Byla 2-214-906/2015
Dėl skolos priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei,

3dalyvaujant atsakovui Ž. G.,

4nedalyvaujant ieškovo UAB „Gelvora“ atstovui gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui Ž. G. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 2518,65 Eur skolą, 1178,55 Eur palūkanas, 661,12 Eur delspinigius, 57,68 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 procentus sutartinių palūkanų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Vartojimo kredito sutartis) nuo pagrindinės skolos sumos 2518,65 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-08-22 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė Sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas AB SEB bakas naudai. Atsakovas netinkamai vykdė Sutartį, todėl AB SEB bakas ją nutraukė. 2009-11-06 AB SEB bankas su ieškove sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB SEB bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal Sutartį. Apie reikalavimo perleidimo sutartį informavo atsakovą, pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovas jų nevykdė. Atsakovas ieškovei skolingas: 2518,65 Eur skolos, 1178,55 Eur palūkanų, 661,12 Eur delspinigių, 57,68 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, viso skolingas 4416 Eur.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškovo ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka, kad ieškovės naudai būtų priteista 2518,65 Eur skola, 881,53 Eur palūkanos, 45 Eur delspinigių, o kitą ieškinio dalį prašo atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovės reikalavimui dėl palūkanų yra taikytinas penkerių metų ieškinio senaties terminas ir palūkanas sudaro 881,53 Eur. Mano, kad delspinigiai, kaip vartotojui, t. y. silpnesniajai sutarties šaliai, yra nepagrįstai per dideli. Ieškovė į teismą ginti savo teises kreipėsi tik po 5 metų nuo Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių pusiausvyrą, prašomų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,01%, t.y. iki 45 Eur už 180 d. Taip pat mano, kad ieškovės reikalavimas priteisti 57,68 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra visiškai nepagrįstas. Ieškovė nepateikė tas išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija, ši veikla yra viena iš jos ūkinės – komercinės veiklos rūšių, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti pripažįstamos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis.

8Atsakovas teismo posėdyje iš dalies sutiko su ieškiniu. Nurodo, kad 2006-08-22 su AB SEB bankas sudarė vartojamojo kredito sutartį, pagal kurią jam buvo suteiktas 10000 Lt kreditas. Dėl susidariusios sunkios finansinės padėties teigia nebegalėjęs mokėti įmokų, į kreditorių nesikreipė, po to pakeitė gyvenamąją vieta, neinformavo kreditoriaus ir nežino ar kreditorius siuntė jam kokius pranešimus sutartyje nurodytu adresu. Pripažįsta įsiskolinimo dydį, pripažįsta, kad nevykdo įsipareigojimų apie 9 m. Palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes, prašo taikyti senaties terminą skaičiuojant palūkanas ir delspinigius ir mažinti priteistinas sumas.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Šalių paaiškinimais ir rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2006-08-22 su AB SEB banku sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Vartojimo kredito sutartis), pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė 10 000 Lt (ekvivalentas 2896,20 Eur) dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas (b.l. 12-16). AB SEB bankas suteikė atsakovui kreditą, tačiau atsakovas netinkamai vykdė sutartį. 2007-10-16 AB SEB bankas atsakovui pranešė apie susidariusį įsiskolinimą pagal Vartojimo kredito sutartį, įspėjo apie galimą sutarties nutraukimą prieš terminą (b.l. 20). 2009-11-09 AB SEB bankas ir ieškovė UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83 (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), pagal kurią ieškovei perduotos visos reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu (b.l. 4, 17-19). Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį (b.l. 21). Atsakovas įsipareigojimų neįvykdė, susidarė 2518,65 Eur skola, paskaičiuota 1178,55 Eur palūkanų, 661,12 Eur delspinigių. Byloje duomenų apie tai, kad ši skola būtų sumokėta, nėra.

11Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad Vartojimo kredito sutarties pagrindu tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, gauto kredito laiku negrąžino, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovas neginčija ieškovės prašomo priteisti pagrindinės skolos dydžio. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 straipsnio 1 dalis). Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 2 dalis). Kadangi AB SEB bankas perleido savo reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovei, ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo priteistina 2518,65 Eur skola.

12Ieškovė prašo priteisti 1178,55 Eur pelno palūkanų, tame tarpe 218,66 Eur palūkanų, kurios nurodytos Reikalavimo perleidimo sutartyje ir 959,89 Eur už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2015-03-20. Atsakovas su šiuo ieškovės reikalavimu sutinka iš dalies, prašo šiam reikalavimui taikyti 5 metų senaties terminą.

13Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimas dėl palūkanų išieškojimo (CK 3.125 straipsnio 9 dalis). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ieškovė Reikalavimo perleidimo sutarties metu sužinojo, kad atsakovas skolingas pagal Vartojimo kredito sutartį, todėl teisė į ieškinį ieškovei atsirado 2009-11-06. Ieškovė į teismą su ieškiniu dėl skolos, tame tarpe ir pelno palūkanų, priteisimo kreipėsi 2015-03-30 (b.l. 1-3). Todėl pagrįstas atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį daliai reikalavimo dėl palūkanų priteisimo. Pritaikius senaties terminą palūkanos gali būti priteistos tik už 5 metus iki ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2010-03-30 iki 2015-03-30. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. (CK 1.131 straipsnis). Pritaikius ieškinio senatį pelno palūkanoms, atmestinas ieškovės reikalavimas priteisti pelno palūkanas iki 2010-03-30. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi nustatyta buvo 7% dydžio metinių palūkanų norma. Atsakovo negrąžintos pagrindinės skolos dalis – 2518,65 Eur. Pritaikius 5 metų ieškinio senatį pelno palūkanoms, ieškovės prašymas priteisti pelno palūkanas tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 881,53 Eur pelno palūkanos (2518,65 Eur x 7% x 5 m).

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y. 661.12 Eur delspinigių, iš kurių 207,76 Eur paskaičiuota už laikotarpį iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo (2009-11-09) bei 453,36 Eur už 180 dienų už laikotarpį nuo 2014-09-21 iki 2015-03-20. Atsakovas nesutinka su tokiu ieškovės reikalavimu ir prašo delspinigius mažinti iki 0,01% bei taikyti šioje dalyje 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, nesant pateisinamų duomenų, kodėl ieškovė nepagrįstai ilgai delsė ir į teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi tik po daugiau kaip 5 metų nuo Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai ir nepagrįstai per dideli, todėl yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,05%. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Reikalavimui priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje nustatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai priteistini, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs. Pagal vartojimo kredito sutarties 5.4 -5.3 p. delspinigiai skaičiuojami nuo uždelstos kredito dalies bei nesumokėtų palūkanų. Kadangi ieškovas ieškinyje skaičiuoja delspinigius tik nuo pagrindinės skolos sumos (b.l. 5), todėl neperžengiant reikalavimo ribų teismas taip pat skaičiuoja delspinigius tik nuo pagrindinės skolos sumos. Iš atsakovo priteisti paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų sudaro 226,68 Eur delspinigių (2518,65 Eur x 0,05% x 180 d.) (CPK 6.71 straipsnis).

15Ieškovės prašymas priteisti 57,68 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas. Byloje pateikti įrodymai nepagrindžia, kad patirtos išlaidos yra pagrįstos. Iš pateiktos išlaidų išklotinės matyti tik tam tikras nurodytų išlaidų dydis, tačiau šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra pateikti, taip pat nepateikti duomenys, leidžiantys nustatyti ryšį su prašoma priteisti skola, nėra duomenų, kad tokios išlaidos faktiškai patirtos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovė neįrodė išlaidas pagrindžiančių aplinkybių (CPK 178 straipsnis). Prašomos priteisti išlaidos nėra pagrįstos (nėra jokių atliktų mokėjimų dokumentų) ir būtinos, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-03-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis). Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 7% palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (2518,65 Eur) pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-03-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovė, paduodama teismui ieškinį, sumokėjo 132 Eur žyminio mokesčio (b.l. 11). Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 82 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 108,24 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

18Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 3 Eurų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei UAB ,,Gelvora“, j.a.k. 125164834, iš atsakovo Ž. G., a.k. ( - )

22- 2518,65 Eur (du tūkstančius penkis šimtus aštuoniolika eurų 65 euro centus) skolos;

23- 881,53 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 53 euro centus) palūkanų;

24- 226,68 Eur (du šimtus dvidešimt šešis eurus 68 euro centus) delspinigių;

25- 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą 3626,86 Eur sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-03-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

26- 7 procentų dydžio palūkanas pagal sutartį skaičiuojant nuo pagrindinės skolos sumos (2518.65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-03-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

27- 108,24 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus 24 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

28Kitą ieškinio dalį atmesti.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei,... 3. dalyvaujant atsakovui Ž. G.,... 4. nedalyvaujant ieškovo UAB „Gelvora“ atstovui gautas prašymas nagrinėti... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškovo ieškiniu sutinka iš dalies.... 8. Atsakovas teismo posėdyje iš dalies sutiko su ieškiniu. Nurodo, kad... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Šalių paaiškinimais ir rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas... 11. Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad Vartojimo kredito sutarties... 12. Ieškovė prašo priteisti 1178,55 Eur pelno palūkanų, tame tarpe 218,66 Eur... 13. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 14. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y.... 15. Ieškovės prašymas priteisti 57,68 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip... 17. Ieškovė, paduodama teismui ieškinį, sumokėjo 132 Eur žyminio mokesčio... 18. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei UAB ,,Gelvora“, j.a.k. 125164834, iš atsakovo Ž. G.,... 22. - 2518,65 Eur (du tūkstančius penkis šimtus aštuoniolika eurų 65 euro... 23. - 881,53 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 53 euro centus)... 24. - 226,68 Eur (du šimtus dvidešimt šešis eurus 68 euro centus) delspinigių;... 25. - 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą 3626,86 Eur sumą... 26. - 7 procentų dydžio palūkanas pagal sutartį skaičiuojant nuo pagrindinės... 27. - 108,24 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus 24 euro centus) bylinėjimosi... 28. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...