Byla B2-1989-221/2016
Dėl ko priskaičiuoti 1 649,05 Eur delspinigiai

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei R. K., restruktūrizuojamos įmonės ir restruktūrizavimo administratorės atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditorės Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“ restruktūrizavimo byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi UAB „Artapolas“ iškelta restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo administratore paskirta UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras.

3Pasibaigus teismo nustatytam terminui, RUAB „Artapolas“ administratorė pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, suderintus su įmonės apskaitos dokumentais, sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą. Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi patvirtino RUAB „Artapolas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

4Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2016 m. balandžio 4 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui UAB „Artapolas“ restruktūrizavimo byloje pateikti, patvirtinti 1 649,05 Eur finansinį reikalavimą. 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atnaujino terminą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos finansiniam reikalavimui pateikti ir prašymą priėmė. Prašymas grindžiamas tuo, kad UAB „Artapolas“ pavėluotai sumokėjo žemės nuomos mokestį, dėl ko priskaičiuoti 1 649,05 Eur delspinigiai.

5Administratorė su reikalavimu nesutinka, prašo pritaikyti senatį ir kreditorinio reikalavimo netvirtinti.

6Pareiškėja pateikė atsiliepimą dėl administratorės pareikštų prieštaravimų, nurodydama, kad 2006, 2007, 2008 metais UAB „Artapolas“ siuntė raginimus sumokėti delspinigius, UAB „Artapolas“ direktorius apie pareigą sumokėti delspinigius buvo informuotas tinkamai ir apie šią prievolę žinojo. Kreditorė 2009 metais UAB „Artapolas“ restruktūrizavimo byloje reikalavimo nereiškė, nes nežinojo apie iškeltą bylą. Pažymėjo, kad valstybinė žemė yra su viešuoju interesu susijęs santykių objektas, lemiantis specialų teisinį reglamentavimą.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė reikalavimą, paaiškino, kad valstybinės žemės nuomos mokestį UAB „Artapolas“ turėjo sumokėti iki 2005 m. spalio 1 d., tačiau sumokėjo metų pabaigoje, todėl už šį laikotarpį paskaičiuoti delspinigiai. UAB „Artapolas“ buvo siunčiami raginimai sumokėti delspinigius (paskutinis raginimas išsiųstas 2008 metais). Pripažįsta, kad praleistas ieškinio senaties terminas, prašo jį atnaujinti. Aiškina, kad 2010 metais buvo sutrikusi mokesčių administravimo sistema, netekta 2003-2010 metų duomenų, keitėsi administracijos vadovai, 2009 metais nebuvo informuota apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Pažymi, kad restruktūrizavimo bylos ir mokesčių mokėjimas susiję su viešuoju interesu, todėl prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą ir patvirtinti 1 649,05 Eur kreditorinį reikalavimą.

8Teismo posėdžio metu restruktūrizuojamos įmonės ir restruktūrizavimo administratorės atstovas su prašymu nesutiko, prašo taikyti ieškinio senatį ir reikalavimą atmesti. Teigia, kad praleistas tiek sutrupintas 6 mėnesių, tiek bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas. Mano, kad pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą nėra. Reikalavimas nebuvo pareikštas pirmą kartą (2009 metais) iškeltoje restruktūrizavimo byloje, nors informacija, iškėlus restruktūrizavimo bylą, yra vieša. Pareiškėja yra viešasis juridinis asmuo, kuriam taikomi aukštesni rūpestingumo standartai. Atstovo aiškinimu, bendrovės vadovas tvirtina, kad apie reikalavimą sumokėti delspinigius nebuvo žinoma, todėl apie restruktūrizavimo bylą pareiškėja nebuvo informuota.

9Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos prašymas atmestinas.

10Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalį kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Tokie procesiniai sprendimai UAB „Artapolas“ restruktūrizavimo byloje nepriimti.

11Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į restruktūrizuojamą įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2005 m. rugpjūčio 9 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi UAB „Artapolas“ iš valstybės išsinuomavo 0,4200 ha žemės sklypą, esantį ( - ), įsipareigodama laikytis nuomos sutarties ir įstatymų (sutarties 14 punktas). Žemės nuomos mokesčio terminai (iki 2005 m. spalio 1 d.) nustatyti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 28 d. sprendimu (sutarties 11 punktas, sprendimo 3.1 punktas). UAB „Artapolas“ nuomos mokestį sumokėjo tik 2005 m. gruodžio 30 d., todėl iki šio laiko jai paskaičiuoti 1 649,05 Eur delspinigiai, kurių UAB „Artaplolas“ nesumokėjo, nors buvo raginama tai padaryti 2006 m. balandžio 5 d., 2007 m. kovo 1 d., 2008 m. vasario 1 d.

13Restruktūrizuojama įmonė ir jos restruktūrizavimo administratorė prašo netvirtinti reikalavimo, motyvuodama tuo, kad praleistas ieškinio senaties terminas.

14Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Tai reiškia, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialinio teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisė reikalauti delspinigių atsiranda nuo to momento, kai skolininkas praleidžia terminą atsiskaityti. Taigi kreditoriui teisė į delspinigių skaičiavimą atsirado nuo tada, kai skolininkas laiku neatsiskaitė. Pažymėtina, kad kreditoriaus teisių pažeidimas, kai prašoma priteisti delspinigius, o pagrindė skola vis dar nesumokėta, yra tęstinis, t. y. prasideda kiekvieną kitą pažeidimo dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis).

15Nagrinėjamu atveju, pagrindė skola yra sumokėta 2005 m. gruodžio 30 d., todėl ieškinio senaties terminas prasidėjo būtent tada, kai buvo sumokėtos sumos pagal pagrindinę prievolę, t. y., kai buvo sumokėtas žemės nuomos mokestis. Taigi nuo pagrindinės skolos sumokėjimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracija per šešis mėnesius turėjo pareikšti reikalavimą dėl delspinigių. Šis terminas baigėsi 2006 m. birželio 30 d. Nors, kaip teigia pareiškėja, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2006, 2007 2008 metais siuntė UAB „Artapolas“ raginimus sumokėti delspinigius, tačiau, teismo vertinimu, tokių raginimų pateikimas skolininkui nelaikomas tinkamu reikalavimo dėl delspinigių priteisimo pareiškimu. Teismas sutinka su restruktūrizuojamos įmonės ir restruktūrizavimo administratorės atstovo nuomone, kad praleistas ir bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas. Kad ieškinio senaties terminas praleistas, teismo posėdžio metu pripažino ir pareiškėjos atstovė, prašydama terminą atnaujinti. Teismo vertinimu, pareiškėjos atstovės nurodytos aplinkybės (keitėsi administracijos vadovai, 2010 metais sutrikusi mokesčių administravimo sistema, siųsti raginimai, nežinojo apie 2009 metais iškeltą restruktūrizavimo bylą) nelaikytinos svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, kurios sudarytų pagrindą ieškinio senaties terminui atnaujinti (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Kazlų Rūdos savivaldybės administracija apie savo teisių pažeidimą žinojo jau 2005 metais, galėjo laiku pareikšti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo.

16Sutiktina su pareiškėja, kad restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Todėl teismui sprendžiant kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą, teismas privalo būti aktyvus ir ex officio įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006) bei tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jie pagrįsti įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Pagal teismų praktiką tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus restruktūrizavimo proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams; nepagrįstai patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą, ne tik mažėja kitų kreditorių galimybės patenkinti savo reikalavimus, tačiau toks kreditorius įgyja nepagrįstą pranašumą prieš kitus kreditorius, priimant sprendimus įmonės restruktūrizavimo procese (ĮRĮ 25-26 straipsniai), be to, nesėkmingos restruktūrizavimo bylos baigties atveju jis įgyja teisę į patvirtinto dydžio reikalavimo patenkinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-632/2012; 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1137/2014; 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-500-381/2016).

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad reikalavimams dėl delspinigių pareikšti yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, darytina išvada, kad pareiškėja, pareikšdama reikalavimą tik 2016 m. balandžio 4 d., nebuvo pakankamai apdairi ir rūpestinga laiku nesiimdama savo pažeistų teisių gynybos, todėl jos prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą atmestinas (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14, 15, 19 straipsniais,

Nutarė

19prašymą atmesti.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi UAB „Artapolas“... 3. Pasibaigus teismo nustatytam terminui, RUAB „Artapolas“ administratorė... 4. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2016 m. balandžio 4 d. pateikė... 5. Administratorė su reikalavimu nesutinka, prašo pritaikyti senatį ir... 6. Pareiškėja pateikė atsiliepimą dėl administratorės pareikštų... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė reikalavimą,... 8. Teismo posėdžio metu restruktūrizuojamos įmonės ir restruktūrizavimo... 9. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos prašymas atmestinas.... 10. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalį kreditorių... 11. Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2005 m. rugpjūčio 9 d. valstybinės... 13. Restruktūrizuojama įmonė ir jos restruktūrizavimo administratorė prašo... 14. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 15. Nagrinėjamu atveju, pagrindė skola yra sumokėta 2005 m. gruodžio 30 d.,... 16. Sutiktina su pareiškėja, kad restruktūrizavimo bylos yra susijusios su... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad reikalavimams dėl... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo... 19. prašymą atmesti.... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...