakovė nurodo, kad Pažyma apie hidrometeorologines... 62. 7.2.... 63. Dėl ieškovių kompetencijos atsakovė nurodo, kad ieškovės uždarosios... 64. 7.3.... 65. Dėl molio ir žvyro tako atsakovė nurodo, kad ieškovių teiginiai, jog... 66. 8.... 67. Ieškovė pateikė tripliką, kuriuo prašo priešieškinį atmesti ir... 68. Dėl žalos atlyginimo ieškovės nurodo, kad sutartinė civilinė atsakomybė... 69. Ieškovės nurodo, kad atsakovė neįrodė priešieškiniu prašomos atlyginti... 70. Ieškovės nurodo, kad atsakovė dublike nepateikė naujų argumentų dėl... 71. Nagrinėjant bylą teisme šalys savo reikalavimus palaikė, šalių atstovai... 72. 9.... 73. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės aplinkybės,... 74. 10.... 75. Sutartimi ieškovės įsipareigojo teikti krantotvarkos priemonių... 76. 11.... 77. Sutarties 2.9.1. punkte numatyta, kad ieškovės sutartyje numatytą paslaugą... 78. 12.... 79. Ieškovių 2017 m. lapkričio 9 d. prašymu Nr. 17 Paslaugos - kopagūbrio... 80. 13.... 81. Ginčo tarp šalių nėra, jog ieškovės, vykdydamos Sutartį 2017 -2018... 82. 14.... 83. 2018 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. S1-440(1.50) atsakovė informavo... 84. 15.... 85. Ginčas tarp šalių kilo iš paslaugų sutarties sudarytos viešųjų pirkimų... 86. 16.... 87. VPĮ 90 straipsnyje yra reglamentuotas viešojo pirkimo sutarties nutraukimas.... 88. 17.... 89. Pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį klientas gali pats nuspręsti, kada... 90. 18.... 91. Kita vertus, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešųjų pirkimų... 92. 19.... 93. Šalių vienašalio sutarties nutraukimo sąlygos buvo numatytos Sutarties... 94. 20.... 95. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį,... 96. 21.... 97. Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą... 98. 22.... 99. Pagal kasacinio teismo praktiką, analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje... 100. 23.... 101. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais... 102. 24.... 103. Tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo. Atsakovė,... 104. 25.... 105. Teismas, ištyręs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, duotus teismo... 106. 26.... 107. Prieš analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties... 108. 27.... 109. Kaip nustatyta, Techninėje specifikacijoje ir Sutarties 2. 8. punkte buvo... 110. 28.... 111. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 112. 29.... 113. Teismų praktikoje pripažįstama, kad savo elgesiu (konkliudentiniais... 114. 30.... 115. Bylos šalys Sutarties 13.1 punktu susitarė, kad Sutarties sąlygų keitimu... 116. 31.... 117. Kaip matyti (30 punktas), šalys Sutartimi įtraukė į sutartį jos pakeitimą... 118. 32.... 119. Tuo pagrindu, kadangi Sutarties šalys buvo numačiusios sutarties išlygą,... 120. 33.... 121. Analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties... 122. 34.... 123. Byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovė 2017 metais... 124. 35.... 125. 2018 metais ieškovės nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. darbų nebevykdė... 126. 36.... 127. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės (34-35 punktai) akivaizdžiai... 128. 37.... 129. Ieškovės UAB „Viva Baltic“ prašymu (2017 m. lapkričio 9 d. raštas Nr.... 130. 38.... 131. Sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis... 132. 39.... 133. Aplinkos projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 30 d. rašte Nr.... 134. 40.... 135. Sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo,... 136. 41.... 137. Sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai... 138. 42.... 139. Taip pat vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi... 140. 43.... 141. Aptarti ieškovių veiksmai vykdant Sutartį, teismo vertintini kaip siekis... 142. 44.... 143. Tais atvejais, kai sutartis nutraukta dėl vienos iš šalių kaltės –... 144. 45.... 145. Priešieškiniu atsakovė reiškia reikalavimus: priteisti nuostolių... 146. 46.... 147. Atsakovė prašo priteisti 90 505,77 EUR nuostolių atlyginimo už molio -... 148. 47.... 149. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog ieškovės 2018 metais... 150. 48.... 151. Pagrįsdama reikalavimą dėl 200 EUR dydžio baudos priteisimo... 152. 49.... 153. Pagrįsdama reikalavimą dėl 3825 EUR delspinigių priteisimo atsakovė... 154. 50.... 155. Kai kyla sutarties šalių ginčas dėl sutarties turinio ir / ar jos sąlygų,... 156. 51.... 157. Teismo, vertinimu, Sutarties 4.4.1 punkto aiškinimas, kaip nurodo atsakovė,... 158. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 159. 52.... 160. Jeigu ieškinys ir/ar priešieškinis patenkinamas iš dalies, išlaidos... 161. 53.... 162. Ieškovės pateikė įrodymus, kad sumokėjo 226 EUR žyminį mokestį už... 163. 54.... 164. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 165. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, teismas... 166. Atmesti ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Rezit“ ir uždarosios... 167. Patenkinti iš dalies atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos... 168. Priteisti atsakovei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai iš... 169. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 170. Priteisti iš atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos... 171. Priteisti iš ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Viva Baltic“ ir... 172. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...