Byla 2-628/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno grūda“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutarties dėl bylos perdavimo pagal teismingumą byloje Nr. 2-633-230/2009 pagal ieškovų R. A. , R. B. , L. B. , G. D. , J. J. , V. J. , J. J. , S. K. , I. K. , J. K. , G. N. , D. N. , A. S. , G. S. , B. S. , G. O. V. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno grūda“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vilkama“, dėl turtinės ir neturinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas priėmė 2008 m. lapkričio 13 d. gautą ieškovų R. A. , R.B., L. B., G. D. , J. J. , V. J. , J. J. , S. K. , I.K., J. K. , G. N. , D. N. , A. S. , G. S. , B.S., G. O. V. ieškinį atsakovui UAB „Kauno grūda“, trečiasis asmuo UAB „Vilkama“, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (1 t., b. l. 4-10).

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi perdavė bylą nagrinėti pagal teismingumą Kauno miesto apylinkės teismui (2 t., b. l. 41; CPK 25 str., 34 str. 2 d. 4 p.). Teismas nurodė, kad iškėlus bylą paaiškėjo, jog ieškinys priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles. Teismo nuomone, ieškinys pareikštas neprivalomojo bendrininkavimo forma (CPK 43 str. 1 d. 2 p.), t. y. visų ieškovų reikalavimai yra to paties pobūdžio, grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir tomis pačiomis teisės normomis, tačiau kiekvienas reikalavimas yra savarankiškas ir gali būti nagrinėjamas atskirose bylose. Neprivalomojo bendrininkavimo atveju bylos teismingumas nustatomas ne pagal visų ieškovų turtinių reikalavimų bendrą sumą, bet pagal kiekvieno reikalavimo dydį atskirai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB FMĮ “Orion securities” v. F. N., V. B., K. B. ir kt., bylos Nr. 2-132/2009).

5Teismo teigimu, visų ieškovų bendrai pareikštame ieškinyje nurodyta ieškinio suma – 155 102,92 Lt, tačiau kiekvieno iš ieškovų prašomos priteisti turtinės ir neturtinės žalos dydis vidutiniškai yra apie 10 tūkstančių litų, o maksimali reikalavimo suma yra ieškovės J. K. – 13 872 Lt, kurią sudaro 8 265 Lt turtinės žalos ir 5 607 Lt neturtinės žalos.Taigi, nagrinėjamoje byloje nė vieno iš ieškovų reikalavimo dydis neviršija vieno šimto tūkstančių litų, todėl byla teisminga ir perduotina Kauno miesto apylinkės teismui (CPK 25 str., 34 str. 2 d. 4 p.).

6Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Kauno grūda“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (b. l. 50, 51). Skundą apeliantas grindžia tuo, kad teismas, aiškindamas bylos teismingumą reglamentuojančias teisės normas, nukrypo nuo teismų praktikos, pagal kurią ieškinio suma, kaip kriterijus bylos rūšiniam teismingumui nustatyti, nustatytina pagal ieškovų bendrai ieškinyje pareikštų sujungtų reikalavimų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009).

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai R. A. , R.B., L. B., G.D., J. J. , V. J. , J. J. , S. K. , I.K., J. K. , G. N. , D. N. , A. S. , G. S., B.S., G. O. V. nurodo, kad, jų nuomone, ieškinys teismingas Kauno apygardos teismui, tačiau atsižvelgdami į teismų praktikos nevienodumą, ieškovai palieka bylos teismingumo klausimą spręsti teismo nuožiūra (b. l. 58).

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai R. A., R.B., L. B. , G.D., J. J. , V. J. , J. J. , S. K., I.K., J. K. , G. N. , D. N. , A. S. , G. S. , B.S., G. O. V. viename ieškinyje pareiškė reikalavimus atsakovui UAB ,,Kauno grūda“, nurodydami, kad jie patyrė turtinę ir neturtinę žalą dėl atsakovo netinkamai suteiktų turizmo paslaugų (1 t., b. l. 4-10). Nagrinėjamoje byloje ieškovai, turėdami jiems padaryto to paties pažeidimo nulemtų vienarūšių, pagrįstų ta pačia teisine ir faktine medžiaga, reikalavimų atsakovui, pasinaudojo CPK 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta neprivalomojo procesinio bendrininkavimo teise ir bendrai pareiškė vieną ieškinį. Toks iš esmės kelių savarankiškų procesų sujungimas yra viena iš civilinio proceso koncentruotumo principo įgyvendinimo išraiškų.

10CPK 27 straipsnio 1 punkte nurodyta ieškinio suma, kaip kriterijus bylos rūšiniam teismingumui nustatyti, nustatytina atsižvelgiant į tokį kelių savarankiškų procesų vienoje byloje sujungimą, t. y. pagal ieškovų bendrai pateiktame ieškinyje pareikštų sujungtų reikalavimų (visų, o ne kiekvieno atskirai) sumą, kitaip tariant, pagal bendrai prašomą priteisti (ginčijamą) sumą. Taigi nagrinėjamo ginčo, kuriame ieškovai reikalauja iš atsakovo bendrai 155 102,92 Lt jiems padarytai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, sumai, lemiančiai bylos rūšinį teismingumą, esant didesnei nei 100 000 Lt, ši byla turėjo būti nagrinėjama apygardos teisme, kaip pirmosios instancijos teisme (CPK 26 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 1 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje D. M. ir L. M. v. UAB “Ekstra žinios”, bylos Nr. 3K-3-26/2009).

11Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą vieningą praktiką, pasikeitus rūšiniam teismingumui, po to kai civilinė byla buvo iškelta pagal teismingumo taisykles, tik apylinkės teismas savo žinion priimtą bylą turi perduoti apygardos teismui, remdamasis rūšinio teismingumo pasikeitimu, tačiau apygardos teismas, remdamasis šiuo pagrindu, neturi teisės perduoti jo prisiimtą bylą apylinkės teismui (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėse bylose UAB “Tele 2” v. UAB “CSC Telecom”, bylos Nr. 2-904/2008; 2009 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB FMĮ “Orion securities” v. F. N., V. B., K. B. ir kt., bylos Nr. 2-132/2009; CPK 34 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas priėmė 2008 m. lapkričio 13 d. gautą ieškinį, reikalavo atsakovą pateikti atsiliepimą, nustatė pasirengti bylai paruošiamųjų dokumentų būdu, šalys juos pateikė. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog teismas, neišskyręs ieškovų viename ieškinyje pareikštų reikalavimų į atskirą bylą ir priėmęs juos visus nagrinėti, turėtų iš esmės išspręsti priimtą savo žinion bylą, išskyrus CPK 35 straipsnyje nurodytus atvejus. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo sprendžiamas priimtos savo žinion bylos perdavimo kitam teismui klausimas CPK 35 straipsnio pagrindu.

12Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi nusprendė, kad byla teisminga ir perduotina Kauno miesto apylinkės teismui (CPK 25 str., 34 str. 2 d. 4 p.). Todėl dėl netinkamo procesinės teisės normų, reglamentuojančių teismingumo klausimus, aiškinimo ir taikymo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartis panaikintina ir byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš esmės (CPK 229 str. 1 d., 337 str. 3 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

14Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Kauno apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai