Byla 2-6813-794/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti 500,00 Lt skolos, 1.080,00 Lt delspinigių, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b.l. 28), per teismo nustatytą terminą jis nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl esant ieškovės prašymu, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 str. 142 str. 4 d.).

4Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad šalys 2009-06-24 elektroninėmis priemonėmis sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.8904601, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 500,00 Lt kreditą iki 2009-07-24. Atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų – numatytomis dalimis ir terminais negrąžino paimtos paskolos įmokų bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes neįvykdė sutarties (praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą) ir tai yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.70-6.73 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str., 6.881 str.). Byloje pateikti įrodymai – sutartis, ir kt. - patvirtina, kad atsakovas nevykdo savo prievolės, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, priteisiant 500,00 Lt skolos ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

7Ieškovė nurodė, kad už 500,00 Lt skolą turi būti mokami 1080,00 Lt dydžio delspinigiai. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius yra tenkintinas iš dalies. Šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta standartinė vartojimo kreditavimo sutartis, atsakovas pagal CK 6.188 str. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis įvertintina taip pat remiantis CK 6.228 str. reikalavimais, t. y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą (CK 6.71 str. 1 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2003). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika pripažįsta, kad net 0,2 procentų delspinigiai, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-721/2002, 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1125/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-316/2005 ir kt.). Teismas konstatuoja, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas klausimą, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Šiuo atveju, prašomos priteisti netesybos - 1 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro 365 procentus per metus - yra akivaizdžiai per didelės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos sumos (500,00 Lt), nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai (1.080,00 Lt), ir prašomų priteisti delspinigių santykį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas, išanalizavęs kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 procento dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 108,00 Lt, ir ieškovei iš atsakovo priteistina 108,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 50,00 Lt žyminio mokesčio (už reikalavimus, kurių bendra suma yra 708,00 Lt (teismo patenkintų reikalavimų suma) turi būti mokamas ne mažesnis kaip 50,00 Lt žyminis mokestis) priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d., 2 d.). Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 259, 260, 263-268, 270, 284 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo D. K. 500,00 Lt skolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 108,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai